Pages

Nasza współpraca z zagranicą

Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2019

 

O współpracy kila słów...

 • 30.05.-06.06.2019 - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - wizyta naszych uczniów w szkole partnerskiej w Rottweil (Badenia-Wirtem­bergia) - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.
 • 13-20.05.2019 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, już po raz siedemnasty, gościła u nas młodzież z Niemiec. Tym razem byli to uczniowie z Rottweil (Badenia-Wirtembergia/Niemcy), którą opiekowali się pan Christoph Kirschler (język niemiecki, religia); koordynator projektu po stronie niemieckiej oraz Georg Fröhlich (język niemiecki, religia). Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawował tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomagała go pani Anita Waluch wraz z grupą uczniów z naszego Liceum, którzy gościli u siebie w domach koleżanki i kolegów z Niemiec.
  [Sprawozdanie z polsko-niemieckiej wymiany młodzieży - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj].
 • 29.04.-04.05.2019 - grupa uczniów z naszego Liceum w ramach realizacji międzynarodowego projektu w progra­mie Erasmus+ przebywała pod opieką pani Elżbiety Jaszek i pani Danuty Ruchały w Olsvikasen Videregaende Skole w Bergen (w Norwegii). Podczas wyjazdu uczniowie między innymi kształcili kompetencje językowe, poznawali obszary chronione w okolicach Bergen i poznawali kulturę norweską.
 • 09-15.10.2018 - w naszej Szkole przebywała grupa uczniów i ich opiekunów z włoskiej szkoły z Imperii, którzy przyjechali do nas ramach realizacji projektu norwesko-polsko-włoskiego w programie Erasmus+.
  Włoska młodzież mieszkała podczas pobytu w Polsce w domach swoich polskich koleżanek i kolegów i realizowała wspólnie z grupą uczniów z naszego LO program edukacyjno-naukowy przewidziany w projekcie.
  Opiekunami z uczniów ze strony naszego Liceum są panie Elżbieta Jaszek i Danuta Ruchała.
  [Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
 • 04-11.06.2018 - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - wizyta naszych uczniów w szkole partnerskiej w Rottweil (Badenia-Wirtem­bergia) - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.
 • 10-17.05.2018 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, już po raz szesnasty, gościła u nas młodzież z Niemiec. Tym razem byli to uczniowie z Rottweil (Badenia-Wirtembergia/Niemcy), którą opiekowali się pan Christoph Kirschler (język niemiecki, religia); koordynator projektu po stronie niemieckiej oraz Georg Fröhlich (język niemiecki, religia). Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawował tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomagała go pani Anita Waluch wraz z grupą uczniów z naszego Liceum, którzy gościli u siebie w domach koleżanki i kolegów z Niemiec.
  [Sprawozdanie z polsko-niemieckiej wymiany młodzieży - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj] oraz tutaj].
 • 04-10.03.2018 - 9 uczniów z naszego Liceum poleciało pod opieką pań Elżbiety Jaszek i Danuty Ruchały do za­przyjaźnionej szkoły w Imperii (Włochy) w ramach projektu rozwijającego kompetencje językowe, przyrodnicze oraz mate­matyczno-informatyczne, realizowanego w ramach programu ERASMUS+.
  [Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
  Relacja uczestnika wyjazdu:
  W dniach 04-10.03.2018 dziewięcioro uczniów naszego Liceum pod opieką dwóch nauczycielek - pań Elżbiety Jaszek  Danuty Ruchały - odwiedziło szkołę partnerską w Imperii we Włoszech. Była to pierwsza szkolna wycieczka samolotowa naszych uczniów. Wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus+ KA2 Partnerstwa Strategiczne Szkół, który jest w całości finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Wraz z naszym Liceum, w programie biorą udział jeszcze dwie szkoły: wspomniana powyżej szkoła włoska Liceo C.Amoretti z Imperii i szkoła norweska Olsvikåsen Videregående Skole z Bergen. Celem całego projektu jest podniesienie kompetencji językowych, przyrodniczych i matematycznych naszych uczniów, a także ich świadomości w zakresie ochrony przyrody. Udział w projekcie umożliwi wszystkim uczestnikom starania o przyznanie Europejskiego Paszportu Umiejętności oraz pozwoli na pokonanie barier kulturowych, językowych i personalnych.
  Przez 5 dni nasza młodzież mieszkała u goszczących ich rodzin włoskich. Wraz ze swoimi kolegami z miejscowej szkoły poznawali najważniejsze dla regionu Imperii strefy i parki przyrody chronionej, uczestniczyli w prelekcjach na temat wpływu rzadkich gatunków roślin i zwierząt na całą biosferę. Pracowali "in situ" zbierając i prze­twarzając informacje dotyczące kluczowych gatunków oraz rozmawiali o potrzebie ujednolicenia działań w całej Europie, w celu zapewnienia właściwej ochrony zagrożonym gatunkom. Oprócz intensywnej pracy młodzież miała też czas na zwiedzanie Imperii i wybrzeża liguryjskiego. Szczególną uwagę uczestników wyjazdu przyciągnęło drugie co do wielkości oceanarium w Europie (Genua) oraz rodzinny dom Krzysztofa Kolumba.
 • 18-21.10.2017 - w bieżącym roku szkolnym nasz Zespół Szkół Ogólnokształcących rozpoczął kolejną międzynarodową współpracę, tym razem w projekcie realizowanym ze szkołami z Włoch i Norwegii w ramach programu Erasmus+. Główne założenia projektu zakładają poprawę umiejętności i kompetencji uczniów, znajdujących się na liście europejskich ram odniesienia, które dotyczą podstawowych umiejętności z zakresu matematyki i nauk ścisłych, umiejętności w dziedzinie technologii cyfrowej oraz umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego.
  W dniach 18-21 października 2017 odbyło się w Bergen (Norwegia) pierwsze międzynarodowe spotkanie nauczycieli pracujących nad tym projektem. W spotkaniu brali udział przedstawiciele naszego Liceum Ogólnokształcącego - pani Elżbieta Jaszek, pani Aleksandra Malinowska i pani Danuta Ruchała, nauczyciele z Państwowego Liceum im. Carlo Amorettiego we Włoszech oraz pedagodzy z Olsvikasen Videregaende Skole z Norwegii. Podczas spotkania zostały ustalone terminy wymian grup uczniów z poszczególnych szkół oraz terminy kolejnych międzynarodowych spotkań nauczycieli oraz zaplanowano działania potrzebne do realizacji projektu, jakie musi podjąć każda ze szkół partnerskich.
  Nauczyciele norwescy zapoznali pozostałych uczestników spotkania z systemem edukacyjnym w Norwegii, zapre­zentowali zaplecze dydaktyczne szkoły oraz pokazali możliwości różnych urządzeń technicznych stosowanych przez nich w pracy na lekcji lub w terenie. Odbyła się również prelekcja na temat organizacji lekcji w terenie oraz ich przepro­wadzania.
  [Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
 • 26.05.-02.06.2017 - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - wizyta naszych uczniów w szkole partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtem­bergia) - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.
 • 01-08.04.2017 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, już po raz piętnasty, gościła u nas młodzież ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy), którą opiekowali się pani Jutta Schmidt (nauczycielka języka angielskiego i historii) oraz pan Thomasem Laudes (nauczyciel biologii i chemii). Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawował tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomagała go pani Anita Waluch wraz z grupą uczniów z naszego Liceum, którzy gościli u siebie w domach koleżanki i kolegów z Niemiec.
  [Sprawozdanie z polsko-niemieckiej wymiany młodzieży - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj]
 • 08-15.06.2016 - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - wizyta naszych uczniów w szkole partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtem­bergia) - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.
 • 06-13.05.2016 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, już po raz czternasty, gościła u nas młodzież ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy), którą opiekowali się pan Klaus Schmidt (nauczyciel historii i wychowania fizycznego). Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawował tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomagała go pani Dorota Zieleń wraz z grupą uczniów z naszego Liceum, którzy gościli u siebie w domach koleżanki i kolegów z Niemiec.
  [Sprawozdanie z polsko-niemieckiej wymiany młodzieży - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj]
 • 07-14.06.2015 - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - wizyta naszych uczniów w szkole partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtem­bergia) - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.
 • 09-16.05.2015 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, już po raz trzynasty, gościła u nas młodzież ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy), którą opiekowali się pan Klaus Schmidt (nauczyciel historii i wychowania fizycznego) oraz pan Christoph Kirschler (nauczyciel języka niemieckiego i religii). Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawował tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomagała go pani Marcelina Szwaja wraz z grupą uczniów z naszego Liceum, którzy gościli u siebie w domach koleżanki i kolegów z Niemiec.
  [Sprawozdanie z polsko-niemieckiej wymiany młodzieży - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj]
 • 25.05-01.06.2014 - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - wizyta naszych uczniów w szkole partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtem­bergia) - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.
 • 08-15.05.2014 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, już po raz dwunasty, gościła u nas młodzież ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy), którą opiekowali się pan Klaus Schmidt (nauczyciel historii i wychowania fizycznego) oraz pan Christoph Kirschler (nauczyciel języka niemieckiego i religii). Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawował tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomagała go pani Marcelina Szwaja wraz z grupą uczniów z naszego Liceum, którzy gościli u siebie w domach koleżanki i kolegów z Niemiec.
  [Sprawozdanie z polsko-niemieckiej wymiany młodzieży - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj]
 • 27.04.-03.05.2014 - sześciu uczniów naszego Liceum pod opieką pani Elżbiety Syrek i pani Anity Waluch wzięło udział w Luksemburgu w Europejskim Spotkaniu Ekologicznym "Think globaL, Act LocAL". W Spotkaniu wzięły udział delegacje ze szkół z Luksemburga, Niemiec, Polski i Węgier.
 • 11.04.2014 - 25 uczniów pod opieką pana Roberta Kosińskiego uczestniczyło w wycieczce do Drezna organizowanej w ramach przygotowań do projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej we współpracy ze szko­łą w Schrambergu w Niemczech.
 • 23-30.03.2014 - grupa uczniów działających w Zespole Teatralnym "My" przebywała pod opieką swojego instruktora pana Jacka Bruździaka - Dyrektora naszego Zespołu i pani Elżbiety Syrek z wizytą do Wolfenbüttel (Niemcy) partnerskim mieście Kamiennej Góry. W ramach organizowanych tam prezentacji teatralnych Zespół wystawił swój spektakl pt. "Balla­da o dwóch siostrach".
  (Informacje w o wizycie w wersji niemieckojęzycznej na stronie WOLFENBÜETTELHEUTE.DE.)
 • 23-29.03.2014 - uczniowie z klasy 1d naszego Liceum uczestniczyli w Niedamirowie (Polska) i Grosshenners­dorfie (Nie­mcy) w międzynarodowych warsztatach organizowanych w ramach projektu Lanterna Futuri prowa­dzonego przez "Dom Trzech Kultur" w Niedamirowie. W warsztatach tradycyjnie uczestniczyła młodzież z Czech, Niemiec i Polski
 • 24.11.-30.12.2013 - uczniowie klasy 1c naszego Liceum uczestniczyli w tygodniowych warsztatach zorganizo­wanych w ramach interkulturowego projektu edukacyjnego "Lanterna Futuri" realizowanego od wielu lat przez Dom Trzech Kultur w Niedamirowie wraz z czeskimi i niemieckimi partnerami.
  Podobnie jak w ostatnich latach warsztaty odbyły się w niemieckim Grosshennersdorfie (sztuka akcji, fotografia) oraz w polskim Niedamirowie (teatr, muzyka i tekst), a ich uczestnikami byli uczniowie z naszego Liceum oraz ich czescy i nie­mieccy rówieśnicy.
  Zobacz:
  - końcowa prezentacja warsztatów w Niedamirowie film w serwisie YouTube
  - galeria zdjęć z warsztatów w Grosshennersdorfie.
 • 03-10.06.2013 - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - wizyta naszych uczniów w szkole partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtem­bergia) - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.
 • 10-17.05.2013 - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - wizyta uczniów ze szkoły partnerskiej ze Schramberga (Badenia-Wirtem­bergia) - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.
 • 17-23.03.2013 - odbyły się warsztaty w ramach projektu Lanterna Futuri w Polsce (Niedamirów) i Niemczech (Herrnhut i Grohennersdorf), w których brali udział uczniowie klasy 1d naszego Liceum. W czasie zajęć nasi uczniowie współpracowali ze swoimi koleżankami i kolegami z Czech oraz Niemiec. Poszczególne grupy uczniów brały udział między innymi w warsztatach: filmowych, fotograficznych, muzycznych, teatralnych, "tekst, dźwięk, stół". [Kilkadziesiąt zdjęć z warsztatów tutaj.]
 • 24.11.-01.12.2012 - odbyły się warsztaty w ramach projektu Lanterna Futuri w Polsce i Niemczech, w których brali udział uczniowie klasy 1c naszego Liceum. 9 uczennic wybrało się do Niedamirowa na warsztaty foto­graficzne (prowadzący zajęcia: Mischa Bauerová i Sebastian Klebaniuk) oraz sztuki akcji (Mila Burghard i Melissa Wagner). 14 uczniów pojechało do Grosshennersdorfu na warsztaty teatralne (Vessela Radeva), muzyczne (Mattef Kuhlmey i Ivan Paisrt) oraz dziennikarskie (Martin Benda i Olaf). W czasie zajęć warsztatowych nasi uczniowie współpracowali ze swoimi koleżankami i kolegami z Czech oraz Niemiec.
  [Kilkadziesiąt zdjęć z warsztatów tutaj.]
 • 13-20.06.2012 - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - wizyta naszych uczniów w szkole partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtem­bergia) - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.
 • 10-17.05.2012 - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - wizyta uczniów ze szkoły partnerskiej ze Schramberga (Badenia-Wirtem­bergia) - plik .PDF, tekst: Robert Kosiński; zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.
 

Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży

Jest to projekt wymiany młodzieży licealnej pomiędzy szkołami partnerskimi w Kamiennej Górze (ZSO w Kamiennej Górze) i w Schrambergu na południu Niemiec (Schramberg Gymnasium). Geneza tej współpracy pomiędzy naszymi szkołami sięga wstecz do roku 2001, kiedy to po raz pierwszy nauczycielka języka niemieckiego pani Barbara Mrożek-Lubieniecka nawiązała współpracę z niemiecką szkołą w Schrambergu i zorganizowała wymianę po polskiej stronie kolejno w latach: 2002, 2004, 2005 i 2006. Obecnie koordynatorem projektu po stronie polskiej, po przejściu pani Barbary Mrożek-Lubienieckiej na emeryturę, jest pan Robert Kosiński, nauczyciel języka angielskiego, który organizuje wymianę młodzieży od roku 2008.
Obecny koordynator projektu w naszej Szkole, organizował wymianę w roku:
- 2008 z panią Danutą Borko (obecnie pani Ruchała),
- 2009 z panią Dorotą Zieleń,
- 2010 z panią Marceliną Bródką (obecnie pani Szwaja) i panią Justyną Wojtkiewicz,
- 2011 z panią Marceliną Bródką (obecnie pani Szwaja),
- 2012 z panią Dorotą Zieleń.
W wymianie mogą brać udział uczniowie klas pierwszych LO, w przypadku istnienia wolnych miejsc, mile widziani są również uczniowie klas drugich.
Celem wymiany młodzieży jest promowanie międzynarodowych kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi z obu krajów, poznawanie kultury, tradycji i realiów życia obu narodów, rozwijanie umiejętności językowych oraz obalanie pewnych stereotypów.
Projekt jest w dużym stopniu dofinansowywany przez POLSKO-NIEMIECKĄ WSPÓŁPRACĘ MŁODZIEŻY (PNWM)/EURO­REGION NYSA, reszta środków finansowych pochodzi z wkładu własnego uczniów.
Głównymi warunkami wzięcia udziału w projekcie wymiany są:

 • przyjęcie pod swój dach niemieckiego partnera (płeć nie gra roli) na czas trwania wymiany po stronie polskiej, zapewnienie mu noclegu i wyżywienia oraz towarzyszenie mu podczas jego pobytu w Polsce. Ten sam partner gości potem naszego ucznia u siebie w Niemczech na identycznych zasadach;
 • poniesienie kosztu własnego w ramach całego projektu;
 • umiejętność posługiwania się językiem niemieckim lub angielskim w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.
 • mile widziane poczucie humoru, chęć przeżycia przygody, doznania ciekawych wrażeń, pozytywne nastawienie do życia.

Grupa niemieckich uczniów wraz z opiekunami zazwyczaj jako pierwsza przyjeżdża do Polski na tydzień w maju każdego roku i uczestniczy z naszą młodzieżą w bogatym programie w naszym regionie (wizyta w naszej Szkole, zwiedzanie Kamiennej Góry i okolic oraz ważniejszych atrakcji Dolnego Śląska (Wrocław, Kotlina Kłodzka, Książ, wyprawa na Śnieżkę itp.), w programie również rozgrywki sportowe, czy wspólne grillowanie.
Następnie grupa polskich uczniów jedzie z rewizytą do Niemiec w czerwcu i z tamtejszą młodzieżą (z wcześniej poznanymi partnerami) uczestniczy w przygotowanym przez stronę niemiecką programie (w ofercie gospodarzy są: w Schrambergu: poznanie szkoły, zwiedzanie ratusza, rozgrywki sportowe, w Strasburgu: wizyta w Europarlamencie i zwiedzanie miasta, w Stuttgarcie: zwiedzanie Muzeum Mercedesa i spacer po mieście, w Konstancji: Jezioro Bodeńskie (również pobyt na wyspie Reichenau na samym jeziorze), Rottweil (historyczna starówka) oraz Gutenstein-Sigmaringen (spływ kajakowy po Dunaju, będącym w tamtych terenach jeszcze niewielką rzeką)
Przy wyborze partnera wymiany organizatorzy pozostawiają uczestnikom projektu swobodę wyboru. Najpierw wszyscy, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej wypełniają formularz nazwany PERSONAL PROFILE (w programie WORD), podając w nim pewne informacje na swój temat oraz wklejając swoje zdjęcie, następnie pliki zebrane w jednym folderze trafiają do drugiej strony pocztą elektroniczną. W ten sposób każdy uczestnik wymiany ma informacje o innych i może zacząć kontaktować się z dowolną osobą z drugiego kraju za pomocą jednego z wspólnie ustalonych komunikatorów internetowych: ICQ, MSN, czy SKYPE. W ten sposób uczniowie z obu krajów dobierają się w pary.
Podczas trwania obu części wymiany, młodzież uczestnicząca w tym międzynarodowym projekcie zwolniona jest z zajęć szkolnych i przez cały czas przebywa w towarzystwie swoich zagranicznych partnerów.
[tekst: Robert Kosiński]

 

Lanterna Futuri

Oficjalna strona Projektu Lanterna Futuri
Blog Lanterna Futuri

Lanterna Futuri to interkulturowy projekt edukacyjny integrujący uczniów i nauczycieli z pogranicza Niemiec, Polski i Czech. W projekcie bierze udział wiele szkół czeskich, niemieckich i polskich. Wśród nich od roku 2004 szkoły w Löbau (wcześniej w Herrn­hut), Czeskiej Lipie i nasza szkoła z Kamiennej Góry współpracują ze sobą i spotykają się na war­sztatach artystycznych.
Celem spotkań jest wzajemne poznanie się, kształtowanie i doskonalenie umiejętności w różnych dziedzinach, rozwijanie kreatywności, odkrywanie własnego potencjału, uczenie się odpowiedzialności i współpracy w grupie między­narodowej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie pokrywają tylko niewielką część kosztów całego przedsięwzięcia.
Organizatorami spotkań są:
- Begegnungszentrum i Dreieck e. V.-Grosshennersdorf
- Dom Trzech Kultur w Niedamirowie
- stowarzyszenie Rodowitz z Czeskiej Lipy.
W latach 2004-2006 w warsztatach mógł uczestniczyć każdy uczeń naszej szkoły zainteresowany jedną z dyscyplin: muzyka, film, sztuki plastyczne, design, dziennikarstwo, fotografia, teatr. Od roku 2006 projekt przybrał nieco inną formę - spotykają się całe klasy z trzech szkół, tym samym w projekcie uczestniczą rówieśnicy, a warsztaty stały się sta­łym elementem działania naszego Liceum.
Spotkania odbywają się dwa razy w roku. W przypadku naszych uczniów jesienią uczestniczy w nich pierwsza klasa o nachyleniu językowym, wiosną wyjeżdża także klasa pierwsza - ta, która zdobyła w I półroczu najwięcej punktów na licealnej liście rankingowej.
Obecnie warsztaty odbywają się w dwóch miejscach jednocześnie (w Grosshennersdorfie i Niedamirowie) i trwają 7 dni. Spośród proponowanych zajęć uczniowie mogą wybrać: teatr, muzykę, sztukę akcji, fotografię lub "słowo-język-tekst".
Przy projekcie zaangażowanych jest wiele osób: instruktorów, tłumaczy, nauczycieli. Koordynacją działań projektu Lanterna Futuri w naszym Liceum zajmują się:
- pan Maciej Latawiec,
- pani Dorota Zieleń.
Wcześniej duży wkład w udział naszych uczniów w projekcie wnieśli:
- pani Małgorzata Krupa (obecnie na emeryturze),
- pan Władysław Krupa (obecnie na emeryturze; nadal często pełni rolę opiekuna w czasie warsztaów),
- pani Agata Żochowska (obecnie nie pracuje w naszej Szkole).
Projekt Lanterna Futuri otrzymał w Pradze w 2008 roku Europejską Nagrodę Językową "Label", która jest przyznawana za innowacyjne projekty wspierające naukę języków obcych, a także pośredniczą w kontaktach różnych kultur.
W tym samym roku projekt Lanterna Futuri był przedstawiony na konferencji w Brukseli, jako przykład międzynarodowej współpracy między szkołami i organizacjami pozaszkolnymi w zakresie rozwijania kompetencji multikulturowych. Konferencja ta otwierała nowy program Comenius Regio Partnership. w konferencji uczestniczyło 240 przedstawicieli polityki oświatowej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.
[tekst: Dorota Zieleń]

 

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół

rok szkolny 2001/ 2002
tytuł projektu: "Euro - szanse i ryzyka nowej waluty"
szkoły uczestniczące:
1. ZSO w Kamiennej Górze
2. Friedrich-Wilhelm-Gymnasium w Trewirze (Niemcy)
3. Athenee de Luxemburg (Luksemburg)
Krótki opis:
zapoznanie uczniów z zagadnieniami związanymi z wprowadzeniem pierwszej wspólnej waluty europejskiej "euro". Uczniowie zajmowali m.in. takimi pytaniami jak:
- Co nam daje wspólny środek płatniczy?
- Jakie obawy towarzyszą wprowadzeniu wspólnej waluty?
Celem projektu było również przybliżenie zagadnień europejskich w związku z planowaną integracją krajów Europy Środkowej i Wschodniej z krajami UE. Podsumowanie projektu w formie wystawy przedstawiającej historię pieniądza.
W czasie realizacji projektu odbyły się wizyty naszych delegacji w Niemczech i Luksemburgu.
rok szkolny 2004/2005 oraz 2005/2006
tytuł projektu: "Miara wszystkich rzeczy"
szkoły uczestniczące:
1. ZSO w Kamiennej Górze
2. Gymnasium Canisianum w Lüdinghausen (Niemcy)
3. Athenee de Luxemburg (Luksemburg)
4. Lycée Hélène Boucher w Thionville ( Francja)
Krótki opis:
Pomiarem, mierzeniem, porównywaniem miar i ilości zajmowali się uczniowie naszej Szkoły na wielu przedmiotach lekcyjnych. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli badali i porównywali m.in.:
a) wielkości zwierząt i ich szybkość,
b) wielkości geograficzne
c) dokonało pomiarów wyników sportowych
d) zapoznało się z mierzeniem czasu (historia kalendarzy)
e) porównywało wielkości budowli na świecie
f) zrobiło zestawianie skutków wojen
Końcowym efektem przeprowadzanych badań, analiz są zestawienia w formie plakatów oraz prezentacji komputerowej.
Wyniki pracy naszej Szkoły zostały zaprezentowane w formie wystawy.
Wizyta delegacji naszego Liceum w Niemczech (warsztaty matematyczne poświęcone fraktalom) oraz we Francji i Lu­ksemburgu (zakończenie projektu wraz z uroczystym odsłonięciem zegara słonecznego - końcowego produktu pracy projektowej).
Wizyta delegacji z trzech szkół partnerskich w naszej Szkole w roku szkolnym 2004/2005.
rok szkolny 2009/2010 oraz 2010/2011
Tytuł projektu: "Od zmiany klimatu po zmianę zachowań"
Projekt realizowany był w ramach programu: "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół i fi­nansowany był ze środków Unii Europejskiej. Projekt trwał dwa lata (1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011).
W projekcie, oprócz naszej Szkoły, uczestniczyły szkoły z:
1. Luksemburga - Athenee de Luxemburg w Luksemburgu
2. Francji - Lycee Jeanne d’Arc w Nancy
3. Niemiec - Gymnasium Canisianum w Lüdinghausen.
W ramach prac nad projektem nasi uczniowie między innymi:

 • przeprowadzili wywiad z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze panią Joanną Pałkiewicz.
 • w 2009 r. uczestniczyli w spotkaniu roboczym w szkole Lündighausen (Niemcy)
 • w ramach obchodów Dnia Ziemi w 2010 r. zorganizowali zbiórkę starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • w 2010 r. uczestniczyli w spotkaniu roboczym w Nancy (Francja)
 • zorganizowali sesję popularno-naukową na temat "Ocieplenie się klimatu
 • gościli uczniów oraz nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół z Luksemburga, Lüdinghausen (Niemiecy) i Nancy (Francja), którzy przyjechali do nas na spotkanie W czasie wizyty odbyła się telekonferencja z absolwentem naszego Liceum, obecnie profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego, panem Sławomirem Tułaczykiem, który prowadzi między innymi badania zmian pokrywy lodowej na Antarktydzie, Grenlandii i Islandii.
 • w 2011 uczestniczyli w Luksemburgu w spotkaniu podsumowującym projekt.

Koordynatorem wszystkich wyżej wymienionych projektów w naszej Szkole była pani Elżbieta Syrek.