Pages

Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Kamiennej Górze

Ostatnia aktualizacja strony: 16.05.2017

 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego:

Zasady rekrutacji do klas pierwszych LO w Kamiennej Górze na rok szkolnym 2017/2018 - plik .PDF.
Oświatowe ABC. Co po gimnazjum? Liceum Ogólnokształcące od nowego roku szkolnego - plik .PDF; publikacja wydana na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego

Od 15 lat Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze prowadzi bezpośrednie działania informacyjno-promocyjne skierowane do uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz Gimnazjum w Czarnym Borze. Działania te prowadzone są w czterech etapach:

  • spotkanie Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z dyrektorami i pedagogami w/w gimnazjów - luty/marzec,
  • spotkania Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z uczniami klas trzecich we wszystkich w/w gimnazjach - ma­rzec/kwiecień,
  • udział przedstawicieli LO w Kamiennej Górze w "targach edukacyjnych" organizowanych w niektórych z w/w gim­nazjów,
  • Dzień Otwartego Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze - kwiecień.

W zasadzie każdy uczeń klasy trzeciej w/w gimnazjów w trakcie spotkań informacyjno-promocyjnych z Dyrektorem ZSO w Kamiennej Górze otrzymuje w teczce opatrzonej logiem ZSO w Kamiennej Górze wydrukowane materiały:

  • wniosek o przyjęcie do Liceum
  • ulotki zawierające między innymi: informujące o planowanych do otwarcia oddziałach w Liceum, wyciąg z zasad rekru­tacji oraz zasady punktacji
  • folder ZSO w Kamiennej Górze - rok wydania: 2013 - plik .PDF; 20MB.

W czasie spotkań z uczniami Dyrektor ZSO w Kamiennej Górze stara się:
- zaprezentować nasze Liceum, wspierając się prezentacją multimedialną [plik .PPSX; 49MB];
- odpowiedzieć na pytanie: Kto powinien podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym?
- wyjaśnić zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności do naszego Liceum.