Aktualności

28.06-01.07.2005 - 15 uczniów wraz z opiekunami (mgr Danuta Borko, mgr Elżbieta Syrek, mgr Agata Żochowska) wyjeżdża na robocze spotkanie do Lüdinghausen (Niemcy), dotyczące dalszej realizacji projektu w ramach programu Socrates-Comenius.
Projekt jest realizowany przez naszą Szkołę wraz z partnerskimi szkołami z Luksemburga i Niemiec.

27.06.2005 - dotarły do Szkoły - przesłane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu - wyniki egzaminu maturalnego wraz ze świadectwami.
Okazało się, że część zewnętrzną egzaminu, czyli egzamin pisemny, zdało 98% absolwentów (spośród 200 tegorocznych abiterientów).

25.06.2005 - w auli naszej Szkoły odbyła się sesja Rady Powiatu, w czasie której wręczone zostały nagrody "Primus inter pares", przyznawane każdego roku właśnie przez Radę Powiatu najlepszym uczniom, ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamiennogórski.
W sesji obok władz naszego Powiatu udział wzięli:
- poseł na Sejm RP, Minister Obrony Narodowej pan Jerzy Szmajdziński
- Dolnośląski Wicekurator Oświaty pan Sylwester Urbański.
   W bieżącym roku nagrodę otrzymali następujący uczniowie naszego Liceum:
- Przemysław Kurowski
- Natalia Mazurek
- Anna Pansewicz
- Anna Sikora
- Magdalena Tomala.
(Informacje wraz z fotoreportażem w dziale "Imprezy".)

24.06.2005 - zakończenie roku szkolnego 2004/2005:
- kl. I LO - godz. 9.00 spotkanie w auli szkolnej, a następnie z wychowawcami
- kl. I-II Gimnazjum - godz. 9.00 spotkanie z wychowawcami
- kl. II LO - godz. 10.00 spotkanie w auli szkolnej, a następnie z wychowawcami
- kl. III Gimnazjum - godz. 11.00 spotkanie w auli szkolnej, następnie z wychowawcami (O zakończeniu roku klas trzecich naszego Gimnazjum znajdziesz więcej informacji wraz z fotoreportażem w dziale "Imprezy".)
W czasie spotkań w auli szkolnej uczniowie spotkali się z czeskimi, niemiecki i polskimi uczetnikami zajęć warsztatowych realizowanych w ramach projektu "Lanterna Futuri" i obejrzeli przezentację multimedialną przedstawiającą zarys dorobku warsztaowego.

23.06.2005 - o godz. 12.30 rozpoczęło się w auli szkolnej posiedzenie rady pedagogicznej, w czasie którego wręczone zostały dyplomy i nagrody uczniom, którzy:
- zajęli czołowe miejsca na liście rankingowej naszego Liceum i zakwalifikowali się do tzw. "Diamentowej dziesiątki",
- zajęli czołowe miejsca na liście rankingowej naszego Gimnazjum i zakwalifikowali się do tzw. "Złotej dziesiątki",
- reprezentowali Szkołę i odnosili liczne sukcesy w zawodach sportowych.
W uroczystości udział wzięli Starosta Powiatu Kamiennogórskiego dr Marian Kachniarz i Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra Maciej Słowiński.
(Informacje i fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

21.06.2005 - w palącym słońcu odbył się na stadionie przy ul. Słowackiego "Dzień Sportu" zapoczątkowany meczem piłki nożnej, w którym reprezentacja nauczycieli zmierzyła się z reprezentacją naszego Gimnazjum. Wynik meczu 2:2 (w regulaminowym czasie - 2x20 min.), ale ostatecznie rzutami karnymi - 3:0 - wygrali nauczyciele.
Później rozegrano liczne konkurencje lekkoatletyczne, w których rywalizowało wielu uczniów naszego Liceum.
(Fotoreportaż w dziale "Sport".)

19-23.06.2005 - 12 uczniów bierze udział w festiwalu organizowanym w ramach podsumowania dotychczasowej części projektu "Lanterna futuri". Uczniowie wraz z czeskimi i niemiecki koleżnkami oraz kolegami prezentują swój dorobek warsztatowy w Czechach i w Niemczech.
24 czerwca (piątek) podobna prezentacja będzie miała miejsce w Kamiennej Górze. Niektóre imprezy festiwalowe będą miały miejsce w naszej Szkole.

17.06.2005 - otrzymaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.
średni wynik w część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza
naszym Gimnazjum 34,4 pkt 24,2 pkt
gminie 33,2 pkt 22,8 pkt
województwie 32,5 pkt 23,9 pkt

16-19.06.2005 - pięciu nauczycieli naszej Szkoły brało udział w warsztatach dla multiplikatorów projektu "Lanterna futuri", zorganizowanych w Czeskiej Lipie.

14.06.2005 - o godz. 14.00 rozpoczął się mecz w piłce siatkowej - reprezentacja nauczycieli przeciwko reprezentacji uczniów Liceum. Wynik meczu 3:1 dla reprezentacji nauczycieli.

10.06.2005 - wydane zostały kolejne numery dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra miasto Langhansa" i gazetki uczniów LO "Szkolne Szpilki".
Już są na naszej stronie w dziale "Gazetka" w plikach PDF.

07-10.06.2005 - grupa uczniów z klas Ia i Ic naszego Gimnazjum wybrała się wraz ze swoimi wychowawcami - mgr Urszulą Góralską i mgr Hieronimem Maderem - na wycieczkę po Wielkopolsce i zwiedzała Biskupin, Gniezno, Poznań, Rogalin, Kórnik, Gostyń oraz Leszno.

06.06.2005 - rozpoczęły się kolejne edycje konkursów plastycznych organizowanych tradycyjnie przez naszą Szkołę dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
- V Kamiennogórski Proekologiczny Konkurs Plastyczny (czerwiec - październik 2005) - temat konkursu: "Rezerwaty i pomniki przyrody Powiatu Kamiennogórskiego"
- IV Kamiennogórski Konkurs Plastyczny Zabytki architektury Ziemi Kamiennogórskiej (czerwiec - listopad 2005) - temat konkursu: "Stare domy". Informacji o konkursach szukaj na stronie internetowej: www.zso.kamienna-gora.pl/konkursy/.

05-11.06.2005 - grupa uczniów z naszej Szkoły pod opieką mgr Barbary Mrożek-Lubienieckiej przebywała w ramach wymiany międzynarodowej u swoich przyjaciół z partnerskiej szkoły w Schrambergu (Niemcy).

03.06.2005 - klasa IIId z naszego Gimnazjum wraz ze swoim wychowawcą wybrała się na klasowe ognisko do Janiszowa.

02-03.06.2005 - piesza wycieczka turystyczno-krajoznwacza kl. Ib i IIa naszego Gimnazjum na trasie Kamienna Góra - Czartak - Skalnik - Kamienna Góra.

01.06.2005 - Samorząd Uczniowski naszego Gimnazjum wraz z opiekunem mgr Władysławem Krupą przygotowali dla gimnazjalistów z okazji Dnia Dziecka Szkolny Konkurs Talentów. Najwszechstronniej swoje talenty zaprezentowały klasy: IIa, Ia IId i to one zwyciężyły w Konkursie.

01.06.2005 - kl. Ib i Ic naszego Gimnazjum spotkały się przy ognisku na stadionie miejskim. W czasie imprezy nie tylko piekli tradycyjne kiełbaski, ale uczestniczyli w licznych grach i zabawach.

30.05.-04.06.2005 - tym razem 10 uczniów z naszej Szkoły uczestniczyło w kolejnych międzynarodowych warsztatach w Grosshennersdorf, prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.
W czasie warsztatów muzyczno-teatralnych kontynuowano prace nad przedstawieniem, które zostanie zaprezentowane 24 czerwca w czasie festiwalu podsumowującego projekt.

27.05.2005 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego).

25.05.2005 - 5 abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.
Po 37 dniach dobrnęliśmy do ostatniego dnia pierwszej "nowej matury" w naszym Liceum.

24.05.2005 - 24 uczniów z klasy IId naszego Liceum uczestniczyło w warsztatach ekologicznych prowadzonych w Gospodarstwie Szkółkarskim Karkonoskiego Parku Narodowego.

24.05.2005 - reprezentacja naszego Liceum zajęła II miejsce na zawodach powiatowych w piłce nożnej.
Zawody rozegrane zostały w ramach cyklu imprez sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kamienna Góra pod nazwą "Licealiada Powiatowa".

24.05.2005 - uczniowie klas II naszego Liceum uczestniczyli w wewnątrzszkolnym badaniu kompetencji językowych z języka niemieckiego.

23-28.04.2005 - 4 uczniów z naszej Szkoły uczestniczyło w kolejnych międzynarodowych warsztatach w Grosshennersdorf, prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.
W ramach zajęć warsztatowych uczniowie zgłębiali tajniki grafiki komputerowej oraz dziennikarstwa i fotografii.

23.05.2005 - 2 abiturientki przystąpiły do pisemnego egzaminu maturalnego z historii sztuki.

20.05.2005 - 5 abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z chemii.

19.05.2005 - 46 abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.

19.05.2005 - do Szkoły dotarły wyniki XIV edycji międzynarodowego konkursu matematycznego "Kangur" organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Spośród uczniów naszego Gimnazjum uczestniczących w konkursie najlepiej zaprezentowali się Piotr Paździur i Michał Ogórek - obaj z klasy III, a wśród licealistów Adrian Dziakowski i Piotr Kieć - obaj z klasy I.

18-19.05.2005 - Zespół Teatralny "Pod jednym dachem", prowadzony przez mgr Lidię Drozdowską i mgr Marzenę Szewczyk, uzyskał wyróżnienie w finale Dolnośląskiego Przeglądu Gimnazjalnych Zespołów Teatralnych F-ART, który odbył się w Kłodzku.

18.05.2005 - uczniowie klas IIIa, IIIb i IIIc naszego Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniach muzycznych w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze .

18.05.2005 - 15 abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z fizyki.

17.05.2005 - 76 abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

16.05.2005 - 38 abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z geografii.

16.05.2005 - 30 uczniów z klasy 2g naszego Liceum pod opieką mgr Doroty Dzielędziak i mgr Aleksandry Malinowskiej uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych w karkonoskim muzeum w Vrchalbi w ramach współpracy z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego

13.05.2005 - 69 abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z biologii.

12.05.2005 - 76 abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z historii.

11.05.2005 - 7 abiturientów przystąpiło do egzaminu maturalnego z informatyki.

10.05.2005 - reprezentacja naszej Szkoły zajęła I miejsce w sztafecie szwedzkiej chłopców na zawodach rozegranych w ramach Gimnazjady Powiatowej.

09.05.2005 - 40 abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, a 34 spośród nich rozwiązywało dodatkowo arkusze egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym.

08-15.05.2005 - uczennica naszego Liceum Anna Pansewicz, w nagrodę za aktywny udział w pracach prowadzonych w ramach programu Antyschematy, uczestniczyła w wycieczce do Izraela.

07-13.05.2005 - w ramach współpracy w naszej Szkole goszczą uczniowie wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionej Szkoły w Schrambergu (Niemcy).

06.05.2005 - 124 abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 63 spośród nich zdecydowało się rozwiązywać dodatkowo arkusze egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym.

05.05.2005 - o godz. 9.00 dwustu tegorocznych absolwentów naszego Liceum rozpoczęło pisemną część egzaminu maturalnego, przystępując do egzaminu z języka polskiego.

05-06.05.2005 - uczniowie naszego Gimnazjum biorą udział w tradycyjnym cyklu imprez sportowych określanych mianem "Gimnazjady".

05-06.05.2005 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego uczniowie klas I i II Liceum mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w związku z egzaminem maturalnym.

03-06.05.2005 - w Szkole gościło 37 uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół z Francji, Luksemburga i Niemiec. Spotkanie odbywało się w związku z realizowaniem przez nasze szkoły wspólnego projektu w ramach programu Socrates-Comenius.
W dniu dzisiejszym (04.05.) goście zwiedzili Szkołę, zapoznali się z pracami zrealizowanymi w ramach projektu przez uczniów naszej Szkoły, uczestniczyli w lekcjach oraz odwiedzili zaprzyjaźniony Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie.

02.05.2005 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zgodnie z roporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego).

29.04.2005 - apel z okazji 214 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

28.04.2005 - ostatni abiturienci przystąpili w dniu dzisiejszym do części ustnej egzaminu maturalnego.
Część pisemna rozpocznie się 5 maja od egzaminu z języka polskiego.

27.04.2005 - uczniowie klas III naszego Gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego - część przyrodniczo-matematyczna.

26.04.2005 - 116 uczniów z klas III naszego Gimnazjum przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna.
Wyniki uzyskane w trakcie egzaminu poznamy dopiero 17 czerwca br.

25-26.04.2005 - uczniowie klas I i II Gimnazjum mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w związku z egzaminem gimnazjalnym przeprowadzanym dla uczniów klas III, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego.

26.04.2005 - w ramach edukacji teatralnej uczniowie z czterech klas naszego Liceum obejrzeli spektakl pt. "Kopalnia" w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu .

23.04.2005 - reprezentacja naszej Szkoły (3 uczniów Gimnazjum i 3 uczniów Liceum), pod opieką mgr Władysława Krupy, wzięła udział w Lubawce w VII Powiatowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym organizowanym przez PTSM Kamienna Góra.

22.04.2005 - reprezentacja naszego Liceum, pod opieką mgr Gabrieli Hubert, wzięła udział w finałowych rozgrywkach w szachach drużynowych dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły się we Wrocławiu.

22.04.2005 - reprezentacja naszego Gimnazjum bierze udział w rundzie półfinałowej IV edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych. W dniu dzisiejszym zwycięsko wyszli z rywalizacji z reprezentacją Gimnazjum nr 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jeleniej Górze.
Gratulujemy członkom naszej reprezentacji oraz ich opiekunkom - mgr Danucie Borko i mgr Małgorzacie Regner.

21-24.04.2005 - Zespół Teatralny "My" uczestniczył w X Przeglądzie Inicjatyw Teatralnych "Bombart" w Jeleniej Górze i prezentując widowisko pt. "Sztuka Makowskiego" zajął I miejsce.

20.04.2005 - w ramach działań profilaktycznych prowadzonych w naszej Szkole przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego" spotkał się z uczniami naszego Gimnazjum, a następnie z ich rodzicami, poruszając trudne tematy związane z narkomanią.

18.04.2005 - pierwszy dzień egzaminów ustnych w ramach "nowej matury". Łącznie do egzaminu dojrzałości przystąpi 200 tegorocznych absolwentów.
Dzisiaj egzamin z języka polskiego zdawało 28 z nich i z języka niemieckiego 42.
Ustne egzaminy maturalne zakończą się w naszej Szkole 28 kwietnia.

15-17.04.2005 - 3 uczniów naszego Gimnazjum i 3 uczniów naszego Liceum uczestniczyło w kolejnych międzynarodowych warsztatach teatralnych w Niedamirowie, prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.
W ramach zajęć warsztatowych uczniowie kontynuowali prace nad przygotowaniem spektaklu teatralnego.

15.04.2005 - w ramach VII edycji LO-wskich Spotkań przeprowadzona został przez absolwentów naszej Szkoły, członków Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, seria wykładów dla obecnych uczniów Szkoły, a następnie w konkursach rywalizowali ze sobą uczniowie klas I i II LO;
(Więcej na ten temat w dziale "Imprezy".)
- o godz. 14.00 w sali Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III naszego Liceum.
(Więcej na ten temat w dziale "Imprezy".)

13.04.2005 - w ramach edukacji teatralnej 46 uczniów naszej Szkoły obejrzało we wrocławskim Teatrze Współczesnym spektakl pt. "Wszystko w rodzinie".
W czasie wyjazdu opiekę nad uczniami sprawowali mgr Marzena Szewczyk i mgr Robert Kosiński.

13.04.2005 - I miejsce w eliminacjach powiatowych X Konkursu Recytatorskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych "Pegazik" zajął uczeń naszego Gimnazjum - Michał Bruździak.

09-10.04.2005 - 6 uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyło w międzynarodowych warsztatach w Lamberku (Czechy), prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów. W ramach zajęć warsztatowych uczniowie zgłębiali tajniki grafiki komputerowej.

09.04.2005 - Zespół Teatralny "My" uzyskał wyróżnienie na III Festiwalu Dolnośląskich Teatrów Nieprofesjonalnych "Kreacje 2005".
W festiwalu udział wzięło dziesięć zespołów teatralnych - przyznano jedną nagrodę główną i jedno wyróżnienie.

09.04.2005 - 5 uczniów naszej Szkoły wzięło udział w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności w trzech kategoriach: monodram, konkurs recytatorski, wywiedzione ze słowa.
Eliminacje odbyły się w Jeleniej Górze i obejmowały rejon dawnego województwa jeleniogórskiego.
Wyróżnienie w konkursie recytatorskim uzyskała Ewelina Odelga.

08.04.2005 - dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

Szanowni Państwo
Kuratorzy,
za Państwa pośrednictwem zwracam się do dyrektorów wszystkich szkół z prośbą o taką organizację dnia 8 kwietnia br. (w tym możliwość odwołania zajęć), aby umożliwić młodzieży, dzieciom oraz nauczycielom udział w uroczystościach towarzyszących pogrzebowi papieża Jana Pawła II.
Jednocześnie przypominam o konieczności zapewnienia właściwej opieki wszystkim uczniom.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Mirosław Sawicki
Warszawa, 2005-04-04

STANOWISKO RADY MINISTRÓW z dnia 5 kwietnia 2005r. w sprawie wykorzystania 8 kwietnia 2005 r. jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych.

Rada Ministrów, działając w przekonaniu, iż wolą całego społeczeństwa, pogrążonego w głębokiej żałobie i smutku po śmierci Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II, jest godne uczczenie Jego Pamięci oraz wspólne pożegnanie naszego Największego Rodaka w dniu 8 kwietnia 2005 r., zwraca się do:
- ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz innych organów administracji rządowej,
- właściwych organów samorządu terytorialnego,
- pracodawców działających na terytorium Polski
o umożliwienie wszystkim pracownikom w kierowanych, podległych, nadzorowanych lub w inny sposób podporządkowanych zakładach pracy i innych jednostkach organizacyjnych, na podstawie i w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystania dnia 8 kwietnia 2005 r. jako dnia wolnego od pracy, a funkcjonariuszom, żołnierzom oraz uczniom i studentom, odpowiednio jako dnia wolnego od służby lub zajęć.
Rada Ministrów przyjęła jednocześnie do wiadomości decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. o ustaleniu dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach administracji rządowej.

07.04.2005 - posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej dla uczniów klas III naszego Liceum... i pierwszy rocznik uczniów trzyletniego liceum ogólnokształcącego 15 kwietnia opuści mury naszej Szkoły, by od 18 kwietnia przystąpić do "nowej matury".

06.04.2005 - dzień "otwartej szkoły" dla rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

04.04.2005 - o godz. 12.00 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej odbyła się msza święta dziękczynna za pontyfikat papieża Jana Pawła II, przeprowadzona dla społeczności naszej Szkoły. Mszę świętą celebrował, uczący w naszej Szkole, ksiądz Janusz Leszczyński w obecności księdza dziekana Stanisława Książka.

04.04.2005 - 3 uczniów z naszego Gimnazjum wzięło udział w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kamiennej Górze.

04-09.04.2005 - 6 uczniów z naszej Szkoły będzie uczestniczyć w kolejnych międzynarodowych warsztatach filmowych w Grosshennersdorf (Niemcy), prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.
W ramach zajęć warsztatowych uczniowie będą uczyli się profesjonalnego nagrywania i komputerowego montażu filmów.

01-03.04.2005 - 6 uczniów z naszej Szkoły uczestniczyło w kolejnych międzynarodowych warsztatach muzycznych w Grosshennersdorf (Niemcy), prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.
W ramach zajęć warsztatowych uczniowie tworzyli ścieżkę dźwiękową do filmu realizowanego w ramach warsztatów filmowych.

01.04.2005 - Reprezentacja naszego Liceum zajęła II miejsce w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach Drużynowych.

24-29.03.2005 - wiosenna przerwa świąteczna.

23.03.2005 - odbyły się pierwsze zajęcia w ramach warsztatów fotograficznych prowadzonych przez absolwenta naszego Liceum, zawodowego fotografa pana Tadeusza Piotra Prociaka.
Kolejne zajęcia warsztatowe odbywać się będą w każdą środę o godz. 16.00 w sali 105.

22.03.2005 - 64 uczniów z klas Ic i Ie naszego Liceum oraz z klasy IIc naszego Gimnazjum w ramach edukacji teatralnej obejrzało w Jeleniogórskim Teatrze im. C.K.Norwida spektakl pt. "Kantata na cztery skrzydła". Uczniowie mieli okazję po przedstawieniu spotkać się z aktorami.
Młodzież w czasie wyjazdu znajdowała się pod opieką: mgr Lidii Drozdowskiej, mgr Barbary Mrożek-Lubienieckiej, mgr Roberta Kosińskiego oraz mgr Jana Lubienieckiego.

22.03.2005 - reprezentanci naszego Gimnazjum oraz Liceum uczestniczyli w Turnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
   Spośród uczniów naszego Gimnazjum na szczególne wyróżnienie zasługuje Łukasz Pawłowicz (kl. 3c), który w ogólnej klasyfikacji zajął 4 miejsce.
   Nasi reprezentanci bardzo dobrze spisali się w grupie uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych:
1 miejsce - Marcelina Stawiarska (kl. 2d)
2 miejsce - Marcelina Gałysa (kl. 1b)
3 miejsce - Przemysław Tokarski (kl. 3b).
Oprócz tego w pierwszej dziesiątce znaleźli się: Karolina Szczerba i Małgorzata Dębska (obie kl. 2e), Przemysław Kurowski (kl. 2c), Kamil Osak (kl. 1e).

21.03.2005 - w Pierwszym Dniu Wiosny zamiast w zajęciach lekcyjnych uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w:
- Dniu Szwedzkim, przygotowanym dla klas pierwszych Liceum przez mgr Władysława Krupę wraz z klasą IIb LO
- spektalu teatralnym pt. "Sztuka Makowskiego", przygotowanym przez Zespół Teatralny "My", działający przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze, a składający się przede wszystkim z uczniów naszej Szkoły. Widowisko obejrzeli uczniowe klas I i II naszego Gimnazjum i Liceum.
- "Potyczkach gimnazjalistów", w których współzawodniczyli reprezentanci wszystkich klas naszego Gimnazjum w czterech konkurencjach artystycznych i sportowych
- przedstawieniu szkolnego kabaretu "Tu i teraz", zaprezentowanym dla uczniów klas III naszego Gimnazjum.
(Fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

21.03.2005 - 118 uczniów klas III naszego Liceum wybrało się w tradycyjną przedmaturalną pielgrzymkę do Częstochowy.

18-20.03.2005 - 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i 3 uczniów z Gimnazjum brali udział w kolejnych międzynarodowych warsztatach plastycznych w Niedamirowie, prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.

16.03.2005 - odbyły się eliminacje miejskie X Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W kategorii "starsi" uczniowie naszego Gimnazjum pod kierunkiem mgr Lidii Drozdowskiej zajęli czołowe miejsca:
1 miejsce - Michał Bruździak (kl. II),
2 miejsce - Agnieszka Adamek (kl. II),
3 miejsce - Angelika Jancik (kl. II).
Gratulujemy!

16.03.2005 - w Miliczu reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła III miejsce w Finałach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w Piłce Siatkowej. Reprezentacją opiekował się mgr Krzysztof Pawlikowski.
Gratulujemy zawodnikom i trenerowi!!!

15.03.2005 - w Głogowie reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła IV miejsce w Finałach Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w Piłce Siatkowej. Reprezentacją opiekował się mgr Krzysztof Pawlikowski.
Gratulujemy zawodniczkom i trenerowi!!!

15.03.2005 - w ramach edukacji regionalnej i filmowej uczniowie klas Ib i IId z naszego Liceum byli na jednodniowej wycieczce we Wrocławiu pod opieką swoich wychowawczyń: mgr Elżbiety Gałczyńskiej-Wiatr i mgr Iwony Kurzei oraz mgr Władysławy Druciak.
W czasie pobytu w stolicy Dolnego Śląska uczestnicy wycieczki między innymi zwiedzali Starówkę, obejrzeli wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym oraz film "Aviator".

15.03.2005 - uczniowie klas I i II naszego Gimnazjum obejrzeli w kamiennogórskim Centrum Kultury spektakl "Czekając na ..." w wykonaniu zespołu teatralnego "Burza", działającego w Centrum Kultury w Kamiennej Górze.

14.03.2005 - "Kilka chwil z wikingami..." - spotkanie młodzieży klas I Liceum z członkiem Stowarzyszenia Mazurskich Wikingów "Ragnarök" w ramach obchodów XI Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku.
(Krótki fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

11.03.2005 - gimnazjalny zespół teatralny "Pod jednym dachem", prowadzony przez mgr Lidię Drozdowską i mgr Marzenę Szewczyk, zajął I miejsce w eliminacjach powiatowych VII Dolnośląskiego Przeglądu Form Teatralnych F-art. i zakwalifikował się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 18-19 maja br. w Kłodzku.

11.03.2005 - odbyły się I Mistrzostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Narciarstwie Alpejskim. Zawody przeprowadzone zostały na stoku w Czarnowie.
(Fotoreportaż w dziale "Sport".)

10.03.2005 - reprezentacja naszego Gimnazjum bierze udział w rundzie półfinałowej IV edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych. W dniu dzisiejszym ich rywalami byli uczniowie z Gimnazjum w Mirsku.

09.03.2005 - odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego "Pegazik", w którym udział wzięło 18 uczniów naszego Gimnazjum. Każdy z nich prezentował dwa utwory - wiersz i fragment prozy.
Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowali się:
1. Agnieszka Adamek.
2. Angelika Jancik.
3. Michał Bruździak.

07-12.03.2005 - 6 uczniów Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyć będzie w kolejnych międzynarodowych warsztatach w Grosshennersdorf (Niemcy), prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów. Tym razem w ramach zajęć warsztatowych uczniowie zgłębiać będą tajniki grafiki komputerowej.

04.03.2005 - odbyło się uroczyste podsumowanie III Kamiennogórskiego Konkursu Plastycznego "Zabytki architektury Ziemi Kamiennogórskiej" zorganizowanego przez naszą Szkołę pod patronatem Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego połączone z wręczeniem nagród i dyplomów oraz otwarciem wystawy prac konkursowych.
Z wynikami konkursu można zapoznać się tutaj.

04.03.2005 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt. (Fotoreportaż w dziale "Sport".)
Gratulujemy!

04.03.2005 - pan Janusz Zajdel, wraz ze swoim synem Arturem - uczniem klasy IIId naszego Gimnazjum, przygotował i przedstawił w auli szkolnej wystawę "Świat minerałów" prezentującą niewielką cześć gromadzonych od wielu lat okazów.
(Fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

04.03.2005 - piękna zima... i klasa Ig naszego Liceum wraz ze swoją wychowawczynią mgr Dorotą Dzielędziak integrowała się w czasie kuligu, który został zorganizowany na trasie Kamienna Góra - Krzeszów - Kamienna Góra.

03-05.03.2005 - uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w kolejnych międzynarodowych warsztatach w Grosshennersdorf (Niemcy), prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów. Tym razem w ramach zajęć warsztatowych uczniowie uczyli się profesonalnego nagrywania i komputerowego montażu filmów.

02.03.2005 - ogłoszony został szczegółowy harmonogram ustnych egzaminów maturalnych w sesji wiosennej.
Jeszcze 6 tygodni i po raz pierwszy absolwenci naszej Szkoły - dzisiaj jeszcze jej uczniowie - przystąpią do "nowego egzaminu maturalnego".

02.03.2005 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców. (Fotoreportaż w dziale "Sport".)
Gratulujemy!

28.02.2005 - pierwszy dzień zajęć lekcyjnych po jak zwykle zbyt krótkich, ale za to śnieżnych feriach zimowych.

19.02.2005 - w dziale "Rekrutacja" opublikowany został regulamin rekrutacji do klas pierwszych naszego Liceum na rok szkolny 2005/2006.

14-25.02.2005 - ferie zimowe.

12.02.2005 - reprezentanci naszego Liceum zajęli I miejsce w punktacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych w IV Otwartych Mistrzostwach SP2, SGEE, SLEE w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Burmistrza Miasta Kamienna Góra.

11.02.2005 - dotarła do nas wiadomość, że uczennica naszego Liceum Mirosława Gregorczyk, zawodniczka UKS "Melafir" Czarny Bór, na XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych "Podkarpackie 2005" zajęła:
- III miejsce w biegu sztafetowym w biathlonie,
- VIII miejsce w biegu indywidualnym w biathlonie.
Gratulujemy!!!

11.02.2005 - 16 uczniów naszego Liceum, szczególnie aktywnych uczestników zajęć SKS i reprezentantów Szkoły w różnych zawodach sportowych, w ramach propagowania różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, pojechało na jednodniową wycieczkę do Liberca w Czechach. Opiekunami grupy byli mgr Katarzyna Filip-Murawska i mgr Krzysztof Szkarłat.

10.02.2005 - 36 uczniów z klas IIIb i IIIc naszego Gimnazjum, w ramach edukacji muzycznej pojechało do Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze na "Czwartkowe spotkania muzyczne". Tematem spotkania była muzyka lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, a w szczególności "Błękitna rapsodia" Gershwina. Opiekunami grupy byli mgr Henryka Płusa i mgr Bogumiła Zachara.

10.02.2005 - reprezentacja dziewcząt zajęła II miejsce w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej w piłce siatkowej dziewcząt. Zawody rozegrane zostały w Lubaniu.
Gratulujemy!!!

10.02.2005 - 24 uczniów naszego Liceum, w ramach propagowania różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, pojechało do Świdnicy na lodowisko. Opiekunami grupy byli: mgr Danuta Borko, mgr Władysław Krupa, mgr Sebastian Słowiński.

09.02.2005 - ukazał się pierwszy w 2005 roku, a ósmy z kolei, numer dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra Miasto Langhansa" redagowanego przez nasze Szkolne Koło Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhanasa.
W dziale "Gazetka" dostępne są archiwalne numery dwumiesięcznika.

08.02.2005 - 46 uczniów z klas Ia, IIIa, IIId naszego Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej i filmowej pojechało do Wrocławia. W czasie wyjazdu uczniowie między innymi zwiedzili "Panoramę Racławicką" oraz obejrzeli film "Upiór w operze" w multikinie "Helios". Opiekunami uczniów byli: mgr Władysław Kozłowski, mgr Hieronim Mader, mgr Aldona Siemieniec-Oleksy.

07.02.2005 - odbyło się spotkanie Dyrektora Szkoły z dyrektorami i pedagogami szkolnymi z Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze oraz gimnazjów z Czarnego Boru, Krzeszowa, Lubawki, Marciszowa i Pisarzowic, dotyczące zasad rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2005/2006.

04-08.02.2004 - po raz kolejny grupa nauczycieli naszej Szkoły uczestniczyła w szkoleniu multiplikatorów prowadzonym w ramach projektu "Lanterna futuri" w Großhennersdorf (Niemcy).
Projekt jest efektem współpracy Domu Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego partnerów z Czech i Niemiec.
Fotografie wykonane w czasie tego i poprzedniego szkolenia można zobaczyć na stronie Milana Bárty - Bártova fotogalerie w kategorii Akce.

03.02.2005 - uczniowie klas Ia, Ic i IIc naszego Gimnazjum, w nagrodę za wysokie wyniki klasyfikacji śródrocznej, obserwowali zawody w skokach narciarskich o puchar Burmistrza Lubawki.

02.02.2005 - odbyło się informacyjne spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas II naszego Liceum, dotyczące egzaminu maturalnego 2006.
Odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, w czasie których przedstawione zostały wyniki klasyfikacji śródrocznej.

02.02.2005 - uczniowie klas Ib, Ic i If naszego Liceum, w nagrodę za wysokie wyniki klasyfikacji śródrocznej, obserwowali serię treningową skoków narciarskich na skoczni w Lubawce. Trening był przygotowaniem do zawodów w skokach narciarskich o puchar Burmistrza Lubawki, które odbyły się 03.02.2005 r.

01.02.2005 - cztery reprezentantki naszego Gimnazjum - Agata Ćwikowska, Klaudia Dopytalska, Paulina Gurgul, Natalia Kocjan - wzięły udział w Jakuszycach w Finale Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Dolnośląskiej Gimnazjady w Narciarstwie Alpejskim. Drużynowo nasze gimnazjalistki, którymi opiekowała się mgr Halina Jacyno, uplasowały się na IX miejscu na 33 sklasyfikowane zespoły.

31.01.2005 - w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu "Bajka o lnie" zorganizowanego przez Grupę Partnerską "Partnerstwo dla Ziemi Kamiennogórskiej".
Uczniowie naszej Szkoły przedstawili prace plastyczne, które zyskały uznanie komisji konkursowej:
- Agnieszka Dul - II miejsce
- Agata Węcławik - III miejsce
- Marcin Świątek - wyróżnienie.

28.01.2005 - odbyło się śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.

27.01.2005 - Szkołę lustrował Dolnośląski Wicekurator Oświaty Sylwester Urbański wraz ze Starostą Powiatu Marianem Kachniarzem oraz Wicestarostą Leszkiem Jaśnikowskim.

27.01.2005 - uczniowie klas III naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego - część przyrodniczo-matematyczna - przygotowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

26.01.2005 - uczniowie klas III naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna - przygotowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

25.01.2005 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła I miejsce w turnieju piłki siatkowej zorganizowanym w ramach Gimnazjady Powiatowej.

25.01.2005 - reprezentacja naszego Liceum bierze udział w IV edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych. W dniu dzisiejszym ich rywalami byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego ze Świdnicy.

24.01.2005 - reprezentacja naszego Gimnazjum bierze udział w IV edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych. W dniu dzisiejszym naszymi rywalami byli uczniowie z Gimnazjum w Bolkowie. Zwycięstwo w tym meczu zapewniło naszej reprezentacji przejście do rundy półfinałowej.

24-29.01.2005 - 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i 3 uczniów z Gimnazjum uczestniczy w międzynarodowych warsztatach teatralnych w Großhennersdorf (Niemcy), prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.
Kolejnych 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i 3 uczniów z Gimnazjum uczestniczy w międzynarodowych warsztatach plastycznych w Niedamirowie realizowanych w ramach tego samego projektu.

23-28.01.2005 - 28 uczniów z klas I i II naszego Liceum wyjechało pod opieką mgr Barbary Mrożek-Lubienieckiej i mgr Elżbiety Syrek na niemiecko-polskie seminarium młodzieżowe zorganizowane w Nadrenii-Palatynacie. W tym roku temat seminarium brzmi: "Unia Europejska - teraz w lepszej Konstytucji".
Jest to kolejny wyjazd naszych uczniów na to odbywające się każdego roku seminarium.

22.01.2005 - uczniowie klas III naszego Liceum bawili się na "Balu Studniówkowym" w salach Zamku Książ. Więcej na ten temat w dziale "Imprezy" (w tym fotoreportaż).

21.01.2005 - szkolny kabaret "Tu i Teraz" zaprezentował w auli szkolnej o godz. 15.30 swoją radosną twórczość. Ponad stuosobowa widownia śmiała się i płakała - ale tylko ze śmiechu.
Gratulujemy!!! (Czekamy z niecierpliwością na kolejne radosne przedsięwzięcie.)

20.01.2005 - w ramach edukacji teatralnej 107 uczniów z naszego Liceum obejrzało spektakl pt. "Lot nad kukułczym gniazdem" w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

20.01.2005 - uczniowie naszego Gimnazjum rywalizowali w zawodach pływackich rozgrywanych w ramach IV szkolnej Gimnazjady. Zawody odbyły się na miejskiej krytej pływalni.

18-19.01.2005 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła III miejsce w zawodach powiatowych w piłce koszykowej chłopców.

17-22.01.2005 - 6 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i 2 uczniów z Gimnazjum wzięło udział w międzynarodowych warsztatach filmowych w Großhennersdorf (Niemcy), prowadzonych w ramach projektu "Lanterna futuri" realizowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.
Udział naszych uczniów w kolejnych międzynarodowych warsztatach realizowanych w ramach tego projektu jest jeszcze jednym efektem bardzo dobrej, wieloletniej współpracy naszej Szkoły z Domem Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie.

12.01.2005 - reprezentacja dziewcząt naszego Liceum zajęła I miejsce w zawodach powiatowych w piłce siatkowej.
Zawody te zostały rozegrane w ramach cyklu imprez sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Związek Sportowy pod nazwą "Licealiada powiatowa".

11.01.2005 - 116 uczniów klas III naszego Gimnazjum przystąpiło do testu kompetencji humanistycznych, a po krótkiej przerwie do testu kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Oba testy zostały przygotowane oraz zostaną sprawdzone przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu.

10-15.01.2005 - 7 uczniów z naszej Szkoły bierze udział w międzynarodowych warsztatach fotograficznych i dziennikarskich w Domu Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie.

09.01.2005 - wzięliśmy udział w XIII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

07.01.2005 - 21 uczniów z naszego Gimnazjum w ramach edukacji teatralnej pod opieką mgr Hieronima Madera obejrzało "superwidowisko" pt. "Skrzypek na dachu" wystawione przez zespół Opery Dolnośląskiej w Hali Ludowej.

07.01.2005 - reprezentacja naszego Gimnazjum bierze udział w IV edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych. W dniu dzisiejszym naszymi rywalami byli uczniowie z Gimnazjum w Pisarzowicach.

06.01.2005 - reprezentacja naszego Liceum bierze udział w IV edycji Dolnośląskich Meczy Matematycznych. W dniu dzisiejszym ich rywalami byli uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 - II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

Archiwum aktualności - 01.09.-31.12.2004
Archiwum aktualności - 01.01.-22.08.2004
Archiwum aktualności - 16.06.-31.12.2003
 
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra