1Lb 1biol.-chem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia PS 111 wf-2/2 RP sg1 j.niemiecki2-9/1 #D14 306
j.niemiecki2-10/ #D15 316
j.niemiecki2-9/1 #D14 306 j.angielski2-1/1 #B11 215
j.niemiecki2-6/1 #D11 114
j.niemiecki2-7/1 #D12 306
2 8:50- 9:35 r_matematyka DR 207 matematyka DR 207 wf_basen-1/2 #Bbd bas1
wf_basen-2/2 RP bas2
fizyka RM 315 matematyka DR 207
3 9:45-10:30 geografia DD 109 j.polski EW 311 wf_basen-1/2 #Bbd bas1
wf_basen-2/2 RP bas2
j.polski EW 311 j.polski EW 311
4 10:45-11:30 j.polski EW 311 biologia AM 210 pp BD 307 r_biologia AM 210 chemia RB 202
5 11:40-12:25 wos WK 303 historia WK 303 matematyka DR 207 j.angielski3-1/1 #A11 103
j.angielski3-2/1 #A12 104
j.angielski3-3/1 #A13 114
j.angielski3-4/1 #A14 302
j.angielski3-5/1 #A15 215
j.niemiecki3-6/1 #C11 316
edb KM sg1
6 12:35-13:20 j.angielski3-1/1 #A11 103
j.angielski3-2/1 #A12 104
j.angielski3-3/1 #A13 116
j.angielski3-4/1 #A14 302
j.angielski3-5/1 #A15 215
j.niemiecki3-6/1 #C11 316
pp BD 307 informatyka-1/2 JT 204
informatyka-2/2 WU 203
historia WK 303 wok WK 303
7 13:30-14:15 wf-1/2 #Wbd sg2 j.angielski2-1/1 #B11 215
j.niemiecki2-6/1 #D11 114
j.niemiecki2-7/1 #D12 306
j.niemiecki2-8/1 #D13 316
j.angielski3-1/1 #A11 103
j.angielski3-2/1 #A12 104
j.angielski3-3/1 #A13 114
j.angielski3-4/1 #A14 302
j.angielski3-5/1 #A15 215
j.niemiecki3-6/1 #C11 316
g_wych AM 210 j.niemiecki2-10/ #D15 316
8 14:20-15:05     j.niemiecki2-8/1 #D13 316 religia PS 105  
Obowiązuje od: 15 października 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum