Pages

Teatry szkolne

Ostatnia aktualizacja strony: 12.06.2017

 

Zespół Teatralny "My" prowadzony przez pana Jacka Bruździaka

Zespół Teatralny "My" działa od ponad 25 lat przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Od początku swego istnienia prowadzony jest przez mgr Jacka Bruździaka.
W pracach koła teatralnego uczestniczą przede wszystkim uczniowie kamiennogórskich szkół średnich, chociaż w osta­tnich latach na scenie pojawiają się również gimnazjaliści. Przez wszystkie lata bardzo licznie w zespole reprezentowana jest młodzież naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
Ostatnie spektakle:
- "Jesień, zima, zima, wiosna..." (2012) - zobacz zdjęcia;
- "Ballada o dwóch siostrach" (2013) - zobacz zdjęcia.
- "Pod Pikadorem" (2015) - zobacz zdjęcia.
- "Niewidzialni" (2016) - zobacz zdjęcia.
- "Gdzie jest Bohema?" (2017) - zobacz zdjęcia.

 

Zespół Teatralny "Pod Jednym Dachem" prowadzony przez panią Lidię Drozdowską i panią Marzenę Szewczyk

Zespół teatralny "Pod Jednym Dachem" powstał w 2003 roku z inicjatywy pani mgr Lidii Drozdowskiej i uczniów Gimnazjum nr 2. Debiutował przedstawieniem pt. "O czapli, co każdy z nas nią bywa".
Od 2004 roku w pracę grupy zaangażowana jest także pani mgr Marzena Szewczyk. Członkowie zespołu współtworzą scenariusze przedstawień i czynnie uczestniczą w tworzeniu dekoracji i projektowaniu kostiumów, zajmują się także opracowaniem muzycznym. W przygotowywanych spektaklach wykorzystują zarówno tradycyjne jak i nowoczesne środki wyrazu, nagrywają filmy, przygotowują prezentacje multimedialne. Wśród młodych aktorów odnajdujemy uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Na swoim koncie mają takie przestawienia jak:
- "O czapli, co każdy z nas nią bywa" (2004)
- "Kochać, jak to łatwo powiedzieć" (2005)
- "(Nie)kontrolowane rozmowy" (2006)
- " A miało być tak pięknie…" (2007),
- " Dlaczego ja?" (2008)
- "Serenada" (2010)
- "Historia z butem w tle" (2011) - zobacz zdjęcia.
- "Ciało" (2014) - zobacz zdjęcia.
- "Demon i panna Prym" (2015) - zobacz zdjęcia.
- "Kandydatki na żonę" (2016) - zobacz zdjęcia.
Trupa teatralna wielokrotnie uczestniczyła w różnych konkursach i przeglądach, m.in Dolnośląskim Przeglądzie Form Teatralnych F-art w Kłodzku, uzyskując wyróżnienia, a także zajmując zaszczytne I miejsce.