Pages

*** ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM ***

Aktualności - od 30.08.2012 do 28.08.2013

Ostatnia aktualizacja strony: 28.08.2013

28.08.2013 - odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2012/2013, na którym podsumo­wana została praca dydaktyczno-wychowawcza szkół wchodzących w skład naszego Zespołu w minionym roku szkolnym.

27.08.2013 - odbyły się poprawkowe egzaminy maturalne dla osób, które nie zaliczyły jednego przedmiotu obowiązkowego.
Ustne egzaminy z języka angielskiego przeprowadzone zostały w Szkole.
Pisemne egzaminy z języka angielskiego i matematyki zostały przeprowadzone w centrum egzaminacyjnym, które zostało powołane przez OKE we Wrocławiu w Zespole Szkół Zawo­dowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

26.08.2013 - przeprowadzone zostały poprawkowe egzaminy z:
- języka niemieckiego dla ucznia Gimnazjum,
- z języka polskiego i matematyki dla uczniów Liceum,
którzy otrzymali jedną ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji rocznej.
Łącznie do egzaminów przystąpiło w tym roku sześciu uczniów Liceum i jeden uczeń Gimnazjum.

22.08.2013 - nasz Zespół Szkół odwiedziła grupa młodzieży wraz ze swoimi opiekunami z lwowskiego gimnazjum katolickiego.
Inicjatorką wizyty w naszej Szkole młodzieży goszczącej u krzeszowskich sióstr zakonnych była pani Apolonia Lulek.

05.07.2013 - zakończona została rekrutacja do klas pierwszych naszego Liceum na rok szkolny 2013/2014.
2 września br. naukę w pięciu klasach pierwszych rozpocznie 152 uczniów.

29.06.-31.08.2013 - ferie letnie.

05.07.2013 - zakończona została rekrutacja do klas pierwszych naszego Gimnazjum na rok szkolny 2013/2014.
2 września br. naukę w trzech klas pierwszych rozpocznie 83 uczniów.

28.06.2013 - w auli szkolnej odbyło się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2012/2013 i nauki w Gimnazjum uczniów oddziałów klas III naszego Gimnazjum nr 2.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
W uroczystości wziął udział Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Tadeusz Rycharski oraz w imieniu Burmistrza Miasta Kamienna Góra Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych pan Waldemar Woźniak.
W pierwszej części uroczystości wręczone zostały nagrody książkowe uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymali świadectwo z wyróżnieniem:
kl.3a Gimnazjum:
- Agnieszka Desperak (5,78)
- Mikołaj Kreń (5,76)
- Karol Czoch (5,39)
- Aleksandra Szmajdzińska (5,28)
- Maciej Kucia (5,11)
- Kamila Jaszczur (4,83)
- Magdalena Popowicz (4,78)
kl.3b Gimnazjum:
- Karolina Kubielewicz (5,39)
- Patryk Szymanowicz (5,06)
- Klaudia Lech (5,05)
- Damian Waluch (5,00)
- Michał Janik (5,00)
- Marcelina Radziejewska (4,94)
- Izabela Nowak (4,89)
- Przemysław Kabała (4,78)
kl.3c Gimnazjum:
- Aleksandra Kruczek (5,00)
- Dominik Lompart (4,94)
- Katarzyna Gil (4,78)
- Przemysław Kaczorowski (4,78)
kl.3d Gimnazjum:
- Justyna Cieślak (5,89)
- Gabriela Koszarska (5,61)
- Aleksandra Druciak (5,56)
- Grzegorz Bruździak (5,56)
- Jan Cieślik (5,56)
- Mateusz Ziaja (5,44)
- Michał Hnisdiłów (5,44)
- Paweł Nowiszewski (5,28)
- Natalia Karlic (5,06)
- Kuklis Paula (5,72)
- Magdalena Banaś (5,39)
- Natalia Żeliszewska (5,39)
- Joachim Jurczyk (5,17)
- Kacper Dudzik (5,17)
- Natalia Gawlik (5,17)
- Maciej Mierzwa (5,11)
- Bartosz Frączkowski (4,83)

W dalszej części uroczystości:

 • pani Halina Jacyno podziękowała uczennicom, które pod jej opieką uczestniczyły w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego i wielokrotnie prezentowały jego efekt artystyczno-gimnastyczny na terenie szkoły oraz w czasie imprez na terenie powiatu;
 • opiekunki Samorządu Uczniowskiego naszego Gim­nazjum wręczyły podziękowania za pracę uczniom, którzy szcze­gólnie angażowali się w pracę samorządu;
 • pani Marta Całko, w imieniu opiekunek Zespołu Teatralnego "Pod jednym dachem", podziękowała trzecioklasis­tkom za pracę w zespole teatralnym;
 • pani Beata Czyczkan podziękowała grupie uczennic, w imieniu własnym oraz pani Joanny Oleksy, za zaanga­żowanie w organizację imprez szkolnych przygotowaywanych przez opiekunki naszej szkolnej biblioteki;
 • pani Małgorzata Regner wręczyła dyplomy i drobne upominki uczniom, którzy reprezentowali nasze Gimnazjum w Dolnośląskich Meczach Matematycznych;
 • pani Halina Jacyno - Prezes Stwoarzyszenia Promocji Edukacji "FUTURUM" - wręczyła grupie uczniów nagrody pie­niężne za uzyskanie w czasie trzech lat nauki w Szkole wysokich wyników w nauce oraz rozwijanie własnych za­interesowań, co skutkowało uzyskaniem przez uczniów czołowych miejsc na gimnazjalnej liście rankingowej na tym etapie edukacyjnym;
 • wręczone zostały nagrody drużynie z klasy 3a, która wygrała tegoroczny GimCoss.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała przedstawicielka uczniów klas trzecich Gimnazjum.
Scenariusz uroczystość oraz część artystyczną przygotowała grupa uczniów z naszego Gimnazjum pod opieką pani Doroty Sadowskiej.

28.06.2013 - w auli szkolnej odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2012/2013:
- od godz. 9.00 oddziałów klasy I Liceum,
- od godz. 9.30 oddziałów klasy II Liceum,
- od godz. 10.00 oddziałów klas I i II Gimnazjum.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
W czasie uroczystości Dyrektor Zespołu pan Jacek Bruździak wraz z wychowawcami klas wręczył nagrody książkowe ucz­niom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymali świadectwo z wyróżnieniem:
kl.1a LO:
- Kinga Bocheńska (5,06)
- Nikola Bielewicz (4,81)
- Marlena Zarzycka (4,80)
kl.1b LO:
- Anna Pajor (4,88)
kl.1c LO:
- Dorota Jadeszko (4,94)
- Angelika Stachowiak (4,94)
kl.1d LO:
- Michał Jała (5,44)
- Joanna Jeleń (5,25)
- Joanna Regner (5,12)
- Natalia Rybska (5,12)
- Elwira Czerwień (5,00)
- Weronika Orzechowska (5,00)
- Kinga Osojca (4,94)
- Aleksander Dytko (4,94)
- Kinga Merta (4,88)
- Beata Sikora (4,81)
kl.1e LO:
- Maciej Gruszczyński (5,38)
- Michalina Antoniewska (5,19)
- Konrad Urbanowicz (4,88)
- Monika Migacz (4,81)
kl.2a LO:
- Karolina Siemiaszko (4,87)
- Patrycja Pancerz (4,79)
kl.2c LO:
- Oldrich Justa (5,43)
- Karolina Kurczewska (5,00)
- Maciej Karwacki (4,87)
kl.2d LO:
- Anna Banaś (5,40)
- Paulina Rak (5,27)
- Marta Niciejewska (4,87)
- Aneta Dzikowska (4,80)
- Maciej Guzik (4,80)
kl.2e LO
- Justyna Stanek (5,60)
- Anna Hypś (5,27)
- Kamil Gądek (5,07)
- Agnieszka Michalczuk (5,07)
- Marcelina Ślusarz (5,07)
- Dominika Czernik (4,93)
- Wojciech Leśniak (4,93)
- Krystian Lema (4,87)
- Magdalena Gredes (4,80)
- Daniel Miller (4,80)
kl.1a Gimnazjum:
- Bartłomiej Krupowicz (5,86)
- Małgorzata Filip (5,43)
- Nikola Fryzowicz (5,36)
- Maciej Drożdżowski (5,21)
- Piotr Fałdziński (5,07)
- Kamil Zagrodny (5,00)
- Kacper Korpikiewicz (4,86)
- Gim Anna Frączkowska (4,86)
- Maciej Jaworek (4,79)
- Marcelina Bilman (4,79)
kl.1b Gimnajum:
- Aleksandra Rogowska (5,36)
- Jakub Szydłowski (5,29)
- Martyna Sadowska (5,21)
- Dominika Trela (5,14)
- Natalia Skoczylas (5,14)
- Aleksandra Damasiewicz (5,14)
- Bartosz Damasiewicz (5,00)
- Wojciech Druciak (4,79)
kl.1c Gimnazjum:
- Patrycja Burzyńska (5,07)
- Dominika Wechmann (5,00)
- Dagmara Mitro (5,00)
- Weronika Trembacz (4,79)
kl.2a Gimnazjum:
- Agnieszka Zięba (5,60)
- Natalia Miara (5,47)
- Łukasz Mućwicki (5,27)
- Dominika Żłobicka (4,80)
kl.2b Gimnazjum:
- Magdalena Żabska (5,47)
- Natalia Szczepanek (5,47)
- Szymon Dzimitrowicz (5,20)
- Kamila Sobiechowska (5,00)
- Ewelina Bornio (5,00)
- Marcin Partyński (4,87)
- Adam Kruczek (4,87)
- Daniela Borciuch (4,87)
- Monika Bach (4,87)
kl.2c Gimnajum:
- Aleksandra Karwala (5,40)
- Beata Regner (5,27)
- Karolina Grzeszczyk (5,07)
- Dawid Sowiński (5,00)
- Maciej Jała (5,00)
- Jakub Błażków (4,87)
kl.2d Gimnazjum
- Oliwia Pietrukiewicz (5,73)
- Oliwia Salamon (5,27)
- Dominik Mitro (5,00)
- Simona Makowska (4,92)
- Piotr Maurer (4,87)
- Damian Smaza (4,80)
- Bartłomiej Lemański (4,80)
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dla klas drugich Liceum kierownik Muzeum Zamku Bolków pan Adam Łaciuk podziękował pani Marzenie Szewczyk, panu Radosławowi Brymerskiemu oraz grupie uczniów z klas drugich LO za przygotowanie widowiska w ramach Nocy Muzeuów na Zamku Bolków, które zostało wystawione 25 maja br.
Z kolei w czasie zakończenia roku szkolnego klas drugich Gimnazjum opiekunki Samorządu Uczniowskiego naszego Gim­nazjum wręczyły podziękowania za pracę uczniom, którzy szczególnie angażowali się w pracę samorządu.

28.06.2013 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przesłała do Szkoły świadectwa dojrzałości. Okazało się, że egzamin zdało 96,1% (148 ze 154) tegorocznych absolwentów.
Pozostała szóstka absolwentów ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego 27 sierpnia br.

27.06.2013 - odbyło sie posiedzenie Rady Pedagogicznej, w którego uroczystej części wziął udział Wicestarosta Po­wiatu Kamiennogórskiego pan Tadeusz Rycharski. Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy i nagrody uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym zajęli czołowe miejsca na:
- liście rankingowej naszego Gimnazjum i zakwalifikowali się do tzw. "Złotej Dziesiątki"
- liście rankingowej naszego Liceum i zakwalifikowali się do tzw. "Diamentowej Dziesiątki"
- Sportowej Liście Rankingowej ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
- Sportowej Liście Rankingowej ZSO Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.
W Gimnazjum nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym poprawili rekordy Szkoły.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

26.06.2013 - odbyła się szkolna giełda podręczników.

25.06.2013 - podsumowane zostały wyniki list rankingowych Gimnazjum nr 2 i Liceum oraz sportowych list rankin­gowych obu szkół.
- "Złota Dziesiątka" na liście rankingowej Gimnazjum nr 2:
1. Kreń Mikołaj (kl.IIIa) - 243 punkty
2. Druciak Aleksandra (kl.IIId) - 226 punktów
3. Czoch Karol (kl.IIIa) - 222 punkty
4. Cieślak Justyna (kl.IIId) - 204 punkty
5. Nowiszewski Paweł - (kl.IIId) - 202 punkty
6. Szmajdzińska Aleksandra (kl.IIIa) - 196 punktów
7. Hnisdiłów Michał (kl.IIId) - 195 punktów
7. Kuklis Paula (kl.IIId) - 195 punktów
8. Żeliszewska Natalia (kl.IIId) - 188 punktów
9. Desperak Agnieszka (kl.IIIa) - 186 punktów
9. Bruździak Grzegorz (kl.IIId) - 186 punktów
- "Diamentowa Dziesiątka" na liście rankingowej Liceum Ogólnokształcącego:
1. Antoniewska Michalina (kl.Ie) - 182 punkty
2. Justa Oldrich (kl.IIc) - 178 punktów
3. Hypś Anna (kl.IIe) - 165 punktów
4. Jała Michał (kl.Id) - 147 punktów
4. Rak Paulina (kl.IId) - 147 punktów
5. Gredes Magdalena (kl.IIe) - 146 punktów
6. Banaś Anna (kl.IId) - 144 punkty
7. Migacz Monika (kl.Ie) - 143 punkty
8. Dziedzic Małgorzata (kl.Ie) - 141 punktów
8. Jeleń Joanna (kl.Id) - 141 punktów
8. Stanek Justyna (kl.IIe) - 141 punktów
- Pierwsza "dziesiątka" sportowej listy rankingowej Gimnazjum nr 2:
1. Szmajdzińska Aleksandra (kl.3a) - 371 punktów
2. Druciak Aleksandra (kl.3d) - 359 punktów
3. Takowska Dominika (kl.2c) - 293 punkty
4. Bodziony Robert (kl.3c) - 251 punktów
5. Kożuch Mateusz (kl.2c) - 243 punkty
6. Bandyk Natalia (kl.1a) - 234 punkty
7. Kanter Adrian (kl.2a) - 228 punktów
8. Stec Michał (kl.2a) - 222 punkty
9. Smaza Damian (kl.2d) - 218 punktów
10. Frączkowski Bartosz (kl.3d) - 213 punktów
- Pierwsza "dziesiątka" sportowej listy rankingowej Liceum Ogólnokształcącego:
1. Gredes Magdalena (kl.2e) - 208 punktów
2. Migacz Monika (kl.1e) - 146 punktów
3. Antoniewska Michalina (kl.1e) - 139 punktów
4. Niemiec Dominika (kl.2d) - 129 punktów
5. Stec Nikola (kl.2e) - 112 punktów
6. Kwiatek Kinga (kl.2a) - 106 punktów
7. Solarz Aleksandra (kl.2c) - 102 punkty
8. Lema Krystian (kl.2e) - 98 punktów
9. Urbanowicz Konrad (kl.1e) - 84 punkty
10. Baran Igor (kl.2e) - 83 punkty
10. Marcinkowski Michał (kl.2c) - 83 punkty

25.06.2013 - odbyła się sesja Rady Powiatu, w czasie której wręczone zostały nagrody Primus Inter Pares przyznawane co roku wyróżniającym się uczniom szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku nagrodzeni zostali następujący uczniowie naszego Liceum: Aleksander Dytko, Magdalena Gredes, Anna Hypś, Oldrich Justa, Martyna Kowalczyk.

25.06.2013 - ze względu na intensywne, ciągłe opady deszczu nie odbył się szkolny Dzień Sportu na wesoło.

24.06.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła II miejsce w finale Dolnego Śląska szkół gimnazjal­nych w siatkówce plażowej, które zostały rozegrane w Strzelinie.
Skład drużyny: Aleksandra Druciak (kl.3d), Aleksandra Szmajdzińska (kl.3a), Dominika Takowska (kl.2c)
Opiekun zespołu: pani Marta Malich

24.06.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła III miejsce w finale Dolnego Śląska szkół gimnazjal­nych w siatkówce plażowej, które zostały rozegrane w Strzelinie. Skład drużyny: Robert Bodziony (kl.3c), Adrian Kanter (kl.2a), Mateusz Kożuch (kl.2c)
Opiekun zespołu: pan Jarosław Kawerski

24.06.2013 - uczennice naszego Liceum: Michalina Antoniewska (kl.1e), Agnieszka Bieniek (kl.1e), Angelika Kuźbit (kl.1d) wzięły udział w gali finałowej XVII edycji Konkursu "Historia Bliska" orgzanizowanego przez Fundację Ośrodka "KARTA", która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Okazało się, że uczennice zajęły w Konkursie III miejsce za pracę "Diagnoza stosunków polsko-czeskich na przykładzie wzajemnych relacji mieszkańców Lubawki–Zaclerza i innych okolicznych miejscowości", która napisana została pod kierunkiem pani Aleksandry Piątkowskiej.

24.06.2013 - odbył się finał gimnazjalnego projektu edukacyjnego GimCross 2013. W zawodach terenowych wystartowały dziesięcioosobowe drużyny z klas gimnazjalnych.
Opiekunem grupy uczniów, którzy pracowali nad przygotowaniem gry terenowej dla swoich koleżanek i kolegów był pan Hieronim Mader.

24.06.2013 - odbył się II Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej.
I miejsce: Dorocie Jadeszko z zespołem,
II miejsce: duet Katarzyna Homoncik i Laura Kowalczyk,
III miejsce: duet Angelika Stachowiak i Marcelinie Cyl.
Organizatorzy konkursu: pan Zbigniew Drankowski i pan Wiesław Kozłowski.

24.06.2013 - odbył się finał gimnazjalnego projektu edukacyjnego GimCross 2013. W zawodach terenowych wystartowały dziesięcioosobowe drużyny z klas gimnazjalnych.
Opiekunem grupy uczniów, którzy pracowali nad przygotowaniem gry terenowej dla swoich koleżanek i kolegów był pan Hieronim Mader.

21.06.2013 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przekazała do szkół wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Okazało się, że uczniowie naszego Gimnazjum bardzo dobrze w nich wypadli.
Wyniki egzaminów z:
- zakresu języka polskiego - wynik szkoły: 67,7 przy średnim wyniku w województwie: 60,1;
- zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - wynik szkoły: 62,1 przy średnim wyniku w województwie: 56,7;
- zakresu matematyki - wynik szkoły: 56,3 przy średnim wyniku w województwie: 46,3;
- zakresu przedmiotów przyrodniczych - wynik szkoły: 62,6 przy średnim wyniku w województwie: 58,1;
- języka angielskiego na poziomie podstawowym - wynik szkoły: 68,0 przy średnim wyniku w województwie: 62,6;
- języka angielskiego na poziomie rozszerzonym - wynik szkoły: 68,2 przy średnim wyniku w województwie: 47,4;
- języka niemieckiego na poziomie podstawowym - wynik szkoły: 78,3 przy średnim wyniku w województwie: 57,5;
- języka niemiecki na poziomie rozszerzonym - wynik szkoły: 57,3 przy średnim wyniku w województwie: 38,1.

21.06.2013 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu poświęcone przede wszy­stkim klasyfikacji:
- rocznej uczniów klas I-II Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego,
- rocznej i końcowej uczniów klas III Gimnazjum nr 2,
- semestralnej słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

19.06.2013 - duża grupa uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum otrzymała z rąk Starosty Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewy Kocemby wyróżnienia, które zostały przyznane najlepszym sportowcom ze szkół z terenu powiatu.
Od kilkunastu lat w czerwcu szkolni sportowcy, którzy zajęli miejsca:
- od I do III podczas fnałów/zawodów wojewódzkich otrzymuja medal "Wybitnego sportowca",
- od I do III na zawodach strefowych lub od IV do VI podczas finałów/zawodów wojewódzkich otrzymują tytuł "Bardzo dobry sportowiec".
W czasie uroczystości, która odbyła się w kamiennogórskim Centrum Kultury, podsumowana została także rywalizacja sportowa szkół z terenu powiatu, która jest prowadzona przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze. Okazało się, że:
- w klasyfikacji dziewcząt ze szkół gimnazjalnych nasze Gimnazjum nr 2 zajęło I miejsce,
- w klasyfikacji chłopców ze szkół gimnazjalnych nasze Gimnazjum nr 2 zajęło I miejsce,
- w klasyfikacji dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych nasze Liceum zajęło I miejsce,
- w klasyfikacji chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych nasze Liceum zajęło II miejsce.

19.06.2013 - odbyło się spotkania uczniów klas drugich Liceum z Dyrektorem naszego Zespołu, które było poświęcone omówieniu zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014 roku.

19-20.06.2013 - uczniowie z klasy 1b Liceum biorą udział w dwudniowych warsztatach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. Opiekunkami uczniów są panowie Maciej Latawiec oraz Hieronim Mader.

19.06.2013 - odbyło się spotkania uczniów LO z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Je­leniej Górze.

18.06.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół gim­nazjalnych w siatkówce plażowej, które zostały rozegrane w Bolesławcu. Tym samym nasza drużyna awansowała do finału wojewódzkiego.
Skład drużyny: Robert Bodziony (kl.3c), Adrian Kanter (kl.2a), Mateusz Kożuch (kl.2c)
Opiekun zespołu: pan Jarosław Kawerski
Rozgrywki prowadzone były systemem brazylijskim. Uczniowie naszego Gimnazjum rozegrali 4 mecze kolejno z repre­zentantami gimnazjów z: Jeżowa Sudeckiego, Leśnej, w półfinale ponownie z Jeżowem Sudeckim i w finale z gospo­darzami, czyli dużyną z Bolesławca. Nasi reprezentanci wszystkie mecze wygrali 2:0.

18.06.2013 - odbyło się spotkanie informacyjne Dyrektora naszego Zespołu z rodzi­cami kandydatów na uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum, którzy mają podjąć naukę w naszej Szkole od 1 wrześ­nia br.

17.06.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół gimnazjalnych w siatkówce plażowej, które zostały rozegrane w Bolesławcu. Tym samym nasze reprezentantki awanso­wały do finału wojewódzkiego.
Skład drużyny: Aleksandra Druciak, Aleksandra Szmajdzińska, Dominika Takowska
Opiekun zespołu: pani Marta Malich

17.06.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum zajęła III miejsce w mistrzostwach Dolnego Śląska szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej, które zostały rozegrane w Strzelinie.
Skład drużyny: Michalina Antoniewska (kl.1e), Magdalena Gredes (kl.2e), Monika Migacz (kl.1e)
Opiekun zespołu: pan Maciej Latawiec
W zawodach wystąpiło osiem najlepszych drużyn z całego województwa. Turniej rozegrano systemem "brazylijskim" - do dwóch przegranych spotkań. Nasze siatkarki w pierwszym meczu wygrały z ZSOiZ z Bolesławca. W kolejnym spotkaniu dziewczęta sprawiły ogromną niespodziankę zwyciężając 2:0 z faworytkami zawodów - licealistkami ze Strzelina. W pół­finale nasze kamiennogórzanki zmierzyły się rówieśniczkami z ZS nr 22 z Wrocławia. Niestety wrocławianki łatwo wygrały z naszym zespołem 2:0. W meczu o trzecie miejsce nasze dziewczęta pokonały 2:0 (15:13, 16:14) II LO z Lu­bina. Zwycięstwo w finale przypadło gospodyniom, które łatwo wygrały 2:0 z drużyną z Wrocławia.

17.06.2013 - odbyło się spotkanie rodziców uczniów z klas drugich naszego Liceum z Dyrektorem naszego Zespołu. Podczas spotkania rodzice zostali zapoznani z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014 r.

14.06.2013 - grupa uczniów klas drugich Gimnazjum wystawiła na scenie kamiennogórskiego Centrum Kultury spektakl teatralny pt. "Dramatyczne zmagania", który został przygotowany w ramach realizacji gimnazjalnego projektu edu­kacyjnego pod opieką pani Marzeny Szewczyk.

13.06.2013 - odbył V Wieczór Filologa, który tym razem był benefisem pana Jana Lubienieckiego - znakomitego na­uczyciela historii i wiedzy o społe­czeństwie, znanego kamiennogórskiego historyka-regionalisty. Pan Jan Lubieniecki to założyciel Szkolnego Koła Miłoś­ników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhansa, które działa przy naszym Zespole Szkół i od 10 lat wydaje dwumiesięcznik historyczny "Kamienna Góra. Miasto Langhansa".
Wśód gości przybyłych do auli szkolnej, przeistoczonej w nastrojową kawiarnię, byli między innymi:
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek,
- słuchacze kamiennogórskiego Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z kierującą nim panią Apolonią Lulek,
- doradcy metodyczni Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
  * pani Anna Abramczyk,
  * pani Ewa Skrzywanek,
  * Pani Lidia Zyga,
- przedstawiciele lokalnych mediów.
Wieczór Filologa tradycyjnie przygotowały nasze panie bibliotekarki - pani Beata Czyczkan i pani Joanna Oleksy, a wystę­pami artystycznymi "okrasili" go między innymi:
- nauczyciele: pani Marzena Szewczyk i pan Hieronim Mader,
- grupy wokalno-instrumentalne: "Chcemy" oraz "Keep K.A.L.M".
Laudację napisaną przez pana Władysława Krupę wygłosił prowadzący spotkanie Dyrektor naszego Zespołu pan Jacek Bruździak.
A wśród prezentów, którymi obdarowany został pan Jan Lubieniecki, znalazł się obraz namalowany przez pana Wiesława Kozłowskiego. Inspirację do namalowania obrazu stanowił "Stańczyk" Jana Matejki.
Zobacz:
- zdjęcia w dziale Galeria,
- informację filmową w programie informacyjnym Flash Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 19 czerwca 2013 r. (od 7:58)

13.06.2013 - uczniowie z klasy 2b naszego Gimnazjum w ramach edukacji turystycznej i regionalnej byli na rajdzie pieszym na trasie: Czarnów, Skalnik, Pisarzowice, Kamienna Góra.
Opiekunami uczniów byli: pan Ryszard Mierzwa (wychowawca klasy) i pan Mikołaj Marciniec.

13.06.2013 - uczniowie z klasy 2b i 2d naszego Gimnazjum w ramach edukacji turystycznej i regionalnej byli na wycieczce w Szklarskiej Poręby. Uczniowie w czasie wyjazdu odwiedzili między innymi Dinopark - Fantasiapark.
Opiekunami uczniów były: pani Dorota Sadowska (wychowawca klasy 2d) i pani Wiesława Kurnyta.

12.06.2013 - 46 uczniów z klas 1a i 1c Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz teatralnej pojechało na wycieczkę do Wrocławia pod opieką pań: Elżbiety Gałczyńskiej-Wiatr, Sylwii Gawerdy i Aldony Siemieniec-Oleksy.

11-12.06.2013 - uczniowie z klasy 1d Liceum wzięli udział w dwudniowych warsztatach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. Opiekunkami uczniów były panie Aleksandra Malinowska oraz Jolanta Myśliwiec.

11.06.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum wygrała mistrzostwa strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimna­zjalnych w siatkówce plażowej, które zostały rozegrane w Bolesławcu.
Skład drużyny: Michalina Antoniewska (kl.1e), Magdalena Gredes (kl.2e), Monika Migacz (kl.1e)
Opiekun zespołu: pan Maciej Latawiec
Reprezentacja dziewcząt zdobyła po raz trzeci z rzędu złoty medal i awansowała do finału wojewódzkiego. Zawody roze­grano systemem "brazylijskim" - do dwóch przegranych spotkań. Nasze siatkarki w pierwszym meczu wygrały 2:0 z ZSOiZ z Bolesławca, następnie przegrały 0:2 z rówieśniczkami z Mirska. W kolejnym spotkaniu pokonały 2:0 zespół z naszego kamiennogórskiego ZSZiO. W półfinale wygrały 2:0 z drużyną ZSLiT ze Zgorzelca. W finale nasze dziewczęta ponownie zmierzyły się z drużyną z Bolesławca. Nasze "złotka" łatwo wygrały 2:0 z gospodyniami i zajęły pierwsze miejsce w tur­nieju.

11.06.2013 - odbyło się posiedzenie Rady Rodziców naszego Zespołu Szkół.

10.06.2013 - wydany został jubileuszowy - pięćdziesiąty (L) - numer szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra. Miasto Langhansa", redagowanego od dziesięciu lat przez Szkolne Koło Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhansa, które działa przy naszym Zespole i jest prowadzone przez te wszystkie lata przez pana Jana Lubienieckiego.

10.06.2013 - wyróżniający się w sporcie uczniowie naszego Gimnazjum pojechali na "wycieczkę mistrzów sportu", którą zorganizował SZS w Kamiennej Górze. W czasie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach w aquaparku, obejrzeli film w multikinie i zwiedzili wrocławską starówkę.
Opiekun uczniów: pani Marta Malich.

05.06.2013 - reprezentanci naszego Liceum wzięli udział w finale dolnośląskim w indywidualnych mistrzostwach w lek­kiej atletyce, który odbył się we Wrocławiu.
Opiekunowie uczniów: pani Gabriela Hubert i pan Adam Nowak

04-07.06.2013 - grupa trzydziestu sześciu uczniów z klas 2c, 2d i 3c Gimnazjum pojechała na wycieczkę do Warszawy pod opieką pań: Małgorzaty Regner, Bogusławy Zachary i Doroty Zieleń.
Krótka relacja z wyjazdu:
Pierwszego dnia odwiedziliśmy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie udaliśmy się do Łazienek Królewskich, gdzie widzieliśmy m.in. Pałac na Wodzie. Po obiedzie wyruszyliśmy do Wilanowa, którego ciekawą historię opowiedział nam przewodnik.
Drugiego dnia udaliśmy się do "serca" Warszawy, gdzie podziwialiśmy Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta oraz Starówkę z symbolem stolicy - Warszawską Syrenką. Następnie przeszliśmy murami obronnymi oglądają po drodze Pomnik Małego Powstańca, kościół, w którym znajduje się serce Fryderyka Chopina, aż dotarliśmy do Grobu Nieznanego Żołnierza. Po południu odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie zapoznaliśmy się nie tylko z przebiegiem powstania, ale również z atmosferą powstańczej Warszawy i życiem codziennym ludności w tamtym czasie. Obejrzeliśmy również film "Miasto ruin".
Trzeciego dnia udaliśmy się na Stadion Narodowy, a następnie udaliśmy się do Centrum Kopernika, gdzie poznaliśmy wiele ciekawostek technicznych, mogliśmy samodzielnie "pobawić się" nauką i wykonać eksperymenty z różnych dziedzin wiedzy. Odwiedziliśmy również Planetarium. w którym oglądaliśmy gwiazdozbiory nieba oraz obejrzeliśmy film "Dwa szkiełka" o historii teleskopów.
Aż żal było wracać do Kamiennej Góry...
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

03-10.06.2013 - grupa uczniów Liceum pod opieką pana Roberta Kosińskiego uczestniczyła w polsko-niemieckiej wymia­nie młodzieży w Schrambergu (Niemcy) w ramach drugiej części projektu współfinansowa­nego przez PNWM (Euroregion Nysa). W czasie wyjazdu uczniowie:
- poznawali kulturę i tradycje naszych sąsiadów,
- rozwijali umiejętności językowe,
- zwiedzali między innymi: Konstancję, Strasburg i Stuttgart.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

02-05.06.2013 - grupa czterdziestu czterech uczniów z klas 2a, 2b, 2c, 3a i 3b Gimnazjum oraz 2b, 2c, 2d i 2e Liceum pojechała na wycieczkę do Krakowa i Zakopanego pod opieką pań: Joanny Borek-Osmolak, Marty Malich i Jolanty Myśiwiec.

31.05.2013 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów szkół wchodzących w skład naszego Zespołu.

29.05.-06.06.2013 - grupa 53 uczniów z klas 1d, 2d, 3a, 3d naszego Gimnazjum oraz 1d i 1e Licem uczestniczy w wy­cieczce do Chorwacji. W czasie wyprawy uczniowie zwiedzą między innymi: Dubrownik, Split, Trogir oraz zobaczą Park Narodowy Krka z jego pięknymi wodospadami.
Opiekunowie uczniów - panie: Marta Całko, Katarzyna Filip-Murawska, Halina Jacyno, Marta Nackowska, Danuta Ru­chała.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
Krótka relacja z wyjazdu:
Chorwacja powitała nas deszczem, ale na szczęście niebo nad środkową Dalmacją po niedługim czasie rozpogodziło się i mogliśmy cieszyć się przepięknymi widokami gór, gajów oliwkowych i przede wszystkim błękitem wód Morza Adria­tyckiego.
Nasz wyjazd obfitował w zwiedzanie najsłynniejszych miast położonych na wybrzeżu Adriatyku. Poznaliśmy założony w III w. p.n.e. przez greckich kolonistów Trogir wraz z jego przepiękną Starówką, która jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego.
Byliśmy także w położonym na południu Chorwacji Dubrovniku, który otoczony jest średniowiecznymi, kamiennymi murami o długości prawie 2 km i szerokości od 1 do 6 metrów. Wznoszone od VIII w. mury miały chronić miasto i jego mieszkańców przed atakami Turków i Wenecjan, dziś Dubrovnik uznawany jest za perłę Adriatyku. Zwiedzaliśmy starówki Splitu, gdzie mieszczą się ruiny Pałacu Dioklecjana z III w.n.e., Omisa oraz położonego na malowniczym półwyspie Primostenu. Do jednego z naszych najprzyjemniejszych spacerów będzie należał ten po Paku Narodowym Krka położonym wśród jezior i wodospadów rzeki Krka. Drewniane kładki ułożone tuż nad taflą wody umożliwiały nam obserwację rozmaitych ryb zamieszkujących rzekę i podziwianie bogactwa roślinności parku. Kolejnymi atrakcjami, jakie czekały na nas w Chorwacji, był rejs po kanionie rzeki Celtiny płynącej wśród gór: Dinara, Mosor i Babnjaca. Cudowne chwile spędziliśmy również podczas rejsu statkiem po Adriatyku. Omijaliśmy wiele wysepek położonych nieopodal Trogiru, zażywaliśmy kąpieli słonecznych na pokładzie statku i rozkoszowaliśmy się przepysznym smakiem ryby. Dopłynęliśmy do dwóch wysp: Drvenik i Szolta, gdzie pływaliśmy i leniuchowaliśmy na kamienistych plażach.
Wszystko płynie - "panta rhei" - jak powiedział Heraklit z Efezu. Nasz kilkudniowy pobyt w Chorwacji też dobiegł końca i z ogromnym żalem opuszczaliśmy przepiękną krainę zieloności drzew, błękitu morza, uroczych kamieniczek. Na szczęście wielu z nas napiło się wody ze studni Onufego w Dubrovniku, co według legendy ma nam zapewnić powrót do Chorwacji... Ach, chcielibyśmy...!

29.05.2013 - w auli szkolnej uczniowie klas drugich naszego Gimnazjum prezentowali efekt swoich prac w ramach edu­kacyjnych projektów gimnazjalnych. Udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu jest obowiązkowy, a temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. W naszym Gimnazjum założono, że właśnie przede wszystkim w drugim roku nauki w szkole gimnazjalnej uczniowie będą uczestniczyć w realizacji projektu.
Zaprezentowało się 6 zespołów projektowych:

 • "Wycieczka po Londynie z uwzględnieniem zabytków, atrakcji i rodziny królewskiej", którego koordynatorami były panie Anna Postawa i Justyna Wojtkiewicz;
 • "Kresy wschodnie i powojenne losy ich mieszkańców" - jego koordynatorem była pani Jolanta Buczek;
 • "Mam talent" - jego członkowie zrealizowali go pod opieką pani Bogumiły Zachary;
 • "Proste doświadczenia fizyczne" - opiekun pan Ryszard Mierzwa; efekty pracy zespołu udokumentowane zostały w postaci ponad dwudziestominutowego filmu;
 • "Biblioteka Aleksandryjska - część II" - koordynatorem był pan Wiesław Kozłowski; efekt prac zespołu to kolejne piękne malowidła na ścianach naszej biblioteki szkolnej;
 • "Bezpieczeństwo nasze i otoczenia" - opiekun pani Marta Malich; efekt prac zespołu projektowego, to zreali­zowana z rozmachem symulacja działań ratunkowych na boisku szkolnym.

Zobacz:
- zdjęcia w dziale Galeria,
- informację filmową w programie informacyjnym Flash Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 7 czerwca 2013 r. (od 9:05)
Więcej informacji o tegorocznych gimnazjalnych projektach edukacyjnych w dziale Prace ucz­niów, projekty.]

29.05.2013 - rano, z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka, uczniowie byli witani w drzwiach naszego Zespołu Szkół nie tylko przez pana portirera, ale także przez Dyrektora naszego Zespołu pana Jacka Bruździaka, który z tej okazji częstował ich słodkościami.

28.05.2013 - 22 uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum pracowała w ramach "Olimpiady Osób Niepełnosprawnych", którą zorganizował Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze na stadionie przy ul. Słowackiego.

27-28.05.2013 - odbyły się spotkania młodzieży klas II LO z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze.
Spotkania przygotowane zostały przez pedagogów szkolnych: panie Monikę Babik i Wiesławę Głuchowską.

27.05.2013 - piętnasty, ostatni, dzień egzaminów maturalnych; pisemny egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym zdawało dwóch tegorocznych absolwentów Liceum.

27.05.2013 - uczniowie z klas 3a i 3d Gimnazjum uczestniczyli w teście standaryzacyjnym przeprowadzanym na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

25.05.2013 - na Zamku w Bolkowie odbył się, w ramach Nocy Muzeów, "Średniowieczny melanż". W podróż do niezwy­kłego świata średniowiecznego zamku można było wyruszyć od godz. 21.00.
W ramach nocnego pobytu na Zamku można było między innymi:
- zajrzeć do średniowiecznej zamkowej kuchni;
- zobaczyć potajemne romantyczne spotkanie księcia Bolka z ukochaną Kunegundą na blankach zamku;
- spotkać się ze średniowiecznym katem;
- zobaczyć pracę średniowiecznych rzemieślników;
- zajrzeć do niewieściej komnaty, w której rozgościły sie średniowieczne damy;
- podejrzeć sabat czarownic.
Impreza była przygotowana przez uczniów z klas 2a i 2e naszego Liceum, którymi opiekowali się wychowawcy klas: pani Marzena Szewczyk i pan Radosław Brymerski, we współpracy z Muzeum Zamku Bolków. Efekt kilkumiesięcznej pracy uczniów i nauczycieli został zwieńczony fascynującym multimedialnym widowiskiem.
Zobacz:
- zdjęcia w dziale Galeria
- informację filmową w programie informacyjnym Flash Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 29 maja 2013 r. (od 7:16)
- zaproszenie i plakat
- informację filmową w programie informacyjnym Flash Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 24 maja 2013 r. (od 4:21).

24.05.2013 - czternasty dzień egzaminów maturalnych - pisemny egzamin z języka francuskiego; do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpił jeden absolwent Liceum z lat ubiegłych.
Dziesiąty - ostatni - dzień ustnych egzaminów maturalnych; w czwartym dniu egzaminów ustnych z języka niemieckiego do egzaminu przystąpiło 15 tegorocznych absolwentów Liceum oraz taka sama liczba tegorocznych absolwentów Liceum przystąpiła do egzaminów ustnych z języka angielskiego w piątym dniu tego egzaminu.

23.05.2013 - trzynasty dzień egzaminów maturalnych; o godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym przystąpił jeden tegoroczny absolwent Liceum.
Dziewiąty dzień ustnych egzaminów maturalnych. W trzecim dniu egzaminów ustnych z języka niemieckiego do egzaminu przystąpiło 20 tegorocznych absolwentów Liceum, a w czwartym dniu egzaminów ustnych z języka angielskiego egzamin zdawało 17 tegorocznych absolwentów Liceum.

23.05.2013 - dziewczęta i chłopcy z naszego Gimnazjum startowali w strefowych indywdualnych mistrzostwach lekkoatletycznych, które odbyły się w Zgorzelcu.
Opiekun drużyny: pan Jarosław Kawerski

23.05.2013 - dziewczęta i chłopcy z naszego Liceum startowali w powiatowych indywdualnych mistrzostwach lekkoatletycznych, które odbyły się w Kamiennej Górze na stadionie przy ul. Słowackiego.

22.05.2013 - dwie reprezentacje chłopców z naszego Liceum wzięły udział w zawodach powiatowych szkół ponad­gimnazjalnych w siatkówce plażowej. Pierwsza drużyna zajęła II miejsce, drugi zespół zajął IV miejsce. Żadnej z naszych drużyn nie udało się awansować do rozgrywek strefowych.
Opiekun drużyn: pan Maciej Latawiec

22.05.2013 - odbyły się spotkania rodziców uczniów z wychowawcami klas.

22.05.2013 - dwunasty dzień egzaminów maturalnych; o godz. 14.00 do pisemnego egzaminu z historii sztuki na po­ziomie podstawowym przystąpiły dwie tegoroczne absolwentki naszego Liceum.
Ósmy dzień ustnych egzaminów maturalnych; w drugim dzień egzaminów ustnych z języka niemieckiego do egzaminu przystąpiło 19 tegorocznych absolwentów Liceum, a w trzecim dniu egzaminów ustnych z języka angielskiego do egza­minów przystąpiło 16 tegorocznych absolwentów Liceum.

21.05.2013 - jedenasty dzień egzaminów maturalnych; o godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym przystępiło 72 tegorocznych absolwentów Liceum, a o godz. 14.00 egzamin na poziomie rozsze­rzonym rozpoczęło pisać 11 tegorocznych absolwentów Liceum.

21.05.2013 - uczniowie z klas 2a, 2b i 2e Liceum oraz z klasy 2b naszego Gimnazjum pojechali w ramach edukacji tea­tralnej i regionalnej na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu zwiedzili wrocławską "Krainę Miniatur" oraz obejrzeli spektakl operowy "Córka źle strzeżona".
Opiekunami uczniów byli: pani Bogusława Dzimitrowicz i pani Marzena Szewczyk oraz pan Radosław Brymerski.

21.05.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła II miejsce w zawodach powiatowych w siatkówce plażowej chłopców ze szkół gimnazjalnych, które odbyły się na boisku na terenie ośrodka rekreacyjnego "Nad zalewem".
Drużyna w składzie:
- Rober Bodziony,
- Adrian Kanter
awansowała do zawodów strefowych.
Opiekun drużyny: pan Jarosław Kawerski

20.05.2013 - dwie reprezentacje naszego Liceum wystartowały w zawodach powiatowych w plażowej piłce siatkowej dzie­wcząt, które zostały rozegrane na boisku na terenie ośrodka rekreacyjnego "Nad zalewem". Do finału strefy jelenio­górskiej awansowała para:
- M.Antoniewska (kl.1e),
- K.Kwiatek (kl.2a),
która wygrała zawody powiatowe.
Opiekun reprezentacji: pan Maciej Latawiec

20.05.2013 - dziesiąty dzień egzaminów maturalnych. O godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym przystąpiło dwunastu tegorocznych absolwentów Liceum, a na poziomie rozszerzonym dziesięciu.
W siódmym, ostatnim, dniu ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego egzamin zdawało dwunastu tegorocznych absolwentów Liceum, a w pierwszym dniu egzaminów ustnych z języka niemieckiego do egzaminu przystąpiło szesnastu tegorocznych absolwentów Liceum.

17.05.2013 - rozegrane zostały kolejne mistrzostwa naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców. Zawody rozegrane zostały na boiskach przy "Orliku" na Ośrodku Wodnym "Nad Zalewem".
W kategorii dziewcząt wystąpiło 6 par:
I miejsce: M.Antoniewska (kl.1e LO), K.Kwiatek (kl.2a LO),
II miejsce: K.Jaszczur (kl.3a G2), A.Szmajdzińska (kl.3a G2),
III miejsce: A.Druciak (kl.3d G2), N.Zdunek (kl.2b G2).
W kategorii chłopców wystąpiło 10 par:
I miejsce: K.Gądek (kl.2e LO), K.Lema (kl.2e LO),
II miejsce: D.Smaza (kl.2d G2), M.Kożuch (kl.2c G2),
III miejsce: R. Bodziony (kl.3c G2), A.Kanter (kl.2a G2).

17.05.2013 - nasi uczniowie pożegnali goszczących u nas od tygodnia w ramach wymiany polsko-niemieckiej uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Schrambergu.

17.05.2013 - grupa uczniów z klasy 2a naszego Gimnazjum uczestniczyła we Wrocławiu w podsumowaniu akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Było to spotkanie przedstawicieli szkół biorących udział w akcji. Opiekunką uczniów była pani Jolanta Buczek, która w naszym Zespole Szkół koordynowała działania w ramach akcji.

17.05.2013 - dziewiąty dzień egzaminów maturalnych:
- o godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z biologii na poziomie podstawowym przystąpiło 17 tegorocznych absolwentów, a 24 na poziomie rozszerzonym.
- o godz. 14.00 egzamin z historii na poziomie podstawowym zaczęło pisać dziesięciu tegrocznych absolwentów, a na poziomie rozszerzonym sześciu.
W szóstym dniu ustnych egzaminów maturalnych do egzaminu z języka polskiego przystąpiło dwunastu tegorocznych absolwentów.

16.05.2013 - Zespół Teatralny "My" wystąpił na deskach kamiennogórskiego Centrum Kultury prezentując goszczącym u nas koleżankom i kolegom ze Schramberga oraz ich opiekunom spektakl pt. "Ballada o dwóch siostrach".

16.05.2013 - dziewczęta i chłopcy z naszego Gimnazjum startowali w powiatowych indywdualnych mistrzostwach lekkoatletycznych, które odbyły się w Kamiennej Górze na stadionie przy ul. Słowackiego.

16.05.2013 - ósmy dzień tegorocznych egzaminów maturalnych. W piątym dniu ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego do egzaminu przystąpiło 26 tegorocznych absolwentów Liceum, a w drugim dniu ustnych egzaminów maturalnych z języka angielskgo egzamin zdawało 19 tegorocznych absolwentów.

15.05.2013 - siódmy dzień tegorocznych egzaminów maturalnych. W czwartym dniu ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego do egzaminu przystąpiło 25 tegorocznych absolwentów Liceum, a w pierwszym dniu ustnych egzaminów maturalnych z języka angielskgo do egzaminu przystąpiło 18 tegorocznych absolwentów.

14.05.2013 - szósty dzień egzaminów maturalnych:
- o godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z chemii na poziomie podstawowym przystąpiła dwóch tegorocznych absolwentów naszego Liceum i dziewięciu na poziome rozszerzonym;
- o godz. 14.00 arkusz egzaminy z geografii na poziomie podstawowym zaczęło rozwiązywać 28 tegorocznych absolwen­tów naszego Liceum i 12 na poziomie rozszerzonym.
W trzecim dniu ustnych egzaminów maturalnych do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 24 tegorocznych absol­wentów. Wszyscy egzamin zdali.

13.05.2013 - goszcząca u nas od piątku młodzież ze szkoły w Schrambergu zwiedzała naszą Szkołę. Uczniowie z Nie­miec i ich opiekunowie zostali na wstępie oficjalnie powitani w auli szkolnej przez Starostę Powiatu Kamiennogórskiego panią Ewę Kocembę oraz Dyrektora naszego Zespołu pana Jacka Bruździaka.

13.05.2013 - piąty dzień tegorocznych egzaminów maturalnych. Pisemny egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym zdawało 44 tegorocznych absolwentów Liceum, a na poziomie rozszerzonym osiemnastu.
Drugi dzień ustnych egzaminów maturalnych. Do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 29 tegorocznych absolwentów i wszyscy egzamin zdali.

10.05.2013 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, już po raz jedenasty, ropoczęła wizytę u nas młodzież ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy). Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawuje po tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomaga go pani Justyna Wojtkiewicz wraz z grupą uczniów z naszego Liceum, którzy goszczą u siebie w domach niemieckie koleżanki i kolegów.

10.05.2013 - czwarty dzień egzaminów maturalnych:
- od godz. 9.00 pisemny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zdawało 28 tegorocznych absolwentów na­szego Liceum;
- o godz. 14.00 pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęło 45 tegorocznych absolwentów Liceum.
W pierwszym dniu ustnych egzaminów maturalnych do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 25 tegorocznych absol­wentów naszego Liceum. Wszyscy egzamin zdali, a wśród nich 9 osób zdało egzamin z najwyższym możliwym wynikiem (20 pkt/100%).

09.05.2013 - trzeci dzień tegorocznych egzaminów maturalnych:
- od godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 86 tegorocznych ab­solwentów naszego Liceum;
- od godz. 14.00 pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęło 30 tegorocznych ab­solwentów naszego Liceum.

09.05.2013 - drugi dzień tegorocznych egzaminów maturalnych - egzamin pisemny z matematyki na poziomie pod­stawowym zdawało 153 tegorocznych absolwentów naszego Liceum..

08.05.2013 - drugi dzień tegorocznych egzaminów maturalnych - egzamin pisemny z matematyki na poziomie pod­stawowym.

07.05.2013 - pierwszy dzień tegorocznych egzaminów maturalnych - egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystąpili wszyscy tegoroczni absolwenci Liceum - 153 osoby.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

07-08.05.2013 - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-III Gimnazjum nr 2.

06.05.2013 - zmiana planu lekcji.

06-09.05.2013 - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II Liceum Ogólno­kształcącego.

03.05.2013 - Święto Narodowe Trzeciego Maja; święto państwowe; dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

02.05.2013 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów i słuchaczy szkół naszego Zespołu.

01.05.2013 - Święto Pracy; święto państwowe; dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

30.04.2013 - znane już są wyniki tegorocznej Ligi Klas rozegranej podczas XV LO-wskich Spotkań. Rywalizaję wygrała zdecydowanie klasa 2d Liceum. Odpowiednio na drugim i trzecim miejscu uplasowały się klasy 2e i 1e.

26.04.2013 - w kamiennogórskim Centrum Kultury pożegnaliśmy kolejny rocznik uczniów, a od dziś już Absolwentów, naszego Liceum Ogólnokształcącego.
W uroczystości uczestniczyli:
- Senator RP pan Józef Pinior wraz z małżonką panią Maria Pinior
- Starosta Kamiennogórski pani Ewa Kocemba
- Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra pan Kazimierz Kawa
- Wójt Gminy Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński
- Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon
- Wójt Gminy Marciszów pan Stefan Zawierucha
- Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra pan Henryk Różański
- ksiądz kanonik Ryszard Dąbrowski - proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze
- Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze pani Cecylia Skulska
oraz oczywiście uczniowie klas trzecich, rodzice uczniów oraz wychowawcy klas, a także nauczyciele.
Uroczystość po raz kolejny przyjęła formę koncertu, w czasie którego przerwy pomiędzy wręczaniem nagród wypełniały piosenki wykonywane przez uczniów naszego Liceum, przy czym tym razem utwór otwierający wykonała trójka wycho­wawców klas trzecich: pani Jolanta Myśliwiec, pani Danuta Ruchała i pan Hieronim Mader.
W pierwszej kolejności nagrody uczniom wręczyli:
- uczennicy klasy 3f Martynie Kowalczyk Starosta Kamiennogórski pani Ewa Kocemba
- uczennicy klasy 3d Angeli Maciejewicz Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra pan Kazimierz Kawa
- uczennicy klasy 3f Justynie Prokopik Wójt Gminy Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński
- uczennicy klasy 3c Marcelinie Gołdyn Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon
- uczennicy klasy 3b Danucie Olesiak Wójt Gminy Marciszów pan Stefan Zawierucha
- uczniowi klasy 3c Michałowi Melnyczence enator RP pan Józef Pinior.
Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra pan Henryk Różański złożył na ręce Dyrektora naszego Zespołu pana Jacka Bruździaka podziękowania dla niego i nauczycieli za trud włożony w kształcenie i wycho­wanie uczniów.
W dalszej części nagrody uczniom za ukończenie Liceum z wyróżnieniem wraz z Dyrektorem naszego Zespołu wręczyli wychowawcy klas:
- pan Andrzej Przybytek uczniom klasy 3a:
1. Anicie Nowakowskiej
2. Patrykowi Piekarczykowi;
- pani Jolanta Myśliwiec uczniom klasy 3b:
1. Danucie Olesiak
2. Martynie Talarczyk
3. Małgorzacie Ziębie;
- pani Gabriela Hubert uczniom klasy 3c:
1. Patrycji Czekirdzie
2. Marcelinie Gołdyn
3. Magdalenie Kiecce
4. Dominice Kuleszy;
- pani Danuta Ruchała uczniom klasy 3d:
1. Paulinie Biernackiej
2. Angelice Kurzei
3. Angeli Maciejewicz
4. Dorocie Maraś
5. Annie Nakoniecznej
6. Annie Paździur
7. Natalii Porębskiej;
- pan Hieronim Mader uczniom klasy 3e:
1. Katarzynie Nowak
2. Karinie Osojcy;
- pan Maciej Latawiec uczniom klasy 3f:
1. Martynie Kowalczyk
2. Danielowi Kożuchowi
3. Maciejowi Niemasikowi
4. Arlecie Olszak
5. Justynie Prokopik
6. Paulinie Sadowskiej
7. Katarzynie Szuper
8. Natalii Urbanowicz.
W następnej części uroczystości z rąk Prezesa Stowarzyszenia Promocji Edukacji FUTURUM nagrody pieniężne otrzymali:
1. Kamil Borys
2. Wojciech Fuksiewicz
3. Przemysław Jojczyk
4. Martyna Kowlaczyk
5. Cezary Mader
6. Maciej Niemasik
7. Anna Paździur
8. Katarzyna Szuper.
Następnie Dyrektor Centrum Kultury w Kamiennej Górze pan Marek Dańczak i Dyrektor naszego Zespołu, a jednocześnie instruktor teatralny prowadzący od 21 lat Zespół Teatralny "My", pan Jacek Bruździak podziękowali za pracę w Zespole oraz za współpracę muzyczną z Zespołem:
1. Nikoli Barnowskiej
2. Kamilowi Borysowi
3. Dorocie Juście
4. Laurze Kowalczyk
5. Martynie Kowalczyk
6. Maciejowi Niemasikowi
7. Justynie Prokopik
8. Annie Rozmysł
9. Natalii Urbanowicz
10. Damianowi Wiatrowi.
Z kolei za wkład artystyczny:
- w pracę zespołu Teatralnego "Pod jednym dachem" podziękowała uczennicy Paulinie Lewandowskiej opiekunka Zespołu pani Marzena Szewczyk.
- w życie Szkoły, również uświetnienie dzisiejszej uroczystości, podziękował pan Wiesław Kozłowski następującym uczniom:
1. Paulinie Bielewicz
2. Kamilowi Borysowi
3. Michałowi Danileckiemu
4. Patrykowi Jankowskiemu
5. Dorocie Juście
6. Laurze Kowalczyk
7. Martynie Kowalczyk
8. Joannie Łuczkowskiej
9. Maciejowi Niemasikowi
10. Justynie Prokopik
11. Annie Rozmysł
12. Żaklinie Runge
13. Piotrowi Sidowrowi.
Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się także:
- członkowie samorządu uczniowskiego oraz pracujący na rzecz środowiska lokalnego wolontariusze, którym nagrody wręczyła pani Sylwia Cierpikowska - opiekunka samorządu uczniowskiego
- reprezentanci naszego Liceum w rozgrywkach Dolnośląskich Meczów Matematycznych, którzy nagrody otrzymali z rąk pani Danuty Ruchały - opiekunki reprezentacji matematycznej
- "redaktorzy" gazetki szkolnej "Szkolne Szpilki", którym tradycyjne "dyplomy z piórem" wręczyła opiekunka zespołu redakcyjnego gazetki pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
- reprezentanci naszego Liceum w zawodach sportowych, którzy odnieśli wiele sukcesów na szczeblu strefy jeleniogórskiej i województwa dolnośląskiego, którym nagrody wręczyli nauczyciele wychowania fizycznego: pani Gabrieli Hubert i pana Macieja Latawca.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała przedstawicielka uczniów klas trzecich Liceum Ida Niewiadomska oraz ksiądz kanonik Ryszard Dąbrowski - proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

26.04.2013 - za nami imprezy w ramach XV LO-wskich Spotkań, w tym:
- spotkania Absolwentów naszego Liceum z obecnymi uczniami klas I-II LO:
1. pan Marcin Chamot spotkanie z klasą 1c
2. pan dr Grzegorz Debita spotkanie z klasą 2e
3. pani Olga Jachym spotkanie z uczniami z klas 2a i 2c
4. pan Grzegorz Jaciuk spotkanie z klasą 1b
5. pan Krzysztof Kurowski spotkanie z uczniami z klas 2a i 2c
6. pan Przemysław Kurowski spotkanie z klasą 1a
7. pan Paweł Łabuda spotkanie z klasą 2d
8. pan Kosma Tomaszek spotkanie z klasą 1e
9. pan Krzysztof Wojtas spotkanie z klasą 1d;
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
- "klasowe potyczki" czyli Liga Klas, w tym konkursy:
1. biologiczny
2. chemiczny
3. historyczny
4. plastyczny
5. polonistyczny
6. "rzutki w tarczy"
7. sportowy
8. udzielania pierwszej pomocy
9. wiedzy o Biblii
10. wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Za kilka dni dowiemy się, która z klas wygrała tegoroczną Ligę Klas.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

25.04.2013 - trzeci i ostatni dzień egzaminów gimnazjalnych; uczniowie czterech klas trzecich naszego Gimnazjum przystą­pili do egzaminów:
- w zakresie języków obcych na poziomie podstawowym - język angielski i język niemiecki - początek. godz. 9.00; czas trwania 60 minut;
- w zakresie języków obcych na poziomie rozszerzonym - język angielski i język niemiecki - początek. godz. 11.00; czas trwania 60 minut;
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II Gimnazjum.

24.04.2013 - drugi dzień egzaminów gimnazjalnych; uczniowie czterech klas trzecich naszego Gimnazjum przystą­pili do egzaminów:
- w zakresie przedmiotów przyrodniczych - początek. godz. 9.00; czas trwania 60 minut;
- z matematyki - początek. godz. 11.00; czas trwania 90 minut.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II Gimnazjum.

23.04.2013 - pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych; uczniowie czterech klas trzecich naszego Gimnazjum przystą­pili do egzaminów z:
- historii i wiedzy o społeczeństwie - początek. godz. 9.00; czas trwania 60 minut;
- języka polskiego - początek. godz. 11.00; czas trwania 90 minut.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II Gimnazjum.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

22.04.2013 - wydany został kolejny numer, 2 (49) III-IV 2013, szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra. Miasto Lang­hansa".

19.04.2013 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów klas III Li­ceum Ogólnokształcącego.
Przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, w obecności księdza kanonika Ryszarda Dąbrowskiego - proboszcza prafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze, grono pedagogiczne naszego Zespołu podziękowało za wieloletnią pracę pani Antoninie Matyszczuk - nauczycielowi-katachecie, która z dniem 1 maja br. przechodzi na emeryturę.

18.04.2013 - w szkolnej auli odbył się "Wieczór słowa, obrazu i muzyki" przygotowany dla społeczności lokalnej przez młodzież z naszego Gimnazjum oraz Liceum pod opieką pani Beaty Czyczkan i pani Joanny Oleksy.
Idea Wieczoru słowa, muzyki i obrazu pt. "Z głębin szuflady" to spotkanie i prezentacja uczniów, którym nieobce są artystyczne odkrycia i uniesienia - tych, którzy grają, śpiewają, mierzą się z materią słowa, zaklinają rzeczywistość za pomocą pędzla, ołówka, aparatu fotograficznego, a nawet igły i nitki. Wieczór został zorganizowany m.in. przez Towarzystwo Poszukiwania Chwil Niecodziennych - grupę młodzieży skupioną przy naszej szkolnej Bibliotece.
Bohaterowie spotkania - gimnazjaliści oraz licealiści - wystąpili przed zaproszonymi gośćmi: nauczycielami, rodzicami oraz kolegami ze szkoły. Zaprezentowali swoje próbki literackie, obrazy, fotografie, hafty. W programie spotkania nie zabrakło również uczniów utalentowanych muzycznie - solistów oraz zespołów: "Endear", "Duet Śniadaniowy", "Keep K.A.L.M" oraz zespół "Chcemy" - znany z występów w środowisku lokalnym. Wszyscy artyści zebrani w auli zamienionej na kawiarnię literacką - galerię - Salon Chwil Niecodziennych zostali owacyjnie przyjęci przez licznie zgromadzoną publiczność. Druga edycja Wieczoru "Z głębin szuflady" już w następnym roku szkolnym, bo artystów w szkołach naszego Zespołu niemało.

17.04.2013 - odbyło się spotkanie szkoleniowe Dyrektora Zespołu z uczniami klas trzecich Liceum, które dotyczyło zasad postępowania w czasie egzaminu maturalnego i procedur z nim związanych.

16.04.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum wystartowała w finale Dolnego Śląska w pływaniu.
Skład reprezentacji:
1. Marcelina Babik (kl.3b)
2. Natalia Bandyk (kl.1a)
3. Wiktoria Bielańczyk (kl.2b)
4. Eliza Brandys (kl.2c)
5. Justyna Cieślak (kl.3d)
6. Aleksandra Druciak (kl.3d)
7. Aleksandra Karwala (kl.2c)
8. Aleksandra Noskowicz (kl.3a)
9. Marcelina Postawa (kl.2a)
10. Marcelina Radziejewska (kl.3b)
11. Beata Regner (kl.2c)
12. Małgorzata Stypuła (kl.1a)
13. Karolina Szewczyk (kl.3a)
14. Aleksandra Szmajdzińska (kl.3a)
Opiekun zespołu: pani Halina Jacyno

16.04.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła drugie miejsce w zawodach miejskich w piłce noż­nej, które rozegrane zostały na "Orliku" zlokalizowanym przy Zespole Szkół przy ulicy Lubawskiej.
Opiekun drużyny: pan Paweł Szwaja
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

16.04.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum wygrała mecz o mistrzostwo powiatu w piłce nożnej z drużyną z ZSZiO w Kamiennej Górze, który rozegrany został na boisku zlokalizowanym przy ulicy Kościuszki.
Opiekun drużyny: pani Gabriela Hubert
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

12.04.2013 - w naszym Liceum odbył się Dzień Otwartej Szkoły adresowany do uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu naszego powiatu, który przyjął formę Minifestiwalu Nauki. Gimnazjaliści mogli po raz kolejny zapoznać się z ofertą edukacyjną na Liceum na rok szkolny 2013/2014 oraz uczestniczyć w pokazach naukowych. Najbardziej widowiskowa okazała się chemia i jej "ryczący gumowy niedźwiedź", "śpiewające ogórki" i "burza w probówce". Również interesujące były prezentacje doświadczeń fizyki z elektryczności i mechaniki; biologia, pokazująca sposoby wykrywania skrobi w owocach i warzywach oraz matematyka, prezentująca kostkę Rubika w najróżniejszych odsłonach. Zaprezentowane zostały także międzynarodowe projekty, realizowane w naszej Szkole. Kandydatom na licealistów pokazano także humanistyczno-artystyczną działalność Liceum, należy tu wspomnieć o koncercie zespołu Endear, wystawie zdjęć z warsztatów Lanterna Futuri oraz centrum multimedialnym, jakie funkcjonuje w naszej bibliotece szkolnej. Gimnazjaliści z zainteresowaniem uczestniczyli w tak różnorodnych zajęciach, a każdy z nich mógł znaleźć coś specjalnie dla siebie.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

12-13.04.2013 - Zespół Teatralny "My" otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych we Włoc­ławku.
Opiekun Zespołu: pan Jacek Bruździak.

12.04.2013 - uczniowie z klasy 1a i 1c Gimnazjum poszerzali swoją wiedzę z zakresu twierdzenia Pitagorasa w wał­brzskim ExploraParku, a w ramach edukacji filmowej obejrzeli film w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City.
Opiekunkami uczniów były panie: Monika Babik, Marta Nackowska i Justyna Wojtkiewicz.

12.04.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum uczestniczyła w zawodach w piłce nożnej halowej.
Opiekun drużyny: Adam Nowak.

12.04.2013 - uczniowie z klasy 2b Gimnazjum oraz klas 1e, 2a, 2b, 2c i 2d naszego Liceum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzeli w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Baczyński".
Opiekunkami uczniów były panie: Bogusława Dzimitrowicz, Elżbieta Jaszek, Antonina Matyszczuk, Marzena Szewczyk.

10.04.2013 - uczniowie z klas 1a, 1b, 1c Gimnazjum oraz 1a, 1b, 1c, 1d Liceum w ramach edukacji muzycznej wy­słuchali w auli szkolnej kolejnego koncertu Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. Część muzyczna została zapre­zentowana po raz drugi w tym roku przez gości z Meksyku. Rytmiczne brzmienie, fantastyczne gitary oraz oryginalne stroje muzyków zachwyciły słuchaczy. Meksykańska muzyka przeniosła uczniów w egzotyczne klimaty.
Organizatorką koncertu była szkolna liderka edukacji muzycznej pani Bogumiła Zachara.

10.04.2013 - wydany został kolejny numer licealnej gazetki szkolnej "Szkolne Szpilki".
[Elektroniczna wersja gazetki, w pliku PDF, wkrótce w dziale Gazetki szkolne.]

10.04.2013 - odbyły się spotkania rodziców uczniów z wychowawcami klas.

09.04.2013 - uczniowie czterech klas trzecich - 3a, 3b, 3c, 3e - naszego Liceum przystąpili do kolejnego w tym roku próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki.

09.04.2013 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała w Jeleniej Górze trzeci mecz półfinałowy w ramach te­gorocznej edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych. Nasza drużyna w składzie:
- Justyna Cieślak
- Jan Cieślik
- Aleksandra Damasiewicz
- Aleksandra Druciak
- Mikołaj Kreń
- Maciej Kucia
- Paula Kuklis
- Bartłomiej Lemański
- Dominik Mitro
- Mateusz Mućwicki
- Paweł Nowiszewski
- Jakub Szydłowski
wygrała mecz z drużyną z Gimnazjum nr 2 z Bolesławca.
Opiekunkami uczniów były panie Sylwia Gawerda i Jolanta Myśliwiec.

05.04.2013 - uczniowie naszego Liceum:
- Michalina Antoniewska,
- Elwira Czerwień,
- Michał Jała,
- Rafał Kurczewski,
- Malwina Lebek,
- Wojciech Leśniak,
- Anita Nowakowska,
- Paulina Rak,
- Ewa Skoczeń,
- Marcelina Ślusarz
odebrali stypendia przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, które ufundowane są w ramach dolnośląskiego programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych".

03.04.2013 - Mikołaj Kreń, uczeń klasy trzeciej naszego Gimnazjum nr 2, uczestniczył we Wrocławiu w uroczystej gali XIII edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista", jako laureat konkursu matematycznego.

28.03.-02.04.2013 - wiosenna przerwa świąteczna.

26.03.2013 - uczniowie z klasy 2e naszego Liceum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzeli w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Baczyński".
Opiekunami uczniów byli pani Monika Babik i pan Radosław Brymerski.

26.03.2013 - odbył się próbny pisemny egzamin maturalny z matematyki dla uczniów klas drugich naszego Liceum.

26.03.2013 - w kamiennogórskim Centrum Kultury odbyło się wręczenie stypendiów, które przyznał Burmistrz Miasta Kamienna Góra uczniom klas gimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego. Wśród wyróżnionych znalazła się duża grupa uczniów naszego Gimnazjum: Magdalena Banaś, Michał Borkowski, Grzegorz Bruździak, Justyna Cieślak, Karol Czoch, Aleksandra Damasiewicz, Bartosz Damasiewicz, Agnieszka Desperak, Maciej Drożdżowski, Aleksandra Druciak, Piotr Fałdziński, Małgorzata Filip, Bartosz Frączkowski, Nikola Fryzowicz, Michał Hnisdiłów, Aleksandra Karwala, Gabriela Koszarska, Mikołaj Kreń, Bartłomiej Krupowicz, Paula Kuklis, Natalia Miara, Łukasz Mućwicki, Paweł Nowiszewski, Oliwia Pietrukiewicz, Marcelina Radziejewska, Beata Regner, Aleksandra Rogowska, Martyna Sadowska, Oliwia Salamon, Natalia Skoczylas, Dawid Sowiński, Natalia Szczepanek, Jakub Szydłowski, Mateusz Ziaja, Agnieszka Zięba, Magdalena Żabska, Natalia Żeliszewska.

26.03.2013 - na kamiennogórskiej krytej pływalni odbyły się XI Mistrzostwa naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w pływaniu.
Wyniki Gimnazjum dziewczęta:
- 50 m stylem dowolnym:
1.Radziejewska Marcelina (kl.3B)
2.Babik Marcelina (kl.3B)
3.Szewczyk Karolina (kl.3A)
- 50 m stylem klasycznym:
1.Szmajdzińska Aleksandra (kl.3A)
2.Szewczyk Karolina (kl.3A)
3.Noskowicz Aleksandra (kl.2A)
- 50 m stylem grzbietowym:
1.Radziejewska Marcelina (kl.3B)
2.Babik Marcelina (kl.3B)
3.Noskowicz Aleksandra (kl.3A)
- 25 m stylem motylkowym:
1.Radziejewska Marcelina (kl.3B)
2.Szmajdzińska Aleksandra (kl.3A)
3.Szewczyk Karolina (kl.3A)
Wyniki chłopcy Gimnazjum:
- 50 m stylem dowolnym:
1.Bruździak Grzegorz (kl.3D)
2.Frączkowski Bartosz (kl.3D)
3.Czoch Karol (kl.3A)
- 50 m stylem klasycznym:
1.Frączkowski Bartosz (kl.3D)
2.Stec Michał (kl.2A)
3.Czoch Karol (kl.3A)
- 50 m stylem grzbietowym:
1.Bruździak Grzegorz (kl.3D)
2.Stec Michał (kl.2A)
3.Rak Adrian (kl.3B)
- 50 m stylem motylkowym:
1.Frączkowski Bartosz (kl.3D)
2.Bruździak Grzegorz (kl.3D)
3.Stec Michał (kl.2A)
Klasyfikacja klasowa:
1.Klasa 3B - 64 pkt
2.Klasa 3A - 56 pkt
3.Klasa 3D - 28 pkt
Puchar Dyrektora wywalczyła klasa 3B.

Wyniki Liceum dziewczęta:
- 50 m stylem dowolnym:
1.Stec Nikola (kl.2E)
2.Niemiec Dominika (kl.2D)
3.Kaczyńska Magda (kl.3B)
- 50 m stylem klasycznym:
1.Kaczyńska Magda (kl.3B)
2.Orzechowska Weronika (kl.1D)
3.Mordarska Magda (kl.2C)
- 50 m stylem grzbietowym:
1.Pazera Klaudia (kl.1C)
2.Niemiec Dominika (kl.2D)
3.Smędzik Edyta (kl.3B)
- 25 m stylem motylkowym:
1.Stec Nikola (kl.2E)
2.Pazera Klaudia (kl.1C)
3.Niemiec Dominika (kl.2D)
Wyniki chłopcy Liceum:
- 50 m stylem dowolnym:
1.Marcinkowski Michał (kl.2C)
2.Banaszkiewicz Dawid (kl.2A)
3.Dybiec Radosław (kl.3F)
- 50 m stylem klasycznym:
1.Jacyno Paweł (kl.3F)
2.Dybiec Radosław (kl.3F)
3.Styrna Maciej (kl.1E)
- 50 m stylem grzbietowym:
1.Marcinkowski Michał (kl.2C)
2.Banaszkiewicz Dawid (kl.2A)
3.Styrna Maciej (kl.1E)
- 50 m stylem motylkowym:
1.Marcinkowski Michał (kl.2C)
2.Banaszkiewicz Dawid (kl.2A)
3.Jacyno Paweł (kl.3F)
Klasyfikacja klasowa:
1.Klasa 1C - 34 pkt
2.Klasa 3F - 30 pkt
3.Klasa 2E - 29 pkt
Puchar Dyrektora otrzymała klasa 1C.

23.03.2013 - Paweł Nowiszewski, uczeń klasy trzeciej naszego Gimnazjum, wystartował w finale wojewódzkim Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, który odbył się we Wrocławiu.

22.03.2013 - odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich naszego Gimnazjum z przedstawicielami Dofama Thies sp. z.o.o, podczas którego prezedstawiona została uczniom oferta dalszej nauki w klasach zasadniczej szkoły zawodowej, które prowadzone są pod patronatem zakładu.

22.03.2013 - w Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyły się eliminacje powiatowe 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla liceum. Po wysłuchaniu 8 recytatorów w Turnieju Recytatorskim i 2 w Turnieju Poezji Śpiewanej jurorzy postanowili przyznać:
1 miejsce - Paulinie Lewndowskiej oraz równorzędne 1 miejsce Dorocie Jadeszko,
2 miejsce - Dorocie Staszak,
3 miejsce Monice Myjak.
W Turnieju Poezji Śpiewanej 1 miejsce zajął Maciej Niemasik.
Na Eliminacje Rejonowe w Jeleniej Górze, które odbędą się 6 kwietnia 2013 r. zakwalifikowali się:
Turniej Recytatorski: Paulina Lewandowska, Dorota Jadeszko, Dorota Staszak;
Turniej Poezji Śpiewanej: Maciej Niemasik.

21.03.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła II miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce siatko­wej, który rozegrano w Jaworze.
W meczu półfinałowym nasza drużyna wygrała z zespołem z Gimnazjum nr 2 z Bielawy 2:0. W drugim półfinale zespół Gimnazjum nr 5 z Wrocławia pokonał reprezentantów gospodarzy - zawodników z Gimnazjum nr 1 z Jawora. W finale zespół wrocławski, którego trzon stanowili zawodnicy Gwardii Wrocław, wygrał 2:0 z naszą reprezentacją.
Nasi chłopcy z Gimnazjum zdobyli srebrny medal i zostali wicemistrzami województwa. Tym samym piąty rok z rzędu re­prezentacja naszego Gimnazjum pod opieką pana Krzysztofa Pawlikowskiego plasuje się w czołowej trójce województwa. Skład drużyny:
1. Jakub Błażków (kl.2c),
2. Robert Bodziony (kl.3c),
3. Szymon Dzimitrowicz (kl.2b),
4. Adrian Kanter (kl.2a),
5. Mateusz Karwala (kl.2d),
6. Mateusz Kożuch (kl.2c),
7. Kornel Lewicki (kl.2a),
8. Piotr Maurer (kl.2d),
9. Kornel Salmanowicz (kl.2b),
10. Damian Smaza (kl.2d),
11. Dawid Sowiński (kl.2c),
Opiekun drużyny: pan Krzysztof Pawlikowski

21.03.2013 - Mikołaj Kreń, uczeń klasy trzeciej naszego Gimnazjum, zosał laureatem konkursu zDolny Ślązak Gim­nazjalista w ramach finału matematycznego.
zDolny Ślązak Gimnazjalista to najbardziej prestiżowy konkurs wojewódzki adresowany do gimnazjalistów z terenu Dolnego Śląska, który pozwala laureatom na wolny wybór szkoły ponagimnazjalnej oraz zwalnia ich z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
Opiekunką ucznia była pani Jolanta Myśliwiec.

21.03.2013 - uczniowie naszego Gimnazjum Kamila Sobiechowska i Maciej Mierzwa wzięli udział w eliminacjach rejonowych 58 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Pegazik, które dobyły sie w Teatrze Starym w Bolesławcu.

21.03.2013 - w związku z tradycyjnymi obchodami Pierwszego Dnia Wiosny w Szkole odbyło się wiele imprez. Uczniowie mogli między innymi:

 • uczetniczyć w programie "Dzień Francuski" przygotowanym w ramach gimnazjalnego projektu edukacyjnego przez klasę 1a Gimnazjum przy współudziale grupy uczniów z innych klas pod opieką pań Moniki Breitenfellner-Pasiut i Marty Nackowskiej;
  [Zdjęcia w dziale Galeria.]
 • obejrzeć w kamiennogórskim Centrum Kultury spektakl pt. c przygotowany w konwencji teatru maski przez Zespół Teatralny "My"; trupa teatralna składa się z uczniów naszego Zespołu Szkół i pro­wadzona jest od dwudziestu jeden lat przez pana Jacka Bruździaka; spektakl wystawiany był trzykrotnie dla kolejnych grup uczniów;
  [Zdjęcia w dziale Galeria.]
 • wysłuchać, w ramach obchodów Dni Szwedzkich na Dolnym Śląsku, w kamiennogórskim Muzeum wykładów na temat: "Kim byli wikingowie?" i "Świat krajów skandynawskich";
  [Zobacz także informacje na ten temat stronie portalu powiatowa.info.]
 • uczestniczyć w projekcji filmów, których fabuła oparta była na lekturach szkolnych.

21.03.2013 - uczniowie z klas maturalnych naszego Liceum wzięli udział w tradycyjnej pielgrzymce maturzystów diecezji legnickiej na Jasną Górę.
Opiekunami uczniów były panie: Dorota Dzielędziak, Antonina Matyszczuk, Jolanta Myśliwiec i Danuta Ruchała oraz ks. Krzysztof Paszkiewicz.

21.03.2013 - uczniowie z klas 1b, 1c, 2d i 3a naszego Gimnazjum w ramach edukacji teatralnej obejrzeli spektakl pt. "Dancing w kwaterze Hitlera " w Teatrze im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze.
Opiekunami uczniów były panie: Lidia Drozdowska, Halina Jacyno i Dorota Sadowska.

21.03.2013 - odbył sie szkolny etap konkursu "Kangur Matematyczny".

20.03.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła II miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce siat­kowej, który rozegrano w Głogowie.
W meczu półfinałowym nasza drużyna pokonała zespół z Gimnazjum nr 2 w Głogowie 2:1, a w meczu finałowym uległa re­prezentantkom Gimnazjum ze Strzelina.
Opiekun drużyny: pani Marta Malich
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

19.03.2013 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła II miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w szachach druży­nowych, które rozegrane zostały w Siedlęcinie.
Skład drużyny: Michał Bogusz (kl.1b), Karol Czoch (kl.3a), Katarzyna Gil (kl.3c), Michał Hnisdiłów (kl.3d)
Opiekunami uczniów byli pan Stefan Hałubek i pan Jarosław Kawerski.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

19.03.2013 - uczniowie z klasy 3d naszego Gimnazjum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzeli w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Syberiada polska".
Opiekunkami uczniów były panie: Władysława Druciak i Marta Całko.

18.02.2013 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała, tym razem "u siebie", drugi mecz półfinałowy w ramach te­gorocznej edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych. Nasi uczniowie wygrali 46:20 mecz z drużyną z Gimnazjum nr 1 z Jeleniej Góry im. Tadeusza Kościuszki.
Opiekunkami uczniów były panie Sylwia Gawerda i Jolanta Myśliwiec.

18.03.2013 - Dyrektor naszego Zespołu Szkół wraz z dwójką uczniów z naszego Liceum spotkał się z uczniami klas trzecich z Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze. Było to kolejne spotkanie, które dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2013/2014.

17-23.03.2013 - uczniowie z klasy 1d Liceum uczestniczyli w warsztatach - teatr, muzyka, film, słowo, fotografia - re­alizowanych w ramach interkulturowego projektu Lanterna Futuri. Warsztaty odbywały się w:
- Grosshennersdorfie (Niemcy) - opiekun grupy: pani Marzena Szewczyk,
- Herrnhut (Niemcy) - opiekun grupt: pan Władysław Krupa,
- Niedamirowie - opiekun grupy: pani Wiesława Głuchowska.
W zajęciach warsztatowych wraz z naszymi uczniami brała udział młodzież z Czech i Niemiec.

15.03.2013 - odbyła się premiera spektaklu "Ballada o dwóch siostrach", który przygotował Zespół Teatralny "My".
Zespół działa już od dwudziestu jeden lat przy kamienogórskim Centrum Kultury i składa się z uczniów naszego Zespołu, a prowadzony jest od początku swojego istnienia przez Dyrektora naszego Zespołu pana Jacka Bruździaka.
[Zobacz także informacje na stronach:
- portalu powiatowa.info.
- portalu RTI24.pl.]
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

15-16.03.2013 - grupa uczniów z klasy 2a i 2e Liceum w ramach integracji zespołów klasowych, poznawania historii wybranych zabytków Dolnego Śląska oraz pracy nad projektem "Noc w muzeum" gościła w Zamku Bolków.
Opiekunowie uczniów: pani Marzena Szewczyk i pan Radosław Brymerski

15.03.2013 - Dyrektor naszego Zespołu Szkół spotkał się z uczniami klas trzecich z naszego Gimnazjum. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014, w tym do klas pierwszych naszego Liceum.

15.03.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Licem wystartowały bez powodzenia w mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej. Obie drużyny uległy reprezentantom Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Ka­miennej Górze.
Rozgrywki odbyły się w sali sportowej ZSZiO.
[Zobacz także informacje na stronach portali powiatowa.info i RTI24.pl.]

14.03.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum zajęła II miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce siatkowej, który rozegrano w Jaworze.
Skład drużyny:
1. Michalina Antoniewska (kl.1e),
2. Paulina Dziedzic (kl.2e),
3. Magdalena Gredes (kl.2e),
4. Beata Kita (kl.2e),
5. Magdalena Kiecka (kl.3c),
6. Monika Kluczyńska (kl.2e),
7. Nikola Korwel (kl.2a),
8. Dominika Kulesza (kl.3c),
9. Kinga Kwiatek (kl.2a),
10. Monika Migacz (kl.1e),
11. Karolina Pocha (kl.2e),
12. Aleksandra Solarz (kl.2c),
13. Olga Więcławska (kl.1a).
Opiekun drużyny: pan Maciej Latawiec
W pierwszym meczu nasza reprezentacja zmierzyła się z gospodyniami turnieju drużyną z ZSO w Jaworze. Po zaciętym pojedynku nasze dziewczęta wygrały 2:1. W drugim półfinale zespół ze Świdnicy dość łatwo pokonał zawodniczki z Zes­połu Szkół nr 22 z Wrocławia 2:0. W meczu o trzecie miejsce gospodynie ponownie przegrały 0:2 z rówieśniczkami z Wrocławia, które reprezentują klub Gwardia Wrocław. W finale bardziej doświadczone i utytułowane świdniczanki wygrały 2:0 z drużyną naszego Liceum. Dziewczęta z naszej Szkoły zdobyły srebrne medale i zostały wicemistrzyniami województwa.
[Zobacz także informacje na stronach portali powiatowa.info i RTI24.pl.]

14.03.2013 - uczniowie naszego Liceum:
1. Kinga Bocheńska,
2. Jakub Furmanek,
3. Anna Hypś,
4. Oldrich Justa,
5. Karol Laszczkowski,
6. Marcelina Ślusarz,
7. Marlena Zarzycka
znaleźli się w grupie 30 uczniów z dolnośląskich szkół pnadgimnazjalnych, którzy uczestniczyli w II etapie III Dolno­śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Anna Hypś i Marcelina Ślusarz awansowały do finałowej dziesiątki i ostatecznie zajęły odpowiednio V i VII miejsce. Każda z dziewcząt w nagordę otrzymała tablet.
Opiekunka uczniów: pani Bogusława Dzimitrowicz.

14.03.2013 - grupa uczniów z klas 1a, 1b, 1c naszego Gimnazjum w czasie wycieczki zwiedziła wałbrzyską palmiarnię i w ramach edukacji filmowej obejrzała w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film.
Opiekunką uczniów była pani Monika Breitenfellner-Pasiut

13.03.2013 - reprezentacja naszego Liceum zajęła II miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w szachach drużynowych, które rozegrane zostały w Siedlęcinie.
Skład drużyny: Igor Baran (kl.2e), Kornelia Kopeć (kl.1d), Mateusz Noworul (kl.3f), Kamil Połubok (kl.1b)
Opiekunami uczniów byli pani Gabriela Hubert i pan Stefan Hałubek.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

13.03.2013 - Kamila Jaszczur i Aleksandra Szmajdzińska, uczennice z klasy 3a naszego Gimnazjum, reprezentowały naszą Szkołę i powiat kamiennogórski w finale Gimnazjady strefy jeleniogórskiej w tenisie stołowym, który został rozegrany w sali sportowej Zespołu Szkół w Pisarzowicach. Dziewczęta zajęły VII miejsce.
Opiekunka zespołu: pani Halina Jacyno

13.03.2013 - podobnie jak w dniu wczorajszym na piątej lekcji uczniowie naszego Gimnajum, a na szóstej lekcji uczniowie Liceum brali udział w rekolekcjach wielkopostnych w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.
Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, brali w tym czasie udział w zajęciach etyki.
Po naukach rekolekcjnych młodzież nie wracała już do szkoły.

13.03.2013 - Dyrektor Zespołu wraz z trójką uczniów z naszego Liceum spotkał się z uczniami klas trzecich z Gim­nazjum w Czarnym Boże. Było to kolejne spotkanie, które dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2013/2014.

12.03.2013 - wydany został nowy folder naszego Zspołu Szkół pt."Drzwi do wiedzy otworzone".

12.03.2013 - prowadzone przez pana Jana Lubienieckiego Szkolne Koło Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gotthar­da Langhansa zorganizowało sesję popularno-naukową, która poświęcona była życiu pana Stefana Arczyńskiego - jed­nego z najlepszych polskich fotografów, który swój pierwszy zakład fotograficzny prowadził w Kamiennej Górze.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

12.03.2013 - tak samo jak w dniu wczorajszym na piątej lekcji uczniowie naszego Gimnajum, a na szóstej lekcji uczniowie Liceum brali udział w rekolekcjach wielkopostnych w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.
Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, brali w tym czasie udział w zajęciach etyki.
Po naukach rekolekcjnych młodzież nie wracała już do szkoły.

12.03.2013 - na tablicy informacyjnej obok sekretariatu ogłoszone zostały harmonogramy egzaminów gimnazjalnych.

11.03.2013 - na piątej lekcji uczniowie naszego Gimnajum, a na szóstej lekcji uczniowie Liceum brali udział w reko­lekcjach wielkopostnych w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.
Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, brali w tym czasie udział w zajęciach etyki.
Po naukach rekolekcjnych młodzież nie wracała już do szkoły.

11.03.2013 - Dyrektor Zespołu wraz z trójką uczniów z naszego Liceum spotkał się z uczniami klas trzecich z Gim­nazjum w Lubawce. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2013/2014.

08.03.2013 - z okaji Dnia Kobiet uczniowie w klasach przygotowali swoim koleżankom i nauczycielkom liczne niespodzianki. Także męska część pracowników naszego Zespołu przygotowała dla swoich koleżanek z pracy na długiej przerwie w auli szkolnej niespodziankę w postaci słodkiego poczęstunku i krótkiego występu artystycznego.

08.03.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół gim­nazjalnych w piłce siatkowej. W meczu półfinałowym nasza drużyna pokonała zespół reprezentujący Gimnazjum z Leśnej 2:1, a w finale wygrała 2:0 z reprezentacją Gimnazjum z Gryfowa Śląskiego.
Tym samym nasza reprezentacja awansowała do finału wojewódzkiego.
Skład reprezentacji:
1. Jakub Błażków (kl.2c),
2. Robert Bodziony (kl.3c),
3. Szymon Dzimitrowicz (kl.2b),
4. Adrian Kanter (kl.2a),
5. Mateusz Karwala (kl.2d),
6. Mateusz Kożuch (kl.2c),
7. Kornel Lewicki (kl.2a),
8. Piotr Maurer (kl.2d),
9. Kornel Salmanowicz (kl.2b),
10. Damian Smaza (kl.2d),
11. Dawid Sowiński (kl.2c),
Opiekun drużyny: pan Krzysztof Pawlikowski

08.03.2013 - uczniowie z klasy 2c w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzeli w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Syberiada polska". Uczniowie w ramach propagowania aktywnych form spędzania wolnego czasu wzięli również udział w zajęciach na lodowisku w Świdnicy.
Opiekunkami uczniów były panie: Monika Babik i Elżbieta Jaszek

07.03.2013 - Dyrektor naszego Zespołu spotkał się z uczniami klas trzecich z Gimnazjum w Chełmsku Śląskim. Było to kolejne spotkanie z uczniami klas trzecich gimnazjum z terenu powiatu, które dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2013/2014.

07.03.2013 - w auli szkolnej odbył się szkolny etap 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie udział wzięło 11 uczniów, z czego 8 startowało w turnieju recytatorskim, a troje w tuenieju poezji śpiewanej. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 22 marca 2013 roku w Centrum Kultury w Ka­miennej Górze, zakwalifikowali się w turnieju recytatorskim następujący uczniowie:
1 miejsce: Paulina Lewandowska,
2 miejsce: Dorota Jadeszko,
3 miejsce: Dominika Czernik;
wyróżnienie:
- Anna Hypś,
- Monika Myjak,
- Dorota Staszak.
W turnieju poezji śpiewanej zakwalifikowali się:
- Maciej Niemasik,
- Weronika Orzechowska,
- Angelika Stachowiak.
W jury zasiadali: pani Lidia Drozdowska, pai Marzena Szewczyk, pan Wiesław Kozłowski.

07.03.2013 - Kamila Sobiechowska i Maciej Mierzwa, uczniowie naszego Gimnazjum, zajęli ex aequo III miejsce w eli­minacjach powiatowych XVIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego "PEGAZIK" i 58 Dolnośląskiego Konkursu Recyta­torskiego.
Oboje zostali zakwalifikowani do eliminacji rejonowych 58 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

07.03.2013 - grupa uczniów z klas 2b i 3b Gimnazjum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzała w wał­brzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Syberiada polska".
Opiekunkami uczniów były panie: Joanna Borek-Osmolak, Sylwia Cierpikowska, Marta Malich.

06.03.2013 - Dyrektor Zespołu wraz z trójką uczniów z naszego Liceum spotkał się z uczniami klas trzecich z Gim­nazjum w Pisarzowicach. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2013/2014.

06.03.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej, które odbyły się w sali kamiennogórskiej Szkoły Podstawowej nr 2. Pierwszy mecz nasza drużyna rozegrała z zespołem z Gimnazjum nr 2 z Bolesławca i wygrała go 2:0, podobnie jak finałowy mecz z re­prezentacją z Gimnazjum z Leśnej.
Skład reprezentacji:
1. Natalia Bandyk (kl.1a),
2. Aleksandra Druciak (kl.3d),
3. Anna Frączkowska (kl.1a),
4. Karolina Grzeszczyk (kl.2c),
5. Kamila Jaszczur (kl.3a),
6. Marta Makieła (kl.1c),
7. Sandra Placek (kl.2d),
8. Oliwia Salamon (kl.2d),
9. Aleksandra Szmajdzińska (kl.3a),
10. Dominika Takowska (kl.2c),
11. Weronika Trembacz (kl.1c),
12. Nikola Zdunek (kl.2b)
Opiekun drużyny: pani Marta Malich
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

06.03.2013 - odbyły się spotkania rodziców uczniów z klas Gimnazjum nr 2 z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pe­dagogicznej w Kamiennej Górze i Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, a następnie wychowawcami klas.
Równiez rodzice uczniów z klas III Liceum Ogólnokształcącego mogli spotkać się z wychowawcami klas.

06.03.2013 - na tablicach informacyjnych obok sekretariatu ogłoszone zostały harmonogramy tegorocznych ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych.

05.03.2013 - grupa uczniów z klas 2b i 2d Liceum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzała w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Tajemnica Westerplatte". Uczniowie w ramach propagowania aktywnych form spędzania wolnego czasu wzięli także udziała w zajęciach na lodowisku w Świdnicy.
Opiekunkami uczniów były panie: Monika Babik, Bogusława Dzimitrowicz i Magdalena Rams

05.03.2013 - Dyrektor naszego Zespołu wraz z trójką uczniów z naszego Liceum spotkał się z uczniami klas trzecich z Gimnazjum w Krzeszowie. Było to pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie promocyjno-informacyjne, które dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2013/2014.
Następnie podobne spotkanie Dyrektor odbył z uczniami z Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze.

01.03.2013 - Kamila Sobiechowska i Maciej Mierzwa, uczniowie naszego Gimnazjum, zajęli odpowiednio I i II miejsce w eliminacjach miejskich XVIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego "PEGAZIK". Oboje awansowali do etapu powiatowego konkursu.
W eliminacjach miejskich konkursu poezji śpiewanej 58 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego wyróżnienie otrzymała uczennica naszego Gimnazjum Natalia Prokopowicz.
Eliminacje odbyły się w kamiennogórskim Centrum Kultury, a wystąpienia uczestników oceniało jury w składzie pani Katarzyna Bernaś i pan Jerzy Karmiński.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

01.03.2013 - uczniowie naszego Zespołu rywalizowali w VI Mistrzostwach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w narciar­stwie alpejskim na stoku w Czarnowie.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
- kategoria dziewczęta gimnazjum:
I miejsce: Paula Kuklis (kl.3d),
II miejsce: Wiktoria Bielańczyk (kl.2b),
III miejsce: Justyna Cieślak (kl.3d);
- kategoria chłopcy gimnazjum:
I miejsce: Michał Stec (kl.2a),
II miejsce: Łukasz Kaczor (kl.3a),
III miejsce: Grzegorz Bruździak (kl.3d);
- kategoria dziewczęta liceum:
I miejsce: Nikola Stec (kl.2e),
II miejsce: Monika Fijał (2e);
- kategoria chłopcy liceum:
I miejsce: Dominik Cebula (kl.2b),
II miejsce: Maciej Styrna (kl.1e),
III miejsce: MichałMarcinkowski (kl.2c);
- kategoria open:
I miejsce: Dominik Cebula (kl.2b LO),
II miejsce: Michał Stec (kl.2a Gimnazjum),
III miejsce: Maciej Styrna (kl.1e LO).
Mistrzostwa naszego Zespołu odbyły się w ramach II Mistrzostw Powiatu Kamiennogórskiego w Narciarstwie Zjazdowym.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

01.03.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum zajęła I miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół ponad­gimnazjalnych w piłce siatkowej, które odbyły się w sali I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu.
Skład reprezentacji:
1. Michalina Antoniewska (kl.1e),
2. Paulina Dziedzic (kl.2e),
3. Magdalena Gredes (kl.2e),
4. Beata Kita (kl.2e),
5. Magdalena Kiecka (kl.3c),
6. Monika Kluczyńska (kl.2e),
7. Nikola Korwel (kl.2a),
8. Dominika Kulesza (kl.3c),
9. Kinga Kwiatek (kl.2a),
10. Monika Migacz (kl.1e),
11. Karolina Pocha (kl.2e),
12. Aleksandra Solarz (kl.2c),
13. Olga Więcławska (kl.1a).
Opiekun drużyny: pan Maciej Latawiec
W pierwszym półfinale zespół z ZSP z Lubania łatwo wygrał z reprezentantkami I LO z Jeleniej Góry 2:0. W drugim półfinale spotkały się gospodynie turnieju drużyna z I LO W Bolesławcu z reprezentacją naszego Liceum. Nasze siatkarki w tie breaku pokonały swoje przeciwniczki. Finał był bardzo zacięty i o wyniku zadecydował także tie break. Zespół z Lu­bania miał już 2 piłki meczowe, jednak ostatnie słowo należało do naszych dziewcząt.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

28.02.2013 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
1. Damian Bocheński (kl.3d),
2. Andrzej Bogusz (kl.3f),
3. Tobiasz Fryzowicz (kl.1c),
4. Kamil Gądek (kl.2e),
5. Krystian Lema (kl.2e),
6. Marcel Okoń (kl.1c),
7. Marek Sokołowicz (kl.3e),
8. Kacper Szelec (kl.1e),
9. Michał Szymczak (kl.2e),
10. Konrad Urbanowicz (kl.1e)
startowała w zawodach finałowych strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej szkół ponadgimnazjalnych, które rozegrane zostały w sali sportowej kamiennogórskiego ZSZiO. Nasza drużyna uległa reprezentacji gospodarzy i zajęła II miejsce.
Opiekun reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

27.02.2013 - 25 uczniów naszego Liceum wzięło udział w szkolnym etapie tegorocznej edycji Turnieju Geografii Polski "ROMER". Organizacją szkolnego etapu turnieju zajmował się pan Hieronim Mader.

27.02.2013 - grupa uczniów z klas 2a Gimnazjum i 1b Liceum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzała w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Syberiada polska".
Opiekunką uczniów była pani Jolanta Buczek.

27.02.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach strefy jeleniogórskiej w sztafetach pływackich.
Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce i zdobyła srebrny medal z wynikiem 6 min. 41 sek., tym samym zakwalifikowała się do finału dolnośląskiego. Reprezentacja chłopców wywalczyła IV miejsce z wynikiem 5 min.16 sek.
Skład reprezentacji dziewcząt: Marcelina Babik (kl.3b), Natalia Bandyk (kl.1a), Wiktoria Bielańczyk (kl.2b), Eliza Brandys (kl.2c), Justyna Cieślak (kl.3d), Aleksandra Druciak (kl.3d), Aleksandra Karwala (kl.2c), Aleksandra Noskowicz (kl.3a), Marcelina Postawa (kl.2a), Marcelina Radziejewska (kl.3b), Beata Regner (kl.2c), Karolina Szewczyk (kl.3a), Aleksandra Szmajdzińska (kl.3a)
Opiekunka dużyny dziewcząt: pani Halina Jacyno
Skład reprezentacji chłopców: Michał Bogusz (kl.1b), Grzegorz Bruździak (kl.3d), Robert Bzdzikot (kl.3d), Karol Czoch (kl.3a), Bartosz Frączkowski (kl.3d), Tomasz Futyma (kl.3d), Grzegorz Gwiżdż (kl.2a), Joachim Jurczyk (kl.3d), Łukasz Kowalski (kl.2d), Michał Oleksy (kl.2c), Bartosz Pawlikowski (kl.3b), Michał Stec (kl.2a), Krzysztof Strukowski (kl.1b)
Opiekun dużyny chłopców: pan Jarosław Kawerski

26.02.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w zawodach półfinału strefy jelenio­górskiej w piłce siatkowej. Nasza drużyna wygrała wszystkie mecze z reprezentacjami szkół z Gryfowa, Jeleniej Góry oraz Jeżowa Sudeckiego i awansowała do rozgrywek finałowych, które odbędą się 8 marca.
Skład drużyny: Jakub Błażków (kl.2c), Robert Bodziony (kl.3c), Szymon Dzimitrowicz (kl.2b), Adrian Kanter (kl.2a), Mateusz Karwala (kl.2d), Mateusz Kożuch (kl.2c), Kornel Lewicki (kl.2a), Piotr Maurer (kl.2d), Kornel Salmanowicz (kl.2b), Damian Smaza (kl.2d), Dawid Sowiński (kl.2c)
Opiekun reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

26.02.2013 - uczniowie naszego Liceum:
1. Kinga Bocheńska,
2. Jakub Furmanek,
3. Anna Hypś,
4. Oldrich Justa,
5. Karol Laszczkowski,
6. Marcelina Ślusarz,
7. Marlena Zarzycka
znaleźli się w grupie 30 uczniów z dolnośląskich szkół pnadgimnazjalnych, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu III Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Kolejny etap konkursu odbędzie się w dniu 14 marca br. w siedzibie Pań­stwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Opiekunką uczniów jest pani Bogusława Dzimitrowicz.

26.02.2013 - Dyrektor naszego Zespołu spotkał się z przedstawicielami gimnazjów z terenu powiatu kamienno­górskiego. W czasie spotkania Dyrektor Zespołu między imnymi przedstawił nachylenia klas, do których prowadzona bęzie rekrutacja na nowy rok szkolny oraz regulamin rekrutacji. Ustalone zostały także terminy wizyt promocyjnych Dyrektora w poszczególnych gimnazjach.
Spotkanie to rozpoczęło oficjalne działania promocyjne związane z rekrutacją do klas pierwszych naszego Liceum w roku szkolnym 2013/2014.

25.02.2013 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała w Jeleniej Górze pierwszy mecz półfinałowy w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych. Po bardzo wyrównanej rozgrywce nasi uczniowie ulegli drużynie z Gimnazjum w ZSO Nr 1 z Jeleniej Góry.
Opiekunkami uczniów były panie Sylwia Gawerda i Jolanta Myśliwiec.

25.02.2013 - drużyna dziewcząt z naszego Liceum zajęła I miejsce w półfinale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej, który został rozegrany w hali sportowej przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze. Dziewczęta wygrały wszystkie mecze po 2:0 z reprezentacjami ZSE z Bolesławca, ZSE oraz I LO z Jeleniej Góry.
Skład drużyny: Michalina Antoniewska (kl.1e), Paulina Dziedzic (kl.2e), Magdalena Gredes (kl.2e), Magdalena Kiecka (kl.3c), Beata Kita (kl.2e), Monika Kluczyńska (kl.2e), Nikola Korwel (kl.2a), Dominika Kulesza (kl.3c), Kinga Kwiatek (kl.2a), Monika Migacz (kl.1e), Karolina Pocha (kl.2e), Aleksandra Solarz (kl.2c), Olga Więcławska (kl.1a)
Opiekun drużyny: pan Maciej Latawiec
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

23.02.2013 - Mikołaj Kreń, uczeń naszego Gimnazjum, wziął udział we Wrocławiu w zawodach finałowych Konkursu zDolny Ślązak z matematyki.
Opiekunką ucznia była pani Jolanta Myśliwiec.

21.02.2013 - reprezentanci naszego Liceum:
1. Dominik Cebula (kl.2b),
2. Maciej Gruszczyński (kl.1e),
3. Michał Marcinkowski (kl.2c),
4. Maciej Styrna (kl.1e)
wystartowali w zawodach dolnośląskich w narciarstwie alpejskim w Zieleńcu i zajęli drużynowo III miejsce.
Opiekun: pan Krzysztof Pawlikowski
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

21.02.2013 - reprezentancja dziewcząt z naszego Gimnazjum w składzie:
1. Natalia Bandyk,
2. Ewelina Bornio,
3. Nikola Boroń,
4. Aleksandra Druciak,
5. Anna Frączkowska,
6. Kamila Jaszczur,
7. Marta Makieła,
8. Sandra Palcek,
9. Aleksandra Szmajdzińska,
10. Dominika Takowska,
11. Weronika Trembacz,
12. Nikola Zdunek
wygrała półfinał strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej, który został rozegrany w sali sportowej kamiennogórskiej Szkoły Podstawowej nr 2.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

21.02.2013 - reprezentancja naszego Liceum w składzie:
1. Patrycja Madej (kl.3d),
2. Anna Nakonieczna (kl.3d),
3. Iga Radwańska (kl.1b),
4. Olga Więcławska (kl.1a),
5. Igor Baran (kl.2e),
6. Kamil Adamczyk (kl.2a),
7. Przemysław Orszulak (kl.3f),
8. Wojciech Fuksiewicz (kl.3f)
wystartowała w zawodach powiatowych szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym, które rozegrane zostały w sali gimnastycznej naszego Zespołu przy ul. Słonecznej. Pierwsza drużyna zajęła II miejsce, a druga drużyna IV miejsce w turnieju.
Opiekun: pan Maciej Latawiec
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

20.02.2013 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu.

20.02.2013 - w auli szkolnej w ramach edukacji muzycznej odbył się kolejny koncert, tym razem w wykonaniu tria mu­zyków meksykańskich współpracujących z Filhar­monią Dolnośląską w Jeleniej Górze. Koncertu wysłuchali uczniowie z kla­sy 2b Gimnazjum oraz z klas 1a, 1b, 1c, 1d Liceum.
Tradycyjnie organizatorką koncertu ze strony naszego Zespołu była pani Bogumiła Zachara.

20.02.2013 - reprezentantki naszego Liceum:
1. Fijał Monika (kl.2e),
2. Pałkiewicz Karolina (kl.1d),
3. Stec Nikola (kl.2e),
4. Wąchała Natalia (kl.3a)
wystartowały w zawodach dolnośląskich w narciarstwie alpejskim w Zieleńcu i zajęły drużynowo V miejsce.
Opiekun: pan Krzysztof Pawlikowski

20.02.2013 - reprezentancja naszego Liceum w składzie:
1. Damian Bocheński (kl.3d),
2. Andrzej Bogusz (kl.3f),
3. Tobiasz Fryzowicz (kl.1c),
4. Kamil Gądek (kl.2e),
5. Krystian Lema (kl.2e),
6. Marcel Okoń (kl.1c),
7. Marek Sokołowicz (kl.3e),
8. Kacper Szelec (kl.1e),
9. Michał Szymczak (kl.2e),
10. Konrad Urbanowicz (kl.1e)
wystartowała w Lubaniu w zawodach półfinałowych strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców. Nasza drużyna zajęła I miejsce w turnieju i awansowała do rozgrywek finałowych w strefie.
Opiekun: pan Maciej Latawiec
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

19.02.2013 - reprezentanci naszego Gimnazjum:
1. Grzegorz Bruździak (kl.3d),
2. Jakub Boczkowski (kl.3c),
3. Łukasz Kaczor (kl.3a),
4. Michał Stec (kl.2a)
wystartowali w zawodach dolnośląskich w narciarstwie alpejskim w Zieleńcu zajmując drużynowo V miejsce.
Opiekun: pan Krzysztof Pawlikowski

18.02.2013 - reprezentantki naszego Gimnazjum:
1. Wiktoria Bielańczyk (kl.2b),
2. Justyna Cieślak (kl.3d),
3. Paula Kuklis (kl.3d)
wystartowały w zawodach dolnośląskich w narciarstwie alpejskim w Zieleńcu. Dziewczęta zajęły drużynowo V miejsce.
Opiekun: pan Krzysztof Pawlikowski

18.02.2013 - odbyły sie spotkania Dyrektora naszego Zespołu z uczniami, które były poświęcone podsumowaniu pierw­szego okresu nauki w bieżącym roku szkolnym.

18.02.2013 - zmiana planu lekcji.

15.02.2013 - drużyna chłopców z naszego Liceum zajęła VII miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w halowej piłce noż­nej, który został rozegrany w sali sportowej kamiennogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. W za­wodach wystartowało 8 drużyn.
Skład reprezentacji: Kamil Adamczyk (kl.2a), Grzegorz Bigos (kl.1d), Norbert Bigos (kl.3f), Tomasz Gwiżdż (kl.2d), Grzegorz Homoncik (kl.1e), Dawid Kachniarz (kl.1e), Mateusz Kolat (kl.2a), Kamil Micek (kl.1e), Przemysław Orszulak (kl.3f), Cyprian Sanojca (kl.1b), Tomasz Zabłocki (kl.1d)
Opiekun drużyny: Adam Nowak [Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

14.02.2013 - Samorząd Uczniowski wraz ze swoimi opiekunami przygotował z okazji Walemtynek specjalny wystrój szkolnych korytarzy. Każdy mógł także zrobić sobie zdjęcie wykorzystując postawione na korytarzu obok biblioteki monidło Shreka i Fiony. Fotografię można było zrobić własnym aparatem lub korzystając z usługi "samorządowego" fotografa, który zbierał datki na organizację Dnia Dziecka w kamiennogórskim szpitalu.

14.02.2013 - drużyna dziewcząt z naszego Liceum zajęła II miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w halowej piłce noż­nej, który został rozegrany w sali sportowej kamiennogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. W za­wodach wystartowało 7 drużyn.
Skład drużyny: Manuela Bickel (kl.1c), Magdalena Gredes (kl.2e), Klaudia Kusztal (kl.1c), Kinga Kwiatek (kl.3a), Weroni­ka Orzechowska (kl.1d), Anna Pajor (kl.1b), Iga Radwańska (kl.1b), Marcelina Rumian (kl.2c), Aleksandra Solarz (kl.2c), Izabela Wojtowicz (kl.3b), Małgorzata Zięba (kl.3b)
Opiekun drużyny: pani Gabriela Hubert
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

13.02.2013 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim podsumowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w pierwszym okresie nauki w bieżącym roku szkolnym.

12.02.2013 - wydany został kolejny numer, 1 (48) I-II 2013, szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra. Miasto Lang­hansa".

11.02.2013 - zmiana planu lekcji.

07.02.2013 - ostatni dzień dokonywania zmian w deklarcjach maturalnych przez uczniów klas trzecich Liceum oraz ostatni dzień składania deklaracji maturalnych przez absolwentów z lat ubiegłych.

28.01.-10.02.2013 - ferie zimowe.

24.01.2013 - uczniowie z klas 1d i 1e Liceum obejrzeli film pt. "Hobbit: Niezwykła podróż" - w wersji 3D - w wałbrzy­skim kinie sieci Cinema City oraz w ramach propagowania zdrowego stylu życia uczestniczyli w zajęciach na lodowiskiu w Świdnicy. Opiekunami uczniów były panie: Aleksandra Malinowska, Aleksandra Piątkowska i Anna Postawa.

24.01.2013 - uczniowie z klas 2d, 2c, 3b, 3c Gimnazjum oraz 1a, 1b, 1c Liceum obejrzeli film pt. "Hobbit: Niezwykła podróż" - w wersji 3D - w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City. Opiekunami uczniów Gimnazjum były panie: Dorota Sadowska i Marzena Szewczyk oraz pan Radosław Brymerski, a opiekunkami uczniów Liceum były panie: Jolanta Buczek i Elżbieta Syrek.

24.01.2013 - uczniowie z klas 1a, 1c, 2a i 2b naszego Gimnazjum pojechali na wycieczkę do Świdnicy pod opieką swoich wychowawców pani Moniki Breitenfellner-Pasiut, pani Marty Nackowskiej, pani Marty Ruszkowicz-Malich i pana Ryszarda Mierzwy oraz pani Moniki Babik.
W czasie wyjazdu uczniowie poznawali nasz region i jego atrakcje turystyczne oraz brali udział w zajęciach na świdnicki lodowisku pro­pagujących zdrowy tryb życia.

23.01.2013 - odbyły się spotkania rodziców uczniów z wychowawcami klas.

23.01.2013 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-III Gimnazjum nr 2 i klas I-II Liceum Ogólnokształcącego oraz klasyfikacji semestralnej słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

21.01.2013 - reprezentacja naszego Gimnazjum nr 2 rozegrała kolejny mecz w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych.
Opiekun drużyny: pani Jolanta Myśliwiec

19.01.2013 - w Karpaczu w Hotelu "Gołębiewski" odbyła się Studniówka klas trzecich Liceum.
Śnieg, mróz, suknie, ganitury, polonez... zabawa do białego rana.
[Zdjęcia w dziale Galeria; film z poloneza w dziale Filmy.]

18.01.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum startowała w zawodach powiatowych w pływa­niu.
Opiekun drużyny dziewcząt: pani Halina Jacyno
Mistrzostwa rozegrane zostały na kamiennogórskiej krytej pływalni. Sztafeta naszego Gimnazjum nr 2 zajęła I miejsce pokonując drużyny Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej i kamiemnogórskiego Gimnazjum nr 1.
Skład reprezentacji: Marcelina Babik (kl.3b), Natalia Bandyk (kl.1a), Wiktoria Bielańczyk (kl.2b), Eliza Brandys (kl.2c), Justyna Cieślak (kl.3d), Aleksandra Druciak (kl.3d), Aleksandra Karwala (kl.2c), Aleksandra Noskowicz (kl.3a), Marcelina Postawa (kl.2a), Marcelina Radziejewska (kl.3b), Beata Regner (kl.2c), Małgorzata Stypuła (kl.1a), Karolina Szewczyk (kl.3a)
Nasze reprezentantki odniosły także sukcesy w indywidualnych konkurencjach pływackich:
Marcelina Radziejewska - I miejce w stylu klasycznym
Aleksandra Druciak - II miejce w stylu klasycznym
Natalia Bandyk - III miejce w stylu klasycznym
Marcelina Radziejewska - I miejsce w stylu dowolnym
Małgorzata Stypuła - II miejsce w stylu dowolnym
Marcelina Babik - miejsce III w stylu grzbietowym
Justyna Cieślak - IV miejsce w stylu grzbietowym

18.01.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum startowała w zawodach powiatowych w pływa­niu.
Opiekun drużyny chłopców: pan Paweł Szwaja

17.01.2013 - reprezentacja naszego Gimnazjum wzięła udział w zawodach powiatowych w szachach drużynowych.
Opiekun reprezentacji: pan Jarosław Kawerski

16.01.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum startowały w zawodach miejskich w piłce ręcz­nej.
Opiekun drużyny dziewcząt: pani Marta Ruszkowicz-Malich
Opiekun drużyny chłopców: pan Paweł Szwaja

15.01.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum startowała w zawodach powiatowych w piłce siatkowej, które zostały rozegrane w Krzeszowie.
Skład drużyny: Jakub Błażków (kl.IIc), Robert Bodziony (kl.IIIc), Szymon Dzimitrowicz (kl.IIb), Adrian Kanter (kl.IIa), Mateusz Karwala (kl.IId), Mateusz Kożuch (kl.IIc), Konrad Lewicki (kl.IIa), Piotr Maurer (kl.IId), Kornel Salmanowicz (kl.IIb), Damian Smaza (kl.IId), Sowiński Damian (kl.IIc)
Opiekun drużyny: pan Krzysztof Pawlikowski

15.01.2013 - uczniowie z klas 2a i 2d naszego Gimnazjum spotkali się z pedagogiem i psychologiem z Poradni Psycho­logiczno-Pedagogicznej. Zajęcia dotyczyły zaburzeń odżywiania - anoreksji i bulimii.

13.01.2013 - grupa uczniów z naszego Zespołu w ramach wolonatriatu wspierała, podobnie jak w latach ubiegłych, działania kamiennogórskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

11.01.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum startowały w zawodach powiatowych w piłce sia­tkowej, które rozegrane zostały w sali sportowej ZSZiO w Kamiennej Górze.
Drużyna dziewcząt wygrała mecz i awansowała do półfinału strefy jeleniogórskiej. Zespół chłopców przegrał swój mecz, ale także zagra w półfinale strefy.
Skład drużyny dziewcząt: Michalina Antoniewska, Paulina Dziedzic, Magdalena Gredes, Magdalena Kieca, Beata Kita, Mo­nika Kluczyńska, Nikola Korwel, Dominika Kulesza, Kinga Kwiatek, Monika Migacz, Karolina Pocha, Aleksandra Solarz, Ol­ga Więcławska
Opiekun drużyny: pan Maciej Latawiec
Skład drużyny chłopców: Damian Bocheński, Andrzej Bogusz, Tobiasz Fryzowicz, Kamil Gądek, Kamil Jabłoński, Krystian Lema, Marcel Okoń, Marek Sokołowicz, Kacper Szelec, Michał Szymczak, Konrad Urbanowicz Opiekun drużyny: Krzysztof Pawlikowski
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

09.01.2013 - uczniowie z klas 3a, 3c i 3d naszego Gimnazjum obejrzeli film pt. "Hobbit: Niezwykła podróż" - w wersji 3D - w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City. Opiekunami uczniów były panie: Marta Całko, Halina Jacyno, Małgorzata Re­nger, Bożena Skorupska

08.01.2013 - uczniowie z klas 2b i 2c naszego Gimnazjum spotkali się z pedagogiem i psychologiem z Poradni Psycho­logiczno-Pedagogicznej. Zajęcia dotyczyły zaburzeń odżywiania - anoreksji i bulimii.

08.01.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum startowała w zawodach powiatowych w piłce siatkowej, które zostały rozegrane w Krzeszowie.
Skład drużyny: Natalia Bandyk, Nikola Boroń, Aleksandra Druciak, Anna Frączkowska, Kamila Jaszczur, Marta Makieła, Aleksandra Szmajdzińska, Dominika Takowska, Weronika Trembacz, Nikola Zdunek
Opiekun drużyny: pani Marta Ruszkowicz-Malich

07.01.2013 - w auli szkolnej odbyły się eliminacje szkolne XVIII Konkursu Recytatorskiego Pegazik dla uczniów naszego Gimnazjum.
W konkursie brało udział 6 uczniów. Po wysłuchaniu uczniów jury w osobach pani Marzeny Szewczyk i pani Lidii Droz­dowskiej do eliminacji miejskich konkursu zakwalifikowało następujące osoby:
- w kategorii recytacja:
1 miejsce: Maciej Mierzwa, uczeń klasy 3d
2 miejsce: Kamila Sobiechowska, uczennica klasy 2b
3 miejsce: Magdalena Archacka, uczennica klasy 3c
- w kategorii poezja śpiewana:
wyróżnienie dla: Natalii Prokopowicz i Karoliny Janosik, uczennice z klasy Ib.

07.01.2013 - reprezentacja naszego Liceum wzięła udział w rozgrywkach półfinałowych strefy jeleniogórskiej szkół po­nadgimnazjalnych w piłce koszykowej chłopców, które odbyły się w Jeleniej Górze.
Skład reprezentacji: Igor Baran (kl.2e), Andrzej Bogusz (kl.3f), Kamil Borys (kl.3f), Wojciech Fuksieiwcz (kl.3f), Krzy­sztof Gurgurewicz (kl.2b), Tomasz Gwiżdż (kl.2d), Radosław Jała (kl.2e), Mateusz Krupa (kl.2b), Maciej Niemasik (kl.3f), Kacper Polak (kl.2b), Kacper Szelec (kl.1e), Tomasz Tokarski (kl.2e)
Opiekun drużyny: pan Maciej Latawiec

07.01.2013 - przeprowadzony został próbny pisemny egzamin maturalny z matematyki dla klas trzecich Liceum.

03.01.2013 - 11 uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego znalezło się wśród 420 uczniów z Dolnego Śląska, którym przyznane zostały przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski stypendia.
Na liście stypendystów znaleźli się:
Michalina Antoniewska (kl.1e) - opiekun: Danuta Ruchała,
Elwira Czerwień (kl.1d) - opiekun: Radosław Brymerski,
Michał Jała (kl.1d) - opiekun: Radosław Brymerski,
Magdalena Krzos (kl.1a) - opiekun: Sylwia Gawerda,
Rafał Kurczewski (kl.1e) - opiekun: Radosław Brymerski,
Malwina Lebek (kl.1a) - opiekun: Sylwia Gawerda,
Wojciech Leśniak (kl.2e) - opiekun: Apolinary Zieliński,
Marcelina Ślusarz (kl.2e) - opiekun: Radosław Brymerski,
Anita Nowakowska (kl.3a) - opiekun: Wiesława Kurnyta,
Paulina Rak (kl.2d) - opiekun: Magdalena Rams,
Ewa Skoczeń (kl.`e) - opiekun: Aleksandra Piątkowska.

02.01.2013 - pierwszy dzień zajęć szkolnych w 2013 roku.

01.01.2013 - Nowy Rok; dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

23-31.12.2012 - zimowa przerwa świąteczna.

22.12.2012 - o godz. 17.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze rozpoczęły się obchody dwudzie­stolecia Zespołu Teatralnego "My", który od początku swojego istnienia działa przy Centrum Kultury i przez te wszystkie lata prowadzony jest przez pana Jacka Bruździaka - obecnego Dyrektora naszego Zespołu, a jego członkami byli i są przede wszystkim uczniowie naszego Liceum.
[Zobacz także informacje na ten temat na stronach portali:
- RTI24.pl,
- powiatowa.info.]

21.12.2012 - odbyło się spotkanie wigilijne obecnych i emerytowanych pracowników naszego Zespołu.

21.12.2012 - odbyły się tradycyjne wigilijne spotkania klasowe.

20.12.2012 - w auli szkolnej naszego Zespołu Szkół słuchacze Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów naszej Szkoły.

20.12.2012 - uczniowie naszego Gimnazjum i Liceum obejrzeli jasełka.

20.12.2012 - uczniowie oraz pracownicy naszego Zespołu wspierali szkolną akcję "I Ty możesz zostać Świętym Miko­łajem". W wyniku akcji pedagodzy szkolni przygotowali 10 świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących uczniów naszego Gimnazjum i Liceum. W paczkach znalazły się słodycze, przybory szkolne i żywność.

20.12.2012 - drużyna chłopców z naszego Gimnazjum startowała w zawodach miejskich w piłce siatkowej.
Opiekun drużyny: pan Krzysztof Pawlikowski

20.12.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum wygrała zawody powiatowe w piłce koszykowej, które roze­grane zos­tały w sali sportowej kamiennogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
Opiekun drużyny: pan Maciej Latawiec
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

20.12.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum przegrała mecz o mistrozstowo powiatu w piłce koszykowej z drużyną ZSZiO w Kamiennej Górze. Mecz został rozegrany w sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształ­cących.

19.12.2012 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas trzecich Liceum.

19.12.2012 - po raz jedenasty odbyły się mistrzostwa naszego Liceum w tenisie stołowym. Zawody zostały przepro­wadzone w sali gimnastycznej przy ulicy Słonecznej.
W kategorii dziewcząt czołowe miejsca zajęły:
1. Anna Nakonieczna (kl.3d)
2. Olga Więcławska (kl.1a)
3. Iga Radwańska (kl.1b)
W kategorii chłopców nalepsi okazali się:
1. Igor Baran (kl.2e)
2. Wojciech Fuksiewicz (kl.3f)
3. Przemysław Orszulak (kl.3f)

19.12.2012 - drużyna dziewcząt z naszego Gimnazjum uczestniczyła w zawodach miejskich w piłce siatkowej.
Opiekun drużyny: pani Marta Ruszkowicz-Malich

18-19.12.2012 - Samorząd Uczniowski przygotował szkolny jarmark świąteczny - stoisko było jak z bajki.

17.12.2012 - reprezentacja naszego Liceum wystartowała w zawodach powiatowych w szachach, które rozegrane zos­tały w kamiennogórskim Centrum Kultury. Drużyna awansowała do następnego etapu rozgrywek.
Skład reprezentacji: Igor Baran (kl.2E), Kornelia Kopeć (kl.1D), Kamil Połubok (kl.1B), Mateusz Noworul (kl.3F)
Opiekun drużyny: pani Gabriela Hubert

17.12.2012 - odbyło się posiedzenie Rady Rodziców naszego Zespołu.

17.12.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała, tym razem w Lubawce, kolejny mecz w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Rywalami naszych uczniów byli uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Żołnierzy Sybiru z Lubawki. Nasza reprezentacja zdecydowanie wygrała mecz.
Opiekunki naszej drużyny: pani Sylwia Gawerda, pani Jolanta Myśliwiec

17.12.2012 - drużyna z naszego Liceum rozegrała w Jeleniej Górze mecz w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Przeciwnikami naszych uczniów była druźyna I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze. Nasza reprezentacja przegrała mecz.
Opiekunki naszej drużyny: pani Danuta Ruchała, pani Małgorzata Regner

14.12.2012 - uczniowie z klas 1d, 2c i 2d naszego Liceum pojechali na jednodniową wycieczkę do Drezna. W czasie wy­jazu uczniowie zwiedzali zabytki Drezna oraz odwiedzili tradycyjny drezdeński bożonarodzeniowy Jarmark Świąteczny ("Striezelmarkt"). Jest to najstarszy tego typu jarmark w Niemczech. Zorganizowany jest już po raz 578 - pierw­szy raz odbył sie w roku 1434.
Opiekunami uczniów były panie: Joanna Borek-Osmolak, Elżbieta Jaszek, Magdalena Kwiatkowska, Aleksandra Malino­wska.

14.12.2012 - ostatni (trzeci) dzień próbnego egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich gimnazjum ("Próbny eg­zamin gim­nazjalny z Operonem 2013") - języki obce; część uczniów pracowała z arkuszem z zakresu języka angielskiego, a część z arkuszem z zakresu języka niemieckiego. W obu przypadkach uczniowie rozwiązywali arkusze na poziomie pod­stawowym i na po­ziomie rozszerzonym.

13.12.2012 - drugi dzień próbnego egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich gimnazjum ("Próbny egzamin gim­nazjalny z Operonem 2013") - część matematyczno-przyrodnicza: arkusz z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz arkusz z zakresu matematyki.

13.12.2012 - uczniowie z klasy 2b Liceum w ramach edukacji teatralnej pojechali na wycieczkę do Legnicy pod opieką wychowawczyni pani Bogusławy Dzimitrowicz oraz księdza Krzysztofa Pasz­kiewicza. W Teatrze im. Heleny Modrze­jewskiej obejrzeli spektakl pt. "Historia o miłosiernej, czyli testament psa".

12.12.2012 - odbyły się spotkania rodziców uczniów klas I-III Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego z wycho­wawcami klas.

12.12.2012 - uczniowie klas 1a i 1c Liceum uczestniczyli w wykładzie zorganizowanym w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa, a dotyczącym związków czeskiego Trutnowa ze Śląskiem. Przedstawiciel trutnowskiego muzeum przedstawił słuchaczom historię Trutnowa oraz jego historyczne związki z Kamienną Górą i okolicami.

12.12.2012 - Daniela Borciuch, uczennica naszego Gimnazjum, znalazła się w gronie laureatek konkursu plastycznego "Zapobiegajmy pożarom". Konkurs zorganizowany został przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kamiennej Górze.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

12.12.2012 - pierwszy dzień próbnego egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich gimnazjum ("Próbny egzamin gim­nazjalny z Operonem 2013") - część humanistyczna: arkusz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz arkusz z zakresu języka polskiego.

11.12.2012 - grupa uczniów z klas 1b i 2d Gimnazjum oraz 2a i 3e Liceum pojechała na wycieczkę do Wrocławia pod opieką pań Lidii Drozdowskiej i Marzeny Szewczyk. W czasie wyjazdu uczniowie:
- zwiedzili wystawę prezentującą sztukę średniowiecza we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym,
- w ramach propagowania zdrowego stylu życia uczestniczyli w zajęciach w kręgielni,
- w ramach edukacji teatralnej obejrzeli spektakl teatralny pt. "Mayday" w Teatrze Polskim.

10.12.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum wystartowała w zawodach półfinałowych strefy jelenio­górskiej w piłce ko­szykowej, które rozegrane zostały w Jeleniej Górze. W turnieju rozegranym systemem "każdy z każ­dym" uczestniczyły 4 drużyny. Nasz zespół zajął w zawodach III miejsce - jeden mecz wygrany i dwa przegrane.
Skład zespołu: Robert Bodziony, Krzysztof Grelus, Michał Hnisdiłów, Joachim Jurczyk, Mateusz Kożuch, Bartosz Lemań­ski, Dominik Mitro, Damian Plewa, Patryk Sochacki
Opiekun drużyny: pan Jarosław Kawerski

07.12.2012 - Mikołaj Kreń, uczeń naszego Gimnazjum, awansował do finałowego etapu XIII Dolnośląskiego Konkursu dla Gimnazjalistów "zDolny Ślązak Gimnazjalista" w bloku matematyczno-fizycznym.

07.12.2012 - uczniowie z klas 2e i 3c Liceum pojechali na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu zwiedzili wystawę w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach edukacji filmowej obejrzeli film pt. "Pokłosie", a nas­tępnie w ramach propagowania zdrowego stylu życia udali się na kręgielnię.
Opiekunami uczniów byli: pan Radosław Brymerski, pani Gabriela Hubert i pan Wiesław Kozłowski

07.12.2012 - w ramach zajęć związanych z preorientacją zawodową odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu "Licealista u studiów bram" dla ucz­niów klas trzecich naszego Liceum. W spotkaniu uczestniczył oficer z Wojskowej Komendy Uzu­pełnień w Kłodzku, który odpowiada między innymi za prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych w zakresie studiów na wyższych uczelniach wojskowych.
[Zdjęcia z cyklu spotkań w dziale Galeria.]

07.12.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w mistrzostwach powiatu w teni­sie stołowym, który odbył się w sali sportowej w Pisarzowicach. Obie drużyny zajęły w swojej kategorii drugie miejsce, przy czym dziewczęta awansowały do kolejnej tury rozgrywek.
Nasze Gimnazjum reprezentowali: Kamila Jaszczur (kl.IIIa) i Aleksandra Szmajdzińska (kl.IIIa) oraz Grzegorz Bruździak (kl.IIId) i Karol Czoch (klIIIa).
Opiekun uczniów: pani Halina Jacyno

07.12.2012 - odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez panią Martę Ruszkowicz-Malich i pana Krzysztofa Pawlikowskiego dla uczniów naszego Gimnazjum nr 2. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zdobyła dru­żyna kl.2c.

06.12.2012 - w auli szkolnej po raz czwarty odbyło się "Mikołajkowe kolędowanie - Christmas singalong session". Przed uczniami Gimnazjum nr 2 i Liceum wystąpiło sześć zespołów prezentujących zazwyczaj anglojęzyczne piosenki w kli­macie grudniowych świąt. W tym roku wspólnemu śpiewaniu towarzyszył konkurs plastyczny na najciekawszy wizerunek świętego Mikołaja. Prace uczniów można było także obejrzeć na monitorze umieszczonym na korytarzu (obok wejścia do biblioteki szkolnej).
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

06.12.2012 - grupa uczniów i tegorocznych absolwentów naszego Gimnazjum otrzymała stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2011/2012. Stypendia były po raz kolejny ufun­dowane przez Gminę Miejską Kamienna Góra.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

06.12.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum rozegrały mecze o mistrzostwo powiatu w piłce no­żnej z drużynami z ZSZiO w Kamiennej Górze. Dziewczęta swój mecz wygrały i awansowały do kolejnej tury rozgrywek, a chłopcy niestety mecz przegrali, ale mimo to awnsowali do kolejnej tury rozgrywek dzięki temu, że w ubiegłym roku szkolnym drużyna ZSZiO w Kamiennej Górze zdobyła tytuł mistrzowski w województwie.
Skład drużyny dziewcząt: Klaudia Barnowska (kl.2b), Manuela Bikiel (kl.1c), Magdalena Gredes (kl.2e), Kinga Kwiatek (kl.2a), Karolina Kurczewska (kl.2c), Klaudia Kusztal (kl.1c), Anna Pajor (kl.1b), Aleksandra Solarz (kl.2c), Izabela Wój­towicz (kl.3b)
Opiekun drużyny dziewcząt: pani Gabriela Hubert
Skład drużyny chłopców: Grzegorz Bigos (kl.1d), Norbert Bigos (kl.3f), Tomasz Gwiżdż (kl.2d), Grzegorz Homoncik (kl.1e), Dawid Kachniarz (kl.1e), Kamil Micek (kl.1e), Przemysław Orszulak (kl.3f), Konrad Urbanowicz (kl.1e), Cyprian Sanojca (kl.1b), Tomasz Zabłocki (kl.1d), Artur Zaucha (kl.1b)
Opiekun drużyny chłopców: pan Adam Nowak

06.12.2012 - przeprowadzony został szkolny etap tegorocznej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości dla uczniów Liceum. Organizacją konkursu w Szkole zajęła się pani Bogusława Dzimitrowicz.

06.12.2012 - w ramach wolontariatu ośmiu uczniów naszego Zespołu, pod opieką naszych pań bibliotekarek, uczes­tniczyło w organizacji Gali połączonej z pokazem mody, która odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.
[Zobacz także informacje na stronach portali powiatowa.info oraz RTI24.pl.]

06.12.2012 - uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy naszego Zespołu Szkół zostali rano powitani w Szkole w nietypowy sposób. W rolę Mikołaja wcielił się Dyrektor Zespołu pan Jacek Brużdziak. Słodyczami obdarowywał wszys­tkich wchodzących do budynku, zarówno młodzież jak i pracowników.
Zwyczaj ten funkcjonuje już od kilku lat w naszym Zespole i zawsze wywołuje uśmiech oraz poprawia samopoczucie.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

05.12.2012 - po raz jedenasty odbyły się mistrzostwa naszego Gimnazjum w tenisie stołowym. Zawody zostały przepro­wadzone w sali gimnastycznej przy ulicy Słonecznej. Organizacją zawodów zajęli się pani Halina Jacyno i pan Jarosław Kawerski, którym pomagał Wojciech Fuksiewicz - uczeń klasy 3f naszego Liceum.
W kategorii dziewcząt zwyciężyła Aleksandra Szmajdzińska (kl.IIIa), drugie miejsce zajęła Kamila Jaszczur (kl.IIIa), a trzecia była Weronika Trembacz (kl.Ic). W kategorii chłopców: pierwsze miejsce - Grzegorz Bruździak (kl.IIId), drugie miejsce - Karol Czoch (kl.IIIa), trzecie miejsce - Michał Hnizdiłów (kl.IIId).

05.12.2012 - rozegrane zostały kolejne mistrzostwa naszego Zespołu Szkół w szachach. W zawodach wystartowało 80 uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum, a pieczę nad przebiegiem rozgrywek sprawował, jak zawsze pan Stefan Hału­bek.
Turnej wygrał Karol Czoch - uczeń klasy trzeciej Gimnazjum, który wygrał wszystkie swoje mecze i zgromadził komplet punktów.
W kategorii uczniowie z Gimnazjum kolejne trzy czołowe miejsca zajęli:
- Michał Bogusz (kl.1b)
- Katarzyna Gil (kl.3c) pkt
- Adrian Zając (kl.2c)
W kategorii uczniowie z Liceum trzy czołowe miejsca zajęli:
- Karol Połubok (kl.1b)
- Mateusz Noworul (kl.3f)
- Kornelia Kopeć (kl.1d).
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje na stronach portali powiatowa.info oraz RTI24.pl.]

04.12.2012 - na szkolnych korytarzach pojawiła się świąteczna dekoracja przygotowana przez samorząd uczniowski naszego Gimnazjum pod opieką i przy czynnym udziale pani Moniki Breitenfellner-Pasiut.

04.12.2012 - za nami szóste spotkanie z cyklu "Licealista u studiów bram" dla ucz­niów klas trzecich naszego Li­ceum. Z uczniami w ramach edukacji prozawodowej spotkali się przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

03.12.2012 - piąte spotkanie z cyklu "Licealista u studiów bram" dla ucz­niów klas trzecich naszego Li­ceum. Z uczniami w ramach edukacji prozawodowej spotkała się przedstawicielka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarzą­dzania i Turystyki w Jeleniej Górze - pani dr Alicja Janusz (absolwentka naszego Liceum).

30.11.2012 - członkowie Parlamentu Szkolnego Liceum Ogólnokształcącego przygotowali z okazji Andrzejek stoisko peł­ne ciast i wróżb.

30.11.2012 - odbyło się czwarte spotkanie z cyklu "Licealista u studiów bram" dla ucz­niów klas trzecich naszego Li­ceum. Z uczniami w ramach edukacji prozawodowej spotkali się przedstawiciele Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyż­szej w Jeleniej Górze.

29.11.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała pierwszy mecz w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Me­czów Matematycznych, w których nasza Szkoła bierze od kilku lat udział. Przeciwnikami naszych uczniów była druźyna Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie. Nasi reprezentanci wygrali mecz stosunkiem punktów 32:18.
Opiekunki naszej drużyny: pani Sylwia Gawerda, pani Jolanta Myśliwiec

29.11.2012 - grupa uczniów naszego Liceum wzięła udział w szkolnym etapie XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej. Orga­nizatorami szkolnego etapu olimpiady była pani Antonina Matyszczuk i ksiądz Krzysztof Paskiewicz.

29.11.2012 - w ramach edukacji prozawodowej odbyło się trzecie spotkanie z cyklu "Licealista u studiów bram" dla ucz­niów klas trzecich naszego Liceum. Z uczniami spotkali się tym razem przedstawiciele Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Za­rządzania i Przedsiębiorczości.

28.11.2012 - Oldrich Justa, uczeń naszego Liceum, otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów i wziął w związku z tym udział we wręczeniu tych stypendiów, które odbyło się w auli wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

28.11.2012 - reprezentanci naszego Gimnazjum i Liceum wzięli udział w XI Otwartych Mistrzostwach Szkoły Podsta­wowej nr 2 w Kamiennej Górze w pływaniu, które odbyły się na kamiennogórskiej krytej pływalni.
Nasi reprezentanci wygrali klasyfikację w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zajmując wiele czołowych miejsc (Wyniki z zawodów w portalu powiatowa.info - plik .PDF).
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

28.11.2012 - reprezentacja naszego Liceum rozegrała pierwszy mecz w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Me­czów Matematycznych, w których nasza Szkoła bierze od kilku lat udział.
Przeciwnikami naszych uczniów była druźyna Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mic­kiewicza w Lubaniu. Naszym reprezentantom zabrakło trochę szczęścia i przegrali jednym punktem z zespołem z Lu­bania.
Skład reprezentacji: Michalina Antoniewska (kl.1e), Igor Baran (kl.2e), Agnieszka Bieniek (kl.1e), Kamil Borys (kl.3f), Małgorzata Dziedzic (kl.1e), Paulina Dziedzic (kl.2e), Wojciech Fuksiewicz (kl.3f), Przemysław Jojczyk (kl.3f), Michał Jała (kl.1d), Martyna Kowalczyk (kl.3f), Emilia Niemasik (kl.1e), Maciej Niemasik (kl.3f), Justyna Stanek (kl.2e)
Opiekunki naszej drużyny: pani Danuta Ruchała, pani Małgorzata Regner

27.11.2012 - uczniowie naszego Liceum zajęli trzy pierwsze miejsca w konkursie na najlepszy biznesplan ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze w ramach organizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w na­szym Powiecie:
I miejsce - Anna Hypś,
II miejsce - Małgorzata Dziedzic
III miejsce - Wojciech Fuksiewicz.
Wyróżnienie otrzymał Karol Laszczkowski.
Opiekunką uczniów była pani Bogusława Dzimitrowicz, której podopieczni - podobnie jak w latach ubiegłych - odnieśli sukcesy w konkursie.
Laureaci odebrali cenne nagrody podczas XXVIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się dzisiaj w sali konferencyjnej Staro­stwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
[Zobacz także informacje na ten temat na stronach:
- Powiatu Kamiennogórskiego,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze,
- portalu powiatowa.info. ]

27.11.2012 - w ramach edukacji prozawodowej odbyło się drugie spotkanie z cyklu "Licealista u studiów bram" dla uczniów klas trzecich naszego Liceum. Z uczniami spotkał się przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

27.11.2012 - odbyły się zajęcia z preorientacji zawodowej dla uczniów klasy IIIb naszego Gimnazjum. Warsztaty poprowadzili pracownicy kamiennogórskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

26.11.2012 - w ramach edukacji prozawodowej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Licealista u studiów bram" dla uczniów klas trzecich naszego Liceum. Z uczniami spotkał się Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Poli­techniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze pan dr inż. Maciej Pawłowski.

26.11.2012 - uczniowie z klas 1a, 1b, 2b naszego Gimnazjum w ramach edukacji muzycznej i teatralnej pojechali na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie przede wszystkim obejrzeli musical "Okruchy życia" we wrocław­skiej Hali Stulecia.
Opiekunem uczniów była pani Monika Breitenfellner-Pasiut oraz dwóch rodziców uczniów.

25.11.-01.12.2012 - po raz kolejny uczniowie naszego Liceum uczestniczą w tygodniowych warsztatach arty­stycznych organizowanych w ramach interkulturowego projektu edukacyjnego "Lanterna Futuri" realizowanego od wielu lat przez Dom Trzech Kultur w Niedamirowie wraz z czeskimi i niemieckimi partnerami.
Podobnie jak w ostatnich latach warsztaty odbywają się w niemieckim Grosshennersdorfie oraz w polskim Nieda­mirowie, a ich uczestnikami są uczniowie klasy 1c naszego Liceum oraz ich czescy i niemieccy rówieśnicy.

23.11.2012 - 24 uczniów naszego Liceum wzięło udział w szkolnym etapie 54. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świe­cie Współczesnym.

23.11.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w zawodach powiatowych w piłce koszy­kowej, które zostały rozegrane w Marciszowie i awansowała do zawodów na szczeblu strefy jeleniogórskiej.
W zawodach brały udział 4 drużyny: Gimnazjum Marciszów, Gimnazjum Krzeszów, Gimnazjum Lubawka i nasze Gim­nazjum nr 2. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym". Nasz zespół wygrał wszystkie mecze:
nasze Gimnazjum nr 2 : Gimnazjum Lubawka - 24:9
nasze Gimnazjum nr 2 : Gimnazjum Marciszów - 29:20
nasze Gimnazjum nr 2 : Gimnazjum Krzeszów - 27:10.
Skład reprezentacji: Robert (Bodziony kl.3C), Artur Godlewski (kl.3B), Krzysztof Grelus (kl.3D), Michał Hnisdiłów (kl.3D), Joachim Jurczyk (kl.3D), Mateusz Karwala (kl.2D), Mateusz Kożuch (kl.2C), Bartłomiej Lemański (kl.2D), Dominik Mitro (kl.2D), Cyryl Plata (kl.3D), Damian Plewa (kl.3B), Patryk Sochacki (kl.3B).
Opiekun drużyny chłopców: pan Jarosław Kawerski

23.11.2012 - przeprowadzone zostały pisemne próbne egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym między innymi z: biologii, geografii, języka polskiego i matematyki.

22.11.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum wywalczyła II miejsce w zawodach powiatowych w piłce koszykowej, które odbyły się w Marciszowie.
Do zawodów, obok naszej drużyny, awansowały reprezentacje: Gimnazjum w Lubawce, Gimnazjum w Marciszowie oraz Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze.
W rozegranych przez nasz zespół meczach padły następujące wyniki:
Gimnazjum nr 2 - Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej: 26:23
Gimnazjum nr 2 - Gimnazjum w Marciszowie: 14:15
Gimnazjum nr 2 - Gimnazjum w Lubawce: 29:26.
O zajęciu drugiego miejsca zdecydował minimalnie przegrany mecz z drużyną z Marciszowa.
Skład drużyny: Marcelina Babik (kl.IIIb), Natalia Bandyk (kl.Ia), Nikola Boroń (kl.IIIa), Justyna Cieślak (kl.IIIa), Ale­ksandra Dąbrowska (kl.Ia), Aleksandra Druciak (kl.IIIa), Anna Frączkowska (kl.Ia), Kamila Jaszczur (kl.IIIa), Paulina Ko­ciołek (kl.IIIa), Magdalena Popowicz (kl.IIIa), Aleksandra Szmajdzińska (kl.IIIa), Angela Wasik (kl.IIIa)
Opiekun drużyny dziewcząt: pani Halina Jacyno

21.11.2012 - do pisemnego próbnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym przy­stąpiło 86 uczniów klas trzecich naszego Liceum, a do pisemnego próbnego egzaminu maturalnego z języka niemiec­kiego na poziomie podstawowym przystąpiło 79 uczniów klas trzecich.

21.11.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach miejskich w piłce koszykowej, które rozegrane zostały w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Obie reprezentacje wywalczyły w swoich kategoriach pierwsze miejsce.
Skład reprezentacji dziewcząt: Marcelina Babik (kl.IIIb), Natalia Bandyk (kl.Ia), Nikola Boroń (kl.IIIa), Justyna Cieślak (kl.IIIa), Aleksandra Dąbrowska (kl.Ia), Aleksandra Druciak (kl.IIIa), Anna Frączkowska (kl.Ia), Kamila Jaszczur (kl.IIIa), Paulina Kociołek (kl.IIIa), Magdalena Popowicz (kl.IIIa), Aleksandra Szmajdzińska (kl.IIIa), Angela Wasik (kl.IIIa)
Opiekun drużyny dziewcząt: pani Halina Jacyno

21.11.2012 - do pisemnego próbnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym przystąpiło 155 uczniów klas trzecich naszego Liceum.

20.11.2012 - uczniowie wszystkich klas pierwszych naszego Gimnazjum i Liceum obejrzeli spektakl edukacyjno-pro­filaktyczny pt. "La dolce vita", który wystawił Teatr Profilaktyczno-Edukacyjny "Moralitet" z Krakowa na scenie ka­miennogórskiego Centrum Kultury.

20.11.2012 - odbyło się spotkanie uczniów klasy 3a Gimnazjum z zakresu doradztwa zawodowego z udziałem pedagoga i psychologa z kamiennogórskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia z orientacji zawodowej trwały 4 godziny lekcyjne i w ramach nich przeprowadzony został między innymi test psychologiczny.

20.11.2012 - do pisemnego próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 155 uczniów klas trzecich naszego Liceum.

20.11.2012 - do pisemnego próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 155 uczniów klas trzecich naszego Liceum.

19.11.2012 - odbył się szkolny etap tegorocznej edycji Olimpiady Języka Angielskiego.

16.11.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła IX miejsce w finale wojewódzkim w badmintona.
Skład drużyny: Aleksandra Druciak (kl.3d), Aleksandra Szmajdzińska (kl.3a), Dominika Takowska (kl.2c), Jakub Błażków (kl.2c), Maciej Jaworek (kl.1a), Damian Smaza (kl.2d)
Opiekun zespołu: pani Marta Ruszkowicz-Malich

15.11.2012 - do I etapu LIX Olimpiady Chemicznej, który odbędzie się 24 listopada br. w salach audytorycjnych Wy­działu Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, awansowała czwórka uczniów naszego Liceum:
- Anna Banaś,
- Aleksander Dytko,
- Martyna Kowalczyk,
- Paulina Rak.
Opiekunowie uczniów: pani Magdalena Rams i pan Radosław Brymerski,

15.11.2012 - trzeci (ostatni) dzień diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej gimnazjum (próbny egza­min gimnazjalny) - języki obce; część uczniów pracowała z arkuszem z zakresu języka angielskiego, a część z arkuszem z zakresu języka niemieckiego. W obu przypadkach uczniowie rozwiązywali arkusze na poziomie podstawowym i na po­ziomie rozszerzonym.

14.11.2012 - reprezentacja naszego Liceum wystartowała w dolnośląskim finale w badmintona, który odbył się w Jele­niej Górze.
Skład zespołu: Adrian Gawlik (kl.2B), Magda Gredes (kl.2E), Krystian Lema (kl.2E), Dominika Niemiec (kl.2D), Mateusz Farmas (kl.3D) - zawodnik rezerwowy
Opiekun drużyny: pani Katarzyna Filip-Murawska
Uzupełnienie informacji:
Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego zajęła czwarte miejsce w Finale Dolnośląskim szkół ponadgimnanzjalnych w badmintonie. Drużyna wygrała mecze grupowe z reprezentacjami szkół ponadgimnazjalnych z Ząbkowic Śląskich i Zło­toryi. W 1/8 rozgrywek nasz zespół pokonał reprezentantów Wałbrzycha i dopiero w półfinale przegrał z zawodnikami z Milicza, a następnie po zaciętej walce w mikście przegraliśmy także mecz o trzecie miejsce z Jelenią Górą (2:3).
Warto zauważyć, że w czwórce najlepszych drużyn Dolnego Śląska znalazły się trzy zespoły strefy jeleniogórskiej. W me­czu o I miejsce spotkały się drużyny z Milicza i ze Szklarskiej Poręby.
[Informacja: pani Katarzyna Filip-Murawska]

14.11.2012 - drugi dzień diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej gimnazjum (pró­bny egzamin gimnazjalny) - część matematyczno-przyrodnicza: arkusz z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz arkusz z zakresu matematyki.

13.11.2012 - kolejni uczniowie naszego Gimnazjum zakwalifikowali się do następnego - powiatowego - etapu XIII Dolnośląskiego Konkursu dla Gimnazjalistów "zDolny Ślązak Gimnazjalista":
a) blok języków obcych - język angielski:
- Michał Borkowski
- Agnieszka Desperak
- Natalia Karlic
- Mikołaj Kreń
- Karolina Kubielewicz
- Paweł Nowiszewski;
b) blok języków obcych - język niemiecki:
- Maciej Kucia
- Przemysław Kaczorowski.

13.11.2012 - pierwszy dzień diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej gimnazjum (pró­bny egzamin gimnazjalny) - część humanistyczna: arkusz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz arkusz z zakresu języka polskiego.

12.11.2012 - z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się I Przegląd Piosenki Patriotycznej, którego organiza­cję koordynowała pani Marzena Szewczyk.
Z tej samej okazji grupa uczniów pod opieką pana Andrzeja Przybytka przygotowała prezentacje multimedialne przypo­minające okoliczności utraty przez Polskę niepodległości oraz najważniejsze wydarzenia związane z walką o jej odzys­kanie. Prace uczniów były wyświetlane podczas konkursu piosenki patriotycznej oraz na monitorze umieszonym na kory­tarzu szkolnym obok biblioteki.
W związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości pan Wiesław Kozłowski przeprowadził z kolei konkurs plastyczny.

11.11.2012 - Narodowe Święto Niepodległości

09.11.2012 - w wycieczce do Wrocławia wzięło udział 50 uczniów naszego Gimnazjum (cała klasa 3d i 23 osoby z kl.1c); opiekunkami były panie: Marta Całko, Marta Nackowska i Monika Babik.
Uczniowie bawili się we wrocławskiej kręgielni "Miraż", a następnie pojechali do "Humanitarium - ogrody doświadczeń", gdzie podzieleni na grupy przeprowadzali doświadczenie pozyskiwania DNA z cebuli. Po zajęciach warsztatowych zwiedzali wystawę, na której mogli zbadać tętno, spostrzegawczość, zmierzyć prędkość biegu i czas reakcji organizmu, słuch, w powiększeniu obejrzeć swoje linie papilarne. Dzięki specjalnym powiększonym modelom ludzkiego mózgu, oka, szkieletu, układu pokarmowego i krwionośnego uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę na temat budowy i funkcjo­nowania ludzkiego organizmu. Po nauce uczniowie w równie atrakcyjny sposób bawili się w nowoczesnej sali multi­medialnej - również na terenie Humanitarium.
Wieczorem grupa udała się do wrocławskiego Teatru Komedia na spektakl pt. "Przyjazne dusze", który wszyscy entuzja­stycznie oklaskiwali nie tylko ze względu na znakomitą obsadę i grę aktorską, ale również tematykę przedstawienia, które poruszało problem kruchości i przemijalności ludzkiego życia.
Choć uczniowie wrócili do domów po północy, byli zadowoleni i pełni wrażeń po bardzo aktywnie spędzonym dniu.
[Informacja: pani Marta Całko]

09.11.2012 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła trzecie miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w badmintonie i awansowała do finału dolnośląskiego, który odbędzie się 16 listopada w Jelenie Górze.
W zawodach startowało 7 drużyn, w tym trzy z naszego powiatu (Gimnazjum w Pisarzowicach, Gimnazjum nr 1 w Ka­miennej Górze i nasze Gimnazjum nr 2), a także reprezentajce: Gimnazjum ze Szklarskiej Poręby, Gimmnazjum z Boga­tyni i drużyny z dwóch gimnazjów z Jeleniej Góry.
Pierwszy mecz graliśmy z jedną z jeleniogórskich drużyn i on decydował o wyjściu z grupy. Udało się nam wygrać przede wszystkim dzięki chłopcom. W półfinale graliśmy z drużyną Gimnazjum z Bogatyni, która była nie do pokonania. Kolejny mecz graliśmy o trzecie miejsce z reprezentantami Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Góry. Starcie było ciężkie, ale osta­tecznie pokonaliśmy drużynę drugiego kamiennogórskiego gimnazjum.
Turniej wygrała Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, a drugie miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 2 z Bogatyni.
Należy podkreślić, że nasza drużyna grała w osłabionym składzie, bez najlepszej zawodniczki - Aleksandy Druciak.
[Informacja: pani Marta Ruszkowicz-Malich]

09.11.2012 - odbył się szkolny etap tegorocznej edycji Olimpiady Języka Niemieckiego.

09.11.2012 - nasi reprezentanci wystartowali w biegu przełajowym "Zdobywca Góry Parkowej" zorganizowanym przez Miasto Kamienna Góra. Nasze Liceum reprezentowali:
1. Pajor Anna (kl.IB)
2. Piechota Szymon (kl.I.D)
3. Szelec Kacper (kl.IE)
4. Gwiżdż Tomasz (kl.IID)
Miejsca na podium w swoich kategoriach wiekowych zdobyli:
I miejsce - Pajor Anna
II miejsce - Szelec Kacper
[Wstępna informacja o biegu na stronie Urzędu Miasta Kamienna Góra.]
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

08.11.2012 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
1. Dominka Niemiec (kl.2D)
2. Magda Gredes (kl.2E)
3. Krystian Lema (kl.2E)
4. Adrian Gawlik (kl.2B)
zajęła II miejsce w mistrzostwach strefy jeleniogórskiej w badmintonie i uzyskała awans do finału dolnośląskiego.
Opiekun drużyny: Katarzyna Filip-Murawska

07.11.2012 - odbyły sie spotkania rodziców uczniów z wychowawcami klas.

07.11.2012 - uczniowie z klasy 3f Liceum w ramach edukacji regionalnej, historycznej i teatralnej uczestniczyli w wy­cieczce do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie obejrzeli między innymi spektakl teatralny "Wallstrasse 13" we wroc­ławskiej Synagodze "Pod Białym Bocianem", który był wystawiany w ramach Dni Wzajemnego Szacunku 2012.

07.11.2012 - prawie wszyscy uczniowie naszego Gimnazjum w w ramach edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film pt. "Bitwa pod Wiedniem" w wałbrzyskim kinie Cinema City.

06.11.2012 - uczniowie klas: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3b, 3d i 3e Liceum w ramach edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film pt. "Bitwa pod Wiedniem" w wałbrzyskim kinie Cinema City.

05.11.2012 - uczniowie naszego Gimnazjum zakwalifikowali się do kolejnego - powiatowego - etapu XIII Dolnośląskiego Konkursu dla Gimnazjalistów "zDolny Ślązak Gimnazjalista":
a) blok humanistyczny:
- Karol Czoch
- Gabriela Koszarska
- Bartłomiej Krupowicz;
b) blok matematyczno-fizyczny:
- Karol Czoch
- Katarzyna Gil
- Michał Hnisdiłów
- Mikołaj Kreń
- Paweł Nowiszewski;
b) blok przyrodniczy:
- Agnieszka Desperak
- Mikołaj Kreń
- Paweł Nowiszewski
- Natalia Żelieszewska.
Przy czym do tego etapu zakwalifikowało się odpowiednio 10, 7 i 8 uczniów ze szkół gimnazjalnych z terenu naszego po­wiatu.

05.11.2012 - odbył się szkolny etap Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok języków obcych: język angielski. Chęć udziału w konkursie zgłosiło 51 uczniów naszego Gimnazjum.

02.11.2012 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

01.11.2012 - dzień wolny od zajęć lekcyjnych - święto Wszystkich Świętych.

31.10.2012 - reprezentanci naszego Gimnazjum wystartowali w mistrzostwach powiatu w badmintonie. Zawody odbyły się w sali naszego Zespołu przy ulicy Słonecznej.
Drużyna reprezentująca nasze Gimnazjum zwyciężyła w turnieju wygrywając każdy mecz 3:0.
Skład drużyny: Aleksandra Druciak (kl.3d), Dominika Takowska (kl.2c), Weronika Trembacz (kl.1c), Jakub Błażków (kl.2c), Maciej Jaworek (kl.1a), Damian Smaza (kl.2d)
Opiekun drużyny: pan Jarosław Kawerski

30.10.2012 - nasz Zespół odwiedzili potomkowie Martina Wolffa, który urodził się w 1922 roku w Kamiennej Górze i w okresie przedwojennym uczył sie w murach naszej Szkoły. Dzieci Martina Wolffa, wraz z jego wnukami, prawnukami i praprawnukami (razem ponad trzydzieści osób), zdecydowały się powrócić po latach do miejsc związanych z młodością i historią życia protoplasty rodu. Swoistą dokumentację podróży będzie stanowił reportaż edukacyjny.
Więcej informacji na temat wyprawy rodu Wolffów można znaleźć w 46 numerze szkolnego dwumiesięcznika histo­rycznego "Kamienna Góra. Miasto Lang­hansa" - do pobrania w dziale Gazetki szkolne.
Gości w auli szkolnej przyjął Dyrektor naszego Zespołu, którego wspomagali pan Robert Kosiński (nauczyciel języka angielskiego) i pan Jan Lubieniecki (nauczyciel historii). W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1d i 2b Liceum.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]
[Zobacz również informacje na ten temat na stronie portalu RTI24.pl.]

29.10.2012 - odbył się konkurs na najciekawszą dynię halloweenową. Dynie przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych. Wykazali się oni dużą pomysłowością i kreatywnością. Prace uczniów oceniali: pani wicedyrektor Bożena Skorupska, pani Monika Babik, pani Joanna Oleksy, pan Wiesław Kozłowski oraz pan Jerzy Fałowski, a także uczennica Gimnazjum - Alicja Kołodziej i uczeń Liceum - Wojciech Fuksiewicz. Po zliczeniu głosów w konkursie czołowe miejsca zajęły następujące klasy:
I miejsce - klasa 1a Gimnazjum
II miejsce - ex aequo: klasy Ib Gimnazjum i IIe Liceum
III miejsce - ex aequo: klasy IIIa Gimnazjum, Ie Liceum i IIIb Liceum.
Konkurs został przygotowany i przeprowadzony pod opieką pań: Moniki Breitenfellner-Pasiut, Marty Nackowskiej i Anny Postawy.
{Informacja: pani Monika Breitenfellner-Pasiut]

29.10.2012 - odbył się szkolny etap Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok języków obcych: język niemiecki. W konkursie wzięło udział 36 uczniów naszego Gimnazjum.

29.10.2012 - reprezentacje naszego Liceum wystartowały w mistrzostwach powiatu kamiennogórskiego szkół ponad­gimnazjalnych w badmintonie, które odbyły się na sali sportowej naszego Zespołu przy ulicy Słonecznej. Nasze zespoły zajęły dwa pierwsze miejsca.
I drużyna: Magdalena Gredes (kl.2e), Adrian Gawlik (kl.2b), Krystian Lema (kl.2e), Dominika Niemiec (kl.2d)
II drużyna: Paulina Biernacka (kl.3d), Dominika Bijak (kl.2c), Przemysław Gajdosz (kl.2b), Konrad Urbanowicz (kl.1e)
Opiekun reprezentacji: pani Katarzyna Filip-Murawska
[Zobacz także informacje na ten temat na stronie portalu RTI24.pl.]

29.10.2012 - kolejna w tym roku szkolnym zmiana planu lekcji.

26.10.2012 - uczniowie klas trzecich Liceum obejrzeli w Centrum Kultury w Kamiennej Górze film Waldemara Krzystka pt. "80 milionów". Film opowiada o głośnej akcji działaczy Solidarności w obronie związkowych pieniędzy. Po projekcji uczniowie mogli porozmawiać z bohaterami wydarzeń ukazanych w filmie - Państwem Marią Pinior i Józefem Piniorem.

26.10.2012 - wszystkie klasy pierwsze naszego Gimnazjum nr 2 brały udział w spotkaniu profilaktycznym z inspektorem do spraw nieletnich, dotyczącym odpowiedzialności karnej nieletnich i bezpieczeństwa w Internecie.

25.10.2012 - rozegrane zostały kolejne mistrzostwa naszego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w badmintonie. Zawody odbyły się w sali sportowej przy ulicy Słonecznej.
Czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach:
dziewczęta Gimnazjum: 1. Aleksandra Druciak (kl.3d),
2. Dominika Takowska (kl.2c),
3. Weronika Trembacz (kl.1c);
dziewczęta Liceum:
1. Dominika Niemiec (kl.2d),
2. Magdalena Gredes (kl.2e),
3. Dominika Bijak (kl.2c);
chłopcy Gimnazjum:
1. Jakub Błażków (kl.2c),
2. Maciej Jaworek (kl.1a),
3. Damiana Smaza (kl.2d);
chłopcy Liceum: 1. Krystian Lema (kl.2e),
2. Adrian Gawlik (kl.2b),
3. Konrad Urbanowicz (kl.1e).
Najlepsi otrzymali medale i dyplomy oraz będą reprezentować Szkołę na zawodach międzyszkolnych.
Opiekunami byli: pani Katarzyna Filip-Murawska i pan Maciej Latawiec.

24.10.2012 - odbył się szkolny etap Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok przyrodniczy. W konkursie udział wzięło 57 uczniów naszego Gimnazjum.

24.10.2012 - wydany został kolejny numer szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra. Miasto Lang­hansa".

23.10.2012 - odbył się szkolny etap Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok humanistyczny.

22.10.2012 - w sali sportowej odbyła się impreza, nazywana tradycyjnie "Otrzęsinami", związana z przyjęciem w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych Liceum, którą przygotowali ubiegłoroczni zwycięzcy, obecnie uczniowie klasy 2e pod opieką swojego wychowawcy pana Radosława Brymerskiego.
"Otrzęsinowy" turniej wygrała klasa 1e kierowana przez wychowawczynię panią Aleksandrę Piątkowską. W przyszłym roku uczniowie tej klasy przygotują kolejną imprezę związaną z przyjęciem w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

22.10.2012 - w auli szkolnej odbyła się impreza związana z przyjęciem w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych Gimnazjum (tzw. "Otrzęsiny"), którą przygotowali - ze swoją wychowawczynią panią Dorotą Sadowską - ubie­głoroczni zwycięzcy, a obecnie uczniowie klasy 2d.
Z "otrzęsinowej" rywalizacji zwycięsko wyszli uczniowie z klasy 1d pod wodzą wychowaczyni pani Lidii Drozdowskiej i w przyszłym roku to oni przygotują kolejne "Otrzęsiny".
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

22.10.2012 - zaczął obowiązywać zmieniony plan lekcji.

20.10.2012 - reprezentanci naszego Gimnazjum nr 2 i Liceum wzięli udział w Zawodach Wojewódzkich w Rowerach Górskich MTB, które odbyły się w Chojnowie.
Gimnazjum reprezentowali: Mikołaj Kreń (kl.IIIa), Maciej Kucia (kl.III a), Jakub Marchewka (kl.IIIa), Mateusz Ziaja (kl.IIId). Zajęli oni kolejno miejsca: 26, 42, 16, 41. Drużynowo uplasowali się na 6 miejscu.
Liceum reprezentowała uczennica z klasy IId - Dominika Niemiec, która zajęła 5 miejsce indywidualnie i 8 drużynowo.
Opiekunem grupy był pan Jarosław Kawerski.

17.10.2012 - uczniowie z klas 3a i 3c Liceum uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach z doradcą zawodowym z Mobilne­go Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze. Tematem spotkania było planowanie kariery edukacyjno-zawodo­wej.

17.10.2012 - uczniowie z klasy 2c Liceum wzięli udział zajęciach terenowych na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej Je­ziorko Daisy w obrębie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Opiekunkami uczniów były panie Dorota Dzielędziak i El­żbieta Jaszek - wychowawczyni klasy.

17.10.2012 - odbył się szkolny etap Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok matematyczno-fizyczny. Do szkolnego etapu Konkursu w ramach tego bloku przystąpiło 60 uczniów naszego Gimnazjum.

16.10.2012 - uczniowie z klasy 1d Liceum w ramach wycieczki poznawali walory przyrodnicze Parku Książańskiego oraz historię zamku. Opiekunkami uczniów byli pan Radosław Brymerski i pani Aleksandra Malinowska.

15.10.2012 - kilku uczniów z klasy 1c Liceum i prawie wszyscy uczniowie klasy 1b Liceum wzięli udział w grze symula­cyjnej, która odzwierciedlała prace poszczególnych instytucji Unii Europejskiej. Uczniowie w ramach niej zapoznali się w praktyczny sposób z procedurą procesu akcesyjnego nowego państwa do Unii Europejskiej.
"Rozszerzanie Unii Europejskiej jest tematem niezwykle aktualnym, głównie za sprawą trwających od kilku lat negocjacji z Turcją oraz Chorwacją, która już od 1 stycznia 2013 oficjalnie powiększy grono państw członkowskich UE. Od osta­tniego przystąpienia do Unii nowych członków minęło już pięć lat. Każda akcesja ma ogromne znaczenie i wpływa bezpo­średnio na całą Wspólnotę, poszczególne kraje członkowskie i na państwa przystępujące. Wpływ ten widać w polityce, gospodarce, finansach, kulturze i innych sferach życia. Dlatego w środowisku międzynarodowym pojawiają się pytania, czy Unia Europejska chce i czy jest w ogóle gotowa na rozszerzenie o kolejne kraje?"
Wcielając się w role polityków reprezentujących poszczególne instytucje Unii Europejskiej uczniowie zapoznali się nie tylko z funkcjonującą procedurą procesu akcesyjnego państw kandydatów do Unii, ale także zapoznali się bliżej z argu­mentami za i przeciw (szansom i zagrożeniom), jakie niesie za sobą rozszerzenie UE.
Gra przeprowadzona została w sali witrażowej kamiennogórskiego Ratusza. Opiekunem uczniów ze strony naszej Szkoły była wychowawczyni klasy 1b pani Jolanta Buczek, a grą kierowała pani Katarzyna Kacprzyk.
(Powyższy tekst zredagowano przy wykorzystaniu fragmentów z materiałów pomocniczych do gry symulacyjnej.)
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

14.10.2012 - Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2012 - w kamiennogórskim Centrum Kultury odbyła się miejsko-powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli między innymi:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba,
- Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra pan Kazimierz Kawa,
- Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego pani Bożena Ziemiańska.
W czasie uroczystości wręczone zostały między innymi nagrody specjalne Starosty Powiatu Kamiennogórskiego i Burmi­strza Miasta Kamienna Góra. Wśród nauczycieli wyróżnionych przez Starostę Powiatu Kamiennogórskiego znalazł się pan Robert Kosiński - nauczyciel języka angielskiego z naszego Zespołu.
Swoje nagrody wręczyli także dyrektorzy szkół i powiatowych i miejskich placówek oświatowych. Nagrody Dyrektora na­szego Zespołu otrzymali w tym roku następujący nauczyciele:
1. pani Marta Całko
2. pan Zbigniew Drankowski
3. pani Halina Jacyno
4. pani Magdalena Kwiatkowska
5. pan Maciej Latawiec
6. pan Hieronim Mader
7. pani Aleksandra Malinowska
8. pan Adam Nowak
9. pani Joanna Oleksy
10. pani Aleksandra Piątkowska
11. pani Małgorzata Regner
12. pani Marta Ruszkowicz-Malich
13. pani Bożena Skorupska
14. pani Dorota Zieleń.
W części artystycznej swój kunszt wokalno-instrumentalny zaprezentował zespół "Keep K.A.L.M", który składa się z ucz­niów naszego Liceum Ogólnokształcącego.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]
[Zobacz również informacje na ten temat na stronie portalu RTI24.pl.]

12.10.2012 - w auli szkolna odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie pracujący pod opieką pań: Irminy Brzozy, Marty Całko oraz Bogumiły Zachary.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

11.10.2012 - reprezentacja naszego Liceum wystartowała w Olszynie w Finale Dolnego Śąska w sztafetowych biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych. Nasze dziewczęta rywalizowały na dystansie 10 x 1200 m i zajęły 17 miejsce na 21 startujących zespołów.
Skład sztafety dziewcząt: Sara Cedzidło, Elwira Czerwień, Magda Gredes, Patrycja Malinowska, Dominika Niemiec, Anna Nakonieczna, Anna Pajor, Nikola Stec, Małgorzata Zięba, Iza Wójtowicz.
Opiekun zespołu: pani Katarzyna Filip-Murawska

10.10.2012 - uczniowie z klas pierwszych Liceum w ramach edukacji muzycznej wysłuchali koncertu w wykonaniu mu­zyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Koncert odbył się w auli szkolnej.

10.10.2012 - w związku mijającą wczoraj rocznicą zakończenia bitwy pod Chocimiem, która została stoczona w dniach 2 września – 9 października 1621 roku pomiędzy armią Rzeczypospolitej dowodzoną przez hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, a armią turecką pod dowództwem sułtana Osmana II, grupa uczniów pod opieką pana An­drzeja Przybytka przygotowała prezentacje multimedialne przypominające o tym wydarzeniu. Prace uczniów były wyświet­lane na monitorze umieszonym na korytarzu szkolnym obok biblioteki.

09.10.2012 - uczniowie z klas 3b, 3d, 3e, 3f Liceum uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze. Tematem zajęć było planowanie kariery edukacyjno-zawo­dowej.

08.10.2012 - odbyło się drugie w bieżącym roku szkolnym posiedzenie Rady Szkoły naszego Zespołu. Rada Szkoły uchwaliła nowy Statut Zespołu, który zacznie obowiązywać od 1 listopada br.

05-06.10.2012 - grupa uczniów z naszego Liceum wspomagała organizatorów przeprowadzających XV Przegląd Teatrów Amatorskich w Centrum Kultury w Kamiennej Górze.

03.10.2012 - odbyły się XII Mistrzostwa naszego Zespołu w biegach przełajowych. Zawody przeprowadzone zostały na stadionie sportowym przy ul Słowackiego. Odbyły się trzy biegi w kategoriach:
- dziewczęta z Gimnazjum i Liceum - dystans ok. 900 m,
- chłopcy z Gimnazjum - dystans ok. 900 m,
- chłopcy z Liceum - dystans ok. 1800 m.
Czołowe miejsca wśród dziewcząt z Gimnazjum zajęły:
1. Aleksandra Druciak (kl.IIId)
2. Aleksandra Cebula (kl.Ic)
3. Paula Kuklis (kl.IIId)
Czołowe miejsca wśród chłopców z Gimnazjum zajęli:
1. Bartosz Frączkowski (kl.IIId)
2. Michał Hnisdiłów (kl.IIId)
3. Grzegorz Bruździak (kl.IIId)
Czołowe miejsca w klasyfikacji klas gimnazjalnych:
1. klasa IIId
2. klasa Ic
3. klasa IIIa
Czołowe miejsca wśród dziewcząt z Liceum zajęły:
1. Dominika Niemiec (kl.IId)
2. Nikola Stec (kl.IIe)
3. Anna Pajor (kl.Ib)
Czołowe miejsca wśród chłopców z Liceum zajęli:
1. Kacper Szelec (kl.Ie)
2. Mateusz Siemaszko(kl.IIc)
3. Igor Baran (kl.IIe)
Czołowe miejsca w klasyfikacji klas licealnych:
1. klasa Ib
2. klasa Id
3. klasa IIe
W zawodach uczestniczyło łącznie 81 uczniów, w tym 36 z LO (5 dziewcząt i 31 chłopców) i 45 z Gimnazjum (12 dziew­cząt i 33 chłopców).
Uczniowie zostali nagrodzeni medalami i pamiątkowymi dyplomami, a zwycięskie klasy pucharami, które wręczył Dy­rektor ZSO w Kamiennej Górze pan Jacek Bruździak. Po skończonych zawodach uczniowie mogli skorzystać z poczęstunku ufundowanego ze środków gromadzonych przez Rodziców uczniów na koncie Rady Szkoły. Nad bezpieczeństwem w czasie imprezy czuwała pielęgniarka szkolna pani Ryszarda Tęcza, a organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego i uczniowie LO.
[Zdjęcia w dziale Galeria (część "sport").]

03.10.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w mistrzostwach Kamiennej Góry w unihokeju, które zostały rozegrane na "Orliku" przy Zespole Szkół przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. Obie dru­żyny przegrały swoje mecze.
Opiekunką uczniów była pani Marta Ruszkowicz-Malich.

03.10.2012 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze poświę­cone przede wszystkim podsumowaniu wyników egzaminów zenętrznych w roku szkolnym 2011/2012 oraz przyjęciu pro­jektu nowego Statutu Zespołu.

02.10.2012 - reprezentantki naszego Gimnazjum wystartowały w Nowej Rudzie w finale dolnośląskim w dwuboju nowo­czesnym. Reprezentacja dziewcząt zajęła VII miejsce poprawiając ustanowiony kilka dni temu rekord Gimnazjum. Nowy rekord to 3613 punktów.
Skład zespołu: Aleksandra Druciak (1838pkt), Aleksandra Szmajdzińska (1775pkt)
W zawodach wystartowała także reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum w składzie: Bartosz Frączkowski (kl.IIId), Michał Stec (kl.IIa).
Opiekunem uczniów był pan Krzysztof Pawlikowski.

02.10.2012 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w mistrzostwach powiatu szkół po­nadgimnazjalnych w biegach przełajowych, które odbyły się na stadionie przy ul. Słowackiego w Kamiennej Górze. Dru­żyna dziewcząt wygrała zawody w swojej kategorii i awansowała do finału dolnośląskiego.
Skład reprezentacji dziewcząt: Klaudia Barnowska (kl.2B), Sara Cedzidło (kl.2D), Elwira Czerwień (kl.1D), Klaudia Flaga (kl.2D), Magda Gredes (kl.2E),, Patrycja Malinowska (kl.3D), Anna Nakonieczna (kl.3D), Dominika Niemiec (kl.2D), Marta Piksa (kl.2D), Nikola Stec (kl.2E), Iza Wójtowicz (kl.3B)
Skład reprezentacji chłopców: Rafał Czura (kl.IID), Dariusz Hołda (kl.IIB), Kamil Jabłoński (kl.IC), Dominik Kurasz (kl.IIIB), Przemysław Orszulak (kl.IIIF), Szymon Piechota (kl.ID), Mateusz Siemiaszko (kl.IIC), Maciej Styrna (kl.IE), Kacper Szelec (kl.IE), Konrad Urbanowicz (kl.IE)
Opiekunką uczniów była pani Katarzyna Filip-Murawska.
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

01.10.2012 - zmiana planu lekcji.

01.10.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła II miejsce podczas zawodów powiatowych w sztafe­towych biegach przełajowych, które odbyły się w Lubawce. Również drużyna chłopców z naszego Gimnazjum wywalczyła II miejsce w czasie powiatowych zawodów w sztafetowych biegach przełajowych.
Skład reprezentacji dziewcząt: Marcelina Babik (kl.IIIb), Natalia Bandyk (kl.Ia), Aleksandra Druciak (kl.IIId), Katarzyna Gil (kl.IIIc), Paulina Kociołek (kl.IIIa), Gabriela Koszarska (kl.IIId), Paula Kuklis (kl.IIId), Małgorzata Stypuła (kl.Ia), Aleksandra Szmajdzińska (kl.IIIa), Dominika Takowska (kl.IIc), Nikola Takowska (kl.IIIc)
Skład reprezentacji chłopców: Karol Czoch (kl.IIIa), Karol Filipowicz (kl.Ia), Bartosz Frączkowski (kl.IIId), Michał Hnisdiłów (kl.IIId), Mikołaj Kreń (kl.IIIa), Maciej Kucia (kl.IIIa), Mateusz Lisiecki (kl.IIIa), Dominik Lompart (kl.IIIc), Łukasz Mućwicki (kl.IIa), Arkadiusz Ochmański (kl.IId), Cyryl Plata (kl.IIId), Damian Smaza (kl.IId), Michał Stec (kl.IIa)
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

28.09.2012 - w Liceum odbyły sie wybory do Samorządu Uczniowskiego.
W wyniku wyborów Samorząd Uczniowski Liceum wyłonił Parlament Szkolny w składzie:
Radosław Jała - Przewodniczący
Sara Gabryś - Zastępca Przewodniczącego
Dominik Cebula - Zastępca Przewodniczącego
Dawid Majerz - Minister Skarbu (Skarbnik)
Patrycja Pancerz - Minister zapisów historycznych (Kronikarz)
Marcel Okoń - Minister "Szczęśliwego Losu" (odpowiedzialny za "szczęśliwy numerek")
Szymon Sroka - Minister bez teki
Olga Więcławska - Minister bez teki
Tomasz Zabłocki - Minister bez teki
Artur Zaucha - Minister bez teki.
Przedstawicielami uczniów Liceum w Radzie Szkoły zostali: Oldrich Justa, Paweł Micek.

28.09.2012 - w kamiennogórskim Centrum Kultury odbył się po raz czwarty Wieczór Filologa. Gościem Wieczoru Filolo­ga był tym razem pan profesor Jan Miodek.
Wieczór Filologa to cykliczna już impreza przygotowywana dla społeczności lokalnej przede wszystkim przez nasze panie bibliotekarki - Beatę Czyczkan i Joannę Oleksy - przy współpracy z uczniami naszego Zespołu.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]
[Zobacz również informacje na stronie portalu RTI24.pl.]

28.09.2012 - uczniowie z klas 1e, 2b, 2c, 2d, 3a, 3c, 3f naszego Liceum uczestniczyli w wykładzie pana profesora Jana Miodka. Pan Profesor jest znanym i cenionym polskim językoznawcą, dyrektorem Instytutu Filologii Pol­skiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Pol­skiego, popularyzatorem wiedzy o języku polskim. Wykład odbył się w auli szkolnej naszego Zespołu.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

28-29.09.2012 - uczniowie z klasy 3a Gimnazjum w ramach integracji zespołu klasowego oraz edukacji regionalnej wy­brali się na rajd pieszy po terenie Ziemi Kamiennogórskiej. Opiekunami uczniów byli wychowawczyni klasy pani Halina Jacyno oraz pani Katarzyna Filip-Murawska.

28-29.09.2012 - uczniowie z klas 2a i 2e Liceum w ramach integracji zespołu klasowego oraz edukacji regionalnej i historycznej uczestniczyli na Zamku Bolków w realizacji projektu. Opiekunami uczniów byli wychowawcy klas pani Ma­rzena Szewczyk i pan Radosław Brymerski.

28.09.2012 - klasa 2c Liceum w ramach integracji zespołu klasowego była na kilkugodzinnej wycieczce.

27.09.2012 - klasa 2b Liceum w ramach integracji zespołu klasowego oraz edukacji regionalnej i historycznej zwie­dzała kamiennogórskie zabytkowe podziemia (trasa turystyczna "Projekt Arado. Zaginione laboratorium Hitlera") oraz wędrowała śladami historycznych miejsc na terenie Kamiennej Góry. Opiekunami uczniów byli: wychowawczyni klasy pani Bogusława Dzimitrowicz oraz pan Jan Lubieniecki - nauczyciel historii.

26.09.2012 - uczniowie z klas 3d i 3e Liceum w ramach preorientacji zawodowej wzięli udział we Wrocławskim Salonie Maturzystów PERSPEKTYWY 2012. Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu do Wrocławia byli wychowawcy klas pani Danuta Ruchała i pan Hieronim Mader oraz pani Aleksandra Malinowska.

26.09.2012 - klasa 2d Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wzięła udział w wycie­czce na trasie Kamienna Góra - Krzeszów - Rezerwat "Głazy Krasnoludków" - Krzeszów - Kamienna Góra. Opiekunami uczniów w czasie wycieczki byli: wychowawczyni klasy pani Magdalena Rams i pan Adam Nowak.

26.09.2012 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum nr 2 zajęła II miejsce w zawodach powiatowych w dwuboju nowo­czesnym, które rozegrane zostały w ramach Gimnazjady Powiatowej.
Skład reprezentacji: Natalia Bandyk (kl.Ia), Justyna Cieślak (kl.IIId), Aleksandra Druciak (kl.IIId), Małgorzata Stypuła (kl.Ia), Aleksandra Szmajdzińska (kl.IIIa)
Dziewczęta ustanowiły rekord szkoły z wynikiem 3580 punktów. Dla drużyny punktowały Aleksandra Druciak (1796 pkt.) oraz Aleksandra Szmajdzińska (1784 pkt.). Aleksandra Szmajdzińska ustanowiła również rekord naszego Gimnazjum w pływaniu na 100 m stylem dowolnym z czasem 1,23,53 s.

26.09.2012 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum nr 2 zajęła II miejsce w zawodach powiatowych w dwuboju nowo­czesnym, które odbyły się w ramach Gimnazjady Powiatowej organizowanej przez międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamien­nej Górze.
Skład reprezentacji: Grzegorz Bruździak (kl.IIId), Karol Czoch (kl.IIIa), Bartosz Frączkowski (kl.IIId), Grzegorz Gwiżdż (kl.IIa), Michał Stec (kl.IIa)
Drużyna chłopców ustanowiła rekord Gimnazjum z wynikiem 3958 pkt. Dla drużyny punktowali Bartosz Frączkowski (1982 pkt.) i Michał Stec (1976 pkt.).

25.09.2012 - Dyrektor Zespołu ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Gimnazjum nr 2:
rok 2012: 2 XI
rok 2013: 23 IV, 24 IV, 25 IV, 2 V, 7 V, 8 V, 31 V
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Liceum Ogólnokształcącym:
rok 2012: 2 XI
rok 2013: 2 V, 6 V, 7 V, 8 V, 9 V, 31 V

25.09.2012 - grupa uczniów z klas 3a i 3b Liceum w ramach preorientacji zawodowej wzięła udział we Wrocławskim Salonie Maturzystów PERSPEKTYWY 2012. Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu do Wrocławia byli wychowawcy klas pani Jolanta Myśliwiec i pan Andrzej Przybytek.

25.09.2012 - przeprowadzona została próbna ewakuacja uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego oraz praco­wników Zespołu.

25.09.2012 - odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Rodziców ZSO w Kamiennej Górze.

24.09.2012 - odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Szkoły ZSO w Kamiennej Górze w nowym roku szkolnym.

24.09.2012 - uczniowie klas drugich Liceum obejrzeli w kamiennogórskim Centrum Kultury spektakl dyplomowy przygotowany we wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie pt. "Świadectwa wzlotu upadku wzlotu wzlotu wzlotu upadku i tak dalej Antka Kochanka". W spektaklu wystąpił pan Czesław Skwarek - absolwent naszego Liceum, który swoją drogę do zawodu aktora rozpoczął w Zepole Teatralnym "My", który działa od dwudziestu lat przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze pod opieką pana Jacka Bruździaka - Dyrektora naszego Zespołu. Zespół teatralny składa się przede wszystkim z uczniów naszego Liceum.

22.09.2012 - w ramach integracji zespołu klasowego uczniowie klasy 1b Gimnazjum pod opieką wychowawczyni pani Lidii Drozdowskiej spotkali się przy ognisku.

20.09.2012 - uczniowie klasy 3b i 3d Liceum zostali zapoznani z zasadami wypełniania deklaracji maturalnych oraz ter­minami ich składania oraz dokonywania w nich ewentualnych zmian.

19.09.2012 - uczniowie klasy 3e Liceum zostali zapoznani z zasadami wypełniania deklaracji maturalnych oraz termi­nami ich składania oraz dokonywania w nich ewentualnych zmian.

18.09.2012 - w rankingu Szkolnego Związku Sportowego we Wrocławiu we współzawodnictwie sportowym szkół za rok szkolny 2011/2012 nasze Gimnazjum zajęło 9 miejsce (na 337 miejsc w klasyfikacji) a Liceum 11 miejsce (na 210 miejsc w klasyfikacji).

18.09.2012 - uczniowie klas 3a, 3c, 3f Liceum zostali zapoznani z zasadami wypełniania deklaracji maturalnych oraz terminami ich składania oraz dokonywania w nich ewentualnych zmian.

17.09.2012 - w związku z 73 rocznicą inwazji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę grupa uczniów pod opieką pana Andrzeja Przybytka przygotowała prezentacje multimedialne przypominające o tym tragicznym wyda­rzeniu w historii naszego kraju. Prace uczniów były wyświetlane na monitorze umieszonym na korytarzu szkolnym obok biblioteki.

17 IX
Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco
a droga którą Jaś Małgosia dreptali do szkoły
nie rozstąpi się w przepaść

Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów
rycerze śpiący w górach będą spali dalej
więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu

Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą
śmieszni karbonariusze spiskowcy wolności
będą czyścili swoje muzealne bronie
przysięgali na ptaka i na dwa kolory

A potem tak jak zawsze - łuny i wybuchy
malowani chłopcy bezsenni dowódcy
plecaki pełne klęski rude pola chwały
krzepiąca wiedza że jesteśmy - sami

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco
i da ci sążeń ziemi pod wierzbą - i spokój
by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu
najtrudniejszego kunsztu - odpuszczania win
[Zbigniew Herbert]

15.09.2012 - odbyły się spotkania integracyjne uczniów klas pierwszych naszego Liceum.

14-15.09.2012 - uczniowie z klas 2a i 3b naszego Gimnazjum wzięli udział w rajdzie na trasie Kamienna Góra - Jar­kowice - Przełęcz Okraj - Kamienna Góra. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Joanna Borek-Osmolak, Sylwia Kulpa oraz Marta Ruszkowicz-Malich.

12.09.2012 - odbyły się spotkania rodziców uczniów z klas I-III Gimnazjum nr 2 i klas I-III Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcami.
Przed spotkaniami z wychowawcami rodzice uczniów z klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego spotkali się Dyre­ktorem Zespołu w auli szkolnej, a następnie odbyło się spotkanie rodziców uczniów z klas trzecich Liceum Ogólno­kształcącego, w czasie którego zapoznani zostali oni z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013 roku.

10.09.2012 - Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" opublikował nieoficjalne wyniki współzawodnictwa sportowego szkół Dolnego Śląska w zawodach rozgrywanych w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Dolnośląskich Igrzysk, Dolnośląskiej Gimnazjady i Licealiady.
Nasze Gimnazjum nr 2 zostało sklasyfikowane na 9 miejscu (na 337 szkół w województwie) z wynikiem 1100 punktów, a nasze Liceum Ogólnokształcące zajęło 11 miejsce (na 210 sklasyfikowanych szkół ponadgimnazjalnych w wojewódz­twie) z wynikiem 1130 punktów.
Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" przedstawi oficjalne wyniki 22 września podczas inauguracji sportowego roku szkolnego 2012/2013.

10.09.2012 - odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum nr 2.

04.09.2012 - odbyły się spotkania organizacyjne uczniów Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego z Dyrek­torem Zespołu.

03.09.2012 - rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
godz. 9.00 - rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych LO w auli szkolnej; w bieżącym roku szkolnym naukę w naszym Liceum uczniowie klas pierwszych rozpoczęli w pięciu oddziałach:
- klasa 1a - wychowawca: mgr Aldona Siemieniec-Oleksy
- klasa 1b - wychowawca: mgr Jolanta Buczek
- klasa 1c - wychowawca: mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
- klasa 1d - wychowawca: mgr Aleksandra Malinowska
- klasa 1e - wychowawca: mgr Aleksandra Piątkowska
godz. 9.00 - spotkania uczniów klas II-III Gimnazjum oraz klas II-III LO z wychowawcami klas
godz. 10.00 - rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w auli szkolnej; w nowym roku szkolnym naukę w naszym Gimnazjum uczniowie klas pierwszych rozpoczęli w trzech oddziałach:
- klasa 1a - wychowawca: mgr Monika Breitenfellner-Pasiut
- klasa 1b - wychowawca: mgr Lidia Drozdowska
- klasa 1c - wychowawca: mgr Marta Nackowska
godz. 11.00 - testy kompetencji językowych dla uczniów klas pierwszych Liceum.
W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego klas pierwszych Gimnazjum i Liceum uczestniczył Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Tadeusz Rycharski.
[Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 - plik PDF.]
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
[Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]

30-31.08.2012 - odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2012/2013.

30.08.2012 - od 1 września br. przestanie w naszym Zespole Szkół funkcjonować Uzupełniające Liceum Ogólno­kształcące, w związku z likwidacją tego typu szkół w polskim systemie oświatowym. W przypadku naszego Zespołu jest to działanie czysto formalne, ponieważ już w minionym roku szkolnym w Zespole nie funkcjonował żaden oddział tej szkoły.

28-29.08.2013 - pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół na­szego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a także drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Zespołu podane poniżej.