rok szkolny 2009/2010

Dyrektor Szkoły: mgr Jacek Bruździak

Zastępcy Dyrektora:
- mgr Władysława Druciak
- mgr Bożena Skorupska
- mgr inż. Jarosław Tułaczyk
Pedagodzy szkolni:
mgr Monika Babik
mgr Wiesława Głuchowska
Bibliotekarze szkolni:
mgr Beata Czyczkan
mgr Joanna Oleksy
Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących (według przedmiotów)
JĘZYK POLSKI
mgr Jacek Bruździak
mgr Irmina Brzoza
mgr Marta Całko
mgr Lidia Drozdowska
mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
mgr Aleksandra Piątkowska
mgr Aldona Siemieniec-Oleksy
mgr Bożena Skorupska
mgr Marzena Szewczyk
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Marcelina Bródka
mgr inż. Zbigniew Drankowski
mgr Urszula Góralska [urlopowana]
mgr Elżbieta Jaszek
mgr Renata Kosińska [do 27.11.2009]
mgr Robert Kosiński
mgr Anna Postawa
Arleta Sikora
mgr Justyna Wojtkiewicz
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Joanna Borek-Osmolak
Monika Breintenfellner-Pasiut
mgr Iwona Kurzeja
mgr Magdalena Kwiatkowska
mgr Marta Nackowska
mgr Elżbieta Syrek
mgr Anita Waluch
mgr Dorota Zieleń
BIOLOGIA
mgr Teresa Bartoszewska
mgr Radosław Brymerski
mgr Aleksandra Malinowska
mgr Dorota Sadowska
 
 
 
 
CHEMIA
mgr Barbara Bronhard
mgr Radosław Brymerski
mgr Magdalena Rams
FIZYKA, FIZYKA I ASTRONOMIA
mgr Danuta Kaluta
mgr Ryszard Mierzwa
mgr Apolinary Zieliński
GEOGRAFIA
mgr Dorota Dzielędziak
mgr Hieronim Mader
 
 
 
HISTORIA i WoS
mgr Jolanta Buczek
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Jan Lubieniecki
mgr Mikołaj Marciniec
mgr Andrzej Przybytek
TI i INFORMATYKA
mgr Władysława Druciak
mgr Sylwia Kulpa
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Hieronim Mader
mgr Małgorzata Regner
mgr inż. Jarosław Tułaczyk
 
MATEMATYKA
mgr Władysława Druciak
mgr Sylwia Gawerda
mgr Sylwia Kulpa
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Jolanta Myśliwiec
mgr Małgorzata Regner
mgr Danuta Ruchała [Borko]
MUZYKA i PLASTYKA [SZTUKA]
mgr Bogumiła Zachara
 
 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA,
PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE
mgr Adam Nowak
mgr Marta Ruszkowicz-Malich
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Bogusława Dzimitrowicz
 
WIEDZA O KULTURZE
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Bogumiła Zachara
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Aldona Siemieniec-Oleksy
mgr Bogumiła Zachara
TECHNIKA, ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Bogumiła Zachara
 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Katarzyna Filip-Murawska
mgr Gabriela Hubert
mgr Halina Jacyno
mgr Jarosław Kawerski
mgr Marek Krzyszkowski
mgr Maciej Latawiec
mgr Adam Nowak
mgr Krzysztof Pawlikowski
mgr Marta Ruszkowicz-Malich
RELIGIA
ks. mgr Piotr Kutkiewicz
mgr Antonina Matyszczuk
mgr Henryka Płusa