Aktualności

11.07.2006 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przekazała do Szkoły świadectwa dojrzałości.
Zewnętrzny egzamin maturalny zdało 95,7% tegorocznych absolwentów naszego Liceum.

26.06-31.08.2006 - WAKACJE.

23.06.2006 - uroczyste zakończenie roku szkolnego.
godz. 9.00 - klasy I-II Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego.
godz. 10.30 - klasy III Gimnazjum nr 2. (Informacje i fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

22.06.2006 - o godz. 12.00 w auli szkolnej rozpoczęło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, w czasie którego wręczone zostały dyplomy i nagrody uczniom, którzy:
- zajęli czołowe miejsca na liście rankingowej naszego Liceum i zakwalifikowali się do tzw. "Diamentowej dziesiątki",
- zajęli czołowe miejsca na liście rankingowej naszego Gimnazjum i zakwalifikowali się do tzw. "Złotej dziesiątki",
- reprezentowali Szkołę i odnosili liczne sukcesy w zawodach sportowych,
- odnieśli inne znaczące sukcesy.
W uroczystości udział wzięli:
- Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Leszek Jaśnikowski
- Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra pan Maciej Słowiński.
(Informacje i fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

22.06.2006 - w czasie uroczystej części sesji Rady Powiatu wręczone zostały nagrody "Primus inter pares", przyznawane każdego roku właśnie przez Radę Powiatu najlepszym uczniom, ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamiennogórski.
W bieżącym roku nagrodę otrzymali następujący uczniowie naszego Liceum:
- Karol Guzik,
- Przemysław Kurowski,
- Małgorzata Piątkowska,
- Paweł Stypuła,
- Tomasz Wojas,
- Monika Zielińska,
- Karol Żuradzki.

22.06.2006 - w dziale "Gazetka" wydane zostały, tym razem tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, gazetki szkolne: Kamienna Góra "Miasto Langhansa" nr 3(15) V-VI 2006 oraz "Szkolne Szpilki" nr 4/2005/2006.

19.06.2006 - Dzień Sportu na stadionie przy ul. Słowackiego.
(Fotoreportaż tutaj.)

16-21.06.2006 - grupa uczniów z naszej Szkoły pojechała pod opieką mgr Barbary Mrożek-Lubienieckiej z wizytą do koleżanek i kolegów z zaprzyjaźnionej szkoły w Schrambergu (Niemcy).

14.06.2006 - Zespół Teatralny "Pod jednym dachem" wystawił w Centrum Kultury w Kamiennej Górze przedstawienie pt. "Rozmowy (Nie)kontrolowane".

12.06.2006 - ostateczny termin składania podań o egzamin sprawdzający (§71 Statutu Szkoły).

09.06.2006 - ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów.

9-11.06.2006 - Zespół Teatralny "My" brał udział Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Młodzieżowych "Srebrny Zamęt Teatralny" w Mińsku Mazowieckim.

06.06.2006 - reprezentanci naszej Szkoły wystartowali w Mistrzostwach Dolnego Śląska Szkół Ponadgimnajalnych w lekkiej atletyce.

05-08.06.2006 - grupa uczniów z klas drugich naszego Gimnazjum pojechała na wycieczkę do Warszawy. Po drodze zwiedzą między innymi kopalnię węgla brunatnego w Bełchatowie oraz Ośrodek Hodowli Żubrów im. Ignacego Mościckiego w okolicy Smardzewic.

03-04.06.2006 - 65 uczniów z naszej Szkoły wzięło udział w ogólnopolskim spotkaniu młodzieży - Lednica 2000.

29.05.2006 - do Szkoły dotarły wyniki ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z języka niemieckiego "Sprachdoktor 2006", którego szkolny etap odbył się 2 marca.
   Aleksandra Błażków z klasy 2c uzyskała 89,35% trafnych odpowiedzi, co pozwoliło jej na zajęcie 14 miejsca w województwie i 44 miejsca w kraju. Magdalena Polewska z klasy 2b uzyskała 85,19% trafnych odpowiedzi, co dało jej 28 miejsce w województwie i 107 miejsce w kraju.
W konkursie uczestniczyło 1274 uczniów z klas drugich. Obie uczennice otrzymały dyplomy z II lokatą.
   Wśród najlepszych uczniów z klas pierwszych znalazła się Barbara Kociołek z klasy 1a, która zajęła 90 miejsce w województwie i 380 miejsce w kraju na 1214 uczniów klas pierwszych gimnazjalnych uczestniczących w konkursie.
Z klas trzecich Paulina Skrzypek z klasy 3d zajęła 159 miejsce w województwie i 624 miejsce w kraju na 1252 uczniów biorących udział w konkursie.
Obie uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie.

29.05.2006 - ustne egzaminy maturalne z języka polskiego. Ostatni dzień egzaminu maturalnego w naszej Szkole.

26.05.2006 - ustne egzaminy maturalne z języka polskiego.

26.05.2006 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-III Gimnazjum nr 2 i I-II Liceum Ogólnokształcącego na podstawie §7a rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).

25.05.2006 - ustne egzaminy maturalne z języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego.

24.05.2006 - ustne egzaminy maturalne z języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego.

23-24.05.2006 - uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w przeglądzie filmów krótkometrażowych zorganizowanym w kamiennogórskim Centrum Kultury. Filmy te były wcześniej prezentowane podczas Drezdeńskiego Festiwalu Filmowego.

23.05.2006 - uczniowie z klasy IIg naszego Liceum zwiedzali w Świdnicy Kościół Pokoju oraz muzeum broni, a także uczestniczyli w zajęciach przysposobienia obronnego na strzelnicy.

23.05.2006 - pisemny egzamin maturalny z informatyki i dalszy ciąg ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka niemieckiego.

22-25.05.2006 - na spotkanie z młodzieżą z zaprzyjaźnionych szkół do Luksemburga i Francji pojechała grupa uczniów pod opieką mgr Elżbiety Syrek i mgr Danuty Borko. Wyjazd odbywa się w związku z realizacją wspólnego projektu w ramach programu Socrates-Comenius.

22.05.2006 - następna grupa tegorocznych absolwentów przystąpiła do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka niemieckiego.

19.05.2006 - kolejni tegoroczni absolwenci przystąpili do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka angielskiego. Do pisemnego egzaminu maturalnego z historii sztuki przystąpiło 7 absolwentów.

19.05.2006 - przeprowadzony został szkolny konkurs matematyczy z historii matematyki "Starożytni matematycy" dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze (Regulamin w pliku PDF (98 kB)).

19-24.05.2006 - do naszej Szkoły w ramach wymiany międzynarodowej przyjechała grupa uczniów z partnerskiej szkoły w Schrambergu (Niemcy).
Organizatorem i opiekunem wymiany z naszej strony jest mgr Barbara Mrożek-Lubieniecka.

18.05.2006 - ustne egzaminy maturalne z języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego.

17.05.2006 - do pisemnego egzaminu maturalnego z fizyki i astrnomii przystąpiło 15 tegorocznych absolwentów naszego Liceum.

16.05.2006 - do pisemnego egzaminu maturalnego z chemii przystąpiło 68 tegorocznych absolwentów naszego Liceum.

15.05.2006 - do pisemnego egzaminu maturalnego z chemii przystąpiło 15, a do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego 22 tegorocznych absolwentów naszego Liceum.

13.05.2006 - uczniowie z klasy IIa z naszego Gimnazjum byli wraz z wychowawcą na wycieczce w Karkonoszach.

12.05.2006 - w ramach edukacju regionalnej, teatralnej i filmowej odbyła się wycieczka do Wrocławia, w której uczestniczyły klasy IIb LO, Ic Gimnazjum oraz kilka osób z klas IIa, IIg, IIc LO. Uczniowie odwiedzili przepiękny o tej porze roku Ogród Botaniczny, zwiedzili Muzeum Narodowe i wzięli udział lekcji muzealnej na temat symbolu w sztuce. Ostatnim punktem wycieczki była dla licealistów wizyta w teatrze, gdzie obejrzeli sztukę "Mayday", natomiast gimnazjaliści udali się do multikina "Helios" na film "Epoka lodowcowa".

12.05.2006 - do pisemnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego przystąpiło 99 tegorocznych absolwentów naszego Liceum.

11.05.2006 - w ramach edukacju muzycznej 43 uczniów z naszej Szkoły uczestniczyło w "Czwartkowych spotkaniach muzycznych" prowadzonych przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze.

11.05.2006 - do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki przystąpiło 39 tegorocznych absolwentów naszego LO.

10.05.2006 - do pisemnego egzaminu maturalnego z biologii przystąpiło 41 tegorocznych absolwentów naszego LO.

09.05.2006 - do pisemnego egzaminu maturalnego z geografii przystąpiło 57 tegorocznych absolwentów naszego LO.

08-15.05.2006 - na wycieczkę do Włoch pojechali uczniowie z klas 3a, 3b, 3c i 3d naszego Gimnazjum. W swojej wędrówce po ziemi włoskiej zwiedzą między innymi zabytki: Wenecji, Rzymu, Asyżu, Florencji oraz San Marino.

08.05.2006 - do pisemnego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie przystąpiło 57 tegorocznych absolwentów naszego Liceum.

05.05.2006 - na jednodniową wycieczkę do Berlina pojechali uczniowie z klas Ia, IIb i IIe naszego Liceum. W czasie wycieczki zwiedzili między innymi wystawy w Muzeum Pergamońskim i w Muzeum Egipskim, byli na wieży Reichstagu oraz obejrzeli Bramę Brandenburską, która została zaprojektowana przez wybitnego architekta Carla Gottharda Langhansa (1732-1808) urodzonego w Kamiennaj Górze.

05.05.2006 - w tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur 2006" nagrodę dla laureatów i uczniów z oceną bardzo dobrą w postaci dwudniowej wycieczki do Pragi otrzymało trzech uczniów naszej Szkoły:
- Kania Edyta
- Lewowski Tomasz
- Paździur Bartosz. Wyróżnienie w konkursie uzyskali: Polewska Magda i Michał Ogórek.
Gratulujemy!!!

05.05.2006 - do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego przstąpiło 94 tegorocznych absolwentów naszego Liceum.

04.05.2006 - do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego przystąpili wszyscy tegoroczni absolwenci naszego Liceum - 187 osób.

04-05.05.2006 - odbył się cykl zawodów sportowych dla uczniów klas I-III naszego Gimnazjum - "Gimnazjada".

04-05.05.2006 - dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II Liceum Ogólnokształcącego w związku z egzaminem maturalnym.

02.05.2006 - dzień wolny od zajęć lekcyjnych zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.

28.04.2006 - w kamiennogórskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość związana z zakończeniem Szkoły przez uczniów klas III naszego Liceum.
[Fotoreportaż w dziale "Imprezy".]

28.04.2006 - w auli szkolnej zaprezentowana została wystawa, na której prezentowane były działania naszych uczniów prowadzone w czasie realizacji międzynarodowego projektu "Miara wszystkich rzeczy" przygotowanego w ramach programu Socrates-Comenius. W czasie prac projektowych uczniowie poznawali świat fraktali.
[Informacje i zdjęcia w dziale "Prace".]

28.04.2006 - odbyły się VIII LO-wskie Spotkania, a w ramach nich wykłady absolwentów oraz tradycyjne potyczki między klasami I i II naszego Liceum.
[Fotoreportaże w dziale "Imprezy".]

27.04.2006 - wydany został kolejny numer - 3/2005/2006 - gazetki szkolnej "Szkolne Szpilki" - również w postaci elektronicznej w dziale "Gazetka".

27.04.2006 - uczniowie z klas III naszego Gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno-przyrodnicza.

26.04.2006 - wydany został kolejny numer - 2(14) III-IV 2006 - szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra Miasto Langhansa"
(Już w postaci elektronicznej w dziale "Gazetka".)

26.04.2006 - 114 uczniów z klas III naszego Gimnazjum przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna.

26-27.04.2006 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego uczniowie klas I i II Gimnazjum mają dni wolne od zajęć lekcyjnych w związku z egzaminem gimnazjalnym przeprowadzanym dla uczniów klas III.

24.04.2006 - uczniowie z klasy IId naszego Liceum zwiedzali w Świdnicy Kościół Pokoju oraz muzeum broni, a także uczestniczyli w zajęciach przysposobienia obronnego na strzelnicy.

21.04.2006 - drużyna reprezentująca nasze Gimnazjum zajęła III miejsce w powiatowym turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Turniej został zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Kamiennej Górze.

13-18.04.2006 - wiosenna przerwa świąteczna.

12.04.2006 - Szkoła otrzymała nową pracownię komputerową oraz centrum multimedialne w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) "Pracownie komputerowe dla szkół - edycja 2005" współfinansowanego przez Unię Europejską.

11.04.2006 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum wzięła udział w strefowych zawodach pływackich, które odbyły się w Lubaniu.

11.04.2006 - w ramach działań profilaktycznych prowadzonych w naszej Szkole przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego" kolejny raz spotkał się z uczniami klas pierwszych naszego Gimnazjum oraz Liceum. W czasie spotkania pouszone zostały trudne tematy związane z uzależnieniami, a w szczególności z narkomanią.

11.04.2006 - w ramach edukacji teatralnej 49 uczniów z klas IIa, IIId i IIIg naszego Liceum obejrzało spektakl "Iwona księżniczka Burgunda" w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

08.04.2006 - Czesław Skwarek - uczeń klasy III naszego Liceum - uzyskał wyróżnienie w eliminacjach rejonowych LI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii "Turniej jednego aktora". Eliminacje odbyły się w Jeleniej Górze.

07.04.2006 - uczniowie z klas Ia, Ib i If naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej pojechali na jednodniową wycieczkę do Wrocławia. W czasie wycieczki uczniowie zwiedzali zabytki Ostrowia Tumskiego, w Muzeum Archidiecezjalnym uczestniczyli w lekcji muzealnej "Średniowiecze", a następnie w multikinie "Helios" obejrzeli film pt. "Epoka Lodowcowa 2".

07.04.2006 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła II miejsce na Gimnazjadzie Powiatowej w sztafecie pływackiej 10x50m.

06.04.2006 - 84 uczniów z klas IIa, IIb i IIIa nszego Gimnazjum oraz klasy Ie naszego Liceum uczestniczyło w Czwartkowych Spotkaniach Muzycznych w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

06.04.2006 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała mecz matematyczny z reprezentacją Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze. Był to trzeci mecz rozegrany w ramach półfinałowych rozgrywek tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych i pierwszy spośród nich, który zakończył się porażką 27:30.

31.03.2006 - uczniowie klas pierwszych naszego Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu muzycznym w Centrum Kultury w Kamiennej Górze, które poświęcone było muzyce i tańcom Beskidu Żywieckiego.

30.03.2006 - na miejskiej krytej pływalni odbyły się mistrzostwa naszego Gimnazjum w pływaniu.

30.03.2006 - uczniowie klas drugich naszego Gimnazjum obejrzeli spektakl teatralny pt. "Antygona" w wykonaniu Zespołu Teatralnego "Burza" który działa przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze.

29.03.2006 - 47 uczniów z klas Id i Ie naszego Liceum obejrzało film pt. "Jan Paweł II" we wrocławskim multikinie "Helios".

27.03.2006 - w naszej Szkole po raz kolejny uczestniczyliśmy w obchodach Dni Kultury Szedzkiej na Dolnym Śląsku zorganizowanych przez Towarzystwo Polsko-Szwedzkie w Polsce i Szewedzko-Polskie w Szewcji.
   O godz. 9.45 uczniowie klas 3a, 3d, 2a i 2g, a o godz. 10.45 uczniowie klas 3e, 3f, 2b, i 2d naszego Liceum wysłuchali wykładu pana Michała Hermana, studenta skandynawistki Uniwersytetu Gdańskiego, na temat "Poczucie obcości w Szwecji, kraju, gdzie wszyscy ustawowo "są równi"". Wykład dotyczył trudności w asymilowaniu się imigrantów w społeczeństwie szwedzkim.
   O godz. 12.00 klasy 3g, 2c, 2e, 2f naszego Liceum wysłuchały występu młodzieżowego Zespołu Smyczkowego "Perpetum" z Kamiennej Góry pod kierunkiem pani Ciosmak oraz chóru kobiecego "Ymna" z Göteborga.
Występu zespołu oraz chóru wysłuchali także przedstawiciele delegacji ze szwedzkich gmin - HebySurahammar - współpracujących z Powiatem Kamiennogórskim, którym towarzyszyli przedstawiciele Powiatu z Wicestarostą panem Leszkiem Jaśnikowskim oraz pani Elżbieta Towarnicka prezes Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego.
   Klasy 3b i 3c naszego Liceum uczestniczyły w obchodach Dni Kultury Szedzkiej na Dolnym Śląsku zorganizowanych w Centrum Kultury w Kamiennej Górze.

26.03.2006 - dwunastoosobowa reprezentacja naszego Gimnazjum pod opieką pani Haliny Jacyno i dziewięcioosobowa reprezentacja naszego Liceum pod opieką pana Jarosława Kawerskiego wystartowały w V Otwartych Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 2, Społecznego Gimnazjum i Liceum Edukacji Europejskiej w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Burmistrza Kamiennej Góry. Impreza odbyła się na stoku narciarskim w Czarnowie.

24.03.2006 - 18 uczniów z naszego Gimnazjum i Liceum, szczególnie aktywnie uczestniczących w życiu sportowym Szkoły, pojechało na wycieczkę do Liberca (Czechy) pod opieką pani Katarzyny Filip-Murawskiej i pani Marty Ruszkowicz-Malich.

22.03.2006 - 36 uczniów naszego Liceum, z klas IIc i IIe, w ramach edukacji teatralnej pojechało do Wrocławia na spektakl pt. "Przypadek Klary". Uczniowie obejrzeli także poplenerową wystawę ceramiki artystycznej.

21.03.2006 - "pierwszy dzień wiosny" nasza Szkoła powitała szeregiem imprez:
  • uczniowie klas I-III Gimnazjum oraz I-II Liceum w ramach trzech "odsłon" obejrzeli w Centrum Kultury w Kamiennej Górze spektakl teatralny pt. "Jak w piekle po uszy gorzeć" przygotowany przez Zespół Teatralny "My" składający się w dużej mierze z uczniów naszego Liceum
  • uczniowie klas I-III Gimnazjum uczestniczyli już tradycyjnie w "Dniu Angielskim"
  • uczniowie klas I Liceum spotkali się w sali gimnastycznej na sportowo-artystyczno-teatralnych "potyczkach wiosennych"
  • uczniowi klas drugich zostali zapoznani z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2007
  • uczniowie klas III Liceum, którzy nie udali się na tradycyjną szkolną pielgrzymkę do Częstochowy, uczestniczyli w konsultacjach, w ramach których przedstawiono i omówiono autoprezentację przygotowaną do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

21.03.2006 - 140 uczniów z klas III naszego Liceum udało się na tradycyjną szkolną pielgrzymkę do Częstochowy.

20-24.03.2006 - 11 uczniów z naszej Szkoły uczestniczy w międzynarodowych warsztatach historyczno-dziennikarskich i teatralnych, które odbywają się w Großhennersdorf (Niemcy)w ramach projektu Lanterna Futuri przygotowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.

20-24.03.2006 - 11 uczniów z naszej Szkoły uczestniczy w międzynarodowych warsztatach filmowych i chemicznych, które odbywają się w Czeskiej Lipie w ramach projektu Lanterna Futuri przygotowanego przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.

20-24.03.2006 - 9 uczniów z naszej Szkoły uczestniczy w międzynarodowych warsztatach dziennikarskich, fotograficznych, teatralnych i filmowych "Wojna nie ma granic", które odbywają się w Domu Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie w ramach projektu Lanterna Futuri.

20.03.2006 - przeprowadzony został szkolny etap "Konkursu wiedzy pożarniczej". Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowała się Marcelina Gałysa.
Gratulujemy!

17.03.2006 - wydany został kolejny numer dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra miasto Langhansa" redagowany przez członków Szkolnego Koła Miłośników Historii Lokalnej pod opieką mgr Jana Lubienieckiego.
Już na naszej stronie w dziale "Gazetka" w pliku PDF.

17.03.2006 - 45 uczniów naszego Gimnazjum wzięło udział w szkolnym etapie konkursu "Bezpiecznie żyć".

16.03.2006 - w Szkole zainteresowani uczniowie rozwiązywali zadania w ramach Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur".

16.03.2006 - dziewczęta z klas drugich Gimnazjum uczestniczyły w zajęciach programu profilaktycznego "Od dziewczyny do kobiety", który prowadzony jest przez firmę Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.

13.03.2006 - Michał Bruździak, uczeń klasy III naszego Gimnazjum, uzyskał wyróżnienie w eliminacjach powiatowych Konkursu Recytatorkiego "Pegazik" i zakwalifikował się do eliminacji rejonowych tego Konkursu.

11.03.2006 - Klaudia Dopytalska - uczennica klasy III naszego Gimnazjum - uczes­tniczyła w finale Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego "zDolny Ślązak Gimnazjalista".
Klaudia Dopytalska jest również finalistką tegorocznego V Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego "zDolny Ślązak Gimnazjalista".
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

10.03.2006 - wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty mgr Anna Skibińska przedstawiła:
  • przestawicielom Starostwa Powiatowego (Wicestarosta pan Leszek Jaśnikowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pani Marta Warzecha) i Urzędu Miasta Kamienna Góra (Zastępca Burmistrza Miasta pan Maciej Słowiński)
  • Radzie Rodziców
  • Radzie Szkoły
  • przedstawicielom samorządów uczniowskich
  • Radzie Pedagogicznei i Dyrekcji Szkoły
raport z zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół wchodzących w skład naszego Zespołu Szkół Ogólno­kształcących.

09.03.2006 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła III miejsce w Finale Strefy Jeleniogórskiej Dolnośląskiej Gimnazjady w piłce siatkowej.

09.03.2006 - klasa IIIe z naszego Liceum pojechała do Wrocławia na Dolnośląskie Prezentacje Edukacyjne TARED 2006.

08.03.2006 - klasa IIId z naszego Liceum pojechała do Wrocławia na Dolnośląskie Prezentacje Edukacyjne TARED 2006.

07.03.2006 - reprezentacja naszego Gimnazjum wygrała mecz matematyczny z reprezentacją Gimnazjum z Mirska. Był to drugi wygrany mecz rozegrany w ramach półfinałowych rozgrywek tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Gratulujemy reprezentantom i ich opiekunkom.

06.03.2006 - naszą Szkołę odwiedził J.E. Ks. Biskup dr Stefan Regmunt wraz z ks. dr Markiem Mendykiem - nadzorującym pracę katachetów decezji legnickiej i ks. dr Stanisława Książka - dziekan dekanatu Kamienna Góra Zachód. Ksiądz Biskup spotkał się z młodzieżą oraz nauczycielami.

03.03.2006 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum zajęła III miejsce w turnieju półfinałowym Mistrzostw Strefy Jeleniogórskiej Szkół Gimnazjalnych w Siatkówce Dziewcząt, który został rozegrany w Bolesławcu.

03.03.2006 - reprezentacja naszego Liceum zajęła VII miejsce w Finale Dolnośląskim Licealiady Młodzieży w szachach.

03.03.2006 - reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła VII miejsce w Finale Dolnośląskim Gimnazjady Młodzieży w szachach.

03.03.2006 - 142 uczniów naszej Szkoły w ramach edukacji teatralnej obejrzało w Jeleniogórskim Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida spektakl pt. "Dożywocie" wyreżyserowany na podstawie utworu Aleksandra Fredry.

02.03.2006 - 21 uczniów z naszego Gimnazjum wzięło udział w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego "Sprachdoktor 2006".

28.02.2006 - w związku z listem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 lutego 2006 r., dotyczącym bezpieczeństwa zdrowotnego w związku z wystąpieniem ognisk zakażenia wirusem ptasiej grypy (H5N1) w krajach europejskich, w tym także w najbliższym sąsiedztwie granic Polski, w Szkole prowadzone są - w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitano-Epidemiologiczną, Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Starostwem Powiatowym - zajęcia profilaktyczne dotyczące tego problemu.
Tutaj do pobrania ulotka informacyjna dotycząca zapobiegania ptasiej grypie (plik .PDF - 276 kB).

28.02.2006 - uczniowie klasy Ia i IIa naszgo Gimnazjum zwiedzali kościół Pokoju w Świdnicy, który jest wpisany na Listę Swiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz jeździli na łyżwach na świdnickim lodowisku.

27.02.2006 - podsumowanie IV Kamiennogórskiego Konkursu Plastycznego "Zabytki architektury Ziemi Kamiennogórskiej - budynki mieszkalne" organizowanego przez nasz Zespół Szkół pod patronatem Starostwa Powiatowego oraz Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum".

24.02.2006 - odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. W Turnieju Recytatorskim pierwsze trzy miejsca zajęły: Dorota Gruszka, Justyna Oleksy i Ewelina Odelga, które zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych. W eliminacjach powiatowych Turnieju Wywiedzione ze Słowa Szkołę będzie reprezentował Czesław Skawrek.

21.02.2006 - reprezentacja naszego Gimnazjum w składzie: Katarzyna Kopeć, Paweł Kulpa, Piotr Kulpa i Łukasz Szpargała zajęła II miejsce w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej w szachach drużynowych, które zostały rozegrane w Bogatyni. Drużyna awansowała do finału dolnośląskiego.
Gratulujemy!!!

17.02.2006 - na godzinę 18.00 Grupa Inicjatyw Twórczych "Drabina" - składająca się z uczniów naszej Szkoły - przygotowała otwarcie galerii powstałej w ramach projektu "Jak smakuje sztuka, czyli twórcza degustacja w czterech odsłonach". Było to czwarte - ostatnie przygotowane w ramach tego projektu - spotkanie ze "smakiem sztuki" - tym razem na gorzko. Instalacja wystawy przygotowana została na szkolnym strychu. Otwarcie samej wystawy poprzedzone zostało pokazem "Fire show", przygotowanym przez grupę kamiennogórskich entuzjastów sztuki poi, którą tworzą przede wszytkim absolwenci oraz obecni uczniowie naszej Szkoły.
Na otwarcie wystawy przybyło ponad 150 osób, a pośród nich Starosta Kamiennogórski dr Marian Kachniarz.
Projekt "Jak smakuje sztuka, czyli twórcza degustacja w czterech odsłonach" zrealizowany został w ramach programu "Make a connection" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Fotoreportaż z tej i poprzedniej wystawy można zobaczyć tutaj.

15.02.2006 - reprezentacja naszego Gimnazjum wygrała mecz matematyczny rozegrany z reprezentacją Gimnazjum nr 12 z Wałbrzycha. Mecz ten odbył się w ramach półfinałowych rozgrywek tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Gratulujemy naszym reprezentantom i ich opiekunkom.

12.02.2006 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej.
Zawody odbyły się w hali sportowej ZSZiO w Kamiennej Górze.

10.02.2006 - klasa IId z naszego Liceum wybrała się na kulig na trasie Kamienna Góra - Czadrów - Krzeszów.

09.02.2006 - 45 uczniów z naszego Gimnazjum - przede wszystkim z klas 3c i 3d - obejrzało w ramach edukacji filmowej film pt. "Opowieści z Narnii" we wrocławskim multikinie "Helios".

08.02.2006 - reprezentacja dziewcząt naszego Gimnazjum zajęła I miejsce na zawodach piłki siatkowej, które odbyły się w ramach Gimnazjady Miejskiej.

06.02.2006 - reprezentacja dziewcząt z naszego Gimnazjum rywalizowała w Jakuszycach w finale dolnośląskim w narciarstwie alpejskim.

04.02.2006 - Bal Studniówkowy uczniów klas maturalnych naszego Liceum w hotelu "Mercure" w Jeleniej Górze.
(Fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

02.02.2006 - uczniowie klas III naszego Gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna, a po krótkiej przerwie do części matematyczno-przyrodniczej.

30.01.2006 - Piotr Kieć - uczeń kl. II naszego Liceum - zakwalifikował się do zawodów II stopnia (okręgowych) XIII Olimpiady Informatycznej.

30.01.2006 - pierwszy dzień zajęć szkolnych po feriach zimowych, które w tym roku były bardzo chłodne.
Przez dwie noce termometry wskazywały ok. -25oC, a przez cały drugi tydzień temeratura sięgała minus kilkunastu stopni Celcjusza w nocy i minus kilka stopni w dzień.

28.01.2006 - Marcin Brozio - uczeń kl. I naszego Liceum - został mistrzem Polski w trójskoku w kategorii juniorów młodszych.

26.01.2006 - o godzinie 18.00 Grupa Inicjatyw Twórczych "Drabina" - składająca się z uczniów naszej Szkoły - zaprezentowała galerię powstałą w ramach projektu "Jak smakuje sztuka, czyli twórcza degustacja w czterech odsłonach". Było to trzecie - przygotowane w ramach tego projektu - spotkanie ze "smakiem sztuki" - tym razem na słodko. Miejsce akcji - szkolna szatnia.
Projekt realizowany jest w ramach programu "Make a connection" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Galeria była równiez prezentowana przez dwa kolejne dni (czwarte i piątek) wszystkim zainteresowanym osobom.

16-20.01.2006 - 25 uczniów naszej Szkoły uczestniczyło w warsztatach "Akcja Zima 2006" zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Narodowej Agencji Programu Edukacji Nieformalnej MŁODZIEŻ działający przy Domu Spotkań im Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Wyjazd na warsztaty został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe.

16-29.01.2006 - ferie zimowe.

13.01.2006 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum zajęła I miejsce na zawodach powiatowych w piłce ręcznej. Zawody rozegrane zostały w ramach Licealiady Powiatowej.

12.01.2006 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum zajęła III miejsce w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej w tenisie stołowym.

12.01.2006 - przeprowadzone zostały II Mistrzostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Narciarstwie Alpejskim. Impreza odbyła się na doskonale przygotowanym stoku w Lubawce.
Fotoreportaż z imprezy tutaj.

10.01.2006 - Piotr Kieć - uczeń kl. II naszego Liceum - zakwalifikował się do zawodów II stopnia (okręgowych) LVII Olimpiady Matematycznej.

10.01.2006 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum zajęła drugie miejsce w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej w drużynowych zawodach pływackich rozegranych w Lubaniu, a reprezentacja chłopców zajęła czwarte miejsce.
Opiekę nad naszymi reprezentantami sprawowała mgr Katarzyna Filip-Murawska.

10.01.2006 - uczniowie klas III naszego Gimnazjum przystąpili do testu kompetencji humanistycznych, a po krótkiej przerwie do testu kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Oba testy zostały przygotowane oraz zostaną sprawdzone przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu.

10.01.2006 - reprezentacja dziewcząt z naszego Liceum zajęła drugie miejsce w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej w drużynowych zawodach pływackich rozegranych w Lubaniu, a reprezentacja chłopców zajęła czwarte miejsce.
Opiekę nad naszymi reprezentantami sprawowała mgr Katarzyna Filip-Murawska.

10.01.2006 - reprezentacja naszego Liceum rozegrała mecz matematyczny z reprezentacją II Liceum Ogólnokształcącego z Jeleniej Góry. Mecz ten odbył się w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych i niestety zakończył się porażką naszej reprezentacji. Opiekunkami naszej reprezentacji są mgr Danuta Borko i mgr Małgorzata Regner.

09.01.2006 - reprezentacja naszego Gimnazjum wygrała mecz matematyczny rozegrany z reprezentacją Gimnazjum z Pisarzowic. Mecz ten odbył się w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Opiekunkami naszej reprezentacji są mgr Danuta Borko i mgr Małgorzata Regner.

06.01.2006 - wydany został kolejny numer dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra miasto Langhansa" redagowany przez członków Szkolnego Koła Miłośników Historii Lokalnej pod opieką mgr Jana Lubienieckiego.
Już na naszej stronie w dziale "Gazetka" w pliku PDF.

02.01.2006 - pierwszy dzień zajęć szkolnych w 2006 roku.

 
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra