Pages

Aktualności - od 29.08.2019

Ostatnia aktualizacja strony: 03.01.2020

 

Ważne bieżące informacje

_________________________________
Szukaj nas teraz także na Instagramie: LO Kamienna Góra
Facebook: Towarzystwo Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych

2-3.01.2020 - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszym Liceum.

23-31.12.2019 - zimowa przerwa świąteczna.

20.12.2019 - emerytowani i obecni pracownicy naszego Liceum spotkali się w auli szkolnej na wspólnym spotkaniu wigilijnym.

20.12.2019 - odbyły się klasowe spotkania wigilijne, a po korytarzu i salach lekcyjnych krążył Mikołaj.

19.12.2019 - dobiegł końca remont części elewacji budynku szkolnego oraz wieńczącego ją zabytkowego kartusza, którego główny element nawiązuje w swobodny sposób do herbu Kamiennej Góry. Kartusz został podświetlony i po zmierzchu będzie szczególne dobrze widoczny głównej alei skweru im. Carla Gottharda Langhansa.
Z zakresem prac oraz ich efektem zapoznali się Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Jarosław Gęborys i Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Małgorzatą Krzyszkowską oraz towarzyszące im osoby.
[Więcej informacji:
- Uroczyste odsłonięcie kartusza - materiał opublikowany na portalu RelacjeRegionalne.pl.
- Zabytkowy kartusz jak nowy - materiał opublikowany na portalu JUŻWIESZ24.]

19.12.2019 - tradycyjnie już, w przeddzień świątecznej przerwy w zajęciach szkolnych, w auli naszego Liceum wystawione zostało szkolne widowisko bożonarodzeniowe, które przygotowane zostało przez uczniów naszego LO pod opieką pani Moniki Breitenfellner-Pasiut przy współpracy z paniami: Beatą Czyczkan, Joanną Oleksy i Henryką Płusą oraz szkolnym chórem pod kierownictwem pani Sylwii Dylak.
Na kolejnych czterech lekcjach wszyscy uczniowie naszego LO mieli okazję obejrzeć inscenizację przygotowaną przez koleżanki i kolegów. Na widowni zasiedli także Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Jarosław Gęborys wraz z Wicestarostą Powiatu Kamiennogórskiego panią Małgorzatą Krzyszkowską.
Pan Starosta Kamiennogórski wraz z Panią Wicestarostą po zakończeniu Jasełek złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenie i nadchodzącego Nowego Roku.
[Zobacz:
- zdjęcia w dziale Galeria.
- Jasełka w Liceum Ogólnokształcącym - materiał opublikowany na portalu RelacjeRegionalne.pl.]

09.12.2019 - uczniowie z klas 1f i 3b LO (klasy biologiczno-chemiczne) w ramach realizacji innowacji pe­dagogicznej uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Politechnice Wrocławskiej.
Opiekunami uczniów byli: pan Radosław Brymerski i pan Hieronim Mader.
Wyjazd na zajęcia w laboratorium chemicznym był jednym z działań, które realizuje nasze Liceum we współpracy z Poli­techniką Wrocławską w ramach podpisa­nego z tą uczelnią porozumienia o współpracy.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

06.12.2019 - rankiem u drzwi Szkoły uczniów i pracowników Liceum witał ze słodyczami Święty Mikołaj, za którego przebrał się Dyrektor LO pan Jacek Bruździak, któremu towarzyszyły trzy Śnieżynki i zespół muzyczny składający się z młodych adeptów "mikołajowej sztuki".
Później w auli szkolnej po raz jedenasty odbył się koncert "Mikołajkowe kolędowanie - Christmas singalong session", który przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli języków obcych, a koordynacją całości działań zajmowali się pan Zbigniew Drankowski i pan Wiesław Kozłowski. Kolejni wykonawcy prezentowali znane anglojęzyczne i niemieckie utwory związane z grudniowym czasem poprzedzającym święta Bożego Narodzenia.
W tym roku na widowni zasiedli zaproszeni goście: grupa uczniów i nauczycieli z kamiennogórskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego.
[Zobacz: zdjęcia w dziale Galeria.]

04.12.2019 - odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.

04.12.2019 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego przyjęty został projekt nowego Statutu naszego Liceum.

02.12.2019 - zmiana planu lekcji.

25.11.2019 - uczniowie z klasy 2b LO (klasa biologiczno-chemiczna) w ramach realizacji innowacji peda­gogicznej uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Politechnice Wrocławskiej.
Opiekunami uczniów byli: pan Radosław Brymerski i pan Hieronim Mader.
Wyjazd na zajęcia w laboratorium chemicznym był jednym z działań, które realizuje nasze Liceum we współpracy z Poli­techniką Wrocławską w ramach podpisa­nego z tą uczelnią porozumienia o współpracy.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

22.11.2019 - odbył się próbny pisemny egzamin maturalny (wewnątrzszkolna diagnoza edukacyjna) dla klas trzecich naszego LO:
- godz. 9.00 - początek próbnych egzaminów maturalnych z biologii, fizyki i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym
- godz. 13.00 - początek próbnego egzaminu maturalnego z chemii, historii i geografii na poziomie rozszerzonym.

21.11.2019 - odbył się próbny pisemny egzamin maturalny (wewnątrzszkolna diagnoza edukacyjna) z języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczniów klas trzecich naszego LO:
- godz. 9.00 - początek egzaminu na poziomie podstawowym;
- godz. 14.00 - początek egzaminu na poziomie rozszerzonym.

20.11.2019 - odbył się próbny pisemny egzamin maturalny (wewnątrzszkolna diagnoza edukacyjna) z matematyki dla uczniów klas trzecich naszego LO:
- godz. 9.00 - początek egzaminu na poziomie podstawowym
- godz. 14.00 - początek egzaminu na poziomie rozszerzonym.

19.11.2019 - odbył się próbny pisemny egzamin maturalny (wewnątrzszkolna diagnoza edukacyjna) z języka polskiego dla uczniów klas trzecich naszego LO:
- godz. 9.00 - początek egzaminu na poziomie podstawowym
- godz. 14.00 - początek egzaminu na poziomie rozszerzonym.

14.11.2019 - w auli szkolnej odbyło się na piątej godzinie lekcyjnej spotkanie informacyjne dla uczniów klas trzecich naszego Liceum, które prowadziła pani dr Magdalena Rękas przedstawicielka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc­ławiu.

14.11.2019 - odbyły się XVI Mistrzostwa naszego Liceum w szachach indywidualnych.
sędzia główny zawodów: FA Stefan Hałubek
Wyniki:
I miejsce - Jakub Radziejewski (kl.3a)
II miejsce - Kondrad Gawerda (kl.3a)
III miejsce - Michał Turek (kl.1e)
Organizację zawodów ze strony naszego LO koordynowała pan Rafał Poręba.

13.11.2019 - uczniowie z klas 7a, 8a, 8b, 8c i 8e obejrzeli i wysłuchali uroczystego koncertu z okazji sto pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, który przygotowali uczniowie naszego LO i po raz pierwszy 8 listopada zaprezentowali go wszystkim swoim koleżankom i kolegom z naszego Liceum.

13.11.2019 - uczniowie klas trzecich naszego Liceum uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym prowadzo­nym przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku. Podczas spotkania przedstawiciel WKU pan major Jacek Baran przekazał uczniom między innymi podstawowe informacje na temat możliwości studiowania na kierunkach oficerskich i cywilnych na najważniejszych polskich uczelniach wojskowych.

12.11.2019 - odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski, które dla ucz­niów klas trzecich naszego Liceum poprowadziła przedstawicielka tej uczelni.

11.11.2019 - Narodowe Święto Niepodległości.

08.11.2019 - w auli naszego Liceum Ogólnokształcącego odbył się uroczysty koncert - a w raczej cztery koncerty - z o­kazji zbliżającej się sto pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na scenie wystąpili uczniowie naszego LO. Publiczność nagrodziła występujących rzęsistymi oklaskami. Koncert zaprezentowano całej społeczności naszego LO, a także specjalnie zaproszonym gościom, wśród których byli między innymi:
- Starosta Kamiennogórski pan Jarosław Gęborys
- Wicestarosta Kamiennogórski pani Małgorzata Krzyszkowska
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze pan Sławomir Graczyk.
Nad przygotowaniem uroczystego koncertu oraz jego przebiegiem czuwała pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr, którą wspierali: pani Sylwia Dylak, pan Wiesław Kozłowski i pan Mikołaj Marciniec.
Po raz drugi mieliśmy okazję zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć, efekt zaledwie dwumiesięcznej pracy szkolnego chóru działającego pod kierunkiem chórmistrzyni pani Sylwii Dylak.
[Zobacz: zdjęcia w dziale Galeria.]

08.11.2019 - nasze Liceum wzięło udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu", w ramach której w wielu polskich szkołach o godz. 11.11 odśpiewano cztery zwrotki hymnu narodowego.
Akcję po raz kolejny zainicjował Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży.

08.11.2019 - uczniowie z czterech klas pierwszych naszego LO wzięli udział w Marszu Niepodległości, który po raz piąty zorganizował kamiennogórski Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

06.11.2019 - odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.
Przed spotkaniami z wychowawcami klas rodzice uczniów klas pierwszych naszego Liceum uczestniczyli w auli szkolnej w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych.

06.11.2019 - odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do PWSZ im. Witelona w Legnicy, które dla ucz­niów klas trzecich naszego Liceum przeprowadził przedstawiciel tej uczelni.

04.11.2019 - odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy, które dla ucz­niów klas trzecich naszego Liceum poprowadziła przedstawicielka tej uczelni - a jednocześnie absolwentka naszego Liceum - Dyrektor Biura Rekrutacji pani Paulina Boroń-Kacperek.

29.10.2019 - klasa 3a naszego LO pojechała na wycieczkę do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, podczas której uczniowie poznawali geologiczną przeszłość Sudetów - wulkanizm i trzęsienia ziemi oaz kamienie ozdobne Gór Kaczawskich - w w tym w ramach wyprawy po agaty.
Opiekunami uczniów były panie Władysława Druciak (wychowawczyni klasy) i Dorota Dzielędziak.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

26.10.2019 - odbyła się jednodniowa wycieczka do Drezna. Celem wycieczki było poznanie historii miasta Drezno, jego najsłynniejszych zabytków (Zwinger, Frauenkirche - katedra protestancka, Galeria Obrazów Alte Meister, Tarasy Bruehla). Wyjazd autokarem z Kamiennej Góry miał miejsce o godz. 7:00. Punktem pierwszym w programie wycieczki była Szwajcaria Saksońska - piękna kraina geograficzna z ciekawymi formacjami skalnymi z piaskowców i wspaniałymi widokami. Po zwiedzeniu Drezna, któremu towarzyszyła ciepła, słoneczna pogoda, w towarzystwie pilota udaliśmy się do Muzeum Transportu i Komunikacji, a potem autokarem wróciliśmy do Kamiennej Góry.
Kierownikiem wycieczki była pani Iwona Kurzeja, a opiekunami byli: pani Dorota Dzielędziak, pani Elżbieta Syrek i pan Jacek Bruździak.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

24.10.2019 - odbyła się impreza związana z przyjęciem uczniów klas pierwszych - 1a, 1b, 1c, 1d (pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych i pierwszy rocznik nowego czteroletniego liceum ogólnokształcącego) - naszego Liceum w poczet społeczności szkolnej - tzw. "Otrzęsiny".
Tym razem uczniowie klas pierwszych przebierając się inspirowani byli "modą".
Z "otrzęsinowego" współzawodnictwa zwycięsko wyszła klasa 1b wraz ze swoją wychowawczynią panią Elżbietą Gałczyńską-Wiatr i w przyszłym roku oni przygotują "Otrzęsiny" dla kolejnego rocznika pierwszoklasistów z czterole­tniego liceum ogólnokształcącego.
Tegoroczne licealne "Otrzęsiny" przygotowali uczniowie klasy 2b wraz ze swoją wychowawczynią panią Aleksandrą Malinowską.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

23.10.2019 - odbyła się impreza związana z przyjęciem uczniów klas pierwszych - 1e, 1f, 1g, 1h (ostatni absolwenci gimnazjum i ostatni rocznik trzyletniego liceum ogólnokształcącego) - naszego Liceum w poczet społeczności szkolnej - tzw. "Otrzęsiny".
Tym razem uczniowie klas pierwszych przebierając się inspirowani byli "państwami":
- "Indie" - klasa 1e
- "Japonia" - klasa 1f
- "Demokratyczna Republika Konga" - klasa 1g
- "Arabia Saudyjska" - klasa 1h.
Z "otrzęsinowego" współzawodnictwa minimalnie zwycięsko wyszła klasa 1e wraz ze swoim wychowawcą panem Ryszardem Mierzwą i w przyszłym roku oni po raz pierwszy od wielu lat już nie przygotują "Otrzęsin" dla kolejnego rocznika pierwszoklasistów z trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Tegoroczne licealne "Otrzęsiny" przygotowali oczywiście ubiegłoroczni zwycięzcy tej imprezy - obecnie uczniowie klasy 2a - wraz ze swoją wychowawczynią panią Lidią Drozdowską.
[Zobacz:
- "szybką" relację filmową :-) w dziale Filmy;
- zdjęcia w dziale Galeria.]

21-22.10.2019 - uczniowie z klas 1d i 1f naszego Liceum uczestniczyło w zajęciach w ośrodku edukacyjnym Centrum Edu­kacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu.
Wyjazd realizowany był w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w LO, w ramach której uczniowie między innymi uczestniczą w zajęciach terenowych i laboratoryjnych z chemii, biologii i przyrody w pozaszkolnych ośrodkach edukacyjnych.
Opiekunami uczniów podczas wyjazdu byli pan Radosław Brymerski i pan Hieronim Mader.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

16.10.2019 - uczniowie z 14 klas naszego Liceum obejrzeli film historyczny pt. "Legiony" w multikinie sieci Cinema City w wałbrzyskiej Galerii Handlowej "Victoria".
"Legiony" to polski film wojenny, którego akcja toczy się podczas I wojny światowej i dotyczy walki o niepodległość na­szego kraju.

12.10.2019 - odbył się XII "Wieczór Filologa" - tym razem Wieczór odbył się wczesnym popołudniem, którego gośćmi specjalnymi byli pani Alicja Majewska - znana polska piosenkarka oraz pan Włodzimierz Korcz - znany polski kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent, twórca wielu przebojów.
Podczas spotkania pani Alicja Majewska wykonała kilka znanych piosenek ze swojego repertuaru przy akompaniamencie pana Włodzimierza Korcza, a oboje opowiadali i wspominali wciągając widzów w świat swoich przeżyć i doznań na estradzie i wokół niej.
W trakcie spotkania swoje umiejętności wokalne i instrumentalne zaprezentowali uczniowie naszego Liceum.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

11.10.2019 – nastąpił długo oczekiwany moment otwarcia nowych obiektów sportowych przy naszym Liceum Ogólno­kształcącym. W uroczystości udział wzięli:
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – pani Marzena Machałek,
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego – pan Jarosław Gęborys,
- Zastępca Burmistrza Kamiennej Góry – pan Adam Blicharski,
radni Rady Powiatu, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych oraz nauczyciele i młodzież naszego Liceum.
Do użytku codziennego oddano wielofunkcyjne boisko (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka), bieżnię prostą, skocznię w dal oraz Otwartą Strefę Aktywności z siedmioma stanowiskami.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

11.10.2019 - w sali sportowej kamiennogórskiego ZSZiO odbyła się miejsko-powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli między innymi:
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – pani Marzena Machałek
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Jarosław Gęborys,
- Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra pan Adam Blicharski.
W czasie uroczystości wręczone zostały między innymi nagrody specjalne Starosty Powiatu Kamiennogórskiego i Burmi­strza Miasta Kamienna Góra. Wśród nauczycieli wyróżnionych przez Starostę Powiatu Kamiennogórskiego znalazł się pan Jacek Bruździak - Dyrektor w naszego LO.
Swoje nagrody wręczyli także dyrektorzy powiatowych oraz miejskich szkół i placówek oświatowych. Nagrody Dyrektora naszego Liceum otrzymali w tym roku następujący nauczyciele:
1. pan Radosław Brymerski
2. pani Lidia Drozdowska
3. pani Władysława Druciak
4. pani Sylwia Gawerda
5. pani Wiesława Głuchowska
6. pani Elżbieta Jaszek
7. pan Robert Kosiński
8. pan Hieronim Mader
9. pani Joanna Oleksy
10. pani Marzena Szewczyk
11. pani Anita Waluch.

10.10.2019 – w auli szkolnej odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez uczniów naszego Liceum dla wszystkich pracowników Szkoły. Uroczystość miała charakter koncertu życzeń, a na scenie wystąpiły wszystkie zespoły muzyczne działające w Szkole oraz po raz pierwszy chór prowadzony przez panią Sylwię Dylak. Zaprezentowane piosenki uzupełniały utwory poetyckie oraz życzenia prezentowane przez konferansjerów.

23.09.2019:
- odbyły się:
- Walne Zebranie Rodziców uczniów, które wyłoniło przedstawicieli Rodziców w Radzie Szkoły naszego Liceum;
- pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców naszego Liceum.

23.09.2019 - delegacja uczniów z naszego LO wzięła udział w uroczystym odsłonięciu obelisku upamiętniającego Polaków pomordowanych przez okupantów, który postawiony został przed kościołem p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Kwiaty przy obelisku złożyli między innymi weterani, samorządowcy, przedstawiciele służb z terenu powiatu kamiennogórskiego i delegacje szkół.

21.09.2019 - uczniowie z klas 1, 1b, 1c pod opieką wychowawców uczestniczyli w rajdzie integracyjnym, którego miejscem docelowym były Gorzeszowskie Skałki (Głazy Krasnoludków).

20.09.2019 - grupa uczniów z naszego LO wzięła udział w wyjeździe parafialno-szkolnym. Po zabawie w największym polskim parku rozrywki "Energylandia", uczestnicy wzięli udział we wspólnej mszy św. w parafii pw. św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze.

19.09.2019 - odbyły się XIX Mistrzostwa Liceum Ogólnokształcącego w indywidualnych biegach przełajowych. Uczestniczyło w nich 52 uczniów (dziewczęta: 23; chłopcy: 29). Dziewczęta miały do pokonania dystans ok. 800 m, a chłopcy ok. 1500 m. Wszyscy uczestnicy ukończyli bieg, a czołowe miejsca zajęli:
- dziewczęta:
1. Dyczkowska Weronika (kl.1b)
2. Sirota Katarzyna (kl.1f)
3. Zasadni Marta (kl.3b)
- chłopcy:
1/2. Niciejewski Krystian (kl.2b)
1/2. Potoniec Jakub (kl.1d)
3. Sajdak Hubert (kl.2b)
Najlepszą klasą była klasa 2b, która wywalczyła Puchar Dyrektora Szkoły.
Zawody rozegrane zostały na Stadionie Miejskim przy ul. J.Słowackiego.

17-18.09.2019 - uczniowie z klas trzecich naszego Liceum uczestniczyli w wyjazdach do Wrocławia, gdzie między innymi zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych w ramach Wrocławskiego Salonu Maturzysty.

16.09.2019 - zaczyna obowiązywać skorygowany plan lekcji.

13.09.2019 - grupa uczniów z naszego Liceum pod opieką pani Elżbiety Syrek miało okazję, na zaproszenie pani Iwony Krawczyk - posłanki na Sejm RP, odwiedzić siedzibę Sejmu RP oraz zwiedzić Warszawę.

12.09.2019 - z uczniami klas 1d, 1h, 2a, 2d i 3d naszego Liceum Ogólnokształcącego spotkał się pan profesor Sławomir Tułaczyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego.
Pan Profesor jest absolwentem naszego LO, a naukowo od początku lat 90 pracuje w Stanach Zjednoczonych. Podczas pobytów w Kamiennej Górze pan Profesor spotyka się z uczniami naszego LO opowiadając o swojej pracy i wynikach badań. Podczas obecnej wizyty pan Profesor wygłosił wykład pod hasłem "Po nas choćby potop". Przedstawił wyniki badań dotyczące efektu cieplarnianego, zachęcał do rezygnacji ze spalania paliw kopalnych i korzystania z odnawialnych źródeł energii.

11.09.2019 - odbyły się się spotkania rodziców klas I-III Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcami klas.
Rodzice uczniów:
- z klas 1a, 1b, 1c, 1d naszego LO spotykali się o godz. 16.00 z Dyrektorem LO w auli szkolnej przed spotkaniami z wy­chowawcami klas.
- z klas 1e, 1f, 1g, 1h naszego LO spotykali się o godz. 17.00 z Dyrektorem LO w auli szkolnej po spotkaniach z wy­chowawcami klas.

11.09.2019 - w auli naszego Liceum wykład na temat "Czyn zbrojny Polonii Amerykańskiej w czasie I wojny światowej" wygłosił pan dr Teofil Lachowicz. Pan dr Teofil Lachowicz swoje wystąpienie w dużej mierze poświecił osobie pana kapitana Józefa Sierocińskiego, który pochowany jest na cmentarzu w Kamiennej Górze przy ul. Katowickiej, gdzie spoczął w 1955 roku. Pan kapitan Józef Sierociński był komendantem Szkoły Podchorążych Związku Sokolstwa Polskiego w Cambridge Springs, oficerem Błękitnej Armii generała Józefa Hallera we Francji, adiutantem generała Józefa Hallera inbsp;kawalerem Orderu Virtuti Militari.
Podczas spotkania trzech mieszkańców Kamiennej Góry:
- pan Bogdan Adamus
- pan Jan Lubieniecki
- pan Krzysztof Świątek
otrzymało wyróżnienia, podziękowania i medale od Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce za pomoc w od­nalezieniu i właściwe upamiętnienie grobu pana kapitana Józefa Sierocińskiego. Dzisiaj (11 września, środa) w auli liceum ogólnokształcącego gościł doktor Teofil Lachowicz.
Pan Krzysztof Świątek otrzymał medal im. Ignacego Paderewskiego, a medale 100-lecia czynu zbrojnego Polonii Amery­kańskiej otrzymali panowie Bogdan Adamus i Jan Lubieniecki.

09.09.2019 - odbyło się spotkanie Wicedyrektora LO pana Jarosława Tułaczyka z uczniami klas trzecich naszego Liceum, podczas którego przed­stawione zostały uczniom najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym w roku 2020.

03.09.2019 - odbyły spotkania informacyjne Dyrektora Szkoły z uczniami wszystkich klas naszego Liceum.

02.09.2019 - za nami rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze:
- o godz. 9.00 rozpoczęło się uroczyste otwarcie roku szkolnego w auli szkolnej dla uczniów klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego (klasy: 1a, 1b, 1c, 1d) - dla uczniów będących absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych;
- o godz. 9.00 rozpoczęły się pierwsze spotkania z wychowawcami w salach uczniów klas drugich i trzecich dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
; - o godz. 10.00 rozpoczęło się otwarcie roku szkolnego w auli szkolnej dla uczniów klas pierwszych dotych­czasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (klasy: 1e, 1f, 1g, 1h) - dla uczniów będących absolwentami dotych­czasowych gimnazjów.
Wychowawcy klas:
- klasa 1a - wychowawca: mgr Danuta Ruchała
- klasa 1b - wychowawca: mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
- klasa 1c - wychowawca: mgr Wiesława Kurnyta
- klasa 1d - wychowawca: mgr Anna Postawa
- klasa 1e - wychowawca: mgr Ryszard Mierzwa
- klasa 1f - wychowawca: mgr Radosław Brymerski
- klasa 1g - wychowawca: mgr Rafał Poręba
- klasa 1h - wychowawca: mgr Robert Kosiński.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

01.09.2019 - dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze został przekształcony w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze (szkoła ponadpodstawowa) prowadzące do 31.08.2019 r. oddziały dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego (szkoła ponadgimnazjalna).

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół na­szego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a także drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Liceum podane poniżej.