Podsumowanie II Kamiennogórskiego Konkursu Plastycznego
"Zabytki architektury Ziemi Kamiennogórskiej" organizowanego przez naszą Szkołę pod patronatem Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego (05.03.2004)

   W Szkole odbyło się posumowanie II Kamiennogórskiego Konkursu Plasty­cznego "Zabytki architektury Ziemi Kamiennogórskiej". Tematem tegorocznej edycji konkursu były rynki miejskie zlokalizowane na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.
   Realizowany w rejonie Kotliny Kamiennogórskiej konkurs plastyczny jest formą edukacji regionalnej i ma na celu przybliżenie uczestnikom piękna architektury Ziemi Kamienno­górskiej w całej krasie jej walorów artystycznych, historycznych i turysty­cznych. Wspaniałe bryły kościołów, stare kaplice i kapliczki, zanikająca zabudowa wiejska i historyczna architektura miejska, ruiny pałaców i dworków znajdujące się w naszym regionie zasługują na nasze zainteresowanie i na plastyczną interpretację.
   Podsumowanie konkursu wraz z wystawą nagrodzonych i wyróżnionych prac przygotowane zostało w szkolnej pracowni sztuki.
   W uroczystości udział wzięli nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie oraz ich opiekunowie, a także:
- wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Leszek Jaśnikowski,
- kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego pani Marta Warzecha,
- Dyrektor Szkoły mgr Jacek Bruździak
oraz realizatorzy konkursu.
   Na wstępie krótki referat na temat historii kamiennogórskiego ratusza wygłosił uczeń Liceum Ogólnokształcącego Wojciech Prez.
   Wręczenia nagród i dyplomów dokonał wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Leszek Jaśnikowski oraz kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego pani Marta Warzecha.
   Fundatorami nagród w konkursie była Rada Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Z wynikami konkursu można zapoznać się tutaj.

   Pomysłodawcami i organizatorami konkursu są nauczyciele naszej Szkoły: mgr Wiesław Kozłowski, mgr Jan Lubieniecki, mgr inż. Jarosław Tułaczyk.
 
tekst: Jarosław Tułaczyk
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

 


Copyright © ZSO Kamienna Góra