Pages

Aktualności - od 29.08.2019

Ostatnia aktualizacja strony: 15.09.2019

 

Ważne bieżące informacje

_________________________________
Szukaj nas teraz także na Instagramie: LO Kamienna Góra
Facebook: Towarzystwo Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych

16.09.2019 - zaczyna obowiązywać skorygowany plan lekcji.

12.09.2019 - z uczniami klas 1d, 1h, 2a, 2d i 3d naszego Liceum Ogólnokształcącego spotkał się pan profesor Sławomir Tułaczyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego.
Pan Profesor jest absolwentem naszego LO, a naukowo od początku lat 90 pracuje w Stanach Zjednoczonych. Podczas pobytów w Kamiennej Górze pan Profesor spotyka się z uczniami naszego LO opowiadając o swojej pracy i wynikach badań. Podczas obecnej wizyty pan Profesor wygłosił wykład pod hasłem "Po nas choćby potop". Przedstawił wyniki badań dotyczące efektu cieplarnianego, zachęcał do rezygnacji ze spalania paliw kopalnych i korzystania z odnawialnych źródeł energii.

11.09.2019 - odbyły się się spotkania rodziców klas I-III Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcami klas.
Rodzice uczniów:
- z klas 1a, 1b, 1c, 1d naszego LO spotykali się o godz. 16.00 z Dyrektorem LO w auli szkolnej przed spotkaniami z wy­chowawcami klas.
- z klas 1e, 1f, 1g, 1h naszego LO spotykali się o godz. 17.00 z Dyrektorem LO w auli szkolnej po spotkaniach z wy­chowawcami klas.

11.09.2019 - w auli naszego Liceum wykład na temat "Czyn zbrojny Polonii Amerykańskiej w czasie I wojny światowej" wygłosił pan dr Teofil Lachowicz. Pan dr Teofil Lachowicz swoje wystąpienie w dużej mierze poświecił osobie pana kapitana Józefa Sierocińskiego, który pochowany jest na cmentarzu w Kamiennej Górze przy ul. Katowickiej, gdzie spoczął w 1955 roku. Pan kapitan Józef Sierociński był komendantem Szkoły Podchorążych Związku Sokolstwa Polskiego w Cambridge Springs, oficerem Błękitnej Armii generała Józefa Hallera we Francji, adiutantem generała Józefa Hallera inbsp;kawalerem Orderu Virtuti Militari.
Podczas spotkania trzech mieszkańców Kamiennej Góry:
- pan Bogdan Adamus
- pan Jan Lubieniecki
- pan Krzysztof Świątek
otrzymało wyróżnienia, podziękowania i medale od Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce za pomoc w od­nalezieniu i właściwe upamiętnienie grobu pana kapitana Józefa Sierocińskiego. Dzisiaj (11 września, środa) w auli liceum ogólnokształcącego gościł doktor Teofil Lachowicz.
Pan Krzysztof Świątek otrzymał medal im. Ignacego Paderewskiego, a medale 100-lecia czynu zbrojnego Polonii Amery­kańskiej otrzymali panowie Bogdan Adamus i Jan Lubieniecki.

09.09.2019 - odbyło się spotkanie Wicedyrektora LO pana Jarosława Tułaczyka z uczniami klas trzecich naszego Liceum, podczas którego przed­stawione zostały uczniom najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym w roku 2020.

03.09.2019 - odbyły spotkania informacyjne Dyrektora Szkoły z uczniami wszystkich klas naszego Liceum.

02.09.2019 - za nami rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze:
- o godz. 9.00 rozpoczęło się uroczyste otwarcie roku szkolnego w auli szkolnej dla uczniów klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego (klasy: 1a, 1b, 1c, 1d) - dla uczniów będących absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych;
- o godz. 9.00 rozpoczęły się pierwsze spotkania z wychowawcami w salach uczniów klas drugich i trzecich dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
; - o godz. 10.00 rozpoczęło się otwarcie roku szkolnego w auli szkolnej dla uczniów klas pierwszych dotych­czasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (klasy: 1e, 1f, 1g, 1h) - dla uczniów będących absolwentami dotych­czasowych gimnazjów.
Wychowawcy klas:
- klasa 1a - wychowawca: mgr Danuta Ruchała
- klasa 1b - wychowawca: mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
- klasa 1c - wychowawca: mgr Wiesława Kurnyta
- klasa 1d - wychowawca: mgr Anna Postawa
- klasa 1e - wychowawca: mgr Ryszard Mierzwa
- klasa 1f - wychowawca: mgr Radosław Brymerski
- klasa 1g - wychowawca: mgr Rafał Poręba
- klasa 1h - wychowawca: mgr Robert Kosiński.

01.09.2019 - dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze został przekształcony w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze (szkoła ponadpodstawowa) prowadzące do 31.08.2019 r. oddziały dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego (szkoła ponadgimnazjalna).

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół na­szego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a także drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Liceum podane poniżej.