Zakończenie roku szkolnego klas III Liceum Ogólnokształcącego (15.04.2005)

   Nasze Liceum Ogólnokształcącym zakończył kolejny rocznik uczniów... rocznik 1986. Do końca klasy trzeciej dotarło ;-) 200 uczniów, którzy z dniem 15 kwietnia 2005 r. stali się kolejnym rocznikiem absolwentów naszego Liceum.
   Po raz pierwszy Szkołę kończy klasa trzecia Liceum - w nowym systemie oświaty funkcjonuje trzyletnie liceum ogólnokształcące.
   Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III odbyło się w sali Centrum Kultury w Kamiennej Górze. W uroczstości udział wzięli między innymi zaproszeni goście:
- Krzysztof Krauze - zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra,
- Tomasz Kulon - burmistrz Miasta Lubawki,
- Stanisław Szmajdziński - wójt Gminy Kamienna Góra,
- przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze "Quintus".
   W czasie uroczystości nagrodzeni zostali absolwenci, którzy uzyskiwali wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz angażowali się w pracę społeczną na rzecz społeczności szkolnej, w tym duża grupa członków zespołu redakcyjnego gazetki "Szkolne Szpilki" oraz osób angażujących się w działania teatralne.
   W czasie uroczystości przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze "Quintus" wręczył Annie Sikorze nagrodę w postaci wycieczki zagranicznej.
Stowarzyszenie każdego roku przyznaje nagrodę uczniowi klasy czwartej LO, który zdaniem Kapituły, oprócz tego, że osiąga wysokie wyniki w nauce, rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w konkursach lub olimpiadach i wykazuje się aktywnością społeczną.
   W dalszej części wszyscy zgromadzeni obejrzeli widowisko teatralne przygotowane przez Zespół Teatralny "My" pt. "Sztuka Makowskiego". Po spektaklu przedstawicielka Centrum Kultury, przy którym działa Zespół, pożegnała tych członków Zespołu, którzy są tegorocznymi absolwentami klas maturalnych.
   Tradycyjnie uczniów ostatnich klas pożegnali uczniowie klas drugich, a w imieniu absolwentów głos zabrał uczeń - który na zakończenie Szkoły uzyskał najwyższą średnią - 5,40, stypendysta Prezesa Rady Ministrów - Wojciech Prez.
Życzymy wszystkim absolwentom wielu sukcesów.

Poniżej fotoreportaż.
 
tekst: Jarosław Tułaczyk
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk
Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 83kB do 108kB.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20
Zdjęcie 21 Zdjęcie 22 Zdjęcie 23 Zdjęcie 24
Zdjęcie 25 Zdjęcie 26 Zdjęcie 27 Zdjęcie 28
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra