Pages

Aktualności - od 30.08.2018

Ostatnia aktualizacja strony: 18.09.2018

 

Ważne bieżące informacje

_________________________________
Szukaj nas teraz także na Instagramie: LO Kamienna Góra
Facebook: Towarzystwo Poszukiwaczy Chwil Niecodziennych

18.09.2018 - odbyły się XVIII mistrzostwa naszego Zespołu w biegach przełajowych. Impreza odbyła się na stadionie miejskim przy ulicy Juliusza Słowackiego.

18.09.2018 - uczniowie z klas 2b i 2d naszego Liceum uczestniczyli w dwugodzinnych spotkaniach z doradcami zawodowymi.

17.09.2018 - uczniowie z klas 2a i 2c naszego Liceum uczestniczyli w dwugodzinnych spotkaniach z doradcami zawodowymi.

15.09.2018 - uczniowie z klas III naszego Gimnazjum oraz klas I-II naszego Liceum obejrzeli film historyczny pt. "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" w multikinie sieci Cinema City w wałbrzyskiej Galerii Handlowej "Victoria".

15.09.2018 - klasa 3a (matematyczno-fizyczna) "zmierzyła się" z arkuszem próbnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.

13.09.2017 - Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" opublikował wyniki współzawodnictwa sportowego szkół Dolnego Śląska w zawodach rozgrywanych w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Dolnośląskich Igrzysk, Dolno­śląskiej Gimnazjady i Licealiady.
Nasze Gimnazjum nr 2 zostało sklasyfikowane na 29 miejscu (na 490 sklasyfikowanych szkół w województwie) z wyni­kiem 931 punktów - klasyfikacja dla VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjów, a nasze Liceum Ogólnokształcące zajęło 21 miejsce (na 187 sklasyfikowanych szkół ponadgimnazjalne w województwie) z wynikiem 995 punktów.

12.09.2018 - odbyło się spotkanie Dyrektora Zespołu z rodzicami uczniów klas trzecich naszego Liceum, podczas którego przed­stawione zostały rodzicom podstawowe informacje związane z egzaminem maturalnym w roku 2019.

12.09.2018 - odbyły się pierwsze w tym roku spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.
Przed spotkaniami z wychowawcami klas rodzice uczniów klas pierwszych naszego Liceum spotykali się w auli szkolnej z Dyrektorem Zespołu.
Podczas zebrań Rodzice uczniów między innymi wybrali swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców naszego Zespołu.

11.09.2018 - uczniowie z klas trzecich naszego Liceum pojechali na wycieczkę do Wrocławia, gdzie zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych w ramach Wrocławskiego Salonu Maturzysty, a także mieli okazję porozmawiać z ekspertami OKE na egzaminu maturalnego.

10.09.2018 - odbyło się spotkanie Dyrektora Zespołu z uczniami klas trzecich naszego Liceum, podczas którego przed­stawione zostały uczniom najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym w roku 2019.

04.09.2018 - odbyły spotkania informacyjne Dyrektora Zespołu z uczniami:
2 lekcja - oddziały klasy III LO
3 lekcja - oddziały klasy I LO
4 lekcja - oddziały klasy II LO
5 lekcja - oddziały klasy III Gimnazjum.

03.09.2018 - o godz. 9.00 rozpoczął się rok szkolny 2018/2019 dla uczniów klas III naszego Gimnazjum nr 2 oraz klas II i III naszego LO od spotkań z wychowawcami.

03.09.2018 - rozpoczął się rok szkolny 2018/2019.
O godz. 9.00 uroczyście w auli naszego Zespołu rozpoczęło naukę w naszym Liceum 100 uczniów w czterech klasach pierwszych:
- klasa 1a - wychowawca: mgr Lidia Drozdowska
- klasa 1b - wychowawca: mgr Aleksandra Malinowska
- klasa 1c - wychowawca: mgr Aldona Siemieniec-Oleksy
- klasa 1d - wychowawca: mgr Dorota Dzielędziak.
O godz. 11.00 rozpoczęły się testy kompetencji językowych dla uczniów klas pierwszych Liceum. Ich wyniki zdecydują o przydziale uczniów do grup językowych w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.
Zabytkowym mosiężnym dzwonkiem dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących pan Jacek Bruździak dał sygnał do rozpo­częcia nowego roku szkolnego 2018/2019 w kamiennogórskim LO i Gimnazjum nr 2.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły pogratulował wszystkim przyjętym oraz zachęcał do pracy w przyjaznej, twórczej atmosferze.
Obecny na uroczystości starosta kamiennogórski pan Jarosław Gęborys - również absolwent kamiennogórskiego LO - życzył uczniom wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz satysfakcji z udziału w zajęciach szkolnych.
Rozpoczęcie roku swoim występem uświetnili młodzi artyści z LO: Hanna Mierzwa, Jakub Waśko i Kacper Zabłocki. Potem nastąpiła prezentacja klas wraz z wychowawcami, wykonano pamiątkowe zdjęcia i udano się do sal lekcyjnych na spotkanie klasowe.
[Zobacz:
- relację filmową w dziale Filmy;
- zdjęcia w dziale Galeria.]

31.08.2017 - pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu Szkół dotyczące roku szkolnego 2018/2019.

30.08.2017 - posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu Szkół podsumowujące rok szkolny 2017/2018.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół na­szego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a także drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Zespołu podane poniżej.