Pages

Informacje da Rodziców

Ostatnia aktualizacja strony: 06.10.2014

Wybrane instytucje wsparcia:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamiennej Górze
  ul. Jana Pawła II 17
  tel. +48 75 645 02 44
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze
  ul. Kościuszki 6
  tel. +48 75 615 15 90
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego "Anima" w Wałbrzychu
  ul. Broniewskiego 83/85
  tel. +48 74 665 66 88 lub +48 74 841 53 56
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jeleniej Górze
  ul. Cieplicka 69
  tel. +48 75 643 57 33
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze
  ul. Sienkiewicza 6a
  tel. +48 75 645 02 32
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Aleja Wojska Polskiego 1
  tel. +46 75 646 66 77
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
  Aleja Wojska Polskiego 10
  tel. +48 75 610 62 52 lub +48 75 610 62 53 lub +48 75 610 62 54
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce
  ul. Dworcowa 33
  tel. +48 75 741 18 00
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie
  ul. Szkolna 4b
  tel. +48 75 741 06 52

Wybrane ważne numery telefonów:

 • 112 - ogólnopolski numer alarmowy
 • 997 - Policja
 • 998 - Straż Pożarna
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 800 120 226 - policyjny telefon zaufania
 • 800 121 212 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 801 199 990 - "Narkotyki-Narkomania" - ogólnopolski telefon zaufania
 • 801 120 002 - "Niebieska Linia" – ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
 • 801 247 070 - telefon zaufania dla zaginionych i ich rodzin Fundacji "Itaka"
 • 800 100 100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa w Internecie
 • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - zagrożenie bezpieczeństwa on-line

Wybrane adresy stron WWW:

Wybrane publikacje on line:
Wydawnictwa on-line na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
- "Dopalacze. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów”"
- Poradnik dla rodziców "O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii"
Profilaktyka uzależnień - publikacje on-line dotyczące na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji