Podsumowanie I Kamiennogórskiego Konkursu Plastycznego
"Zabytki architektury Ziemi Kamiennogórskiej w rysunku" organizowanego przez naszą Szkołę pod patronatem Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego (28.02.2003)

   W auli naszej Szkoły odbyło się posumowanie I Kamiennogórskiego Konkursu Plasty­cznego "Zabytki architektury Ziemi Kamiennogórskiej w rysunku". Tematem tegorocznej edycji konkursu były zabytki architektury sakralnej (kościoły i kaplice) zlokalizowane na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.
   Realizowany w rejonie Kotliny Kamiennogórskiej konkurs plastyczny jest formą edukacji regionalnej i ma na celu przybliżenie uczestnikom piękna architektury Ziemi Kamienno­górskiej w całej krasie jej walorów artystycznych, historycznych i turysty­cznych. Wspaniałe bryły kościołów, stare kaplice i kapliczki, zanikająca zabudowa wiejska i historyczna architektura miejska, ruiny pałaców i dworków znajdujące się w naszym regionie zasługują na nasze zainteresowanie i na plastyczną interpretację.
   Pomysłodawcami i organizatorami konkursu są nauczyciele naszej Szkoły: mgr Wiesław Kozłowski, mgr Jan Lubieniecki, mgr inż. Jarosław Tułaczyk.
 
tekst: Jarosław Tułaczyk
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

 

    Przebieg konkursu:
  1. W terminie do 29 listopada 2002 roku dostarczono informacje o konkursie wraz z regulaminem do poszczególnych szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych naszego powiatu.
  2. Do 17 stycznia 2003 roku wykonano i dostarczono na adres realizatora prace konkursowe.
  3. Komisja konkursowa oceniła prace 14 lutego 2003 roku.
  4. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 17 lutego 2003 roku.
  5. Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się 28 lutego 2003 roku w auli naszej Szkoły.

Na konkurs wpłynęły prace w następujących kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkół gimnazjalnych,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 
Prace wpłynęły z następujących placówek:
- Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze,
- Gimnazjum Publiczne w Chełmsku Śląskim,
- Gimnazjum Publiczne w Marciszowie,
- Publiczne Gimnazjum w Kaczorowie,
- Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie,
- Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach,
- Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze,
- Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze,
- ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze,
- Społeczne Liceum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze,
- ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze,
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
 
Komisja I Kamiennogórskiego Konkursu Plastycznego bardzo wysoko oceniła wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs i spośród nich wytypowała najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych:
 
I KATEGORIA - uczniowie szkół gimnazjalnych
1 miejsce - Weronika Barszczewska kl. IId ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
2 miejsce:
Diana Kozłowska kl. IIIb Gimnazjum Publiczne w Marciszowie
Kamil Osak kl. IIa Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej
Agata Węcławik kl. IIb ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
3 miejsce:
Ewelina Gadzina kl. Ib Gimnazjum Publiczne w Marciszowie
Grzegorz Nowak kl. Ib Gimnazjum Publiczne w Chełmsku Śląskim
Joanna Olejnicka kl. IIc Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej
Komisja przyznała również 12 wyróżnień.
 
II KATEGORIA - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
1 miejsce - Ewelina Kuczma kl. Ic ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
2 miejsce - Bożena Gomuła kl. Ia ZSZiO w Kamiennej Górze
3 miejsce:
Magda Kacprzyk - kl. I Społeczne Liceum Edukacji Europejskiej
Katarzyna Piątkowska kl. IIIa ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze


Copyright © ZSO Kamienna Góra