KORZYŚCI ZDROWOTNE Z PŁYWANIA.

     Umiejętność pływania jest u człowieka tak stara, jak umiejętność chodzenia czy biegania. Współcześnie zasadność opanowania umiejętności pływania dostrzega się zarówno w stymulacji rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, jak również w rekreacji ludzi zmęczonych pracą zawodową, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także w kreacji młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo.
     Około 10 godzin ćwiczeń w wodzie wystarcza do opanowania podstawowych ruchów pozwalających utrzymać się na powierzchni wody i przepłynięcia 25-50m.
     Umiejętności takie mogą zdobyć uczniowie naszej szkoły podczas obowiązkowej lekcji pływania. Bardzo wiele szkół w Polsce nie ma warunków i możliwości do prowadzenia lekcji na pływalniach, więc tym bardziej warto wykorzystać to, że nasza szkoła je posiada.
     Pływanie uprawiane racjonalnie przynosi wiele korzyści. Pełni funkcję między innymi: zdrowotną, kompensacyjno-korekcyjną i rekreacyjną.
Zdrowotne zalety pływania to: hartowanie organizmu, podnoszenie odporności i wydolności, a tym samym zmniejszanie ryzyka zachorowań oraz opóźnianie oznak starzenia się.
     Człowiek, który zanurza się w wodzie, zostaje poddany oddziaływaniu wielu czynników wynikających z różnic między środowiskiem wodnym
i lądowym. Wpływają one głównie na funkcje układu oddechowego, układu krążenia, termoregulację, pracę układu kostno-stawowego i mięśniowego. Środowisko wodne powoduje także ograniczenie działalności niektórych receptorów. Pływanie aktywizuje naczynia krwionośne, poprawia przemianę materii, ułatwia przepływ krwi i wzmacnia układ nerwowy, następuje znaczne wzmacnianie mięśni oddechowych i zwiększa się pojemność życiowa płuc. Pływanie wytwarza u dziecka poczucie pewności siebie, zapobiega nerwicom o charakterze lękowym.
     Środowisko wodne jest miejscem do wykonywania wielu różnych ćwiczeń, ponieważ utrata ciężaru ciała po zanurzeniu w wodzie umożliwia wykonanie wielu zadań niemożliwych lub bardzo trudnych do wykonania na lądzie.
Psychiczną i biologiczną odnowę organizmu zapewniają okresy wypoczynku, które poprzez okresy regeneracyjne doprowadzają go do stanu równowagi psychomotorycznej. Racjonalny i korzystny dla zdrowia wypoczynek powinien mieć miejsce w środowisku odmiennym od miejsca pracy czy nauki.
Powyższym wymaganiom doskonale odpowiada środowisko wodne. Pływanie służy zachowaniu zdrowia i jego pielęgnacji. Opanowanie tej umiejętności zwiększa możliwość korzystania ze środowiska wodnego i sprzętu pływającego, a przede wszystkim daje poczucie bezpieczeństwa w wodzie, umożliwia uprawianie sportów wodnych.
     Reasumując, pływanie jest umiejętnością przynoszącą wiele korzyści dla organizmu człowieka. Z powyższych względów pływanie powinno zajmować stałe miejsce w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży, jednak pojawiają się kontrowersyjne wypowiedzi ze strony rodziców na ten temat.
     Myślę, że to wyraz braku świadomości z dobrodziejstw dla organizmu, jakie niesie pływanie. Mam nadzieję, że ten artykuł przybliży Państwu wiedzę na temat korzystnego wpływu na organizm Waszych pociech lekcji pływania.
Opracował: mgr Jarosław Kawerski