Pages

*** ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM ***

Aktualności - od 28.08.2013 do 27.08.2014

Ostatnia aktualizacja strony: 27.08.2014

27.08.2014 - odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014, na którym podsumo­wana została praca dydaktyczno-wychowawcza szkół wchodzących w skład naszego Zespołu w minionym roku szkolnym.

26.08.2014 - odbyły się poprawkowe egzaminy maturalne dla osób, które nie zaliczyły jednego przedmiotu obowiązkowego.
Ustny egzamin z języka polskiego oraz pisemny egzamin z języka angielskiego i języka niemieckiego przeprowadzone zostały w Szkole.
Pisemne egzaminy z matematyki zostały przeprowadzone w centrum egzaminacyjnym, które zostało powołane przez OKE we Wrocławiu w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

25-26.08.2014 - przeprowadzone zostały poprawkowe egzaminy z:
- z matematyki dla uczniów Gimnazjum,
- z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki dla uczniów Liceum,
którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne w wyniku klasyfikacji rocznej.
Łącznie do egzaminów przystąpiło w tym roku pięciu uczniów Liceum i dwóch uczniów Gimnazjum.

27.06.2014 - WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2014:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przekazała do szkół wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
Egzamin maturalny w naszym Liceum Ogólnokształcącym zdało 91,2%, przy średniej zdawalności dla liceów ogólnokształ­cących na Dolnym Śląsku wynoszącej 79,8%.
Średnie wyniki w naszym LO z części obowiązkowej egzaminu maturalnego wyniosły:
- część ustna:
język polski - średni wynik w naszym Liceum: 77,2% (średni wynik dla LO na Dolnym Śląsku (DŚ): 72,3%)
język angielski - średni wynik w naszym Liceum: 71,1% (średni wynik dla LO na DŚ: 70,2%)
język niemiecki - średni wynik w naszym Liceum: 77,5% (średni wynik dla LO na DŚ: 65,5%)
- część pisemna (egzaminy na poziomie podstawowym):
język polski - średni wynik w naszym Liceum: 67,5% (średni wynik dla LO na DŚ: 56,3%; dla ogółu szkół w kraju: 51%)
matematyka - średni wynik w naszym Liceum: 57,7% (średni wynik dla LO na DŚ: 53,3%; dla ogółu szkół w kraju: 48%)
język angielski: średni wynik w naszym Liceum: 76,0% (średni wynik dla LO na DŚ: 77,3%; dla ogółu szkół w kraju: 69%)
język niemiecki: średni wynik w naszym Liceum: 77,5% (średni wynik dla LO na DŚ: 74,5%; dla ogółu szkół w kraju: 68%)
Po raz kolejny powiat kamiennogórski uzyskał najwyższą zdawalność dla liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku.
Wszyscy absolwenci naszego Liceum, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w maju, mają prawo przystąpić do egza­minu poprawkowego w dniu 26 sierpnia br., ponieważ nie zdali tylko jednego z pięciu egza­minów obowiązkowych.

27.06.2014 - o godz. 11.00 w auli szkolnej rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dl za uczniów z klas III Gimnazjum nr 2.
W czasie uroczystości wręczone zostały między innymi nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem:
klasa IIIa:
1. Dominika Żłobicka (4,84)
2. Agnieszka Zięba (5,56)
3. Natalia Miara (5,33)
4. Łukasz Mućwicki (5,44)
5. Marcelina Postawa (4,83)
6. Joanna Kucia (4,89)
klasa IIIb:
1. Monika Bach (4,94)
2. Daniela Borciuch (5,0)
3. Ewelina Bornio (5,28)
4. Szymon Dzimitrowicz (5,17)
5. Adam Kruczek (5,0)
6. Marcin Partyński (4,83)
7. Kamila Sobiechowska (5,0)
8. Natalia Szczepanek (5,67)
9. Magdalena Żabska (5,56)
klasa IIIc:
1. Aleksandra Karwala (5,61)
2. Beata Regner (5,44)
3. Dawid Sowiński (5,22)
4. Karolina Grzeszczyk (5,06)
5. Mateusz Kożuch (4,89)
6. Jakub Błażków (4,82)
7. Maciej Jała (4,89)
klasa IIId
1. Bartłomiej Lemański (4,87)
2. Simona Makowska (4,87)
3. Piotr Maurer (4,89)
4. Dominik Mitro (5,28)
5. Oliwia Pietrukiewicz (5,58)
6. Oliwia Salamon (5,21)
7. Damian Smaza (4,84).1
Najwyższą średnią ocen - 5,67 - na zakończenie nauki w gimnazjum uzyskała Natalia Szcze­panek z klasy IIIb.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

27.06.2014 - o godz. 10.00 w auli szkolnej rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów z klas I i II Gimnazjum nr 2.
W czasie uroczystości wręczone zostały między innymi nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem:
klasa Ia:
1. Klaudia Hnatiuk (5,21)
2. Mateusz Jeleń (4,86)
3. Emilia Kiryluk (4,79)
4. Zuzanna Kmiecik (5,21)
5. Jarosław Kopaczewski (5,0)
6. Eryk Mika (5,15)
7. Eryk Pałus (4,86)
8. Dariusz Smoleń (5,43)
9. Piotr Szakiel (4,93)
10. Adam Szawłowski (5,21)
klasa Ib:
1. Karolina Adamczyk (5,00)
2. Agata Binkowska (5,14)
3. Maria Dębska (5,43)
4. Magdalena Kurkowska (5,50)
5. Małgorzata Kurkowska (5,64)
6. Sandra Kuzar (5,21)
7. Natan Marczak (5,71)
8. Martyna Michalska (5,64)
9. Dominika Paluch (4,93)
10. Paulina Sobota (5,00)
11. Wiktor Stankowski (5,29)
klasa Ic:
1. Wojciech Bednarz (6,00)
2. Martyna Kiełbasa (5,93)
3. Aleksandra Buława (5,29)
4. Wojciech Banaś (5,00)
5. Agnieszka Skrzypiec (4,86)
6. Natalia Sobocińska (4,79)
klasa IIa:
1. Kamil Zagrodny (5,00)
2. Maciej Jaworek (5,07)
3. Anna Frączkowska (5.13)
4. Maciej Drożdżowski (5,13)
5. Kacper Korpikiewicz (5,13)
6. Piotr Fałdziński (5,33)
7. Nikola Fryzowicz (5,40)
8. Małgorzata Filip (5,53)
9. Bartłomiej Krupowicz (5,93)
klasa IIb:
1. Dominika Trela (5,53)
2. Jakub Szydłowski (5,20)
3. Natalia Skoczylas (5,20)
4. Martyna Sadowska (5,20)
5. Aleksandra Rogowska (5,40)
6. Julia Jabłecka (5,20)
7. Bartosz Damasiewicz (5,13)
8. Aleksandra Damasiewicz (5,47)
klasa IIc:
1. Michał Borkowski (5,00)
2. Patrycja Burzyńska (4,93)
3. Dagmara Mitro (5,00)
4. Weronika Trembacz (4,80)
5. Dominika Wechmanna (4,80)
6. Julia Winiarska (4,80).
Najwyższą średnią ocen - 6,00 - na koniec roku szkolnego 2013/2014 wśród uczniów klas I i II Gimnazjum uzyskał Woj­ciech Bednarz z klasy Ic - 6,00.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

27.06.2014 - w auli szkolnej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego.
W czasie uroczystości wręczone zostały między innymi nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem:
klasa Ia:
1. Klaudia Obrębska (4,94)
2. Kamil Wojtaszczyk (5,38)
klasa Ib:
1. Monika Bukowska (5,00)
2. Bartosz Surdyka (4,82)
3. Patrycja Michalska (4,85)
klasa Ic:
1. Emilia Cejnowa (4,75)
2. Aleksandra Kruczek (4,88)
3. Karolina Kubielewicz (4,88)
4. Klaudia Lech (4, 88)
5. Maciej Mierzwa (5,19)
6. Anna Owcarz (5,00)
7. Maria Tur (4,88)
klasa Id:
1. Agnieszka Desperak (5, 56)
2. Paula Kuklis (5,31)
3. Grzegorz Bruździak (5,19)
4. Magdalena Banaś (5,13)
5. Natalia Żeliszewska (5, 06)
6. Natalia Duda (5,00)
7. Natalia Janiak (4,94)
8. Joachim Jurczyk (4,94 )
9. Angelika Bogusz (4,88)
10. Małgorzata Czernecka (4,81)
11. Michał Janik (4,81)
12. Patrycja Oleksy (4,81)
13. Paulina Tokarska (4,75)
klasa Ie:
1. Justyna Cieślak (5,69)
2. Jan Cieślik (5,27)
3. Bartosz Frączkowski (5,00)
4. Dominik Gwiżdż (5,38)
5. Michał Hnisdiłów (5,19)
6. Paweł Kędroń (4,94)
7. Paweł Nowiszewski (4,75)
8. Mateusz Ziaja (5,00)
klasa IIa:
1. Nikola Bielewicz (5,11)
2. Kinga Bocheńska (5,11)
3. Aleksandra Sokołowicz (4,78)
4. Adrianna Trojan (4,78)
5. Marlena Zarzycka (4,78)
klasa IIc:
1. Angelika Stachowiak (4,78)
klasa IId:
1. Joanna Jeleń (5,09)
2. Natalia Rybska (5,36)
3. Kinga Osojca (4, 96)
klasa IIe:
1. Michalina Antoniewska (4,80)
2. Patrycja Bukowska (4,80)
3. Maciej Gruszczyński (5,10).
Najwyższą średnią ocen - 5,69 - na koniec roku szkolnego 2013/2014 wśród uczniów klas I i II Liceum uzyskała Justyna Cie­ślak z klasy Ie.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

27.06.2013 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, w którego uroczystej części wzięła udział Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba. Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy i nagrody uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym zajęli czołowe miejsca na:
- liście rankingowej naszego Gimnazjum i zakwalifikowali się do tzw. "Złotej Dziesiątki"
- liście rankingowej naszego Liceum i zakwalifikowali się do tzw. "Diamentowej Dziesiątki"
- Sportowej Liście Rankingowej ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
- Sportowej Liście Rankingowej ZSO Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.
W Gimnazjum nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym poprawili rekordy Szkoły, a w Li­ceum Ogólnokształcącym uczniowie, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w rywalizacji sportowej na szczeblu kra­jowym.
- "Złota Dziesiątka" na liście rankingowej Gimnazjum nr 2:
1. Bartłomiej Krupowicz (kl.IIa) - 231 punktów
2. Wojciech Bednarz (kl.Ic) - 187 punktów
3. Martyna Kiełbasa (kl.Ic) - 175 punktów
4. Martyna Michalska (kl.Ib) - 172 punkty
5. Natan Marczak (kl.Ib) - 160 punktów
6. Małgorzata Filip (kl.IIa) - 159 punktów
7. Oliwia Pietrukiewicz (kl.IIId) - 154 punkty
8. Nikola Fryzowicz (kl.IIa) - 152 punkty
9. Anna Frączkowska (kl.IIa) - 152 punkty
10. Małgorzata Kurkowska (kl.Ib) - 152 punkty
- "Diamentowa Dziesiątka" na liście rankingowej Liceum Ogólnokształcącego:
1. Michał Hnisdiłów (kl.Ie) - 171 punktów
2. Justyna Cieślak (kl.Ie) - 169 punktów
3. Bartosz Frączkowski (kl.Ie) - 158 punktów
4. Paula Kuklis (kl.Id) - 158 punktów
5. Agnieszka Desperak (kl.Id) - 158 punktów
6. Michalina Antoniewska (kl.IIe) - 157 punktów
7. Kamil Wojtaszczyk (kl.Ia) - 154 punkty
8. Grzegorz Bruździak (kl.Id) - 152 punkty
9. Dominik Gwiżdż (kl.Ie) - 152 punkty
10. Kinga Bocheńska kl.IIa) - 149 punktów
- pierwsza "dziesiątka" sportowej listy rankingowej Gimnazjum nr 2:
1. Michał Stec (kl.IIIa) - 169 punktów
2. Michał Bogusz (kl.IIb) - 109 punktów
3. Mateusz Kożuch (kl.IIIc) - 102 punkty
4. Natalia Bandyk (kl.IIa) - 101 punktów
5. Weronika Trembacz (kl.IIc) - 101 punktów
6. Adrian Kanter (kl.IIIa) - 101 punktów
7. Dominika Takowska (kl.IIIc) - 101 punktów
8. Krzysztof Strukowski (kl.IIb) - 91 punktów
9. Kornel Salmanowicz (kl.IIIb) - 90 punktów
10. Grzegorz Gwiżdż (kl.IIIa) - 88 punktów
- pierwsza "dziesiątka" sportowej listy rankingowej Liceum Ogólnokształcącego:
1. Monika Migacz (kl.IIE) - 170 punktów
2. Magdalena Gredes (kl.IIIE) - 145 punktów
3. Krystian Lema (kl.IIIE) - 128 punktów
4. Grzegorz Bobek (kl.IE) - 125 punktów
5. Anna Pajor (kl.IIB) - 123 punkty
5. Nikola Stec (kl.IIIE) - 123 punkty
7. Michał Hnisdiłów (kl.IE) - 106 punktów
7. Michał Marcinkowski (kl.IIIC) - 106 punktów
9. Michalina Antoniewska (kl.IIE) - 102 punkty
9. Dominika Niemiec (kl.IIID 102 punkty
9. Aleksandra Solarz (kl.IIIC) - 102 punkty
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, którzy uzyskali wysokie wyniki w rywalizacji sportowej na szczeblu krajowym:
- Aleksander Dytko: III miejsce w kategorii powyżej 90kg podczas Mistrzostw Polski OYAMA Karate, I miejsce w konku­rencji semi-knockdown +90kg podczas Mistrzostw Polski Zachodniej Juniorów i Seniorów OYAMA Karate, I miejsce w ka­tegorii juniorów starszych +80kg w Pucharze Polski OYAMA Karate,
- Aleksandra Sobczyk: I miejsce w kategorii open juniorek i I miejsce w kategorii 47kg podczas Mistrzostw Polski Ju­niorek i Juniorów do lat 18 w wyciskaniu leżąc klasycznym, I miejsce w kategorii 47kg seniorek, I miejsce w kategorii 63kg juniorek do lat 18 oraz II miejsce w kategorii 63kg juniorek do lat 20 w Pucharze Polski Kobiet i Mężczyzn, Juniorek i Juniorów do lat 18, 20 i 23, Weteranek i Weteranów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
Uczniowie, którzy poprawili w tym roku rekordy Gimnazjum nr 2:
- Martyna Michalska w biegu na 300m z czasem 48,98s
- Adrian Zając w biegu na 2 000m z czasem 6 min 50,00s.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

26.06.2014 - ostatni dzień składania przez kandydatów w sekretariacie Zespołu zgłoszeń lub wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 oraz wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego.

25.06.2014 - odbyła się szkolna giełda podręczników.

25.06.2014 - szkolne koło matematyczne wydało piąty numer gazetki szkolnej pt. "Filo- Math". Opiekunką koła ma­te­matycznego jest pani Danuta Ruchała.
[Do pobrania tutaj: Filo- Math nr 3(5)/2014 w pliku PDF.]

24.06.2014 - podczas sesji rady powiatu kamiennogórskiego wyróżniający się w mijającym roku szkolnym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych odebrali nagrody "Primus Inter Pares". Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszego Li­ceum: Michalina Antoniewska, Małgorzata Dziedzic, Katarzyna Homoncik, Dorota Jadeszko, Monika Migacz i Marcelina Ślusarz.
Od kilku lat nagrody "Primus Inter Pares" przyznawane są przez radę powiatu kamiennogórskiego wyróżniającym się w danym roku szkolnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu kamiennogórskiego za osiągnięcia naukowe, artys­tyczne lub sportowe.

24.06.2014 - odbył się finał gimnazjalnego projektu edukacyjnego GimCross 2014. W zawodach terenowych wystar­towały dziesięcioosobowe drużyny z pięciu klas gimnazjalnych.
Opiekunem grupy uczniów, którzy pracowali nad przygotowaniem gry terenowej dla swoich koleżanek i kolegów był pan Hieronim Mader.

24.06.2014 - odbył się Szkolny Konkurs Piosenki w Języku Angielskim.
Organizatorzy konkursu: pan Zbigniew Drankowski i pan Wiesław Kozłowski.

23.06.2014 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy podsumował wyniki współzawodnictwa sportowego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Okazało się, że w mijającym roku szkolnym dziewczęta z naszego Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego wygrały klasyfikację powiatową odpowiednio wśród dziewcząt ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podobnie chłopcy z naszego Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego wygrali klasyfikację powiatową odpowiednio wśród chłopców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

23.06.2014 - odbył się "Szkolny Dzień Sportu na Wesoło". Rywalizację między klasami na świeżym powietrzu zorgani­zowali nauczyciele wychowania fizycznego na stadionie sportowym przy ul. Słowackiego.
Tradycyjnie na otwarcie imprezy rozegrany został mecz drużyny reprezentującej nauczycieli z drużyną reprezentującą uczniów Gimnazjum. Z rywalizacji zwycięsko wyszli uczniowie.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

21.06.2014 - Aleksandra Sobczyk, zawodniczka Klubu Sportowego RELAX i uczennica klasy drugiej naszego Liceum, została mistrzynią Polski w kategorii do 47 kg RAW podczas Mistrzostw Polski w wyciskaniu leżąc, które odbywały się w Kielcach. Jednocześnie, przy wadze 45,7 kg, Aleksandra Sobczyk ustanowiła rekord Polski wynikiem 55 kg, po­prawiając dotychczasowy rekord o 5 kg. Aleksandra Sobczyk wygrała także kategorię open juniorek do lat 18.
Podczas tych samych mistrzostw Grzegorz Gwiżdż, zawodnik Klubu Sportowego RELAX i uczeń klasy trzeciej naszego Gimnazjum, zdobył srebrny medal - został tym samym wicemistrzem Polski - w kategorii juniorów do lat 16 z wynikiem 95 kg.
Gratulujemy!!!

20.06.2014 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów i słuchaczy szkół naszego Zespołu.

19.06.2014 - święto Bożego Ciała - dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

18.06.2014 - znane są już wyniki uczniów klas trzecich naszego Gimnazjum z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Średnie wyniki w Szkole:

 • język polski - średnia: 66,7% (miasto Kamienna Góra: 62,7%; Dolny Śląsk: 65,6%; średnia krajowa: 68%)
 • historia i wiedza o społeczeństwie - średnia: 57,5% (miasto Kamienna Góra: 56,3%; Dolny Śląsk: 57,7%; średnia krajowa: 59,0%)
 • matematyka - średnia: 49,8% (miasto Kamienna Góra: 40,0%; Dolny Śląsk: 45,7%; średnia krajowa: 47%)
 • przedmioty przyrodnicze - średnia: 53,6% (miasto Kamienna Góra: 47,7%; Dolny Śląsk: 50,9%; średnia krajowa: 52,0%)
 • język angielski poziom podstawowy - średnia: 67,3% (miasto Kamienna Góra: 62,8%; Dolny Śląsk: 66,3%; średnia krajowa: 67,0)
 • język angielski poziom rozszerzony - średnia: 50,8% (miasto Kamienna Góra: 47,6%; Dolny Śląsk: 48,5%; średnia krajowa: 46,0%)
 • język niemiecki poziom podstawowy - średnia: 63,0% (miasto Kamienna Góra: 52,6%; Dolny Śląsk: 54,0%; średnia krajowa: 54,0%)
 • język niemiecki poziom rozszerzony - średnia: 50,3% (miasto Kamienna Góra: 35,6%; Dolny Śląsk: 36,9%; średnia krajowa: 39,0%)

18.06.2014 - uczniowie z klasy 2d Liceum pojechali na wycieczkę do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy. W czasie wy­jazdu uczniowie brali udział w zajęciach proekologicznych, w tym zajęciach w terenie. Opiekunami uczniów były panie Dorota Dzielędziak i Aleksandra Malinowska (wychowawca klasy).

18.06.2014 - uczniowie z klasy 2a i 2b naszego Gimnazjum wybrali się w ramach integracji zespołów klasowych na ognisko, które odbyło się na terenie Czadrowa.
Opiekunami uczniów byli: pani Monika Babik, pani Monika Breitenfellner-Pasiut (wychowawca klasy 2a) i pani Lidia Drozdowska (wychowawca klasy).

18.06.2014 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim klasyfikacji rocznej uczniów klas I-III Gimnazjum nr 2 i klas I-II Liceum Ogólnokształcącego oraz klasyfikacji semestralnej słuchaczy klas II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

17.06.2014 - odbyło się spotkanie Dyrektora naszego Zespołu z rodzicami kandydatów oraz kandydatami na uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum w nowym roku szkolnym 2014/2015. W czasie spotkania Dyrektor między innymi przedstawił zebranym zespół kierowniczy oraz pedagogiów szkolnych, zaprezentował Szkołę oraz przekazał najważ­niejsze informacje związane z dalszym procesem rekrutacji.

17.06.2014 - uczniowie naszego Gimnazjum i Liceum obejrzeli na scenie kamiennogórskiego Centrum Kultury spektakl teatralny pt. "Ciało" w wykonaniu Zespołu Teatralnego "Pod Jednym Dachem". Zespół składa się z uczniów naszego Gimnazjum i Liceum, a prowadzony jest przez panią Lidię Drozdowska i panią Marzenę Szewczyk.
W przedstawieniu udział wzięli: Dorota Jadeszko, Gabriela Klimczak, Paulina Kraszewska, Joanna Łaniec, Emilia Nie­masik, Kamila Sobiechowska, Magdalena Żabska oraz Kornel Baran
Muzyka i światło: Jakub Cieślik, Wojciech Druciak
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

17.06.2014 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
- Grzegorz Bobek (kl.1e)
- Robert Bodziony (kl.1e)
- Tomasz Oleksyk (kl.2b
zajęła V miejsce w wojewódzkich zawodach finałowych szkół ponadgimnazjalnych w plażowej piłce siatkowej chłopców, które odbyły się w Strzelinie.
Opiekun drużyny: pan Krzysztof Pawlikowski

17.06.2014 - uczniowie z klasy 3b naszego Gimnazjum wybrali się w ramach edukacji przyrodniczej i regionalnej na wy­cieczkę na trasie Kamienna Góra - Raszów - Wieściszowice (Kolorowe Jeziorka) - Kamienna Góra.
Opiekunami uczniów byli: pan Mikołaj Marciniec i pan Ryszard Mierzwa (wychowawca klasy).

16-17.06.2014 - uczniowie z klasy 1a naszego Liceum wybrali się w ramach edukacji regionalnej na wy­cieczkę. W pro­gramie wycieczki między innymi takie miejsca jak: Przełęcz Okraj, Śnieżka, Strzecha Akademicka, Karpacz (w tym: Świątynia Wang, Park Wodny "Tropikana" w Hotelu Gołębiewski).
Opiekunami uczniów są: pani Katarzyna Filip-Murawska i pani Danuta Ruchała (wychowawca klasy).
[Zdjęcia w dziale Galeria.]
16 czerwca 2014 r. klasa 1a Liceum wybrała się na dwudniową wycieczkę w góry. Opiekunkami grupy były panie Danuta Ruchała i Katarzyna Filip-Murawska, które wraz z sympatyczną panią przewodnik Wiktorią Poniatowską wyruszyły z nami na spacer po Karkonoszach. Szliśmy od strony Okraju niebieskim szlakiem przez Czoło i Skalny Stół. Następnie udaliśmy się na sam szczyt Śnieżki. Dzięki sprzyjającej pogodzie mogliśmy spędzić tam trochę czasu i odpocząć. Dalsza wędrówka zaprowadziła nas do schroniska. Zatrzymaliśmy się w "Strzesze Akademickiej". Po chwili odpoczynku w pokojach zeszli­śmy na dół do sali i do wieczora graliśmy w gry i zabawy integracyjne. Następnego dnia zeszliśmy do Karpacza mijając schronisko "Samotnia", "Polanę" i Świątynię Wang. Ostatnim punktem programu była wizyta w Parku Wodnym "Tropi­kana" znajdującym się w Hotelu Gołębiewski. Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. [relacja: Magda Ar­chacka]

16.06.2014 - reprezentacja naszego Gimnazjum startowała w finale Dolnego Śląska w plażowej piłce siatkowej chłop­ców, które odbyły się w Strzelinie.
Opiekun drużyny: pan Jarosław Kawerski
W finale wzięło udział 7 drużyn. Zawody rozgrywane były systemem brazylijskim. Nasza drużyna pierwszy mecz rozegrało z reprezentacją wałbrzyskiego gimnazjum i przegrała go 2:1. W drugim meczu nasi chłopcy trafili na wolny los pod nieobecność drużyny z Lubina, a w trzecim meczu przegrali z zespołem z Bolesławca po zaciętej walce 0:2 (14:16; 14:16). Ostatecznie nasza drużyna w składzie: Adrian Kanter (kl.3a), Mateusz Kożuch (kl.3c) i Kornel Salmanowicz (kl.3b) zajęła V miejsce.

16.06.2014 - uczniowie z klasy 3b naszego Gimnazjum wybrali się w ramach edukacji historycznej i regionalnej na wy­cieczkę na trasie Kamienna Góra - Krzeszów - Gorzeszów - Kamienna Góra.
Opiekunami uczniów byli: pan Zbigniew Drankowski i pan Ryszard Mierzwa (wychowawca klasy).

16.06.2014 - 10 uczniów z naszego Gimnazjum pojechało na tradycyjną "Wycieczkę Mistrzów Sportu", którą dla naj­lepszych sportowców z kamiennogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych organizuje kamiennogórski SZS.
Opiekunką uczniów była pani Halina Jacyno.

13-14.06.2014 - uczniowie z klasy 1b i 3a naszego Gimnazjum wybrali się w ramach edukacji regionalnej na wycieczkę na trasie Kamienna Góra - Piechowice - Bolków - Kamienna Góra. Opiekunami uczniów byli: pan Radosław Brymerski, pani Katarzyna Filip-Murawska, pan Hieronim Mader (wychowawca klasy 1b), pani Marta Malich (wychowawca klasy 3a).

13.06.2014 - uczniowie z klasy 2d naszego Liceum wybrali się w ramach edukacji historycznej i regionalnej na wy­cieczkę do Bolkowa. Przewodnikami uczniów po Bolkowie, jego przeszłości i historii zamków z nim związanych byli pan Jan Lubieniecki i pan Wiesław Kozłowski.

12.06.2014 - uczniowie z klasy 3d naszego Gimnazjum wybrali się wraz ze swoją wychowawczynią panią Dorotą Sadowską w ramach edukacji historycznej i regionalnej na pieszą wycieczkę po Kamiennej Górze. Przewodnikiem uczniów był wieloletni nauczyciel historii w naszym Liceum oraz miłośnik i znawca historii lokalnej pan Jan Lubieniecki.

12.06.2014 - 31 uczniów z klasy 1b naszego Liceum pod opieką pana Mikołaja Marcińca (wychowawca klasy) i pana Ryszarda Mierzwy w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wybrało się na wycieczkę do Gorzeszowa. W czasie wyprawy uczniowie między innymi zapoznali się z formacją skalną nazywaną Głazami Krasnoludków, która znajduje się na terenie rezerwatu przyrody.

12.06.2014 - grupa uczniów z klas 2a, 2b i 2c naszego Gimnazjum przedstawiła dziś efekt swojej pracy w ramach projektu edukacyjnego z języka angielskiego "Szkoła z przymrużeniem oka". Projekt zrealizowany został pod kierunkiem pani Anny Postawy i pani Marceliny Szwai (obie to nauczycielki języka angielskiego) przy współpracy z grupą uczniów z kamiennogórskiego Zespołu Szkół Specjalnych, którymi opiekowała się pani Sylwia Fryzoowicz.

11-13.06.2014 - 30 uczniów naszego Liceum, przede wszystkim z klasy 2e, pojechało na wycieczkę do Czech pod opie­ką pani Aleksandry Piątkowskiej i pani Marzeny Szewczyk. Celem wyprawy jest zapoznanie się z walorami turystycznymi Czech, w tym poznawanie geograficznej krainy zwanej Morawskim Krasem oraz wędrówki literackie i historyczne po Pradze stolicy naszych sąsiadów.

11.06.2014 - 29 uczniów z klasy 2b Liceum pojechało na wycieczkę do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy. Opiekunami uczniów były panie Jolanta Buczek (wychowawca klasy) i Elżbieta Syrek.

11.06.2014 - wszyscy uczniowie naszego Gimnazjum spotkali się z funkcjonariuszką kamiennogórskiej Powiatowej Komendy Policji panią Martą Nieć. Spotkanie przeprowadzone zostało pod hasłem "Bezpieczne wakacje".

10.06.2014 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
- Michalina Antoniewska (kl.2e)
- Kinga Czerny (kl.1a)
- Monika Migacz (kl.2e)
zajęła IV miejsce w rozgrywkach finałowych strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w plażowej piłce siatkowej dziewcząt, które odbyły się w Bolesławcu.
Opiekun drużyny: pan Krzysztof Pawlikowski

10.06.2014 - odbyło się posiedzenie Rady Rodziców naszego Zespołu.

09.06.2014 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
- Grzegorz Bobek (kl.1e)
- Robert Bodziony (kl.1e)
- Krystian Lema (kl.3e
zajęła II miejsce w zawodach strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w plażowej piłce siatkowej chłopców, które odbyły się w Bolesławcu. Nasi reprezentanci awansowali do rozgrywek finałowych Dolnego Śląska.
Opiekun drużyny: pani Katarzyna Filip-Murawska
Nasz zespół wygrał wszystkie mecze fazy eliminacyjnej i w finale uległ drużynie kamiennogórskiego Zespołu Szkół Zawo­dowych i Ogólnokształcących.

05.06.2014 - reprezentacja naszego Gimnazjum w składzie:
- Adrian Kanter (kl.3a)
- Mateusz Kożuch (kl.3c)
- Dawid Sowiński (kl.3c)
zajęła II miejsce w zawodach strefy jeleniogórskiej szkół gimnazjalnych w plażowej piłce siatkowej chłopców, które odbyły się w Bolesławcu. Tym samym nasi reprezentanci awansowali do rozgrywek finałowych województwa dolnośląskie­go. Opiekun drużyny: pan Jarosław Kawerski
W zawodach strefowych uczestniczyły drużyny z: Bolesławca, Gryfowa, Janowic Wielkich, Leśnej, Pieńska i diwie drużyny z Kamiennej Góry (z Gimnazjum nr 1 i naszego Gimnazjum nr 2). Mecze były rozgrywane systemem brazylijskim i tra­fiając na wolny los nasza drużyna rozegrała 2 mecze w fazie eliminacyjnej wygrywając z Bolesławcem 2:1 i z Leśną 2:0, aby spotkać się w finale ponownie z Bolesławcem. Tym razem jednak ta drużyna okazała się lepsza i wygrała z naszym zespołem 2:0.

05.06.2014 - reprezentanci naszego Liceum startowali w wojewódzkich indywidualnych zawodach lekkoatletycznych, które odbyły się we Wrocławiu.
Monika Migacz uczennica klasy 2e zajęła II miejsce w konkurencji rzutu dyskiem, a drużyna dziewcząt w klasyfikacji punktowej uplasowała się na IX miejscu w województwie.
Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu były panie: Monika Babik i Gabriela Hubert.

05.06.2014 - uczniowie klas drugich naszego Gimnazjum wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach na temat zaburzeń odżywiania - anoreksji i bulimii, które prowadzone były przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ka­miennej Górze.

04.06.2014 - w auli szkolnej z okazji 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce odbyła się sesja popularnonaukowa na temat "25 lat wolności - święto całej Polski", która przygotowała grupa uczniów z klas 2a i 2c Li­ceum oraz 2c Gimnazjum pod opieką nauczycieli historii; pani Jolanty Buczek, pana Wiesława Kozłowskiego, pana Miko­łaja Marcińca oraz pana Andrzeja Przybytka. Uczniowie przypomnieli wybrane ważne wydarzenia z historii współczesnej naszego kraju od roku 1988 do dnia dzisiejszego. Próbowali także wskazać plusy i minusy zmian, które zaszły w minio­nym dwudziestopięcioleciu w Polsce. Wśród minusów wymienione zostały zmiany gospodarcze, które doprowadziły do likwidacji wielu zakładów przemysłowych między innymi w Kamiennej Górze czy Wałbrzychu oraz znaczny wzrost bezro­bocia. Do plusów zaliczono między innymi przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej.
Wystąpienia prelegentów wysłuchali uczniowie klasy 2c Gimnazjum i 1b, 1d, 1e Liceum.

04.06.2014 - w auli szkolnej z okazji 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce odbyła się sesja popularnonaukowa na temat "25 lat wolności - święto całej Polski", która przygotowała grupa uczniów z klas 2a i 2c Li­ceum oraz 2c Gimnazjum pod opieką nauczycieli historii; pani Jolanty Buczek, pana Wiesława Kozłowskiego, pana Miko­łaja Marcińca oraz pana Andrzeja Przybytka. Uczniowie przypomnieli wybrane ważne wydarzenia z historii współczesnej naszego kraju od roku 1988 do dnia dzisiejszego. Próbowali także wskazać plusy i minusy zmian, które zaszły w minio­nym dwudziestopięcioleciu w Polsce. Wśród minusów wymienione zostały zmiany gospodarcze, które doprowadziły do likwidacji wielu zakładów przemysłowych między innymi w Kamiennej Górze czy Wałbrzychu oraz znaczny wzrost bezro­bocia. Do plusów zaliczono między innymi przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej.
Wystąpienia prelegentów wysłuchali uczniowie klasy 2c Gimnazjum i 1b, 1d, 1e Liceum.

04.06.2014 - uczniowie z klas 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c Gimnazjum oraz 1d Liceum w ramach edukacji muzycznej wysłuch­ali w auli szkolnej koncertu "Ślady Polaków w Wiedniu" w wykonaniu muzyków Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. Organizatorką koncertu była szkolna liderka edukacji muzycznej pani Bogumiła Zachara.

03.06.2014 - uczniowie naszego Liceum:
Adrian Dubowski (kl.Ib)
Marlena Jurkowska (kl.Ia)
Małgorzata Kaniewska (kl.Ia)
Kamil Kiepura (kl.Ib)
Magdalena Król (kl.Ia)
Agnieszka Marmuszewska (kl.Ia)
Małgorzata Marmuszewska (kl.IIa)
Tina Michalczuk (kl.IIa)
Agnieszka Smyk (kl.Ia)
Karolina Szewczyk (kl.Ia)
wspierali w ramach wolontariatu organizatorów II Integracyjnej Gali Mody. Gala jest organizowana przez kamiennogórski Zespół Szkół Specjalnych przy współpracy z Karkonoskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W przygotowanie Gali zaanga­żowane bardzo były również nasze panie bibliotekarki: pani Beata Czyczkan i pani Joanna Oleksy.

02.06.2014 - Aleksander Dytko - uczeń klasy drugiej naszego Liceum - zajął I miejsce w konkurencji semi-knockdown w kategorii +90 kg w Mistrzostwach Polski Zachodniej Juniorów i Seniorów OYAMA Karate, które odbyły się 1 czerwca br. w Żaganiu.

30.05.2014 - dwie uczennice naszego Gimnazjum zostały finalistkami IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Ra­dość pisania" organizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie:
- Agnieszka Zięba (kl.3a) zajęła II miejsce w kategorii wiersz.
- Dominika Żłobicka(kl.3a) zajęła II miejsce w kategorii esej lub inna forma prozatorska.
Opiekunką uczennic była pani Bożena Skorupska.

30.05.2014 - Magdalena Banaś, uczennica klasy pierwszej naszego Liceum, zajęła I miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym "95 lat TPD w służbie dziecku" zorganizowanym przez Dolnośląski Oddział Regionalny TPD we Wrocławiu oraz Oddział Okręgowy TPD w Legnicy.

30.05.2014 - w auli szkolnej uczniowie klas drugich naszego Gimnazjum prezentowali efekt swoich działań realizo­wanych w ramach edukacyjnych projektów gimnazjalnych.
Udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu jest obowiązkowy, a temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. W naszym Gimnazjum założono, że właśnie przede wszystkim w drugim roku nauki w szkole gimnazjalnej uczniowie będą uczestniczyć w realizacji projektu.
Zaprezentowane zostały trzy projekty:
- "Przedpołudnie z kabaretem" - opiekun: pani Lidia Drozdowska
- "Od biblioteki aleksandyjskiej do biblioteki szkolnej" - opiekun: pan Wiesław Kozłowski
- "Top-Model" - opiekun pani Bogumiła Zachara.

30.05.2014 - reprezentacja naszego Liceum startowała w powiatowych zawodach lekkoatletycznych, które odbyły się na stadionie przy ulicy Słowackiego. Drużyna dziewcząt pokonała reprezentację dziewcząt z ZSZiO w Kamiennej Górze, a zespół naszych chłopców uległ reprezentacji chłopców z ZSZiO.

30.05.2014 - w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka rano przy wejściu do Szkoły witał wszystkich słodkim upo­minkiem i uśmiechem Dyrektor naszego Zespołu.

28.05.2014 - odbyły się spotkania rodziców uczniów z klas I-III Gimnazjum nr 2 i klas I-II Liceum z wychowawcami klas.

27.05.2014 - dwa dwuosobowe zespoły z naszego Liceum wystartowały w powiatowych zawodach w plażowej piłce siatkowej dziewcząt zajmując odpowiednio I i III miejsce. Zespół w składzie: Michalina Antoniewska i Monika Migacz awan­sował do rozgrywek strefy jeleniogórskiej.

27.05.2014 - uczniowie z klasy 1b naszego Liceum uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którego głównym celem jest zapobieganie "wykluczeniu prawnemu".

26.05.2014 - dwa dwuosobowe zespoły z naszego Liceum wystartowały w powiatowych zawodach w plażowej piłce siatkowej chłopców zajmując odpowiednio II i IV miejsce. Zespół w składzie: Grzegorz Bobek, Tomasz Oleksyk awan­sował do rozgrywek strefy jeleniogórskiej.

25.05-01.06.2014 - w ramach drugiej części tegorocznej edycji projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, już po raz dwunasty, nasi uczniowie przebywają w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy). Grupa uczniów z naszego Liceum w ramach rewizyty gości w domach swoich koleżanek i kolegów z Niemiec. Opiekę nad naszymi uczniami sprawuje tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomaga go pani Marcelina Szwaja.

22.05.2014 - czternasty, ostatni w naszym Liceum, dzień egzaminów maturalnych; jedenasty dzień ustnych egzaminów maturalnych - do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 20 tegorocznych absolwentów Liceum.

21.05.2014 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła II miejsce w powiatowych zawodach w plażowej piłce siatkowej i awansowała do zawodów strefowych.
Zespół stanowiły: Dominika Takowska (kl.3c), Weronika Trembacz (kl.2c) oraz Joanna Kucia (kl.3a).

21.05.2014 - odbył się szkolny konkurs "As Ekonomii", w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych naszego Liceum. Zwycięzcą konkursu został Damian Waluch (kl.1d).
Organizatorem konkursu była pani Bogusława Dzimitrowicz, a patronem Bank BGŻ, który był także fundatorem nagród.

21.05.2014 - trzynasty dzień egzaminów maturalnych; dziesiąty dzień ustnych egzaminów maturalnych - do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 19, a z języka nie­mieckiego 21 tegorocznych absolwentów Liceum.

20.05.2014 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w zawodach powiatowych w pla­żowej piłce siatkowej. Tym samym nasi reprezentanci awansowali do rozgrywek strefowych.
Skład reprezentacji: Jakub Błażków (kl.3c), Adrian Kanter (kl.3a), Mateusz Kożuch (kl.3c), Dawid Sowiński (kl.3c)
Opiekun drużyn: pan Jarosław Kawerski.

20.05.2014 - dwunasty dzień egzaminów maturalnych; pisemny egzamin z historii na poziomie podstawowym i roz­szerzonym; do egzaminu na poziomie pod­stawowym przystąpiło 13, a na poziomie rozszerzonym 4 tegorocznych absol­wentów naszego Liceum;.
Dziewiąty dzień ustnych egzaminów maturalnych - do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 20 tegorocznych absol­wentów Liceum.

19.05.2014 - odbyły się szkolne eliminacje do zawodów powiatowych w plażowej piłce siatkowej chłopców; uczestniczyły w nich 4 drużyny, a mecze odbyły się w systemie "każdy z każdym". Najlepszą okazała się drużyna w składzie: Jakub Błażków i Dawid Sowiński (obaj z kl.3c), a II miejsce zajęli Adrian Kanter (kl.3a) i Mateusz Kożuch (kl.3c).

19.05.2014 - jedenasty dzień egzaminów maturalnych; ósmy dzień ustnych egzaminów maturalnych - do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 14, a z języka niemieckiego 15 tegorocznych absolwentów Liceum.

16.05.2014 - dziesiąty dzień egzaminów maturalnych:
- pisemny egzamin z chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym; do egzaminu z chemii na poziomie pod­stawowym przystąpiło 3, a na poziomie rozszerzonym 14 tegorocznych absolwentów naszego Liceum;
- pisemny egzamin z historii sztuki na poziomie podstawowym; do egzaminu z historii sztuki na poziomie pod­stawowym przystąpiły 2 tegoroczne absolwentki naszego Liceum.
Siódmy dzień ustnych egzaminów maturalnych - do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 18, a z języka nie­mieckiego 20 tegorocznych absolwentów Liceum.

16.05.2014 - szkolne koło matematyczne wydało czwarty numer gazetki szkolnej pt. "Filo- Math". Opiekunką koła ma­te­matycznego jest pani Danuta Ruchała.
[Do pobrania tutaj: Filo- Math nr 2(4)/2014 w pliku PDF.]

15.05.2014 - przedstawiciele ogólnopolskiego konkursu "Żyj smacznie i zdrowo" wraz z panią Haliną Jacyno i Martą Malich oraz ich wychowankami z klas 1c oraz 3a naszego Gimnazjum przygotowali i przeprowadzili w sali sportowej ka­miennogórskiego ZSZiO imprezę, podczas której przekazane zostały naszej Szkole nagrody zdobyte w konkursie: tablica multimedialna wraz z rzutnikiem.
W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli między innymi Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba oraz Przewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra pan Andrzej Mankiewicz.
Po wręczeniu nagrody wszyscy wysłuchali krótkiego wykładu diabetologa, a później uczniowie wzięli udział w quizie.
[Dlaczego nagroda? Przeczytaj aktualności z 8 maja br.]

15.05.2014 -rozegrane zostały mistrzostwa naszego Zespołu Szkół w siatkówce plażowej.
Wśród dziewcząt najlepsza była para:
- Michalina Antoniewska (kl.2e LO)
- Monika Migacz (kl.2e LO)
A wśród chłopców wygrał duet:
- Tomasz Oleksyk (kl.2b LO)
- Grzegorz Bobek (kl.1e LO).

15.05.2014 - rozpoczął się kapitalny remont dachu sali sportowej przy ul. Słonecznej.

15.05.2014 - dziewiąty dzień egzaminów maturalnych; w szóstym dniu ustnych egzaminów maturalnych do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 43 tegorocznych absolwentów naszego Liceum

14.05.2014 - 19 uczniów z naszego Liceum było wolontariuszami i swoimi działaniami wspierało organizatorów XIV Dolnośląskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych, w którym startowali zawodnicy z 29 klubów z całego Dolnego Śląska. Zawody odbyły się na stadionie przy ul. Słowackiego w Kamiennej Górze i już czwarty raz impreza organizowana była przez Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.

14.05.2014 - ósmy dzień egzaminów maturalnych; do egzaminu z geografii na poziomie pod­stawowym przystąpiło 21, a na poziomie rozszerzonym 2 tegorocznych absolwentów naszego Liceum.
W piątym dniu ustnych egzaminów maturalnych do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 21 tegorocznych absol­wentów naszego Liceum.

13.05.2014 - siódmy dzień egzaminów maturalnych:
- pisemny egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym; arkusz egzaminacyjny rozwiązywało 58 tego­rocznych absolwentów Liceum;
- pisemny egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym; do egzaminu na poziomie przystąpiło 7 tego­rocznych absolwentów naszego Liceum.
W czwartym dniu ustnych egzaminów maturalnych do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 12 tegorocznych absol­wentów naszego Liceum.

12.05.2014 - szósty dzień egzaminów maturalnych; do egzaminu z biologii na poziomie pod­stawowym przystąpiło 29, a na poziomie rozszerzonym 12 tegorocznych absolwentów naszego Liceum.
W trzecim dniu ustnych egzaminów maturalnych do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 12 tegorocznych absol­wentów naszego Liceum.

09.05.2014 - o godz. 15.00 rozpoczęło się w naszym Zespole Szkół oficjalne przywitanie przez Starostę Powiatu Ka­miennogórskiego panią Ewe Kocembe i Dyrektora naszego Zespołu pana Jacka Bruździaka uczniów z Niemiec i ich opiekunów, którzy goszczą u nas w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
Po oficjalnej części spotkania goście z Niemiec zwiedzili naszą Szkołę.

09.05.2014 - piąty dzień egzaminów maturalnych:
- pisemny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym; arkusz egzaminacyjny rozwiązywało 27 tegorocznych absolwentów Liceum;
- pisemny egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym; do egzaminu na poziomie pod­stawowym przystąpiło 42, a na poziomie rozszerzonym 10 tegorocznych absolwentów naszego Liceum.
W drugim dniu ustnych egzaminów maturalnych do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 22 tegorocznych absol­wentów naszego Liceum.

09.05.2014 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum wytarowała w powiatowych zawodach lekkoatletycznych, które odbyły się na stadionie przy ulicy Słowackiego.
Opiekun uczniów: pan Jarosław Kawerski

08.05.2014 - uczniowie z klas 1c i 3a naszego Gimnazjum wzięli udział w konkursie "Żyj smacznie i zdrowo". Zgłoszony został do konkursu w kategorii "Wydarzenie społeczne" przygotowany przez nich pod opieką wychowawców klas pani Haliny Jacyno i pani Marty Malich projekt GimChef (patrz: aktualności z 21 marca br.).
Komisja konkursowa wyróżniła projekt przyznając jedną z głównych nagród.
Konkurs w ramach programu "Żyj smacznie i zdrowo" skierowany był do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce. Jego misją było propagowanie wśród młodzieży zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do przy­gotowywania zdrowych posiłków oraz do wspólnego, rodzinnego ich spożywania. W ramach akcji podejmowane były rów­nież ważne społecznie tematy: marnowanie żywności, niedożywienie, a także zmniejszanie ilości odpadów oraz zużycia energii i wody.
Co można było wygrać?
- 30 tablic multimedialnych.
- 30 laptopów.
- 3 zestawy upominków od Banków Żywności.
Nagrody trafiły do 60 klas w 60 szkołach. Szkoły nagrodzone tablicami odwiedza zespół przedstawicieli konkursu "Żyj smacznie i zdrowo", który uroczyście wręcza nagrody. Przeprowadzane są także zajęcia dla uczniów z dietetykiem oraz warsztaty taneczne z gwiazdą "You Can Dance – Po prostu tańcz!".
Spośród ponad 800 szkół z całej Polski nadesłano 1800 prac konkursowych w trzech kategoriach:
a) Plakat społeczny (informacyjny) przygotowany w dowolnej technice (rysunkowej, malowanej, graficznie, bądź jako kolaż) w formacie A3 (297mm x 420mm).
b) Film społeczny (informacyjny) nagrany telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym bądź kamerą cyfrową.
c) Wydarzenie społeczne zorganizowane przez uczniów klasy dla innych uczniów ze szkoły, rodziców lub mieszkańców miasta. Wydarzenie mogło przyjąć dowolną formę, np.: przedstawienie szkolne, piknik, lekcja dla uczniów innej klasy.

08.05.2014 - reprezentacja dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowała w powiatowych zawodach lekko­atletycznych, które odbyły się na stadionie przy ulicy Słowackiego. Naszą Szkołę reprezentowało 45 uczniów we wszyst­kich przeprowadzonych konkurencjach. 10 uczniów zdobyło miejsce w pierwszej trójce i tym samym uzyskali oni awans do zawodów strefy jeleniogórskiej.
Oto najlepsze miejsca naszych sportowców:
I miejsce - Adrian Kanter (kl.3a) - skok w dal
I miejsce - Michał Stec (kl.3a) - bieg na 1000 m
I miejsce - Adrian Zając (kl.3a) - bieg na 2000 m
II miejsce - Martyna Michalska( kl.1b) - bieg na 300 m
II miejsce - Arkadiusz Ochmański (kl.3d) - bieg na 1000 m
II miejsce - Kornel Salmanowicz (kl.3c) - skok wzwyż
III miejsce - Aleksandra Cebula( kl.2c) - bieg na 1000 m
III miejsce - Nikodem Kumorek (kl.1c) - bieg na 2000 m.
III miejsce - Natalia Miara (kl.3a) - skok wzwyż
III miejsce - Dominika Takowska - skok w dal
Opiekunowie reprezentacji: pani Halina Jacyno i pan Jarosław Kawerski

08-15.05.2014 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, już po raz dwunasty, gości u nas młodzież ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy), którą opiekują się Klaus Schmidt (nauczyciel historii i wychowania fizycznego) oraz Christoph Kirschler (nauczyciel języka niemieckiego i religii). Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawuje tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomaga go pani Marcelina Szwaja wraz z grupą uczniów z naszego Liceum, którzy goszczą u siebie w domach koleżanki i kolegów z Niemiec.

08.05.2014 - czwarty dzień egzaminów maturalnych:
- pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym; arkusz egzaminacyjny rozwiązywało 41 tegorocznych absolwentów Liceum;;
- pisemny egzamin z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym i rozszerzonym; do egzaminu na poziomie pod­stawowym przystąpiło 6, a na poziomie rozszerzonym 7 tegorocznych absolwentów naszego Liceum.
W pierwszym dniu ustnych egzaminów maturalnych do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 28 tegorocznych absol­wentów naszego Liceum.

07.05.2014 - trzeci dzień egzaminów maturalnych:
- pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym; arkusz egzaminacyjny rozwiązywało 93 tegorocz­nych absolwentów Liceum;
- pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym; arkusze egzaminacyjne rozwiązywało 37 tegorocz­nych absolwentów Liceum.

06.05.2014 - drugi dzień tegorocznych egzaminów maturalnych - pisemny egzamin z matematyki na poziomie pod­stawowym. Do egzaminu przystąpili wszyscy - stu czterdziestu sześciu - tegoroczni absolwenci naszego Liceum.

05.05.2014 - pierwszy dzień tegorocznych egzaminów maturalnych - pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie pod­stawowym. Do egzaminu przystąpili wszyscy - stu czterdziestu sześciu - tegoroczni absolwenci naszego Liceum.

05-07.2014 - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla wszystkich uczniów i słuchaczy szkół na­szego Zespołu.

05.05.2014 - zmiana planu lekcji.

02.05.2014 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów i słuchaczy szkół na­szego Zespołu.

01.05.2014 - Święto Pracy; święto państwowe; dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

29.04.2014 - w naszym Liceum odbył się "Dzień Otwarty" adresowany do uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu po­wiatu kamiennogórskiego oraz Gimnazjum w Czarnym Borze połączony z Minifestiwalem Nauki.

29.04.2014 - reprezentacja naszego Gimnazjum wzięła udział w turnieju halowej piłki nożnej zorganizowanym przez ZSZiO w Kamiennej Górze w ramach "Dnia Otwartej Szkoły". W turnieju obok naszej drużyny wystartowało 6 zespołów z gimnazjów z terenu powiatu kamiennogórskiego.

27.04.-03.05.2014 - sześciu uczniów naszego Liceum pod opieką pani Elżbiety Syrek i pani Anity Waluch wzięło udział w Luksemburgu w Europejskim Spotkaniu Ekologicznym "Think globaL, Act LocAL". W Spotkaniu wzięły udział delegacje ze szkół z Luksemburga, Niemiec, Polski i Węgier.

28.04.2014 - znane są wyniki tegorocznej licealnej Ligi Klas, która rozegrana została 25 kwietnia br. podczas XVI edycji LO-wskich Spotkań. Czołowe miejsca zajęły klasy:
1. Ie
2. 1d
3. 2e

25.04.2014 - w kamiennogórskim Centrum Kultury pożegnaliśmy kolejny rocznik uczniów, a od dziś już Absolwentów, naszego Liceum Ogólnokształcącego.
W uroczystości uczestniczyli między innymi:
- Starosta Kamiennogórski pani Ewa Kocemba
- Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Tadeusz Rycharski
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek
- Przewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra pan Andrzej Mankiewicz
- Wójt Gminy Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński
- Przewodniczący Rady Gminy Kamienna Góra pan Zygmunt Homoncik
- Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon
- Zastępca Wójta Gminy Marciszów pan Wiesław Cepielik
- Przewodniczący Rady Gminy Marciszów pan Henryk Mazur
- Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze pani Cecylia Skulska
oraz oczywiście uczniowie klas trzecich, rodzice uczniów oraz wychowawcy klas, a także nauczyciele.
Uroczystość po raz kolejny przyjęła formę koncertu, w czasie którego przerwy pomiędzy wręczaniem nagród wypełniały piosenki wykonywane przez uczniów naszego Liceum oraz nauczycieli naszego Zespołu Szkół.
W pierwszej kolejności nagrody uczniom wręczyli:
- uczniowi klasy 3c Oldrichowi Juście Starosta Kamiennogórski pani Ewa Kocemba
- uczennicy klasy 3d Annie Banaś Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek
- uczennicom klasy 3e Annie Hypś i Justynie Stanek Wójt Gminy Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński
- uczennicy klasy 3e Agnieszce Michalczuk Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon
- uczennicy klasy 3a Karolinie Siemiaszko Zastępca Wójta Gminy Marciszów pan Wiesław Cepielik.
W następnej części uroczystości z rąk Prezesa Stowarzyszenia Promocji Edukacji FUTURUM nagrody pieniężne otrzymali:
1. Oldrich Justa
2. Krystian Lema
3. Anna Hypś
4. Magdalena Gredes
5. Anna Banaś
6. Justyna Stanek
7. Kamil Gądek.
Następnie pani Apolonia Lulek, Primator Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, złożyła na ręce Dyrektora na­szego Zespołu pana Jacka Bruździaka podziękowania dla niego i nauczycieli za aktywną współpracę naszego Zespołu Szkół z Uniwersytetem Trzeciego wieku.
W dalszej części nagrody uczniom za ukończenie Liceum z wyróżnieniem wraz z Dyrektorem naszego Zespołu wręczyli wychowawcy klas:
- pani Marzena Szewczyk uczniom klasy 3a:
1. Patrycji Pancerz
2. Karolinie Siemiaszko;
- pani Bogusława Dzimitrowicz uczennicy klasy 3b:
1. Angeli Potoniec;
- pani Elżbieta Jaszek uczniom klasy 3c:
1. Oldrichowi Juście
2. Maciejowi Karwackiemu
3. Karolinie Kurczewskiej
4. Kornelowi Rekieciowi;
- pani Magdalena Rams uczniom klasy 3d:
1. Annie Banaś
2. Anecie Dzikowskiej
3. Paulinie Rak;
- pan Radosław Brymerski uczniom klasy 3e:
1. Dominice Czernik
2. Magdalenie Gredes
3. Annie Hypś
4. Krystianowi Lemie
5. Wojciechowi Leśniakowi
6. Agnieszce Michalczuk
7. Danielowi Millerowi
8. Justynie Stanek
9. Marcelinie Ślusarz.
Wychowawcy nagrodzili także uczniów za pracę w ramach wolontariatu, znaleźli się wśród nich:
1. Łukasz Czekirda
2. Dominika Czernik
3. Paulina Dziedzic
4. Monika Fijał
5. Anna Hypś
6. Dorota Staszak.
Następnie Dyrektor Centrum Kultury w Kamiennej Górze pan Marek Dańczak i Dyrektor naszego Zespołu, a jednocześnie instruktor teatralny prowadzący od 21 lat Zespół Teatralny "My", pan Jacek Bruździak podziękowali za pracę w Zespole oraz za współpracę muzyczną z Zespołem:
1. Oldze Czajkowskiej
2. Katarzynie Homoncik
3. Monice Myjak
4. Aleksandrze Postawie
5. Dorocie Staszak.
Z kolei za wkład artystyczny w życie Szkoły, również uświetnienie dzisiejszej uroczystości, podziękował pan Wiesław Kozłowski następującym uczniom:
1. Paulinie Dziedzic
2. Katarzynie Homoncik
3. Oldrichowi Juście
4. Mateuszowi Kolatowi
5. Pawłowi Mickowi
6. Monice Myjak.
Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się także:
- członkowie samorządu uczniowskiego, którym nagrody wręczyły panie Sylwia Cierpikowska i Danuta Ruchała - opie­kunki samorządu uczniowskiego:
1. Dominik Cebula
2. Sara Gabryś
3. Radosław Jała
4. Oldrich Justa
5. Wawrzyniec Kurczewski
6. Dawid Majerz
7. Paweł Micek
8. Patrycja Pancerz;
- reprezentanci naszego Liceum w rozgrywkach Dolnośląskich Meczów Matematycznych, którzy nagrody otrzymali z rąk pani Sylwii Cierpikowskiej i pani Danuty Ruchały - opiekunek reprezentacji matematycznej:
1. Igor Baran
2. Paulina Dziedzic
3. Justyna Stanek;
- "redaktorzy" gazetki szkolnej "Szkolne Szpilki", którym tradycyjne "dyplomy z piórem" wręczyła opiekunka zespołu redakcyjnego gazetki pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr:
1. Sara Cedzidło
2. Krystian Czuba
3. Klaudia Flaga
4. Klaudia Kłak
5. Dawid Majerz
6. Klaudia Rak
7. Paulina Rak
8. Marcelina Znamirowska;
- reprezentanci naszego Liceum w zawodach sportowych, którzy odnieśli wiele sukcesów na szczeblu strefy jelenio­górskiej i województwa dolnośląskiego, którym nagrody wręczyli nauczyciele wychowania fizycznego: pan Maciej Lata­wiec i pan Krzysztof Pawlikowski:
1. Dawid Banaszkiewicz
2. Igor Baran
3. Dominik Cebula
4. Monika Fijał
5. Adrian Gawlik
6. Kamil Gądkek
7. Magdalena Gredes
8. Tomasz Gwiżdż
9. Beata Kita
10. Dariusz Hołda
11. Monika Kluczyńska
12. Nikola Korwel
13. Kinga Kwiatek
14. Krystian Lema
15. Michał Marcinkowski
16. Dominika Niemiec
17. Łukasz Poborca
18. Karolina Pocha
19. Aleksandra Solarz
20. Nikola Stec
21. Michał Szymczak
22. Tomasz Tokarski.
[Zdjęcia w dziale Galeria.]

25.04.2014 - odbyły się imprezy w ramach XVI LO-wskich Spotkań, w tym:
- spotkania Absolwentów naszego Liceum z obecnymi uczniami klas I-II LO:
1. pan Michał Bruździak
2. pan dr Grzegorz Debita
3. pani Olga Jachym
4. pan Przemysław Kurowski
5. pan Marek Mysior
6. pani Marcelina Piśnicka
7. pan Jarosław Świątek
8. pan Krzysztof Wojtas
9. pan Piotr Walas
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
- "klasowe potyczki" czyli Liga Klas, w tym konkursy:
1. geograficzny
2. historyczny
3. matematyczny
4. plastyczny
5. udzielania pierwszej pomocy
6. wiedzy o Biblii
7. wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
8. wiedzy o przedsiębiorczości
9. "rzutki do tarczy"
10. konkurencje sportowe w sali gimnastycznej
Za kilka dni dowiemy się, która z klas wygrała tegoroczną Ligę Klas.

25.04.2014 - 15 uczniów z klas 1b i 1c naszego Gimnazjum wzięło udział w rajdzie, którego trasa wiodła Rudawami Janowickimi. Opiekunami uczniów byli: pani Halina Jacyno, pan Hieronim Mader i pan Adam Nowak.
[Relacja z wycieczki - plik PDF.]
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

25.04.2014 - trzeci dzień tegorocznych ogólnopolskich egzaminów gimnazjalnych; uczniowie czterech klas trzecich na­szego Gimnazjum przystąpili do egzaminów z języków obcych.

25.04.2014 - ostateczny termin sprawdzenia przez zdających zgodności harmonogramów egzaminu maturalnego z de­klaracjami i zgłoszenia ewentualnych różnic w Sekretariacie naszego Zespołu.

24.04.2014 - drugi dzień tegorocznych ogólnopolskich egzaminów gimnazjalnych; uczniowie czterech klas trzecich na­szego Gimnazjum przystąpili do egzaminów z:
- w zakresie przedmiotów przyrodniczych - początek. godz. 9.00; czas trwania 60 minut;
- z matematyki - początek. godz. 11.00; czas trwania 90 minut.
Kolejny dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II Gimnazjum.

23.04.2014 - ogłoszone zostały wyniki trzeciego - finałowego - etapu Szkolnego Interdyscyplinarnego Konkursu OMNI­BUS dla uczniów naszego Liceum:
I miejsce - Rafał Czura (kl.3d)
II miejsce - Kamil Wojtaszczyk (kl.1a)
III miejsce - Oldrich Justa (kl.3c)
IV miejsce - Maciej Karwacki (kl.3c)
IV miejsce - Paweł Nowiszewski (kl.1e)
V miejsce - Natalia Rybska (kl.2d).

23.04.2014 - wydany został kolejny, tym razem podwójny, numer szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra. Miasto Lang­hansa", redagowanego od ponad dziesięciu lat przez Szkolne Koło Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhansa, które działa przy naszym Zespole i jest prowadzone przez te wszystkie lata przez pana Jana Lubienieckiego.
[Elektroniczna wersja gazetki do pobrania w zakładce "Gazetki szkolne".]

23.04.2014 - pierwszy dzień tegorocznych ogólnopolskich egzaminów gimnazjalnych; uczniowie czterech klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpili do egzaminów z:
- historii i wiedzy o społeczeństwie - początek. godz. 9.00; czas trwania 60 minut;
- języka polskiego - początek. godz. 11.00; czas trwania 90 minut.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II Gimnazjum.

17-22.04.2014 - wiosenna przerwa świąteczna. Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla wszystkich uczniów naszego Zespołu.

16.04.2014 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów klas III naszego Liceum oraz słuchaczy klasy III LOD, a także szkoleniu członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego egzamin maturalny.

16.04.2014 - odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.

15.04.2014 - uczniowie wszystkich klas naszego Gimnazjum obejrzeli w kamiennogórskim Centrum Kultury spektakl pt. "spotkałam Ludzi" przygotowany przez Zespół Teatralny "My".

15.04.2014 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
1. Michał Hnisdiłów (kl.1e)
2. Kornelia Kopeć (kl.2d)
3. Łukasz Poborca (kl.3e)
4. Kamil Połubok (kl.2b)
brała udział w finale Dolnego Śląska w szachach drużynowych, który odbył się we Wrocławiu. Nasz zespół zajął VIII miejsce.
Opiekun uczniów: pani Gabriela Hubert

14.04.2014 - uczniowie ze wszystkich klas 2a i 2b naszego Gimnazjum obejrzeli film pt. "Syn Boży" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Monika Breitenfellner-Pasiut, Lidia Drozdowska i Bogusława Dzimitrowicz.

14.04.2014 - odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich Liceum z Dyrektorem naszego Zespołu. Spotkanie było poświę­cone przypomnieniu zasad i procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego.

14.04.2014 - Aleksander Dytko - uczeń klasy drugiej naszego Liceum - zdobył brązowy medal w kategorii młodzik (18-22 lata, waga 90+) w czasie Mistrzostw Polski Oyama Karate, które odbyły się 12 kwietnia br. w Andrychowie.

08.04.2014 - Dyrektor naszego Zespołu Szkół spotkał się z uczniami klas trzecich z Gimnazjum w Krzeszowie. Spot­kanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2014/2015.

11.04.2014 - w auli naszego Zespołu odbył się "Wieczór z historią matematyki". W czasie Wieczoru wykład na temat "Lwowska Szkoła Matematyczna (gawęda matematyczna)" wygłosił pan prof. dr hab. Roman Duda.
Pan prof. dr hab. Roman Duda to matematyk, profesor i były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1995-1999). W latach 1989–1991 był Senatorem RP, w latach 1991–1993 był wiceministrem edukacji narodowej.
Wśród słuchaczy wykładu tradycyjnie nie zabrakło słuchaczy Kamiennogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W czasie spotkania wręczone zostały nagrody za uzyskanie czołowych miejsc w międzyszkolnym konkursie z historii ma­tematyki "Wielcy Matematycy":
I miejsce - Łukasz Mućwicki (Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze)
II miejsce - Natalia Szczepanek (Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze)
III miejsce - Marzena Kuzera (Gimnazjum w Czarnym Borze)
III miejsce - Dominika Skoczeń (Gimnazjum w Pisarzowicach).
Inicjatorkami i współorganizatorkami spotkania były panie: Danuta Ruchała, Jolanta Myśliwiec, Sylwia Cierpikowska i Sylwia Gawerda - nauczycieli matematyki w naszym Zespole.
Oprawę artystyczną spotkania zapewnili uczniowie i nauczyciele naszego Zespołu Szkół przy wsparciu pana Wiesława Ko­złowskiego. Wystrojem auli, jej przemianą w swoistą kawiarnię i koordynacją działań związanych z przygotowaniem wieczoru zajmo­wały się panie bibliotekarki: Beata Czyczkan i Joanna Oleksy.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

11.04.2014 - Marcelina Ślusarz - uczennica klasy trzeciej naszego Liceum - uczestniczyła w finale ogólnokrajowym Kon­kursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się w Katowicach.
Opiekun uczennicy: pani Bogusława Dzimitrowicz

11.04.2014 - we Wrocławiu w auli Kolegium Nauczycielskiego odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom w realizowanym w roku szkolnym 2013/2014 programie "Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako reprezentantka powiatu z najwyższą ilością punktów list gratulacyjny odebrała Emilia Cejnowa - uczennica klasy pierwszej naszego Liceum Ogólnokształcącego, która uczestniczyła w uroczystości wraz z Dyrektorem naszego Zespołu Szkół panem Jackiem Bruździakiem.
Stypendium, o którym mowa wyżej, otrzymało sześciu uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego.

11.04.2014 - 25 uczniów pod opieką pana Roberta Kosińskiego uczestniczyło w wycieczce do Drezna organizowanej w ramach przygotowań do projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej we współpracy ze szkołą w Schrambergu w Niemczech.

10.04.2014 - Dyrektor naszego Zespołu Szkół spotkał się z uczniami klas trzecich z Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2014/2015.

09.04.2014 - uczennice z naszego Liceum:
- Paulina Dziedzic (kl.3e)
- Gabriela Klimczak (kl.1d)
- Paulina Kraszewska (kl.1d)
wzięły udział w kolejnym etapie tegorocznej edycji Olimpiady Biblijnej, który odbył się w Legnicy.
Opiekunem uczennic był ks. Piotr Karpiński.

09.04.2014 - Dyrektor naszego Zespołu Szkół spotkał się z uczniami klas trzecich z Gimnazjum w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2014/2015.

08.04.2014 - nasi przedstawiciele uczestniczyli w targach edukacyjnych zorganizowanych w Gimnazjum Publicznym w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach.

08.04.2014 - Dyrektor naszego Zespołu Szkół spotkał się z uczniami klas trzecich z naszego Gimnazjum. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2014/2015.

08.04.2014 - z uczniami klas trzecich z naszego Gimnazjum spotkali się przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

08.04.2014 - Dyrektor naszego Zespołu Szkół wraz z trójką uczniów z naszego Liceum spotkał się z uczniami klas trze­cich z Gim­nazjum w Marciszowie. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2014/2015.

07.04.2014 - Dyrektor naszego Zespołu Szkół wraz z trójką uczniów z naszego Liceum spotkał się z uczniami klas trzecich z Gim­nazjum nr 1 w Kamiennej Górze. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2014/2015.

04.04.2014 - odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładu "Dofama Thies Sp. z o.o." z uczniami trzecich klas gimnazjalnych (3a, 3b, 3c, 3d). Prowadzący spotkanie przedstawili uczniom możliwość zdobycia zawodu ślusarza i spawacza w ramach nauki w zasadniczej szkole zawodowej i odbywania praktyk w ich zakładzie.

04.04.2014 - odbył się finał Szkolnych Mistrzostw w Ortografii. Mistrzami ortografii okazały się:
- Monika Bukowska (kl.1b),
- Aldona Lewandowska (kl.3d),
- Angelika Stachowiak (kl.2c).

04.04.2014 - Dyrektor naszego Zespołu Szkół wraz z trójką uczniów z naszego Liceum spotkał się z uczniami klas trzecich z Gim­nazjum w Lubawce. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2014/2015.

04.04.2014 - uczennice naszego Liceum wzięły udział w rejonowym etapie 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytator­skiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Wyróżnienie w kate­gorii recytacji otrzymała Natalia Żeliszewska (kl.1d LO), natomiast II miejsce zajęła Gabriela Klimczak (kl.1d LO), która zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu konkursu.

03.04.2014 - Dyrektor naszego Zespołu Szkół wraz z trójką uczniów z naszego Liceum spotkał się z uczniami klas trzecich z Gimnazjum w Pisarzowicach. Było to pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie promocyjno-informacyjne, które dotyczyło rekrutacji do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2014/2015.

03.04.2014 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum w składzie:
1. Grzegorz Bobek (kl.1e)
2. Robert Bodziony (kl.1e)
3. Kamil Gądek (kl.3e)
4. Kamil Jabłoński (kl.2c)
5. Krystian Lema (kl.3e)
6. Tomasz Oleksyk (kl.2b)
7. Marcel Okoń (kl.2c)
8. Kacper Szelec (kl.2e)
9. Michał Szymczak (kl.3e)
10. Konrad Urbanowicz (kl.2e)
zajęła II miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce siatkowej chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Zawody rozegrane zostały w sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
W półfinale nasza reprezentacja pokonała zespół ZS Głogów 2:1 (21:25, 25:20, 15:9). W meczu finałowym nasza dru­żyna przegrała z reprezentantami Zespołu Szkół nr 4 z Wrocławia 0:2 (18:25, 16:25).
W czasie turnieju nasz zespół uległ osłabieniu po kontuzji Roberta Bodzionego w pierwszym meczu i Tomasza Oleksyka w pierwszym secie meczu finałowego.
Opiekun reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski

03.04.2014 - nasi przedstawiciele uczestniczyli w targach edukacyjnych zorganizowanych w Gimnazjum w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze.

02.04.2014 - odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji "Dzień Przedsiębiorczości" prowadzonej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. W tym dniu chętni uczniowie naszego Liceum udali się do różnych firm, aby odbyć kilkugodzinne praktyki w wybranym miejscu pracy. Poprzez udział w tym programie uczniowie mieli możliwość:
- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
- uzyskania informacji o predyspozycjach i umiejętnościach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
- doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
- zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Do projektu włączyły się firmy i instytucje powiatu kamiennogórskiego, między innymi:
- Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze,
- "Dofama Thies" sp. z o. o. w Kamiennej Górze,
- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kamiennej Górze,"
- Zespół Szkół Publicznych im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce,
- Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim,
- Gabinet Weterynaryjny "MEDICO -vet" w Kamiennej Górze,
- Firma "KONSUMEX I" w Lubawce,
- Pracownia Reklam "EXPRINT" w Kamiennej Górze,
- Apteka "HIPOKRATES" w Lubawce.
Całość akcji przygotowała i przeprowadziła pani Bogusława Dzimitrowicz - szkolny koordynator akcji.

02.04.2014 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego wizytatorzy do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawią wyniki problemowej ewaluacji zewnętrznej, która była przeprowadzona w Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w zakresie wymagań:
- "Rodzice są partnerami szkoły lub placówki"
- "Nauczyciele współpracują w planowaniu procesów edukacyjnych".

31.03.-02.04.2014 - w naszym Gimnazjum i Liceum odbywały się rekolekcje wielkopostne.
Uczniowie Gimnazjum nr 2 każdego z w/w dni kończyli lekcje o godz. 11.15 i udawali się pod opieką wyznaczonych nauczycieli na nauki rekolekcyjne do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Uczniowie nie biorący udziału w naukach rekolekcyjnych mieli w tym czasie zajęcia w auli szkolnej.
Uczniowie LO każdego z w/w dni kończyli lekcje o godz. 12.15 i udawali się pod opieką wyznaczonych nauczycieli na nauki rekolekcyjne do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Uczniowie nie biorący udziału w naukach rekolek­cyjnych mieli w tym czasie zajęcia w auli szkolnej.
Po zakończeniu nauk rekolekcyjnych zajęcia lekcyjne już się nie odbywały.

28.03.2014 - odbył się kolejny etap wewnątrzszkolnego konkursu "Szkolny Omnibus".

28.03.2014 - nasz Zespół odwiedziła grupa zagranicznych gości (z Holandii, Kandy i USA) przebywająca w Kamiennej Górze na zaproszenie Zboru Zielonoświątkowego "Jeruzalem" w Kamiennej Górze. Wizytę w naszym Zespole koordy­nował i gości po Szkole oprowadzał nauczyciel języka angielskiego pan Robert Kosiński.

27.03.2014 - uczniowie klasy 3c Liceum przygotowali Dzień Włoski pod opieką swojej wychowawczyni pani Elżbiety Ja­szek oraz pań Jolanty Myśliwiec i Anny Postawy, a także pana Roberta Kosińskiego. Od drugiej do piątej godziny lek­cyjnej przygotowaną prezentację obejrzała większość uczniów naszego Gimnazjum i Liceum.
Zobacz:
- zdjęcia w dziale Galeria
- informację filmową w programie informacyj­nym Flesz Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 31 marca 2014 (od 11:38).

27.03.2014 - nasi przedstawiciele uczestniczyli w targach edukacyjnych zorganizowanych w Gimnazjum Publicznym w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce.

26.03.2014 - uczniowie ze wszystkich klas (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c oraz 3d) naszego Gimnazjum oraz z klas 1b, 1c, 1e, 3b, 3c naszego Liceum w ramach edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film pt. "Ka­mienie na szaniec" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City.

25.03.2014 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum w składzie:
1. Michalina Antoniewska (kl.2e)
2. Kinga Czerny (kl.1a)
3. Magda Gredes (kl.3e)
4. Beata Kita (kl.3e)
5. Monika Kluczyńska (kl.3e)
6. Magda Król (kl.1a)
7. Kinga Kwiatek (kl.3a)
8. Monika Migacz (kl.2e)
9. Anna Pajor (kl.2b)
10. Karolina Pocha (kl.3e)
11. Aleksandra Solarz (kl.3c)
12. Olga Więcławska (kl.2a)
zajęła czwarte miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. Zawody rozegrane zostały w Jaworze.
Opiekun reprezentacji: pan Maciej Latawiec

24.03.2014 - Bartłomiej Krupowicz uczeń klasy drugiej naszego Gimnazjum uczestniczył w Gali Laureatów Konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista", która odbyła się w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.
(Więcej na temat Gali można przeczytać tutaj - dokument programu Word ze strony Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.)

24.03.2014 - odbył się III etap Szkolnych Mistrzostw w Ortografii. Wzięło w nim udział 22 uczniów z klas licealnych, którzy zakwalifikowali się do niego po poprzednim etapie. Tym razem tekst dyktanda opowiadał w zabawny sposób historię hrabiego Konstantego oraz jego wuja Heliodora i sprawdzał przede wszystkim zasady łącznej i rozdzielnej pisowni.
Wyniki dyktanda zostaną opublikowane w najbliższym czasie.
Organizatorami konkursu były panie Elżbieta Gałczyńska-Wiatr i Aldona Siemieniec-Oleksy.

23-29.03.2014 - uczniowie z klasy 1d naszego Liceum uczestniczą w Niedamirowie (Polska) i Grosshenners­dorfie (Nie­mcy) w międzynarodowych warsztatach organizowanych w ramach projektu Lanterna Futuri prowadzonego przez "Dom Trzech Kultur" w Niedamirowie.

23-30.03.2014 - grupa uczniów działających w Zespole Teatralnym "My" przebywa pod opieką swojego instruktora pana Jacka Bruździaka - Dyrektora naszego Zespołu i pani Elżbiety Syrek z wizytą do Wolfenbüttel (Niemcy) partnerskim mieście Kamiennej Góry. W ramach organizowanych tam prezentacji teatralnych Zespół wystawi swój spektakl pt. "Balla­da o dwóch siostrach".
(Informacje w o wizycie w wersji niemieckojęzycznej na stronie WOLFENBÜETTELHEUTE.DE.)

21.03.2014 - w kamiennogórskim Centrum Kultury odbyła się premiera spektaklu pt. "spotkałam Ludzi" przygo­towanego przez Zespół Teatralny "MY", który działa przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze od ponad dwudziestu lat pod opieką pana Jacka Bruździaka - Dyrektora naszego Zespołu Szkół.
Spektakl przygotowany został w oparciu o autobiograficzną książkę pani Ruty Wermuth "spotkałam Ludzi".
Książka i spektakl to autentyczna wstrząsająca historia ocalenia kilkunastoletniej żydowskiej dziewczyny (pani Ruty Wermuth) z Holokaustu (zagłady prawie 6 milionów Żydów przez władze niemieckiej III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej).
Zobacz:
- zdjęcia w dziale Galeria
- informację filmową w programie informacyjnym Flesz Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 26 marca 2014 r. (od 4:24).

21.03.2014 - w Szkole odbyło się szereg imprez w związku z Pierwszym Dniem Wiosny.

 • Uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w konkursie "GimChef" przygotowanym w ramach projektu edukacyj­nego. Gościem specjalnym, a jednocześnie przewodniczącym jury, był znany kamiennogórski restaurator pan Le­szek Cichocki.
  W czasie rywalizacji uczniowie klas gimnazjalnych między innymi:
  - rozwiązywali krzyżówkę tematycznie związaną ze zdrowym odżywianiem
  - przygotowywali "zdrowe" kanapki na czas
  - tworzyli kompozycje sałatkowe
  - wykonywali desery
  - rozpoznawali smaki.
  Przygotowaniem imprezy zajmowały się klasy 1c i 3a Gimnazjum pod opieką wychowawczyń: pani Haliny Jacyno i pani Marty Malich. Celem projektu było między innymi propagowanie wśród młodzieży nawyków związanych z do­brym odżywianiem.
  Międzyklasową rywalizację w konkursie "GimChef" wygrała klasa 3c Gimnazjum wyprzedzając zaledwie o 0,5 pkt klasę 1b.
  [Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
 • W auli szkolnej uczniowie klas 1a, 1b, 2a, 2b i 2c Gimnazjum obejrzeli efekt pracy swoich koleżanek i kolegów w ramach projektu edukacyjnego "Dzień Grecki". Projekt był realizowany przede wszystkim przez grupę uczniów z klasy 2a Gimnazjum pod opieką pań: Moniki Breitenfellner-Pasiut, Marty Całko i Marty Nackowskiej.
  Zobacz:
  - zdjęcia w dziale Galeria
  - informację filmową w programie informacyjnym Flesz Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 24 marca 2014 r. (od 9:41).
 • Uczniowie z klas pierwszych i drugich naszego Liceum obejrzeli w kamiennogórskim Centrum Kultury spektakl pt. "spotkałam Ludzi" przygotowany przez Zespół Teatralny "My" oraz brali udział w rywalizacji sportowej na wesoło w sali sportowej przy ul. Słonecznej.
  W rywalizacji sportowej na wesoło brali udział w sali sportowej przy ul. Słonecznej odrębnie uczniowie klas pier­wszych i drugich Liceum. Drużyny składające się z pięciu uczniów z każdej klasy rywalizowały w konkurencjach sportowych takich jak: dmuchanie piórka na odległość, jedzenie warzyw na czas, dmuchanie balonów, tor prze­szkód z przebieraniem.
  Wśród klas pierwszych zwyciężyła klasa 1b, drugie miejsce zajęła 1a, a trzecie 1e. W klasach drugich pierwsze miejsce zdobyła klasa 2d, drugie 2e, a trzecie ex aequo klasy 2b i 2c. Nagrodami dla klas były świeże warzywa, które symbolizowały nadejście wiosny (sałata, rzodkiewka, marchewka).
  Organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego: pani Katarzyna Filip-Murawska, pan Maciej Latawiec, pan Adam Nowak i pan Krzysztof Pawlikowski.
 • Grupa licealistów brała udział w konkursie języka angielskiego.

21.03.2014 - 90 uczniów z klas trzecich naszego Liceum uczestniczyło na pielgrzymkę diecezjalną do Częstochowy.
Opiekunowie uczniów: pani Dorota Dzielędziak, pani Bogusława Dzimitrowicz, pani Gabriela Hubert, ksiądz Krzysztof Paszkiewicz, pani Henryka Płusa.

20.03.2014 - w kamiennogórskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uczniom kamienno­górskich gimnazjów. Stypendia przyznane zostały za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego.
Najlepszą kamiennogórską gimnazjalistką, a jednocześnie najlepszą uczennicą klas pierwszych, okazała się Martyna Kiełbasa z klasy 1c naszego Gimnazjum (średnia ocen: 5,79). Wśród uczniów klas drugich najlepszy okazał się także uczeń naszego Gimnazjum Bartłomiej Krupowicz z klasy 2a (średnia ocen: 5,73), a wśród uczniów klas trzecich naj­wyższą średnią może pochwalić się również uczennica naszego Gimnazjum Natalia Szczepanek z klasy 3b (średnia ocen: 5,46).
W gronie wyróżnionych znalazło jeszcze 35 uczniów naszego Gimnazjum:
- Wojciech Bednarz
- Aleksandra Buława
- Aleksandra Damasiewicz
- Bartosz Damasiewicz
- Maria Dębska
- Maciej Drożdżowski
- Małgorzata Filip
- Anna Frączkowska
- Klaudia Hnatiuk
- Aleksandra Karwala
- Zuzanna Kmiecik
- Magdalena Kurkowska
- Małgorzata Kurkowska
- Sandra Kuzar
- Natan Marczak
- Natalia Miara
- Martyna Michalska
- Dagmara Mitro
- Łukasz Mućwicki
- Oliwia Pietrukiewicz
- Beata Regner
- Aleksandra Rogowska
- Martyna Sadowska
- Natalia Skoczylas
- Dariusz Smoleń
- Paulina Sobota
- Wiktor Stankowski
- Michał Stec
- Krzysztof Strukowski
- Adam Szawłowski
- Jakub Szydłowski
- Dominika Trela
- Dominika Wechmann
- Agnieszka Zięba
- Magdalena Żabska.
Stypendium za osiągnięcia naukowe wynosi 500,00 zł, a za osiągnięcia sportowe maksymalnie 300,00 zł. Fundatorem stypendiów jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
Zobacz informację filmową w programie informacyjnym Flesz Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 24 marca 2014 r. (od 0:55).

20.03.2014 - 17 uczniów naszego Gimnazjum przystąpiło do Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny".
Organizatorem konkursu w Szkole była pani Małgorzata Regner.

20.03.2014 - 7 uczniów naszego Liceum przystąpiło do szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Organizatorem szkolnego etapu konkursu był ksiądz Krzysztof Paszkiewicz.

20.03.2014 - uczniowie z klas 1a i 2b naszego Liceum w ramach edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film pt. "Kamienie na szaniec" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City.
Opiekunkami uczniów były wychowawczynie klas: pani Jolanta Buczek i pani Danuta Ruchała.

20.03.2014 - uczniowie klas trzecich naszego Liceum przystąpili do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z ma­tematyki.

20.03.2014 - uczniowie z klas 2c i 3c naszego Gimnazjum oraz 1b i 1e naszego Liceum spotkali się z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich.

17.03.2014 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
1. Michał Hnisdiłów (kl.1e)
2. Kornelia Kopeć (kl.2d)
3. Łukasz Poborca (kl.3e)
4. Kamil Połubok (kl.2b)
zajęła II miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w szachach drużynowych, które odbyły się w Siedlęcinie i tym samym nasz zespół awansował do finału wojewódzkiego.
Opiekun uczniów: pani Gabriela Hubert

17.03.2014 - w związku z problemową ewaluacją zewnętrzną prowadzoną w Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólno­kształcącym na terenie naszego Zespołu kolejny - czwarty i ostatni - dzień pracowały panie wizytatorki do spraw ewaluacji. W dniu dzisiejszym Panie obserwowały pracę Szkoły, a także przeprowadzały wywiady z Dyrektorem naszego Zespołu oraz przedstawicielami rodziców uczniów Gimnazjum i Liceum.
Teraz czekamy na posumowanie wyników ewaluacji i ich przedstawienie Radzie Pedagogicznej naszego Zespołu, które ma nastąpić 2 kwietnia br.

14.03.2014 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum w składzie:
1. Grzegorz Bobek (kl.1e)
2. Robert Bodziony (kl.1e)
3. Kamil Gądek (kl.3e)
4. Kamil Jabłoński (kl.2c)
5. Krystian Lema (kl.3e)
6. Tomasz Oleksyk (kl.2b)
7. Marcel Okoń (kl.2c)
8. Kacper Szelec (kl.2e)
9. Michał Szymczak (kl.3e)
10. Konrad Urbanowicz (kl.2e)
zajęła pierwsze miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych i awan­sowała do rozgrywek finałowych województwa dolnośląskiego. Zawody rozegrane zostały w sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
W finałowym meczu nasza drużyna spotkała się z zespołem gospodarzy, reprezentacją kamiennogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, który pokonała 2:0.
Opiekun reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski

14.03.2014 - w związku z problemową ewaluacją zewnętrzną prowadzoną w Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólno­kształcącym na terenie naszego Zespołu kolejny dzień pracowały panie wizytatorki do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W dniu dzisiejszym Panie obserwowały lekcje w klasach drugich i trzecich Gimnazjum oraz Liceum, a także przeprowadzały wywiady z Dyrektorem naszego Zespołu i nauczycielami uczącymi w Liceum.

13.03.2014 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum w składzie:
1. Michalina Antoniewska (kl.2e)
2. Kinga Czerny (kl.1a)
3. Magda Gredes (kl.3e)
4. Kamila Jaszczur (kl.1d)
5. Beata Kita (kl.3e)
6. Monika Kluczyńska (kl.3e)
7. Magda Król (kl.1a)
8. Kinga Kwiatek (kl.3a)
9. Monika Migacz (kl.2e)
10. Anna Pajor (kl.2b)
11. Karolina Pocha (kl.3e)
12. Aleksandra Solarz (kl.3c)
13. Karolina Trojankowska (kl.1d)
14. Olga Więcławska (kl.2a)
zajęła pierwsze miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych i awan­sowała do rozgrywek finałowych województwa dolnośląskiego. Zawody rozegrane zostały w Bolesławcu.
Nasze dziewczęta pokonały w półfinałowym spotkaniu 2:1 gospodynie, uczennice II LO z Bolesławca. W drugim meczu siatkarki z LO im. A.Mickiewicza z Lubania wygrały 2:1 z ZSE-T z Jeleniej Góry. W finałowym pojedynku nasze siatkarki zwyciężyły 2:0 z dziewczętami z Lubania i zdobyły po raz kolejny mistrzostwo strefy jeleniogórskiej. Z lubańską drużyną przyjechała spora grupa kibiców, która wspaniale dopingowała swój zespół.
Opiekun reprezentacji: pan Maciej Latawiec

13.03.2014 - reprezentacja naszego Gimnazjum w składzie:
1. Jakub Błażków (kl.3c)
2. Szymon Dzimitrowicz (kl.3b)
3. Adrian Kanter (kl.3a)
4. Mateusz Kożuch (kl.3c)
5. Piotr Maurer (kl.3d)
6. Kornel Salmanowicz (kl.3b)
7. Damian Smaza (kl.3d)
8. Dawid Sowiński (kl.3c)
9. Dominik Wasiczko (kl.3d)
10. Wileński Kacper (kl.3d)
zajęła trzecie miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców z gimnazjum, który rozgrywany był w sali sportowej kamiennogórskiej Szkoły Podstawowej nr 2.
Opiekun reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski

13.03.2014 - Marcelina Ślusarz - uczennica klasy trzeciej naszego Liceum - zajęła III miejsce w etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Podatkach i awansowała do finału ogólnokrajowego.
W etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się we Wrocławiu, brała udział jeszcze dójka naszych licealistów: - Agnieszka Desperak (kl.1d)
- Marlena Jurkowska (kl.1a).
Opiekun uczniów: pani Bogusława Dzimitrowicz

13.03.2014 - w auli naszego Zespołu odbył się II, finałowy, etap międzyszkolnego konkurs z historii matematyki dla uczniów gimnazjum "Wielcy matematycy".
Do rywalizacji przystąpili uczniowie z:
- Gimnazjum w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze:
- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Kamiennej Górze:
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze:
- Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze:
- Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach,
którzy zwycięsko przebrnęli przez etap szkolny Konkursu.
Uczniowie mieli do rozwiązania test znajomości historii, odkryć i wpływu na rozwój matematyki wybitnych matematyków takich jak: Tales, Pitagoras, Euklides, Archimedes, Apoloniusz, Heron, Diofantos, Kartezjusz, Fibo­nacci, Newton oraz rozwiązywali zadania otwarte sprawdzające znajomość i umiejętność zastosowanie twierdzenia Pitagorasa, Talesa, umiejętność wyznaczenia liczb w ciągu Fibonacciego oraz rozwiązanie równania diofantycznego.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Łukasz Mućwicki (Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze)
II miejsce - Natalia Szczepanek (Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze)
III miejsce - Marzena Kuzera (Gimnazjum w Czarnym Borze)
III miejsce - Dominika Skoczeń (Gimnazjum w Pisarzowicach).
Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie podczas "Wieczoru z historią matematyki" 11 kwietnia 2014 r. "Wieczór" rozpocznie się o godz. 16:00 w auli naszego Zespołu.
Organizacją konkursu zajmuje się zespół nauczycieli matematyki z naszego Zespołu w składzie: pani Sylwia Cierpikowska, pani Sylwia Gawerda, pani Jolanta Myśliwiec oraz pani Danuta Ruchała.

12.03.2014 - Kinga Bieda i Paulina Tokarska - uczennice klasy pierwszej naszego Liceum - zajęły II miejsce w Finale Dolnego Śląska w Tenisie Stołowym w Brzegu Dolnym. Tym samym dziewczęta uzyskały tytuł wicemistrzyń województwa i otrzymały srebrne medale.
Opiekunka uczennic: pani Katarzyna Filip-Murawska

12.03.2014 - Bartłomiej Krupowicz - uczeń klasy drugiej naszego Gimnazjum - został laureatem XIII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego przeprowadzanego w ramach tegorocznej edycji Konkursu "zDolny Ślązak Gimnazja­lista" zajmując IX miejsce w Konkursie.

12.03.2014 - w związku z problemową ewaluacją zewnętrzną prowadzoną w Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólno­kształcącym na terenie naszego Zespołu kolejny dzień pracowały panie wizytatorki do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W dniu dzisiejszym Panie obserwowały lekcje w klasach 1b Gimnazjum i 1d Liceum oraz prze­prowadzały wywiady z Dyrektorem naszego Zespołu i nauczycielami uczącymi w Gimnazjum.

11.03.2014 - w Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęła się problemowa ewaluacja zewnętrzna pro­wadzona prowadzona przez wizytatorów do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu panią Jadwigę Warszawę i panią Danutę Skrobacką. Ewaluacja prowadzona jest w zakresie wymagań:
- "Rodzice są partnerami szkoły lub placówki"
- "Nauczyciele współpracują w planowaniu procesów edukacyjnych".
Ewaluację rozpoczęło krótkie posiedzenia Rady Pedagogicznej, w czasie którego wizytatorzy wprowadzili grono peda­gogiczne w zasady ewaluacji.
Bezpośrednio po posiedzeniu Rady przeprowadzona została ankieta dla nauczycieli w wersji on-line.
Także wszyscy Rodzice naszych uczniów zaproszeni zostali w formie pisemnej do wyrażenia swoich opinii w ramach ewaluacji. Ankietę dla Rodziców można było wypełnić w Szkole w formie elektronicznej w wersji on-line pod okiem wizy­tatorów właśnie w pierwszym dniu ewaluacji w godzinach od 16.45 do 17.30

11.03.2014 - odbył się próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym dla uczniów klas drugich naszego Liceum według nowych zasad, które zaczną obowiązywać począwszy od egzaminu maturalnego w maju 2015 r.

10.03.2014 - Bartosz Pawlikowski - uczeń klasy pierwszej naszego Liceum - wziął udział w ogólnopolskim programie telewizyjnym Must Be The Music (7 edycja, 2 odcinek). Bartek "PWL" Pawlikowski wykonał swój własny utwór zaty­tułowany "Jestem" i pięknie rapując przeszedł dalej z czterema TAK od jury (w składzie: Kora Jackowska, Piotr Rogucki, Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska).

10.03.2014 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum wzięła udział w powiatowych zawodach w piłce ręcznej.
Opiekun reprezentacji: pani Adam Nowak

10.03.2014 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum przegrała rywalizację z drużyną Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w ramach powiatowych zawodów w piłce ręcznej.
Opiekun reprezentacji: pani Gabriela Hubert

10.03.2014 - szkolne koło matematyczne wydało trzeci numer gazetki szkolnej pt. "Filo- Math". Opiekunką koła mate­matycznego jest pani Danuta Ruchała.
[Do pobrania tutaj: Filo- Math nr 1(3)/2014 w pliku PDF.]

10.03.2014 - do III etapu wewnątrzszkolnego konkursu "Szkolny Omnibus" zakwalifikowało się 23 uczniów Liceum. Najwyższe miejsca na II etapie zajęli:
I miejsce: Kamil Wojtaszczyk (kl.1a)
II miejsce: Natalia Janiak (kl.1d)
III miejsce: Anna Banaś (kl.3d)
IV miejsce: Maciej Karwacki (kl.3c)
V miejsce: Paweł Nowiszewski (kl.1e).

07.03.2014 - w przededniu tegorocznego Dnia Kobiet tradycyjnie już w naszej Szkole było bardzo wiele miłych akcentów związanych z tym dniem. Uczniowie składali życzenia swoim Koleżankom i Nauczycielkom, a mężczyźni pracujący w naszym Zespole przygotowali na długiej przerwie w pokoju nauczycielskim dla Pań pracujących w naszym Zespole niespodziankę w postaci krótkiej części artystycznej połączonej z poczęstunkiem... i prezentem w postaci różowych okularów. Po wysłuchaniu lekko zmodyfikowanej wersji piosenki "Damska torebka" z repertuaru grupy Pod Budą zaś­piewanej przez pana Hieronima Madera, któremu akompaniował na gitarze pan Wiesław Kozłowski, a "wizualizował" ją pan Rober Kosiński, Panie wysłuchały z kolei życzeń złożonych przez Dyrektora.

07.03.2014 - Bartłomiej Krupowicz - uczeń klasy drugiej naszego Gimnazjum - wziął udział we Wrocławiu w finale XIII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego przeprowadzanego w ramach Konkursu "zDolny Ślązak Gimnazja­lista". Opiekun ucznia: pani Marta Całko.

07.03.2014 - Paulina Dziedzic (uczennica klasy trzeciej Liceum) i Gabriela Klimczak (uczennica klasy pierwszej Liceum) wzięły udział w etapie diecezjalnym XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbędzie się w Legnicy. Opiekun uczennic: ksiądz Krzysztof Paszkiewicz.

07.03.2014 - odbył się próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów klas drugich naszego Liceum według nowych zasad, które zaczną obowiązywać począwszy od egzaminu maturalnego w maju 2015 r. Egzamin został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli matematyki w oparciu o materiały przekazane przez WSiP.

07.03.2014 - odbył się II etap wewnątrzszkolnego konkursu "Szkolny Omnibus". Wzięło w nim udział 64 uczniów Li­ceum, którzy zakwalifikowali się do niego po I etapie. Konkurs sprawdzał wiedzę z różnych dziedzin, w tym z aktualnych wiadomości światowych.
Organizatorzy konkursu:: pani Dorota Dzielędziak, pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr, pani Sylwia Gawerda, pani Iwona Ku­rzeja, pani Aldona Siemieniec, pani Elżbieta Syrek

06.03.2014 - odbyło się posiedzenie Rady Szkoły naszego Zespołu, w czasie którego przyjęto zmiany w Statucie Zespołu zaproponowane przez Radę Pedagogiczną. Zmiany dotyczą zapisów związanych z zasadami rekrutacji do szkół wcho­dzących w skład naszego Zespołu i są związane z nowelizacją prawa oświatowego w tym zakresie.

06.03.2014 - uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego - egzamin z języków obcych.

05.03.2014 - Oliwia Salamon i Kamila Sobiechowska - uczennice klasy trzeciej naszego Gimnazjum - uzyskały wyróżnienia w powiato­wych eliminacjach XIX Konkursu Recytatorskiego "Pegazik", które odbyły się w Kamiennogórskim Centrum Kultury.

05.03.2014 - uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego - blok mate­matyczno-przyrodniczy.

04.03.2014 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim przystąpieniu do realizacji projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" oraz propozycjom zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze i informacjom dotyczącym planowanej proble­mowej ewaluacji zewnętrznej w Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym.

04.03.2014 - przeprowadzony został szkolny etap Turnieju Geografii Polski "ROMER". Wzięło w nim udział 13 uczniów z klasy pierwszej i dwóch z klasy drugiej Liceum.
Nad organizacją i przebieg szkolnego etapu konkursu czuwał pan Hieronim Mader.

04.03.2014 - uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego - blok huma­nistyczny.

03.03.2014 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum w składzie:
- Kinga Bieda (kl.1e)
- Paulina Tokarska (kl.1d)
zajęła I miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w tenisie stołowym, który został rozegrany w Lubaniu. Tym samym dziewczęta awansowały do finału Dolnego Śląska.
Opiekun drużyny: pani Katarzyna Filip-Murawska

03.03.2014 - zmiana planu lekcji.

17.02.-02.03.2014 - ferie zimowe.

14.02.2014 - uczniowie z większości klas naszego Gimnazjum i Liceum, oprócz uczniów z klas 1c, 1d, 2c, 2d i 2e Liceum, na kolejnych czterech lekcjach wysłuchali charytatywnego koncertu walentynkowego. W czasie kolejnych odsłon koncertu zbierane były pieniądze, które zostaną przekazane na leczenie rodzeństwa jednej z uczennic z naszego Liceum.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

14.02.2014 - uczniowie z klas 1c, 1d, 2c, 2d i 2e Liceum w ramach edukacji teatralnej obejrzeli w jeleniogórskim Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida sztukę Moliera "Don Juan".
Opiekunami uczniów byli: pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr, Pani Aleksandra Malinowska, pani Aleksandra Piątkowska, pan Andrzej Przybytek oraz pani Elżbieta Syrek.

14.02.2014 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim informacjom związanym z zapowiedzianą przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu problemową ewaluacją zewnętrzną w naszym Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym.

13.02.2014 - informacje dotyczącego wyników I etapu międzyszkolny konkurs z historii matematyki dla uczniów gimnazjum "Wielcy matematycy"
6 lutego 2014 r. odbył się pierwszy etap konkursu, do którego przystąpiły następujące szkoły:
- Gimnazjum w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze,
- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Kamiennej Górze,
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
- Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze,
- Gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce,
- Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach.
Uczniowie mieli do rozwiązania test znajomości historii, odkryć i wpływu na rozwój matematyki wielkich matematyków takich jak: Tales, Pitagoras, Euklides, Archimedes, Apoloniusz, Heron, Diofantos, Kartezjusz, Fibonacci, Newton.
Lista osób, które zakwalifikowały się do etapu drugiego:
- Gimnazjum w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze:
1. Paweł Głowacki
2. Marzena Kuzera
3. Paulina Leśniak
- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Kamiennej Górze:
1. Przemysław Oleksy
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze:
1. Wojciech Bednarz
2. Michał Borkowski
3. Aleksandra Damasiewicz
4. Łukasz Mućwicki
5. Natalia Skoczylas
6. Natalia Szczepanek
- Gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce:
1. Dominik Arendarczyk
2. Nikola Ciołkosz
3. Daniel Król
4. Joanna Pajor
5. Joanna Ślęzak
6. Fabian Święs
7. Maciej Winter
- Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze:
1. Daria Napierała
2. Patrycja Rak
- Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach:
1. Alicja Hadała
2. Klaudia Kołodziej
3. Jolanta Kurnyta
4. Klaudia Orszulak
5. Dawid Paluch
6. Dominika Skoczeń
7. Bernadetta Suska
8. Bartłomiej Tarasek
9. Oliwia Zielińska
10. Oskar Zieliński
11. Karolina Ziemianek
Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 13.03.2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących o godzinie 11:40. W części tej uczniowie będą mogli wykazać się znajomością życia wielkich matematyków oraz umiejętnością stosowania najważniejszych twierdzeń związanych z ich dorobkiem.
Organizacją konkursu zajmuje się zespół nauczycieli w składzie: pani Sylwia Cierpikowska, pani Sylwia Gawerda, pani Jolanta Myśliwiec oraz pani Danuta Ruchała.

13.02.2014 - uczniowie naszego Liceum wzięli udział eliminacjach powiatowych 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recyta­torskiego, które odbyły się w kamiennogórskim Centrum Kultury.
Do kolejnego etapu konkursu - eliminacje rejonowe - zakwalifikowane zostały uczennice naszego Liceum: Gabriela Klim­czak (kl.1d), Natalia Żeliszewska (kl.1d) i Monika Myjak (kl.3a). W Turnieju Poezji Śpiewanej zaprezentowały się dwie uczennice naszego Liceum: Dorota Jadeszko (kl.2c) oraz Monika Myjak (kl.3a) i obie zakwalifikowane zostały do eliminacji rejonowych.

13.02.2014 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum w składzie:
1. Michalina Antoniewska (kl.2e)
2. Kinga Czerny (kl.1a)
3. Magda Gredes (kl.3e)
4. Kamila Jaszczur (kl.1d)
5. Beata Kita (kl.3e)
6. Monika Kluczyńska (kl.3e)
7. Magda Król (kl.1a)
8. Kinga Kwiatek (kl.3a)
9. Monika Migacz (kl.2e)
10. Anna Pajor (kl.2b)
11. Karolina Pocha (kl.3e)
12. Aleksandra Solarz (kl.3c)
13. Karolina Trojankowska (kl.1d)
14. Olga Więcławska (kl.2a)
zajęła pierwsze miejsce w półfinałach strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych i awansowała do rozgrywek finałowych strefy. Zawody rozegrane zostały w Jeleniej Górze.
Opiekun reprezentacji: pan Maciej Latawiec

13.02.2014 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum w składzie:
1. Grzegorz Bobek (kl.1e)
2. Robert Bodziony (kl.1e)
3. Kamil Gądek (kl.3e)
4. Kamil Jabłoński (kl.2c)
5. Krystian Lema (kl.3e)
6. Tomasz Oleksyk (kl.2b)
7. Marcel Okoń (kl.2c)
8. Kacper Szelec (kl.2e)
9. Michał Szymczak (kl.3e)
10. Konrad Urbanowicz (kl.2e)
zajęła pierwsze miejsce w półfinałach strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych i tym samym awansowała do rozgrywek finałowych strefy.
Opiekun reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski

13.02.2014 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum w składzie:
1. Natalia Bandyk
2. Anna Frączkowska
3. Monika Gawin
4. Joanna Kucia
5. Marta Makieła
6. Marcelina Postawa
7. Sandra Skrzypczyk
8. Weronika Trembacz
9. Weronika Tomczak
10. Nikola Zdunek
zajęła czwarte miejsce w półfinałach strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół gimnazjalnych. Zawody rozegrane zostały w Bolesławcu.
Opiekun reprezentacji: pani Marta Malich

12.02.2014 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum w składzie:
1. Jakub Błażków (kl.3c)
2. Szymon Dzimitrowicz (kl.3b)
3. Adrian Kanter (kl.3a)
4. Mateusz Kożuch (kl.3c)
5. Piotr Maurer (kl.3d)
6. Kornel Salmanowicz (kl.3b)
7. Damian Smaza (kl.3d)
8. Dawid Sowiński (kl.3c)
9. Dominik Wasiczko (kl.3d)
10. Wileński Kacper (kl.3d)
zajęła pierwsze miejsce w półfinałach strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców gimnazjum i tym samym awansowała do rozgrywek finałowych strefy.
Opiekun reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski

12.02.2014 - uczniowie z klasy 1e naszego Liceum w ramach edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film pt. "Jack Strong" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City, a następnie wzięli udział w lekcji muzealnej "Srebra czar" w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
Opiekunami uczniów byli: pani Katarzyna Filip-Murawska i pan Maciej Latawiec (wychowawca klasy).

12.02.2014 - klasa 3c naszego Liceum brała udział w próbnym pisemnym egzaminie maturalnym z matematyki realizowanym na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez firmę zewnętrzną.

12.02.2014 - wydany został kolejny numer szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra. Miasto Lang­hansa", redagowanego od ponad dziesięciu lat przez Szkolne Koło Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhansa, które działa przy naszym Zespole i jest prowadzone przez te wszystkie lata przez pana Jana Lubienieckiego.
[Elektroniczna wersja gazetki do pobrania w zakładce "Gazetki szkolne".]

11.02.2014 - 383 uczniów naszego Liceum wzięło udział w pierwszym etap szkolnego interdyscyplinarnego konkursu "Omnibus". Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 79 uczniów, przy czym najwyższą - maksymalną - liczbę punktów uzyskali następujący uczniowie:
- Nikola Bielewicz (kl.2a)
- Kamil Jabłoński (kl.2c)
- Daniel Nowicki (kl.3c)
. 25 uczniów uzyskało 11 punktów, co dało im równorzędne II miejsce, a 49 uczniów uplasowało się na III miejscu z wynikiem 10 punktów.
Organizacją konkursu zajmuje się zespół nauczycieli w składzie: pani Dorota Dzielędziak, pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr, pani Sylwia Gawerda, pani Iwona Kurzeja, pani Aldona Siemieniec-Oleksy, pani Elżbieta Syrek.

11.02.2014 - odbył się II etap Szkolnych Mistrzostw w Ortografii. Udział w nim wzięło 64 uczniów ze wszystkich klas licealnych. Treść dyktanda w żartobliwy sposób sprawdzała umiejętności uczniów i ich obycie z zawiłą polską pisownią.
Organizatorami konkursu były nasze panie polonistki: Elżbieta Gałczyńska-Wiatr i Aldona Siemieniec-Oleksy.

07.02.2014 - reprezentacja Gimnazjum i dwie reprezentacje Liceum brały udział w zawodach powiatowych w szachach drużynowych. Zawody rozegrane zostały w sali sportowej Zespołu Szkół przy ulicy Lubawskiej.
Reprezentacja naszego Gimnajum w grupie szkół gimnazjalnych zajęła trzecie miejsce, a w grupie szkół ponad­gimnazjalnych obie nasze reprezentacje zajęły odpowiednio I i II miejsce.
Zawody zorganizował Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze, a sędzią zawodów był był pan Stefan Hałubek.

07.02.2014 - grupa uczniów z klasy 2b naszego Liceum pod opieka wychowawczyni pani Jolanty Buczek przeprowadziła w Szkole kiermasz charytatywny. Zgromadzone w ten sposób środki zostaną przekazane na leczenie rodzeństwa koleżanki z klasy.

06.02.2014 - reprezentanci naszego Liceum wystartowali w finale strefy jeleniogórskiej w pływaniu szkół ponadgimna­zjalnych, który odbył się na kamiennogórskiej krytej pływalni.
Sztafeta dziewcząt z naszego Liceum na dystansie 4x50m wygrała zawody, a sztafeta naszych licealistów zajęła trzecie miejsce. W części indywidualnej zawodów:
- Nikola Stec - uczennica klasy trzeciej - wygrała zawody płynąc stylem motylkowym oraz stylem grzbie­towym,
- Marcelina Radziejewska - uczennica klasy pierwszej - zajęła pierwsze miejsce płynąc stylem dowolnym oraz trzecie miejsce płynąc stylem klasycznym,
- Klaudia Pazera - uczennica klasy drugiej - zajęła drugie miejsce płynąc stylem grzbietowym,
- Michał Marcinkowski - uczeń klasy trzeciej - zajął drugie miejsce płynąc stylem dowolnym i trzecie miejsce płynąc stylem motylkowym,
- Grzegorz Bruździak - uczeń klasy pierwszej - zajął drugie miejsce płynąc stylem klasycznym,
- Bartosz Frączkowski - uczeń klasy pierwszej - zajął trzecie miejsce płynąc stylem zmiennym.
W klasyfikacji drużynowej chłopcy i dziewczęta zajęli pierwsze miejsca gromadząc po 103 punkty.
Opiekun drużyn: pani Katarzyna Filip-Murawska

07.02.2014 - ostatni dzień dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych przez tegorocznych uczniów klas trzecich Liceum i jednocześnie ostatni dzień składnia deklaracji przez absolwentów Liceum z lat ubiegłych, którzy chcą podnieść wynik egzaminu maturalnego.

06.02.2014 - reprezentanci naszego Gimnazjum wzięli udział w miejskim etapie konkursu recytatorskiego Pegazik dla gimnazjum. Konkurs odbył się w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Do etapu powiatowego konkursu, który odbędzie się 6 marca br., zakwalifikowały się dwie uczennice naszego Gimnazjum: Kamila Sobiechowska oraz Oliwia Salamon.

06.02.2014 - 22 uczniów z klas 1b, 1c, 2b, 2c, 3a i 3b naszego Gimnazjum wzięło udział odbył w pierwszym etapie międzyszkolnego konkursu z historii matematyki "Wielcy matematycy".
Organizatorką konkursu jest pani Danuta Ruchała.

05.02.2014 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim podsumowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w pierwszym okresie bieżącego roku szkolnego oraz zaprezentowaniu wyników analizy przeprowadzonych w pierwszym półroczu próbnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

05.02.2014 - uczniowie z klas 1b, 1d i 1e naszego Liceum uczestniczyli w warsztatach na temat "Jak skutecznie się uczyć?" prowadzonych przez pracowników kamiennogórskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

04.02.2014 - reprezentanci naszego Liceum wystartowali w zawodach powiatowych szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.
Zespół I dziewcząt zajął w zawodach I miejsce, a zespół II uplasował się na miejscu III. Wśród chłopców zespół I zajął II miejsce, a zespół II uplasował się na IV miejscu.
Opiekun: pan Maciej Latawiec

03.02.2014 - odbyły się szkolne eliminacje 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów naszego Liceum. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów, którzy prezentowali nie tylko utwór liryczny i fragment prozy, ale także poezję śpiewaną. W jury zasiadły panie Lidia Drozdowska i Marzena Szewczyk.
Do kolejnego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:
I miejsce: Maciej Mierzwa
II miejsce: Dorota Jadeszko
III miejsce: Gabriela Klimczak
Paulina Kraszewska - wyróżnienie
Natalia Żeliszewska - wyróżnienie
Wszyscy wyżej wymienieni prezentowali utwory w kategorii recytacja.
Do kolejnego etapu w kategorii poezji śpiewanej przeszły: Dorota Jadeszko oraz Monika Myjak.

03.02.2014 - zmiana planu lekcji.

01.02.2014 - odbył się tradycyjny bal maturalny - Studniówka - klas trzecich Liceum w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

29.01.2014 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu poświęcone przede wszystkim przyjęciu wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-III Gimnazjum nr 2 i klas I-II Liceum.

27.01.2014 - 45 uczniów z klas 1a, 2a i 2c Gimnazjum w ramach edukacji filmowej i historycznej obejrzało film pt. "Biegnij, chłopcze, biegnij" oraz uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych w wałbrzyskim ExploraParku.
Opiekunami uczniów były panie: Monika Babik, Monika Breitenfellner-Pasiut, Marta Całko.

24.01.2014 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w zawodach powiatowych w piłce siatkowej. Drużyna naszych dziewcząt pokonała reprezentantki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Ka­miennej Górze 3:0, podobnie zespół naszych chłopców wygrał z reprezentacją Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólno­kształcących w Kamiennej Górze 3:1. Obie nasze drużyny awansowały do półfinałów strefy jeleniogórskiej.
Zawody rozegrane zostały w sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
Opiekun reprezentacji dziewcząt: pan Maciej Latawiec
Opiekun reprezentacji chłopców: pan Krzysztof Pawlikowski

24.01.2014 - uczniowie pięciu klas naszego Gimnazjum w ramach edukacji teatralnej obejrzeli na scenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze spektakl pt. "Romeo i Julia" w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji. Reżyserem spektaklu był pan Marek Lis-Orłowski.
Przedstawienie podobało się młodzieży, czego dowodem było skupienie w czasie spektaklu i pochlebne recenzje wygłaszane po obejrzeniu sztuki. Wyjście na spektakl zorganizowała pani Lidia Drozdowska.

24.01.2014 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach miejskich w piłce ręcznej. Obie drużyny uplasowały się na ostatnim trzecim miejscu.
Opiekun reprezentacji pani Marta Malich

23.01.2014 - przeprowadzone zostały w naszym Liceum wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu. Do Rady weszło siedmiu kandydatów z największą liczbą głosów:
1. Dawid Bielecki(kl.3a)
2. Szymon Sroka (kl.2e)
3. Marceli Okoń (kl.2c)
4. Olga Więcławska (kl.2a)
5. Justyna Cieślak (kl.1e)
6. Robert Mongiało (kl.1c) 7. Tomasz Zabłocki (kl.2d)
Kandydowało 14 osób. Głosowało 381 uczniów z klas 1-3 Liceum, przy czym głosów ważnych oddano 373 a głosów nie­ważnych 8.

23.01.2014 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum w składzie: Michał Bogusz (kl.2b), Grzegorz Gwiżdż (kl.3a), Mateusz Jeleń (kl.1a), Piotr Mader (kl.1b), Aleksander Mordarski (kl.1b), Adrian Pietrzak (kl.3a), Michał Stec (kl.3a), Krzysztof Strukowski (kl.2b), Adam Szawłowski (kl.1a), Adrian Zając (kl.3c) uczestniczyła w zawodach wojewódzkich w sztafecie pływackiej, które odbyły się w Lubinie. Nasz zespół zajął VIII miejsce.
Opiekun drużyny: pan Jarosław Kawerski

23.01.2014 - 108 uczniów z klas 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b i 3c naszego Gimnazjum oraz klas 1b i 2a Liceum w ramach edukacji filmowej obejrzało w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City film pt. "Hobbit: Pustkowie Smauga (3D)", który jest ekranizacją powieści J.J.R.Tolkiena w reżyserii Petera Jacksona.
Opiekunami uczniów były panie: Dorota Sadowska i Marzena Szewczyk oraz panowie: Jarosław Kawerski, Hieronim Mader i Mikołaj Marciniec.

22.01.2014 - w ramach edukacji muzycznej po raz kolejny w naszym Zespole gościli muzycy Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. Tym razem prezentowali oni muzykę indiańską, z którą zapoznawali uczniów klas 1a, 1b, 2a i 2b naszego Gimnazjum oraz 1a, 1c i 1d Liceum.
Organizatorką koncertu była tradycyjnie pani Bogumiła Zachara.

17.01.2014 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjom wzięła udział w zawodach powiatowych w piłce siatkowej, które rozegrane zostały w sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie. Dziewczęta zajęły w turnieju II miej­sce.
Skład reprezentacji: Natalia Bandyk (kl.2a), Anna Frączkowska (kl. 2a), Monika Gawin (kl.2c), Joanna Kucia (kl.3a), Marta Makieła (kl.2c), Marcelina Postawa (kl.3a), Sandra Skrzypczyk (kl.1c), Dominika Takowska (kl.3c), Weronika Tomczak (kl.1c), Weronika Trembacz (kl.2c), Nikola Zdunek (kl.3b)
Opiekun zespołu: pani Marta Malich

16.01.2014 - rozegrane zostały kolejne mistrzostwa naszego Liceum w tenisie stołowym.
Czołowe miejsc zajęli:
- wśród dziewcząt:
1. Kinga Bieda (kl.1e)
2. Paulina Tokarska (kl.1d)
3. Magdalena Gredes (kl.3e)
- wśród chłopców:
1. Igor Baran (kl.3e)
2. Łukasz Olszak (kl.2c)
3. Kamil Jabłoński (kl.2c)

17.01.2014 - uczniowie klas pierwszych naszego Gimnazjum wzięli udział w warsztatach "Jak skutecznie się uczyć", które prowadzili psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamiennej Górze.

16.01.2014 - reprezentacja naszego Gimnazjum wygrała mecz rozegrany w ramach fazy eliminacyjnej tegorocznej edy­cji Dolnoślą­skich Meczy Matematycznych z drużyną Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Gó­rze.

16.01.2014 - reprezentacja naszego Gimnazjum wygrała mecz rozegrany w ramach fazy eliminacyjnej tegorocznej edy­cji Dolnoślą­skich Meczy Matematycznych z drużyną Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Gó­rze.

16.01.2014 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach finałowych strefy jeleniogórskiej w sztafetach pływackich. Zawody rozegrane zostały na krytym basenie w Kamiennej Górze. Zespół naszych dziewcząt zajął w zawodach piąte miejsce, a drużyna chłopców drugie, co dało chłopcom awans do zawodów wojewódzkich.
Skład reprezentacji dziewcząt: Karolina Adamczyk (kl.1b), Natalia Bandyk (kl.2a), Wiktoria Bielańczyk (kl.3b), Eliza Brandys (kl.3c), Paula Gorczyca (kl.1a), Aleksandra Karwala (kl.3c), Marcelina Postawa (kl.3a), Natalia Sobocińska (kl.1c), Kinga Wiśniewska (kl.3d), Agnieszka Zięba (kl.3a)
Skład reprezentacji chłopców: Michał Bogusz (kl.2b), Grzegorz Gwiżdż (kl.3a), Mateusz Jeleń (kl.1a), Piotr Mader (kl.1b), Aleksander Mordarski (kl.1b), Adrian Pietrzak (kl.3a), Michał Stec (kl.3a), Krzysztof Strukowski (kl.2b), Adam Szawłowski (kl.1a), Adrian Zając (kl.3c)
W czasie zawodów rozegrane zostały również konkurencje indywidualne. Nasi uczniowie zajęli w pływaniu stylem grzbietowym I miejsce - Michał Stec i III miejsce - Piotr Mader oraz w stylu klasycznym II miejsce Michał Stec i III miej­sce - Krzysztof Strukowski.
Opiekunami naszych drużyn byli: pani Halina Jacyno i pan Jarosław Kawerski.

16.01.2014 - reprezentacja naszego Liceum rozegrała na wyjeździe mecz fazy eliminacyjnej w ramach tegorocznej edycji Dolnoślą­skich Meczy Matematycznych drużyną z Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Cypriana Norwida w Je­leniej Górze. Niestety nasza drużyna uległa reprezentantom Jeleniej Góry.
Opiekunkami uczniów były panie Małgorzata Regner i Danuta Ruchała.

15.01.2014 - Dorota Staszak i Michał Jała - uczniowie naszego Liceum - wzięli udział w II etapie tegorocznej edycji Olimpiady o Świecie Antycznym, który odbył się w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Opiekunem uczniów był pan Wiesław Kozłowski.

15.01.2014 - w naszym Gimnazjum odbył się szkolny etap XIX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego "Pegazik".
Uczniowie prezentowali utwór liryczny i fragment prozy. Prezentacjom przysłuchiwało się jury w składzie: pani Lidia Drozdowska i pani Marzena Szewczyk. Do kolejnego (miejskiego) etapu konkursu recytatorskiego "Pegazik" zakwalifikowały się następujące osoby:
I miejsce: Martyna Michałczak
II miejsce: Kamila Sobiechowska
III miejsce: Oliwia Salamon.
W kategorii poezji śpiewanej wyróżniona została Natalia Prokopowicz, która również zakwalifikowała się do kolejnego etapu konkursu.

15.01.2014 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjom wzięła udział w zawodach powiatowych w piłce siatkowej, które rozegrane zostały w sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie. Chłopcy wygrali wszystkie mecze bez straty seta i z pierwszego miejsca awansowali do kolejnej fazy rozgrywek wojewódzkich.
Skład reprezentacji: Jakub Błażków (kl.IIIc), Szymon Dzimitrowicz (kl.IIIb), Adrian Kanter (kl.IIIa), Mateusz Kożuch (kl.IIIc), Piotr Maurer (kl.IIId), Kornel Salmanowicz (kl.IIIb), Damian Smaza (kl.IIId), Dawid Sowiński (kl.IIIc), Dominik Wasiczko (kl.IIId), Kacper Wileński (kl.IIId)
Opiekun zespołu: pan Krzysztof Pawlikowski

13.01.2014 - 15 uczniów naszego Liceum wzięło udział w szkolnym etapie XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Organizacją szkolnego etapu Olimpiady Ekologicznej zajmowała się pani Aleksandra Malinowska.

11.01.2014 - reprezentacje dziewcząt naszego Gimnazjum nr 2 oraz naszego Liceum Ogólnokształcącego wzięły udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Radnej Sejmiku Dolnośląskiego. Zawody rozegrano na sali ZSZiO w Kamiennej Górze. W meczach półfinałowych drużyna ZSZiO pokonała reprezentację naszego Gimnazjum nr 2 2:0 (25:15, 25:21), a drużyna z naszego Liceum wygrała z dziewczętami z ZS Marciszów 2:0 (25:13, 25:10).
Uczennice naszego Gimnazjum zmierzyły się więc w meczu o trzecie miejsce z zespołem z Marciszowa. Lepsze okazały się dziewczęta z Marciszowa wygrywając 2:0 (25:19, 25:16). W finałowym spotkaniu zagrały drużyny ze szkół ponad­gimnazjalnych. Mecz był bardzo emocjonujący. Pierwszego seta pewnie (do 18) wygrały gospodynie turnieju - dziewczęta z ZSZiO w Kamiennej Górze. W połowie drugiego seta wydawało się, że również pewnie wygrają, ale nasze licealistki zmieniły los seta i wygrały do 23. O zwycięstwie w turnieju decydował więc tie-break. Walka trwała do końca. Osta­tecznie na przewagi (18:16) wygrała drużyna ZSZiO.
Opiekun drużyny Gimnazjum nr 2: pani Marta Malich
Opiekun drużyny LO: pan Maciej Latawiec

10.01.2014 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych w tenisie stołowym, które rozegrane zostały w sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach.
Opiekun reprezentacji: pani Halina Jacyno

10.01.2014 - reprezentacja chłopców z naszego Liceum wystartowała w finale strefy jeleniogórskiej w piłce nożnej chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Zespół nie wszedł niestety do ścisłego finału zawodów, które odbyły się w sali sportowej kamiennogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólno­kształcących.
Opiekun reprezentacji: pan Adam Nowak

09.01.2014 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum w składzie:
1. Klaudia Barnowska (kl.3b)
2. Klaudia Błońska (kl.1a)
3. Daniela Dobrzyńska (kl.1e)
4. Magdalena Gredes (kl.3e)
5. Kamila Jaszczur (kl.1d)
6. Magdalena Król (kl.1a)
7. Kinga Kwiatek (kl.3a)
8. Klaudia Łatka (kl.1b)
9. Monika Migacz (kl.2e)
10. Weronika Orzechowska (kl.2d)
11. Anna Pajor (kl.2b)
12. Magdalena Popowicz (kl.1d)
13. Klaudia Pres (kl.1d)
14. Iga Radwańska (kl.2b)
15. Aleksandra Solarz (kl.3c)
wystartowała w finale strefy jeleniogórskiej w piłce nożnej dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych zajmując III miejsce. Zawody odbyły się w sali sportowej kamiennogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólno­kształcących.
Opiekun reprezentacji: pani Gabriela Hubert

09.01.12.2014 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach miejskich w piłce siatkowej.
Opiekun reprezentacji dziewcząt: pani Marta Malich
Opiekun reprezentacji chłopców: pan Krzysztof Pawlikowski

02.01.12.2014 - pierwszy dzień zajęć szkolnych w 2014 roku.

23-31.12.2013 - zimowa przerwa świąteczna.

20.12.2013 - emerytowani i obecni pracownicy naszego Zespołu spotkali się w auli szkolnej na wspólnym spotkaniu wigilijnym.

20.12.2013 - odbyły się tradycyjne wigilijne spotkania klasowe.

19.12.2013 - wszystkie klasy Gimnazjum i Liceum na kolejnych pięciu lekcjach obejrzały jasełka przygotowane przez grupę gimnazjalistów i licealistów pod opieką pań Moniki Breitenfellner-Pasiut i Marceliny Szwai oraz księdza Krzysztofa Paszkiewicza. Wśród wykonawców jasełek był ks. Piotr Karpiński, który grał na skrzypcach.
Na czwartej godzinie lekcyjnej jasełka w naszym Zespole obejrzał także proboszcz kamiennogórskiej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej ks. Ryszard Dąbrowski.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

18.12.2013 - wydany został kolejny numer szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra. Miasto Lang­hansa", redagowanego od ponad dziesięciu lat przez Szkolne Koło Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhansa, które działa przy naszym Zespole i jest prowadzone przez te wszystkie lata przez pana Jana Lubienieckiego.

18.12.2013 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu, które poświęcone było przede wszystkim klasyfikacji śródrocznej uczniów klas trzecich Liceum.

17.12.2013 - reprezentacja naszego Liceum rozegrała u siebie mecz fazy eliminacyjnej w ramach tegorocznej edycji Dolnoślą­skich Meczy Matematycznych drużyną z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze.

17.12.2013 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała na wyjeździe mecz fazy eliminacyjnej w ramach tegorocznej edycji Dolno­śląskich Meczy Matematycznych z drużyną z Gimnazjum z Bolkowa.

17.10.2013 - w auli naszego Zespołu Szkół odbyło się powiatowe spotkanie wigilijne, na które przybyli zaproszeni przez Starostę Powiatu Kamiennogórskiego panią Ewę Kocembę goście, a wśród nich radni oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu.
W części artystycznej uczniowie naszego Gimnazjum i Liceum wystawili dla zgromadzonych jasełka.

16.12.2013 - uczniowie wszystkich klas pierwszych naszego Gimnazjum spotkali się z inspektorem do spraw nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, które dotyczyło odpowiedzialności karnej nieletnich.

15.12.2013 - szkolne koło matematyczne wydało drugi numer gazetki szkolnej pt. "Filo- Math". Opiekunką koła mate­matycznego jest pani Danuta Ruchała.
[Do pobrania tutaj: Filo- Math nr 2(2)/2013 w pliku PDF.]

14.12.2013 - 32 uczniów z klas 2a, 2c i 3d naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej i teatralnej pojechało na wycieczkę do Wrocławia, gdzie obejrzeli spektakl pt. "Mistrz i Małgorzata" w interpretacji artystów wrocławskiego Teatru Muzycznego "Capitol" oraz odwiedzili Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany na Rynku.
Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu były panie Elżbieta Gałczyńska-Wiatr i Aldona Siemieniec-Oleksy.

13.12.2013 - Senator RP pan Józef Pinior oraz Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba otworzyli uroczyście wyremontowaną salę 103, której wystrój inspirowany jest Maltą - pasją opiekuna sali, nauczyciela języka an­gielskiego pana Roberta Kosińskiego.
Szczególną uwagę gości przyciągał widok fragmentu La Valetty namalowany przez uczniów we współpracy z panem Wies­ławem Kozłowskim.
Zobacz:
- zdjęcia w dziale Galeria,
- informację filmową w programie informacyjnym Flesz Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 16 grudnia 2013 r. (od 1:00)

13.12.2013 - uczniowie klas trzecich Liceum w związku z 32. rocznicą wprowadzenia w naszym kraju stanu wojennego (13.12.1981 r.) wysłuchali wykładu Senatora RP pana Józefa Piniora - legendarnego działacza "Solidarności". W wykładzie uczestniczyła także żona Senatora RP pani Maria Pionior oraz Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

13.12.2013 - 47 uczniów z klas 1b i 1d Liceum w ramach edukacji regionalnej, edukacji dla bezpieczeństwa oraz pro­mowania różnych form kultury fizycznej pojechało na wycieczkę do Świdnicy, gdzie uczniowie:
- wzięli udział w zajęciach na lodowisko,
- zobaczyli Kościół Pokoju i poznali jego historię,
- zwiedzili Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym.
Opiekunami uczniów byli panowie: Mikołaj Marciniec, Adam Nowak i Andrzej Przybytek.

13.12.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w mistrzostwach powiatu w pły­waniu.
Oba zespoły w awansowały do zawodów fazy strefowej.
Opiekun reprezentacji dziewcząt: pani Marta Malich
Opiekun reprezentacji chłopców: pan Jarosław Kawerski

13.12.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w mistrzostwach powiatu w pływaniu.
Oba zespoły w awansowały do zawodów fazy strefowej.
Michał Marcinkowski, uczeń klasy trzeciej naszego Liceum, ustanowił rekord kamiennogórskiego basenu na dystansie 50 metrów kraulem z czasem 25,12 s.

12.12.2013 - uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych.

11.12.2013 - odbyło się posiedzenie Rady Rodziców naszego Zespołu.

11.12.2013 - odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.

11.12.2013 - trzech uczniów naszego Liceum - Dominik Gwiżdż (kl.1e), Paweł Kędroń (kl.1e), Marcelina Znamirowska (kl.3d) - wzięło udział w zawodach I Stopnia Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914-1950. Od strzelców i legionistów do żołnierzy wyklętych", które odbyły się we Wrocławiu. Opiekunem uczniów był pan Andrzej Przybytek.

11.12.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej (czyli futsalu).
Drużyna dziewcząt wygrała swój mecz z dziewczętami z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze i awansowała do kolejnej rundy rozgrywek.
Opiekun zespołu dziewcząt: pani Gabriela Hubert
Opiekun zespołu chłopców: pan Adam Nowak

11.12.2013 - uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego z części ma­tematyczno-przyrodniczej.

10.12.2013 - uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego z części hu­manistycznej.

09.12.2013 - na miejskiej krytej pływalni rozegrane zostały XII Mistrzostwa naszego Zespołu w pływaniu.
Organizatorem zawodów była pani Katarzyna Filip-Murawska, którą wspierali: pani Gabriela Hubert, pani Halina Jacyno, pani Marta Malich i pan Krzysztof Pawlikowski oraz pracownicy pływalni.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

06.12.2013 - nasza Szkoła po raz pierwszy przyłączyła się do akcji "Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach - Boże Narodzenie 2013", którą od lat organizuje stowarzyszenie "Odra-Niemen". Jej celem jest wsparcie Kresowych weteranów Armii Krajowej, ale też polskich rodzin wielodzietnych, osób samotnych, rodzin i osób wskazanych przez Związki Polaków na Ukrainie, Litwie, Białorusi i w Mołdawii. Dar od nas to znak pamięci dla bohaterów i ich rodzin, którzy walczyli za Ojczyznę i pozostali na Kresach - szczegółowa informacja o akcji.
Inicjatorem i koordynatorem akcji w Szkole był pan Andrzej Przybytek.
W wyniku zbiórki uzyskano 446 opakowań różnych produktów o łącznej wadze około 150 kg, w tym między innymi: cukier, kasza, konserwy mięsne i pasztety, makaron, mąka, ryż, owoce i warzywa w puszkach.

06.12.2013 - w auli szkolnej po raz piąty odbyło się "Mikołajkowe kolędowanie - Christmas singalong session". Udział w nim wzięło ponad 70 uczniów - zarówno solistów jak i zespołów szkolnych. W ramach "Mikołajkowego kolędowania" odbył się konkurs, którego zwycięzcą została Andżelika Stachowiak - uczennica kl.2c Liceum.
"Mikołajkowe kolędowanie" trwało cztery godziny lekcyjne i na każdej z nich widownię stanowili uczniowie kolejnych 5-6 klas Gimnazjum i Liceum. Organizatorami konkursu były panie Anna Postawa i Marcelina Szwaja oraz panowie Zbigniew Drankowski i Wiesław Kozłowski.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

06.12.2013 - klasa 1b Gimnazjum pod opieką wychowawcy pana Hieronima Madera oraz pani Marzeny Szewczyk po­jechała na wycieczkę, w ramach której uczniowie brali udział w zajęciach wychowania fizycznego na lodowisku w Świ­dnicy, a w ramach edukacji filmowej obejrzeli w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City film pt. "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" - ekranizację powieści Suzanne Collins.

06.12.2013 - uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników naszego Zespołu Szkół witał rano w bramach Szkoły Święty Mikołaj. W rolę Świętego Mikołaja wcielił się Dyrektor Zespołu pan Jacek Brużdziak. Słodyczami obdarowywał wszystkich wchodzących do budynku, zarówno młodzież jak i pracowników.
Zwyczaj ten funkcjonuje już od kilku lat w naszym Zespole i zawsze wywołuje uśmiech oraz wprawia wchodzących w lep­sze samopoczucie.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

05.12.2013 - 76 uczniów z klas 1c, 3a, 3d naszego Gimnazjum i 1d, 1e, 2b naszego Liceum w ramach edukacji regio­nalnej i teatralnej było na wycieczce we Wrocławiu. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi:
- zwiedzili wystawy w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu;
- odwiedzili kiermasz świąteczny na wrocławskim Rynku;
- obejrzeli spektakl pt. "Edukacja Rity" we Wrocławskim Teatrze Komedia.

05.12.2013 - 14 uczniów z klas 1b, 3c Gimnazjum oraz z klasy 1c Liceum było pod opieką pana Hieronima Madera we Wrocławiu, gdzie obejrzeli na scenie Opery Wrocławskiej operę Stanisława Moniuszki "Straszny dwór".

04.12.2013 - uczniowie z klas 1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3d - łącznie 144 osoby - w ramach edukacji teatralnej obejrzeli w jeleniogórskim Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida spektakl na podstawie książki Karola Dickensa pt. "Opowieść wigilijna". Opiekunami uczniów były panie: Monika Breitenfellner-Pasiut, Marta Całko, Lidia Drozdowska, Halina Jacyno, Marta Nackowska, Dorota Sadowska, Bożena Skorupska, Marzena Szewczyk.

02.12.2013 - reprezentacja naszego Liceum rozegrała mecz fazy eliminacyjnej w ramach tegorocznej edycji Dolnoślą­skich Meczy Matematycznych. Nasi uczniowie przegrali mecz z drużyną z Liceum Ogólnokształcącego z Lubania, który został rozegrany w Jeleniej Górze.
Opiekunkami uczniów były panie Małgorzata Regner i Danuta Ruchała.

02.12.2013 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała mecz fazy eliminacyjnej w ramach tegorocznej edycji Dolno­śląskich Meczy Matematycznych. Nasi uczniowie przegrali u siebie mecz z drużyną z Gimnazjum z Lubawki.
Opiekunkami uczniów były panie Sylwia Gawerda i Jolanta Myśliwiec.

29.11.2013 - 10 uczniów naszego Liceum przystąpiło do szkolnego etapu XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej "Męczen­nicy XX wieku - Świadkowie wiary". Do etapu diecezjalnego Olimpiady zakwalifikowały się: Paulina Dziedzic i Gabriela Klimczak.

29.11.2013 - uczniowie klas trzecich naszego Liceum przystąpili do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie na po­ziomie podstawowym i rozszerzonym oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym.

29.11.2013 - klasa 1b naszego Gimnazjum wraz ze swoim wychowawcą panem Hieronimem Maderem wybrała się na pieszą wycieczkę, w ramach której zapoznali się między innymi z technicznymi warunkami funkcjonowania kamienno­górskiej oczyszczalni ścieków oraz funkcjonowaniem gospodarstwa agroturystycznego ze stadniną koni.

29.11.2013 - samorząd uczniowski z okazji Andrzejek przygotował kiermasz ciast oraz kosze z andrzejkowymi wróż­bami.

28.11.2013 - uczniowie klas trzecich naszego Liceum przystąpili do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z:
- języka angielskiego i języka niemieckiego (zdawanych jako przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym),
- języka angielskiego i języka niemieckiego (zdawanych jako przedmioty dodatkowe na poziomach podstawowym i rozszerzonym).

27.11.2013 - uczniowie klas trzecich naszego Liceum przystąpili do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z ma­tematyki.

27.11.2013 - uczniowie z klas 3a, 3b, 3c i 3d naszego Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych pro­wadzonych przez terapeutę uzależnień. Przygotowaniem spotkania zajmowała się pani Monika Babik - pedagog szkolny.

27.11.2013 - siedmioosobowa grupa uczniów naszego Liceum uczestniczyła we Wrocławiu w szkoleniu związanym z działaniem powstających rad młodzieżowych: powiatowej i wojewódzkiej.

26.11.2013 - uczniowie klas trzecich naszego Liceum przystąpili do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z ję­zyka polskiego.

26.11.2013 - uczniowie z klas 2a, 2b i 2c naszego Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez terapeutę uzależnień. Przygotowaniem spotkania zajmowała się pani Monika Babik - pedagog szkolny.

26.11.2013 - uczniowie z klas 3a i 3b naszego Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w ramach pre­orientacji zawodowej przez pracownika kamiennogórskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przygotowaniem spot­kania zajmowała się pani Monika Babik - pedagog szkolny.

25.11.2013 - Aleksander Dytko - uczeń klasy drugiej naszego Liceum - zajął I miejsce w konkurencji semi-knockdown w kategorii juniorzy starsi w Pucharze Polski OYAMA KARATE, który odbywał się 23-24 listopada 2013 w Lublińcu.

25.11.2013 - uczniowie naszego Gimnazjum - Michał Borkowski, Filip Lizoń, Martyna Kiełbasa, Bartłomiej Krupowicz, Natalia Miara, Marcin Partyński, Natalia Szczepane - wzięli udział w powiatowym etapie XIV konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista z języka angielskiego. Konkurs odbył się w naszym Zespole Szkół.

25.11.2013 - reprezentacja chłopców naszego Gimnazjum wzięła udział w zawodach powiatowych w piłce koszykowej. Zawody rozegrane zostały na sali sportowej w Pisarzowicach.
Opiekun reprezentacji: pan Jarosław Kawerski

25.11.2013 - uczniowie z klas 3c i 3d naszego Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w ramach pre­orientacji zawodowej przez przedstawiciela kamiennogórskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przygotowaniem spotkania zajmowała się pani Monika Babik - pedagog szkolny.

24.11.-30.12.2013 - uczniowie klasy 1c naszego Liceum uczestniczyli w tygodniowych warsztatach zorganizowanych w ramach interkulturowego projektu edukacyjnego "Lanterna Futuri" realizowanego od wielu lat przez Dom Trzech Kultur w Niedamirowie wraz z czeskimi i niemieckimi partnerami.
Podobnie jak w ostatnich latach warsztaty odbyły się w niemieckim Grosshennersdorfie (sztuka akcji, fotografia) oraz w polskim Niedamirowie (teatr, muzyka i tekst), a ich uczestnikami byli uczniowie z naszego Liceum oraz ich czescy i nie­mieccy rówieśnicy.
Zobacz:
- końcowa prezentacja warsztatów w Niedamirowie film w serwisie YouTube
- galeria zdjęć z warsztatów w Grosshennersdorfie.

22.11.2013 - odbył się VI Wieczór Filologa, którego gościem był pan prof. dr hab. inż. Piotr Drożdżewski. Pan Profesor w czasie Wieczoru Filologa wygłosił wykład na temat "Muzyka w che­mii".
Zamienioną w kawiarenkę aulę odwiedzili mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego, a wśród nich Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba oraz liczna grupa słuchaczy kamiennogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W części artystycznej Wieczoru Filologa wystąpili:
- Monika Myjak - uczennica trzeciej klasy naszego Liceum,
- Katarzyna Homoncik - uczennica trzeciej klasy naszego Liceum - przy akompaniamencie Anny Rozmysł - absolwentki naszego Liceum,
- kamiennogórski Zespół "Chcemy".
Wieczór tradycyjnie prowadził Dyrektor naszego Zespołu pan Jacek Bruździak.
Organizacją Wieczoru Filologa zajmowały się panie Beata Czyczkan i Joanna Oleksy.
Zobacz:
- zdjęcia w dziale Galeria,
- informację filmową w programie informacyjnym Flesz Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 27 listopada 2013 r. (od 11:16)

22.11.2013 - ponad 200 uczniów naszego Liceum wysłuchało w kamiennogórskim Centrum Kultury wykładu pana prof. dra hab. inż. Piotra Droż­dżewskiego na temat "Muzyka w che­mii".
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

22.11.2013 - w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich Liceum z dr Magdaleną Rękas przedstawicielką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.

22.11.2013 - odbył się szkolny etap LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tematem tegorocznej edycji było "Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej".
Etap szkolny Olimpiady przeprowadzili panowie Mikołaj Marciniec i Andrzej Przybytek.

21.11.2013 - uczniowie naszego Gimnazjum - Klaudia Kisiel, Mateusz Kożuch, Natalia Miara - wzięli udział w powia­towym etapie XIV konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista z języka niemieckiego. Konkurs odbył się w naszym Zespole Szkół.

21.11.2013 - 15 uczniów naszego Liceum wzięło udział w szkolnym etapie konkursu z podstaw przedsiębiorczości "Wła­sna firma".
Organizacją konkursu zajmowała się pani Bogusława Dzimitrowicz.

20.11.2013 - uczniowie z klasy 1c Liceum wzięli udział w grze bankowej "Liderzy Europy", która zorganizowana została przez Bank Zachodni WBK w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (18-24 listopada).

20.11.2013 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
1. Dominika Bijak (kl.3c)
2. Magdalena Gredes (kl.3e)
3. Dominika Niemiec (kl.3d)
4. Przemysław Gajdosz (kl.3b)
5. Adrian Gawlik(kl.3b)
6. Krystian Lema (kl.3e)
wystartowała we Wrocławiu w finale Dolnego Śląska w badmintonie.
Opiekun reprezentacji: pani Katarzyna Filip-Murawska

19.11.2013 - w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich Liceum z przedstawicielami Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

19.11.2013 - uczniowie naszego Gimnazjum - Michał Borkowski, Aleksandra Karwala, Bartłomiej Krupowicz, Natalia Szczepanek, Julia Winiarska - wzięli udział w powiatowym etapie XIV konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w ramach bloku humanistycznego.

19.11.2013 - odbył się etap szkolny gimnazjalnej Olimpiady Języka Angielskiego. Udział w olimpiadzie wzięli:
Michał Borkowski (kl.2c)
Jakub Cieślik (kl.2b)
Martyna Kiełbasa (kl.1c)
Bartłomiej Krupowicz (kl.2a)
Natan Marczak (kl.1b)
Jakub Szydłowski (kl.2b)
Dominika Trela (kl.2b)
Natalia Szczepanek (kl.3b).
Organizacją szkolnego etapu olimpiady zajmował się pan Robert Kosiński.

19.11.2013 - reprezentacja chłopców naszego Liceum w składzie:
Igor Baran (kl.3e)
Przemysław Gajdosz (kl.3b)
Kamil Gądek (kl.3e)
Radosław Jała (kl.3e)
Krystian Lema (kl.3e)
Przemysław Nowakowski (kl.3c)
Kacper Polak (kl.3b)
Kornel Rekieć (kl.3c)
Michał Rudowicz (kl.3d)
Kacper Szelec (kl.2e)
Tomasz Tokarski (kl.3e)
zajęła III miejsce w półfinale strefy jeleniogórskiej w koszykówce chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się w Jeleniej Górze.
Opiekun reprezentacji: pani Gabriela Hubert

19.11.2013 - w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich Liceum z przedstawicielami Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

18-19.11.2013 - 32 uczniów z klasy 1e Liceum wzięło udział w dwudniowych warsztatach w Centrum Edukacji Ekolo­gicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. Opiekunkami uczniów byli panowie Maciej Latawiec oraz Krzysztof Pawlikowski.

18.11.2013 - uczeń naszego Gimnazjum Bartłomiej Krupowicz wziął udział w powiatowym etapie XIV konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w ramach bloku przyrodniczego.

18.11.2013 - w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich Liceum z przedstawicielami Państwowej Wyż­szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

18.11.2013 - reprezentacja dziewcząt naszego Liceum w składzie:
1. Klaudia Barnowska (kl.3b)
2. Paulina Dziedzic (kl.3e)
3. Beata Kita (kl.3e)
4. Monika Kluczyńska (kl.3e)
5. Kinga Kwiatek (kl.3a)
6. Agelika Madej (kl.2b)
7. Monika Migacz (kl.2e)
8. Karolina Pocha (kl.3e)
9. Iga Radwańska (kl.2b)
10. Agnieszka Smyk (kl.1a)
11. Aleksandra Solarz (kl.3c)
12. Nikola Stec (kl.3e)
wystartowała w Jeleniej Górze w półfinale strefy jeleniogórskiej w koszykówce dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych zajmując ostatnie miejsce.
Opiekun reprezentacji: pani Gabriela Hubert

18.11.2013 - odbył się szkolny etap tegorocznej edycji Olimpiady Języka Angielskiego.

15.11.2013 - w auli szkolnej odbyło się spotkanie wszystkich uczniów klas trzecich Liceum z przedstawicielami Pań­stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

14.11.2013 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
1. Dominika Bijak (kl.3c)
2. Magdalena Gredes (kl.3e)
3. Dominika Niemiec (kl.3d)
4. Przemysław Gajdosz (kl.3b)
5. Adrian Gawlik (kl.3b)
6. Krystian Lema (kl.3e)
wystartowała w finale strefy jeleniogórskiej w badmintonie, który został rozegrany w Szklarskiej Porębie. Obie drużyny, dziewcząt i chłopców, zajęły trzecie miejsce.
Opiekun reprezentacji: pani Katarzyna Filip-Murawska

13.11.2013 - 71 uczniów z klas 1a, 2a, 2b, 2c, i 3d naszego Gimnazjum w ramach edukacji teatralnej pojechało na wycieczkę do Wrocławia, gdzie obejrzeli balet pt. "Córka źle strzeżona" na scenie Opery Wrocławskiej. W czasie wyjazdu uczniowie wzięli także udział w warsztatach w Muzeum Przyrodniczym Uni­wersytetu Wrocławskiego oraz uczestniczyli w zajęciach na kręgielni.
Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu były panie: Monika Babik, Monika Breitenfellner-Pasiut, Marta Całko (kierownik wycieczki), Marta Nackowska

13.11.2013 - reprezentacja naszego Gimnazjum w składzie:
1. Dominika Takowska (kl.3c)
2. Weronika Trembacz (kl.2c)
3. Jakub Błażków (kl.3c)
4. Adrian Dziedzic (kl.1c)
5. Aleksander Mordarski (kl.1b)
wystartowała w finale strefy jeleniogórskiej w badmintonie, który został rozegrany w Szklarskiej Porębie. Obie drużyny, dziewcząt i chłopców, zajęły czwarte miejsce.
Opiekun reprezentacji: pani Marta Malich

13.11.2013 - reprezentacja chłopców naszego Gimnazjum wzięła udział w zawodach miejskich w piłce koszykowej, które rozegrane zostały na sali gimnastycznej naszego Zespołu. W zawodach wystartowała tylko nasza drużyna i zespół reprezentujący Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze. Nasza reprezentacja uległa kolegom z Gimnazjum przy ulicy Lubawskiej 15:28.
Opiekun reprezentacji: pan Jarosław Kawerski

13.11.2013 - w auli szkolnej odbyło się spotkanie wszystkich uczniów klas trzecich Liceum z przedstawicielem Poli­techniki Wrocławskiej dr inż. Maciejem Pawłowskim - dyrektorem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jeleniej Gó­rze.

13.11.2013 - uczniowie naszego Gimnazjum - Ewelina Bornio i Łukasz Mućwicki - wzięli udział w powiatowym etapie XIV konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w ramach bloku matematyczno-fizycznego.

11.11.2013 - dzień wolny od zajęć lekcyjnych; Narodowe Święto Niepodległości.

08.11.2013 - na 2, 3, 4 i 5 lekcji klasy I-III Gimnazjum i I-II Liceum obejrzały wzruszające widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez grupę uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepo­dległości.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

08.11.2013 - odbył się szkolny konkurs "Wiedzy o Odzyskaniu Niepodległości". Zwycięzcą konkursu został Kamil Butkiewicz z kl.1a Liceum.

08.11.2013 - w szkolnym konkursie plastycznym przeprowadzonym z okazji Narodowego Dnia Niepodległości czołowe miejsca zajęli:
1. Agnieszka Desperak (kl.1e LO)
2. Magdalena Banaś (kl.1d LO)
3. Martyna Michalska (kl.1b Gimnazjum)
3. Oliwia Żyżniewska (kl.1b Gimnazjum)

08.11.2013 - 17 uczniów naszego Liceum przystąpiło do szkolnego etapu tegorocznej edycji Olimpiady Języka Niemiec­kiego.

07.11.2013 - do powiatowego etapu XIV konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista zakwalifikowało się:
- z języka angielskiego 7 uczniów z naszego Gimnazjum: Michał Borkowski, Filip Lizoń, Martyna Kiełbasa, Bartłomiej Krupowicz, Natalia Miara, Marcin Partyński, Natalia Szczepanek;
- z języka niemieckiego 3 uczniów z naszego Gimnazjum: Klaudia Kisiel, Mateusz Kożuch, Natalia Miara.

07.11.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wytarowały w zawodach powiatowych w piłce koszykowej. Obie drużyny wygrały swoje mecze z zespołami z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamie­nnej Górze:
- dziewczęta 31:22;
- chłopcy 42:28.
Obie drużyny awansowały do kolejnego etapu rozgrywek.
Skład reprezentacji dziewcząt: Michalina Antoniewska (kl.2e), Klaudia Barnowska (kl.3b), Paulina Dziedzic (kl.3e), Magdalena Gredes (kl.3e), Beata Kita (kl.3e), Monika Kluczyńska (kl.3e), Kinga Kwiatek (kl.3a), Angelika Madej (kl.2b), Monika Migacz (kl.2e), Karolina Pocha (kl.3e), Iga Radwańska (kl.2b), Aleksandra Solarz (kl.3c), Agnieszka Smyk (kl.1a)
Opiekun drużyny dziewcząt: pani Gabriela Hubert
Skład reprezentacji chłopców: Igor Baran (kl.3e), Robert Bodziony (kl.1e), Gajdosz Przemysław (kl.3b), Michał Hnisdiłów (kl.1e), Radosław Jała (kl.3e), Krystian Lema (kl.3e), Przemysław Nowakowski (kl.3c), Kacper Polak (kl.3b), Michał Rudowicz (kl.3d), Kacper Szelec (kl.2e), Tomasz Tokarski (kl.3e)
Opiekun drużyny chłopców: pan Maciej Latawiec

06.11.2013 - wydany został kolejny numer szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra. Miasto Lang­hansa", redagowanego od dziesięciu lat przez Szkolne Koło Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhansa, które działa przy naszym Zespole i jest prowadzone przez te wszystkie lata przez pana Jana Lubienieckiego.

06.11.2013 - odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.

06.11.2013 - 43 uczniów z klas 3b i 3d Liceum w ramach edukacji teatralnej obejrzało spektakl pt. "Don Juan" według Moliera w jeleniogórskim Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida.
Opiekunkami uczniów były panie: Lidia Drozdowska, Bogusława Dzimitrowicz i Dorota Sadowska.

05.11.2013 - do powiatowego etapu XIV konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista zakwalifikowało się:
- w ramach bloku humanistycznego 5 uczniów z naszego Gimnazjum (na 15 zakwalifikowanych uczniów z terenu powia­tu): Michał Borkowski, Aleksandra Karwala, Bartłomiej Krupowicz, Natalia Szczepanek, Julia Winiarska;
- w ramach bloku matematyczno-przyrodniczego 2 uczniów z naszego Gimnazjum (na 7 zakwalifikowanych uczniów z te­renu powiatu): Ewelina Bornio, Łukasz Mućwicki;
- w ramach bloku przyrodniczego 1 uczeń z naszego Gimnazjum (na 5 zakwalifikowanych uczniów z terenu powiatu): Bar­tłomiej Krupowicz.

05.11.2013 - ponad 100 uczniów naszego Liceum wzięło udział w konferencji "Potrzeby młodzieży w moim powiecie" realizowanej w ramach projektu Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Konferencja odbyła się w sali Zes­połu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w obecności między innymi Starosty Powiatu Kamienno­górskiego pani Ewy Kocemby.
W czasie obrad młodzież z kamiennogórskich szkół ponadgimnazjalnych wybrała swoich dwóch przedstawicieli w pow­stającym Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jednym z nich została uczennica naszego Liceum Mi­chalina Antoniewska.

05.11.2013 - uczniowie klasy 1a Liceum uczestniczyli w warsztatach integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze. Warsztaty polegały na wzajemnym poznaniu się poprzez różne gry i zabawy.
Opiekunem uczniów była pani Monika Babik - pedagog szkolny.

04-05.11.2013 - 34 uczniów naszego Gimnazjum przystąpiło do szkolnego etapu XIV konkursu zDolny Ślązak Gimna­zjalista z języka angielskiego.
Organizacją szkolnego etapu konkursu zajmuje się pan Robert Kosiński.

04.11.2013 - odbyło się spotkanie podsumowujące rozgrywki naszej licealnej ligi piłki nożnej. W rozgrywkach ligi brało udział siedem drużyn.
Czołowe miejsca ostatecznie zajęły zespoły:
1. "Pokoloenie JP2" - w składzie: D.Kachniarz, M.Kachniarz, P.Kędroń, K.Micek, M.Leszczyński, D.Lompart, J.Orzechow­ski, C.Sanojca)
2. "PMP Skład" - w składzie: K.Adamczyk, I.Baran, T.Gwiźdż, M.Kolat, P.Micek, R.Potoniec, T.Tokarski
3. "Drużyna E" - w skłądzie: D.Borys, G.Bruździak, K.Kuczak, Sz.Masiarz, B.Nowakowski, Ł.Poręba, R.Szwalec, W.Tokar­czyk.
Najlepszym bramkarzem ligi został Cyprian Sanojca z drużyny "Pokolenie JP2", a najlepszym snajperem Kamil Adamczyk z zespołu "PMP Skład". Zwycięzcy ligi otrzymali nagrody w postaci medali i słodyczy, które zostały ufundowane z funduszy gromadzonych przez rodziców uczniów naszego Zespołu Szkół na koncie Rady Szkoły naszego Zespołu.
Organizatorem ligi był pan Adam Nowak.

04.11.2013 - uczniowie z klasy 2a naszego Gimnazjum wybrali się wraz ze swoją wychowawczynią panią Moniką Brei­tenfellner-Pasiut w ramach edukacji historycznej i regionalnej na pieszą wycieczkę po Kamiennej Górze. Przewodnikiem uczniów był nauczyciel naszego Liceum, miłośnik historii lokalnej pan Jan Lubieniecki.
Uczniowie w czasie wędrówki między innymi:
- poznali historię zamku Straża i początków Kamiennej Góry
- byli na kamiennogórskim cmentarzu żydowskim
- zobaczyli obelisk wystawiony w 1880 r. na pamiątkę parady wojsk koalicji antynapoleońskiej, która odbyła się w tym miejscu w 1813 r.
- wysłuchali historii "Pruskiego Termopile"
- poznali historię zamku Kreppelhof.
[Relacja z wycieczki - plik PDF.]

31.10.2013 - uczniowie z klasy 2a naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej i historycznej pojechali na wycie­czkę, w ramach której byli na terenie hitlerowskiego obozu zagłady Gross-Rosen w Rogoźnicy, a następnie zwiedzili Kościół Pokoju w Jaworze.
Opiekunem uczniów był ksiądz Krzysztof Paszkiewicz.

31.10.2013 - reprezentacja naszego Gimnazjum w składzie:
1. Sandra Skrzypczyk (kl.1c)
2. Dominika Takowska (kl.3c)
3. Weronika Trembacz (kl.2c)
4. Jakub Błażków (kl.3c)
5. Adrian Dziedzic (kl.1c)
6. Aleksander Mordarski (kl.1b)
wystartowała w zawodach powiatowych w badmintonie, które rozegrane zostały na sali sportowej w Pisarzowicach.
Opiekun reprezentacji: pani Marta Malich
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

29.10.2013 - 58 absolwentów i uczniów naszego Gimnazjum wzięło udział w uroczystości wręczenia stypendiów absol­wentom i uczniom kamiennogórskich gimnazjów za wyniki w nauce, sporcie oraz za osiągnięcia artystyczne w dru­gim okresie nauki w roku szkolnym 2012/2013. Stypendia absolwentom i uczniom gimnazjów w kamiennogórskim Cen­trum Kultury wręczali między innymi:
- Burmistrz Kamiennej Góry pan Krzysztof Świątek,
- przewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra pan Andrzej Mankiewicz,
- dyrektorzy gimnazjów.
Najwyższe wyniki w nauce w kamiennogórskich gimnazjach uzyskali:
- w klasach trzecich: Karol Czoch i Mikołaj Kreń - obecnie już absolwenci naszego Gimnazjum; każdy z nich uzyskał 96% możliwych do osiągnięcia punktów na egzaminie gimnazjalnym;
- w klasach drugich: Oliwia Pietrukiewicz - obecnie uczennica klasy trzeciej naszego Gimnazjum (średnia ocen: 5,73);
- w klasach pierwszych: Bartłomiej Krupowicz - obecnie uczeń klasy drugiej naszego Gimnazjum (średnia ocen: 5,86).
Oprócz tego wśród nagrodzonych 75 uczniów kamiennogórskich znaleźli się następujący absolwenci i uczniowie naszego Gimnazjum:
- Magdalena Banaś
- Robert Bodziony
- Ewelina Bornio
- Grzegorz Bruździak
- Patrycja Burzyńska
- Justyna Cieślak
- Jan Cieślik
- Aleksandra Damasiewicz
- Bartosz Damasiewicz
- Agnieszka Desperak
- Maciej Drożdżowski
- Aleksandra Druciak
- Szymon Dzimitrowicz
- Piotr Fałdziński
- Małgorzata Filip
- Nikola Fryzowicz
- Natalia Gawlik
- Karolina Grzeszczak
- Michał Hnisdiłów
- Maciej Jała
- Joachim Jurczyk
- Przemysław Kaczorowski
- Natalia Karlic
- Aleksandra Karwala
- Gabriela Koszarska
- Aleksandra Kruczek
- Karolina Kubielewicz
- Maciej Kucia
- Paula Kuklis
- Jakub Marchewka
- Natalia Miara
- Maciej Mierzwa
- Dagmara Mitro
- Dominik Mitro
- Łukasz Mućwicki
- Paweł Nowiszewski
- Beata Regner
- Aleksandra Rogowska
- Martyna Sadowska
- Oliwia Salamon
- Natalia Skoczylas
- Kamila Sobiechowska
- Dawid Sowiński
- Natalia Szczepanek
- Aleksandra Szmajdzińska
- Jakub Szydłowski
- Dominika Takowska
- Dominika Trela
- Dominika Wechmann
- Kamil Zagrodny
- Mateusz Ziaja
- Agnieszka Zięba
- Magdalena Żabska
- Natalia Żeliszewska.

28-29.10.2013 - 33 uczniów naszego Gimnazjum przystąpiło do szkolnego etapu XIV konkursu zDolny Ślązak Gimna­zjalista z języka niemieckiego.
Organizacją szkolnego etapu konkursu zajmował się pan Robert Kosiński.

28.10.2013 - zaczął obowiązywać nowy plan lekcji.

24.10.2013 - w ramach edukacji filmowej oraz poznawania świata osób sprawnych inaczej 119 uczniów z klas 1c, 1d, 2b, 2e, 3c, 3d i 3e obejrzało film pt. "Chce się żyć" w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City.
Organizacją wyjazdu zajmowała się pani Aleksandra Piątkowska.

24.10.2013 - 32 uczniów z klasy 2d naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej i historycznej wzięło udział w wy­cieczce do Krzeszowa, w ramach której klasa:
- zwiedzała Bazylikę Mniejszą w Krzeszowie,
- zapoznała się z malarstwem Michaella Willmanna w oparciu o jego prace, które znajdują się w Kościele pod wezwaniem Św. Józefa,
- poznała zarys historii baroku krzeszowskiego.
Opiekunami uczniów byli: pan Wiesław Kozłowski (nauczyciel historii, historii sztuki, plastyk) oraz pan Jan Lubieniecki (nauczyciel historii, regionalista)

23.10.2013 - 38 uczniów naszego Gimnazjum przystąpiło do szkolnego etapu XIV konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w ramach bloku przyrodniczego.
Organizacją szkolnego etapu konkursu zajmowała się pani Magdalena Rams.

22.10.2013 - reprezentacja naszego Liceum w składzie:
1. Dominika Bijak (kl.3c)
2. Magdalena Gredes (kl.3e)
3. Monika Migacz (kl.2e)
4. Dominika Niemiec (kl.3d)
5. Przemysław Gajdosz (kl.3b)
6. Adrian Gawlik (kl.3b)
7. Mateusz Kolat (kl.3a)
8. Krystian Lema (kl.3e)
wystartowała w zawodach powiatowych w badmintonie.
Opiekun reprezentacji: pani Katarzyna Filip-Murawska

22.10.2013 - 45 uczniów naszego Gimnazjum przystąpiło do szkolnego etapu XIV konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w ramach bloku matematyczno-fizycznego.
Organizacją szkolnego etapu konkursu zajmowała się pani Jolanta Myśliwiec.

19.10.2013 - 15 uczniów z klas 1b i 1c naszego Gimnazjum wzięło udział w wycieczce rowerowej na liczącej prawie 50 km trasie Kamienna Góra - Borowa (najwyższy szczyt Gór Czarnych i całych Gór Wałbrzyskich) - Kamienna Góra. Opie­kunami uczniów byli: pani Halina Jacyno, pani Magdalena Mader i pan Hieronim Mader.
[Relacja z wycieczki - plik PDF.]
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

18.10.2013 - w sali sportowej przy ulicy Słonecznej odbyła się impreza, nazywana tradycyjnie "Otrzęsinami", związana z przyjęciem w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych Liceum, którą przygotowali ubiegłoroczni zwycięzcy, obecnie uczniowie klasy 2e, pod opieką swojej wychowawczyni pani Aleksandry Piątkowskiej.
W czasie imprezy uczniowie i ich wychowawcy przenieśli się w bajkowy świat wróżek Wings, Shreka, Teletubisiów, Kubusia Puchatka oraz Gumisiów.
Z "otrzęsinowego" boju zwycięsko wyszła klasa 1d kierowana przez Tygryska czyli wychowawcę klasy pana Andrzeja Przy­bytka. W przyszłym roku uczniowie tej klasy przygotują kolejną imprezę związaną z przyjęciem w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych naszego Liceum.
Zobacz:
- zdjęcia w dziale Galeria,
- informację filmową w programie informacyjnym Flesz Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 21 października 2013 r. (od 8:52)

18.10.2013 - w auli szkolnej odbyła się impreza związana z przyjęciem w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum (tzw. "Otrzęsiny"), którą przygotowali - ze swoją wychowawczynią panią Lidią Droz­dowską - ubiegłoroczni zwycięzcy, a obecnie uczniowie klasy 2b.
Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami wcielali się w bohaterów znanych filmów: "Gwiezdnych wojen", "Harry'ego Pottera" oraz "Pi­ratów z Karaibów".
W tym roku "otzęsinowe" współzawodnictwo wygrała klasa 1b na czele z Rubeusem Hagridem, którym przez chwilę był wychowawca klasy pan Hieronim Mader. W przyszłym roku to właśnie obecna klasa 1b przygotuje kolejne gimnazjalne "Otrzęsiny".
Zobacz:
- zdjęcia w dziale Galeria,
- informację filmową w programie informacyjnym Flesz Grupy Medialnej TV Kamienna Góra z 21 października 2013 r. (od 6:53)

17.10.2013 - odbyły się XII mistrzostwa naszego Zespołu w badmintonie. Zawody rozegrane zostały w czterech kate­goriach: dziewczęta gimnazjum, chłopcy gimnazjum, dziewczęta liceum, chłopcy liceum.
W zawodach wystartowało 54 uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum, w tym 19 dziewcząt i 35 chłopców.
Czołowe miejsca:
- dziewczęta z Gimnazjum:
1 miejsce - Dominika Takowska (kl.3c)
2 miejsce - Weronika Trembacz (kl.2c)
3 miejsce - Sandra Skrzypczyk (kl.1b)
- chłopcy z Gimnazjum:
1 miejsce - Jakub Błażków (kl.3c)
2 miejsce - Aleksander Mordarski (kl.1b)
3 miejsce - Adrian Dziedzic (kl.1c)
- dziewczęta z Liceum:
1 miejsce - Magdalena Gredes (kl.3e)
2 miejsce - Dominika Niemiec (kl.3d)
3 miejsce - Dominika Bijak (kl.3c)
- chłopcy z Liceum:
1 miejsce - Krystian Lema (kl.3e)
2 miejsce - Adrian Gawlik (kl.3b)
3 miejsce - Przemysław Gajdosz (kl.3b)

16.10.2013 - rozegrane zostały X Mistrzostwa naszego Zespołu w szachach indywidualnych.
Sędzia zawodów: FA Stefan Hałubek.
Początek rozgrywek: godz. 9.00.
Miejsce: aula szkolna.
Dyrektor naszego Zespołu pan Jacek Bruździak wręczył zwycięzcom puchary:
- Łukaszowi Poborcy za zajęcie I miejsca wśród uczniów LO oraz I miejsca w klasyfikacji ogólnej,
- Kamilowi Poubokowi za zajęcie I miejsca wśród uczniów Gimnazjum oraz II miejsca w klasyfikacji ogólnej.
Wyniki:
- w kategorii uczniowie liceum:
I miejsce - Łukasz Poborca
II miejsce - Kamil Połubok
III miejsce - Michał Hnisdiłów
- w kategorii uczniowie gimnazjum:
I miejsce - Konrad Majerz
II miejsce - Michał Bogusz
III miejsce - Markus Breitenfellner.
Najlepszą zawodniczką była Ewa Skoczeń.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

15.10.2013 - wydany został przez koło matematyczne pierwszy numer gazetki szkolnej pt. "Filo- Math". Opiekunką koła matematycznego jest pani Danuta Ruchała.
[Do pobrania tutaj: Filo- Math nr 1(1)/2013 w pliku PDF.]

14.10.2013 - odbyła się miejsko-powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości w sali spor­towej kamiennogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących uczestniczyli między innymi:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba,
- Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego pani Bożena Ziemiańska,
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek
- Przewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra pan Andrzej Mankiewicz.
W czasie uroczystości wręczone zostały między innymi nagrody specjalne Starosty Powiatu Kamiennogórskiego i Burmi­strza Miasta Kamienna Góra. Wśród nauczycieli wyróżnionych przez Starostę Powiatu Kamiennogórskiego znalazła się pani Bożena Skorupska - nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor w naszym Zespole.
Swoje nagrody wręczyli także dyrektorzy powiatowych oraz miejskich szkół i placówek oświatowych. Nagrody Dyrektora naszego Zespołu otrzymali w tym roku następujący nauczyciele:
1. pan Radosław Brymerski
2. pani Beata Czyczkan
3. pani Lidia Drozdowska
4. pani Władysława Druciak
5. pani Bogusława Dzimitrowicz
6. pani Katarzyna Filip-Murawska
7. pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
8. pani Sylwia Gawerda
9. pan Robert Kosiński
10. pani Wiesława Kurnyta
11. pan Krzysztof Pawlikowski
12. pani Danuta Ruchała
13. pani Marzena Szewczyk
14. pani Anita Waluch
15. pani Justyna Wojtkiewicz.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

11.10.2013 - w auli szkolnej odbyła się uroczystość związana ze szkolnymi obchodami tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej.
Część artystyczną przygotowała grupa uczniów Gimnazjum i Liceum pod opieką pań Marty Całko i Lidii Drozdowskiej oraz pana Wiesława Kozłowskiego.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

10.10.2013 - w ramach edukacji filmowej oraz historycznej wszystkie klasy naszego Gimnazjum obejrzały film w reży­serii Andrzeja Wajdy pt. "Wałęsa. Człowiek z nadziei" (212 uczniów) lub film pt. "Sierpniowe niebo. 63 dni chwały" (52 uczniów) w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City.
Organizacją wyjazdu zajmowała się pani Lidia Drozdowska.

10.10.2013 - 28 uczniów naszego Liceum wzięło udział w szkolnym etapie Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
Szkolny etap Olimpiady zorganizowała pani Danuta Ruchała.

10.10.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum wystartowała w finale Dolnośląskiej Licealiady młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych, który odbył się w Olszynie.
Opiekun reprezentacji: pani Gabriela Hubert

10.10.2013 - klasa 2d Liceum uczestniczyła w dwugodzinnych zajęciach z doradcą zawodowym.

09.10.2013 - w ramach edukacji filmowej oraz historycznej wszystkie klasy naszego Liceum, łącznie prawie 400 ucz­niów wraz z 20 nauczycielami, obejrzały film w reżyserii Andrzeja Wajdy pt. "Wałęsa. Człowiek z nadziei" w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City.
Organizacją wyjazdu zajmowała się pani Marzena Szewczyk.

08.10.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum wystartowała w zawodach powiatowych w unihokeju. Turniej rozegrany został na "Orliku" przy ul. Lubawskiej.
Opiekun reprezentacji: pan Jarosław Kawerski

08.10.2013 - odbyło się drugie w bieżącym roku szkolnym posiedzenie Rady Szkoły naszego Zespołu. W trakcie posie­dzenia Rada uchwaliła drobne zmiany w Statucie Zespołu.

04-05.10.2013 - 14 uczniów naszego Zespołu wspomagało organizację Przeglądu Teatrów Amatorskich Osób Niepeł­nosprawnych, który odbył się w kamiennogórskim Centrum Kultury.

04.10.2013 - uczniowie z klasy 3d naszego Gimnazjum wybrali się wraz ze swoją wychowawczynią panią Dorota Sa­dowską w ramach edukacji historycznej i regionalnej na pieszą wycieczkę po Kamiennej Górze. Przewodnikiem uczniów był nauczyciel naszego Liceum, miłośnik historii lokalnej pan Jan Lubieniecki.

04.10.2013 - 24 uczniów naszego Gimnazjum wzięło udział w szkolnym etapie IX Olimpiady Matematycznej Gimnazja­listów.

02.10.2013 - reprezentanci naszego Gimnazjum wystartowali w dolnośląskich zawodach gimnazjalnych w dwuboju no­woczesnym w Nowej Rudzie. Szkołę w zawodach reprezentowali: Natalia Bandyk (kl.2a), Paula Gorczyca (kl.1a), Michał Bogusz (kl.2b), Michał Stec (kl.3a)
Opiekun reprezentacji: pan Krzysztof Pawlikowski

02.10.2013 - reprezentantki i reprezentanci naszego Liceum wystartowali w mistrzostwach powiatu szkół ponadgim­nazjalnych w indywidualnych biegach przełajowych. Dziewczęta biegły na dystansie 1 000 m, a chłopcy 1 500 m.
Świetnie wypadły nasze dziewczęta. Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Smyk (czas: 3:08), a trzecie miejsce Nikola Stec (czas: 3:26).
Opiekun uczniów w czasie zawodów: pani Katarzyna Filip-Murawska

02.10.2013 - odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej naszego Zespołu Szkół poświęcone przede wszystkim pod­sumowaniu wyników egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2012/2013 oraz przyjęciu projektu zmian w Statucie Zespołu.

01.10.2013 - uczniowie z klas 1a i 1e Liceum w ramach edukacji historycznej, integracji zespołu klasowego oraz przygotowania do "otrzęsin" wybrali się na rajd pieszy w rejonie Kamiennej Góry połączony z ogniskiem.
Opiekunowie uczniów: pani Danuta Ruchała i pan Maciej Latawiec

01.10.2013 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum wystartowała w zawodach powiatowych w piłce nożnej dziewcząt ze szkół gimnazjalnych.
Opiekun reprezentacji: pani Marta Malich

27.09.2013 - uczniowie z klas 1c, 1d i 2e naszego Liceum byli na wycieczce we Wrocławiu. W czasie wyjazdu w ramach edukacji historycznej i patriotycznej uczniowie obejrzeli film pt. "Sierpniowe niebo. 63 dni chwały" w kinie Helios na terenie centrum handlowego Magnolia Park, a przede wszystkim obejrzeli wystawę "Rodzina Brueghlów" w Pałacu Królewskim we Wrocławiu, która jest wyjątkowym wydarzeniem i pozwola na obejrzenie dzieł artystycznej dynastii Brueghel zgromadzonych między innymi w prywatnych kolekcjach z całego świata, dzieł często rzadko udostępnianych lub wręcz nigdy wcześniej nie wystawianych. Przed Wrocławiem wystawa prezentowana była przez 6 miesięcy w Rzymie, a od października będzie ją można obejrzeć w Paryżu.
Opiekunowie uczniów: pani Wiesława Kurnyta, pani Aleksandra Piątkowska, pani Dorota Zieleń, pan Wiesław Kozłowski, pan Andrzej Przybytek, pan Jarosław Tułaczyk

27.09.2013 - uczniowie z klas 1a naszego Gimnazjum i 1a naszego Liceum uczestniczyli w warsztatach z zakresu zapobiegania uza­leżnieniom i przemocy, które prowadzone były przez terapeutę do spraw uzależnień.

27.09.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych szkół gimnazjalnych w sztafetowych biegach przełajowych. Dziewczęta z naszego Gimnazjum zajęły IV miejsce, a chłopcy III miejsce. Zawody odbyły sie na stadionie miejskim w Lubawce.
Opiekun drużyny dziewcząt: pani Halina Jacyno
Opiekun drużyny chłopców: pan Jarosław Kawerski

26.09.2013 - reprezentanci naszego Gimnazjum i Liceum wraz z Dyrektorem Zespołu panem Jackiem Bruździakiem oraz przedstawicielami nauczycieli wychowania fizycznego paniami Katarzyną Filip-Murawską i Martą Malich wzięli udział w Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego, która odbyła się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.
Opiekunowie: pani
Przedstawiciele obu szkół uczestniczyli w inauguracji na specjalne zaproszenie dolnośląskiego Szkolnego Związku Spor­towego. Zaproszenie zostało wystosowane w związku z uplasowaniem się naszego Gimnazjum i Liceum w gronie ośmiu najlepszych szkół, odpowiednio wśród szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych, na Dolnym Śląsku w klasyfikacji współ­zawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2012/2013.
Uroczystość rozpoczęła się zapaleniem Znicza Olimpijskiego oraz wciągnięciem na maszt flag: polskiej, Szkolnego Związku Sportowego, a także flagi Dolnego Śląska przez uczniów dolnośląskich szkół, którzy są jednocześnie medalistami Mistrzostw Polski w konkurencjach lekkoatletycznych. Kolejnym punktem imprezy był pokaz taneczny, po którym przystąpiono do nagrodzenia szkół z miejsc od pierwszego do ósmego w klasyfikacji sportowej za cały rok szkolny 2012/2013 r.

26.09.2013 - odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym posiedzenie Rady Szkoły naszego Zespołu.

26.09.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach miejskich w uni­hokeju. W zawodach obok naszych reprezentacji wystarowały tylko drużyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum nr 1 w Ka­miennej Górze, które pokonały oba nasze zespoły. Turniej rozegrany został na "Orliku" przy ul. Lubawskiej.
Opiekun reprezentacji: pan Jarosław Kawerski

26.09.2013 - odbyło się spotkanie grupy uczniów z klasy 3a naszego Liceum z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze.

26.09.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w zawodach powiatowych szkół ponadgimnazjalnych w sztafetowych biegach przełajowych, które odbyły się na terenie kamiennogórskiego Ośrodka Wypoczynku Świątecznego "Nad Zalewem". Reprezentacja dziewcząt zajęła I miejsce, a drużyna chłopców uplasowała się na II miejscu.
Opiekunowie reprezentacji: pani Gabriela Hubert i pan Maciej Latawiec

26.09.2013 - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze ustalił, że w bieżącym roku szkolnym do­datkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
» w Gimnazjum nr 2 są dni:
- 23, 24 i 25 kwietnia 2014 r. dla uczniów klas pierwszych i drugich Gimnazjum
- 2, 5, 6, 7 maja 2014 r. oraz 20 czerwca 2014 r. dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2
» w Liceum Ogólnokształcącym są dni: 2, 5, 6, 7 maja 2014 r. oraz 20 czerwca 2014 r.
[Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)]

25.09.2013 - uczniowie z klas pierwszych naszego Gimnazjum w ramach diagnozy wstępnej pisali testy opracowane przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu.

25.09.2013 - uczniowie z klas 1b i 1c naszego Liceum wzięli udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień i prz­emocy, które prowadzone były przez terapeutę do spraw uzależnień.

24.09.2013 - w Liceum Ogólnokształcącym odbyły się wybory uzupełniające przedstawiciela Rodziców naszego Liceum w Radzie Szkoły naszego Zespołu. Przedstawicielem Rodziców Liceum w Radzie Szkoły do końca jej bieżącej kadencji została pani Edyta Zerka.

24.09.2013 - reprezentacja chłopców naszego Liceum zdobyła mistrzostwo powiatu w piłce nożnej po wygranym meczu z drużyną Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
Skład reprezentacji: Kamil Adamczyk (kl.3a), Igor Baran (kl.3e), Kacper Dudzik (kl.1e), Bartosz Frączkowski (kl.1e), Tomasz Gwiżdż (kl.3d), Michał Hnisdiłów (kl.1e), Grzegorz Homoncik (kl.2e), Dawid Kachniarz (kl.2e), Paweł Kędroń (kl.1e), Mateusz Kolat (kl.3a), Kamil Micek (kl.2e), Remigiusz Potoniec (kl.3a), Cyprian Sanojca (kl.2b), Tomasz Tokarski (kl.3e), Konrad Urbanowicz (kl.2e), Damian Waluch (kl.1d)
Opiekun drużyny: pan Adam Nowak

24.09.2013 - uczniowie z klas 1b i 1c naszego Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach z zakresu zapobiegania uza­leżnieniom i przemocy, które prowadzone były przez terapeutę do spraw uzależnień.

23.09.2013 - odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziców naszego Zespołu.

23.09.2013 - reprezentacja dziewcząt naszego Liceum zdobyła mistrzostwo powiatu w piłce nożnej dziewcząt po wygra­nym 2:0 meczu z drużyną Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
Skład reprezentacji: Klaudia Barnowska (kl.3b), Klaudia Błońska (kl.1b), Daniela Dobrzyńska (kl.1e), Magdalena Gredes (kl.3e), Kamila Jaszczur (kl.1d), Kinga Kwiatek (kl.3a), Klaudia Łatka (kl.1b), Anna Pajor (kl.2b), Iga Radwańska (kl.2b), Aleksandra Solarz (kl.3c)
Opiekun drużyny: pani Gabriela Hubert

20-21.09.2013 - uczniowie z klas 1b i 1c naszego Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołów klasowych pojechali na wycieczkę na trasie Kamienna Góra - Kletno - Śnieżnik - Międzygórze - Kamienna Góra.
Opiekunami uczniów byli: pani Halina Jacyno, pani Jolanta Myśliwiec i pan Hieronim Mader.
[Relacja z wycieczki - plik PDF.]
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

20.09.2013 - reprezentacje dziewcząt i chłopców naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych w indy­widualnych biegach przełajowych, które odbyły się w Lubawce.
Opiekun drużyny dziewcząt: pani Marta Malich
Opiekun drużyny chłopców: pan Jarosław Kawerski.

19.09.2013 - reprezentacje naszego Gimnazjum i Liceum wystartowały w zawodach powiatowych w dwuboju nowo­czesnym szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Obie nasze drużyny gimnazjalne zajęły II miejsca:
dziewczęta w składzie: Natalia Bandyk (kl.2a), Małgorzata Stypuła (kl.2a)
chłopcy w składzie: Michał Bogusz (kl.2b), Michał Stec (kl.3a).
Świetnie w swoich zawodach wypadli nasi licealiści:
1 miejsce - Michał Bruździak (kl.1d)
2 miejsce - Michał Marcinkowski (kl.3c)
3 miejsce - Bartosz Frączkowski (kl.1e).

18.09.2013 - przeprowadzone zostały XIII Mistrzostwa naszego Zespołu w biegach przełajowych. Zawody odbyły się na te­renie kamiennogórskiego ośrodka wodnego "Nad Zalewem".
W zawodach sklasyfikowano 22 uczennice i 43 uczniów z Gimnazjum oraz 6 uczennic i 18 uczniów z Liceum.
Czołowe miejsca indywidualnie w poszczególnych kategoriach:
dziewczęta - Gimnazjum:
1. Martyna Michalska (kl.1b)
2. Aleksandra Cebula (kl.2c)
3. Małgorzata Kurkowska (kl.1b)
4. Magdalena Kurkowska (kl.1b)
5. Paulina Gorczyca (kl.1a)
chłopcy - Gimnazjum:
1. Nikodem Kumorek (kl.1c)
2. Michał Stec (kl.3a)
3. Szymon Dzitrowicz (kl.3b)
4. Marcin Partyński (kl.3b)
5. Dawid Sroka (kl.2a)
dziewczęta - Liceum Ogólnokształcące:
1. Dominika Niemiec (kl.3d)
2. Paula Kuklis (kl.1d)
3. Sara Cedziało (kl.3d)
4. Anna Pajor (kl.2b)
5. Klaudia Flaga (kl.3d)
chłopcy - Liceum Ogólnokształcące:
1. Szymon Piechota (kl.2a)
2. Kacper Szelec (kl.2e)
3. Grzegorz Bruździak (kl.1d)
4. Remigiusz Potoniec (kl.3a)
5. Michał Hnisdiłów (kl.1e)
Czołowe miejsca w klasyfikacji klas:
Gimnazjum nr 2
I miejsce - klasa 1b
II miejsce - klasa 2c
III miejsce - klasa 3b
Liceum Ogólnokształcące
I miejsce - klasa 3d
II miejsce - klasa 1d
III miejsce - klasa 2e

17.09.2013 - 127 uczniów z klas 2a, 3a, 3b, 3d, 3c, 3d i 3e Liceum wzięło udział we Wrocławskim Salonie Maturzystów. W czasie wyjazdu do Wrocławia uczniowie mogli zapoznać się z ofertą wyższych uczelni oraz wzięli udział w wykładach dotyczących przygotowań do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języków obcych.
Opiekunami uczniów były panie: Dorota Dzielędziak, Bogusława Dzimitrowicz, Elżbieta Jaszek, Magdalena Rams, Małgo­rzata Regner, Marzena Szewczyk, Dorota Zieleń.

17.09.2013 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła III miejsce w zawodach powiatowych szkół gimnaz­jalnych w piłce nożnej. Opiekunem drużyny był pan Adam Nowak.

13.09.2013 - odbyły się spotkania z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze. W spotkaniach brały udział klasy IIc i IIe LO. Temat spotkań: Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej.

12.09.2013 - uczniowie z klas 1a, 2a i 2c Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej i integracji zespołów klasowych wzięli udział w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze w lekcji muzealnej: "Sposoby tkania i ziołolecznictwo w Karkono­szach" oraz zwiedzili kamiennogórskie podziemia "Projekt Arado". Opiekunami uczniów były panie: Monika Breiten­fellner-Pasiut, Marta Całko i Marta Nackowska.

11.09.2013 - odbyły się spotkania rodziców uczniów klas I-III Gimnazjum i Liceum z wychowawcami klas.
Rodzice uczniów klas pierwszych Liceum o godz. 16.00, przed spotkaniami z wychowawcami klas, spotykali się w auli szkolnej z Dyrektorem Zespołu.

10.09.2013 - w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów z klas: 1a, 1c, 2a, 2c i 3a z polskim reżyserem i scenarzystą, wykładowcą Łódzkiej Szkoły Filmowej panem Konradem Szołajskim. W ramach pokazu przedpremierowego zaprezen­tował on swój najnowszy film dokumentalny pt. "Głosy". Obraz został poświęcony w dużej mierze ojcu artysty, słynnemu lektorowi Lucjanowi Szołajskiemu. W tle można było jednak zobaczyć i usłyszeć najsłynniejsze głosy Polskiego Radia.
W drugiej części spotkania reżyser przedstawił młodzieży etapy pracy nad filmem dokumentalnym, mechanizmy pozy­skiwania środków finansowych na jego realizację oraz problemy z tym związane. Pan Konrad Szołajski rozmawiał także z młodzieżą o współczesnej tematyce filmowej oraz kondycji polskiego oraz światowego filmu dokumentalnego.
W czasie spotkania głos zabrała także współpracownica reżysera i producentka filmu "Głosy", absolwentka naszego Liceum Ogólnokształcącego, pani Małgorzata Prociak, która była inicjatorką spotkania.

10.09.2013 - odbyły się spotkania z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze. W spotkaniach brały udział klasy IIa i IIb LO. Temat spotkań: Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej.

04.09.2013 - odbyły się spotkania informacyjne uczniów Gimnazjum z Dyrektorem Zespołu.

03.09.2013 - odbyły się spotkania informacyjne uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Dyrektorem Zespołu.

02.09.2013 - rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.
O godz. 9.00 rozpoczął się uroczyście w auli naszego Zespołu nowy rok szkolny dla uczniów klas pierwszych LO. W inau­guracji roku szkolnego uczestniczył Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Tadeusz Rycharski.
W bieżącym roku szkolnym naukę w naszym Liceum uczniowie klas pierwszych rozpoczęli w pięciu oddziałach:
- klasa 1a - wychowawca: mgr Danuta Ruchała
- klasa 1b - wychowawca: mgr Mikołaj Marciniec
- klasa 1c - wychowawca: mgr Wiesława Kurnyta
- klasa 1d - wychowawca: mgr Andrzej Przybytek
- klasa 1e - wychowawca: mgr Maciej Latawiec
Także o godz. 9.00 od spotkań z wychowawcami rozpoczęli rok szkolny 2013/2014 uczniowie klas II-III Gimnazjum i LO.
O godz. 10.00 rozpoczęła się w auli inauguracja nowego roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 2. W uroczystym otwarciu zajęć szkolnych uczestniczyli:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Ewa Kocemba,
- Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Tadeusz Rycharski.
W roku szkolnym 2013/2014 naukę w naszym Gimnazjum uczniowie klas pierwszych rozpoczęli w trzech oddziałach:
- klasa 1a - wychowawca: mgr Marta Całko
- klasa 1b - wychowawca: mgr Hieronim Mader
- klasa 1c - wychowawca: mgr Halina Jacyno
O godz. 11.00 rozpoczęły sie testy kompetencji językowych dla uczniów klas pierwszych Liceum.
[Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 - plik PDF.]
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

30.08.2013 - opublikowany został plan lekcji, który będzie obowiązywał od 2 września br.

30.08.2013 - opublikowana została lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2014 roku - do pobrania tutaj lub w dziale Egzaminy zewnętrzne.

30.08.2013 - Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" opublikował nieoficjalne wyniki współzawodnictwa sportowego szkół Dolnego Śląska w zawodach rozgrywanych w roku szkolnym 2012/20132 w ramach Dolnośląskich Igrzysk, Dolnośląskiej Gimnazjady i Licealiady.
Nasze Gimnazjum nr 2 zostało sklasyfikowane na 5 miejscu (na 333 sklasyfikowane szkoły w województwie) z wynikiem 1175 punktów, a nasze Liceum Ogólnokształcące zajęło 8 miejsce (na 204 sklasyfikowane szkoły ponadgimnazjalne w województwie) z wynikiem 1135 punktów.

28-29.08.2013 - pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014.

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów do zgłaszania propozycji zmian w organizacji pracy szkół na­szego Zespołu, innych inicjatyw lub uwag dotyczących tych szkół osobiście wychowawcom klas lub Radzie Rodziców poprzez przedstawicieli poszczególnych oddziałów, a także drogą elektroniczną wychowawcom i pozostałym nauczycielom poprzez system wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz ewentualnie bezpośrednio na konto pocztowe naszego Zespołu podane poniżej.