Pages

Aktualności - od 31.08.2017

Ostatnia aktualizacja strony: 18.10.2017

 

Ważne bieżące informacje

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym będą:
- w Gimnazjum nr 2: 19, 20, 30 kwietnia 2018 r.; 2, 4, 7, 8 maja 2018 r.; 1 czerwca 2018 r.
- w LO: 30 kwietnia 2018 r.; 2, 4, 7, 8 maja 2018 r.; 1 czerwca 2018 r.
Kilka słów o naszym LO w artykule "Politechnika otwarta na współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi", podsumo­wującym współpracę Politechniki Wrocławskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w tym z naszym Liceum, w mi­nionym roku szkolnym.

18.10.2017 - odbyła się impreza związana z przyjęciem uczniów klas pierwszych naszego Liceum w poczet społecz­ności szkolnej - tzw. "Otrzęsiny".
Tym razem uczniowie klas pierwszych przebierając się inspirowani byli wybranymi gatunkami muzyki:
- "rock'n'rollem" - klasa 1a
- "heavy metalem" - klasa 1b
- "regge" - klasa 1c
- "disco polo" - klasa 1d.
Z "otrzęsinowego" współzawodnictwa minimalnie zwycięsko (punktacja końcowa: kl.1a - 43; kl.1b - 43; kl.1c - 43; kl.1d - 44;) wyszła klasa 1d wraz ze swoją wychowawczynią panią Marzeną Szewczyk i w przyszłym roku oni przygotują "Otrzęsiny" dla kolejnego rocznika licealnych pierwszoklasistów.
Tegoroczne licealne "Otrzęsiny" przygotowali oczywiście ubiegłoroczni zwycięzcy tej imprezy - obecnie uczniowie klasy 2c - wraz ze swoim wychowawcą panem Andrzejem Przybytkiem.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

16.10.2017 - Eryk Mika, uczeń klasy drugiej naszego Liceum, znalazł się w szerokim gronie tegorocznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Jednocześnie, w związku z bardzo wysokimi wynikami w nauce w minionym roku szkolnym, znalazł się w wąskim gronie (5 osób) przedstawicieli uczniów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych, którym to stypendium w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczyła osobiście Premier Polskiego Rządu pani Beata Szydło w obecności między innymi Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej.
Warto przypomnieć, że przed rokiem w podobnej uroczystości, jako reprezentantka dolnośląskich stypendystów, ucze­stniczyła uczennica na­szego Liceum Dominika Trela - obecnie uczennica klasy maturalnej.
[Zobacz:
- film w dziale Filmy.
- zdjęcia w dziale Galeria.]

16.10.2017 - 57 uczniów z klas 2b, 3a i 3b naszego Gimnazjum wzięło w wycieczce do Legnicy, podczas której w ra­mach edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film o życiu św. Maksymiliana Marii Kolbe oraz zwiedzili sanktuarium św. Jacka w Legnicy.
Opiekunami uczniów byli: pani Monika Breitenfellner-Pasiut, pani Władysława Druciak, pani Bogusława Dzimitrowicz i ksiądz Paweł Adres.

16.10.2017 - zaczął obowiązywać nowy (skorygowany) plan lekcji.

15.10.2017 - 45 uczniów z klas 1b, 1c, 3a, 3b i 3c naszego Liceum wzięło udział w wykładzie rozpoczynającym kolejny cykl Spotkań w Nehringu, które co roku odbywają się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił pan prof. Jan Miodek, który tym razem mówił o motywie labiryntu w kulturze.
Organizatorkami wyjazdu i opiekunami grupy były już tradycyjnie panie Elżbieta Gałczyńska-Wiatr i Aldona Siemieniec-Oleksy.

13.10.2017 - odbyła się miejsko-powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli między innymi:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Jarosław Gęborys,
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek,
- Przewodnicząca Rady Powiatu pani Bożena Ziemiańska
- Przewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra pan Henryk Różański.
W czasie uroczystości wręczone zostały między innymi nagrody specjalne Starosty Powiatu Kamiennogórskiego i Burmi­strza Miasta Kamienna Góra. Wśród nauczycieli wyróżnionych przez Starostę Powiatu Kamiennogórskiego znalazły się panie Władysława Druciak i Anita Waluch - nauczycielki w naszym Zespole.
Swoje nagrody wręczyli także dyrektorzy powiatowych oraz miejskich szkół i placówek oświatowych. Nagrody Dyrektora naszego Zespołu otrzymali w tym roku następujący nauczyciele:
- Beata Czyczkan
- Lidia Drozdowska
- Katarzyna Filip-Murawska
- Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
- Sylwia Gawerda
- Wiesława Głuchowska
- Hieronim Mader
- Mikołaj Marciniec
- Joanna Oleksy
- Andrzej Przybytek
- Marzena Szewczyk
[Zobacz:
- film w dziale Filmy.
- zdjęcia w dziale Galeria.]

12.10.2017 - w auli szkolnej odbyła się uroczystość związana ze szkolnymi obchodami tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną z tej okazji, która była swoistym koncertem życzeń, przygotowała grupa uczniów pod opieką pań Lidii Drozdowskiej i Marzeny Szewczyk.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

12.10.2017 - uczniowie z klas 2d, 3d i 3e naszego Liceum uczestniczyli w spotkaniach z doradcami zawodowymi.

12.10.2017 - w ramach działań związanych z preorientacją zawodową odbyły się dwugodzinne spotkania uczniów z klas 3a i 3b naszego Gimna­zjum z doradcami zawodowymi.

09.10.2017 - uczniowie z klasy 2b naszego Gimnazjum wraz ze swoją wychowawczynią panią Anną Postawą oraz panią Sylwią Gawerdą wybrali się na wycieczkę do Krzeszowa, gdzie zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz w ra­mach edukacji filmowej odwiedzili krzeszowskie "Kino za Rogiem".

06.10.2017 - uczniowie z naszego Licem jako wolontariusze wspierali działania XX Przeglądu Teatrów Amatorskich, który odbył się w lubawskim Centrum Kultury, a organizowany był przez DPS w Szarocinie.

05.10.2017 - uczniowie z klas trzecich naszego Liceum uczestniczyli w spotkaniu z doradcami zawodowymi.

05.10.2017 - w ramach działań profilaktycznych odbyły się dwugodzinne spotkania uczniów z klas 2a naszego Gimna­zjum i 1d naszego Liceum z terapeutą.

05.10.2017 - uczniowie z klas drugich naszego Liceum uczestniczyli po raz kolejny w jednogodzinnych spotkaniach z doradcami zawodowymi.

04.10.2017 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu, które przede wszystkim dotyczyło przed­stawienia wyników analizy tegorocznych egzaminów zewnętrznych - egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu matural­nego - odpowiednio w naszym Gimnazjum i Liceum.

04.10.2017 - reprezentanci naszego Gimnazjum:
- Konrad Dąbrowski (kl.2a)
- Adrian Szarkowski (kl.2a)
wystartowali w zawodach wojewódzkich w dwuboju nowoczesnym.

03.10.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach miejskich w uni­hokeju.

02.10.2017 - zaczął obowiązywać zmieniony plan lekcji.

30.09.2017 - 20 uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum pod opieką księdza Pawła Adresa oraz pań Moniki Breiten­fellner-Pasiut oraz Doroty Dzielędziak pojechało na wycieczkę do parku rozrywki "Energylandia", który znajduje się w Za­torze.

29.09.2017 - uczniowie z klas 1b i 1d naszego Liceum wraz ze swoimi wychowawczyniami - panią Sylwią Gawerdą i panią Marzeną Szewczyk oraz panem Hieronimem Maderem wybrali się rajd integracyjny do Raszowa.

29.09.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych w dru­żynowych biegach przełajowych, które odbyły się w Lubawce.

29.09.2017 - uczniowie z klas 2a i 2b naszego Gimnazjum wraz ze swoimi wychowawczyniami - panią Bogusławą Dzimitrowicz i panią Anną Postawą oraz panią Wiesławą Kurnytą w ramach integracji klasowej wybrali się na wycieczkę do Wałbrzycha, podczas której byli w wałbrzyskim Centrum Nauki i Sztuki "Stara Kopalnia" oraz w ramach edukacji filmowej obejrzeli film w multikinie sieci Cinema City w Galerii Handlowej "Victoria".

29.09.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w zawodach powiatowych w druży­nowych biegach przełajowych, które odbyły się w Lubawce.

29.09.2017 - z okazji VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie klasy 3d LO i 2d LO oraz wybrani pracownicy naszego Zespołu uczestniczyli w teście znajomości tabliczki mnożenia. Test przygotowali i przeprowadzili uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze pod opieką pani Emilii Nieczyperowicz. Wszyscy nasi uczniowie i pracownicy biorący udział w zabawie poprawnie odpowiadali na pytania testowe.

28.09.2017 - grupa tegorocznych absolwentów naszego Gimnazjum oraz obecnych uczniów klas drugich i trzecich na­szego Gimnazjum wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród (stypendiów) uczniom kamiennogórskich gimnazjów przez Burmistrza Miasta za ich osiągnięcia na koniec roku szkolnego 2016/17. Stypendia przyznawane są przez Burmi­strza Miasta co pół roku za wyniki w nauce i sporcie.
Stypendia uzyskało łącznie 43 absolwentów i uczniów naszego Gimnazjum:
- Jakub Bednarz
- Paulina Borkowska
- Dominika Bręśkiewicz
- Maciej Brzoza
- Sylwia Chronowska
- Hubert Czoch
- Konrad Dąbrowski
- Zofia Dębska
- Anna Druciak
- Konrad Gawerda
- Olga Gniaździńska
- Damian Idek
- Jessica Izer
- Adam Jacyno
- Mateusz Jasowicz
- Alicja Kamińska
- Zuzanna Kiepas
- Julia Kłębczyk
- Karol Kucharski
- Jakub Kuklis
- Piotr Maciaszek
- Klaudia Maciaszek
- Radosław Malec
- Hanna Mierzwa
- Aleksandra Mikołajczyk
- Weronika Mikołajczyk
- Zofia Niemira
- Natalia Olczak
- Nina Osińska
- Kacper Pasiut
- Katarzyna Piotrowska
- Mikołaj Polak
- Renata Potaczek
- Jakub Radziejewski
- Oktawia Remiszewska
- Kacper Staroń
- Adrian Szarkowski
- Julia Szczepanek
- Jakub Szopa
- Jakub Wilk
- Zuzanna Wiśniewska
- Julia Żabska
- Jakub Żuk.

28.09.2017 - uczniowie z klas drugich naszego Liceum odbyli na terenie szkoły jednogodzinne spotkania z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Jeleniej Górze.

26.09.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych w sztafetowych biegach przełajowych. Dziewczęta zajęły II miejsce, a chłopcy IV miejsce.

26.09.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w zawodach powiatowych w sztafetowych biegach przełajowych.

25.09.2017 - odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziców naszego Zespołu w bieżącym roku szkolnym, podczas którego wybrane zostało Prezydium Rady oraz uchwalony został "Program Wychowawczo-Profilaktyczny dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze".

25.09.2017 - odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Szkoły naszego Zespołu, podczas którego dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz uchwalono zmiany w Statucie Zespołu.

25.09.2017 - odbyły się zgromadzenia wyborcze rodziców uczniów Gimnazjum nr 2 i LO, podczas których wyłonieni zostali przedstawiciele rodziców w Radzie Szkoły.

25.09.2017 - uczniowie z klas 1c i 2a naszego Liceum wraz ze swoimi wychowawcami - panem Mikołajem Marcińcem i panem Ryszardem Mierzwą oraz panem Zbigniewem Drankowskim wybrali się na wycieczkę w okolice Krzeszowa.

22-23.09.2017 - uczniowie z klas 2b i 2c naszego Liceum wraz ze swoimi wychowawcami - panem Andrzejem Przy­bytkiem i panią Danutą Ruchałą oraz panem Radosławem Brymerskim wybrali się na wycieczkę w okolice Bolkowa. Podczas wyjazdu uczniowie będą mieli okazję nocować w murach Zamku Bolków, gdzie zapoznają się z tradycjami i ży­ciem codziennym w średniowiecznym zamku.

22.09.2017 - grupa uczniów z naszego Zespołu, pod opieką pani Joanny Oleksy, wzięła udział w kulminacyjnym wydarzeniu projektu FONIATRYK, jakim był koncert w Barokowym "Pawilonie na Wodzie" w krzeszowskim Betlejem.
Projekt "FONIATRYK. Pejzaż dźwiękowy", to działanie którego inicjatorkami i realizatorkami absolwentki na naszego LO: pani Marcelina Halaś, pani Joanna Oleksy i pani Oliwia Salamon. W realizację projektu zaangażowała się grupa uczniów z naszego Zespołu Szkół.
[Więcej na ten temat: W krainie dźwięków – Foniatryk. Pejzaż dźwiękowy]

21.09.2017 - uczniowie z klas 3c i 3d naszego Liceum wraz ze swoimi wychowawczyniami - panią Dorota Dzielędziak i panią Aleksandrą Malinowską - pojechali na wycieczkę do Wrocławia, gdzie zwiedzali wystawę w Muzeum Narodowym oraz zapoznali się z ofertą edukacyjna uczelni wyższych w ramach Wrocławskiego Salonu Maturzysty.

20.09.2017 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu, podczas którego przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze przeprowadzili szkolenie zwią­zane z profilaktyką uzależnień.

20.09.2017 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych Lidze Lekkoatletycznej szkół gimnazjalnych. Dziewczęta wywalczyły II miejsce, a chłopcy III.

20.09.2017 - w ramach działań profilaktycznych odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych naszego Liceum z przed­stawicielką Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na temat "Odpowiedzialność karna nieletnich, w tym w zwią­zku z cyberprzemocą. Bezpieczeństwo w sieci i zachowania prospołeczne".

19.09.2017 - uczniowie z klas: 2a naszego Gimnazjum i 1d naszego Liceum wzięli udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów z Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.
Każda z klas wzięła udział w dwugodzinnych warsztatach, które odbyły się w ramach programu edukacyjnego Wrocławskiego Teatru Pantomimy pt. "PIERWSZY DZWONEK". Przygotowane przez aktorów teatru zajęcia składały się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Po krótkiej pogadance o ruchu, geście, specyfice pracy w teatrze ruchu, został przeprowadzony warsztat teatralny, podczas którego uczniowie zapoznali się z podstawowymi technikami pantomimy.
Młodzież świetnie się bawiła, zajęcia rozbudziły ich zainteresowania teatralne i stanowiły wzbogacenie zajęć z języka polskiego, muzyki, wychowania fizycznego.
Warsztaty zorganizowane zostały dzięki staraniom nauczycielki języka polskiego pani Lidii Drozdowskiej.

19.09.2017 - odbyły się XVII mistrzostwa naszego Zespołu w biegach przełajowych. Impreza odbyła się na stadionie miejskim przy ulicy Słowackiego. Dziewczęta startowały na dystansie 1000 m, a chłopcy 1500 m.
Czołowe miejsca w Gimnazjum nr 2:
- dziewczęta:
1. Aleksandra Mikołajczyk (kl.3a)
2. Weronika Mikołajczyk (kl.3a)
3. Natalia Olczak (kl.3a)
- chłopcy:
1. Kacper Wolak (kl.3a)
2. Maciej Brzoza (kl.3b)
3. Konrad Dąbrowski (kl.2a)
- klasyfikacja drużynowa:
1. klasa 3a
2. klasa 2a
3. klasa 3b
Czołowe miejsca w Liceum Ogólnokształcącego:
- dziewczęta:
1. Martyna Michalska (kl.2b)
2. Aleksandra Cebula (kl.3d)
3. Dominika Paluch (kl.2b)
- chłopcy:
1. Franciszek Wondołowski (kl.3e)
2. Grzegorz Salawa (kl.3a)
3. Michał Koczan (kl.3b)
- klasyfikacja drużynowa:
1. klasa 2b
2. klasa 3e
3. klasa 1b

18.09.2017 - Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" opublikował wyniki współzawodnictwa sportowego szkół Dolnego Śląska w zawodach rozgrywanych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Dolnośląskich Igrzysk, Dolno­śląskiej Gimnazjady i Licealiady.
Nasze Gimnazjum nr 2 zostało sklasyfikowane na 14 miejscu (na 344 sklasyfikowane szkoły w województwie) z wyni­kiem 1040 punktów, a nasze Liceum Ogólnokształcące zajęło 9 miejsce (na 184 sklasyfikowanych szkół ponadgimnazjalne w województwie) z wynikiem 1180 punktów.

16.09.2017 - uczniowie z klasy 1a naszego Liceum wybrali się ze swoją wychowawczynią - panią Władysławą Druciak - do Krzeszowa, a przy okazji wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata.

16.09.2017 - w murach naszego Zespołu zagościli pełni wspomnień Absolwenci naszego Liceum Ogólnokształcącego, którzy Szkołę ukończyli 50 lat temu.

13.09.2017 - odbyło się szkolenie profilaktyczne na temat "Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży", które dla rodziców uczniów klas II i III naszego Gimnazjum przeprowadził inspektor do spraw nieletnich z kamiennogórskiej Komendy Powiatowej Policji.

13.09.2017 - odbyły się pierwsze w tym roku spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.
Przed spotkaniami z wychowawcami klas rodzice uczniów klas pierwszych naszego Liceum spotykali się w auli szkolnej z Dyrektorem Zespołu.
Podczas zebrań Rodzice uczniów wybrali swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców naszego Zespołu.

13.09.2017 - odbyło się spotkanie Dyrektora Zespołu z uczniami klas trzecich naszego Liceum, podczas którego przed­stawione zostały uczniom najważniejsze informacje związane egzaminem maturalnym w roku 2018.

11.09.2017 - zaczął obowiązywać zmieniony plan lekcji.

11.09.2017 - zaczął funkcjonować oficjalny profil naszego Zespołu na Facebooku.

05.09.2017 - odbyły spotkania informacyjne Dyrektora Zespołu z uczniami:
2 lekcja - oddziały klasy II LO
3 lekcja - oddziały klasy III LO
4 lekcja - oddziały klasy I LO
5 lekcja - oddziały klas II i III Gimnazjum.

04.09.2017 - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
O godz. 9.00 rozpoczął się uroczyście w auli naszego Zespołu nowy rok szkolny dla uczniów klas pierwszych LO.
W bieżącym roku szkolnym naukę w naszym Liceum uczniowie klas pierwszych rozpoczęli w czterech oddziałach:
- klasa 1a - wychowawca: mgr Władysława Druciak
- klasa 1b - wychowawca: mgr Sylwia Gawerda
- klasa 1c - wychowawca: mgr Mikołaj Marciniec
- klasa 1d - wychowawca: mgr Marzena Szewczyk.
O godz. 11.00 rozpoczęły się testy kompetencji językowych dla uczniów klas pierwszych Liceum. Ich wyniki zdecydują o przydziale uczniów do grup językowych w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

31.08.2017 - pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu Szkół dotyczące roku szkolnego 2017/2018.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół na­szego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a także drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Zespołu podane poniżej.