Pages

*** ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM ***

Wycieczki szkolne

Ostatnia aktualizacja strony: 22.06.2015

 

Wycieczki od 02.01.2012

19-21.06.2015 - uczniowie z klasy 2b naszego Gimnazjum w ramach wycieczki do Wielkopolski poznają historię i walo­ry turystyczne Poznania - stolicy wielkopolski oraz Rogalina. Opiekunami uczniów są panowie Wiesław Kozłowski i Hie­ronim Mader (wychowawca klasy).
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
19.06.2015 - uczniowie z klasy 2c naszego Gimnazjum w ramach poznawania terenów powiatu kamiennogórskiego oraz integracji zespołu klasowego byli na rajdzie pieszym na trasie: Kamienna Góra - Bukówka - Pa­protki - Zadzierna - Błaż­kowa - Kamienna Góra. Opiekunami uczniów były panie Halina Jacyno (wychowawczyni klasy) i Marta Malich.
19.06.2015 - uczniowie z klasy 1c naszego Gimnazjum byli na pieszej wycieczce, której celem było gospodarstwo agro­turystyczne w Dębrzniku, gdzie klasa uczestniczyła w lekcji jazdy konnej oraz zorganizowała ognisko. Opiekunami uczniów były panie Magdalena Rams i Marcelina Szwaja (wychowawczyni klasy).
18.06.2015 - 19 uczniów z klasy 3b Gimnazjum wraz ze swoja wychowawczynią panią Lidią Drozdowską było na wyciecz­ce we Wrocławiu. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi byli w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz bawili się w "City Paintball".
15-17.06.2015 - 24 uczniów z klasy 2e naszego Liceum pojechało na wycieczkę krajoznawczo-turystyczną w Karkono­sze. Opiekunami uczniów są pan Adam Nowak (wychowawca) i ksiądz Krzysztof Paszkiewicz.
15.06.2015 - 43 uczniów z klas 1d i 1e naszego Liceum pojechało w ramach edukacji regionalnej i filmowej na wyciecz­kę do Wałbrzycha. Podczas wyjazdu uczniowie wraz z opiekunami między innymi:
- poznali historię wydobywania węgla na Dolnym Śląsku
- zwiedzili Centrum Nauki i Sztuki "Stara Kopalnia"
- obejrzeli film w multikinie sieci Cinema City na terenie Galerii Victoria.
Opiekunami uczniów był pan Radosław Brymerski (wychowawca klasy 1d) i pani Marzena Szewczyk (wychowawca klasy 1e).
10.06.2015 - klasa 2b Liceum pojechała pod opieką pana Mikołaja Marcińca (wychowawca klasy) i pani Doroty Zieleń na wycieczkę do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi:
- dowiedzieli się, jakie działania podejmuje się w celu odnowy lasów sudeckich,
- zapoznali się z zadaniami i działalnością Leśnego Banku Genów,
- chemiczne badali czystość wody.
09.06.2015 - 23 uczniów z klasy 1c Liceum pojechało pod opieką pani Doroty Dzielędziak (wychowawca klasy) i pani Henryki Płusy na wycieczkę do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi:
- zapoznali się z zadaniami i działalnością Leśnego Banku Genów,
- dowiedzieli się, jakie działania podejmuje się w celu odnowy lasów sudeckich,
- chemiczne badali czystość wody.
03-04.06.2015 - 43 uczniów z klas 1b i 2b naszego Gimnazjum oraz 1b Liceum pojechało w ramach edukacji regio­nalnej na wycieczkę do Wrocławia. Podczas wyjazdu uczniowie wraz z opiekunami między innymi:
- zwiedzali Stare Miasto,
- byli w ogrodzie botanicznym
- obejrzeli spektakl pt. "Kotlina" w Teatrze Polskim
- odbyli rejs statkiem po Odrze
oraz bawili się w "Kwaterze Głównej - Laser Tag".
Opiekunami uczniów były pani Sylwia Gawerda (wychowawca klasy 1b LO), pani Anna Postawa i pani Danuta Ruchała.
03.06.2015 - uczniowie z klasy 2b naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej i historycznej zwiedzili w Krzeszowie: kościół klasztorny (bazylikę mniejszą) pw. Wniebowzięcia NMP - z lat 1728-1735, mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich, kościół pomocniczy pw. św. Józefa - z lat 1690-1696 oraz w Chełmsku Śląskim zabytkowy rynek i zespół drewnianych domów tkaczy z 1707 r. (inaczej zwany domami "12 Apostołów"). Na zakończenie uczniowie wzięli udział w zajęciach integracyjnych.
Opiekunami uczniów byli pan Wiesław Kozłowski i pan Mikołaj Marciniec (wychowawca klasy).
02.06.2015 - uczniowie z klasy 1a naszego Gimnazjum pojechali w ramach edukacji regionalnej na wycieczkę do Wroc­ławia. Podczas wyjazdu między innymi zwiedzali Stare Miasto, byli w Afrykarium oraz bawili się w "Kwaterze Głównej - Laser Tag".
Opiekunami uczniów były pani Beata Czyczkan i pani Dorota Sadowska (wychowawca klasy).
29.05-06.06.2015 - 55 uczniów z klas 1b, 2a, 3a, 3b i 3c naszego Gimnazjum pojechało na wycieczkę do Chorwacji. Podczas wyjazdu ich bazą pobytową będzie Trogir, skąd grupa będzie wyjeżdżać na jednodniowe wycieczki poznając środowisko geograficzne, historię i zabytki Dalmacji. Opie­kunowie uczniów to: pani Monika Babik, pani Monika Brei­tenfellner-Pasiut, pani Katarzyna Filip-Murawska, pani Anita Waluch.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
29-30.05.2015 - 53 uczniów z klas 1d i 1e naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej i historycznej pojechało na wycieczkę szlakiem lokalnych warowni na trasie Kamienna Góra - Chojnik - Siedlęcin - Bolków - Kamienna Góra. Opie­kunowie uczniów to: pani Beata Czyczkan, pani Marzena Szewczyk (wychowawca klasy 1e) i pan Radosław Brymerski (wychowawca klasy 1d).
25.05.2015 - grupa 27 uczniów z klas 1a, 1c i 2a naszego Gimnazjum była na wycieczce w Dreźnie i Parku Narodowym Saskiej Szwajcarii, gdzie mieli okazję zobaczyć Bastei, czyli formację skalną stanowiąca jedną z największych atrakcji turystycznych tego Parku. W czasie wyjazdu uczniowie zapoznali się z historią i architekturą Drezna oraz mieli okazję podziwiać piękno przyrody na przykładzie Bastei.
Opiekunkami uczniów były panie: Monika Babik i Marcelina Szwaja.
11.05.2014 - nasz Zespół odwiedziła grupa młodzieży z Niemiec, która w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży gości u nas już po raz trzynasty. Są to uczniowie ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy), którą opiekują się pan Klaus Schmidt (nauczyciel historii i wychowania fizycznego) oraz pan Christoph Kirschler (nauczyciel języka niemieckiego i religii). Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawuje tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomagają go panie Marcelina Szwaja i Dorota Zieleń wraz z grupą uczniów z naszego Liceum, którzy goszczą u siebie w domach koleżanki i kolegów z Niemiec od 9 do 16 maja br.
W auli szkolnej oficjalnego przywitania gości dokonała Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Małgorzata Krzyszkowska oraz Dyrektor naszego Zespołu pan Jacek Bruździak. Po części oficjalnej goście zostali oprowadzeni po naszej Szkole przez pana Dyrektora, który opowiadał im między innymi o polskim systemie edukacji oraz o wybranych aspektach działalności naszego LO.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
21-22.04.2015 - 31 uczniów z klasy 1e Liceum wzięła udział w dwudniowych warsztatach w ośrodku edukacyj­nym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Opiekunkami uczniów były panie Beata Czyczkan i Marzena Szewczyk (wychowawca klasy).
11.04.2015 - 62 uczniów z klas 3a, 3c, 3d, i 3e Liceum obejrzało spektakl pt. "Dziady cz. III" w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
Opiekunami uczniów podczas wyjazdu były panie: Jolanta Buczek, Aleksandra Piątkowska, Aldona Siemieniec-Oleksy.
11.04.2015 - 35 uczniów z 1b, 1c, 2c, 3b naszego Gimnazjum oraz 1d, 1e, 2d i 3b Liceum uczestniczyło na Uniwer­sytecie Wrocławskim w tzw. "Drzwiach Otwartych" tej uczelni. Podczas wyjazdu uczniowie wysłuchali wybranych wykładów i wzięli udział w zajęciach warsztatowych.
Opiekunami uczniów podczas wyjazdu były panie: Sylwia Gawerda i Jolanta Myśliwiec.
10.04.2015 - 104 uczniów z klas 1a, 1c, 1d, 2c i 2d Liceum obejrzało spektakl. pt. "Męczennicy" w reżyserii Anny Augu­stynowicz na scenie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.
Opiekunami uczniów byli: pani Wiesława Kurnyta, pan Hieronim Mader, pani Aleksandra Piątkowska.
31.03.2015 - 159 uczniów z klas 1b, 1c, 2b i 2c Gimnazjum oraz 1b i 2e Liceum obejrzało spektakl. pt. "Don Juan" na scenie jelenio­górskiego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida.
Opiekunami uczniów byli: pani Katarzyna Filip-Murawska, pani Sylwia Gawerda, pani Halina Jacyno, pan Hieronim Mader, pani Jolanta Myśliwiec, pani Marcelina Szwaja.
24.03.2015 - uczniowie z klasy 2a naszego Liceum byli na wycieczce we Wrocławiu. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi w ramach edukacji teatralnej obejrzeli spektakl pt. "Okno na parlament" w Teatrze Polskim oraz zwiedzali gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Opiekunami uczniów były panie Jolanta Myśliwiec i Danuta Ruchała.
22-28.03.2015 - uczniowie klasy 1e naszego Liceum uczestniczą w tygodniowych warsztatach zorganizowanych w ra­mach interkulturowego projektu edukacyjnego "Lanterna Futuri" realizowanego od wielu lat przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie wraz z czeskimi i niemieckimi partnerami.
Warsztaty tradycyjnie odbywają się w niemieckim Grosshennersdorfie oraz w polskim Niedamirowie, a ich uczestnikami są uczniowie z naszego Liceum oraz ich czescy i niemieccy rówieśnicy.
21.03.2015 - 22 uczniów z klas 1a, 1b, 2c, 3a, 3c naszego Gimnazjum oraz z klas 1d, 1e, i 2e naszego LO wzięło udział we Wrocławiu w wykładkach i Dniu Delty zorganizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wroc­ławskiego.
Opiekunami uczniów były panie Katarzyna Filip-Murawska i Jolanta Myśliwiec.
08.03.2015 - 50 uczniów z klas 1a, 2a, 2c, 2e i 3a naszego Liceum uczestniczyło w wycieczce do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi wzięli udział w wy­kładzie wygłoszonym w ramach "Spotkań w Nehringu" w instytucie polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym.
Opiekunami uczniów były panie: Elżbieta Gałczyńska-Wiatr, Aleksandra Piątkowska oraz Aldona Siemieniec-Oleksy.
27.02.2015 - uczniowie z klas 1b, 2b i 2c naszego Gimnazjum w ramach edukacji teatralnej obejrzeli w jeleniogórskim Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida spektakl pt. "Miedzianka", który jest adaptacją sceniczną reportażu Filipa Springe­ra pt. "Miedzianka. Historia znikania".
Opiekunami uczniów były panie Halina Jacyno (wychowawca klasy 2c) i Jolanta Myśliwiec (wychowawca klasy 1b) oraz pan Hieronim Mader (wychowawca klasy 2b).
25-26.02.2015 - grupa uczniów z klasy 1d i 2d Liceum wzięła udział w dwudniowych warsztatach w ośrodku edukacyj­nym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Opiekunkami uczniów byli panowie Radosław Brymerski i Andrzej Przybytek.
24-25.02.2015 - grupa uczniów z klasy 2b i 2d Liceum wzięła udział w dwudniowych warsztatach w ośrodku edukacyj­nym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Opiekunkami uczniów byli panowie Zbi­gniew Drankowski i Mikołaj Marciniec.
13.02.2015 - uczniowie z klasy 3d naszego Liceum w czasie wyjazdu do Wrocławia wysłuchali na Politechnice Wrocław­skiej wykładu pani prof. Jadwiga Sołoducho oraz uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii. Opiekunem uczniów był pan Radosław Brymerski.
[Czytaj na stornie Politechniki Wrocławskiej: Czym jest miłość? Chemicznym oczarowaniem.]
15.12.2014 - uczniowie z klasy 3b naszego Gimnazjum w ramach integracji zespołów klasowych oraz edukacji regionalnej poje­chali na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi byli w Afrykarium oraz zwiedzili wrocławskie Stare Miasto.
Opiekunami uczniów były panie Lidia Drozdowska (wychowawca klasy) i Marzena Szewczyk.
11.12.2013 - uczniowie z klas 1a i 1b naszego Gimnazjum w ramach edukacji teatralnej obejrzeli w jeleniogórskim Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida spektakl na podstawie książki Karola Dickensa pt. "Opowieść wigilijna". Opiekunami uczniów były panie Jolanta Myśliwiec (wychowawca klasy 1b) i Marzena Szewczyk.
10.12.2014 - uczniowie z klas 1a i 1b Liceum w ramach integracji zespołów klasowych oraz edukacji regionalnej poje­chali na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi:
- byli w Afrykarium,
- zwiedzili wrocławskie Stare Miasto,
- bawili się we wrocławskiej Kwaterze Głównej - Laser Tag.
Opiekunami uczniów byli: pani Katarzyna Filip-Murawska (wychowawca klasy 1b), pani Sylwia Gawerda (wychowawca klasy 1b), pani Marta Malich oraz pani Anna Postawa.
09.12.2014 - uczniowie z klas 1b i 2c Gimnazjum w ramach integracji zespołów klasowych oraz edukacji regionalnej pojechali na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi:
- byli w Afrykarium,
- zwiedzili Halę Stulecia,
- odwiedzili Kiermasz Świąteczny na Wrocławskim Rynku,
- bawili się we wrocławskiej Kwaterze Głównej - Laser Tag
oraz udali się na do Manufaktury "Słodkie Czary-Mary", gdzie sami wykonali dla siebie cukrowe lizaki.
Opiekunami uczniów byli: pani Sylwia Gawerda, pani Halina Jacyno (wychowawca klasy 2c), pan Jarosław Kawerski i pani Jolanta Myśliwiec (wychowawca klasy 1b).
09.12.2014 - uczniowie z klas 1c i 2a Gimnazjum w ramach integracji zespołów klasowych oraz edukacji przyrodniczej i filmowej pojechali na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi byli w Afrykarium oraz obejrzeli film pt. "7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę" we wrocławskim kinie sieci Helios znajdującym się na terenie Magnolia Park.
Opiekunami uczniów byli: pani Bogusława Dzimitrowicz (wychowawca klasy 2a), pani Anna Postawa, pani Marcelina Szwaja (wychowawca klasy 1c).
08.12.2014 - uczniowie z klasy 1e Liceum w ramach edukacji filmowej obejrzeli film pt. "Love Rosie" w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City. Opiekunami uczniów byli pan Jan Lubieniecki i pani Marzena Szewczyk (wycho­wawca klasy).
08.12.2014 - uczniowie z klasy 1d Liceum w ramach edukacji regionalnej i historycznej zwiedzali Zamek Bolków i Za­mek Świny. Opiekunami uczniów byli pan Radosław Brymerski (wychowawca klasy) i pan Mikołaj Marciniec.
08.12.2014 - klasa 2b Gimnazjum pod opieką pana Hieronima Madera (wychowawca klasy) oraz pani Magdaleny Rams po­jechała na wycieczkę, w ramach której uczniowie brali udział w zajęciach wychowania fizycznego na lodowisku w Świ­dnicy, a w ramach edukacji filmowej obejrzeli w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City film pt. "Igrzyska śmierci: Kosogłos" (cz.1) - ekranizację powieści Suzanne Collins.
28.11.2014 - 73 uczniów z klas 2c, 2d, 3d i 3e Liceum w ramach edukacji teatralnej poje­chało do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie obejrzeli spektakl pt. "Mistrz i Małgorzata" na scenie Teatru Muzycznego "Capitol". Opiekunami uczniów byli: pani Sylwia Gawerda, pani Jolanta Myśliwiec, pani Aleksandra Piątkowska, pani Danuta Ruchała oraz pan Hieronim Mader.
23-29.11.2014 - uczniowie klasy 1c naszego Liceum uczestniczyli w tygodniowych warsztatach zorganizowanych w ramach interkulturowego projektu edukacyjnego "Lanterna Futuri" realizowanego od wielu lat przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie wraz z czeskimi i niemieckimi partnerami.
Podobnie jak w ostatnich latach warsztaty odbyły się w niemieckim Grosshennersdorfie oraz w polskim Niedamirowie, a ich uczestnikami byli uczniowie z naszego Liceum oraz ich czescy i niemieccy rówieśnicy.
16.11.2014 - 76 uczniów z klas 2a, 2c, 2d, 3a i 3c naszego Liceum uczestniczyło w wycieczce do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi wzięli udział w wy­kładzie wygłoszonym w ramach "Spotkań w Nehringu" w instytucie polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w ramach edukacji przyrodniczej zwiedzili Afrykarium we wrocławskim ogrodzie zoologicznym.
Opiekunami uczniów były panie: Dorota Dzielędziak, Elżbieta Gałczyńska-Wiatr, Aleksandra Piątkowska oraz Aldona Siemieniec-Oleksy.
07.11.2014 - 74 uczniów z klas 2a i 3a Gimnazjum oraz 1e Liceum obejrzało spektakl. pt. "Don Juan" na scenie jelenio­górskiego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida.
Opiekunami uczniów byli: pani Irmina Brzoza, pani Bogusława Dzimitrowicz, pani Magdalena Rams, pani Małgorzata Regner.
28.10.2014 - 127 uczniów z klas 1a, 1b, 1c, 2b, 2c, 3a i 3c Gimnazjum obejrzało spektakl. pt. "Alicja w Krainie Dziwów" na scenie jeleniogórskiego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida.
20.10.2014 - 419 uczniów z klas 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c, 3e Liceum oraz z klasy 3b Gimnazjum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzało film pt. "Miasto 44" w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City. Koordynacją działań związanych z wyjazdem zajmowała się pani Lidia Drozdowska.
17-18.10.2014 - 18 uczniów z klas 2b i 2c naszego Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej wybrało się na wyciecz­kę rowerową na trasie Kamienna Góra - schronisko Andrzejówka - Kamienna Góra. Opiekunowie uczniów: pani Halina Jacyno (wycho­wawczyni klasy 2c) oraz pan Hieronim Mader (wychowawca klasy 2b).
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
12.10.2014 - 51 uczniów z klas 2c i 3c naszego Liceum uczestniczyło w wycieczce do Wrocławia, którą zorganizowały panie Elżbieta Gałczyńska-Wiatr i Aleksandra Piątkowska. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi wzięli udział w wy­kładzie profesora Jana Miodka przeprowadzonym w ramach cyklu "Spotkania w Nehringu" w instytucie polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w lekcji muzealnej w Muzeum Kultury Żydowskiej.
06-07.10.2014 - uczniowie z klasy 2e Liceum wraz ze swoim wychowawcą panem Adamem Nowakiem w ramach edu­kacji regionalnej wybrali się na wycieczkę na trasie Kamienna Góra - Międzygórze - Śnieżnik - Kletno - Kłodzko - Kamie­nna Góra.
06.10.2014 - 48 uczniów z klas 3b Gimnazjum oraz 1b, 1e, 2a, 2b, oraz 2d Liceum pojechało na wycieczkę do Lubina, aby obejrzeć mecz piłki siatkowej mężczyzn pomiędzy drużynami Cuprum Lubin i Aseco Resovia Rzeszów na poziomie PlusLigi. Opiekunami uczniów byli: pani Władysława Druciak i ksiądz Krzysztof Paszkiewicz.
01.10.2014 - 88 uczniów z klas 2c, 2d, 3d i 3e Liceum w ramach edukacji regionalnej, teatralnej i artystycznej poje­chało na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie obejrzeli spektakl. pt "Dziady części I, II i IV" w Teatrze Polskim oraz wystawę "Picasso Dalí Goya. Tauromachia – walka byków" w Muzeum Archidiecezjalnym. Opiekunami uczniów byli: pan Zbigniew Drankowski, pani Wiesława Kurnyta (wychowawczyni klasy 2c), pani Aleksandra Piątkowska (wychowawczyni klasy 3e i jednocześnie kierownik wycieczki), pan Andrzej Przybytek, pani Danuta Ruchała i pani Dorota Zieleń.
29.09.2014 - uczniowie z klasy 1a naszego Gimnazjum wybrali się wraz ze swoją wychowawczynią panią Dorota Sadow­ską w ramach edukacji historycznej i regionalnej na pieszą wycieczkę po Kamiennej Górze. Przewodnikiem uczniów był wieloletni nauczyciel historii w naszym Liceum oraz miłośnik i znawca historii lokalnej pan Jan Lubieniecki.
26.09.2014 - uczniowie z klasy 1c naszego Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej i integracji zespołu kla­sowego wybrali się wraz ze swoją wychowawczynią panią Marceliną Szwają oraz panią Anną Postawą na wycieczkę w okolice Kamiennej Góry.
24-30.09.2014 - delegacja uczniów (6 osób) i nauczycieli (2 osoby) z naszego Liceum, na zaproszenie szkoły z Luksem­burga, uczestniczy w Luksemburgu w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży - Euroweek 2014. W projekcie biorą udział delegacje z 22 krajów Unii Europejskiej. W programie przewidziano m.in.:
- zajęcia warsztatowe w grupach między­narodowych na temat "Nasz kraj w wielokulturowej Europie",
- uczestnictwo w konferencji w Komisji Europejskiej,
- zwie­dzanie Schengen oraz Luksemburga.
Jest to bardzo prestiżowe spotkanie, na które zaproszeni zostali również czołowi politycy UE przebywający w Luksem­burgu. Nasza delegacja będzie reprezentować tam i promować nasz Powiat oraz kraj (jako jedyna dele­gacja z Polski).
Więcej informacji na stronie projektu: EUROWEEK. Luksemburg 2014.
Koordynatorem projektu z naszej strony jest pani Elżbieta Syrek, która od wielu lat organizuje i koordynuje w naszym Zespole udział uczniów w projektach unijnych. Drugim opiekunem w czasie wyjazdu jest pan Robert Kosiński.
23.09.2014 - uczniowie z klasy 2a naszego Gimnazjum wybrali się wraz ze swoją wychowawczynią panią Bogusławą Dzimitrowicz w ramach edukacji historycznej i regionalnej na pieszą wycieczkę po Kamiennej Górze. Przewodnikiem uczniów był wieloletni nauczyciel historii w naszym Liceum oraz miłośnik i znawca historii lokalnej pan Jan Lubieniecki.
23.09.2014 - 74 uczniów z klas 3a, 3b i 3d naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz preorientacji zawodowej pojechało na wycieczkę do Wrocławia. Podczas wyjazdu uczniowie między innymi uczestniczyli w wybranych prezen­tacjach odbywających się w ramach XVII Dolnośląskim Festiwalu Nauki oraz zwiedzili wystawę w Muzeum Architektury.
Opiekunami uczniów byli: pani Jolanta Buczek, pan Wiesław Kozłowski i pani Aldona Siemieniec-Oleksy.
19-21.09.2014 - grupa uczniów przede wszystkim z klasy 1a naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu wybrała się na wycieczkę na trasie Kamienna Góra - Karpacz - Schronisko Szrenica - Szklarska Poręba - Kamienna Góra. Opiekunowie uczniów: pani Katarzyna Filip-Murawska (wychowawca klasy) oraz pani Danuta Ruchała.
Po wycieczce:
W dniach 19-21 września 2014 r. wybraliśmy się na klasową wycieczkę na Szrenicę. Wędrówkę rozpoczęliśmy spod kościoła Wang w Karpaczu, gdzie wysiedliśmy z "busa". Następnie, podążając malowniczymi szlakami Karkonos­kiego Parku Narodowego, przeszliśmy ponad 20 km i zobaczyliśmy m.in. formy skalne o nawie "Pielgrzymy". Drogą nad reglami doszliśmy do schroniska "Odrodzenie" i dalej czerwonym szlakiem przez Łabski Szczyt i Śnieżne Kotły. Wreszcie upragniony nocleg na "Szrenicy" opatrywanie ran i zbieranie sił na następny dzień. Drugiego dnia dotarliśmy nad Wodospad Łabski i Łabskie Źródła. W drodze powrotnej zahaczyliśmy o schronisko "Pod Łabskim Szczytem". Ostatniego dnia zeszliśmy ze Szrenicy prosto do Szklarskiej Poręby. Po drodze jednak zatrzymaliśmy się na chwilkę przy Wodospadzie Kamieńczyka. Ta wycieczka na pewno pozostanie w naszej pamięci nie tylko przez bolące nogi, ale i przepiękne widoki, które zapierały dech w piersiach.
. [Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
19-20.09.2014 - 41 uczniów z klas 1b, 2b i 2c naszego Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji wybrało się na wycieczkę na trasie Kamienna Góra - Duszniki Zdrój - Spalona - Jagodna - Kamienna Góra. Opie­kunowie uczniów: pani Halina Jacyno, pan Jarosław Kawerski, pani Jolanta Myśliwiec (wychowawca klasy 1b) oraz pan Hieronim Mader (wychowawca klasy 2b).
Zofia Dębska - 1b Gimnazjum:
Dnia 19.09.2014 r. około 9:30 grupa uczniów klas 1b, 2b i 2c naszego Gimnazjum wraz z opiekunami wyruszyła na wycieczkę w Góry Bystrzyckie. Po dojechaniu do schroniska PTTK Jagodna rozlokowaliśmy się w pokojach i mieli-śmy około godziny wolnego czasu. Po przyjemnym odpoczynku spotkaliśmy się z przewodnikiem i poszliśmy zdobyć szczyt Jagodna. Pan przewodnik ciekawie opowiadał o mijanych miejscach, a na szczycie zorganizował konkurs rozpoznawania gatunków roślin. Wyprawa na szczyt i z powrotem zajęła około 3 godzin. Wieczorem było ognisko z kiełbaskami. Po zjedzeniu kiełbasek podzieliliśmy się na 2 grupy: jedni poszli do schroniska, a drudzy zostali w parku i rozmawiali we własnym gronie. Około godziny 23:00 nasi opiekunowie "zagonili" nas do pokoi i nakazali ciszę. Rano, około 7:30 zarządzono pobudkę i czas na śniadanie, bo o 9:30 miał podjechać autokar by zabrać nas do miejscowości Duszniki Zdrój. Opiekunowie sprawdzili porządek w pokojach i można było wyruszać. Pojechaliśmy do Muzeum Papieru na ciekawą lekcję muzealną, gdzie mogliśmy między innymi wykonać (czerpać) własną kartkę papieru. Po jej zakończeniu znów wsiedliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną do Kamiennej Góry. Na miejscu byliśmy około godziny 15:00, wzięliśmy bagaże i rozeszliśmy się do domów.
Wycieczka była bardzo udana i będziemy bardzo mile wspominać ten weekend, licząc na szybką powtórkę wyja­zdu.
[Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]

 • 18.06.2014 - uczniowie z klasy 2d Liceum pojechali na wycieczkę do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy. W cza­sie wy­jazdu uczniowie brali udział w zajęciach proekologicznych, w tym zajęciach w terenie. Opiekunami uczniów były panie Dorota Dzielędziak i Aleksandra Malinowska (wychowawca klasy).
 • 17.06.2014 - uczniowie z klasy 3b naszego Gimnazjum wybrali się w ramach edukacji przyrodniczej i regionalnej na wy­cieczkę na trasie Kamienna Góra - Raszów - Wieściszowice (Kolorowe Jeziorka) - Kamienna Góra.
  Opiekunami uczniów byli: pan Mikołaj Marciniec i pan Ryszard Mierzwa (wychowawca klasy).
 • 16-17.06.2014 - uczniowie z klasy 1a naszego Liceum wybrali się w ramach edukacji regionalnej na wy­cieczkę. W pro­gramie wycieczki między innymi takie miejsca jak: Przełęcz Okraj, Śnieżka, Strzecha Akademicka, Karpacz (w tym: Świątynia Wang, Park Wodny "Tropikana" w Hotelu Gołębiewski).
  Opiekunami uczniów są: pani Katarzyna Filip-Murawska i pani Danuta Ruchała (wychowawca klasy).
  [Zdjęcia w dziale Galeria.]
  16 czerwca 2014 r. klasa 1a Liceum wybrała się na dwudniową wycieczkę w góry. Opiekunkami grupy były panie Danuta Ruchała i Katarzyna Filip-Murawska, które wraz z sympatyczną panią przewodnik Wiktorią Poniatowską wyruszyły z nami na spacer po Karkonoszach. Szliśmy od strony Okraju niebieskim szlakiem przez Czoło i Skalny Stół. Następnie udaliśmy się na sam szczyt Śnieżki. Dzięki sprzyjającej pogodzie mogliśmy spędzić tam trochę czasu i odpocząć. Dalsza wędrówka zaprowadziła nas do schroniska. Zatrzymaliśmy się w "Strzesze Akademic­kiej". Po chwili odpoczynku w pokojach zeszli­śmy na dół do sali i do wieczora graliśmy w gry i zabawy integra­cyjne. Następnego dnia zeszliśmy do Karpacza mijając schronisko "Samotnia", "Polanę" i Świątynię Wang. Osta­tnim punktem programu była wizyta w Parku Wodnym "Tropi­kana" znajdującym się w Hotelu Gołębiewski. Do do­mu wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. [relacja: Magda Ar­chacka]
 • 16.06.2014 - uczniowie z klasy 3b naszego Gimnazjum wybrali się w ramach edukacji historycznej i regionalnej na wy­cieczkę na trasie Kamienna Góra - Krzeszów - Gorzeszów - Kamienna Góra.
  Opiekunami uczniów byli: pan Zbigniew Drankowski i pan Ryszard Mierzwa (wychowawca klasy).
 • 16.06.2014 - 10 uczniów z naszego Gimnazjum pojechało na tradycyjną "Wycieczkę Mistrzów Sportu", którą dla naj­lepszych sportowców z kamiennogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych organizuje kamiennogórski SZS.
  Opiekunką uczniów była pani Halina Jacyno.
 • 13-14.06.2014 - uczniowie z klasy 1b i 3a naszego Gimnazjum wybrali się w ramach edukacji regionalnej na wy­cieczkę na trasie Kamienna Góra - Piechowice - Bolków - Kamienna Góra. Opiekunami uczniów byli: pan Radosław Brymerski, pani Katarzyna Filip-Murawska, pan Hieronim Mader (wychowawca klasy 1b), pani Marta Malich (wy­chowawca klasy 3a).
 • 13.06.2014 - uczniowie z klasy 2d naszego Liceum wybrali się w ramach edukacji historycznej i regionalnej na wy­cieczkę do Bolkowa. Przewodnikami uczniów po Bolkowie, jego przeszłości i historii zamków z nim związanych byli pan Jan Lubieniecki i pan Wiesław Kozłowski.
 • 12.06.2014 - uczniowie z klasy 3d naszego Gimnazjum wybrali się wraz ze swoją wychowawczynią panią Dorotą Sadowską w ramach edukacji historycznej i regionalnej na pieszą wycieczkę po Kamiennej Górze. Przewodnikiem uczniów był wieloletni nauczyciel historii w naszym Liceum oraz miłośnik i znawca historii lokalnej pan Jan Lubie­niecki.
 • 12.06.2014 - 31 uczniów z klasy 1b naszego Liceum pod opieką pana Mikołaja Marcińca (wychowawca klasy) i pana Ryszarda Mierzwy w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wybrało się na wycieczkę do Gorzeszowa. W czasie wyprawy uczniowie między innymi zapoznali się z formacją skalną nazywaną Głazami Krasnoludków, która znajduje się na terenie rezerwatu przyrody.
 • 11-13.06.2014 - 30 uczniów naszego Liceum, przede wszystkim z klasy 2e, pojechało na wycieczkę do Czech pod opie­ką pani Aleksandry Piątkowskiej i pani Marzeny Szewczyk. Celem wyprawy było zapoznanie się z walorami turystycznymi Czech, w tym poznawanie geograficznej krainy zwanej Morawskim Krasem oraz wędrówki literackie i historyczne po Pradze stolicy naszych sąsiadów.
 • 11.06.2014 - 29 uczniów z klasy 2b Liceum pojechało na wycieczkę do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy. Opie­kunami uczniów były panie Jolanta Buczek (wychowawca klasy) i Elżbieta Syrek.
 • 25.05-01.06.2014 - w ramach drugiej części tegorocznej edycji projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzie­ży, już po raz dwunasty, nasi uczniowie przebywali w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy). Grupa ucz­niów z naszego Liceum w ramach rewizyty gościła w domach swoich koleżanek i kolegów z Niemiec. Opiekę nad naszymi uczniami sprawował tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomagała go pani Marce­lina Szwaja.
 • 08-15.05.2014 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, już po raz dwunasty, gościła u nas młodzież ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy), którą opiekował się Klaus Schmidt (nauczyciel historii i wychowania fizycznego) oraz Christoph Kirschler (nauczyciel języka niemieckiego i religii). Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawował tradycyjnie koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspomagała go pani Marcelina Szwaja wraz z grupą uczniów z naszego Liceum, którzy gościli u siebie w domach koleżanki i kolegów z Niemiec.
 • 25.04.2014 - 15 uczniów z klas 1b i 1c naszego Gimnazjum wzięło udział w rajdzie, którego trasa wiodła Rudawami Janowickimi. Opiekunami uczniów byli: pani Halina Jacyno, pan Hieronim Mader i pan Adam Nowak.
  [Relacja z wycieczki - plik PDF.]
  [Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
 • 14.04.2014 - uczniowie ze wszystkich klas 2a i 2b naszego Gimnazjum obejrzeli film pt. "Syn Boży" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Monika Breitenfellner-Pasiut, Lidia Drozdowska i Bogusława Dzimitrowicz.
 • 11.04.2014 - 25 uczniów pod opieką pana Roberta Kosińskiego uczestniczyło w wycieczce do Drezna organizowanej w ramach przygotowań do projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej we współpracy ze szkołą w Schrambergu w Niemczech.
 • 26.03.2014 - uczniowie ze wszystkich klas (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c oraz 3d) naszego Gimnazjum oraz z klas 1b, 1c, 1e, 3b, 3c naszego Liceum w ramach edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film pt. "Ka­mienie na szaniec" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City.
 • 23-29.03.2014 - uczniowie z klasy 1d naszego Liceum uczestniczą w Niedamirowie (Polska) i Grosshenners­dorfie (Nie­mcy) w międzynarodowych warsztatach organizowanych w ramach projektu Lanterna Futuri prowadzonego przez "Dom Trzech Kultur" w Niedamirowie.
 • 23-30.03.2014 - grupa uczniów działających w Zespole Teatralnym "My" przebywa pod opieką swojego instruktora pana Jacka Bruździaka - Dyrektora naszego Zespołu i pani Elżbiety Syrek z wizytą do Wolfenbüttel (Niemcy) partnerskim mieście Kamiennej Góry. W ramach organizowanych tam prezentacji teatralnych Zespół wystawi swój spektakl pt. "Balla­da o dwóch siostrach".
  (Informacje w o wizycie w wersji niemieckojęzycznej na stronie WOLFENBÜETTELHEUTE.DE.)
 • 21.03.2014 - 90 uczniów z klas trzecich naszego Liceum uczestniczyło na pielgrzymkę diecezjalną do Częstochowy.
  Opiekunowie uczniów: pani Dorota Dzielędziak, pani Bogusława Dzimitrowicz, pani Gabriela Hubert, ksiądz Krzysztof Paszkiewicz, pani Henryka Płusa.
 • 20.03.2014 - uczniowie z klas 1a i 2b naszego Liceum w ramach edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film pt. "Kamienie na szaniec" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City.
  Opiekunkami uczniów były wychowawczynie klas: pani Jolanta Buczek i pani Danuta Ruchała.
 • 14.02.2014 - uczniowie z klas 1c, 1d, 2c, 2d i 2e Liceum w ramach edukacji teatralnej obejrzeli w jelenio­górskim Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida sztukę Moliera "Don Juan".
  Opiekunami uczniów byli: pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr, Pani Aleksandra Malinowska, pani Aleksandra Piątkowska, pan Andrzej Przybytek oraz pani Elżbieta Syrek.
 • 12.02.2014 - uczniowie z klasy 1e naszego Liceum w ramach edukacji filmowej i historycznej obejrzeli film pt. "Jack Strong" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City, a następnie wzięli udział w lekcji muzealnej "Srebra czar" w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
  Opiekunami uczniów byli: pani Katarzyna Filip-Murawska i pan Maciej Latawiec (wychowawca klasy).
 • 27.01.2014 - 45 uczniów z klas 1a, 2a i 2c Gimnazjum w ramach edukacji filmowej i historycznej obejrzało film pt. "Biegnij, chłopcze, biegnij" oraz uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych w wałbrzyskim ExploraParku.
  Opiekunami uczniów były panie: Monika Babik, Monika Breitenfellner-Pasiut, Marta Całko.
 • 23.01.2014 - 108 uczniów z klas 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b i 3c naszego Gimnazjum oraz klas 1b i 2a Liceum w ramach edukacji filmowej obejrzało w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City film pt. "Hobbit: Pustkowie Smauga (3D)", który jest ekranizacją powieści J.J.R.Tolkiena w reżyserii Petera Jacksona.
  Opiekunami uczniów były panie: Dorota Sadowska i Marzena Szewczyk oraz panowie: Jarosław Kawerski, Hieronim Mader i Mikołaj Marciniec.
 • 14.12.2013 - 32 uczniów z klas 2a, 2c i 3d naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej i teatralnej pojechało na wycieczkę do Wrocławia, gdzie obejrzeli spektakl pt. "Mistrz i Małgorzata" w interpretacji artystów wroc­ławskiego Teatru Muzycznego "Capitol" oraz odwiedzili Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany na Rynku.
  Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu były panie Elżbieta Gałczyńska-Wiatr i Aldona Siemieniec-Oleksy.
 • 13.12.2013 - 47 uczniów z klas 1b i 1d Liceum w ramach edukacji regionalnej, edukacji dla bezpieczeństwa oraz promowania różnych form kultury fizycznej pojechało na wycieczkę do Świdnicy, gdzie uczniowie:
  - wzięli udział w zajęciach na lodowisko,
  - zobaczyli Kościół Pokoju i poznali jego historię,
  - zwiedzili Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym.
  Opiekunami uczniów byli panowie: Mikołaj Marciniec, Adam Nowak i Andrzej Przybytek.
 • 06.12.2013 - klasa 1b Gimnazjum pod opieką wychowawcy pana Hieronima Madera oraz pani Marzeny Szewczyk po­jechała na wycieczkę, w ramach której uczniowie brali udział w zajęciach wychowania fizycznego na lodowisku w Świ­dnicy, a w ramach edukacji filmowej obejrzeli w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City film pt. "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" - ekranizację powieści Suzanne Collins.
 • 05.12.2013 - 76 uczniów z klas 1c, 3a, 3d naszego Gimnazjum i 1d, 1e, 2b naszego Liceum w ramach edukacji regio­nalnej i teatralnej było na wycieczce we Wrocławiu. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi:
  - zwiedzili wystawy w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu;
  - odwiedzili kiermasz świąteczny na wrocławskim Rynku;
  - obejrzeli spektakl pt. "Edukacja Rity" we Wrocławskim Teatrze Komedia.
 • 05.12.2013 - 14 uczniów z klas 1b, 3c Gimnazjum oraz z klasy 1c Liceum było pod opieką pana Hieronima Madera we Wrocławiu, gdzie obejrzeli na scenie Opery Wrocławskiej operę Stanisława Moniuszki "Straszny dwór".
 • 04.12.2013 - uczniowie z klas 1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3d - łącznie 144 osoby - w ramach edukacji teatralnej obejrzeli w jeleniogórskim Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida spektakl na podstawie książki Karola Dickensa pt. "Opowieść wigilijna". Opiekunami uczniów były panie: Monika Breitenfellner-Pasiut, Marta Całko, Lidia Drozdowska, Halina Jacyno, Marta Nackowska, Dorota Sadowska, Bożena Skorupska, Marzena Szewczyk.
 • 29.11.2013 - klasa 1b naszego Gimnazjum wraz ze swoim wychowawcą panem Hieronimem Maderem wybrała się na pieszą wycieczkę, w ramach której zapoznali się między innymi z technicznymi warunkami funkcjonowania kamienno­górskiej oczyszczalni ścieków oraz funkcjonowaniem gospodarstwa agroturystycznego ze stadniną koni.
 • 24.11.-30.12.2013 - uczniowie klasy 1c naszego Liceum uczestniczyli w tygodniowych warsztatach zorganizo­wanych w ramach interkulturowego projektu edukacyjnego "Lanterna Futuri" realizowanego od wielu lat przez Dom Trzech Kultur w Niedamirowie wraz z czeskimi i niemieckimi partnerami.
  Podobnie jak w ostatnich latach warsztaty odbyły się w niemieckim Grosshennersdorfie (sztuka akcji, fotografia) oraz w polskim Niedamirowie (teatr, muzyka i tekst), a ich uczestnikami byli uczniowie z naszego Liceum oraz ich czescy i nie­mieccy rówieśnicy.
  Zobacz:
  - końcowa prezentacja warsztatów w Niedamirowie film w serwisie YouTube
  - galeria zdjęć z warsztatów w Grosshennersdorfie.
 • 18-19.11.2013 - 32 uczniów z klasy 1e Liceum wzięło udział w dwudniowych warsztatach w Centrum Edukacji Ekolo­gicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. Opiekunkami uczniów byli panowie Maciej Latawiec oraz Krzysztof Pawlikowski.
 • 13.11.2013 - 71 uczniów z klas 1a, 2a, 2b, 2c, i 3d naszego Gimnazjum w ramach edukacji teatralnej pojechało na wycieczkę do Wrocławia, gdzie obejrzeli balet pt. "Córka źle strzeżona" na scenie Opery Wrocławskiej. W cza­sie wyjazdu uczniowie wzięli także udział w warsztatach w Muzeum Przyrodniczym Uni­wersytetu Wrocławskiego oraz uczestniczyli w zajęciach na kręgielni.
  Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu były panie: Monika Babik, Monika Breitenfellner-Pasiut, Marta Całko (kierownik wycieczki), Marta Nackowska.
 • 06.11.2013 - 43 uczniów z klas 3b i 3d Liceum w ramach edukacji teatralnej obejrzało spektakl pt. "Don Juan" według Moliera w jeleniogórskim Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida.
  Opiekunkami uczniów były panie: Lidia Drozdowska, Bogusława Dzimitrowicz i Dorota Sadowska.
 • 04.10.2013 - uczniowie z klasy 2a naszego Gimnazjum wybrali się wraz ze swoją wychowawczynią panią Moniką Brei­tenfellner-Pasiut w ramach edukacji historycznej i regionalnej na pieszą wycieczkę po Kamiennej Górze. Przewodnikiem uczniów był nauczyciel naszego Liceum, miłośnik historii lokalnej pan Jan Lubieniecki.
  Uczniowie w czasie wędrówki między innymi:
  - poznali historię zamku Straża i początków Kamiennej Góry
  - byli na kamiennogórskim cmentarzu żydowskim
  - zobaczyli obelisk wystawiony w 1880 r. na pamiątkę parady wojsk koalicji antynapoleońskiej, która odbyła się w tym miejscu w 1813 r.
  - wysłuchali historii "Pruskiego Termopile"
  - poznali historię zamku Kreppelhof.
  [Relacja z wycieczki - plik PDF.]
 • 31.10.2013 - uczniowie z klasy 2a naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej i historycznej pojechali na wycie­czkę, w ramach której byli na terenie hitlerowskiego obozu zagłady Gross-Rosen w Rogoźnicy, a następnie zwiedzili Kościół Pokoju w Jaworze.
  Opiekunem uczniów był ksiądz Krzysztof Paszkiewicz.
 • 24.10.2013 - w ramach edukacji filmowej oraz poznawania świata osób sprawnych inaczej 119 uczniów z klas 1c, 1d, 2b, 2e, 3c, 3d i 3e obejrzało film pt. "Chce się żyć" (212 uczniów) w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City.
  Organizacją wyjazdu zajmowała się pani Aleksandra Piątkowska.
 • 24.10.2013 - 32 uczniów z klasy 2d naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej i historycznej wzięło udział w wycieczce do Krzeszowa, w ramach której klasa:
  - zwiedzała Bazylikę Mniejszą w Krzeszowie,
  - zapoznała się z malarstwem Michaella Willmanna w oparciu o jego prace, które znajdują się w Kościele pod wez­waniem Św. Józefa,
  - poznała zarys historii baroku krzeszowskiego.
  Opiekunami uczniów byli: pan Wiesław Kozłowski (nauczyciel historii, historii sztuki, plastyk) oraz pan Jan Lubie­niecki (nauczyciel historii, regionalista)
 • 19.10.2013 - 15 uczniów z klas 1b i 1c naszego Gimnazjum wzięło udział w wycieczce rowerowej na liczącej prawie 50 km trasie Kamienna Góra - Borowa (najwyższy szczyt Gór Czarnych i całych Gór Wałbrzyskich) - Ka­mienna Góra. Opie­kunami uczniów byli: pani Halina Jacyno, pani Magdalena Mader i pan Hieronim Mader.
  [Relacja z wycieczki - plik PDF.]
  [Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
 • 10.10.2013 - w ramach edukacji filmowej oraz historycznej wszystkie klasy naszego Gimnazjum obejrzały film w reżyserii Andrzeja Wajdy pt. "Wałęsa. Człowiek z nadziei" (212 uczniów) lub film pt. "Sierpniowe niebo. 63 dni chwały" (52 uczniów) w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City.
  Organizacją wyjazdu zajmowała się pani Lidia Drozdowska.
 • 09.10.2013 - w ramach edukacji filmowej oraz historycznej wszystkie klasy naszego Liceum, łącznie prawie 400 ucz­niów wraz z 20 nauczycielami, obejrzały film w reżyserii Andrzeja Wajdy pt. "Wałęsa. Człowiek z nadziei" w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City.
  Organizacją wyjazdu zajmowała się pani Marzena Szewczyk.
 • 04.10.2013 - uczniowie z klasy 3d naszego Gimnazjum wybrali się wraz ze swoją wychowawczynią panią Dorota Sa­dowską w ramach edukacji historycznej i regionalnej na pieszą wycieczkę po Kamiennej Górze. Przewodnikiem uczniów był nauczyciel naszego Liceum, miłośnik historii lokalnej pan Jan Lubieniecki.
 • 01.10.2013 - uczniowie z klas 1a i 1e Liceum w ramach edukacji historycznej, integracji zespołu klasowego oraz przygotowania do "otrzęsin" wybrali się na rajd pieszy w rejonie Kamiennej Góry połączony z ogniskiem.
  Opiekunowie uczniów: pani Danuta Ruchała i pan Maciej Latawiec
 • 27.09.2013 - uczniowie z klas 1c, 1d i 2e naszego Liceum byli na wycieczce we Wrocławiu. W czasie wyjazdu w ramach edukacji historycznej i patriotycznej uczniowie obejrzeli film pt. "Sierpniowe niebo. 63 dni chwały" w kinie Helios na terenie centrum handlowego Magnolia Park, a przede wszystkim obejrzeli wystawę "Rodzina Brueghlów" w Pałacu Królewskim we Wrocławiu, która jest wyjątkowym wydarzeniem i pozwola na obejrzenie dzieł artystycznej dynastii Brueghel zgromadzonych między innymi w prywatnych kolekcjach z całego świata, dzieł często rzadko udostępnianych lub wręcz nigdy wcześniej nie wystawianych. Przed Wrocławiem wystawa prezentowana była przez 6 miesięcy w Rzymie, a od października będzie ją można obejrzeć w Paryżu.
  Opiekunowie uczniów: pani Wiesława Kurnyta, pani Aleksandra Piątkowska, pani Dorota Zieleń, pan Wiesław Kozłowski, pan Andrzej Przybytek, pan Jarosław Tułaczyk
 • 20-21.09.2013 - uczniowie z klas 1b i 1c naszego Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołów klasowych pojechali na wycieczkę na trasie Kamienna Góra - Kletno - Śnieżnik - Międzygórze - Kamienna Góra.
  Opiekunami uczniów byli: pani Halina Jacyno, pani Jolanta Myśliwiec i pan Hieronim Mader.
  [Relacja z wycieczki - plik PDF.]
  [Zobacz zdjęcia w dziale Galeria.]
 • 17.09.2013 - 127 uczniów z klas 2a, 3a, 3b, 3d, 3c, 3d i 3e Liceum wzięło udział we Wrocławskim Salonie Maturzystów. W czasie wyjazdu do Wrocławia uczniowie mogli zapoznać się z ofertą wyższych uczelni oraz wzięli udział w wykładach dotyczących przygotowań do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języków obcych.
  Opiekunami uczniów były panie: Dorota Dzielędziak, Bogusława Dzimitrowicz, Elżbieta Jaszek, Magdalena Rams, Małgo­rzata Regner, Marzena Szewczyk, Dorota Zieleń.
 • 13.06.2013 - uczniowie z klasy 2b naszego Gimnazjum w ramach edukacji turystycznej i regionalnej byli na rajdzie pieszym na trasie: Czarnów, Skalnik, Pisarzowice, Kamienna Góra.
  Opiekunami uczniów byli: pan Ryszard Mierzwa (wychowawca klasy) i pan Mikołaj Marciniec.
 • 13.06.2013 - uczniowie z klasy 2b i 2d naszego Gimnazjum w ramach edukacji turystycznej i regionalnej byli na wycieczce w Szklarskiej Poręby. Uczniowie w czasie wyjazdu odwiedzili między innymi Dinopark - Fantasiapark.
  Opiekunami uczniów były: pani Dorota Sadowska (wychowawca klasy 2d) i pani Wiesława Kurnyta.
 • 12.06.2013 - 46 uczniów z klas 1a i 1c Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz teatralnej pojechało na wycieczkę do Wrocławia pod opieką pań: Elżbiety Gałczyńskiej-Wiatr, Sylwii Gawerdy i Aldony Siemieniec-Oleksy.
 • 11-12.06.2013 - uczniowie z klasy 1d Liceum brali udział w dwudniowych warsztatach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. Opiekunkami uczniów były panie Aleksandra Malinowska oraz Jolanta Myśliwiec.
 • 10.06.2013 - wyróżniający się w sporcie uczniowie naszego Gimnazjum pojechali na "wycieczkę mistrzów sportu", którą zorganizował SZS w Kamiennej Górze. W czasie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach w aquaparku, obejrzeli film w multikinie i zwiedzili wrocławską starówkę.
  Opiekun uczniów: pani Marta Malich.
 • 04-07.06.2013 - grupa trzydziestu sześciu uczniów z klas 2c, 2d i 3c Gimnazjum pojechała na wycieczkę do Warszawy pod opieką pań: Małgorzaty Regner, Bogusławy Zachary i Doroty Zieleń.
  Krótka relacja z wyjazdu:
  Pierwszego dnia odwiedziliśmy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie udaliśmy się do Łazienek Królewskich, gdzie widzieliśmy m.in. Pałac na Wodzie. Po obiedzie wyruszyliśmy do Wilanowa, którego ciekawą historię opowiedział nam przewodnik.
  Drugiego dnia udaliśmy się do "serca" Warszawy, gdzie podziwialiśmy Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta oraz Starówkę z symbolem stolicy - Warszawską Syrenką. Następnie przeszliśmy murami obronnymi oglądają po drodze Pomnik Małego Powstańca, kościół, w którym znajduje się serce Fryderyka Chopina, aż dotarliśmy do Grobu Nieznanego Żołnierza. Po południu odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie zapoznaliśmy się nie tylko z przebiegiem powstania, ale również z atmosferą powstańczej Warszawy i życiem codziennym ludności w tamtym czasie. Obejrzeliśmy również film "Miasto ruin".
  Trzeciego dnia udaliśmy się na Stadion Narodowy, a następnie udaliśmy się do Centrum Kopernika, gdzie poznaliśmy wiele ciekawostek technicznych, mogliśmy samodzielnie "pobawić się" nauką i wykonać eksperymenty z różnych dziedzin wiedzy. Odwiedziliśmy również Planetarium. w którym oglądaliśmy gwiazdozbiory nieba oraz obejrzeliśmy film "Dwa szkiełka" o historii teleskopów.
  Aż żal było wracać do Kamiennej Góry...
  [Zdjęcia w dziale Galeria.]
 • 03-10.06.2013 - grupa uczniów Liceum pod opieką pana Roberta Kosińskiego uczestniczy w polsko-niemieckiej wymia­nie młodzieży w Schrambergu (Niemcy) w ramach drugiej części projektu współfinansowa­nego przez PNWM (Euroregion Nysa). W czasie wyjazdu uczniowie będą:
  - poznawać kulturę i tradycje naszych sąsiadów,
  - rozwijać umiejętności językowe,
  - zwiedzać między innymi: Konstancję, Strasburg i Stuttgart.
 • 02-05.06.2013 - grupa czterdziestu czterech uczniów z klas 2a, 2b, 2c, 3a i 3b Gimnazjum oraz 2b, 2c, 2d i 2e Liceum pojechała na wycieczkę do Krakowa i Zakopanego pod opieką pań: Joanny Borek-Osmolak, Marty Malich i Jolanty Myśiwiec.
 • 29.05.-06.06.2013 - grupa 53 uczniów z klas 1d, 2d, 3a, 3d naszego Gimnazjum oraz 1d i 1e Licem uczestniczy w wy­cieczce do Chorwacji. W czasie wyprawy uczniowie zwiedzą między innymi: Dubrownik, Split, Trogir oraz zobaczą Park Narodowy Krka z jego pięknymi wodospadami.
  Opiekunowie uczniów - panie: Marta Całko, Katarzyna Filip-Murawska, Halina Jacyno, Marta Nackowska, Danuta Ru­chała.
  [Zdjęcia w dziale Galeria.]
  Krótka relacja z wyjazdu:
  Chorwacja powitała nas deszczem, ale na szczęście niebo nad środkową Dalmacją po niedługim czasie rozpogo­dziło się i mogliśmy cieszyć się przepięknymi widokami gór, gajów oliwkowych i przede wszystkim błękitem wód Morza Adria­tyckiego.
  Nasz wyjazd obfitował w zwiedzanie najsłynniejszych miast położonych na wybrzeżu Adriatyku. Poznaliśmy założony w III w. p.n.e. przez greckich kolonistów Trogir wraz z jego przepiękną Starówką, która jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego.
  Byliśmy także w położonym na południu Chorwacji Dubrovniku, który otoczony jest średniowiecznymi, kamiennymi murami o długości prawie 2 km i szerokości od 1 do 6 metrów. Wznoszone od VIII w. mury miały chronić miasto i jego mieszkańców przed atakami Turków i Wenecjan, dziś Dubrovnik uznawany jest za perłę Adriatyku. Zwiedzaliśmy starówki Splitu, gdzie mieszczą się ruiny Pałacu Dioklecjana z III w.n.e., Omisa oraz położonego na malowniczym półwyspie Primostenu. Do jednego z naszych najprzyjemniejszych spacerów będzie należał ten po Paku Narodowym Krka położonym wśród jezior i wodospadów rzeki Krka. Drewniane kładki ułożone tuż nad taflą wody umożliwiały nam obserwację rozmaitych ryb zamieszkujących rzekę i podziwianie bogactwa roślinności parku. Kolejnymi atrakcjami, jakie czekały na nas w Chorwacji, był rejs po kanionie rzeki Celtiny płynącej wśród gór: Dinara, Mosor i Babnjaca. Cudowne chwile spędziliśmy również podczas rejsu statkiem po Adriatyku. Omijaliśmy wiele wysepek położonych nieopodal Trogiru, zażywaliśmy kąpieli słonecznych na pokładzie statku i rozkoszowaliśmy się przepysznym smakiem ryby. Dopłynęliśmy do dwóch wysp: Drvenik i Szolta, gdzie pływaliśmy i leniuchowaliśmy na kamienistych plażach.
  Wszystko płynie - "panta rhei" - jak powiedział Heraklit z Efezu. Nasz kilkudniowy pobyt w Chorwacji też dobiegł końca i z ogromnym żalem opuszczaliśmy przepiękną krainę zieloności drzew, błękitu morza, uroczych kamie­niczek. Na szczęście wielu z nas napiło się wody ze studni Onufego w Dubrovniku, co według legendy ma nam zapewnić powrót do Chorwacji... Ach, chcielibyśmy...!
 • 21.05.2013 - uczniowie z klas 2a, 2b i 2e Liceum oraz z klasy 2b naszego Gimnazjum pojechali w ramach edu­kacji tea­tralnej i regionalnej na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu zwiedzili wrocławską "Krainę Mi­niatur" oraz obejrzeli spektakl operowy "Córka źle strzeżona".
  Opiekunami uczniów byli: pani Bogusława Dzimitrowicz i pani Marzena Szewczyk oraz pan Radosław Brymerski.
 • 12.04.2013 - uczniowie z klasy 1a i 1c Gimnazjum poszerzali swoją wiedzę z zakresu twierdzenia Pitagorasa w wałbrzskim ExploraParku, a w ramach edukacji filmowej obejrzeli film w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City.
  Opiekunkami uczniów były panie: Monika Babik, Marta Nackowska i Justyna Wojtkiewicz.
 • 12.04.2013 - uczniowie z klasy 2b Gimnazjum oraz klas 1e, 2a, 2b, 2c i 2d naszego Liceum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzeli w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Baczyński".
  Opiekunkami uczniów były panie: Bogusława Dzimitrowicz, Elżbieta Jaszek, Antonina Matyszczuk, Marzena Szewczyk.
 • 26.03.2013 - uczniowie z klasy 2e naszego Liceum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzeli w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Baczyński".
  Opiekunkami uczniów byli pani Monika Babik i pan Radosław Brymerski.
 • 21.03.2013 - uczniowie z klas 1b, 1c, 2d i 3a naszego Gimnazjum w ramach edukacji teatralnej obejrzeli spektakl pt. "Dancing w kwaterze Hitlera " w Teatrze im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze.
  Opiekunami uczniów były panie: Lidia Drozdowska, Halina Jacyno i Dorota Sadowska.
 • 19.03.2013 - uczniowie z klasy 3d naszego Gimnazjum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzeli w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Syberiada polska".
  Opiekunkami uczniów były panie: Władysława Druciak i Marta Całko.
 • 17-23.03.2013 - uczniowie z klasy 1d Liceum uczestniczyli w warsztatach - teatr, muzyka, film, słowo, fotografia - re­alizowanych w ramach interkulturowego projektu Lanterna Futuri. Warsztaty odbywały się w:
  - Grosshennersdorfie (Niemcy) - opiekun grupy: pani Marzena Szewczyk,
  - Herrnhut (Niemcy) - opiekun grupt: pan Władysław Krupa,
  - Niedamirowie - opiekun grupy: pani Wiesława Głuchowska.
  W zajęciach warsztatowych wraz z naszymi uczniami brała udział młodzież z Czech i Niemiec.
 • 15-16.03.2013 - grupa uczniów z klasy 2a i 2e Liceum w ramach integracji zespołów klasowych, poznawania historii wybranych zabytków Dolnego Śląska oraz pracy nad projektem "Noc w muzeum" gościła w Zamku Bolków.
  Opiekunowie uczniów: pani Marzena Szewczyk i pan Radosław Brymerski
 • 14.03.2013 - grupa uczniów z klas 1a, 1b, 1c naszego Gimnazjum w czasie wycieczki zwiedziła wałbrzyską palmiarnię i w ramach edukacji filmowej obejrzała w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film.
  Opiekunką uczniów była pani Monika Breitenfellner-Pasiut
 • 08.03.2013 - uczniowie z klasy 2c w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzeli w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Syberiada polska". Uczniowie w ramach propagowania aktywnych form spędzania wolnego czasu wzięli również udział w zajęciach na lodowisku w Świdnicy.
  Opiekunkami uczniów były panie: Monika Babik i Elżbieta Jaszek
 • 07.03.2013 - grupa uczniów z klas 2b i 3b Gimnazjum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzała w wał­brzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Syberiada polska".
  Opiekunkami uczniów były panie: Joanna Borek-Osmolak, Sylwia Cierpikowska, Marta Malich.
 • 05.03.2013 - grupa uczniów z klas 2b i 2d Liceum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzała w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Tajemnica Westerplatte". Uczniowie w ramach propagowania aktywnych form spędzania wolnego czasu wzięli także udziała w zajęciach na lodowisku w Świdnicy.
  Opiekunkami uczniów były panie: Monika Babik, Bogusława Dzimitrowicz i Magdalena Rams
 • 27.02.2013 - grupa uczniów z klas 2a Gimnazjum i 1b Liceum w ramach edukacji historycznej i filmowej obejrzała w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City film pt. "Syberiada polska".
  Opiekunką uczniów była pani Jolanta Buczek.
 • 24.01.2013 - uczniowie z klas 1d i 1e Liceum obejrzeli film pt. "Hobbit: Niezwykła podróż" - w wersji 3D - w wałbrzy­skim kinie sieci Cinema City oraz w ramach propagowania zdrowego stylu życia uczestniczyli w zajęciach na lodowiskiu w Świdnicy. Opiekunami uczniów były panie: Aleksandra Malinowska, Aleksandra Piątkowska i Anna Postawa.
 • 24.01.2013 - uczniowie z klas 2d, 2c, 3b, 3c Gimnazjum oraz 1a, 1b, 1c Liceum obejrzeli film pt. "Hobbit: Niezwykła podróż" - w wersji 3D - w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City. Opiekunami uczniów Gimnazjum były panie: Dorota Sadowska i Marzena Szewczyk oraz pan Radosław Brymerski, a opiekunkami uczniów Liceum były panie: Jolanta Buczek i Elżbieta Syrek.
 • 24.01.2013 - uczniowie z klas 1a, 1c, 2a i 2b naszego Gimnazjum pojechali na wycieczkę do Świdnicy pod opieką swoich wychowawców pani Moniki Breitenfellner-Pasiut, pani Marty Nackowskiej, pani Marty Ruszkowicz-Malich i pana Ryszarda Mierzwy oraz pani Moniki Babik.
  W czasie wyjazdu uczniowie poznawali nasz region i jego atrakcje turystyczne oraz brali udział w zajęciach na świdnicki lodowisku pro­pagujących zdrowy tryb życia.
 • 09.01.2013 - uczniowie z klas 3a, 3c i 3d naszego Gimnazjum obejrzeli film pt. "Hobbit: Niezwykła podróż" - w wersji 3D - w wałbrzyskim kinie sieci Cinema City. Opiekunami uczniów były panie: Marta Całko, Halina Jacyno, Małgorzata Re­nger, Bożena Skorupska
 • 14.12.2012 - uczniowie z klas 1d, 2c i 2d naszego Liceum pojechali na jednodniową wycieczkę do Drezna. W czasie wy­jazu uczniowie zwiedzali zabytki Drezna oraz odwiedzili tradycyjny drezdeński bożonarodzeniowy Jarmark Świąteczny ("Striezelmarkt"). Jest to najstarszy tego typu jarmark w Niemczech. Zorganizowany jest już po raz 578 - pierw­szy raz odbył sie w roku 1434.
  Opiekunami uczniów były panie: Joanna Borek-Osmolak, Elżbieta Jaszek, Magdalena Kwiatkowska, Aleksandra Malino­wska.
 • 13.12.2012 - uczniowie z klasy 2b Liceum w ramach edukacji teatralnej pojechali na wycieczkę do Legnicy pod opieką wychowawczyni pani Bogusławy Dzimitrowicz oraz księdza Krzysztofa Pasz­kiewicza. W Teatrze im. Heleny Modrze­jewskiej obejrzeli spektakl pt. "Historia o miłosiernej, czyli testament psa".
 • 11.12.2012 - grupa uczniów z klas 1b i 2d Gimnazjum oraz 2a i 3e Liceum pojechała na wycieczkę do Wrocławia pod opieką pań Lidii Drozdowskiej i Marzeny Szewczyk. W czasie wyjazdu uczniowie:
  - zwiedzili wystawę prezentującą sztukę średniowiecza we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym,
  - w ramach propagowania zdrowego stylu życia uczestniczyli w zajęciach w kręgielni,
  - w ramach edukacji teatralnej obejrzeli spektakl teatralny pt. "Mayday" w Teatrze Polskim.
 • 07.12.2012 - uczniowie z klas 2e i 3c Liceum pojechali na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu zwiedzili wystawę w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach edukacji filmowej obejrzeli film pt. "Pokłosie", a nas­tępnie w ramach propagowania zdrowego stylu życia udali się na kręgielnię.
  Opiekunami uczniów byli: pan Radosław Brymerski, pani Gabriela Hubert i pan Wiesław Kozłowski
 • 26.11.2012 - uczniowie z klas 1a, 1b, 2b naszego Gimnazjum w ramach edukacji muzycznej i teatralnej pojechali na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie przede wszystkim obejrzeli musical "Okruchy życia" we wrocław­skiej Hali Stulecia.
  Opiekunem uczniów była pani Monika Breitenfellner-Pasiut oraz dwóch rodziców uczniów.
 • 25.11.-01.12.2012 - po raz kolejny uczniowie naszego Liceum uczestniczą w tygodniowych warsztatach arty­stycznych organizowanych w ramach interkulturowego projektu edukacyjnego "Lanterna Futuri" realizowanego od wielu lat przez Dom Trzech Kultur w Niedamirowie wraz z czeskimi i niemieckimi partnerami.
  Podobnie jak w ostatnich latach warsztaty odbywają się w niemieckim Grosshennersdorfie oraz w polskim Nieda­mirowie, a ich uczestnikami są uczniowie klasy 1c naszego Liceum oraz ich czescy i niemieccy rówieśnicy.
 • 09.11.2012 - w wycieczce do Wrocławia wzięło udział 50 uczniów naszego Gimnazjum (cała klasa 3d i 23 osoby z kl.1c); opiekunkami były panie: Marta Całko, Marta Nackowska i Monika Babik.
  Uczniowie bawili się we wrocławskiej kręgielni "Miraż", a następnie pojechali do "Humanitarium - ogrody doś­wiadczeń", gdzie podzieleni na grupy przeprowadzali doświadczenie pozyskiwania DNA z cebuli. Po zajęciach war­sztatowych zwiedzali wystawę, na której mogli zbadać tętno, spostrzegawczość, zmierzyć prędkość biegu i czas reakcji organizmu, słuch, w powiększeniu obejrzeć swoje linie papilarne. Dzięki specjalnym powiększonym modelom ludzkiego mózgu, oka, szkieletu, układu pokarmowego i krwionośnego uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę na temat budowy i funkcjo­nowania ludzkiego organizmu. Po nauce uczniowie w równie atrakcyjny sposób bawili się w nowoczesnej sali multi­medialnej - również na terenie Humantarium.
  Wieczorem grupa udała się do wrocławskiego Teatru Komedia na spektakl pt. "Przyjazne dusze", który wszyscy entuzja­stycznie oklaskiwali nie tylko ze względu na znakomitą obsadę i grę aktorską, ale również tematykę przedstawienia, które poruszało problem kruchości i przemijalności ludzkiego życia.
  Choć uczniowie wrócili do domów po północy, byli zadowoleni i pełni wrażeń po bardzo aktywnie spędzonym dniu.
  [Informacja: pani Marta Całko]
 • 07.11.2012 - uczniowie z klasy 3f Liceum w ramach edukacji regionalnej, historycznej i teatralnej uczestniczyli w wy­cieczce do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie obejrzeli między innymi spektakl teatralny "Wallstrasse 13" we wroc­ławskiej Synagodze "Pod Białym Bocianem", który był wystawiany w ramach Dni Wzajemnego Sza­cunku 2012.
 • 17.10.2012 - uczniowie z klasy 2c Liceum wzięli udział zajęciach terenowych na ścieżce przyrodniczo-dydak­tycznej Je­ziorko Daisy w obrębie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Opiekunkami uczniów były panie Dorota Dzielędziak i El­żbieta Jaszek - wychowawczyni klasy.
 • 16.10.2012 - uczniowie z klasy 1d Liceum w ramach wycieczki poznawali walory przyrodnicze Parku Książań­skiego oraz historię zamku. Opiekunkami uczniów byli pan Radosław Brymerski i pani Aleksandra Malinowska.
 • 28-29.09.2012 - uczniowie z klasy 3a Gimnazjum w ramach integracji zespołu klasowego oraz edukacji regio­nalnej wy­brali się na rajd pieszy po terenie Ziemi Kamiennogórskiej. Opiekunami uczniów byli wychowawczyni klasy pani Halina Jacyno oraz pani Katarzyna Filip-Murawska.
 • 28-29.09.2012 - uczniowie z klas 2a i 2e Liceum w ramach integracji zespołu klasowego oraz edukacji regio­nalnej i historycznej uczestniczyli na Zamku Bolków w realizacji projektu. Opiekunami uczniów byli wychowawcy klas pani Ma­rzena Szewczyk i pan Radosław Brymerski.
 • 28.09.2012 - klasa 2c Liceum w ramach integracji zespołu klasowego była na kilkugodzinnej wycieczce.
 • 27.09.2012 - klasa 2b Liceum w ramach integracji zespołu klasowego oraz edukacji regionalnej i historycznej zwie­dzała kamiennogórskie zabytkowe podziemia (trasa turystyczna "Projekt Arado. Zaginione laboratorium Hitlera") oraz wędrowała śladami historycznych miejsc na terenie Kamiennej Góry. Opiekunami uczniów byli: wychowawczyni klasy pani Bogusława Dzimitrowicz oraz pan Jan Lubieniecki - nauczyciel historii.
 • 26.09.2012 - klasa 2d Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wzięła udział w wycieczce na trasie Kamienna Góra - Krzeszów - Rezerwat "Głazy Krasnoludków" - Krzeszów - Kamienna Góra. Opiekunami uczniów w czasie wycieczki byli: wychowawczyni klasy pani Magdalena Rams i pan Adam Nowak.
 • 25.09.2012 - uczniowie z klas 3d i 3e Liceum w ramach preorientacji zawodowej wzięli udział we Wrocławskim Salonie Maturzystów PERSPEKTYWY 2012. Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu do Wrocławia byli wychowawcy klas pani Danuta Ruchała i pan Hieronim Mader oraz pani Aleksandra Malinowska.
 • 25.09.2012 - grupa uczniów z klas 3a i 3b Liceum w ramach preorientacji zawodowej wzięła udział we Wro­cławskim Salonie Maturzystów PERSPEKTYWY 2012. Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu do Wrocławia byli wychowawcy klas pani Jolanta Myśliwiec i pan Andrzej Przybytek.
 • 14-15.09.2012 - uczniowie z klas 2a i 3b naszego Gimnazjum wzięli udział w rajdzie na trasie Kamienna Góra - Jar­kowice - Przełęcz Okraj - Kamienna Góra. Opiekę nad uczniamni sprawowały panie: Joanna Borek-Osmolak, Sylwia Kulpa oraz Marta Ruszkowicz-Malich.
 • 13-20.06.2012 - grupa uczniów Liceum, pod opieką pana Roberta Kosińskiego oraz pani Doroty Zieleń, uczes­tniczy w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży w Schrambergu (Niemcy) w ramach drugiej części projektu współfinansowa­nego przez PNWM (Euroregion Nysa). W czasie wyjazdu uczniowie będą:
  - poznawać kulturę i tradycje naszych sąsiadów,
  - rozwijać umiejętności językowe,
  - zwiedzać między innymi: Fischingen, Konstancję, Rottweil, Strasburg i Stuttgart.
  [Więcej informacji na ten tema w dziale Współpraca z zagranicą.]
 • 11-12.06.2012 - uczniowie klasy 2d Gimnazjum wybrali się pod opieką wychowawczyni pani Marty Całko oraz pani Marty Nackowskiej na wycieczkę na trasie Karpacz - Śnieżka - Przełęcz Okraj - Kowary.
 • 06-07.06.2012 - uczniowie klas 1a i 2a Liceum, w ramach edukacji regionalnej i historycznej oraz integracji zespołów klasowych, wybrali się na wycieczkę do Bolkowa pod opieką wychowawców klas pani Marzeny Szewczyk i pana Andrzeja Przybytka oraz pana Radosława Brymerskiego (członek Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków).
 • 04-05.06.2012 - uczniowie z klasy 1d Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wzięli udział w wycieczce do Karpacza. W czasie wyjazdu uczestnicy wycieczki wraz ze swoimi opiekunami - pani Antonina Matyszczuk, pani Magdalena Rams i pan Adam Nowak - między innymi zwiedzili Kościół Górski Naszego Zbawiciela znany powszechnie jako Kościół Wang (lub Świątynia Wang) i weszli na Śnieżkę.
  [Zdjęcia w dziale Galeria.]
 • 01.06.2012 - uczniowie z klasy 1b Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wy­brali się wraz z opiekunami panią Bogusławą Dzimitrowicz i panią Lidią Drozdowską na wycieczkę do Krzeszowa.
 • 01.06.2012 - uczniowie z klasy 1e Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wy­brali się na wycieczkę pieszą po Kamiennej Górze. Zwieńczeniem wyprawy było zwiedzanie zabytkowych podziemi i sztolni trasy turystycznej "Projekt Arado. Zaginione laboratorium Hitlera". Opiekunami uczniów byli pan Maciej Latawiec i pan Paweł Szwaja.
 • 29.05.-06.06.2012 - grupa uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum pojechała na wycieczkę do Chorwacji pod opieką pań: Moniki Breitenfellner-Pasiut, Katarzyny Filip-Murawskiej, Gabrieli Hubert i Jolanty Myśliwiec.
 • 25.05.2012 - uczniowie z klasy 2b Liceum w ramach edukacji regionalnej oraz integracji zespołu klasowego wybrali się na wycieczkę pieszą. Najpierw uczniowie wraz z opiekunami panią Jolantą Myśliwiec i panią Dorotą Sadowską zwiedzili zabytkowe podziemia i sztolnie trasy turystycznej "Projekt Arado. Zaginione laboratorium Hitlera", a następnie udali się na szlak turystyczny Kamienna Góra - Wielka Kopa - Kamienna Góra.
 • 10.05.2012 - w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, podobnie jak rok temu, ropoczęła wi­zytę u nas młodzież ze szkoły partnerskiej w Schrambergu (Badenia-Wirtembergia/Niemcy). Jest to dwudzie­stopięcioosobowa grupa uczniów wraz z opiekunami.
  Opiekę nad gośćmi z naszej strony sprawuje po raz kolejny koordynator projektu pan Robert Kosiński, a wspo­maga go pani Dorota Zieleń wraz z grupą uczniów z naszej Szkoły, którzy goszczą u siebie w domach nie­mieckie koleżanki i ko­legów.
  [Zobacz także informacje na stronie portalu powiatowa.info.]
 • 25-26.04.2012 - klasa 1a i 2f Liceum wyjechała na wycieczkę w rejon Kotliny Kłodzkiej. Opiekunami wycieczki byli wychowawcy klas pani Marzena Szewczyk i pan Maciej Latawiec oraz pan Radosław Brymerski.
  [Krótka relacja z wycieczki i kilka zdjęć w pliku .PDF tutaj.]
 • 22.04.2012 - 31 uczniów z naszego Liceum wraz z panią Dorotą Dzielędziak i panią Aleksandrą Piątkowską pojechało na wycieczkę do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie wysłuchali na Uniwersytecie Wrocławskim wykładu na temat języka polityki i kształtowania kultury języka, a w ramach edukacji regionalnej i budowania postaw tolerancji wobec innych kultur zwiedzili wrocławską dzielnicę żydowską oraz cmentarz żydowski.
 • 11-12.04.2012 - uczniowie klasy 2d Liceum uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Opiekunami uczniów w czasie wycieczki były panie Danuta Ruchała (wy­chowawca klasy) oraz pani Jolanta Myśliwiec.
  [Zdjęcia w dziale Galeria.]
 • 21-22.03.2012 - klasa 2e Liceum w ramach integracji zespołu klasowego wybrała się na wycieczkę do Jarkowic wraz z wychowawcą panem Hieronimem Maderem oraz panem Wiesławem Kozłowskim.
 • 21.03.2012 - odbyła się tradycyjna pielgrzymka uczniów klas trzecich Liceum na Jasną Górę.
 • 07.03.2012 - uczniowie z klas IIb i IId Liceum w ramach edukacji prozawodowej pojechali do Wrocławia na Targi Edukacyjne "Wrocławski indeks". W czasie wyjazdu uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną dolnośląskich wyższych uczelni, wzięli udział w wykładzie prof. Bogusława Pawłowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego na temat "Ewolucyjny klucz do rozwikłania ludzkiego umyłu" oraz zwiedzili Centrum Poznawacze przy Hali Stulecia.
  Przy okazji uczniowie w ramach edukacji filmowej obejrzeli film w Multikinie znajdującym się w Pasażu Grun­waldzkim.
  Opiekunami uczniów w czasie wyjazdu były panie: Joanna Borek-Osmolak, Sylwia Kulpa, Aleksandra Malinowska oraz Jolanta Myśliwiec.
 • 05.03.2012 - klasy Ib i Ic Liceum wzięły udział w ramach edukacji historycznej i regionalnej w wycieczce do Świdnicy. W"drodze powrotnej w ramach edukacji filmowej uczniowie obejrzeli film w kinie sieci Cinema City w Galerii Victoria Wałbrzych.
 • 02.02.2012 - klasa 3c Gimnazjum pod opieką wychowawcy pana Krzysztofa Pawlikowskiego oraz pana Macieja Latawca pojechała na wycieczkę, w ramach której uczniowie brali udział w zajęciach wychowania fizycznego na lodowisku w Świdnicy oraz w ramach edukacji filmowej obejrzeli film "Na krawędzi" w wałbrzyskim multikinie sieci Cinema City.