Szarocin

przed 1945 niemiecki Pfaffendorf

Położenie Geograficzne


Historia

Wieś powstała w 2 połowie XIII w. W roku 1292 nadana klasztorowi cysterskiemu w Krzeszowie. W 1349 roku przekazana dożywotnio kasztelanowi z Bolkowa, później (przed 1400) wolne sołectwo, a następnie własność rycerska. W XVII w. i później częste zmiany właścicieli. Od połowy XIX w., po upadku tkactwa chałupniczego wieś zaczęła się wyludniać. Po 1855 r. poprawa sytuacji w związku z wybudowaniem nowej szosy przez Przełęcz Kowarską. Zwiększenie ruchu turystycznego po 1905 r. w związku wybudowaniem linii kolejowej z Kamiennej Góry do Kowar. Na terenie Szarocina znajduje się cenny zespół pałacowo - parkowy, mieszczący obecnie Dom Pomocy Społecznej. Składa się on z pałacu, założenia parkowego oraz oficyn i budynków gospodarczych, całość otoczona murem z bramami. Pałac powstał w początkach XVII w., przebudowany w stylu barokowym ok. 1720 r. Poważne przebudowy w XX w. Jest to budowla trójkondygnacyjna, zbudowana na rzucie prostokąta z bocznymi ryzalitami i portykiem kolumnowym na osi głównej fasady. Przykryta dachem czterospadowym z belwederem. We wnętrzu w pomieszczeniach drugiej kondygnacji i parteru zachował się unikalny zespół figuralnych i dekoracyjnych sztukaterii, ze scenami bukolicznymi na tle pejzażu. Zabudowania gospodarcze wzniesiono ok. poł. XIX w., przebudowane w końcu XIX i początku XX w. Przy pałacu pozostałości założonego w XVII w. regularnego geometrycznego ogrodu, przekształconego w połowie XIX w. na park krajobrazowy. Z innych obiektów na terenie miejscowości do bardziej interesujących należą: budynek szkoły podstawowej, dom nr 110 (świetlica), budynki nr 55, 58, 64, 69, 70, 80, 81, 123.

Galeria zabytków

Pałac w Szarocinie

Pałac w Szarocinie Pałac w Szarocinie Pałac w Szarocinie Pałac w Szarocinie Pałac w Szarocinie Pałac w Szarocinie

Źródła