Pages

*** ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM ***

Dyrekcja i nauczyciele ZSO w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2011/2012

Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2012

 

Dyrekcja

Dyrektor ZSO w Kamiennej Górze: mgr Jacek Bruździak

Wicedyrektorzy:

  1. mgr Władysława Druciak
  2. mgr Bożena Skorupska
  3. mgr inż. Jarosław Tułaczyk
 

Nuaczyciele

Pedagodzy szkolni:
mgr Monika Babik
mgr Wiesława Głuchowska
Bibliotekarze szkolni:
mgr Beata Czyczkan
mgr Joanna Oleksy
mgr Dorota Zieleń [na zastępstwo: do 26.02.2012]
Nauczyciele biologii:
mgr Teresa Bartoszewska
mgr Radosław Brymerski
mgr Aleksandra Malinowska
mgr Dorota Sadowska
Nauczyciele chemii:
mgr Radosław Brymerski
mgr Magdalena Rams
Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego:
mgr Katarzyna Filip-Murawska
mgr Adam Nowak
mgr Marta Ruszkowicz-Malich
Nauczyciele etyki:
mgr Wiesław Kozłowski
Nauczyciele fizyki:
mgr Danuta Kaluta
mgr Ryszard Mierzwa
mgr Apolinary Zieliński
Nauczyciele geografii:
mgr Dorota Dzielędziak
mgr Hieronim Mader
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:
mgr Jolanta Buczek
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Jan Lubieniecki
mgr Mikołaj Marciniec
mgr Andrzej Przybytek
Nauczyciele języka angielskiego:
mgr inż. Zbigniew Drankowski
mgr Elżbieta Jaszek
mgr Maria Konieczna
mgr Robert Kosiński
mgr Anna Postawa
mgr Arleta Sikora
mgr Marcelina Szwaja
mgr Justyna Wojtkiewicz
Agnieszka Wrzesińska
Nauczyciele języka niemieckiego:
mgr Joanna Borek-Osmolak
Monika Breintenfellner-Pasiut
mgr Iwona Kurzeja
mgr Magdalena Kwiatkowska
mgr Marta Nackowska
mgr Elżbieta Syrek
mgr Anita Waluch
mgr Dorota Zieleń
Nauczyciele języka polskiego:
mgr Jacek Bruździak
mgr Irmina Brzoza
mgr Marta Całko
mgr Lidia Drozdowska
mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
mgr Aleksandra Piątkowska
mgr Aldona Siemieniec-Oleksy
mgr Bożena Skorupska
mgr Marzena Szewczyk
Nauczyciele matematyki:
mgr Zofia Borek
mgr Władysława Druciak
mgr Sylwia Gawerda
mgr Sylwia Kulpa
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Jolanta Myśliwiec
mgr Teresa Przybył
mgr Małgorzata Regner
mgr Danuta Ruchała
Nauczyciel muzyki i plastyki:
mgr Bogumiła Zachara
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości:
mgr Bogusława Dzimitrowicz
Nauczyciele religii:
mgr Antonina Matyszczuk
mgr Henryka Płusa
ks. mgr Paweł Styczyński
Nauczyciele technologii informacyjnej i informatyki:
mgr Sylwia Gawerda
mgr Sylwia Kulpa
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Hieronim Mader
mgr Jolanta Myśliwiec
mgr Małgorzata Regner
mgr inż. Jarosław Tułaczyk
mgr Apolinary Zieliński
Nauczyciele wiedzy o kulturze:
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Bogumiła Zachara
Nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Katarzyna Filip-Murawska
mgr Gabriela Hubert
mgr Halina Jacyno
mgr Jarosław Kawerski
mgr Marek Krzyszkowski
mgr Maciej Latawiec
mgr Adam Nowak
mgr Krzysztof Pawlikowski
mgr Marta Ruszkowicz-Malich
mgr Paweł Szwaja
Nauczyciele zajęć artystycznych:
mgr Lidia Drozdowska
mgr Halina Jacyno
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Marzena Szewczyk
mgr Bogumiła Zachara
Nauczyciel zajęć technicznych:
mgr Bogumiła Zachara