1Lb 1biol.-chem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka RM 315   j.niemiecki2-9/1 #D14 306 j.niemiecki2-9/1 #D14 306
j.niemiecki2-10/ #D15 316
j.angielski2-1/1 #B11 215
j.niemiecki2-6/1 #D11 114
j.niemiecki2-7/1 #D12 306
j.niemiecki2-10/ #D15 316
2 8:50- 9:35 wok WK 303 matematyka DR 207 wf_basen-1/2 #Bbd bas1
wf_basen-2/2 RP bas2
g_wych AM 210 j.polski EW 311
3 9:45-10:30 wf-1/2 #Wbd @
wf-2/2 RP sg1
geografia DD 117 wf_basen-1/2 #Bbd bas1
wf_basen-2/2 RP bas2
j.polski EW 311 matematyka DR 207
4 10:45-11:30 r_matematyka DR 207 biologia AM 210 informatyka-1/2 JT 204
informatyka-2/2 WU 203
religia PS 108 chemia RB 202
5 11:40-12:25 edb KM 210 historia WK 303 matematyka DR 207 j.angielski3-1/1 #A11 103
j.angielski3-2/1 #A12 104
j.angielski3-3/1 #A13 211
j.angielski3-4/1 #A14 302
j.angielski3-5/1 #A15 215
j.niemiecki3-6/1 #C11 316
religia PS 108
6 12:35-13:20 j.angielski3-1/1 #A11 103
j.angielski3-2/1 #A12 104
j.angielski3-3/1 #A13 211
j.angielski3-4/1 #A14 302
j.angielski3-5/1 #A15 215
j.niemiecki3-6/1 #C11 316
pp BD 307 j.polski EW 311 historia WK 303 j.polski EW 311
7 13:30-14:15   j.angielski2-1/1 #B11 215
j.niemiecki2-6/1 #D11 114
j.niemiecki2-7/1 #D12 306
j.niemiecki2-8/1 #D13 316
j.angielski3-1/1 #A11 103
j.angielski3-2/1 #A12 104
j.angielski3-3/1 #A13 211
j.angielski3-4/1 #A14 302
j.angielski3-5/1 #A15 215
j.niemiecki3-6/1 #C11 316
pp BD 307 r_biologia AM 210
8 14:20-15:05     j.niemiecki2-8/1 #D13 316 wos WK 303  
Obowiązuje od: 06 maja 2019 roku
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum