Pages

Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Kamiennej Górze

Ostatnia aktualizacja strony: 04.03.2019

 

Informacja o zasadach rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego:

Informacja o zasadach rekrutacji do klas pierwszych dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze na rok szkolny 2019/2020 (dla uczniów klas trzecich dotychczasowego gim­nazjum)
Informacja o zasadach rekrutacji do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Liceum Ogólno­kształcącym w Kamiennej Górze na rok szkolny 2019/2020 (dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych)

 

Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego

Od 17 lat Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze prowadzi bezpośrednie działania informacyjno-promocyjne skierowane do uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz Gimnazjum w Czarnym Borze. Działania te prowadzone są w czterech etapach:

 • spotkanie Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z dyrektorami i pedagogami w/w gimnazjów - luty/marzec,
 • spotkania Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z uczniami klas trzecich we wszystkich w/w gimnazjach - ma­rzec/kwiecień,
 • udział przedstawicieli LO w Kamiennej Górze w "targach edukacyjnych" organizowanych w niektórych z w/w gim­nazjów,
 • Dzień Otwartego Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze - kwiecień/maj.

W zasadzie każdy uczeń klasy trzeciej w/w gimnazjów w trakcie spotkań informacyjno-promocyjnych z Dyrektorem ZSO w Kamiennej Górze otrzymuje w teczce opatrzonej logiem ZSO w Kamiennej Górze wydrukowane materiały:

 • wniosek o przyjęcie do Liceum
 • ulotki zawierające między innymi: informujące o planowanych do otwarcia oddziałach w Liceum, wyciąg z zasad rekru­tacji oraz zasady punktacji
 • folder ZSO w Kamiennej Górze - rok wydania: 2013 - plik .PDF; 20MB.

Od bieżącego roku szkolnego Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze prowadzi bezpośrednie działania informacyjno-promocyjne skierowane w szczególności do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz Szkoły Podstawowej w Czarnym Borze. Działania te prowadzone są w czterech etapach:

 • spotkanie Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z dyrektorami i pedagogami w/w szkól podstawowych - luty/marzec,
 • spotkania Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z uczniami klas ósmych we wszystkich w/w szkołach podstawowych - ma­rzec/kwiecień,
 • udział przedstawicieli LO w Kamiennej Górze w "targach edukacyjnych" organizowanych w niektórych z w/w szkół podstawowycch,
 • Dzień Otwartego Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze - kwiecień/maj.

W zasadzie każdy uczeń klasy ósmej w/w szkół podstawowych w trakcie spotkań informacyjno-promocyjnych z Dyre­ktorem ZSO w Kamiennej Górze otrzymuje w teczce opatrzonej logiem LO w Kamiennej Górze wydrukowane materiały:

 • wniosek o przyjęcie do Liceum
 • ulotki zawierające między innymi: informujące o planowanych do otwarcia oddziałach w Liceum, wyciąg z zasad rekru­tacji oraz zasady punktacji.

W czasie spotkań z uczniami Dyrektor ZSO w Kamiennej Górze stara się:
- zaprezentować nasze Liceum, wspierając się prezentacją multimedialną [plik .PPSX; 49MB];
- odpowiedzieć na pytanie: Kto powinien podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym?
- wyjaśnić zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a w szczególności do naszego Liceum.