Wykład prof. Sławomira Tułaczyka (29.09.2006)

   Wykład dla uczniów klas III Liceum wygłosił absolwent naszego Liceum Ogólnokształcącego (egzamin maturalny w 1985 r.), obecnie profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego (University of California) pan Sławek Tułaczyk.
Przedmiotem wykładu były badania prowadzone przez profesora nad zmianami lądolodów na Antarktydzie, Islandii oraz w Północnej Kanadzie w powiązaniu z efektem cieplarnianym.
   Profesor ukończył Uniwersytet Wrocławski w 1990 r., następnie kontynuował rozwój naukowy w Stanach zjednoczonych na Northern Illinois University oraz na czołowej amerykańskiej uczelni politechnicznej Caltech (California Institute of Technology) w Pasadenie (Kalifornia). Na tej drugiej uczelni obronił pracę doktorską w 1998 r.

zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 720x540 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 35kB do 123kB.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra