Pages

Aktualności - od 31.08.2017

Ostatnia aktualizacja strony: 17.02.2018

 

Ważne bieżące informacje

08.02.2018 - przedstawiciele naszego Zespołu Szkół - szkolny lider projektu Lanterna Futuri pani Anita Waluch i pan Dyrektor Jacek Bruździak - wzięli udział w spotkaniu, które odbyło sie w Libercu (Czechy) i które rozpoczęło nowy rozdział w historii projektu Lanterna Futuri, w którym niezmiennie od 2004 r. uczestniczy nasze Liceum Ogólnokształcące. Realizowany od wielu lat na czesko-niemiecko-polskim pograniczu projekt zyskał nowego, niezwykle atrakcyjnego partnera. Obok Domu Trzech Kultur PARADA w Niedamirowie i Begegnungszentrum w Großhennersdorfie do współpracy przystępuje ze strony czeskiej IQLANDIA - Centrum Nauki w Libercu z programem "art+science" oraz Uniwersytet z Zittau. Od jesieni czescy, niemieccy i polscy uczestnicy będą mogli brać udział w warsztatach artystyczno-naukowych na terenie IQLANDII. Potężna baza naukowa umożliwiająca przeprowadzenie różnych obserwacji, doświadczeń naukowych otwiera nowe możliwości poznawania świata, kultury i wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia nowych dzieł artystycznych. Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego wezmą udział w pierwszych warsztatach jesienią 2018 r., a potem cyklicznie dwa razy w roku równolegle z warsztatami przeprowadzanymi w Niemczech i Polsce.
W Libercu spotkali się przedstawiciele wszystkich 12 szkół biorących udział w projekcie (po 4 z każdego kraju) oraz główni jego organizatorzy. Dodatkowymi gośćmi byli pracownicy naukowi Uniwersytetu z Zittau.
_________________________________
Na Facebooku uruchomiony został profil Towarzystwa Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych, które działa przy naszej bi­bliotece szkolnej (link: Towarzystwo Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych)

16.02.2018 - Zuzanna Wiśniewska (kl.1a LO) i Aleksandra Wysocka (kl.3a LO) wzięły udział w zawodach pkręgowych II stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego we Wrocławiu.

15.02.2018 - uczniowie z klasy 1c i 2a naszego Liceum wraz ze swimi wychowawcami - panem Mikołajem Marcińcem i panem Ryszardem Mierzwą - w ramach integracji klasowej i edukacji filmowej obejrzeli film pt. "Cudowny chłopak" w multikinie sieci Cinema City w wałbrzyskiej Galerii Handlowej "Victoria".

14.02.2018 - Maciej Brzoza - uczeń klasy trzeciej naszego Gimnazjum - został laureatem tegorocznej edycji Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista z geografii.
Opiekunem ucznia był pan Hieronim Mader.

14.02.2018 - uczniowie z klas 1d i 3e naszego Liceum wraz ze swoimi wychowawczyniami - panią Marzeną Szewczyk oraz panią Lidią Drozdowską - w ramach integracji klasowej i edukacji filmowej obejrzeli film pt. "Cudowny chłopak" w multikinie sieci Cinema City w wałbrzyskiej Galerii Handlowej "Victoria".

14-15.02.2018 - 36 uczniów z klas 1b i 2b naszego Liceum uczestniczy w zajęciach w ośrodku edukacyjnym Centrum Edu­kacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu.
Wyjazd realizowany jest w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w LO, w ramach której uczniowie między innymi uczestniczą w zajęciach terenowych i laboratoryjnych z chemii, biologii i przyrody w pozaszkolnych ośrodakach edukacyjnych.
Opiekunami uczniów podczas wujazdu są pani Danuta Ruchała (wychowawca klasy 2b) i pan Radosław Brymerski.

14.02.2018 - Samorząd Uczniowski zorganizował "pocztę walentynkową".

12.02.2018 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum w składzie:
- Natalia Bandyk (kl.3d)
- Natalia Dumin (kl.2d)
- Aleksandra Gwóźdź (kl.2a)
- Sandra Kuzar (kl.2b)
- Wiktoria Matusik (kl.2b)
- Martyna Michalska (kl.2b)
- Hanna Mierzwa (kl.1a)
- Dominika Paluch (kl.2b)
- Sandra Skrzypczyk (kl.2d)
- Katarzyna Szczepanik (kl.2d)
- Weronika Tomczak (kl.2a)
zajęła III miejsce w zawodach półfinałowych strefy jeleniogórskiej w piłce koszykowej dziewcząt ze szkół ponadgim­nazjalnych.

12.02.2018 - w auli szkolnej odbyły się spotkania Dyrektora naszego Zespołu z uczniami poszczególnych klas licealnych oraz wspólne spotkanie uczniów czterech klas Gimnazjum. Podczas spotkań przekazane zostały uczniom podstawowe informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej oraz wręczone zostały pochwały Dyrektora uczniom, którzy w pierwszym okresie nauki nie opuścili żadnej godziny lekcyjnej lub angażowali się w wolontariat.

09.02.2018 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum startowały w powiatowych zawodach w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, które rozegrane zostały w sali sportowej kamienno­górskiego ZSZiO. Obie drużyny przegrały swoje mecze.

08.02.2018 - przedstawiciele naszego Zespołu Szkół - szkolny lider projektu Lanterna Futuri pani Anita Waluch i pan Dyrektor Jacek Bruździak - wzięli udział w spotkaniu, które odbyło sie w Libercu (Czechy) i które rozpoczęło nowy rozdział w historii projektu Lanterna Futuri, w którym niezmiennie od 2004 r. uczestniczy nasze Liceum Ogólnokształcące. Realizowany od wielu lat na czesko-niemiecko-polskim pograniczu projekt zyskał nowego, niezwykle atrakcyjnego partnera. Obok Domu Trzech Kultur PARADA w Niedamirowie i Begegnungszentrum w Großhennersdorfie do współpracy przystępuje ze strony czeskiej IQLANDIA - Centrum Nauki w Libercu z programem "art+science" oraz Uniwersytet z Zittau. Od jesieni czescy, niemieccy i polscy uczestnicy będą mogli brać udział w warsztatach artystyczno-naukowych na terenie IQLANDII. Potężna baza naukowa umożliwiająca przeprowadzenie różnych obserwacji, doświadczeń naukowych otwiera nowe możliwości poznawania świata, kultury i wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia nowych dzieł artystycznych. Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego wezmą udział w pierwszych warsztatach jesienią 2018 r., a potem cyklicznie dwa razy w roku równolegle z warsztatami przeprowadzanymi w Niemczech i Polsce.
W Libercu spotkali się przedstawiciele wszystkich 12 szkół biorących udział w projekcie (po 4 z każdego kraju) oraz główni jego organizatorzy. Dodatkowymi gośćmi byli pracownicy naukowi Uniwersytetu z Zittau.

08.02.2018 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum zajęła VIII miejsce w dolnośląskich zawodach finałowych w nar­ciarstwie alpejskim uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły się w Lądku Zdrój.
Opiekunem drużyny: pan Krzysztof Pawlikowski

08.02.2018 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła V miejsce w dolnośląskich zawodach finałowych w nar­ciarstwie alpejskim uczniów ze szkół gimnazjalnych, które odbyły się w Lądku Zdrój.
Najlepszy z naszych reprezentantów - Kacper Pasiut - wywalczył indywidualnie VI miejsce.
Opiekunem drużyny: pan Krzysztof Pawlikowski

07.02.2018 - 5 uczniów z naszego Liceum wzięło udział w II etapie Olimpiady z Podstaw Przedsiębiorczości, który odbył się w Jeleniej Górze.
Dwóch uczniów - Marcin Kondoł (kl.1d) i Jakub Radziejewski (kl.1a) zakwalifikowało się do kolejno etapu Olimpiady. Opiekun uczniów: pani Bogusława Dzimitrowicz

07.02.2018 - uczniowie z klas II-III naszego Gimnazjum i z klasy 1d naszego Liceum wzięli udział w zajęciach umuzy­kalniających, prowadzonych przez muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, które odbyły się w naszej auli szkolnej.

07.02.2018 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu Szkół, które dotyczyło przede wszystkim pod­sumowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w I okresie bieżącego roku szkolnego oraz przedstawienia wniosków z przeprowadzonych próbnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

06.02.2018 - reprezentacja chłopców z naszego gimnazjum zajęła II miejsce w zawodach szkół gimnazjalnych i VII klas szkół podstawowych strefy jeleniogórskiej w pływaniu drużynowym chłopców, które odbyły się na krytej pływalni w Kamiennej Górze.
Drużyna chłopców z naszego Gimnazjum zajęła 3 miejsce w sztafecie 8 x 50m oraz indywidualnie czołowe miejsca zajęli:
1 miejsce - Kacper Wolak (kl.3a) - 50m stylem dowolnym
2 miejsce - Radosław Kurzeja (kl.2b) - 100m stylem klasycznym
2 miejsce - Adrian Szarkowski (kl.2a) - 50m stylem klasycznym
3 miejsce - Bartosz Bodziony (kl.3a) - 50m stylem motylkowym
3 miejsce - Kacper Kożuch (kl.2a) - 100m stylem dowolnym
3 miejsce - Kacper Pasiut (kl.2b) - 100m stylem grzbietowym
Opiekunem drużyny był pan Jarosław Kawerski.

05.02.2018 - uczniowie z klasy 1b naszego Liceum wraz ze swoją wychowawczynią - panią Sylwią Gawerdą oraz panią Aleksandrą Postawą w ramach integracji klasowej i edukacji filmowej obejrzeli film pt. "Cudowny chłopak" w multikinie sieci Cinema City w wałbrzyskiej Galerii Handlowej "Victoria".

05.02.2018 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum startowały w zawodach powiatowych w piłce koszy­kowej uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Zespół dziewcząt awansował do rozgrywek półfinałowych strefy jeleniogórskiej.

05.02.2018 - zaczął obowiązywać zmieniony plan lekcji.

03.02.2018 - Maciej Brzoza - uczeń klasy trzeciej naszego Gimnazjum - uczestniczył we Wrocławiu w finałowej części tegorocznej edycji Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista z geografii.
Opiekunem ucznia był pan Hieronim Mader.

01.02.2018 - Towarzystwo Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych, które działa przy naszej bibliotece, zorganizowało po raz kolejny "Czwartkowy koncert wśród książek".

01.02.2018 - uczniowie klas trzecich naszego Liceum po raz kolejny przystąpili do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

31.02.2018 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum w składzie:
1. Kosma Wertepny (kl.3a)
2. Franciszek Wondołowski (kl.3e)
3. Jakub Zasada (kl.2a)
startowała w Lubaniu zawodach finałowych strefy jeleniogórskiej w tenisie stołowym chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Chłopcy zajęli VI miejsce.

29.02.2018 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum w składzie:
1. Sandra Kuzar (kl.2b)
2. Martyna Michalska (kl.2b)
3. Dominika Paluch (kl.2b)
4. Weronika Tomczak (kl.2a)
startowała w Lubaniu w zawodach finałowych strefy jeleniogórskiej w tenisie stołowym dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. Dziewczęta zajęły VI miejsce.

15-28.01.2018 - ferie zimowe.

12.01.2018 - uczniowie z pięciu klas trzecich naszego Liceum Ogólnokształcącego bawili się na Balu Studniówkowym, który odbył się po raz kolejny w Wałbrzychu w "sali pałacowej" Restauracji & Hotelu "Maria" w Wałbrzychu.
Studniówkę rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli uczniów oraz rodziców, którzy złożyli podziękowania Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu naszego LO za wsparcie udzielanie uczniom w trudnej drodze naukowego rozwoju, której kolejny etap zamknie zbliżający się egzamin maturalny.
Oficjalnie Bal Studniówkowy rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących pan Jacek Bruździak i wspaniały polonez w wykonaniu uczniów, którzy przygotowywali się do jego wykonania przez wiele godzin pod okiem pani Kata­rzyny Filip-Murawskiej - nauczycielki wychowania fizycznego.
A dalej... była zabawa, taniec, pamiątkowe zdjęcia, wspaniały tort i występy artystyczne, podczas których uczestnicy Balu mogli wysłuchać między innymi piosenek w wykonaniu nauczycielek Liceum pani Lidii Drozdowskiej i pani Marzeny Szewczyk, które wspierał między innymi szkolny zespół muzyczny.
Zabawa trwała prawie do białego świtu.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

12.01.2018 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w zawodach powiatowych w piłce siat­kowej chłopców ze szkół gimnazjalnych, które odbyły się na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie. Zespół awansował do zawodów półfinałowych strefy jeleniogórskiej.

10.01.2018 - na 2, 3 i 4 godzinie lekcyjnej w auli szkolnej odbyły się zajęcia z profilaktyki zdrowotnej dla uczniów z klas 1b, 1c, 2c i 2d Liceum.

10.01.2018 - odbyły się spotkania rodziców uczniów z naszego Gimnazjum i LO z wychowawcami klas.

10.01.2018 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu dotyczące przede wszystkim klasyfikacji uczniów klas II-III naszego Gimnazjum i klas I-II naszego LO.

08.01.2018 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum startowały w zawodach powiatowych szkół ponad­gimnazjalnych w tenisie stołowym. I reprezentacja chłopców zajęła w swojej kategorii I miejsce.

05.01.2018 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum zajęły I miejsce w swoich kategoriach w zawodach powiatowych szkół ponadgimnazjalnych w pływaniu drużynowym, które odbyły się na basenie miejskim w Kamiennej Gó­rze. Oba zespoły awansowały do zawodów finałowych strefy jeleniogórskiej.

05.01.2018 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum, wygrywając sztafetę 8x50m i wszystkie konkurencje indy­widualne, zdobyła I miejsce zawodach powiatowych chłopców ze szkół gimnazjalnych w pływaniu drużynowym, które od­były się na basenie miejskim w Kamiennej Górze.

04.01.2018 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła II miejsce w zawodach miejskich w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół gimnazjalnych.

03.01.2018 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w zawodach miejskich w piłce siatkowej chłopców ze szkół gimnazjalnych.

02.01.2018 - pierwszy dzień zajęć szkolnych w 2018 r.

23-31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna.

22.12.2017 - odbyły się klasowe spotkania wigilijne, a po nich emerytowani i obecni pracownicy naszego Zespołu spotkali się w auli szkolnej na wspólnym spotkaniu wigilijnym.

21.12.2017 - tradycyjnie już, w przeddzień świątecznej przerwy w zajęciach szkolnych, w auli naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących wystawione zostały szkolne Jasełka. Przygotowane w tym roku widowisko w sposób klasyczny nawiązywało do historii narodzin Jezusa Chrystusa. Po raz kolejny szkolne Jasełka przygotowane zostały przez uczniów Liceum pod opieką księdza Pawła Adresa.
Na kolejnych czterech lekcjach wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 2 i LO mieli okazję obejrzeć inscenizację przygotowaną przez koleżanki i kolegów. Na widowni zasiedli także Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Jarosław Gęborys wraz z Wicestarostą Powiatu Kamiennogórskiego panią Małgorzatą Krzyszkowską, przedstawiciele Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze wraz z panią Primator Apolonią Lulek oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.
Starosta Kamiennogórski wraz z Wicestarostą po zakończeniu Jasełek złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenie i nadchodzącego Nowego Roku. Życzenia zgromadzonym złożyła także Primator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze pani Apolonia Lulek oraz Dyrektor ZSO w Kamiennej Górze pan Jacek Bruździak.
[Zobacz:
- film w dziale Filmy.
- zdjęcia w dziale Galeria.]

21.12.2017 - reprezentacja chłopców z naszego LO zajęła II miejsce w zawodach finałowych strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły się w Bolesławcu.
Opiekun zespołu: pan Krzysztof Pawlikowski

20.12.2017 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu, które dotyczyło przede wszystkim klasy­fikacji śródrocznej uczniów klas maturalnych naszego Liceum oraz zaopiniowania projektów planów finansowych na rok 2018 szkół wchodzących w skład naszego Zespołu.

19.12.2017 - odbyło się posiedzenie Rady Rodziców naszego Zespołu, które dotyczyło przede wszystkim zaopiniowania projektów planów finansowych na rok 2018 szkół wchodzących w skład naszego Zespołu.

18.12.2017 - grupa wolontariuszy pod opieką pani Anny Postawy pojechała do Wrocławia do siedziby Fundacji Wroc­ławskie Hospicjum dla Dzieci, na rzecz której w dniach 9-10 grudni br. prowadziła kiermasz charytatywny i przekazała zebrane pieniądze w zamkniętych puszkach. Po otwarciu puszek i komisyjnym przeliczeniu pieniędzy okazało się, że zebrana kwota to 9 544,32 zł.
Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie.

18.12.2017 - reprezentacja naszego LO w składzie:
1. Wojciech Druciak (kl.IIIe)
2. Bartosz Duras (kl.IIIe)
3. Michał Nowotny (kl.IIIe)
4. Konrad Pazgan (kl.IIIe)
5. Oktawian Sowiński (kl.Ib)
6. Marek Trzepak (kl.IIa)
7. Jakub Zasada (kl.IIa)
8. Daniel Zioła (kl.Ia)
9. Jakub Żuk (kl.Ic)
zajęła I miejsce w zawodach półfinałowych strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców ze szkół ponadgimnazjal­nych i awansowała do rozgrywek finałowych strefy.

15.12.2017 - Joanna Gumulak, Marcin Kasperski (oboje z klasy 2a LO) oraz Dawid Żywczak (klasa 3e) reprezentowali we Wrocławiu nasze LO w finale konkursu matematycznego KOMA.

15.12.2017 - odbył się XI "Wieczór Filologa", którego gościem specjalnym był pan prof. dr hab. Ireneusz Guszpit, który jest także pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wys­piańskiego. Gość Wieczoru wygłosił wykład na temat "Teatr, co to?", a następnie odpowiadał na pytania prowadzącego spotkanie - Dyrektora naszego Zespołu - pana Jacka Bruździaka oraz osób uczestniczących w Wieczorze.
Wykład oraz rozmowa z Gościem przeplatane były występami artystycznymi uczniów i absolwentów naszego Liceum.
[Zobacz:
- film w dziale Filmy.
- zdjęcia w dziale Galeria.]

14.12.2017 - odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe, które dla uczniów klas trzecich naszego Liceum poprowadzili pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.
Spotkanie to zamknęło cykl spotkań uczniów klas trzecich LO z przedstawicielami wyższych uczelni, podczas których ucz­niowie zostali zapoznani przez pracowników poszczególnych uczelni wyższych między innymi z kierunkami kształcenia na danej uczelni oraz z ogólnymi zasadami rekrutacji na studia w 2018 roku.
Łącznie odbyło się, oprócz spotkania z przedstawicielami WKU, siedem spotkań z pracownikami następujących uczelni:
- KPSW w Jeleniej Górze
- Politechniki Wrocławskiej
- PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
- PWSZ im. Witelona w Legnicy
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
- Uniwersytetu Wrocławskiego.
Spotkania informacyjne z przedstawicielami wyższych uczelni na stałe wpisane są w kalendarz kolejnych lat szkolnych w naszym Liceum.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

14.12.2017 - Towarzystwo Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych, które działa przy naszej bibliotece, zorganizowało po raz trzeci "Czwartkowy koncert wśród książek".

13.12.2017 - odbyły się spotkania wychowawców klas II-III naszego Gimnazjum i klas I-III naszego Liceum z rodzicami uczniów.

13.12.2017 - rozegrane zostały mistrzostwa naszego Liceum w tenisie stołowym.
Czołowe miejsca wśród dziewcząt:
1. Dominika Paluch (kl.2b)
2. Martyna Michalska (kl.2b)
3. Sandea Kuzar (kl.2b)
Czołowe miejsca wśród dziewcząt:
1. Jakub Zasada (kl.2a)
2. Franciszek Wondołowski (kl.3e)
3. Kosma Wertepny (kl.3a)

12.12.2017 - uczniowie klas drugich naszego Liceum wzięli udział w zajęciach umuzykalniających, prowadzonych przez muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, które odbyły się w auli naszego Zespołu Szkół. Tematem prze­wodnim muzycznego spotkania były zimowe tematy w muzyce.

12-13.12.2017 - 44 uczniów z klas 1b i 1d naszego Liceum uczestniczy w zajęciach w ośrodku edukacyjnym Centrum Edu­kacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu.
Opiekunami uczniów są panie: Sylwia Gawerda i Marzena Szewczyk oraz pan Wiesław Kozłowski.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

12.12.2017 - odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, które dla uczniów klas trzecich naszego Liceum poprowadziła Dyrektor Biura Rekrutacji pani Paulina Boroń-Kacperek - absol­wentka naszego Liceum wraz z trzema studentkami z tej uczelni.

12.12.2017 - grupa uczniów z naszego Liceum uczestniczyła w zajęciach terenowych i stacjonarnych w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie oraz w Żywym Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego w Jagniątkowie.
Zajęcia odbywały się w ramach projektu realizowanego przez nasze Liceum wraz ze szkołami z Norwegii i Włoch w ra­mach programu Erasmus+. Wraz z uczniami w zajęciach brały udział panie Elżbieta Jaszek, Aleksandra Malinowska i Da­nuta Ruchała, które koordynują realizację projektu w naszym LO.

12.12.2017 - uczniowie klasy 3e LO uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy. Plan szkolenia zakładał wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do budowania relacji i uwalniania emocji. Metody pracy to: miniwykład, trening, praca w parach, analiza doświadczeń własnych.

11.12.2017 - uczniowie z klas 1c i 2a naszego Liceum pojechali na wycieczkę do Wrocławia pod opieką panów Wiesława Kozłowskiego i Mikołaja Marcińca.
Podczas wyjazdu uczniowie między innymi uczestniczyli w zajęciach muzealnych w Muzeum Współczesnym Wrocław, którego celem jest wystawianie, popularyzowanie i gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej oraz mieli okazję od­wiedzić wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy.

11.12.2017 - uczniowie klas trzecich naszego Liceum uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dotyczącym rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej. Spotkanie poprowadził dziekan Wydziału Techniczno-Informatycznego pan dr inż. Maciej Pawłowski.

10.12.2017 - grupa uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum pod opieką pań Sylwii Gawerdy i Anny Postawy prowadziła drugą część kiermaszu charytatywnego na rzecz Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Tym razem stoisko było ulokowane na kamiennogórskim Rynku, gdzie odbywał się w tym czasie po raz kolejny Jarmark Bożonarodzeniowy.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

10.12.2017 - grupa uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum pod opieką pań Sylwii Gawerdy i Anny Postawy prowadziła drugą część kiermaszu charytatywnego na rzecz Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Tym razem stoisko było ulokowane na kamiennogórskim Rynku, gdzie odbywał się w tym czasie po raz kolejny Jarmark Bożonarodzeniowy.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

10.12.2017 - uczniowie Liceum (z klas 1c,1b, 3a, 3b, 3c) wzięli udział w kolejnym wykładzie z serii Spotkania w Neh­ringu. Tym razem dr Beata Kaczmarczyk - wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, opowiadała o najstarszej warstwie nazw miejscowych, które możemy odnaleźć w tekstach sądowych.
Po wykładzie uczniowie mieli okazję odwiedzić wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy i poczuć już magię Świąt.
Organizatorkami wyjazdu i opiekunami grupy były panie Elżbieta Gałczyńska-Wiatr i Aldona Siemieniec-Oleksy.

09.12.2017 - grupa uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum pod opieką pań Sylwii Gawerdy i Anny Postawy prowadziła kiermasz charytatywny przed wejściem do kamiennogórskiego Kauflandu na rzecz Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Wystarczyło wrzucić do puszki minimum pięć złotych, by zabrać ze sobą dowolnie wybraną książkę, płytę CD, DVD lub starą dobrą płytę winylową.
Druga część kiermaszu przeprowadzona zostanie jutro (niedziela - 10 grudnia br.) na kamiennogórskim Rynku.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

09.12.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum startowały w zawodach powiatowych w piłce sia­tkowej uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Zespół chłopców awansował do rozgrywek strefowych.

08.12.2017 - grupa uczniów z naszego Zespołu uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym warsztaty filmowe, które przeprowadziła dla naszych uczniów współpracująca z naszym Zespołem Szkół Fundacja Sztuki Współczesnej "In Situ" w So­kołowsku w ramach projektu "Dekalog pytań".
Uczniowie obejrzeli finalne wersje swoich małych form filmowych, do których materiał wideo przygotowali pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Opiekunem uczniów podczas wyjazdu do Sokołowska był Dyrektor naszego Zespołu pan Jacek Bruździak.

08.12.2017 - w Szkole intensywnie pracowały grupy wolontariuszy. Jedna grupa uczniów pakowała dary przygotowane w ramach akcji "Szlachetna Paczka 2017 - Pomóż Rodzinom w Potrzebie‎" dla wybranej rodziny pozostającej w potrzebie, a druga grupa przygotowywała się do kiermaszu charytatywnego na rzecz Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, którego pierwsza część odbyła się 9 grudnia br. na placu przed kamiennogórskim Kauflandem, a druga część kiermaszu przeprowadzona zostanie jutro (niedziela - 10 grudnia br.) na kamiennogórskim Rynku.

08.12.2017 - grupa uczniów z klasy 2b naszego Gimnazjum pod opieką pani Magdaleny Kwiatkowskiej pojechała na jednodniową wycieczkę do Drezna (Niemcy). Głównym punktem programu było zwiedzanie kompleksu pałacowego Zwinger. Uczniowie zwiedzili również zabytkowe centrum Drezna, a także mieli okazję być na drezdeńskim Striezelmarkt - jednym z najstarszych i największych w Niemczech jarmarków bożonarodzeniowych, którego nazwa pochodzi od Strietzel, czyli słynnej, oryginalnej, drez­deńskiej strucli bożonarodzeniowej.
Informacja organizatora:
Grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 wzięła udział w wycieczce do Drezna. Młodzież miała okazję odwiedzić Muzeum Higieny, gdzie przeprowadzała eksperymenty związane z budową ludzkiego ciała. W słynnym baroko­wym kompleksie Zwinger uczniowie podziwiali malarstwo Starych Mistrzów m.in. Rubensa, Rembrandta, Lucasa Cranacha i Canaletta, jak również dzieła sztuki jubilerskiej z XVII i XVIII wieku. Uczniowie poznali też historię miśnieńskiej porcelany i jego twórcy alchemika J.B.Bottgera. Dodatkową atrakcją wyjazdu była wizyta na najstarszym w Europie kiermaszu świątecznym. W tym roku został on zorganizowany po raz 583. Organizatorem wyjazdu była pani Magdalena Kwiatkowska.

07.12.2017 - Towarzystwo Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych, które działa przy naszej bibliotece, zorganizowało kolejny "Czwartkowy koncert wśród książek".

07.12.2017 - odbył się szkolny etap tegorocznej Olimpiady Geograficznej organizowanej dla uczniów dolnośląskich gimnazjów.

07.12.2017 - uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpili do próbnych egzaminów gimnazjalnych - egzaminy z języka obcego:
– egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (angielski, niemiecki – czas trwania: 60 minut)
- egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (angielski, niemiecki – czas trwania: 60 minut).

06.12.2017 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum startowała w powiatowych zawodach w drużynowym tenisie stołowym uczniów ze szkół gimnazjalnych.

06.12.2017 - tradycyjnie już w Mikołajki witał rankiem u drzwi Szkoły uczniów i pracowników Zespołu ze słodyczami Święty Mikołaj, w którego wcielił się Dyrektor ZSO pan Jacek Bruździak, a któremu towarzyszyły dwie Śnieżynki i zespół muzyczny składający się z młodych adeptów "mikołajowej sztuki".
Później w auli szkolnej po raz dziewiąty odbył się koncert "Mikołajkowe kolędowanie - Christmas singalong session", który przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli języków obcych, a koordynacją całości działań zajmowali się pan Zbigniew Drankowski i pan Wiesław Kozłowski. Kolejni wykonawcy prezentowali znane anglojęzyczne i niemieckie utwory związane z grudniowym czasem poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy wykonywane były także utwory w języku fińskim i włoskim.
[Zobacz:
- film w dziale Filmy.
- zdjęcia w dziale Galeria.]

06.12.2017 - w związku z Mikołajkami w naszej szkolnej bibliotece przeprowadzona została akacja pod hasłem "Wypo­życz książkę w ciemno!".
Zasady akcji były bardzo proste:
"W bibliotece mamy dla Was losy z numerami pięknie zapakowanych książek.
Losujesz numer – wypożyczasz książkę z przypisanym numerem.
Gdy rozpakujesz tę literacką paczkę, dowiesz się, co masz do przeczytania.
Zrób sobie niespodziankę – wypożycz książkę w ciemno. "

06.12.2017 - uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno-przyrodnicza:
– egzamin z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60 minut)
– egzamin z matematyki (czas trwania: 90 minut).

05.01.2017 - uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna:
– egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)
– egzamin z języka polskiego (czas trwania: 90 minut).

05.12.2017 - grupa uczniów z naszego Liceum pod opieką pedagoga szkolnego pani Sylwii Bielak wzięła udział w IV Młodzieżowym Forum Bezpieczeństwa, które odbyło się w kamiennogórskim Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

05.12.2017 - grupa uczniów z naszego Liceum przystąpiła dzisiaj do rozwiązywania zadań na szkolnym etapie Konkursu Matematycznego KOMA.
Wiedzę potrzebną do rozwiązania zadań uczniowie mogli sobie przyswoić na wykładzie, który na temat permutacji wygłosiła pani Danuta Ruchała 1 grudnia br.

04.12.2017 - uczniowie z klasy 1a naszego Liceum pojechali na wycieczkę do Wrocławia pod opieką pań Władysławy Druciak (wychowawca klasy) i Katarzyny Filip-Murawskiej.
Podczas wyjazdu uczniowie między innymi zwiedzili wraz z przewodnikiem Centrum Wiedzy o Wodzie "Hydropolis" oraz wzięli udział w ogólnorozwojowych zajęciach z wychowania fizycznego w Parku Trampolin "JumpWorld".
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

02.12.2017 - uczniowie z klasy 2b naszego Liceum uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii, które są organi­zowane dla klas biologiczno-chemicznych w laboratoriach Politechniki Wrocławskiej.
Wyjazd na te zajęcia był jednym działań realizowanych w ramach porozumienia zawartego między naszym LO a Politech­niką Wrocławską.
Opiekunami uczniów byli panowie Radosław Brymerski i Andrzej Przybytek.

02.12.2017 - troje uczniów z klas trzecich naszego Liceum pod opieką pani Elżbiety Syrek w nagrodę za współpracę z niemieckim wydawnictwem z Görlitz, zajmującym się między innymi publikacjami na temat Śląska i jego historii, pojechało na wycieczkę do tego miasta.
Podczas wyjazdu nasi uczniowie zapoznali się z pracą w wydawnictwie, poszerzyli swoje wiadomości o historii Śląska oraz poznawali niemieckie tradycje bożonarodzeniowe, a także w zabytkowym kościele mogli wysłuchać muzyki organo­wej i sami zagrali na starych organach.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

01.12.2017 - uczniowie klas trzecich naszego Liceum uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dotyczącym rekrutacji na studia na Uniwersytecie Wrocławskim, które prowadziła przedstawicielka tej uczelni.

01.12.2017 - grupa uczniów z naszego Liceum spotkała się ze znanym polskim fotografem - absolwentem naszego Li­ceum, mieszkańcem naszego powiatu - panem Tadeuszem Piotrem Prociakiem, który w ramach projektu realizowanego przez Powiat Kamiennogórski i czeską gminę Zaclerz przygotował wykonaną w technice anaglifowej publikację "Atrakcje polsko-czeskiego pogranicza w fotografii 3D" oraz pakiet 15 kart pocztowych wykonanych w tej samej technice foto­graficznej i opatrzonych w tym samy tytułem co publikacja.
Pan Tadeusz Piotr Prociak przybliżył młodzieży historię powstania publikacji oraz anaglifową technikę fotograficzną, w której wykonane zostały materiały do publikacji i sama publikacja. W dalszej części spotkania pan Prociak barwnie opowiadał o swoich licznych podróżach zagranicznych, którym zwykle towarzyszy aparat fotograficzny. Swoją opowieść zilustrował swoimi wspaniałymi zdjęciami z tych wypraw.

01.12.2017 - Eryk Mika, uczeń klasy drugiej naszego Liceum, uczestniczył wraz z Dyrektorem naszego Zespołu Szkół pa­nem Jackiem Bruździakiem w uroczystości wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgim­nazjalnych z rejonu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego (dawne województwa jeleniogórskie i wałbrzyskie), które odbyło się w Szczawnie Zdroju.
W uroczystości uczestniczyli między innymi Minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska i Dolnośląski Kurator Oś­wiaty pan Roman Kowalczyk.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

01.12.2017 - pani Danuta Ruchała wygłosiła wykład na temat permutacji dla uczniów, którzy uczestniczą w tegorocznej edycji Konkursu Matematycznego KOMA, który jest organizowany pod patronatem matematyków Uniwersytetu Wroc­ławskiego.
Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy uczniów, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Cała wiedza potrzebna uczestnikom do rozwiązania zadań konkursowych zwarta jest właśnie w wykładzie. Temat wykładu związany jest z pro­gramem nauczania, ale szeroko poza niego wykracza. Ważna jest tutaj umiejętność słuchania i przetwarzania informacji oraz dobrego sporządzania notatek i posługiwanie się nimi. Uczniowie wysłuchują ok. godzinnego wykładu z matematyki, a potem po przynajmniej jednodniowej przerwie przez 60 minut rozwiązują zadania dotyczące tego tematu. Podczas rozwiązywania zadań konkursowych uczniowie mogą korzystać ze zrobionych w czasie wykładu notatek.

30.11.2017 - Towarzystwa Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych, które działa przy naszej bibliotece, zainicjowało dzisiaj cykl działań kulturalnych pod nazwą "Czwartkowe koncerty wśród książek".

30.11.2017 - Samorząd Uczniowski przygotował kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne.

30.11.2017 - uczniowie klas trzecich naszego Liceum uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dotyczącym rekrutacji na studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, które prowadzili przedstawiciele tej uczelni.

29.11.2017 - na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej w auli szkolnej odbyła się druga część wykładu na temat "Wprowadzenie do rachunku całkowego", który przeprowadził pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej dr hab. Paweł Sztonyk.
Wykład był jednym z działań, które realizuje nasze Liceum we współpracy z Politechniką Wrocławską w ramach podpisa­nego z tą uczelnią porozumienia o współpracy.

29.11.2017 - odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do PWSZ im. Witelona w Legnicy, które dla uczniów klas trzecich naszego Liceum poprowadzili przedstawiciele tej uczelni.

29.11.2017 - reprezentacja naszego Liceum przegrała mecz w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczy Mate­matycznych z drużyną z Liceum Ogólnokształcącego nr II w Dzierżoniowie.

28.11.2017 - uczniowie klas 1a, 2a i 3e wysłuchali wykładu, który przeprowadził w auli naszego Zespołu po raz kolejny pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej pan dr Maciej Mulak w ramach współpracy naszego Liceum z tą uczelnią. Temat wykładu: "Czy znajdziemy drugą Ziemię? Historia poszukiwań egzoplanet i metody ich wykrywania.".
Wykład był jednym z działań, które realizuje nasze Liceum we współpracy z Politechniką Wrocławską w ramach podpisa­nego z tą uczelnią porozumienia o współpracy.

28.11.2017 - odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, które dla uczniów klas trzecich naszego Liceum poprowadzili przedstawiciele tej uczelni.

26.11.-01.12.2017 - grupa uczniów z klasy 1d naszego Liceum uczestniczy w tygodniowych warsztatach zorga­nizowanych w ramach inter­kulturowego projektu edukacyjnego "Lanterna Futuri" realizowanego od wielu lat przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie wraz z czeskimi i niemieckimi partnerami.
Podobnie jak w poprzednich latach warsztaty odbywają się w niemieckim Grosshennersdorfie oraz w polskim Niedami­rowie, a ich uczestnikami są uczniowie z naszego Liceum oraz ich czescy i niemieccy rówieśnicy.
Z relacji uczestnika: Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów był "Człowiek i technologia". Utworzone zostały cztery grupy warsztatowe: teatralne i muzyczne, które tworzyły w Großhennersdorfie oraz grupy filmowe i sztuki akcji w Niedamirowie. Efektami prac w przypadku grupy niemieckiej były ich własne piosenki oraz sztuka teatralna, do której scenariusz sami stworzyli, natomiast w grupie polskiej powstały filmy wyreżyserowane przez uczestników. Osoby biorące udział w warsztatach sztuki akcji postawiły na artystyczne podejście do tematu, czego efektem były rysunki, krótkie filmy, malowane farbami grafiki, krótki występ artystyczny oraz wspaniale opowiedziana historia o technice.
Udział w warsztatach był jednym z najlepszych naszych doświadczeń.

25.11.2017 - Eryk Mika, uczeń klasy drugiej naszego Liceum, stratował we Wrocławiu w okręgowym etapie tegorocznej edycji Olimpiady Chemicznej.

24.11.2017 - na Facebooku uruchomiony został profil Towarzystwa Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych, które działa przy naszej bibliotece szkolnej (link: Towarzystwo Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych)

24.11.2017 - odbył się próbny pisemny egzamin maturalny dla uczniów klas trzecich naszego LO:
- godz. 9.00 - początek egzaminu na poziomie rozszerzonym z: biologii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie;
- godz. 14.00 - początek egzaminu na poziomie rozszerzonym z: chemii, geografii, historii.

23.11.2017 - odbył się próbny pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczniów klas trzecich naszego LO:
- godz. 9.00 - początek egzaminu na poziomie podstawowym;
- godz. 14.00 - początek egzaminu na poziomie rozszerzonym.

22.11.2017 - odbył się próbny pisemny egzamin maturalny z matematyki dla uczniów klas trzecich naszego LO:
- godz. 9.00 - początek egzaminu na poziomie podstawowym
- godz. 14.00 - początek egzaminu na poziomie rozszerzonym.

21.11.2017 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
1. Jakub Zasada (kl.2a)
3. Jakub Żuk (kl.1c)
zajęła VIII miejsce w finale Dolnego śląska w badmintonie uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

21.11.2017 - odbył się próbny pisemny egzamin maturalny z języka polskiego dla uczniów klas trzecich naszego LO:
- godz. 9.00 - początek egzaminu na poziomie podstawowym
- godz. 14.00 - początek egzaminu na poziomie rozszerzonym.

15-17.11.2017 - 20 uczniów naszego Zespołu poznaje tajniki tworzenia filmu w formie praktycznej w ramach war­sztatów filmowych. Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Dekalog pytań", który przygotowała współpracująca z naszym Zespołem Szkół Fundacja Sztuki Współczesnej "In Situ" w Sokołowsku.
Uczniowie pod opieką wykwalifikowanych instruktorów tworzą w grupach swoje małe formy filmowe.

15.11.2017 - na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej w auli szkolnej odbył się wykład na temat "Wprowadzenie do rachunku całkowego - część I", który przeprowadził pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej dr hab. Paweł Sztonyk.
Wykład był jednym z działań, które realizuje nasze Liceum we współpracy z Politechniką Wrocławską w ramach podpisa­nego z tą uczelnią porozumienia o współpracy.

15.11.2017 - w auli szkolnej odbyło się na drugiej godzinie lekcyjnej spotkanie informacyjne dla uczniów klas trzecich naszego Liceum, które prowadziła przedstawicielka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W ten sposób zainicjowany został tegoroczny cykl spotkań uczniów klas trzecich Liceum z przedstawicielami wyższych uczelni.

15.11.2017 - uczniowie z klasy 2d naszego Liceum uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Kamiennej Górze.

15.11.2017 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum wzięła udział w zawodach powiatowych w piłce koszykowej chłopców.

14.11.2017 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu Szkół.

13.11.2017 - grupa uczniów z naszego Gimnazjum, współpracująca w ramach wolontariatu z Fundacją Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, zaaranżowała spotkanie z jego przedstawicielką - panią Kornelią Szymańską - na terenie naszego Zespołu. Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych oraz wszystkich klas I-II naszego Liceum zapoznali się z działalnością Fundacji i sposobami jej wsparcia, a wolontariusze przeszkoleni do przeprowadzenia akcji charytatywnej "Książka od serca".
Uczniowie zaangażowani we współpracę z Fundacją Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci poinformowali swoje koleżanki i kolegów o prowadzonej przez nich akcji "Książka od serca", która ma wesprzeć Fundację finansowo.
Jak pomóc? Wystarczy przynieś do szkoły książki w dobrym stanie oraz płyty CD, DVD oraz nagrania winylowe, które będą "fantami" podczas kamiennogórskiego kiermaszu charytatywnego. Uzyskane podczas akcji fundusze trafią do Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Zbiórka książek i płyt, które zostaną przekazane na kiermasz, trwa do 1 grudnia br. Kiermasz odbędzie się 9 grudnia na placu przed kamiennogórskim Kauflandem oraz 10 grudnia na kamiennogórskim Rynku.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

13.11.2017 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum wzięła udział w zawodach powiatowych w piłce koszykowej dziewcząt.

11.11.2017 - grupa uczniów z naszego Zespołu Szkół wystąpiła w części artystycznej uroczystości, która odbyła się w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

10.11.2017 - w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w auli naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbył się uroczysty koncert pt. "Ojczyzno ma". W koncercie wybrzmiały pieśni i piosenki oraz wiersze, które ułożyły się w li­ryczny kalejdoskop dziejów naszego narodu. Na scenie wystąpili uczniowie Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczyciele. Publiczność nagrodziła występujących rzęsistymi oklaskami. Koncert zaprezentowano kilkakrotnie całej społeczności ZSO, a specjalnymi gośćmi uroczystości byli: Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Jarosław Gęborys, Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Małgorzata Krzyszkowska, członkowie Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego panowie Mariusz Mućwicki i Jan Orzechowski oraz władze i słuchacze kamiennogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z delegacją plastyków z Francji z partnerskiego dla Kamiennej Góry miasta Vierzon.
[Zobacz:
- film w dziale Filmy.
- zdjęcia w dziale Galeria.]

10.11.2017 - w naszej Szkole gościła grupa plastyków z Francji z partnerskiego dla Kamiennej Góry miasta Vierzon. Goście zwiedzili naszą Szkołę - która ich oczarowała, uczestniczyli jako widzowie w koncercie pt. "Ojczyzno ma" oraz spotkali się z władzami naszego Powiatu w osobach: Starosty Powiatu Kamiennogórskiego pana Jarosława Gęborysa, Wicestarosty Powiatu Kamiennogórskiego pani Małgorzaty Krzyszkowskiej oraz członków Zarządu Powiatu Kamienno­górskiego panów Mariusza Mućwickiego i Jana Orzechowskiego.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

10.11.2017 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
1. Jakub Zasada (kl.2a)
2. Konrad Zarzycki (kl.3e)
3. Jakub Żuk (kl.1c)
zajęła II miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w badmintonie uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i awansowała do finału wojewódzkiego.

09.11.2017 - 2 uczniów z klas trzecich naszego Gimnazjum i 6 uczniów z klas drugich naszego Liceum odbyło indy­widualne spotkania z doradcą zawodowym.

09.11.2017 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum wygrała zawody miejskie w piłce koszykowej dziewcząt ze szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych klas siódmych.

08.11.2017 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum wygrała zawody miejskie w piłce koszykowej chłopców ze szkół gimnazjalnych.

08.11.2017 - odbył się szkolny etap Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - język angielski. Do konkursu przystąpiła druga grupa (11) uczniów z naszego Gimnazjum.

08.11.2017 - odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie organizowanej w tym roku pod hasłem "Jaka rodzina – taka przyszłość".

07.11.2017 - odbył się szkolny etap Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - język angielski. Do konkursu przystąpiła pierwsza grupa (23) uczniów z naszego Gimnazjum. Już po raz kolejny uczestnicy konkursu na tym etapie rozwiązywali test on-line.

07.11.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum i Liceum startowały w zawodach powiatowych w szachach drużynowych.

07.11.2017 - Konrad Dąbrowski i Natalia Olczak, uczniowie naszego Gimnazjum, znaleźli się w gronie 12 uczniów naszego Powiatu, którzy awansowali do etapu powiatowego Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - język niemiecki.

06.11.2017 - uczniowie klas pierwszych naszego Liceum wzięli udział w zajęciach umuzykalniających, prowadzonych przez muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, które odbyły się w auli naszego Zespołu Szkół. Tematem przewodnim muzycznego spotkania były polskie pieśni i piosenki. Było to dla uczniów ciekawe otwarcie tygodnia, w którym w naszym Zespole prowadzone będą działania związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.
Warto zacytować słowa zawarte w ofercie zajęć Filharmonii Dolnośląskiej: "W listopadowy czas sięgniemy po muzykę polską. Naszym przodkom od wieków towarzyszyły proste ludowe piosenki, patriotyczne i religijne pieśni. Wiele z nich odegrało istotną rolę w walce o polskość. Przypomnimy te najważniejsze. Razem je zaśpiewamy, odnajdując w nich pokłady głębokiego patriotyzmu."
I rzeczywiście na zakończenie spotkania młodzież wraz z muzykami zaśpiewała znaną polską pieśń "My, Pierwsza Brygada" – pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, która znana jest również pod tytułem "Legiony to żołnierska nuta".
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

06.11.2017 - w naszym Zespole Szkół rozpoczął się sykl spotkań w ramach warsztatów filmowych, w których uczestniczą uczniowie naszego Gimnazjum i LO. Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Dekalog pytań". Organizatorem warsztatów jest współpracująca z naszym ZSO już od kilku lat Fundacja Sztuki Współczesnej "In Situ" w Sokołowsku.
Warsztaty będą kontynuowane w siedzibie fundacji w dniach 15-17.11.2017 r. W ramach zaproponowanych działań ok. 20 uczniów naszego Zespołu pozna tajniki tworzenia filmu w formie praktycznej. Uczniowie pod opieką wykwalifikowanych instruktorów będą tworzyć w grupach swoje małe formy filmowe. Ponadto będą mieli możliwość poznania twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w miejscu, w którym spędził on swoje dzieciństwo.

06.11.2017 - odbył się szkolny etap tegorocznej edycji Olimpiady Języka Niemieckiego.

04.11.2017 - grupa uczniów z klas 1a i 1c naszego Liceum w ramach integracji zespołu klasowego brała udział w marszu na orientację w rejonie Kamienna Góra - Raszów.
Opiekunami uczniów byli pani Władysława Druciak i pan Andrzej Przybytek.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

03.11.2017 - grupa uczniów z klas 1c, 1d, 2a i 2d naszego Liceum pojechała na wycieczkę do Wałbrzycha. Podczas wyjazdu uczniowie wzięli udział w zajęciach w Parku Nauki i Techniki "ExploraParku" oraz obejrzeli film pt. "Łowca Androidów (Blade Runner 2049)" w multikinie sieci Cinema City w wałbrzyskiej Galerii Handlowej "Victoria".
Opiekunami uczniów byli panowie Mikołaj Marciniec i Ryszard Mierzwa.

02.11.2017 - grupa uczniów z naszego Liceum - jednocześnie członków Zespołu Teatralnego "My", działającego przy kamiennogórskim Centrum Kultury - pojechała na wycieczkę do Wrocławia, podczas której uczniowie obejrzeli spektakl dyplomowy studentów czwartego roku wydziału aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych pt. "Niewina" w reżyserii Pawła Miśkiewicza oraz byli w Muzeum Narodowym.
Więcej na temat wyjazdu:
Wizyta w Pawilonie Czterech Kopuł oraz Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu
Uczniowie naszego LO będący członkami Zespołu Teatralnego "MY" 2 listopada 2017 r. odwiedzili we Wrocławiu dwa niezwykłe miejsca.
Wizyta w pięknie odrestaurowanym Pawilonie Czterech Kopuł pozwoliła na spotkanie uczniów ze sztuką współczesną. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć prace plastyczne najwybitniejszych twórców polskich, np.: S.I.Witkiewicza, Leona Chwistka, Tadeusza Kantora, Jana Cybisa, Józefa Szajny, Władysława Hasiora, Magdaleny Abakanowicz i wielu innych. Dodatkową atrakcją, oprócz wystawy, była możliwość obejrzenia okazałego budynku galerii wpisanego w 2006 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Wieczorem młodzi miłośnicy teatru mieli okazję obejrzeć w siedzibie Akademii Sztuk Teatralnych (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) przedstawienie dyplomowe studentów IV roku wydziału aktorskiego pt. "Niewina" w inscenizacji Pawła Miśkiewicza. Członkowie Zespołu Teatralnego "MY" mogli obserwować umiejętności i warsztat młodego pokolenia aktorów zawodowych, o których niebawem na pewno usłyszymy.
Wyjazd uczniów naszego LO do Wrocławia został zorganizowany w ramach współpracy kamiennogórskiego Centrum Kultury i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

31.10.2017 - uczniowie z klas 1b i 2d naszego Liceum wraz ze swoimi wychowawczyniami - panią Sylwią Gawerdą i panią Marzeną Szewczyk oraz panią Danutą Ruchałą w ramach integracji klasowej i edukacji regionalnej wybrali się na wycieczkę do Wałbrzycha, podczas której byli w wałbrzyskim Centrum Nauki i Sztuki "Stara Kopalnia", a także w ramach edukacji filmowej obejrzeli film w multikinie sieci Cinema City w wałbrzyskiej Galerii Handlowej "Victoria".
Więcej na temat wyjazdu:
Stara Kopalnia w Wałbrzychu to unikalny zespól naziemnych budowli górniczych oraz trasy podziemnej, stanowiących niegdyś Kopalnię Węgla Kamiennego "Julia". Zakończona w 2014 roku rewitalizacja tchnęła nowe życie w dawną, wałbrzyską kopalnię węgla. Nowoczesne Centrum Nauki i Sztuki "Stara Kopalnia" powstało z poszanowaniem górniczej tradycji, niepowtarzalnej scenerii i lokalnego pejzażu przemysłowego. Wkrótce po otwarciu stało się turystycznym przebojem, miejscem spotkań, przyciągając tysiące turystów oraz miłośników popkultury i sztuki najwyższej próby, stając się kulturalnym sercem Wałbrzycha. W 2015 roku Stara Kopalnia została wyróżniona prestiżowym tytułem "Zabytek Zadbany 2015", który dodatkowo podkreślił wyjątkowość i skalę przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych. Obecnie Stara Kopalnia to jedna z największych atrakcji turystyki poprzemysłowej w Polsce, będąca punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), jednym z siedmiu tego typu miejsc w Polsce i jedynym na Dolnym Śląsku.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

30.10.2017 - Maciej Brzoza i Natalia Olczak, uczniowie naszego Gimnazjum, znaleźli się w gronie 4 uczniów naszego Powiatu, którzy awansowali do etapu powiatowego Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok przyrodniczy.

31.10.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum startowały w zawodach powiatowych w bad­mintonie. Zespół chłopców, w składzie: Konrad Zarzycki i Jakub Zasada, zajął I miejsce i awansował do kolejnej fazy rozgrywek - zawodów strefy jeleniogórskiej.

30.10.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum startowały w zawodach powiatowych w bad­mintonie, które zostały rozegrane w sali sportowej Zespołu Szkół w Pisarzowicach.

27.10.2017 - odbył się szkolny etap Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - język niemiecki. Do konkursu przystąpiło łącznie 11 uczniów z 3 klas naszego Gimnazjum: 2a, 2b, 3a. Już po raz kolejny uczestnicy konkursu na tym etapie rozwiązywali test on-line.

27.10.2017 - Maciej Brzoza i Damian Idek, uczniowie naszego Gimnazjum, znaleźli się w gronie 6 uczniów naszego Powiatu, którzy awansowali do etapu powiatowego Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok matematyczno-fizyczny.

26.10.2017 - Dominika Kisiel, Karol Kucharski i Natalia Olczak, uczniowie naszego Gimnazjum, znaleźli się w gronie 5 uczniów naszego Powiatu, którzy awansowali do etapu powiatowego Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok humanistyczny.

25.10.2017 - z okazji Europejskiego Dnia Prawnika klasa 2c naszego Liceum w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie spotkała się z panem mecenasem Piotrem Hejmejem. Celem spotkania było promowanie podstawowych wartości zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka oraz zasad praworządności w Polsce, jak również przedstawienie wpływu nowych technologii na przyszłość zawodu prawniczego. Młodzież mogła dowiedzieć się również na czym polega praca poszczególnych zawodów prawniczych oraz jakie interesujące perspektywy zawodowe daje ukończenie studiów prawniczych.

25.10.2017 - odbyły się mistrzostwa naszego Zespołu w badmintonie.
klasyfikacja w Gimnazjum:
- dziewczęta:
1. Natalia Wypych (kl.2b)
2. Alicja Kamińska (kl.2b)
- chłopcy:
1. Dominik Prokopowicz (kl.3a)
2. Kacper Pasiut (kl.2b)
3. Kacper Olbert (kl.2b)
klasyfikacja w Liceum Ogólnokształcącym:
- dziewczęta:
1. Julia Sikora (kl.2d)
2. Sandra Skrzypczyk (kl.2d)
3. Dominika Paluch (kl.2b)
- chłopcy:
1. Jakub Zasada (kl.2a)
2. Konrad Zarzycki (kl.3e)
3. Jakub Żuk (kl.1c)

25.10.2017 - odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.
Rodzice uczniów z klas I LO przed spotkaniami z wychowawcami wysłuchali w auli szkolnej prelekcji na temat "Bezpieczne dorastanie. Problemy w okresie dojrzewania" przygotowanej przez terapeutę pana Piotra Piotrowskiego.
Prelegent przedstawił rodzicom problemy z jakimi mogą borykać się ich dzieci. Podczas prelekcji wskazano między innymi dlaczego młodzi ludzie nie zawsze postępują tak, jak by tego od nich oczekiwali. Problemy, z którymi młodzież się boryka, nie zawsze są zauważane przez rodziców. Terapeuta przypomniał i zaproponował w jaki sposób rozmawiać z młodymi ludźmi o ich kłopotach.

24.10.2017 - odbyły się XIV mistrzostwa naszego Zespołu w szachach.
Czołowe miejsca zajęli:
1. Zofia Niemira (kl.2b Gimnazjum) - zdobywczyni Pucharu Dyrektora naszego Zespołu
2. Konrad Gawerda (kl.1a LO)
3. Rafał Trojan (kl.2c LO)
4. Adrian Kudoń (kl.2a LO)
5. Kamil Nawrocki (kl.2b Gimnazjum)
W turnieju udział wzięło 36 uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum.

20.10.2017 - do szkolnego etapu Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - część przyrodnicza - przystąpiło 27 uczniów naszego Gimnazjum.

19.10.2017 - 8 uczniów z klas drugich naszego Liceum odbyło indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

19.10.2017 - do szkolnego etapu Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - część matematyczna - przystąpiło 29 uczniów naszego Gimnazjum.

18-21.10.2017 - w bieżącym roku szkolnym nasz Zespół Szkół Ogólnokształcących rozpoczął kolejną międzynarodową współpracę, tym razem w projekcie realizowanym ze szkołami z Włoch i Norwegii w ramach programu Erasmus+. Główne założenia projektu zakładają poprawę umiejętności i kompetencji uczniów, znajdujących się na liście europejskich ram odniesienia, które dotyczą podstawowych umiejętności z zakresu matematyki i nauk ścisłych, umiejętności w dziedzinie technologii cyfrowej oraz umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego.
W dniach 18-21 października 2017 odbyło się w Bergen (Norwegia) pierwsze międzynarodowe spotkanie nauczycieli pracujących nad tym projektem. W spotkaniu brali udział przedstawiciele naszego Liceum Ogólnokształcącego - pani Elżbieta Jaszek, pani Aleksandra Malinowska i pani Danuta Ruchała, nauczyciele z Państwowego Liceum im. Carlo Amorettiego we Włoszech oraz pedagodzy z Olsvikasen Videregaende Skole z Norwegii. Podczas spotkania zostały ustalone terminy wymian grup uczniów z poszczególnych szkół oraz terminy kolejnych międzynarodowych spotkań nauczycieli oraz zaplanowano działania potrzebne do realizacji projektu, jakie musi podjąć każda ze szkół partnerskich.
Nauczyciele norwescy zapoznali pozostałych uczestników spotkania z systemem edukacyjnym w Norwegii, zapre­zentowali zaplecze dydaktyczne szkoły oraz pokazali możliwości różnych urządzeń technicznych stosowanych przez nich w pracy na lekcji lub w terenie. Odbyła się również prelekcja na temat organizacji lekcji w terenie oraz ich przepro­wadzania.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

18.10.2017 - odbyła się impreza związana z przyjęciem uczniów klas pierwszych naszego Liceum w poczet społecz­ności szkolnej - tzw. "Otrzęsiny".
Tym razem uczniowie klas pierwszych przebierając się inspirowani byli wybranymi gatunkami muzyki:
- "rock'n'rollem" - klasa 1a
- "heavy metalem" - klasa 1b
- "regge" - klasa 1c
- "disco polo" - klasa 1d.
Z "otrzęsinowego" współzawodnictwa minimalnie zwycięsko (punktacja końcowa: kl.1a - 43; kl.1b - 43; kl.1c - 43; kl.1d - 44;) wyszła klasa 1d wraz ze swoją wychowawczynią panią Marzeną Szewczyk i w przyszłym roku oni przygotują "Otrzęsiny" dla kolejnego rocznika licealnych pierwszoklasistów.
Tegoroczne licealne "Otrzęsiny" przygotowali oczywiście ubiegłoroczni zwycięzcy tej imprezy - obecnie uczniowie klasy 2c - wraz ze swoim wychowawcą panem Andrzejem Przybytkiem.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

18.10.2017 - do szkolnego etapu Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - część humanistyczna - przystąpiło 31 uczniów naszego Gimnazjum.

16.10.2017 - Eryk Mika, uczeń klasy drugiej naszego Liceum, znalazł się w szerokim gronie tegorocznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Jednocześnie, w związku z bardzo wysokimi wynikami w nauce w minionym roku szkolnym, znalazł się w wąskim gronie (5 osób) przedstawicieli uczniów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych, którym to stypendium w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczyła osobiście Premier Polskiego Rządu pani Beata Szydło w obecności między innymi Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej.
Warto przypomnieć, że przed rokiem w podobnej uroczystości, jako reprezentantka dolnośląskich stypendystów, ucze­stniczyła uczennica na­szego Liceum Dominika Trela - obecnie uczennica klasy maturalnej.
[Zobacz:
- film w dziale Filmy.
- zdjęcia w dziale Galeria.]

16.10.2017 - 57 uczniów z klas 2b, 3a i 3b naszego Gimnazjum wzięło w wycieczce do Legnicy, podczas której w ra­mach edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film o życiu św. Maksymiliana Marii Kolbe oraz zwiedzili sanktuarium św. Jacka w Legnicy.
Opiekunami uczniów byli: pani Monika Breitenfellner-Pasiut, pani Władysława Druciak, pani Bogusława Dzimitrowicz i ksiądz Paweł Adres.

16.10.2017 - zaczął obowiązywać nowy (skorygowany) plan lekcji.

15.10.2017 - 45 uczniów z klas 1b, 1c, 3a, 3b i 3c naszego Liceum wzięło udział w wykładzie rozpoczynającym kolejny cykl Spotkań w Nehringu, które co roku odbywają się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił pan prof. Jan Miodek, który tym razem mówił o motywie labiryntu w kulturze.
Organizatorkami wyjazdu i opiekunami grupy były już tradycyjnie panie Elżbieta Gałczyńska-Wiatr i Aldona Siemieniec-Oleksy.

13.10.2017 - odbyła się miejsko-powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli między innymi:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Jarosław Gęborys,
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek,
- Przewodnicząca Rady Powiatu pani Bożena Ziemiańska
- Przewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra pan Henryk Różański.
W czasie uroczystości wręczone zostały między innymi nagrody specjalne Starosty Powiatu Kamiennogórskiego i Burmi­strza Miasta Kamienna Góra. Wśród nauczycieli wyróżnionych przez Starostę Powiatu Kamiennogórskiego znalazły się panie Władysława Druciak i Anita Waluch - nauczycielki w naszym Zespole.
Swoje nagrody wręczyli także dyrektorzy powiatowych oraz miejskich szkół i placówek oświatowych. Nagrody Dyrektora naszego Zespołu otrzymali w tym roku następujący nauczyciele:
- Beata Czyczkan
- Lidia Drozdowska
- Katarzyna Filip-Murawska
- Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
- Sylwia Gawerda
- Wiesława Głuchowska
- Hieronim Mader
- Mikołaj Marciniec
- Joanna Oleksy
- Andrzej Przybytek
- Marzena Szewczyk
[Zobacz:
- film w dziale Filmy.
- zdjęcia w dziale Galeria.]

12.10.2017 - w auli szkolnej odbyła się uroczystość związana ze szkolnymi obchodami tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną z tej okazji, która była swoistym koncertem życzeń, przygotowała grupa uczniów pod opieką pań Lidii Drozdowskiej i Marzeny Szewczyk.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

12.10.2017 - uczniowie z klas 2d, 3d i 3e naszego Liceum uczestniczyli w spotkaniach z doradcami zawodowymi.

12.10.2017 - w ramach działań związanych z preorientacją zawodową odbyły się dwugodzinne spotkania uczniów z klas 3a i 3b naszego Gimna­zjum z doradcami zawodowymi.

09.10.2017 - uczniowie z klasy 2b naszego Gimnazjum wraz ze swoją wychowawczynią panią Anną Postawą oraz panią Sylwią Gawerdą wybrali się na wycieczkę do Krzeszowa, gdzie zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz w ra­mach edukacji filmowej odwiedzili krzeszowskie "Kino za Rogiem".

06.10.2017 - uczniowie z naszego Licem jako wolontariusze wspierali działania XX Przeglądu Teatrów Amatorskich, który odbył się w lubawskim Centrum Kultury, a organizowany był przez DPS w Szarocinie.

05.10.2017 - uczniowie z klas trzecich naszego Liceum uczestniczyli w spotkaniu z doradcami zawodowymi.

05.10.2017 - w ramach działań profilaktycznych odbyły się dwugodzinne spotkania uczniów z klas 2a naszego Gimna­zjum i 1d naszego Liceum z terapeutą.

05.10.2017 - uczniowie z klas drugich naszego Liceum uczestniczyli po raz kolejny w jednogodzinnych spotkaniach z doradcami zawodowymi.

04.10.2017 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu, które przede wszystkim dotyczyło przed­stawienia wyników analizy tegorocznych egzaminów zewnętrznych - egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu matural­nego - odpowiednio w naszym Gimnazjum i Liceum.

04.10.2017 - reprezentanci naszego Gimnazjum:
- Konrad Dąbrowski (kl.2a)
- Adrian Szarkowski (kl.2a)
wystartowali w zawodach wojewódzkich w dwuboju nowoczesnym.

03.10.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach miejskich w uni­hokeju.

02.10.2017 - zaczął obowiązywać zmieniony plan lekcji.

30.09.2017 - 20 uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum pod opieką księdza Pawła Adresa oraz pań Moniki Breiten­fellner-Pasiut oraz Doroty Dzielędziak pojechało na wycieczkę do parku rozrywki "Energylandia", który znajduje się w Za­torze.

29.09.2017 - uczniowie z klas 1b i 1d naszego Liceum wraz ze swoimi wychowawczyniami - panią Sylwią Gawerdą i panią Marzeną Szewczyk oraz panem Hieronimem Maderem wybrali się rajd integracyjny do Raszowa.

29.09.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych w dru­żynowych biegach przełajowych, które odbyły się w Lubawce.

29.09.2017 - uczniowie z klas 2a i 2b naszego Gimnazjum wraz ze swoimi wychowawczyniami - panią Bogusławą Dzimitrowicz i panią Anną Postawą oraz panią Wiesławą Kurnytą w ramach integracji klasowej wybrali się na wycieczkę do Wałbrzycha, podczas której byli w wałbrzyskim Centrum Nauki i Sztuki "Stara Kopalnia" oraz w ramach edukacji filmowej obejrzeli film w multikinie sieci Cinema City w Galerii Handlowej "Victoria".

29.09.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w zawodach powiatowych w druży­nowych biegach przełajowych, które odbyły się w Lubawce.

29.09.2017 - z okazji VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie klasy 3d LO i 2d LO oraz wybrani pracownicy naszego Zespołu uczestniczyli w teście znajomości tabliczki mnożenia. Test przygotowali i przeprowadzili uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze pod opieką pani Emilii Nieczyperowicz. Wszyscy nasi uczniowie i pracownicy biorący udział w zabawie poprawnie odpowiadali na pytania testowe.

28.09.2017 - grupa tegorocznych absolwentów naszego Gimnazjum oraz obecnych uczniów klas drugich i trzecich na­szego Gimnazjum wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród (stypendiów) uczniom kamiennogórskich gimnazjów przez Burmistrza Miasta za ich osiągnięcia na koniec roku szkolnego 2016/17. Stypendia przyznawane są przez Burmi­strza Miasta co pół roku za wyniki w nauce i sporcie.
Stypendia uzyskało łącznie 43 absolwentów i uczniów naszego Gimnazjum:
- Jakub Bednarz
- Paulina Borkowska
- Dominika Bręśkiewicz
- Maciej Brzoza
- Sylwia Chronowska
- Hubert Czoch
- Konrad Dąbrowski
- Zofia Dębska
- Anna Druciak
- Konrad Gawerda
- Olga Gniaździńska
- Damian Idek
- Jessica Izer
- Adam Jacyno
- Mateusz Jasowicz
- Alicja Kamińska
- Zuzanna Kiepas
- Julia Kłębczyk
- Karol Kucharski
- Jakub Kuklis
- Piotr Maciaszek
- Klaudia Maciaszek
- Radosław Malec
- Hanna Mierzwa
- Aleksandra Mikołajczyk
- Weronika Mikołajczyk
- Zofia Niemira
- Natalia Olczak
- Nina Osińska
- Kacper Pasiut
- Katarzyna Piotrowska
- Mikołaj Polak
- Renata Potaczek
- Jakub Radziejewski
- Oktawia Remiszewska
- Kacper Staroń
- Adrian Szarkowski
- Julia Szczepanek
- Jakub Szopa
- Jakub Wilk
- Zuzanna Wiśniewska
- Julia Żabska
- Jakub Żuk.

28.09.2017 - uczniowie z klas drugich naszego Liceum odbyli na terenie szkoły jednogodzinne spotkania z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Jeleniej Górze.

26.09.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych w sztafetowych biegach przełajowych. Dziewczęta zajęły II miejsce, a chłopcy IV miejsce.

26.09.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w zawodach powiatowych w sztafetowych biegach przełajowych.

25.09.2017 - odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziców naszego Zespołu w bieżącym roku szkolnym, podczas którego wybrane zostało Prezydium Rady oraz uchwalony został "Program Wychowawczo-Profilaktyczny dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze".

25.09.2017 - odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Szkoły naszego Zespołu, podczas którego dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz uchwalono zmiany w Statucie Zespołu.

25.09.2017 - odbyły się zgromadzenia wyborcze rodziców uczniów Gimnazjum nr 2 i LO, podczas których wyłonieni zostali przedstawiciele rodziców w Radzie Szkoły.

25.09.2017 - uczniowie z klas 1c i 2a naszego Liceum wraz ze swoimi wychowawcami - panem Mikołajem Marcińcem i panem Ryszardem Mierzwą oraz panem Zbigniewem Drankowskim wybrali się na wycieczkę w okolice Krzeszowa.

22-23.09.2017 - uczniowie z klas 2b i 2c naszego Liceum wraz ze swoimi wychowawcami - panem Andrzejem Przy­bytkiem i panią Danutą Ruchałą oraz panem Radosławem Brymerskim wybrali się na wycieczkę w okolice Bolkowa. Podczas wyjazdu uczniowie będą mieli okazję nocować w murach Zamku Bolków, gdzie zapoznają się z tradycjami i ży­ciem codziennym w średniowiecznym zamku.

22.09.2017 - grupa uczniów z naszego Zespołu, pod opieką pani Joanny Oleksy, wzięła udział w kulminacyjnym wydarzeniu projektu FONIATRYK, jakim był koncert w Barokowym "Pawilonie na Wodzie" w krzeszowskim Betlejem.
Projekt "FONIATRYK. Pejzaż dźwiękowy", to działanie którego inicjatorkami i realizatorkami absolwentki na naszego LO: pani Marcelina Halaś, pani Joanna Oleksy i pani Oliwia Salamon. W realizację projektu zaangażowała się grupa uczniów z naszego Zespołu Szkół.
[Więcej na ten temat: W krainie dźwięków – Foniatryk. Pejzaż dźwiękowy]

21.09.2017 - uczniowie z klas 3c i 3d naszego Liceum wraz ze swoimi wychowawczyniami - panią Dorota Dzielędziak i panią Aleksandrą Malinowską - pojechali na wycieczkę do Wrocławia, gdzie zwiedzali wystawę w Muzeum Narodowym oraz zapoznali się z ofertą edukacyjna uczelni wyższych w ramach Wrocławskiego Salonu Maturzysty.

20.09.2017 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu, podczas którego przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze przeprowadzili szkolenie zwią­zane z profilaktyką uzależnień.

20.09.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych Lidze Lekkoatletycznej szkół gimnazjalnych. Dziewczęta wywalczyły II miejsce, a chłopcy III.

20.09.2017 - w ramach działań profilaktycznych odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych naszego Liceum z przed­stawicielką Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na temat "Odpowiedzialność karna nieletnich, w tym w zwią­zku z cyberprzemocą. Bezpieczeństwo w sieci i zachowania prospołeczne".

19.09.2017 - uczniowie z klas: 2a naszego Gimnazjum i 1d naszego Liceum wzięli udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów z Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.
Każda z klas wzięła udział w dwugodzinnych warsztatach, które odbyły się w ramach programu edukacyjnego Wrocławskiego Teatru Pantomimy pt. "PIERWSZY DZWONEK". Przygotowane przez aktorów teatru zajęcia składały się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Po krótkiej pogadance o ruchu, geście, specyfice pracy w teatrze ruchu, został przeprowadzony warsztat teatralny, podczas którego uczniowie zapoznali się z podstawowymi technikami pantomimy.
Młodzież świetnie się bawiła, zajęcia rozbudziły ich zainteresowania teatralne i stanowiły wzbogacenie zajęć z języka polskiego, muzyki, wychowania fizycznego.
Warsztaty zorganizowane zostały dzięki staraniom nauczycielki języka polskiego pani Lidii Drozdowskiej.

19.09.2017 - odbyły się XVII mistrzostwa naszego Zespołu w biegach przełajowych. Impreza odbyła się na stadionie miejskim przy ulicy Słowackiego. Dziewczęta startowały na dystansie 1000 m, a chłopcy 1500 m.
Czołowe miejsca w Gimnazjum nr 2:
- dziewczęta:
1. Aleksandra Mikołajczyk (kl.3a)
2. Weronika Mikołajczyk (kl.3a)
3. Natalia Olczak (kl.3a)
- chłopcy:
1. Kacper Wolak (kl.3a)
2. Maciej Brzoza (kl.3b)
3. Konrad Dąbrowski (kl.2a)
- klasyfikacja drużynowa:
1. klasa 3a
2. klasa 2a
3. klasa 3b
Czołowe miejsca w Liceum Ogólnokształcącego:
- dziewczęta:
1. Martyna Michalska (kl.2b)
2. Aleksandra Cebula (kl.3d)
3. Dominika Paluch (kl.2b)
- chłopcy:
1. Franciszek Wondołowski (kl.3e)
2. Grzegorz Salawa (kl.3a)
3. Michał Koczan (kl.3b)
- klasyfikacja drużynowa:
1. klasa 2b
2. klasa 3e
3. klasa 1b

18.09.2017 - Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" opublikował wyniki współzawodnictwa sportowego szkół Dolnego Śląska w zawodach rozgrywanych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Dolnośląskich Igrzysk, Dolno­śląskiej Gimnazjady i Licealiady.
Nasze Gimnazjum nr 2 zostało sklasyfikowane na 14 miejscu (na 344 sklasyfikowane szkoły w województwie) z wyni­kiem 1040 punktów, a nasze Liceum Ogólnokształcące zajęło 9 miejsce (na 184 sklasyfikowanych szkół ponadgimnazjalne w województwie) z wynikiem 1180 punktów.

16.09.2017 - uczniowie z klasy 1a naszego Liceum wybrali się ze swoją wychowawczynią - panią Władysławą Druciak - do Krzeszowa, a przy okazji wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata.

16.09.2017 - w murach naszego Zespołu zagościli pełni wspomnień Absolwenci naszego Liceum Ogólnokształcącego, którzy Szkołę ukończyli 50 lat temu.

13.09.2017 - odbyło się szkolenie profilaktyczne na temat "Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży", które dla rodziców uczniów klas II i III naszego Gimnazjum przeprowadził inspektor do spraw nieletnich z kamiennogórskiej Komendy Powiatowej Policji.

13.09.2017 - odbyły się pierwsze w tym roku spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.
Przed spotkaniami z wychowawcami klas rodzice uczniów klas pierwszych naszego Liceum spotykali się w auli szkolnej z Dyrektorem Zespołu.
Podczas zebrań Rodzice uczniów wybrali swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców naszego Zespołu.

13.09.2017 - odbyło się spotkanie Dyrektora Zespołu z uczniami klas trzecich naszego Liceum, podczas którego przed­stawione zostały uczniom najważniejsze informacje związane egzaminem maturalnym w roku 2018.

11.09.2017 - zaczął obowiązywać zmieniony plan lekcji.

11.09.2017 - zaczął funkcjonować oficjalny profil naszego Zespołu na Facebooku.

05.09.2017 - odbyły spotkania informacyjne Dyrektora Zespołu z uczniami:
2 lekcja - oddziały klasy II LO
3 lekcja - oddziały klasy III LO
4 lekcja - oddziały klasy I LO
5 lekcja - oddziały klas II i III Gimnazjum.

04.09.2017 - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
O godz. 9.00 rozpoczął się uroczyście w auli naszego Zespołu nowy rok szkolny dla uczniów klas pierwszych LO.
W bieżącym roku szkolnym naukę w naszym Liceum uczniowie klas pierwszych rozpoczęli w czterech oddziałach:
- klasa 1a - wychowawca: mgr Władysława Druciak
- klasa 1b - wychowawca: mgr Sylwia Gawerda
- klasa 1c - wychowawca: mgr Mikołaj Marciniec
- klasa 1d - wychowawca: mgr Marzena Szewczyk.
O godz. 11.00 rozpoczęły się testy kompetencji językowych dla uczniów klas pierwszych Liceum. Ich wyniki zdecydują o przydziale uczniów do grup językowych w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

31.08.2017 - pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu Szkół dotyczące roku szkolnego 2017/2018.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół na­szego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a także drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Zespołu podane poniżej.