Historia Gimnazjalnego Zespołu Teatralnego "Pod Jednym Dachem"

   Zespół teatralny powstał 1.09.2003 r. z inicjatywy mgr Lidii Drozdowskiej, nauczycielki języka polskiego. W jego skład początkowo weszli uczniowie I klas gimnazjalnych, którzy byli podopiecznymi wyżej wymienionego opiekuna i przejawiali zainteresowania i umiejętności aktorskie. W skład grupy wchodzili: Marcelina Pietrasz, Angelika Jancik, Zofia Lorencik, Mateusz Wygoda, Kamil Niedziałkowski, Michał Piechowicz, Paulina Bobrowska.
   Na spotkaniach, które odbywały się raz na tydzień, młodzież zajmowała się inscenizacją wybranych utworów literackich, poddając je niejednokrotnie obróbkom. W obrębie zainteresowań znalazły się dramaty ("Zemsta", "Skąpiec") i bajki I.Krasickiego (np. "Czapla, ryby i rak" ).
Dzieci pod opieką nauczyciela próbowały również swoich sił w pisaniu scenariusza do wybranych utworów. Od listopada 2003 r. młodzież pracowała nad scenariuszem do jednej z bajek I.Krasickiego, a następnie jej inscenizacją, przygotowując się do VI Dolnośląskiego Przeglądu Form Teatralnych F-Art. Konkurs odbył się 26.02.2005 r. w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Zespół przedstawiał sztukę na podstawie bajki I.Krasickiego "Czapla, ryby, rak", która została zatytułowana "O czapli co to każdy z nas nią bywa". Grupa zdobyła pierwsze miejsce i zakwalifikowała się do Finału Wojewódzkiego F-Art w Kłodzku.
Zespół z tym właśnie przedstawieniem wystąpił na imprezie organizowanej w związku z obchodami 50-lecia istnienia Szkoły Postawowej nr 4.
   1.10.2004 r. postanowiono poszerzyć skład zespołu "Pod jednym dachem" i w tym celu odbył się casting. W skład jury weszli:
- założycielka zespołu Lidia Drozdowska,
- nauczycielka języka polskiego Marzena Szewczyk,
a także uczniowie: A.Jancik, Z.Lorencik, P.Bobrowska, M.Piechowicz, M.Wygoda, K.Niedziałkowski. W wyniku przesłuchań jury postanowiło poszerzyć skład zespołu o następujące osoby: Martę Styrnę, Aleksandrę Ławrowską, Agnieszkę Adamek, Radka Kiśla, Michała Bruździaka, Michała Kwaśniewskiego. W nowym składzie i z dodatkowym opiekunem - mgr Marzeną Szewczyk, grupa rozpoczęła przygotowania do VII Dolnośląskiego Przeglądu Form Teatralnych F-Art. Tym razem rozpoczęto pracę nad inscenizacją bajki I.Kraszewskiego "Dziad i baba". Postanowiono przedstawienie uwspółcześnić i zilustrować je muzyką z lat 60-tych.
   11.03.2005 r. odbył się konkurs, na którym grupa zdobyła I miejsce, kwalifikując się tym samym do finału wojewódzkiego w Kłodzku. Na tym konkursie grupa zdobyła wyróżnienie. Zespół z powodzeniem udziela się podczas organizowania różnych imprez szkolnych: jasełka, uroczyste zakończenie działalności Szkoły Podstawowej nr 4, zakończenie roku szkolnego klas trzecich gimnazjalnych. Uczniowie gimnazjum są żywo zainteresowani działalnością zespołu.

Tekst: mgr Lidia Drozdowska

Copyright &copy ZSO Kamienna Góra