Przyjęcie w poczet społeczności szkolnej uczniów
klas pierwszych naszego Liceum Ogólnokształcącego

   28 września 2007 r. odbyły się w naszym Liceum tradycyjne "Otrzęsiny" uczniów klas pierwszych. Organizatorami tej imprezy byli ubiegłoroczni zwycięzcy - obecnie uczniowie klasy IIe, którzy wraz ze swoją wychowawczynią mgr Sylwia Gawerdą wymyślili jej scenariusz i czuwali nad jej prawidłowym przebiegiem.
   Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami przeistoczyli się w miłośników różnych rodzajów muzyki lub subkultur młodzieżowych:
- klasa Ia - techno
- klasa Ib - muzyka poważna
- klasa Ic - hip hop
- klasa Id - hipsi
- klasa Ie - rock
- klasa If - disco polo.
   Na początku wszyscy pierwszoklasiści wraz z wychowawcami złożyli uroczyste ślubo­wanie, a następnie przystąpili do rywalizacji.
W czasie imprezy uczniowie klas pierwszych między innymi śpiewali wcześniej przygotowaną piosenkę o swojej klasie, prezentowali skecz, stroje i taniec.
   Na sali od pierwszych chwil panowała wysoka temperatura, która w miarę upływu czasu przerodziła się w gorączkę, a emocje udzielały się uczniom klas pierwszych i ich wycho­wawcom, a także komisji, która punktowała poszczególne konkurencje.
   Finał "Otrzęsin" przyniósł nieoczekiwane wyniki. Klasy Ic i If uzyskały ten sam wynik - 39 pun­któw. Ponieważ zaszczytu przygotowania kolejnych otrzęsin uczniów klas pierwszych może dostąpić tylko jedna klasa, zarządzono dogrywkę w postaci konkurencji polegającej na wykonywaniu rzutów do kosza.
   Ostatecznie zwyciężyła klasa If wraz ze swoim wychowawcą panem Apolinarym Zielińskim i w przyszłym roku to właśnie oni przygotują kolejne "Otrzęsiny".
GRATULUJEMY!!!
Gratulacje składamy również klasie IIe za przygotowanie "krejzolskiej" imprezy.

zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie zwykle w formacie 800x600 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20
Zdjęcie 21 Zdjęcie 22 Zdjęcie 22 Zdjęcie 24
Zdjęcie 25 Zdjęcie 26 Zdjęcie 27 Zdjęcie 28
Zdjęcie 29 Zdjęcie 30 Zdjęcie 31 Zdjęcie 32
Zdjęcie 33 Zdjęcie 34 Zdjęcie 35 Zdjęcie7 36
Zdjęcie 37 Zdjęcie 38 Zdjęcie 39 Zdjęcie 40
Zdjęcie 41 Zdjęcie 42 Zdjęcie 43 Zdjęcie 44
Zdjęcie 45 Zdjęcie 46 Zdjęcie 47 Zdjęcie 48
Zdjęcie 49 Zdjęcie 50 Zdjęcie 51 Zdjęcie 52
Zdjęcie 53 Zdjęcie 54 Zdjęcie 55 Zdjęcie 56
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra