Byliśmy w Schrambergu... (05-11.06.2005 r.)

     Od 5 do 11 czerwca 2005 r. ośmioosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze pod opieką Barbary Mrożek-Lubienieckiej przebywała z rewizytą w Schrambergu (Niemcy). Wyjazd ten odbył się w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Nasi uczniowie, podobnie jak ich partnerzy u nas, przyjmowani byli w rodzinach. Program wizyty był bardzo bogaty. Uczniowie z Kamiennej Góry uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, rozgrywkach sportowych oraz licznych wycieczkach, podczas których poznali piękno Schwarzwaldu. Wciągu pobytu w Niemczech mogli zobaczyć miejsce, z którego bierze początek rzeka Dunaj, skocznię narciarską, na której wygrywał nasz wielki skoczek Adam Małysz, skansen oraz podziwiać osobliwości Freiburga. Wielkie wrażenie wywarła na nich wizyta w Muzeum Dominikańskim w Rottweil, gdzie poznali rzymskie korzenie miasta oraz w zakładach Trumpf-Laser, gdzie z kolei mogli obejrzeć zakład XXI wieku , w którym wytwarza się lasery.W ten sposób mogli przenieść się w czasie od starożytności do przyszłości.
     Wyjazd do Niemiec mógł się odbyć dzięki finansowej pomocy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Jugendwerk) za pośrednictwe Euroregionu Nysa.

Tekst: Barbara Mrożek-Lubieniecka

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra