Pages

*** ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM ***

 

Egzamin maturalny 2014

Ważne strony WWW:

Ważne dokumenty:

Materiały pomocnicze opracowane przez CKE dla potrzeb egzaminu maturalnego: (ze strony CKE: Materiały pomoc­nicze dla zdających egzamin maturalny z matematyki, fizyki i chemii):

 

Egzamin maturalny 2015

Przykładowe zestawy zadań z po­szczególnych przedmiotów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
Matura 2015 - Przykładowe zestawy zadań
Informacje dotyczące egzaminu maturalnego od 2015 roku [czytaj tutaj], w tym informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.
Wideo-szkolenia z serii Macmillan Small Talks:
- Dr Grzegorz Śpiewak: Matura 2015 – część pisemna: co się zmieni i co to znaczy
- Karolina Kotorowicz-Jasińska: Back to the game! Teaching grammar for the basic matura 2015 .

 

Egzamin gimnazjalny

Ważne strony WWW:

Ważne dokumenty: