Przyjęcie w poczet społeczności szkolnej uczniów
klas pierwszych naszego Liceum Ogólnokształcącego.

13 października 2005 r. odbyły się w naszym Liceum tradycyjne otrzęsiny klas pierwszych.
Organizatorami tej imprezy byli ubiegłoroczni zwycięzcy - obecnie uczniowie klasy IIb, której wychowawczynią jest mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr.
Obowiązkiem klas pierwszych było wcielenie się w przydzielone im wcześniej role (Michał Wiśniewski - kl. Ia, Michael Jackson - kl. Ib, Elvis Presley - kl. Ic, Marilyn Manson - kl. Id, Violetta Villas - kl. Ie, Marilyn Monroe - klasa If).
Na początku wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie przystąpili do rywalizacji.
W czasie imprezy uczniowie klas pierwszych między innymi:
- prezentowali swoje klasy oraz wychowawców,
- przedstawiali przygotowany układ taneczny,
- przelewali wodę ze szklanki do szklanki za pomocą słomki,
- miauczeli "na czas",
- prezentowali przygotowane hasła.
Przewidziane były również zadania dla wychowawców klas pierwszych: wykonanie kota z przygotowanych materiałów, pisanie SMS-a "na czas" oraz wypisywanie z pamięci nazwisk wychowanków.
Na sali w miarę upływu czasu podnosiła się temperatura rywalizacji, a emocje udzielały się nie tylko uczniom klas pierwszych i ich wychowawcom, ale także komisji, która punktowała poszczególne konkurencje.
Ostatecznie zwyciężyła klasa Id wraz ze swoim wychowawcą mgr Zbigniewem Bronhardem. W przyszłym roku właśnie oni przygotują kolejne otrzęsiny uczniów klas pierwszych.
GRATULUJEMY!!!

Gratulacje składamy również klasie IIb i wychowawczyni klasy pani mgr Elżbiecie Gałczyńskiej-Wiatr za bardzo dobre przygotowanie imprezy.

Poniżej fotoreportaż.

zdjęcia: Jarosław Tułaczyk
Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 63kB do 133kB.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20
Zdjęcie 21 Zdjęcie 22 Zdjęcie 23 Zdjęcie 24
Zdjęcie 25 Zdjęcie 26 Zdjęcie 27 Zdjęcie 28
Zdjęcie 29 Zdjęcie 30 Zdjęcie 31 Zdjęcie 32
Zdjęcie 33 Zdjęcie 34 Zdjęcie 35 Zdjęcie 36
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra