Pages

Publikacje nauczycieli, materiały dla uczniów

Ostatnia aktualizacja strony: 26.03.2018

 

Informacja ogólna:

Materiały do opublikowania prosimy dostarczać do pana Jarosława Tułaczyka.

 

Materiały dla uczniów Gimnazjum nr 2

To miejsce przeznaczone jest do publikowania przez nauczycieli materiałów pomocniczych dla uczniów.

biologia

chemia

edukacja dla bezpieczeństwa

fizyka

geografia

historia

informatyka

język angielski

język polski

język niemiecki

matematyka

muzyka

plastyka

technika

wiedza o społeczeństwie

wychowanie fizyczne

zajęcia artystyczne

 

Materiały dla uczniów Liceun Ogólnokształcącego

To miejsce przeznaczone jest do publikowania przez nauczycieli materiałów pomocniczych dla uczniów.

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

informatyka, edukacja informacyjna

 1. informatyka - formatowanie dokumentu tekstowego [A] (style, spis treści, numeracja stron, ...) - plik .DOCX; przy­gotował: Jarosław Tułaczyk
 2. informatyka - formatowanie dokumentu tekstowego [B] (style, spis treści, numeracja stron, ...) - plik .TXT; przy­gotował: Jarosław Tułaczyk
 3. informatyka; formatowanie dokumentu tekstowego [C]:
  - wskazania dotyczące opracowania dokumentu
  - dokument tekstowy [C] do sformatowania i korekty - plik .TXT; przy­gotował: Jarosław Tułaczyk
 4. informatyka; formatowanie dokumentu tekstowego [D]:
  - wskazania dotyczące opracowania dokumentu
  - dokument tekstowy [D] do sformatowania i korekty - plik .TXT; przy­gotował: Jarosław Tułaczyk
 5. informatyka; formatowanie dokumentu tekstowego [E]:
  - wskazania dotyczące opracowania dokumentu
  - dokument tekstowy [E] do sformatowania i korekty - plik .TXT; przy­gotował: Jarosław Tułaczyk
 6. informatyka; formatowanie dokumentu tekstowego [F] - dokument tekstowy do sformatowania i korekty - plik .DOC; przy­gotował: Jarosław Tułaczyk
 7. informatyka - arkusz kalkulacyjny: formatowanie, podstawowe funkcje, wstawianie typowych wykresów - plik .XLS; przygotował: Jarosław Tuła­czyk
 8. Przykład (adresowej) bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel - plik .XLS; przygotował: Jarosław Tuła­czyk
 9. Przykład (adresowej) bazy danych w edytorze tekstu Word - plik .DOC; przygotował: Jarosław Tuła­czyk
 10. Materiały do ćwiczeń - korespondencja seryjna - plik .ZIP; przygotował: Jarosław Tuła­czyk
 11. Przykład bazy danych - plik .MDB
 12. informatyka - zestaw zadań: systemy liczenia, elementy grafiki komputerowej, aparat cyfrowy, skaner, prędkość łącza internetowego - plik .PDF; opracował: Jarosław Tułaczyk
 13. informatyka - materiał zdjęciowy do przygotowania prezentacji "Otrzęsiny" - plik .ZIP; przygotował: Jarosław Tułaczyk
 14. informatyka - materiał zdjęciowy do przygotowania prezentacji "Widoki" - plik .ZIP; przygotował: Jarosław Tułaczyk
 15. informatyka - materiał zdjęciowy do przygotowania "panoram" - plik .ZIP; przygotował: Jarosław Tułaczyk
 16. informatyka, edukacja informatyczna - grafika: narzędzia zaznaczania - pliki ćwiczeniowe - plik .ZIP; przygo­tował: Jarosław Tułaczyk
 17. informatyka, edukacja informatyczna - grafika: warstwy (1) - pliki ćwiczeniowe - plik .ZIP; przygo­tował: Jarosław Tułaczyk
 18. informatyka, edukacja informatyczna - grafika: warstwy (2) - pliki ćwiczeniowe - plik .ZIP; przygo­tował: Jarosław Tułaczyk
 19. informatyka, edukacja informatyczna - grafika: narzędzia zaznaczania i przekształcania - pliki ćwiczeniowe - plik .ZIP; przygo­tował: Jarosław Tułaczyk
 20. informatyka, edukacja informatyczna - grafika: elementy korekcji zdjęć - pliki ćwiczeniowe - plik .ZIP; przy­gotował: Jarosław Tułaczyk
 21. informatyka, edukacja informatyczna - grafika: ćwiczenia utrwalające - pliki ćwiczeniowe - plik .ZIP; przy­gotował: Jarosław Tułaczyk
 22. edukacja informatyczna, informatyka - materiał filmowy do authoringu DVD - plik .ZIP; przygotował: Jarosław Tułaczyk
 23. edukacja informatyczna, informatyka - pliki mp3 do opracowania [0] - plik .ZIP; przygotował: Jarosław Tułaczyk
 24. edukacja informatyczna, informatyka - plik .mp3 do opracowania [1] [ścieżka dźwiękowa spektaklu z 28.03.2018 - smartfon OnePlus One] - plik .ZIP; przygotował: Jarosław Tułaczyk
 25. edukacja informatyczna, informatyka - plik .mp3 do opracowania [2] [ścieżka dźwiękowa spektaklu z 23.03.2018 - nagranie TV KG] - plik .ZIP; przygotował: Jarosław Tułaczyk
 26. edukacja informatyczna, informatyka - podstawy tworzenia stron WWW - plik .ZIP; przygotował: Jarosław Tuła­czyk
 27. informatyka - materiał do przygotowania własnej strony WWW - plik .ZIP
 28. edukacja informatyczna - wstęp do programowania: część 1 - plik .ZIP
 29. edukacja informatyczna - wstęp do programowania: część 2 - plik .ZIP
 30. edukacja informatyczna - wstęp do programowania: część 3 - plik .ZIP
 31. edukacja informatyczna - elementy programowania - zestaw 1 - plik .PDF

język angielski

język polski

język niemiecki

matematyka

podstawy przedsiębiorczości

przysposobienie obronne

wiedza o kulturze

wiedza o społeczeństwie

wychowanie fizyczne

 

Publikacje nauczycieli.

To miejsce przeznaczone jest do publikowania opracowań nauczycieli z zakresu dydaktyki i wychowania.