Pages

*** ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM ***

Samorządy uczniowskie w szkołach wchodzących w skład Zespołu

Ostatnia aktualizacja strony: 11.03.2014

 

Samorząd Uczniowski w Gimnazjum nr 2

Skład Samorządu:
Przewodnicząca: Kamila Sobiechowska
Zastępca Przewodniczącej: Natalia Skoczylas
Sekretarz: Oliwia Salamon
Kronikarz: Dominika Wechman

 

Samorząd Uczniowski w Liceum Ogólnokształcącym czyli "Parlament Szkolny"

Skład Parlamentu Szkolnego:
Przewodniczący: Szymon Sroka
Zastępcy Przewodniczącego: Michalina Antoniewska
Ministerstwo Skarbu (Skarbnicy): Elwira Czerwień, Paweł Kędroń
Protokolant: Olga Więcławska
Ministrowie bez teki: Justyna Cieślak, Karolina Lorek, Robert Mongiało, Marta Pustułka, Marcin Rafalski

 

O naszej pracy

Parę słów o pracy Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 2 w I okresie tego roku szkolnego:

  • 10.09.2013 odbyło się pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze w nowym roku szkolnym. Nad rozplanowaniem pracy na cały rok czuwały opiekunki Samorządu, panie: Marta Nackowska i Monika Breitenfeller-Pasiut.
  • 17.09.2013 odbyło się drugie zebranie samorządu, na którym wybrano Przewodniczącego SU, jego zastępcę, kronikarza oraz sekretarza.
  • 30.09.2013 SU zorganizował w naszej Szkole "Dzień Chłopca".
  • 14.10.2013 SU przygotował akcję, w ramach której wszyscy pracownicy naszej Szkoły zostali symbolicznie obda­rowani drobnymi upominkami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  • 20.11.2013 odbyły się w naszej Szkole tradycyjne Andrzejki zorganizowane przez SU.
  • 06.12.2013 SU zorganizował kiermasz świąteczny, na którym można było zakupić ciasta oraz ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów naszej Szkoły.
  • 06.01.2014 odbyło się zebranie SU dotyczące podsumowania naszej działalności w I okresie bieżącego roku szkol­nego. Na spotkaniu poruszono sprawę zaangażowania się naszego Samorządu Uczniowskiego w akcję charytatyw­ną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W I okresie bieżącego roku szkolnego w zasadzie wszystkie działania realizowane były w ścisłej współpracy z Samo­rządem Uczniowskim LO, a część z nich przy współudziale rodziców naszych uczniów.

Krótkie sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego w LO w I okresie tego roku szkolnego:

W pierwszym okresie roku szkolnego 2013/2014 odbyło się w naszym Liceum 12 zebrań Samorządu Uczniowskiego, pod­czas których przygotowywaliśmy się do realizacji kolejnych punktów wynikających z planu pracy. We współpracy z Samo­rządem Uczniowskim Gimnazjum nr 2 zorganizowaliśmy między innymi:
a) we wrześniu - Dzień Chłopaka
b) w październiku – Dzień Edukacji Narodowej
c) w listopadzie – szkolne Andrzejki
d) w grudniu – szkolne Mikołajki i wigilie klasowe
e) w lutym – szkolne Walentynki.
Dzięki zaangażowaniu uczniów naszej Szkoły i ich rodziców wraz z Samorządem Uczniowskim Gimnazjum nr 2 udało nam się przeprowadzić w naszej Szkole kiermasze:
- Andrzejkowy (podczas którego można było nabyć ciasto z wróżbą)
- Świąteczny (na którym mogliśmy kupić przepiękne ozdoby i kartki świąteczne)
oraz Walentynkowy.
Całkowity dochód został przekazany na cele charytatywne, między innymi na tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.