Okrzeszyn

(Albendorf)

Turystyka:  
 

Okrzeszyn leży na końcu świata, jeszcze dalej na południe niż Uniemyśl. Wioskę z trzech stron otacza granica czeska. Przez stulecia Okrzeszyn wchodził w skład dóbr cystersów.

W XIX w. był popularnym letniskiem, a zarazem wsią górniczą, bowiem działały tu kopalnie węgla kamiennego - ich ślady znaleźć można przy szlaku niebieskim i zielonym na łąkach nieopodal. Niewiele brakowało, by linia kolejowa z Kamiennej Góry spięła się z czeską. Po wojnie o Okrzeszynie zapomniano, mimo że położony jest ładnie. Aż prosiłoby się,aby uruchomionio małe przejście graniczne,co być może wpłynęłoby na reanimację wsi, której ostatnie zabudowania leżą niemalże na granicy. Na razie nie ma tu nawet bazy noclegowej,dlatego można jedynie próbować rozbić namiot u kogoś w ogródku.

Po cysterskich czasach pozostał w Okrzeszynie ładny barokowy kościół Narodzenia NMP,który ma piękne wyposażenie. Jest też skromny pocysterski barokowy dwór - obecnie własność prywatna, i krzyż pokutny z datą 1717 na podwórku domu nr 96. Prawdopodobnie krzyż ten pełnił jednocześnie funkcję kamienia granicznego między dobrami krzeszowskich cystersów a jezuitów, po czeskiej stronie.

Zabytki:

 

 

Kościół cmentarny św. Michała
Rodzaj: kościół
Wyznanie: katolickie
Wiek: XVI w.
Obecnie nieużywany, murowany 1580-1585, przebudowany 1736 r.

 

Kościół parafialny Narodzenia NMP
Rodzaj: kościół
Wyznanie: katolickie
Wiek: XVIII w.
Murowany ok. 1724 r., odbudowany 1856 r., wieża pocz. XX w.

 

Dawna plebania
Wyznanie: katolickie
Wiek: XVIII w.
Obecnie szkoła

   
Źródła  
  http://przewodnik.onet.pl/1126,2180,1065584,artykulr.html
http://sudety.it.pl/infolis.asp?l=pwi&p=w1x3xy1x15x2x0207003xy