2Ga
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf_basen-1/2 JK bas2
wf_basen-2/2 GH bas1
  matematyka SG 208   zaj_art-1/6 #za2 116
zaj_art-3/6 #za1 303
2 8:50- 9:35 wf_basen-1/2 JK bas2
wf_basen-2/2 GH bas1
religia MP 105 j.angielski2-1/6 SM 103
j.niemiecki2-6/6 AW 114
fizyka RM 315 j.polski LD 308
3 9:45-10:30 j.angielski2-1/6 SM 104
j.niemiecki2-6/6 AW 114
j.polski LD 308 j.angielski3-1/6 AO 104
j.niemiecki3-6/6 AW 114
religia MP 105 matematyka SG 208
4 10:45-11:30 j.angielski3-1/6 AO 302
j.niemiecki3-6/6 AW 109
matematyka SG 208 j.polski LD 308 geografia HM 109 chemia RB 202
5 11:40-12:25 biologia DS 211 historia WK 303 geografia HM 109 wf-1/2 JK sg1
wf-2/2 GH sg2
matematyka SG 208
6 12:35-13:20 technika AR 109 muzyka WK 303 biologia DS 211 j.polski LD 308 g_wych AO 116
7 13:30-14:15 j.angielski3-1/6 AO 104
j.niemiecki3-6/6 AW 111
wf-1/2 JK sg1
wf-2/2 GH sg2
  historia WK 303 wos WK 303
Obowiązuje od: 30 kwietnia 2018 roku
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-10
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum