Pages

*** ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM ***

Aktualności - od 02.01.2012 do 30.08.2012

Ostatnia aktualizacja strony: 30.08.2012

30.08.2012 - odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012, na którym podsumo­wana została praca dydaktyczno-wychowawcza szkół wchodzących w skład naszego Zespołu w minionym roku szkolnym.

27-28.08.2012 - przeprowadzone zostały egzaminy poprawkowe.

22.08.2012 - przeprowadzone zostały poprawkowe ustne egzaminy maturalne z języka angielskiego.

21.08.2012 - przeprowadzony został poprawkowy pisemny egzamin maturalny.
Okręgowa Komisja Egaminacyjna we Wrocławiu powołała w naszym Zespole Szkół Centrum Pisemnych Egzaminów Matu­ralnych dla absolwentów szkół średnich z terenu Powiatu Kamiennogórskiego, którzy mieli prawo przystąpić do popraw­kowych egzaminów pisemnych.
Przeprowadzony został także poprawkowy ustny egzamin maturalny z języka polskiego.

09.07.2012 - zakończył sie nabór do klas pierwszych Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego.
W nowym roku szkolnym naukę w naszym Zespole Szkół rozpocznie 85 uczniów w trzech pierwszych klasach gimna­zjalnych i 150 uczniów w pięciu pierwszych klasach licealnych.

30.06.-31.08.2012 - wakacje.

29.06.2012 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
O godzinie 8.30 rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego 2011/2012 dla uczniów klas pierwszych naszego Liceum. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim uczniowie, którzy z rąk Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze i wycho­wawców klas otrzymali świadectwa z wyróżnieniem:
Justa Oldrich - klasa 1c
Karwacki Maciej - klasa 1c
Kepesz Ilona - klasa 1c
Kurczewska Karolina - klasa 1c
Banaś Anna - klasa 1d
Dzikowska Aneta - klasa 1d
Rak Paulina - klasa 1d
Czernik Dominika - klasa 1e
Gądek Kamil - klasa 1e
Hypś Anna - klasa 1e
Lema Krystian - klasa 1e
Leśniak Wojciech - klasa 1e
Michalczuk Agnieszka - klasa 1e
Stanek Justyna - klasa 1e
Ślusarz Marcelina - klasa 1e.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
O godzinie 9.00 rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego 2011/2012 dla uczniów klas drugich Liceum. Tu także wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim uczniowie, którzy z rąk Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze i wychowawców klas otrzymali świadectwa z wyróżnieniem:
Nowakowska Anita - klasa 2a
Piekarczyk Patryk - klasa 2a
Czekirda Patrycja - klasa 2c
Gołdyn Marcelina - klasa 2c
Kulesza Dominika - klasa 2c
Biernacka Paulina - klasa 2d
Maciejewicz Angela - klasa 2d
Nakonieczna Anna - klasa 2d
Paździur Anna - klasa 2d
Nowak Katarzyna - klasa 2e
Osojca Karina - klasa 2e
Kowalczyk Martyna - klasa 2f
Olszak Arleta - klasa 2f
Prokopik Justyna - klasa 2f
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
O godzinie 9.30 rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego 2011/2012 dla uczniów klas pierwszych i drugich Gimnazjum nr 2. Również tutaj wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim uczniowie, którzy z rąk Dyrektora ZSO w Ka­miennej Górze i wychowawców klas otrzymali świadectwa z wyróżnieniem:
Miara Natalia - klasa 1a
Mućwicki Łukasz - klasa 1a
Zięba Agnieszka - klasa 1a
Borciuch Daniela - klasa 1b
Bornio Ewelina - klasa 1b
Dzimitrowicz Szymon - klasa 1b
Partyński Marcin - klasa 1b
Sobiechowska Kamila - klasa 1b
Sroka Dorota - klasa 1b
Szczepanek Natalia - klasa 1b
Żabska Magdalena - klasa 1b
Grzeszczyk Karolina - klasa 1c
Jała Maciej - klasa 1c
Karwala Aleksandra - klasa 1c
Kożuch Mateusz - klasa 1c
Regner Beata - klasa 1c
Sowiński Dawid - klasa 1c
Lemański Bartłomiej - klasa 1d
Makowska Simona - klasa 1d
Maurer Piotr - klasa 1d
Mitro Dominik - klasa 1d
Pietrukiewicz Oliwia - klasa 1d
Salamon Oliwia - klasa 1d
Smaza Damian - klasa 1d
Czoch Karol - klasa 2a
Desperak Agnieszka - klasa 2a
Jaszczur Kamila - klasa 2a
Kreń Mikołaj - klasa 2a
Kucia Maciej - klasa 2a
Szmajdzinska Aleksandra - klasa 2a
Janik Michał - klasa 2b
Kubielewicz Karolina - klasa 2b
Lech Klaudia - klasa 2b
Nowak Izabela - klasa 2b
Szymanowicz Patryk - klasa 2b
Waluch Damian - klasa 2b
Gil Katarzyna - klasa 2c
Lompart Dominik - klasa 2c
Banaś Magdalena - klasa 2d
Bruździak Grzegorz - klasa 2d
Cieślak Justyna - klasa 2d
Cieślik Jan - klasa 2d
Druciak Aleksandra - klasa 2d
Dudzik Kacper - klasa 2d
Gawlik Natalia - klasa 2d
Hnisdiłów Michał - klasa 2d
Jurczyk Joachim - klasa 2d
Karlic Natalia - klasa 2d
Koszarska Gabriela - klasa 2d
Kuklis Paula - klasa 2d
Mierzwa Maciej - klasa 2d
Nowiszewski Paweł - klasa 2d
Ziaja Mateusz - klasa 2d
Żeliszewska Natalia - klasa 2d.
Na zakończenie podsumowane zostały wyniki Szkolnej Imprezy z mapą, czyli Gim-crossu ’2012 [patrz: 25.06.2012]:
1 miejsce - klasa 2b
2 miejsce - klasa 2c
3 miejsce - klasa 1c.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
O godzinie 11.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie nauki w szkole dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 2. Podobnie jak poprzednio wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim uczniowie, którzy z rąk Dyrektora ZSO w Ka­miennej Górze i wychowawców klas otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem:
Adrianna Brzezińska - klasa 3a
Czyczkan Oliwia - klasa 3a
Florek Dorota - klasa 3a
Gruszczyński Maciej - klasa 3a
Łaniec Joanna - klasa 3a
Pałkiewicz Karolina - klasa 3a
Regner Joanna - klasa 3a
Rybska Natalia - klasa 3a
Sokołowicz Aleksandra - klasa 3a
Styrna Maciej - klasa 3a
Urbanowicz Konrad - klasa 3a
Dziedzic Małgorzata - klasa 3b
Grzelak Oliwia - klasa 3b
Jeleń Joanna - klasa 3b
Mosiężny Łukasz - klasa 3b
Setlak Justyna - klasa 3b
Waluch Paulina - klasa 3b
Bocheńska Kinga - klasa 3c
Drabik Sandra - klasa 3c
Dytko Aleksander - klasa 3c
Merta Kinga - klasa 3c.
W czasie uroczystości wyróżnieni zostali także uczniowie:
- reprezentujący Gimnazjum nr 2 w Dolnośląskich Meczach Matematycznych
- rozwijający swoje zainteresowania artystyczne w ramach szkolnego Zespołu Teatralnego "Pod Jednym Dachem"
- będący członkami zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej "Gimnazjalne Szkolne Szpilki"
- pracujący szczególnie aktywnie w samorządzie uczniowskim.
Podczas uroczystości członkowie Zarządu Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze, które współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu powiatu kamiennogórskiego, wręczyli 7 uczniom, którzy w kolejnych trzech latach nauki zajmowali wysokie miejsca na Liście Rankingowej Gimnazjum nr 2, nagrody pieniężne ufundowane przez Stowarzyszenie.
Na zakończenie uroczystości zebrani w auli szkolnej wysłuchali szkolnego zespołu muzycznego "Dwupiętrowy Karambol". [Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

29.06.2012 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przekazała do szkoły świadectwa dojrzałości i aneksy.
Zdawalność egzaminu maturalnego w naszym Liceum Ogólnokształcącym wyniosła 92,7% (przy średniej ogólnopolskiej zdawalności dla liceów ogólnokształcących: 89%; średnia zdawalność dla liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku: 88,1%). Do egzaminu maturalnego w maju br. przystąpiło 166 tegorocznych absolwentów naszego Liceum, 154 z nich otrzymało świadectwa dojrzałości, a kolejnych 11 może je otrzymać po pomyślnym zdaniu poprawkowego egzaminu maturalnego w sierpniu br.

28.06.2012 - odbyło sie posiedzenie Rady Pedagogicznej, w ktorym w uroczystej części udział wzięła Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba oraz przewodniczący Rady Szkoły naszego Zespołu Szkół pan Tomasz Łuczkowski. W ramach uroczystości wręczone zostały dyplomy i nagrody uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym:
- zajęli czołowe miejsca na liście rankingowej naszego Gimnazjum i zakwalifikowali się do tzw. "Złotej Dziesiątki":
1 miejsce: Kreń Mikołaj - klasa IIa
2 miejsce: Desperak Agnieszka - klasa IIa
3 miejsce: Czoch Karol - klasa IIa
4 miejsce: Druciak Aleksandra - klasa IId
5 miejsce: Dziedzic Małorzata - klasa IIIb
6 miejsce: Szmajdzinska Aleksandra - klasa IIa
7 miejsce: Kuklis Paula - klasa IId
7 miejsce: Setlak Justyna - klasa IIIb
8 miejsce: Cieślak Justyna - klasa IId
9 miejsce: Hnisdiłów Michał - klasa IId
9 miejsce: Żeliszewska Natalia - klasa IId
- zajęli czołowe miejsca na liście rankingowej naszego Liceum i zakwalifikowali się do tzw. "Diamentowej Dziesiątki":
1 miejsce: Lema Krystian - klasa Ie
2 miejsce: Cedzidło Sara - klasa Id
3 miejsce: Justa Oldrich - klasa Ic
4 miejsce: Gądek Kamil - klasa Ie
5 miejsce: Niemiec Dominika - klasa Id
6 miejsce: Gredes Magdalena - klasa Ie
6 miejsce: Stanek Justyna - klasa Ie
7 miejsce: Maciejewicz Angela - klasa IId
8 miejsce: Banaś Anna - klasa Id
9 miejsce: Michalczuk Agnieszka - klasa Ie
9 miejsce: Ślusarz Marcelina - klasa Ie
- reprezentowali Szkołę i odnosili sukcesy w zawodach sportowych:
pierwsza dziesiątka na Sportowej Liście Rankingowej ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze:
1 miejsce: Druciak Aleksandra - klasa IId
2 miejsce: Maziakowska Anna - klasa Ic
3 miejsce: Takowska Dominika - klasa Ic
4 miejsce: Oleksyk Tomasz - klasa IIIc
5 miejsce: Tępiński Mateusz - klasa IIIa
6 miejsce: Urbanowicz Konrad - klasa IIIa
7 miejsce: Bodziony Robert - klasa IIc
8 miejsce: Szmajdzińska Aleksandra - klasa IIa
9 miejsce: Gurgul Michał - klasa IIIc
10 miejsce: Czoch Karol - klasa IIa
pierwsza dziesiątka na Sportowej Liście Rankingowej ZSO Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze:
1 miejsce: Lema Krystian - klasa Ie
2 miejsce: Samek Wojciech - klasa IIId
3 miejsce: Bogusz Andrzej - klasa IIf
4 miejsce: Niemiec Dominika - klasa Id
5 miejsce: Sokołowicz Marek - klasa IIe
6 miejsce: Burdalski Damian - klasa IIIf
7 miejsce: Stec Nikola - klasa Ie
8 miejsce: Lipień Aleksandra - klasa IIIf
9 miejsce: Wasiukiewicz Bartosz - klasa IIe
10 miejsce: Gredes Magdalena - klasa Ie
W Gimnazjum nagrodzone zostali także uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym poprawili rekordy Szkoły.
W uroczystości udział wzięło także liczne grono Rodziców nagrodzonych uczniów.
Na zakończenie uroczystości Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba oficjalnie poinformowała Radę Pedagogiczną o powołaniu obecnego Dyrektora naszego Zespołu pana Jacka Bruździaka na kolejną kadencję.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

27.06.2012 - odbyła się szkolna giełda podręczników.

26.06.2012 - po raz kolejny na stadionie przy ul. Słowackiego odbył się "Dzień Sportu na wesoło" przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Na wstępie rozegrany został mecz piłki nożnej między reprezentacją nauczycieli a reprezentacją uczniów naszego Gim­nazjum nr 2, który zakończył sie zwycięstwem gimnazjalistów 7:4.
Po meczu zaprezentowany został pokaz akroba­tyczny w wykonaniu uczennic naszego Gimnazjum, który jest efektem pracy uczennic w ramach projektu edukacyjnego pod opieką pani Haliny Jacyno.
Następnie rozegrane zostały cztery konkurencje sportowe na wesoło - klasy reprezentowały drużyny składające się z trzech dziewcząt i trzech chłopców. Końcowa klasyfikacja rywalizacji klas:
Gimnazjum nr 2
I miejsce - klasa 2a
II miejsce - klasa 3c
III miejsce - klasa 2d
Liceum Ogólnokształcące
I miejsce - klasa 1e
II miejsce - klasa 1d
III miejsce - klasa 2d.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

26.06.2012 - w naszej auli szkolnej odbyła się sesja Rady Powiatu, w czasie której wręczone zostały nagrody Primus Inter Pares przyznawane co roku wyróżniającym się uczniom szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku wśód nagrodzonych znaleźli się: Adrian Borys, Matteo Widłak, Krystian Lema, Natalia Ślęzak i Anna Rozmysł z naszego Liceum Ogólnokształ­cącego.
Tuż po uroczystości Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba przekazała panu Jackowi Bruździakowi, Dyrektorowi naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, decyzję o przedłużeniu powołania na Dyrektora naszego Zespołu na kolejną kadencję.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

25.06.2012 - odbył się szkolny konkurs piosenki anglojęzycznej przygotowany pod opieką pana Zbigniewa Drankowskie­go.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

25.06.2012 - drużyny reprezentujące poszczególne klasy naszego Gimnazjum nr 2 pod opieką wychowawców klas wystartowały w Szkolnej Imprezie z mapą czyli Gim-crossie ’2012. Impreza przygotowana została przez uczniów naszego Gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego realizowanego pod opieką pana Hieronima Madera.
Wyniki Gim-crossu wkrótce.

22.06.2012 - odbyło się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla uczniów klas I-III Gimnazjum nr 2 oraz klas I-II Liceum Ogólnokształcącego.

21.06.2012 - w kamiennogórskim Centrum Kultury odbyło sie powiatowe podsumowanie rywalizacji sportowej szkół gimmnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Klasyfikacja ta prowadzona jest przez kamiennogórski Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, który przygotował uroczystość, w której udział wzięli między innymi:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba
- Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego pani Bożena Ziemiańska
- Wójt Giminy Wiejskiej Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński.
W rywalizacji szkół gimnazjalnych z terenu powiatu kamiennogórskiego I miejsce, zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, zajęło nasze Gimnazjum nr 2. Klasyfikację szkół ponagimnazjalnych w kategorii dziewcząt wygrało nasze Liceum Ogólnokształcące, a w kategorii chłopców nasze Liceum uplasowało się na II miejscu.
W gronie Sportowców Roku znaleźli się uczniowie naszego Liceum: Dominika Niemiec i Krystian Lema.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

20.06.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum zajęła VII miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce plażowej, który odbył się w Strzelinie.
Skład drużyny: Magdalena Gredes, Kinga Kwiatek
Opiekun drużyny: pan Maciej Latawiec

19.06.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce plażowej, który odbył się w Strzelinie.
Skład drużyny: Aleksandra Druciak, Anna Maziakowska, Dominika Takowska
Opiekun drużyny: pani Marta Ruszkowicz-Malich
W finale zagrały drużyny z gimnazjów w: Jeżmance, Kamiennej Górze, Nowej Rudzie, Strzelinie, Świdnicy, Chojnowie, Wrocławiu (Gimnazjum nr 5).
Wyniki w meczach rozegranych przez naszą "złotą" drużynę:
Kamienna Góra - Strzelin - 0:2
Kamienna Góra - Wrocław - 2:0
w półfinale: Kamienna Góra - Strzelin - 2:0
w finale: Kamienna Góra - Nowa Ruda - 2:0
Kolejność końcowa:
1. Kamienna Góra - nasze Gimnazjum nr 2
2. Nowa Ruda
3. Strzelin
4. Wrocław

19.06.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła IV miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce plażowej, który odbył się w Strzelinie.
Skład drużyny: Robert Bodziony, Tomasz Oleksyk, Mateusz Tępiński
Opiekun drużyny: pan Jarosław Kawerski
W finale grały drużyny z gimnazjów w: Jeżowie Sudeckim, Kamiennej Górze, Kudowie Zdroju, Legnicy, Lubiniu, Między­lesiu, Sycowie, Wrocławiu (Gimnazjum nr 5)
Wyniki w meczach rozegranych przez naszą drużynę:
Kamienna Góra - Jezów Sudecki - 2:0
Kamienna Góra - Wrocław - 0:2
Kamienna Góra - Lubin - 2:0
w półfinale: Kamienna Góra - Legnica - 0:2
w meczu o III miejsce: Kamienna Góra - Syców - 0:2
Kolejność końcowa:
1. Legnica
2. Wrocław
3. Syców
4. Kamienna Góra - nasze Gimnazjum nr 2

19.06.2012 - odbyło się spotkanie Dyrektora Zespołu z rodzicami dzieci, które od 1 września br. roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej naszego Gimnazjum nr 2.

11.06.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum wygrała finał strefy jeleniogórskiej w piłce plażowej, który odbył się w Bolesławcu.
Skład drużyny: Magdalena Gredes, Kinga Kwiatek, Aleksandra Lipień
Opiekun drużyny: pan Maciej Latawiec
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

14.06.2012 - ostateczny termin poinformowania uczniów klas I-III Gimnazjum nr 2 i klas I-II Liceum Ogólno­kształcącego oraz za ich pośrednictwem ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów.

13.06.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum wygrała finał strefy jeleniogórskiej w piłce plażowej, który odbył się w Bolesławcu.
Skład drużyny: Robert Bodziony, Tomasz Oleksyk
Opiekun drużyny: pan Jarosław Kawerski

13-20.06.2012 - grupa uczniów Liceum, pod opieką pana Roberta Kosińskiego oraz pani Doroty Zieleń, uczestniczy w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży w Schrambergu (Niemcy) w ramach drugiej części projektu współfinansowa­nego przez PNWM (Euroregion Nysa). W czasie wyjazdu uczniowie będą:
- poznawać kulturę i tradycje naszych sąsiadów,
- rozwijać umiejętności językowe,
- zwiedzać między innymi: Fischingen, Konstancję, Rottweil, Strasburg i Stuttgart.
[Więcej informacji na ten tema w dziale Współpraca z zagranicą.]

12.06.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum wystartowała w finale strefy jeleniogórskiej w piłce plażowej, który odbył się w Bolesławcu.
Skład drużyny: Kamil Gądek, Krystian Lema, Michał Szymczak
Opiekun drużyny: pan Paweł Szwaja

11.06.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum wygrała finał strefy jeleniogórskiej w piłce plażowej, który odbył się w Bolesławcu.
Skład drużyny: Aleksandra Druciak, Anna Maziakowska, Dominika Takowska
Opiekun drużyny: pani Marta Ruszkowicz-Malich

11-12.06.2012 - uczniowie klasy 2d Gimnazjum wybrali się pod opieką wychowawczyni pani Marty Całko oraz pani Marty Nackowskiej na wycieczkę na trasie Karpacz - Śnieżka - Przełęcz Okraj - Kowary.

08.06.2012 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

06-07.06.2012 - uczniowie klas 1a i 2a Liceum, w ramach edukacji regionalnej i historycznej oraz integracji zespołów klasowych, wybrali się na wycieczkę do Bolkowa pod opieką wychowawców klas pani Marzeny Szewczyk i pana Andrzeja Przybytka oraz pana Radosława Brymerskiego (członek Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków).

04-05.06.2012 - uczniowie z klasy 1d Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wzięli udział w wycieczce do Karpacza. W czasie wyjazdu uczestnicy wycieczki wraz ze swoimi opiekunami - pani Antonina Matyszczuk, pani Magdalena Rams i pan Adam Nowak - między innymi zwiedzili Kościół Górski Naszego Zbawiciela znany powszechnie jako Kościół Wang (lub Świątynia Wang) i weszli na Śnieżkę.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

01.06.2012 - uczniowie z klasy 1b Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wybrali się wraz z opiekunami panią Bogusławą Dzimitrowicz i panią Lidią Drozdowską na wycieczkę do Krzeszowa.

04.06.2012 - uczniowie z klas 1c i 2c Liceum w ramach edukacji teatralnej obejrzeli w Świdnicy spektakl pt. "Świę­toszek". Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu byli pani Aleksandra Piątkowska i pan Hieronim Mader.

01.06.2012 - w auli szkolnej uczniowie klas drugich Gimnazjum obejrzeli prezentacje, które były podsumowaniem pracy ich koleżanek i kolegów nad projektami edukacyjnymi.

01.06.2012 - uczniowie z klasy 1e Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wybrali się na wycieczkę pieszą po Kamiennej Górze. Zwieńczeniem wyprawy było zwiedzanie zabytkowych podziemi i sztolni trasy turystycznej "Projekt Arado. Zaginione laboratorium Hitlera". Opiekunami uczniów byli pan Maciej Latawiec i pan Paweł Szwaja.

01.06.2012 - Sara Cedzidło, uczennica klasy pierwszej naszego Liceum, została finalistką konkursu "Jan Paweł II Na­uczyciel i Wychowawca". W przygotowaniu do udziału w konkursie wspomagała uczennicę pani Antonina Matyszczuk.

01.06.2012 - rano z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka uczniowie byli witani w drzwiach Szkoły nie tylko przez pa­na portirera, ale także przez Dyrektora naszego Zespołu, który z tej okazji częstował ich cukierkami.

31.05.2012 - reprezentanci naszego Liceum wystartowali w dolnośląskim finale indywidualnych mistrzostw w lekkiej a­tletyce. Uczniowie z naszej Szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki:
- Bartosz Wasiukiewicz (kl.II) - III miejsce w skoku wzwyż, wynik 1,75 m
- Dorota Maraś (kl.II) - IV miejsce w pchnięciu kulą, wynik 8,73 m
- Dorota Justa (kl.II) - V miejsce w rzucie dyskiem, wynik 20,58 m
- Marek Sokołowicz (kl.II) - V miejsce w rzucie oszczepem (800g), wynik 36,06 m
W ogólnej klasyfikacji drużyna dziewcząt zajęła 9 miejsce (27), a chłopców 20 (31).

30.05.2012 - reprezentacje naszego Liceum wzięły udział w zawodach powiatowych szkół ponadgimnazjalnych w siat­kówce plażowej.
Drużyna dziewcząt wygrała 2:0, natomiast zespół chłopców przegrał 0:2 z rówieśnikami z ZSZiO w Kamiennej Górze.
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju zakwalifikowały się do finałów strefy jeleniogórskiej. Możliwość gry obu na­szych reprezentacji w każdej z kategorii, to efekt wygrania zeszłorocznego finału strefy w obu kategoriach przez ka­miennogórskie drużyny.
Skład reprezentacji dziewcząt: Karolina Damasiewicz, Kinga Kwiatek, Aleksandra Lipień
Skład reprezentacji chłopców: Kamil Gądek, Krystian Lema, Bartosz Wasiukiewicz
Opiekunowie reprezentacji: pan Maciej Latawiec i pan Paweł Szwaja
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

29.05.-06.06.2012 - grupa uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum pojechała na wycieczkę do Chorwacji pod opieką pań: Moniki Breitenfellner-Pasiut, Katarzyny Filip-Murawskiej, Gabrieli Hubert i Jolanty Myśliwiec.

25.05.2012 - uczniowie z klasy 2b Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wybrali się na wycieczkę pieszą. Najpierw uczniowie wraz z opiekunami panią Jolantą Myśliwiec i panią Dorotą Sadowską zwiedzili zabytkowe podziemia i sztolnie trasy turystycznej "Projekt Arado. Zaginione laboratorium Hitlera", a następnie udali się na szlak turystyczny Kamienna Góra - Wielka Kopa - Kamienna Góra.

25.05.2012 - reprezentacje naszego Liceum wzięły udział w mistrzostwach powiatu w lekkoatletyce dziewcząt i chłop­ców szkół ponadgimnazjalnych, które rozegrane zostały na stadionie przy ul. Słowackiego.
Opiekunowie reprezentacji w czasie zawodów: pani Gabriela Hubert i pan Adam Nowak

24.05.2012 - rozegrane zostały kolejne mistrzostwa naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców. Zawody rozegrane zostały na boiskach przy Orliku na Ośrodku Wodnym "Nad Zalewem".
Wśód dziewcząt pierwsze trzy miejsca zajęły:
1 miejsce: A.Druciak (kl.2d Gimnajum nr 2), A.Maziakowska (kl.1c Gimnajum nr 2)
2 miejsce: A.Lipień (kl.3f LO), K.Damasiewicz (kl.3f LO)
3 miejsce: K.Kwiatek (kl.1a LO), K.Barczyk (kl.3e LO)
Wśród chłopców czołowe miejsca zajęli:
1 miejsce: K.Gądek (kl.1e LO), K.Lema (kl.1e LO)
2 miejsce: B.Wasiukiewicz B. (kl.2e LO), M.Sokołowicz (kl.2e LO)
3 miejsce: D.Cebula (kl.1a LO), K.Mokrzycki (kl.1c LO)
Organizatorzy zawodów: pan Maciej Latawiec i pan Paweł Szwaja

23.05.2012 - odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.

23.05.2012 - naszą bibliotekę szkolną odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze. Była to wizyta w ramach akcji "Poznajemy pracę naszych rodziców". Przedszkolaki świetnie się bawiły przy zagadkach czytanych przez gimnazjalistki - Emilię, Gabrielę, Justynę i Paulinę oraz pouczających wierszach o książkach i czytelnikach. Na pamiątkę pobytu w naszej Bibliotece mali goście zostali obdarowani zakładkami do książek oraz karnecikami dla rodziców przygotowanymi w ramach działań związanych z obchodami Roku Janusza Korczaka. Było to miłe i wesołe spot­kanie. Na pewno za kilka lat przedszkolaki będą uczniami naszej Szkoły.

23.05.2012 - czternasty - ostatni w naszym Liceum - dzień egzaminów maturalnych; czwarty dzień egzaminów ustnych z języka angielskiego - do egzaminu przystąpiło 29 tegorocznych absolwentów.

22.05.2012 - trzynasty dzień egzaminów maturalnych - do pisemnego egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym przystąpiła jedna abiturientka; trzeci dzień egza­minów ustnych - do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 34 tegorocznych absolwentów, a do języka niemieckiego siedemnastu.

21.05.2012 - dwunasty dzień egzaminów maturalnych - drugi dzień egzaminów ustnych z języka angielskiego i języka niemieckiego. Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło 30 tegorocznych absolwentów, a do języka angielskiego trzynastu.

18.05.2012 - reprezentanci naszego Gimnazjum startowali w zawodach powiatowych w plażowej piłce siatkowej chłopców. Zawody odbywały się na boiskach nad Ośrodka Wodnego "Nad Zalewem"przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze.
W zawodach wystartowało 6 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy:
I grupa to drużyny: Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej z Kamiennej Góry, Gimnazjum z Lubawki i Gimna­zjum z Marciszowa
II grupa to reprezentacje: Gimnazjum nr 1 z Kamiennej Góry, naszego Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum z Krzeszowa.
W grupach mecze odbywały się systemem każdy z każdym do 2 wygranych setów w secie do 15 pkt. Po dwie drużyny z grupy awansowały do półfinału, gdzie grano systemem na krzyż: 1 miejsce z grupy I z 2 miejscem z grupy II i 2 miejsce z grupy I z 1 miejscem z grupy II. Nasza drużyna wygrała wszystkie swoje mecze 2:0 i zajęła I miejsce w zawodach.
Skład drużyny: Robert Bodziony, Tomasz Oleksyk, Mateusz Tępiński, Bartosz Zdanowski
Opiekun drużyny: pan Jarosław Kawerski

18.05.2012 - jedenasty dzień egzaminów maturalnych - pierwszy dzień egzaminów ustnych z języka angielskiego i ję­zyka niemieckiego. Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło 27 tegorocznych absolwentów, a do języka angiel­skiego czternastu.

17.05.2012 - dziesiąty dzień egzaminów maturalnych - przed południem do pisemnego egzaminu z geografii na pozio­mie podstawowym przystąpiło 45 tegorocznych abolwentów Liceum, a na poziomie rozszerzonym egzamin pisało 16 tego­rocznych abiturientów; szósty - ostatni - dzień egzaminów ustnych z języka polskiego.

17.05.2012 - zakończyła sie wizyta młodzieży ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy).
[Więcej informacji na ten tema w dziale Współpraca z zagranicą.]

16.05.2012 - dziewiąty dzień egzaminów maturalnych - do pisemnnego egzaminu z języka niemieckiego na poziomie pod­stawowym przystąpiło 76 tegorocznych absolwentów Liceum, a na poziomie rozszerzonym osiemnastu.

15.05.2012 - ósmy dzień egzaminów maturalnych - po południu do pisemnego egzaminu z chemii na poziomie pod­stawowym przystąpiło 3 tegoro­cznych abiturientów Liceum, a na poziomie rozszerzonym egzamin pisało 10 tego­rocznych absolwentów Liceum; piąty dzień egzaminów ustnych z języka polskiego - do egzaminów przystąpiło 39 absolwentów z klas 3a, 3b, 3e i 3f Liceum.

14.05.2012 - siódmy dzień egzaminów maturalnych - przed południem do pisemnego egzaminu z biologii na poziomie podstawowym przystąpiło 28 tegorocznych abolwentów Liceum, a na poziomie rozszerzonym egzamin pisało 16 tego­rocznych abiturientów; po południu do pisemnego egzaminu z historii na poziomie podstawowym przystąpiło 4 tegoro­cznych abiturientów Liceum, a na poziomie rozszerzonym egzamin pisało 9 tego­rocznych absolwentów Liceum; czwarty dzień egzaminów ustnych z języka polskiego - do egzaminów przystąpiło 12 absolwentów z klasy 3a Li­ceum.

11.05.2012 - klasa 2c Liceum wraz ze swoją wychowawczynią panią Gabrielą Hubert oraz panem Wiesławem Kozło­wskim w ramach edukacji regionalnej i historycznej zwiedzała zabytki Krzeszowa.

11.05.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum wystartowała w zawodach powiatowych w lekkoatletyce, które zostały rozegrane w Kamiennej Górze na stadionie przy ul. Słowackiego. Najlepsze wyniki w swoich konkurencjach uzyskali:
- Patryk Cyryl (kl.2d) w biegu na 300 m przez płotki (56,27 s)
- Paweł Żarkowski (kl.2a) w biegu na 2000 m (6,52 min)
- Michał Gurgul (kl.3c) w skoku w dal (5,23 m)
- Damian Plewa (kl.2b) w skoku wzwyż (1,40 m)
- Patryk Kawa (kl.3b) w rzucie oszczepem (30,50 m).
Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie zajęli w swoich konkurencjach drugie miejsce.
Opiekun reprezentacji w czasie zawodów: pan Jarosław Kawerski

11.05.2012 - szósty dzień egzaminów maturalnych - przed południem do pisemnego egzaminu z wiedzy o społe­czeństwie na poziomie podstawowym przystąpiło 24 tegorocznych abolwentów Liceum, a na poziomie rozszerzonym egzamin pisało trzech tegorocznych abiturientów; po południu do pisemnego egzaminu z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym przystąpiło 10 tegorocznych abiturientów Liceum, a na poziomie rozszerzonym egzamin pisało 11 tego­rocznych absolwentów Liceum; trzeci dzień egzaminów ustnych z języka polskiego; trzeci dzień egzaminów ustnych z ję­zyka polskiego - do egzaminów przystąpiło 28 absolwentów z klas 3a i 3f Liceum.

10.05.2012 - odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone przez pracowników Poradni Psycho­logiczno-Pedagogicznej panią Joannę Wilk i panią Aleksandrę Rawską. W spotkaniu brały udział klasy 3b i 3c naszego Gimnazjum.

10.05.2012 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, podobnie jak rok temu, ropoczęła wizytę u nas młodzież ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy). Jest to dwudziestopięcioosobowa grupa uczniów wraz z opiekunami.
Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawuje po raz kolejny koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomaga go pani Dorota Zieleń wraz z grupą uczniów z naszej Szkoły, którzy goszczą u siebie w domach niemieckie koleżanki i ko­legów.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

10.05.2012 - piąty dzień egzaminów maturalnych - do pisemnnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie pod­stawowym przystąpiło 90 tegorocznych absolwentów Liceum, a na poziomie rozszerzonym dziewiętnastu.

10.05.2012 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II Liceum Ogólnokształcącego.

09.05.2012 - uczniowie z klasy 2d Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wybrali się na wycieczkę pieszą. Najpierw uczniowie wraz z opiekunami panią Aleksandrą Malinowską i panią Danutą Ruchałą zwiedzili zabytkowe podziemia i sztolnie trasy turystycznej "Projekt Arado. Zaginione laboratorium Hitlera", a następnie udali się na szlak turystyczny Kamienna Góra - Janiszów - Kamienna Góra.

09.05.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum wystartowała w zawodach powiatowych w lekkoatletyce, które zostały rozegrane w Kamiennej Górze na stadionie przy ul. Słowackiego.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

09.05.2012 - czwarty dzień egzaminów maturalnych - do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło 31 tegorocznych absolwentów Liceum, a do pisemnego egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym przystąpiła jedna tegoroczna absolwentka Liceum; drugi dzień egzaminów ustnych z języka polskiego - do egzaminów przystąpiło 37 absolwentów z klas 3b, 3c i 3d Liceum.

08.05.2012 - trzeci dzień egzaminów maturalnych - 165 tegorocznych absolwentów naszego Liceum przystąpiło do pi­semnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.

08.05.2012 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II Liceum Ogólnokształcącego.

07.05.2012 - podsumowane zostały wyniki rywalizacji klas licealnych w ramach LO-wskich Spotkań. Czołowa trójka Ligi Klas to:
- I miejsce - klasa 1d
- II miejsce - klasa 1c
- III miejsce - klasa 2f

07.05.2012 - drugi dzień egzaminów maturalnych - do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie roz­szerzonym przystąpiło 29 tegorocznych absolwentów naszego Liceum; pierwszy dzień ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego - do egzaminu przystapiło 45 absolwentów z klas 3c, 3d i 3e Liceum.

04.05.2012 - pierwszy dzień egzaminów maturalnych - wszyscy tegoroczni absolwenci naszego Liceum (166) przystąpili do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
[Informacje filmowe w programie informacyjnym Flash Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 04 maja 2012 r. (od 4:02)]
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

04.05.2012 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-III Gimnazjum oraz klas I-II Liceum Ogólnokształcącego.

03.05.2012 - święto państwowe; dzień wolny od zajęć szkolnych.

02.05.2012 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-III Gimnazjum oraz klas I-II Liceum Ogólnokształcącego.

01.05.2012 - święto państwowe; dzień wolny od zajęć szkolnych.

30.04.2012 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-III Gimnazjum oraz klas I-II Liceum Ogólnokształcącego.

30.04.2012 - zmiana planu lekcji.

27.04.2012 - kolejna edycja LO-wskich Spotkań, a w ramach nich spotkania uczniów klas I-II Liceum z Absolwentami oraz Liga Klas, czyli "potyczki międzyklasowe".
Spotkania z uczniami poprowadzili Absolwenci naszego Liceum:
- pan Piotr Barszczewski dla klsy 1e
- dr Grzegorz Debita - pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej - dla klasy 2f
- pan Ernest Górecki dla klasy 2e
- pani Renata Kosińka dla klasy 1d
- pan Przemysław Kurowski dla klasy a
- pan Jarosław Świątek dla klsy 1b
- pan Michał Tabak dla klasy 1c
oraz pracownik naukowy Uniwersyteu Kalifornijskiego prof. Sławomir Tułaczyk dla klas 3s, 2b, 2c i 2d.
W swoim wykładzie profesor Tułaczyk, światowej klasy glacjolog, zaprezentował w zarysie badania lądolodu gren­landzkiego i antarktycznego, pokazał zmiany zachodzące w rozmiarach lodowców pod wpływem zmian klimatycznych oraz zasygnalizował główne przewidywane problemy ludzkości w najbliższych kilkudziesięciu latach wynikające z tych zmian. W czasie swojego wykładu profesor wyświetlił kilka filmów, które prezentują długookresowe procesy zmian lodowców w przyśpieszonym tempie (np.: cztery lata w 56 sekund): film 1, film 2, film 3.
[Zdjęcia z wykładów w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje o wykładzie na stronie portalu RTI24.pl.]
W dalszej części dnia klasy I i II Liceum rywalizowały między sobą w konkursach: geograficznym, historycznym, językowym, matematycznym, plastycznym, sportowych i wiedzy biblijnej.
[Zobacz także informacje o LO-wskich Spotkaniach w programie informacyjnym Flash Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 30 kwietnia 2012 r. (od 3:03)]

27.04.2012 - reprezentacje chłopców i dziewcząt z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach miejskich w piłce nożnej. Drużyna chłopców zajęła w turnieju pierwsze miejsce. W półfinale nasza męska reprezentacja pokonała drużynę Gimnazjum nr 3 - 2:1, a w finale wygraliśmy 1:0 z reprezentacją Gimnazjum nr 1.
Opiekunowie reprezntacji: pani Marta Ruszkowicz-Malich i pan Adam Nowak

26.04.2012 - w kamiennogórskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość związana z zakończeniem nauki przez uczniów klas trzecich Liceum. Nasze Liceum Ogólnokształcące ukończył rocznik 1993. 166 uczniów klas trzecich kończąc naukę w Szkole poszerzyło grono Asolwentów naszego Liceum.
W uroczystości udział wzięli między innymi:
- Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Tadeusz Rycharski
- Wójt Gminy Wiejskiej Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński
- Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon
- Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra pan Kazimierz Kawa
- Zastępca Wójta Gminy Marciszów pan Wiesław Cepelik
- Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego pani Cecylia Skulska
- Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze pani Bożena Gwiżdż
- Przewodniczący Rady Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze pan Tomasz Łuczkowski.
Na wstępie głos zabrał Dyrektor naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze pan Jacek Bruździak. Następnie Wicestrosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Tadeusz Rycharski wręczył, w imieniu Starosty Powiatu pani Ewy Kocemby, nagrodę najlepszemu tegorecznemu absolwentowi Adranowi Borysowi (średnia: 5,66).
W dalszej części uroczystości tradycyjnie wręczone zostały nagrody burmistrzów i wójtów gmin powiatu kamienno­górskiego najlepszym absolwentom-mieszkańcom poszczególnych gmin:
- Ewelina Danak - nagroda Burmistrza Miasta Kamienna Góra
- Aleksandra Lipień - nagroda Wójta Gminy Wiejskiej Kamienna Góra
- Katarzyna Majda - nagroda Burmistrza Miasta i gminy Lubawka
- Ilona Struczyńska - nagroda Wójta Gminy Marciszów.
Później Dyrektor Zespołu wraz z wychowawcami klas wręczył nagrody tegorocznym Absolwentom, którzy na zakończenie nauki w Szkole otrzymali świedectwa z wyróż­nieniem:

 • Adrian Borys (kl.3a)
 • Judyta Matusik (kl.3a)
 • Ewelina Danak (kl.3b)
 • Marcelina Lewandowska (kl.3b)
 • Katarzyna Król (kl.3c)
 • Katarzyna Majda (kl.3c)
 • Ilona Struczyńska (kl.3c)
 • Justyna Koszkul (kl.3d)
 • Katarzyna Barczyk (kl.3e)
 • Alicja Klocek kl.3e)
 • Marcin Madej (kl.3e)
 • Karolina Zgłobicka (kl.3e)
 • Alicja Zięba (kl.3e)
 • Jarosław Błażków (kl.3f)
 • Patrycja Filipowicz (kl.3f)
 • Maciej Kosal (kl.3f)
 • Karolina Ligęza (kl.3f)
 • Aleksandra Lipień (kl.3f)
 • Małgorzata Mrowca (kl.3f)
 • Olga Sadowska (kl.3f).

Następnie nagrodzeni zostali Absolwenci, którzy:
- angażowali się w pracę społeczną na rzecz społeczności szkolnej w Samo­rządzie Uczniowskim

 • Agnieszka Błażej (kl.3d)
 • Patrycja Buczek (kl.3a)
 • Fabian Gil (kl.3e)
 • Joanna Gwiżdż (kl.3f)
 • Artur Michałowski (kl.3d)
 • Martyna Nosal (kl.3b)
 • Karolina Zegan (kl.3f)

- rozwijali swoje zainteresowania artystyczne w Zespole Teatralnym "My":

 • Anna Kiełbasa (kl.3b)
 • Marta Tilgner (kl.3a)

- podejmowali działania na rzecz promocji Szkoły oraz aktywnie uczestniczyli w realizacji międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół:

 • Fabian Gil (kl.3e)
 • Damian Witos (kl.3e)

- uzyskiwali wysokie wyniki sportowe reprezentując Szkołę w zawodach szczebla powiatowego, okręgowego lub woje­wódzkiego;

 • Piotr Kurzyński (kl.3b)
 • Paulina Świrad (kl.3b)
 • Karol Urbanek (kl.3b)
 • Jakub Majak (kl.3d)
 • Artur Michałowski (kl.3d)
 • Wojciech Samek (kl.3d)
 • Damian Wiatrowski (kl.3d)
 • Marcelina Zegan (kl.3d)
 • Jarosław Błażków (kl.3f)
 • Szymon Bobek (kl.3f)
 • Damian Burdalski (kl.3f)
 • Karolina Damasiewicz (kl.3f)
 • Joanna Gwiżdż (kl.3f)
 • Aleksandra Lipień (kl.3f)
 • Marta Mucha (kl.3f)
 • Mateusz Olszak (kl.3f)
 • Olga Sadowska (kl.3f)
 • Joanna Sipiora (kl.3f)
 • Matteo Widłak (kl.3f)
 • Karolina Zegan (kl.3f)

- reprezentowali Szkołę w rozgrywkach w ramach Dolnośląskich Meczów Matematycznych:

 • Katarzyna Barczyk
 • Jarosław Błażków
 • Adrian Borys
 • Fabian Gil
 • Piotr Kotarski

Po raz kolejny wręczone zostały także nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Promocji Edukacji "Futurum" w Ka­miennej Górze, które wręczyła Prezes Stowarzyszenia pani Halina Jacyno następującym Absolwentom:
- Adrianowi Borysowi (kl.3a)
- Aleksandrze Lipień (kl.3f)
- Katarzynie Majdzie (kl.3c)
- Oldze Sadowskiej (kl.3f)
- Ilonie Struczyńskiej (kl.3c)
Pod koniec oficjalnej części uroczystości głos zabrali przedstawiciele uczniów klas drugich Liceum oraz tegorocznych Absolwentów.
W czasie uroczystości mogliśmy wysłuchać i zobaczyć szkolne zespoły wokalno-instrumentalne.
Życzymy wszystkim Absolwentom wielu sukcesów.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz informacje na ten temat:
- na stronie Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego
- na stronie portalu powiatowa.info.]
- w programie informacyjnym Flash Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 27 kwietnia 2012 r. (od 7:46)]

26.04.2012 - trzeci dzień egzaminów gimnazjalnych - egzamin z języka obcego. W tym roku po raz pierwszy uczniowie gimnazjum pisali dwuczęściowy egzamin z języka obcego - pierwsza część na poziomie podstawowym i druga na poziomie rozszerzonym.

26.04.2012 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II naszego Gimnazjum.

25-26.04.2012 - klasa 1a i 2f Liceum wyjechała na wycieczkę w rejon Kotliny Kłodzkiej. Opiekunami wycieczki byli wychowawcy klas pani Marzena Szewczyk i pan Maciej Latawiec oraz pan Radosław Brymerski.
[Krótka relacja z wycieczki i kilka zdjęć w pliku .PDF tutaj.]

25.04.2012 - drugi dzień egzaminów gimnazjalnych. 79 uczniów naszego Gimnazjumzy przystąpiło najpierw do egzami­nu w części przyrodniczej, a następnie do egzaminu z matematyki.

25.04.2012 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II naszego Gimnazjum.

24.04.2012 - pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. 79 uczniów naszego Gimnazjum, podobnie jak ich koleżanki i koledzy w całym kraju, przystąpiło najpierw do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwe, a następnie do egzaminu z języka polskiego.

24.04.2012 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II naszego Gimnazjum.

23.04.2012 - Marcin Furmankiewicz uczeń klasy II Liceum wziął udział w etapie diecezjalnym tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biblijnej.

22.04.2012 - 31 uczniów z naszego Liceum wraz z panią Dorotą Dzielędziak i panią Aleksandrą Piątkowską pojechało na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie wysłuchali na Uniwersytecie Wrocławskim wykładu na temat języka polityki i kształtowania kultury języka, a w ramach edukacji regionalnej i budowania postaw tolerancji wobec innych kultur zwiedzili wrocławską dzielnicę żydowską oraz cmentarz żydowski.

21.04.2012 - Sara Cedzidło uczennica klasy I Liceum zajęła II miejsce w diecezjalnym konkursie "Błogosławiony Jan Paweł II przyjaciel i wychowawca".

20.04.2012 - odbyło się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz słu­chaczy klas III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, które połączone było ze szkoleniem zespołów egzami­nacyjnych, które odpowiedzialne będą za przeprowadzenie tegorocznego egzaminu maturalnego w naszym Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

20.04.2012 - w ramach Dnia Otwartego zorganizowanego w naszym Liceum Ogólnokształcącym uczniowie klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz Czarnego Boru mieli okazję obejrzeć naszą Szkołę.
Wcześniej, podobnie jak w latach poprzednich, każde z gimnazjów odwiedził Dyrektor naszego Zespołu prezentując ofertę naszego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2012/2013 właśnie uczniom klas trzecich.
Nasi goście rozpoczynali swoją wędrówkę po Szkole od auli szkolnej, gdzie "witał" ich szkolny zespół wokalno-instru­mentalny. Później gimnazjaliści dzieleni byli na grupy i w zależności od ich zainteresowań szli ścieżką humanistyczną, przyrodniczą lub ścisłą. Każda grupa odwiedzała trzy pracownie, w których uczniowie Liceum wraz z nauczycielami pre­zentowali czego się uczą.
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

19.04.2012 - w auli szkolnej odbyło sie szkolenie uczniów klas maturalnych, które dotyczyło procedur postępowania i zasad zachowania w czasie egzaminu maturalnego.

17.04.2012 - reprezentacja dziewcząt naszego Gimnazjum zajęła siódme miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w pły­waniu.
Skład reprezentacji: Marcelina Babik, Wiktoria Bielańczyk, Justyna Cieślak, Aleksandra Druciak, Dorota Florek, Paula Ku­klis, Karolina Pałkiewicz, Marcelina Radziejewska, Joanna Regner, Dominika Sierosławska, Karolina Szewczyk, Aleksan­dra Szmajdzińska
Opiekun reprezentacji w czasie wyjazdu: pani Halina Jacyno

17.04.2012 - wydany został kolejny numer (nr 2 (44) III-IV 2012) szkolnego dwumiesięcznika hstorycznego "Kamienna Góra. Miasto Langhansa", który redagowany jest przez Szkolne Koło Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhansa prowadzone przez pana Jana Lubienieckiego.

14.04.2012 - siedmiu uczniów z naszego Liceum wzięło udział w eliminacjach rejonowych tegorocznej edycji Ogólno­polskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się w Jeleniej Górze. Wśród nich dwie osoby otrzymały wyróżnienie:
- Laura Kowalczyk - w turnieju poezji śpiewanej
- Dorota Justa - w turnieju recytatorskim.

13.04.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum zajęła pierwsze miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w pły­waniu, który odbył się na krytym basenie w Kamiennej Górze.
Najlepsze wyniki:
- drugie miejsce i srebrny medal na dystansie 50 m stylem dowolnym i 50 m stylem motylkowym - Nikola Stec
- drugie miejsce i srebrny medal na dystansie 50 m stylem klasycznym i 100 m stylem zmiennym - Joanna Gwiżdż
- drugie miejsce i srebrny medal sztafeta w składzie: Aleksandra Futyma, Dominka Niemiec, Klaudia Rak, Nikola Stec
- trzecie miejsce i brązowy medal na dystansie 50 m stylem grzbietowym - Dominika Niemiec
- trzecie miejsce i brązowy medal na dystansie 100 m stylem zmiennym - Klaudia Rak
Skład reprezentacji: Aleksandra Futyma, Joanna Gwiżdż, Magdaleny Kaczyńskiej, Dominika Niemiec, Klaudia Rak, Edyta Smędzik, Nikola Stec
Opiekun reprezentacji: pani Katarzyna Filip-Murawska

13.04.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum zajęła pierwsze miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w pły­waniu, który odbył się na krytym basenie w Kamiennej Górze.
Najlepsze wyniki:
- pierwsze miejsce i złoty medal na dystansie na 50 m stylem klasycznym i 50 m stylem motylkowym - Paweł Jacyno
- pierwsze miejsce i złoty medal na dystansie 100 m stylem zmiennym oraz trzecie miejsce i brązowy medal na dystansie 50 m stylem dowolnym - Cezary Mader
- pierwsze miejsce i złoty medal na dystansie 50 m stylem grzbietowym - Michał Marcinkowski
- pierwsze miejsce i złoty medal sztafeta chłopców w składzie: Radosław Dybiec, Paweł Jacyno, Cezary Mader, Michał Marcinkowski
Skład reprezentacji: Radosław Dybiec, Paweł Jacyno, Cezary Mader, Michał Marcinkowski, Łukasz Poborca
Opiekun reprezentacji: pani Katarzyna Filip-Murawska
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

13.04.2012 - klasa 3a Gimnazjum uczestniczyła w zajęciach doradztwa zawodowego prowadzonych przez pedagoga i psychologa - pracowników kamiennogórskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

13.04.2012 - klasa 2c Gimnazjum uczestniczyła w trzygodzinnych warsztatach profilaktycznych.

12.04.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum Ogólnokształcącego zajęła trzecie miejsce w finale strefy jele­niogórskiej w piłce ręcznej, który odbył się w Jeleniej Górze.
Skład reprezentacji: Jarosław Błażków, Andrzej Bogusz, Damian Burdalski, Wojciech Fuksiewicz, Kamil Gądek, Tomasz Gwiżdż, Dariusz Hołda, Przemysław Jojczyk, Mateusz Olszak, Wojciech Samek, Marek Sokołowicz, Tomasz Tokarski
Opiekun reprezentacji: pan Adam Nowak

12.04.2012 - reprezentacja naszego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w finale Dolnego Śląska w szachach dru­żynowych, który rozegrany został na Zamku Książ w Wałbrzychu.
Skład reprezentacji: Katarzyna Baran, Jakub Majak, Artur, Damian Wiatrowski
Opiekun reprezentacji w czasie wyjazdu: pani Gabriela Hubert

12.04.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła VII miejsce w finale Dolnego Śląska w szachach drużynowych, który rozegrany został na Zamku Książ w Wałbrzychu.
Skład reprezentacji: Karol Czoch, Katarzyna Gil, Kornelia Kopeć, Paweł Noworul, Ryszard Terpiłowski
Opiekun reprezentacji w czasie wyjazdu: pani Gabriela Hubert

12.04.2012 - klasa 2b Gimnazjum uczestniczyła w trzygodzinnych warsztatach profilaktycznych.

11-12.04.2012 - klasa 2d brała udział w dwudniowych warsztatach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. Opiekunkami były panie Danuta Ruchała oraz Jolanta Myśliwiec. Po zakwaterowaniu wzięliśmy udział w zajęciach laboratoryjnych poświęconych następującej tematyce:
- Woda podstawą życia, określanie zanieczyszczeń i klas czystości wody.
- Barwniki asymilacyjne; izolacja i rozdział tych barwników.
- Mieszkańcy naszej rzeki, łowienie i obserwacje mikroskopowe bezkręgowców.
Po wspólnym obiedzie udaliśmy się na zwiedzanie okolicy. Podziwialiśmy Małe Organy Myśliborskie – bazaltowy czop wulkanu z widocznymi ciosami słupowymi, pomnik przyrody nieożywionej na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy". Popołudnie poświęciliśmy na wspólne ognisko, badmintona i grę w piłkę.
Następnego dnia odbyły się kolejne zajęcia:
- Czy wiesz co jesz? Badania składu żywności.
- Rozpoznawanie roślin zielnych i runa leśnego na podstawie przewodników.
Bogatsi o nowe doświadczenia, cali i zdrowi wróciliśmy do Kamiennej Góry.
[Tekst: Pani Danuta Ruchała]
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

05-10.04.2012 - wiosenna przerwa świąteczna.

04.04.2012 - klasa 2d Gimnazjum uczestniczyła w trzygodzinnych warsztatach profilaktycznych.

03.04.2012 - uczniowie klas 1a i 1b Liceum oraz 1a, 1b, 1d, 2b, 2d Gimnazjum w ramach edukacji muzycznej wy­słuchali w auli szkolnej koncertu "Mazurek - nie tylko taniec" w wykonaniu muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

03.04.2012 - klasa 2a Gimnazjum uczestniczyła w trzygodzinnych warsztatach profilaktycznych.

02.04.2012 - Zespół Teatralny "My" wystawił trzykrotnie spektakl pt. "Jesień, zima, zima, wiosna..." dla uczniów klas pierwszych i drugich naszego Gimnazjum oraz Liceum na scenie kamiennogórskiego Centrum Kultury.
[Zdjęcia ze spektaklu w dziale Galeria.]

30.03.2012 - na scenie kamiennogórskiego Centrum Kultury wystawiona została premiera spektaklu pt. "Jesień, zima, zima, wiosna..." przygotowanego przez członków Zespołu Teatralnego "My".
Zespół Teatralny "My" działa przy kamiennogórskim Centrum Kultury już prawie od dwudziestu lat. W jego skład wchodzą przede wszystkim, a w tym roku tylko i wyłącznie, uczniowie naszego Liceum, którzy pracują pod okiem Dyrektora naszego Zespołu Szkół pana Jacka Bruździaka.
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

30.03.2012 - w ramach edukacji muzycznej klasa 1d naszego Gimnazjum pojechała pod opieką wychowawczyni pani Doroty Sadowskiej oraz pani Bogumiły Zachary do Jeleniej Góry na koncert Filharmonii Dolnośląskiej.

28.03.2012 - uczniowie naszego Gimnazjum:

 • Daniela Borciuch
 • Grzegorz Bruździak
 • Justyna Cieślak
 • Jan Cieślik
 • Karol Czoch
 • Agnieszka Desperak
 • Aleksandra Druciak
 • Kacper Dudzik
 • Dorota Florek
 • Kornelia Gucwa
 • Michał Hnisdiłów
 • Joanna Jeleń
 • Joachim Jurczyk
 • Aleksandra Karwala
 • Gabriela Koszarska
 • Mikołaj Kreń
 • Maciej Kucia
 • Paula Kuklis
 • Natalia Miara
 • Oliwia Pietrukiewicz
 • Beata Regner
 • Natalia Rybska
 • Oliwia Salamon
 • Justyna Setlak
 • Kamila Sobiechowska
 • Dawid Sowiński
 • Mateusz Ziaja

otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Kamienna Góra stypendia przyznane za I okres nauki w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie uchwały nr LIV/329/10 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła sie w sali widowiskowej kamiennogórskiego Centrum Kultury.
[Zobacz informacje na ten temat na stronie Miasta Kamienna Góra.]
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

28.03.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła trzecie miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce siatkowej chłopców, który rozegrany został w Jaworze.
Uczestniczyły w nim 4 drużyny reprezentujące, jako mistrzowie, cztery strefy naszego województwa: jeleniogórską - nasze Gimnazjum nr 2; legnicką - Gimnazjum nr 1 z Jawora; wałbrzyską - Gimnazjum z Jedliny Zdroju i wrocławską - Gimnazjum nr 5 z Wrocławia. Po losowaniu par półfinałowych okazało się, że pierwszy mecz zagramy my z Gimnazjum nr 5 z Wrocławia, a drugi mecz zagra Gimnazjum z Jawora z Gimnazjum z Jedliny Zdroju. W pierwszym meczu lepszą drużyną okazało się Gimnazjum z Wrocławia wygrywając z nami 2:0 (25:16; 25:22), a w drugim Gimnazjum z Jawora wygrało też 2:0 (25:17; 25:13) z Gimnazjumz z Jedliny Zdroju. W trzecim meczu spotkały się drużyny, które przegrały swoje mecze w półfinale walcząc o III miejsce w turnieju. Nasze Gimnazjum okazało się tym razem lepsze wygrywając z Gimnazjum z Jedliny Zdroju 2:0 (25:20; 25:18), a w czwartym meczu, finałowym Gimnazjum nr 5 z Wrocławia pokonało 2:0 (25:15; 25:8) Gimnazjum z Jawora zajmując I miejsce.
Skład reprezentacji: Robert Bodziony, Tobiasz Fryzowicz, Michał Gurgul, Marceli Okoń, Tomasz Oleksyk, Marcin Rafalski, Mateusz Tępiński, Michał Trzepak, Konrad Urbanowicz, Bartosz Zdaniowski
Opiekun reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski
Opiekun reprezentacji w czasie wyjazdu: pan Jarosław Kawerski

27.03.2012 - reprezentacja naszego Liceum Ogólnokształcącego zajęła drugie miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w szachach, który odbył się w Siedlęcinie.
Drużyna zakwalifikowała się do finału Dolnego Śląska, który rozegrany zostanie się na Zamku Książ w Wałbrzychu.
Skład reprezentacji: Katarzyna Baran, Jakub Majak, Artur Michałowski, Damian Wiatrowski
Opiekun reprezentacji w czasie wyjazdu: pani Katarzyna Filip-Murawska
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

22.03.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w mistrzostwach strefy jelenio­górskiej w pływaniu, które odbyły się w Lubaniu. Dziewczęta zajęły I miejsce i zakwalifikowały się do finału woje­wódzkiego. Drużyna chłopców zajęła III miejsce.
Skład reprezentacji:
- dziewcząt: Marcelina Babik, Wiktoria Bielańczyk, Justyna Cieślak, Aleksandra Druciak, Dorota Florek, Paula Kuklis, Karolina Pałkiewicz, Marcelina Radziejewska, Natalia Rak, Joanna Regner, Dominika Sierosławska, Karolina Szewczyk, Aleksandra Szmajdzińska
- chłopców: Łukasz Bielańczyk, Grzegorz Bruździak, Robert Bzdzikt, Karol Czoch, Bartosz Frączkowski, Tomasz Futyma, Grzegorz Gwiżdż, Joachim Jurczyk, Marceli Okoń, Michał Oleksy, Damian Plewa, Michał Stec, Maciej Styrna
Opiekunowie reprezentacji podczas wyjazdu:
- dziewczęta: pani Halina Jacyno
- chłopcy: pan Paweł Szwaja
[Zdjęcia z zawodów w dziale Galeria.]
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

22.03.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w mistrzostwach powiatu w pływaniu, które odbyły się na kamiennogórskiek krytej pływalni.
Nasi zawodnicy plasowali się na czółowych miejscach, z 24 miejsc premiowanych awansem do finału strefowy jeleniogórskiej oddali tylko 4 miejsca i tak:
>>> dziewczęta: <<<
sztafeta 4x50m
1. piewsza drużyna LO
2. druga drużyna LO
50m stylem klasycznym
1. Joanna Gwiżdż
2. Magda Kaczyńska
3. Edyta Smędzik
50m stylem grzbietowym
2. Dominika Niemiec
50m stylem dowolnym
1. Nikola Stec
2. Dominika Niemiec
50m stylem motylkowym
1. Nikola Stec
2. Klaudia Rak
100m stylem zmiennym
1. Joanna Gwiżdż
2. Klaudia Rak
>>> chłopcy: <<<
sztafeta 4x50m
1. pierwsza drużyna LO
3. druga drużyna LO
50m stylem klasycznym
1. Paweł Jacyno
2. Radosław Dybiec
50m stylem grzbietowym
1. Michał Marcinkowski
3. Łukasz Poborca
50m stylem dowolnym
2. Radosław Dybiec
3. Cezary Mader
50m stylem motylkowym
1. Michał Marcinkowski
2. Paweł Jacyno
100m stylem zmiennym
1. Czarek Mader
Skład reprezentacji:
- dziewcząt: Monika Fijał, Aleksandra Futyma, Joanna Gwiżdż, Magda Kaczyńska, Dominika Niemiec, Klaudia Rak, Edyta Smędzik, Nikola Stec
- chłopców: Radosław Dybiec, Paweł Jacyno, Krystian Lema, Cezary Mader, Michał Marcinkowski, Łukasz Poborca, Tomasz Tokarski, Sebastian Wiśniewski
Opiekunowie reprezentacji: dziewczęta: pani Katarzyna Filip-Murawska
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

21.03.2012 - odbyły się imprezy z okazji "Pierwszego Dnia Wiosny", w tym imprezy związane z obchodami 18. Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku.
Uczniowie klas I-III Gimnazjum najpierw uczestniczyli w "Dniu Szwedzkim na wesoło" przygotowanym przez grupę uczniów z klas drugich i trzecich Gimnazjum pod opieką pani Moniki Breitenfellner-Pasiut i pani Marty Nackowskiej, a następnie mogli obejrzeć filmy produkcji szwedzkiej lub wysłuchać prelekcji na temat Albanii w Centrum Kultury w Ka­miennej Górze.
Uczniowie klas I-II Liceum, oprócz klasy 2e, uczestniczyli w lekcjach muzealnych w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa, wzięli udział w prelekcji na temat Albanii w Centrum Kultury w Kamiennej Górze, oglądali filmy produkcji szwedzkiej oraz wysłuchali wykładu prezesa Towrzystwa Polsko-Szwdzkiego pani Elżbiety Towarnickiej.
Z kolei uczniowie klasy 2e Liceum wraz ze swoim wychowawcą panem Hieronimem Maderem wybrali się na rajd w okolice Jarkowic.
[Zdjęcia z "Dnia Szwedzkiego na wesoło" w dziale Galeria.]

21-22.03.2012 - klasa 2e Liceum w ramach integracji zespołu klasowego wybrała się na wycieczkę do Jarkowic wraz z wychowawcą panem Hieronimem Maderem oraz panem Wiesławem Kozłowskim.

21.03.2012 - odbyła się tradycyjna pielgrzymka uczniów klas trzecich Liceum na Jasną Górę.

19.03.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła II miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w szachach druży­nowych, które rozegrane zostały w Siedlęcinie.
Nasi szachiści pokonali gimnazjalistów z:
- MZS nr 3 w Bolesławcu (3:1),
- ZSO nr 1 w Jeleniej Górze (3,5:0,5),
- Jeżowa Sudeckiego (3,5:0,5),
- Olszyny (3:1),
- Wlenia (3:1).
Zremisowali z gimnazjalistami ze Zgorzelca (2:2) i przegrali z drużyną Giumnazjum nr 2 w Bogatyni (0:4).
Skład reprezentacji: Karol Czoch, Kornelia Kopeć, Paweł Noworul, Ryszard Terpiłowski
Opiekun drużyny w czasie wyjazdu: pani Marta Ruszkowicz-Malich
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

16.03.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej. W meczu finałowym nasza drużyna pokonała 2:0 reprezentację kamiennogórskiego Gimnazjum nr 1.
Skład reprezentacji: Robert Bodziony, Tobiasz Fryzowicz, Michał Gurgul, Marceli Okoń, Tomasz Oleksyk, Mateusz Tępiń­ski, Michał Trzepak, Konrad Urbanowicz, Bartosz Zdanowski
Opiekun reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

15.03.2012 - przeprowadzony został szkolny etap Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny".

14.03.2012 - uczeń naszego Gimnazjum Maciej Mierzwa zajął drugie miejsce w powiatowych eliminacjach XVII Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" i awansował do eliminacji rejonowych Konkursu.
Podczas tych samych eliminacji uczennica naszego Gimnazjum Kamila Sobiechowska otrzymała od jury konkursu wy­różnienie.
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

14.03.2012 - w ramach działań edukacyjnych związanych z preorientacją zawodową odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich Liceum z przedstawicielem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Tury­styki w Jeleniej Górze.

14.03.2012 - odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.

13.03.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum zajęła II miejsce w finale dolnośląskim w piłce siatkowej, który odbył się w Dzierżoniowie.
Po wygraniu pierwszego meczu z gospodarzami turnieju LO z Dzierżoniowa 2:1, nasza drużyna zagrała o złoty medal z mistrzami Dolnego Śląska z ubiegłego roku drużyną IV LO z Wrocławia. Po zaciętym meczu przegraliśmy 0:2 i zdo­byliśmy srebrny medal.
Zespół wystąpił w składzie: Szymon Bobek, Damian Bocheński, Andrzej Bogusz, Damian Burdalski, Piotr Kurzyński, Krystian Lema, Wojciech Samek, Marek Sokołowicz, Michał Szymczak, Karol Urbanek, Bartosz Wasiukiewicz
Opiekun zespołu: pan Krzysztof Pawlikowski
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

13.03.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła III miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej, który odbył się w Janowicach Wielkich.
Skład reprezentacji: Nikola Boroń, Aleksandra Druciak, Kamila Jaszczur, Joanna Kucia, Anna Maziakowska, Marcelina Postawa, Aleksandra Szmajdzińska, Dominika Takowska, Nikola Takowska, Nikola Zdunek
Opiekun drużyny: pani Marta Ruszkowicz-Malich
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

11-17.03.2012 - większość uczniów z klasy 1e Liceum pojechała na warsztaty w ramach projektu Lanterna Futuri, który od kilku lat jest realizowany przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie oraz jego czeskiego i niemieckiego partnera. [Więcej na temat projektu można przeczytać w dziale "Współpraca z zagranicą".]
Część zajęć warsztatowych realizowana jest w Niedamirowie, a część w Grosshennersdorfie (Niemcy). Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu są odpowiednio pan Maciej Latawiec i pan Radosław Brymerski.

09.03.2012 - w auli szkolnej odbył się kolejny "Wieczór Filologa". Tematem przewodnim spotkania był język polityki. Gośćmi wieczoru byli poseł na Sejm RP pani Marzena Machałek i Senator RP pan Józef Pinior - legenda "Solidarności", były europoseł. Przy stolikach zainscenizowanej w auli szkolnej kawiarenki zasiadło kilkudziesięciu mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Część artystyczną przygotowali uczniowie Liceum pod opieką pani Joanny Oleksy i pana Wiesława Kozłowskiego.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

08.03.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w półfinale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej dziewcząt, który odbył się w Janowicach Wielkich.
W półfinale obok naszych dziewcząt zagrały reprezentacje: Gimnazjum z Gryfowa Śląskigo, Gimnazjum nr 1 z Jeleniej Górze, Gimnazjum z Janowic Wielkich. Nasze reprezentantki wygrały wszystkie mecze i z pierwszego miejsca awanso­wały do rozgrywek finałowych strefy jeleniogórskiej. Opiekunem drużyny jest pani Marta Ruszkowicz-Malich.
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

08.03.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w półfinale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców, który został rozegrany w sali sportowej ZSZiO w Kamiennej Górze.
W półfinale obok naszej drużyny zagrały reprezentacje: Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze, Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim oraz Gimnazjum z Mirska. Nasza drużyna wygrała wszystkie swoje mecze i z pierwszego miejsca awansowała do rozgrywek finałowych strefy jeleniogórskiej.
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

08.03.2012 - Dzień Kobiet... Życzenia, uśmiechy, kwiaty... Szczególnie miły dzień w Szkole.

07.03.2012 - uczniowie z klas IIb i IId Liceum w ramach edukacji prozawodowej pojechali do Wrocławia na Targi Edukacyjne "Wrocławski indeks". W czasie wyjazdu uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną dolnośląskich wyższych uczelni, wzięli udział w wykładzie prof. Bogusława Pawłowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego na temat "Ewolucyjny klucz do rozwikłania ludzkiego umyłu" oraz zwiedzili Centrum Poznawacze przy Hali Stulecia.
Przy okazji uczniowie w ramach edukacji filmowej obejrzeli film w Multikinie znajdującym się w Pasażu Grunwaldzkim.
Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu były panie: Joanna Borek-Osmolak, Sylwia Kulpa, Aleksandra Malinowska oraz Jolanta Myśliwiec.

07.03.2012 - nasza reprezentacja wzięła udział w rozegranym w Bolesławcu finale strefy szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt. Nasze dziewczęta zdobyły od dawna oczekiwany medal.
W pierwszym półfinale spotkały się drużyny I LO z Bolesławca i LO ze Zgorzelca. Dziewczęta z Bolesławca wygrały 2:0 (25:10, 25:18). W drugim półfinale zagrało II LO z Bolesławca i nasze kamiennogórskie LO. Nasze siatkarki po zaciętym meczu uległy gospodyniom turnieju 2:1 (22:25,25:8,15:11) i zagrały w finale pocieszenia. W meczu o trzecie miejsce nasze dziewczęta zagrały z rówieśniczkami ze Zgorzelca. W jednostronnym pojedynku drużyna z Kamiennej Góry wygrała 2:0 (25:9, 25:14) i zdobyła brązowe medale. Finałowe spotkanie wygrało II LO z Bolesławca 2:0.
Skład drużyny: K.Damasiewicz, K.Kwiatek, A.Lipień, M.Mucha, K.Pocha, J.Sipiora, A.Solarz, K.Zegan, M.Zegan
Opiekun drużyny: pan Maciej Latawiec
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

07.03.2012 - na bazie materiałów opracowanych przez Centralną Komisją Egzaminacyjną został przeprowadzony próbny pisemny egzamin maturalny z matematyki.

05.03.2012 - klasy Ib i Ic Liceum wzięły udział w ramach edukacji historycznej i regionalnej w wycieczce do Świdnicy. W"drodze powrotnej w ramach edukacji filmowej uczniowie obejrzeli film w kinie sieci Cinema City w Galerii Victoria Wałbrzych.

05.03.2012 - reprezentantki naszego Liceum wzięły udział w zawodach strefowych szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym, które odbyły się w Lubaniu. Naszym zawodniczkom nie udało się powtórzyć sukcesu z ubiegłego roku (II miejsce) i zajęły ostatecznie VII miejsce.
W czasie turnieju drużyny podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Nasze tenisistki kolejno przegrały 0:3 z ZSO Jelenia Góra, 1:3 z ZSP z Lubania i 1:3 z ZSO z Bolesławca. W meczu o VII miejsce wygrały z dziewczętami z SMS z Karpacza 3:0.
Skład reprezentacji: Aleksandra Lipień, Paulina Świrad
Opiekun: pan Maciej Latawiec
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

29.02.2012 - uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w miejskich eliminacjach XVII Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" zajmując w nim trzy pierwsze miejsca:
- 1 miejsce: Maciej Mierzwa
- 2 miejsce: Natalia Żeliszewska
- 3 miejsce: Kamila Sobiechowska.
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

29.02.2012 - reprezentacja chłopców naszego Liceum wygrała finał strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej, który odbył się w sali sportowej ZSZiO w Kamiennej Górze.
W finale uczestniczyły szkoły ze Zgorzelca, Kowar, Lubania i nasza ZSO LO Kamienna Góra.
Wyniki meczy:
- eliminacje: ZSO LO Kamienna Góra - Lubań Śląski - 2:0 / Zgorzelec - Kowary - 2:0
- mecz o trzecie miejsce: Kowary - Lubań - 2:1
- finał: ZSO LO Kamienna Góra - Zgorzelec - 2:1
Skład reprezentacji: Damian Bocheński, Andrzej Bogusz, Damian Burdalski, Kamil Gądek, Piotr Kurzyński, Krystian Lema, Wojciech Samek, Marek Sokołowicz (libero), Michał Szymczak, Bartosz Wasiukiewicz (kapitan)
Opiekun reprezentacji: Krzysztof Pawlikowski
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

28.02.2012 - odbył się szkolny etap 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów liceum. Wzięło w nim udział 11 uczniów. Mieli oni zaprezentować wiersz oraz fragment prozy, a także poezję śpiewaną. Po wysłuchaniu recytujących jury w składzie mgr Lidia Drozdowska, mgr Marzena Szewczyk oraz mgr Wiesław Kozłowski ogłosiło następujący werdykt:
- turniej recytatorski:
1 miejsce - Dorota Justa
2 miejsce - Monika Myjak
3 miejsce - Dominika Czernik
Wyróżnienie: Paulina Lewandowska, Michał Marcinkowski
- turniej poezji śpiewanej:
1 miejsce - Żaklina Runge
2 miejsce - Patrycja Winiarska
3 miejsce - Anna Rozmysł, Laura Kowalczyk, Katarzyna Homoncik
Wyróżnienie - Maciej Niemasik
Wyżej wymienieni uczniowie zakwalifikowali się do drugiego etapu eliminacji powiatowych, które odbędą się 7 marca 2012 w Centrum Kultury w Kamiennej Górze.

28.02.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców naszego Liceum wzięły udział w zawodach powiatowych w tenisie stołowym. Zawody odbyły się na sali sportowej naszego Zespołu prz ulicy Słonecznej. Dziewczęta wygrały 3:0 z dziewczętami z ZSZiO w Kamiennej Górze, natomiast chłopcy ulegli rówieśnikom z ZSZiO 0:3.
Nasi reprezentanci: Aleksandra Lipień, Paulina Świrad, Igor Baran, Łukasz Poborca.
Opiekun zespołu: pan Maciej Latawiec.
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

27.02.2012 - tym razem klasa 1c Gimnazjum uczestniczyła w zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy prowadzonych przez terapeutą do spraw uzależnień panią Halinę Madej. Zajęcia zostały przeprowadzone z inicjatywy naszych pedagogów szkolnych - pani Moniki Babik i pani Wiesławy Głuchowskiej.
Program spotkania obejmował:
- przekazanie wiedzy o istocie uzależnienia od używek (nikotyny, alkoholu, dopalaczy oraz substancji odurzających), faz rozwoju uzależnienia, objawów choroby,
- promowanie zdrowego stylu życia; wypracowywanie nawyków troski i poszanowania własnego zdrowia,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i redukowanie negatywnych skutków używek,
- zdobywanie świadomosci własnych zaburzeń i strat dotyczących własnego zdrowia.
Spotkanie obejmowało trzy jednostki lekcyjne i było kolejnym elementem działań profilaktycznych prowadzonych w na­szym Zespole.

24.02.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum wystartowała w miejskich zawodach szkół gimnazjalnych w pływaniu, które odbyły się na kamiennogórskiej krytej pływalni.
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

23.02.2012 - już po raz dziesiąty rozegrane zostały mistrzostwa naszego Zespołu w pływaniu. Zawody odbyły się na miejskiej krytej pływalni. Wyniki zawodów:
Wyniki X Mistrzostw naszego ZSO w pływaniu:
>>> Gimnazjum <<<
50m styl dowolny DZ:
1. Radziejewska Marcelina - 35,90s
2. Bielańczyk Wiktoria - 36,96s
3. Kuklis Paula - 41,56s
50m styl dowolny CH:
1. Frączkowski Bartosz - 30,38s
2. Bielańczyk Łukasz - 30,60s
3. Czoch Karol - 31,79s
50m styl grzbietowy DZ:
1. Bielańczyk Wiktoria - 44,08s
2. Cieślak Justyna - 46,06s
3. Babik Marcelina - 50,70s
50m styl grzbietowy CH:
1. Styrna Maciej - 37,34s
2. Stec Michał - 38,00s
3. Czoch Karol - 39,80s
50m styl klasyczny DZ:
1. Szmajdzińska Aleksandra - 43,82s
2. Radziejewska Marcelina - 44,86s
3. Kuklis Paula - 57,66s
50m styl klasyczny CH:
1. Frączkowski Bartosz - 38,25s
2. Jurczyk Joachim - 40,80s
3. Okoń Marcel - 46,73s
50m styl motylkowy DZ:
1. Florek Dorota - 18,53s
2. Szmajdzińska Aleksandra - 20,18s
3. Cieślak Justyna - 22,73s
50m styl motylkowy CH:
1. Styrna Maciej - 15,23s
2. Bielańczyk Łukasz - 15,81s
3. Stec Michał - 16,00s
>>> Liceum <<<
50m st dowolny DZ:
1. Stec Nikola - 31,91s
2. Niemiec Dominika - 34,83s
3. Futyma Aleksandra - 37,78s
50m st dowolny CH:
1. Dybiec Radosław - 28,74s
2. Mader Cezary - 31,33s
3. Bielecki Dawid - 34,14s
50m st grzbietowy DZ:
1. Niemiec Dominika - 42,28s
2. Gwiżdż Joanna - 44,20s
3. Fijał Monika - 57,34s
50m st grzbietowy CH:
1. Marcinkowski Michał - 32,16s
2. Poborca Łukasz - 41,53s
3. Wiśniewski Sebastian - 1:00,25s
50m st klasyczny DZ:
1. Gwiżdż Joanna - 44,65s
2. Kaczyńska Magda - 48,81s
3. Smędzik Edyta - 51,70s
50m st klasyczny CH:
1. Jacyno Paweł - 35,96s
2. Dybiec Radek - 40,39s
3. Poborca Łukasz - 45,24s
25m st motylkowy DZ:
1. Stec Nikola - 15,80s
2. Smędzik Edyta - 22,22s
50m st motylkowy CH:
1. Marcinkowski Michał - 13,16s
2. Jacyno Paweł - 14,44s
3. Mader Cezary - 15,20s
>>> Sztafety <<<
- Gimnazjum:
1. klasa 3A
2. klasa 2D
3. klasa 2A
- Liceum:
1. klasa 1E
2. klasa 2D
>>> Klasyfikacja klasowa o Puchar Dyrektora <<<
- Gimnazjum:
1. klasa 2D - 77 pkt
2. klasa 3A - 51 pkt
3. kl;asa 2A - 45 pkt
- Liceum:
1. klasa 1E - 63 pkt
2. klasa 2D - 39 pkt
3. klasa 2F - 36 pkt

23.02.2012 - reprezentancja chłopców z naszego Liceum wygrała półfinał strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej, który rozegrany został w Kamiennej Górze w sali sportowej kamiennogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólno­kształcących.
Skład drużyny: D.Bocheński, A.Bogusz, D.Burdalski, K.Gądek, P.Kurzyński, K.Lema, W.Samek, M.Sokołowicz, M.Szym­czak, B.Wasiukiewicz
Opiekun drużyny: pan Krzysztof Pawlikowski
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

23.02.2012 - wydany został kolejny numer (nr 1 (43) I-II 2012) szkolnego dwumiesięcznika hstorycznego "Kamienna Góra. Miasto Langhansa".

22.02.2012 - w ramach edukacji muzycznej uczniowie klas pierwszych Liceum wysłuchali koncertu w wykonaniu grupy muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, który odbył się w auli szkolnej. Koncert zorganizowała pani Bogumiła Zachara.

22.02.2012 - klasa 1d Gimnazjum uczestniczyła w zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy prowadzonych przez terapeutą do spraw uzależnień panią Halinę Madej. Zajęcia zostały przeprowadzone z inicjatywy naszych pedagogów szkolnych - pani Moniki Babik i pani Wiesławy Głuchowskiej.
Program spotkania obejmował:
- przekazanie wiedzy o istocie uzależnienia od używek (nikotyny, alkoholu, dopalaczy oraz substancji odurzających), faz rozwoju uzależnienia, objawów choroby,
- promowanie zdrowego stylu życia; wypracowywanie nawyków troski i poszanowania własnego zdrowia,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i redukowanie negatywnych skutków używek,
- zdobywanie świadomosci własnych zaburzeń i strat dotyczących własnego zdrowia.
Spotkanie obejmowało trzy jednostki lekcyjne i było kolejnym elementem działań profilaktycznych prowadzonych w na­szym Zespole.

22.02.2012 - reprezentanci naszego Gimnazjum wzięli udział w mistrzostwach powiatu szkół gimnazjalnych w szachach drużynowych.
Skład zespołu: Karol Czoch, Katarzyna Gil, Kornelia Kopeć, Paweł Noworul, Konrad Urbanowicz

22.02.2012 - reprezentanci naszego Liceum wystartowali w mistrzostwach powiatu szkół ponadgimnazjalnych w sza­chach drużynowych.
Skład zespołu: Katarzyna Baran, Dominika Bijak, Jakub Majak, Wojciech Samek, Damian Wiatrowski

22.02.2012 - Dyrektor naszego Zespołu spotkał się z dyrektorami i pedagogami ze szkół gimnazjalnych powiatu kamiennogórskiego oraz z Gimnazjum w Czarnym Borze. Spotkanie rozpoczęło działania informacyjno-promocyjne naszej Szkoły związane z naborem uczniów do klas pierwszych naszego Liceum na rok szkolny 2012/2013.

21.02.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum wystartowała w Jeleniej Górze w zawodach strefowowych szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej i z drugiego miejsca awansowała do finału strefy, który odbędzie się w Bo­lesławcu.
Nasze dziewczęta pokonały po 2:0 ZSO z Kowar i LO z Jeleniej Góry, przegrały 1:2 z LO z Bolesławca.
Skład zespołu: K.Damasieiwcz, K.Kwiatek, A.Lipień, M.Mucha, K.Pocha, J.Sipiora, J.Zańko, K.Zegan, M.Zegan
Opiekun zespołu: pan Maciej Latawiec

20.02.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum więła udział w zawodach powiatowych w piłce ręcznej.
Skład drużyny: Łukasz Bielańczyk, Robert Bodziony, Michał Gurgul, Mateusz Karwala, Patryk Kawa, Mariusz Kawerski, Mateusz Mućwicki, Tomasz Oleksyk, Patryk Pichniarczyk, Damian Plewa, Marcin Rafalski, Mateusz Tępiński, Michał Trzepak, Konrad Urbanowicz
Opiekun zespołu: pan Paweł Szwaja

20.02.2012 - uczniowie z klasy 1b Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy prowadzonych przez terapeutą do spraw uzależnień panią Halinę Madej. Zajęcia zostały przeprowadzone z inicjatywy naszych pedagogów szkolnych - pani Moniki Babik i pani Wiesławy Głuchowskiej.
Program spotkania obejmował:
- przekazanie wiedzy o istocie uzależnienia od używek (nikotyny, alkoholu, dopalaczy oraz substancji odurzających), faz rozwoju uzależnienia, objawów choroby,
- promowanie zdrowego stylu życia; wypracowywanie nawyków troski i poszanowania własnego zdrowia,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i redukowanie negatywnych skutków używek,
- zdobywanie świadomosci własnych zaburzeń i strat dotyczących własnego zdrowia.
Spotkanie obejmowało trzy jednostki lekcyjne i było kolejnym spotkaniem z tego cyklu - w poprzednim uczestniczyli uczniowie klasy 1a Gimnazjum (odbyło się ono 20.10.2011).

17.02.2012 - reprezentanci naszego Gimnazjum i Liceum wzięli udział w mistrzostwach powiatu w narciarstwie alpej­skim, które odbyły sie na stoku w Czarnowie.
[Zobacz informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

17.02.2012 - odbyły się V Mistrzostwa naszego Zespołu w narciarstwie alpejskim na stoku w Czarnowie.
W zawodach udział wzięło 18 uczniów z Liceum i 16 z Gimnazjum. Przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów zajmowali się nauczyciele wychowania fizycznego pod kierownictwem pani Haliny Jacyno przy wsparciu praktykantów oraz kilku uczniów Liceum.
W poszczególnych kategoriach najlepsi byli:
- dziewczęta - Gimnazjum:
1. Karolina Pałkiewicz (kl.III)
2. Wiktoria Bielańczyk (kl.I)
3. Paula Kuklis (kl.II)
- dziewczęta - Liceum:
1. Joanna Gwiżdż (kl.III)
- chłopcy - Gimnazjum:
1. Grzegorz Bruździak (kl.II)
2. Łukasz Kaczor (kl.II)
3. Jakub Boczkowski (kl.II)
- chłopcy - Liceum:
1. Matteo Widłak (kl.III)
2. Dominik Cebula (kl.I)
3. Michał Marcinkowski (kl.I)
- kategoria OPEN:
1. Matteo Widłak
2. Grzegorz Bruździak
3. Łukasz Kaczor
Zwycięzcom medale i pamiątkowe dyplomy wręczył Dyrektor ZSO w Kamiennej Górze pan Jacek Bruździak, a wszyscy uczesnicy zawodów po ich zakończeniu mogli skorzystać z poczęstunku ufundowanego ze środków gromadzonych na koncie Rady Szkoły naszego ZSO w Kamiennej Górze.
Zawody rozegrane zostały przy niesprzyjającej pogodzie. Był to pierwszy dzień odwilży z opadem deszczu po wielu bardzo mroźnych i śnieżnych dniach.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje na ten temat na stronie portalu powiatowa.info.]

16.02.2012 - uczniowie wszystkich klas Gimnazjum nr 2 oraz klas I-II Liceum Ogólnokształcącego obejrzeli na scenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze spektakl "Historia z butem w tle". W dniu dzisiejszym spektakl wystawiany był trzykrotnie. Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów naszego Gimnazjum i Liceum działających w Zespole Teatralnym "Pod Jednym Dachem". Grupą teatralną opiekują się panie Lidia Drozdowska i Marzena Szewczyk.
[Zdjęcia z premiery spektaklu, która odbyła się 1 grudnia 2011 r. w dziale Galeria.]

15.02.2012 - odbyły się mistrzostwa Liceum w tenisie stołowym na sali przy ul. Słonecznej. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Lipień, drugie Magdalena Gredes, trzecie Katarzyna Baran. W kategorii chłopców: pierwszy był Bartek Nowak, drugi Igor Baran, trzeci Łukasz Poborca. Opiekun zawodów: pan Maciej Latawiec.

14.02.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum zajęła piąte miejsce w Zieleńcu w dolno­śląskim finale Zimowej Licealiady Młodzieży w narciarstwie alpejskim. Drugie miejsce indywidualnie i srebrny medal zdobył Mateo Widłak.
Skład reprezentacji: Dominik Cebula, Krystian Lema, Michał Marcinkowski, Mateo Widłak; opiekun zespołu podczas wyjazdu: pan Krzysztof Pawlikowski

14.02.2012 - samorząd szkolny przygotował szkolne Walentynki.

14.02.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum wystartowała w zawodach powiatowych w piłce ręcznej, które rozegrane zostały na sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach.
Skład zespołu: Nikola Boroń, Kamila Jaszczur, Anna Maziakowska, Magdalena Popowicz, Dominika Salmanowicz, Aleksandra Szmajdzińska, Nikola Takowska, Dominika Takowska, Angela Wasik, Agnieszka Zięba, Dominika Żłobicka; opiekun zespołu: pani Marta Ruszkowicz-Malich

13.02.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum zajęła ósme miejsce w rozegranym w Zieleńcu dolno­śląskim finale Zimowej Licealiady Młodzieży w narciarstwie alpejskim.
Skład reprezentacji: Monika Fijał, Nikola Stec, Natalia Wąchała; piekun zespołu podczas wyjazdu: pan Paweł Szwaja.

13.02.2012 - odbyło się spotkanie uczniów klasy 3b Liceum z przedstawicielami Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarzą­dzania i Przedsiębiorczości.

10.02.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła jedenaste miejsce w rozegranym w Zieleńcu dolno­śląskim finale Zimowej Gimnazjady Młodzieży w narciarstwie alpejskim.
Skład drużyny: Grzegorz Bruździak, Maciej Gruszczyński, Michał Stec, Maciej Styrna. W czasie wyjazdu drużyną opie­kował się pan Krzysztof Pawlikowski.

10.02.2012 - odbyło sie spotkanie uczniów wszystkich klas trzecich Liceum z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej.

10.02.2012 - odbyło sie spotkanie uczniów klas 3c i 3d Liceum z przedstawicielami Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

10.02.2012 - nasze reprezentacje wystartowały w zawodach powiatowych szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, które odbyły się na sali ZSZiO w Kamiennej Górze.
Chłopcy pokonali swoich rówieśników 26:19 (13:9), a dziewczęta przegrały swoje spotkanie 15:6 (9:4).
Skład drużyny dziewcząt: Katarzyna Barczyk, Paulina Bielewicz, Karolina Damasiewicz, Monika Fijał, Magda Florian, Magdalena Hnisdiłów, Joanna Sipiora, Aleksandra Solarz, Nikola Stec, Katarzyna Zięciak; opiekun zespołu: pan Maciej Latawiec
Skład drużyny chłopców: Jarosław Błażków, Szymon Bobek, Andrzej Bogusz, Damian Burdalski, Dominik Cebula, Wojciech Fuksiewicz, Kamil Gądek, Tomasz Gwiżdż, Dariusz Hołda, Przemysław Jojczyk, Mateusz Olszak, Wojciech Samek, Marek Sokołowicz, Tomasz Tokarski; opiekun zespołu: pan Adam Nowak

09.02.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła piąte miejsce w rozegranym w Zieleńcu dolno­śląskim finale Zimowej Gimnazjady Młodzieży w narciarstwie alpejskim.
Skład drużyny: Wiktoria Bielańczyk, Justyna Cieślak, Paula Kuklis, Karolina Pałkiewicz. W czasie wyjazdu drużyną opie­kował się pan Jarosław Kawerski.
Na zawodach był obecny pan Robert Sztandar, który opiekował się dziewczętami na stoku udzielając fachowych porad. Pan Robert Sztandar wykonał również zdjęcia, które będą piękną pamiątką z zawodów, za co serdecznie dziękujemy.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

09.02.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach miejskich w piłce rę­cznej, które rozegrane zostały na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze
Dziewczęta wygrywając z ZS Gimnazjum nr 1 (4:1) i przegrywając z SGEE (10:1) zajęly II miejsce i awansowały do zawo­dów powiatowych. Natomiast chłopcy wygrywając oba mecze: z ZS Gimnazjum nr 1 (8:3) i z SGEE (11:9) zajęli I miejsce i oczywiście również uzyskali awans do zawodów powiatowych.
Opiekun drużyny dziewcząt: pani Marta Ruszkowicz-Malich
Opiekun drużyny chłopców: pan Paweł Szwaja.

08.02.2012 - odbyło się spotkanie uczniów klas 3a, 3e, 3f Liceum z przedstawicielami Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

07.02.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum wzięła udział w zawodach powiatowych w piłce siatkowej, które rozegrane zostały na sali sportowej Zespołu Szkół w Marciszowie.
W zawodach wystartowały reprezentacje czterech gimnazjów: ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze, naszego Gim­nazjum nr 2, Gimnazjum z Krzeszowa i Gimnazjum z Marciszowa. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym" do 2 wygranych setów. Nasz zespół wygrał wszystkie mecze po 2:0 i awansował do dalszych rozgrywek półfinału strefy jeleniogórskiej.
Opiekun zespołu: pan Krzysztof Pawlikowski.

07.02.2012 - ostatni dzień dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych przez uczniów tegorocznych klas matu­ralnych oraz ostatni dzień składania deklaracji maturalnych przez absolwentów z lat ubiegłych.

06.02.2012 - drużyna dziewcząt z naszego Gimnazjum wzięła udział w zawodach powiatowych w piłce siatkowej, które rozegrane zostały na sali sportowej Zespołu Szkół w Marciszowie.
W zawodach wystartowały reprezentacje czterech gimnazjów: ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze, naszego Gimna­zjum nr 2, Gimnazjum z Krzeszowa i Gimnazjum z Marciszowa. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym" do 2 wygranych setów. Nasz zespół wygrał wszystkie mecze po 2:0 i awansował do dalszych rozgrywek półfinału strefy jeleniogórskiej.
Skład drużyny: Nikola Boroń, Aleksandra Druciak, Kamila Jaszczur, Joanna Kucia, Anna Maziakowska, Natalia Miara, Marcelina Postawa, Aleksandra Szmajdzińska, Dominika Takowska, Nikola Takowska, Nikola Zdunek; opiekun zespołu: pani Marta Ruszkowicz-Malich.

02.02.2012 - klasa 3c Gimnazjum pod opieką wychowawcy pana Krzysztofa Pawlikowskiego oraz pana Macieja Latawca pojechała na wycieczkę, w ramach której uczniowie brali udział w zajęciach wychowania fizycznego na lodowisku w Świdnicy oraz w ramach edukacji filmowej obejrzeli film "Na krawędzi" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City.

02.02.2012 - odbyło się spotkanie uczniów klasy IIIa LO z przedstawicielami Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Wrocławia. Prowadzący spotkanie zapoznali uczniów z kierunkami istniejącymi na uczelni, warunkami rekrutacji i po­tencjalnymi korzyściami ze studiowania właśnie na tej uczelni. Spotkanie zorganizowali pedagodzy szkolni.

02.02.2012 - odbyły się spotkania Dyrektora Zespołu z uczniami podsumowujące pierwszy okres nauki w bieżącym roku szkolnym.

02.02.2012 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone podsumowwaniu wyników działalności dydak­tycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół wchodzących w skład ZSO w Kamiennej Górze w pierwszym okresie bieżącego roku szkolnego.

02.02.2012 - w Gimnazjum odbył się szkolny etap XVII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorkiego PEGAZIK. Wzięło w nim udział 6 uczniów, z krórych każdy zaprezentował wiersz oraz fragment prozy. Po wysłuchaniu recytujących jury w składzie mgr Lidia Drozdowska oraz mgr Marzena Szewczyk ogłosiło następujący werdykt:
1 miejsce - Magdalena Anterska
2 miejsce - Natalia Żeliszewska
3 miejsce - Kamila Sobiechowska
wyróżnienie - Maciej Mierzwa.
Wyżej wymienieni uczniowie zakwalifikowali się do drugiego etapu - eliminacji miejskich, które odbędą się 29 lutego 2012 w Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
Organizatorem szkolnego etapu konkursu była pani Lidia Drozdowska.

01.02.2012 - odbyło sie posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone podsumowwaniu wyników działalności dydak­tycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół wchodzących w skład ZSO w Kamiennej Górze w pierwszym okresie bieżącego roku szkolnego.

01.02.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wzięły udział w zawodach miejskich szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej, które rozegrane zostały na sali sportowej naszego Zespołu Szkół przy ulicy Słonecznej.
Rozegrano po jednym meczu w każdej kategorii. Nasze dziewczęta wygrały swój mecz z ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze 2:0, a chłopcy z drużyną z tej samej szkoły wygrali 2:1. Obie nasze drużyny zajęły I miejsce w zawodach miejskich i uzyskały awans do zawodów powiatowych.
opiekun zespołu dziewcząt: pani Marta Ruszkowicz-Malich
opiekun zespołu chłopców: pan Krzysztof Pawlikowski

31.01.2012 - reprezentanci naszego Gimnazjum wzięli udział w zawodach powiatowych w tenisie stołowym, które rozegrane zostały na na sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach.
Nasze Gimnazjum reprezentowali:
- dziewczęta: Kamila Jaszczur, Aleksandra Szmajdzińska
- chłopcy: Karol Czoch, Krzysztof Kuczak.
Opiekun drużyn: pani Halina Jacyno
Chłopcy nie wyszli ze swojej grupy przegrywając po zaciętej walce swoje mecze 1:3 z Gimnazjum w Pisarzowicach i 0:3 z Gimnazjum w Krzeszowie. Dziewczęta wyszły z grupy na drugim miejscu wygrywając mecz 3:0 z Gimnazjum z Chełm­ska Śląskiego i 3:1 z ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze, a przegrywając 0:3 z SGEE w Kamiennej Górze. W półfinale przegrały 0:3 z Gimnazjum w Pisarzowicach, a w meczu o III miejsce ponownie uległy, tym razem 1:3, SGEE w Ka­miennej Górze.
Ostatecznie dziewczęta zajęły IV miejsea, chłopcy V/VI miejsce.

30.01.2012 - pierwszy dzień zajęć lekcyjnych po feriach zimowych.

27.01.2012 - z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 25 stycznia br. zmarł ś.p. Jan Bator - wieloletni, zasłużony nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

25.01.2012 - opublikowana została nowa wersja szkolnej strony WWW.

16-27.01.2012 - ferie zimowe.

13.01.2012 - w Jeleniej Górze rozegrano finał strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców. Reprezentacja naszego Liceum zajęła czwarte miejsce. W półfinale nasza drużyna przegrało z reprezentacją LO ze Zgorzelca 26:64. W meczu o trzecie miejsce lepsi okazali się rówieśnicy z Bolesławca, którzy wygrali 43:23.
Skład drużyny: Igor Baran, Jarosław Błażków, Andrzej Bogusz, Damian Burdalski, Marcin Jaroszewicz, Andrzej Maciuszek, Artur Michałowski, Przemysław Nowakowski, Wojciech Samek, Tomasz Tokarski; opiekun zespołu: pani Gabriela Hubert.

11.01.2012 - spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów poświęcone przede wszystkim wynikom klasyfikacji śródrocznej.

11.01.2012 - posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-III Gimnazjum nr 2 i I-II Liceum Ogólnokształcącego.

11.01.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała mecz matematyczny z drużyną Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze. Mecz zakończył się wynikiem remisowym (15:15).
W tym roku po raz kolejny braliśmy udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundację Matematyków Wrocławskich. Wcześniej nasza drużyna rozegrała mecze z reprezntacją Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie (29.11.2011 - wynik 30:36 dla Gimnazjum z Bol­kowa) oraz reprezentantami Gimnazjum Publicznego im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce (19.12.2011 - wynik 18:17 dla naszej drużyny).
Niestety w tej edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych nie udało nam sie awansować do kolejnej, półfinałowej, rundy rozgrywek.
Opiekunkami naszego zespołu były panie Sylwia Kulpa i Jolanta Myśliwiec.

11.01.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wzięły udział w zawodach powiatowych szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, które rozegrane zostały na sali ZSZiO w Kamiennej Górze. W rywalizacji chłopców lepsi okazali się uczniowie naszego Liceum, którzy pokonali reprezentację Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 3:1 (19:25, 25:19, 25:12, 25:20). W ten sam sposób zakończyła się rywalizacja dziewcząt - reprezentantki naszego Liceum wygrały 3:1 (25:10, 25:21, 24:26, 25:16) z drużyną dziewcząt z ZSZiO w Kamiennej Górze.
Skład drużyny dziewcząt: Karolina Damasiewicz, Aleksandra Lipień, Magdalena Kiecka, Magdalena Kulesza, Kinga Kwiatek, Marta Mucha, Karolina Pocha, Joanna Sipiora, Karolina Zegan, Marcelina Zegan, Justyna Zańko; opiekun zespołu: pan Maciej Latawiec.
Skład drużyny chłopców: Szymon Bobek, Damian Bocheński, Andrzej Bogusz, Damian Burdalski, Kamil Gądek, Piotr Kurzyński, Krystian Lema, Wojciech Samek, Marek Sokołowicz, Michał Szymczak, Bartosz Wasiukiewicz; opiekun zespołu: pan Krzysztof Pawlikowski.

07.01.2012 - Studniówka uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

05.01.2012 - reprezentacja naszego Liceum rozegrała mecz matematyczny z drużyną Liceum Ogólnokształcącego w Ze­spole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
W tym roku po raz kolejny braliśmy udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundację Matematyków Wrocławskich. Wcześniej nasza drużyna rozegrała mecze z reprezntacją I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze (19.12.2011) oraz reprezentantami I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 1 im. I.J.Paderewskiego w Wałbrzychu (29.11.2011).
Niestety w tej edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych nie udało nam sie awansować do kolejnej, półfinałowej, rundy rozgrywek.
Opiekunką naszego zespołu była pani Małgorzata Regner.

02.01.2012 - pierwszy dzień zajęć szkolnych w nowym roku [2012].

28-29.08.2013 - pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół na­szego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a także drogą elektroniczną na konto pocztowe naszego Zespołu podane poniżej.