Pages

Dyrekcja i nauczyciele ZSO w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2019/2020

Ostatnia aktualizacja strony: 03.09.2019

 

Dyrekcja

Dyrektor ZSO w Kamiennej Górze: mgr Jacek Bruździak

Wicedyrektorzy:

  1. mgr Hieronim Mader
  2. mgr inż. Jarosław Tułaczyk
 

Nauczyciele

Pedagodzy szkolni:
mgr Wiesława Głuchowska
Bibliotekarze szkolni:
mgr Beata Czyczkan
mgr Joanna Oleksy
biologia, przyroda - moduł z biologii:
mgr Aleksandra Malinowska
mgr Dorota Sadowska
chemia, elementy chemii - przedmiot uzupełniający, przyroda - moduł z chemii:
mgr Radosław Brymerski
edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Dorota Sadowska
fizyka, elementy fizyki - przedmiot uzupełniający, przyroda - moduł z fizyki:
mgr Ryszard Mierzwa
geografia, elementy geografii - przedmiot uzupełniający, przyroda - moduł z geografii:
mgr Dorota Dzielędziak
mgr Hieronim Mader
historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie:
mgr Sylwia Dylak
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Jan Lubieniecki
mgr Mikołaj Marciniec
informatyka, edukacja informatyczna:
mgr Sylwia Gawerda
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Hieronim Mader
mgr inż. Jarosław Tułaczyk
język angielski:
mgr inż. Zbigniew Drankowski
mgr Elżbieta Jaszek
mgr Robert Kosiński
mgr Anna Postawa
mgr Piotr Rudzki
mgr Marcelina Szwaja
język niemiecki:
mgr Monika Breitenfellner-Pasiut
mgr Iwona Kurzeja
mgr Elżbieta Syrek
mgr Anita Waluch
język polski:
mgr Jacek Bruździak
mgr Lidia Drozdowska
mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
mgr Aldona Siemieniec-Oleksy
mgr Marzena Szewczyk
matematyka, elementy matematyki - przedmiot uzupełniający:
mgr Władysława Druciak
mgr Sylwia Gawerda
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Danuta Ruchała
muzyka:
mgr Sylwia Dylak
podstawy przedsiębiorczości:
mgr Sylwia Dylak
religia:
mgr Monika Breitenfellner-Pasiut
mgr Henryka Płusa
ks. mgr Piotr Smoliński
wiedza o kulturze:
mgr Wiesław Kozłowski
wychowanie fizyczne:
mgr Katarzyna Filip-Murawska
mgr Jarosław Kawerski
mgr Krzysztof Pawlikowski
mgr Rafał Poręba