Pages

Informacje organizacyjne oraz wybrane zarządzenia i regulaminy

Ostatnia aktualizacja strony: 07.11.2017

 

Godziny rozpoczynania i kończenia lekcji w Zespole

  • lekcja 1: 8.00-8.45
  • lekcja 2: 8.50-9.35
  • lekcja 3: 9.45-10.30
  • lekcja 4: 10.45-11.30
  • lekcja 5: 11.40-12.25
  • lekcja 6: 12.35-13.20
  • lekcja 7: 13.30-14.15
  • lekcja 8: 14.20-15.05
  • lekcja 9: 15.15-16.00
 

Informacje

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze informuje, że w bieżącym roku szkolnym (2017/2018) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
» w Gimnazjum nr 2 są dni:
- 19, 20, 30 kwietnia 2018 r.
- 2, 4, 7, 8 maja 2018 r.
- 1 czerwca 2018 r.
» w Liceum Ogólnokształcącym są dni:
- 30 kwietnia 2018 r.
- 2, 4, 7, 8 maja 2018 r.
- 1 czerwca 2018 r.
[Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)]

 

Ważne dokumenty szkolne

 

Wybrane regulaminy

 

Informacje archiwalne