Pages

Informacje organizacyjne oraz wybrane zarządzenia i regulaminy

Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2018

 

Godziny rozpoczynania i kończenia lekcji w Zespole

  • lekcja 1: 8.00-8.45
  • lekcja 2: 8.50-9.35
  • lekcja 3: 9.45-10.30
  • lekcja 4: 10.45-11.30
  • lekcja 5: 11.40-12.25
  • lekcja 6: 12.35-13.20
  • lekcja 7: 13.30-14.15
  • lekcja 8: 14.20-15.05
  • lekcja 9: 15.15-16.00
 

Informacje

AXA - Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl - plik .PDF

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze informuje, że w bieżącym roku szkolnym (2018/2019) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Gimnazjum nr 2 oraz LO są:
w roku 2018: 2 XI
w roku 2019: 2 V, 6 V, 7 V, 8 V.
[Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)]

30.09.2014: - Projekt "Zasad postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole" - plik .PDF

 

Ważne dokumenty szkolne

 

Wybrane regulaminy

 

Informacje archiwalne