Pages

Podręczniki w Gminazjum nr 2 i Licum Ogólnokształcącym

Ostatnia aktualizacja strony: 30.06.2015

 

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - rok szkolny 2015/2016

Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Gimnazjum nr 2 - plik .PDF
Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla LO i LOD - plik .PDF

Uwaga: Wykaz podręczników dla poszczególnych oddziałów do uzyskania w sekretariacie Zespołu od 26.06.2013 r.