Fotografie ze szkoły

Szkoła się zmienia... (fotografie z roku szkolnego 2007/2008)
Szkoła się zmienia... (fotografie z roku szkolnego 2003/2004)
Szkoła się zmienia... (fotografie z roku szkolnego 2002/2003)
Szkoła na starych kartach pocztowych...
Szkoła na kartach pocztowych z końca XIX i początku XX wieku
Szkoła i jej otoczenie na kartach pocztowych
z końca XIX i początku XX wieku z kolekcji Państwa Urszuli i Józefa Chęć


Przed laty...

   Prezentowane w poniższych galeriach zdjęcia zawierają zatrzymane w obiektywie ułamki sekund z historii naszej Szkoły. Dla odkrycia chociaż jej fragmentów, zapraszamy do przesyłania informacji o zdjęciach (Kiedy powstały? Kto jest ich autorem? Kto się na nich znajduje? itp.) na adres e-mail Szkoły:
zso@kamienna-gora.pl.
Informacje te za Państwa zgodą będą publikowane na poniższej stronie.
   Zapraszamy również do przesyłania zeskanowanych zdjęć z Państwa zbiorów (wraz z opisem) na powyższy adres e-mail.

Przed laty... (cz. 1)
Przed laty... (cz. 2)
Przed laty... (cz. 3)
Przed laty... (cz. 4)
Przed laty... (cz. 5)

   Prezentowane w poniższych galeriach zdjęcia zostały zgromadzone dzięki uprzej­mości nauczycieli oraz absolwentów naszego Liceum Ogólnokształcącego - a także Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Medycznego - w ramach przygotowań do obchodów sześćdziesiątej rocznicy istnienia Liceum. Uroczystość odbyła się 9 września 2005 r.
Galerie zawierają przede wszystkim zdjęcia z historii Liceum Ogólnokształcące, ale są wśród nich fotografie będące częścią historii Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Medycznego.
   Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które użyczyły zdjęć ze swoich zbiorów do ska­nowania oraz osobom biorącym udział w gromadzeniu, skanowaniu i opracowaniu fotografii.
[Uwaga: Galerie otwierają się w nowym oknie przeglądarki.]

Ze zbiorów pani Danuty Borko
Ze zbiorów pań Barbary Bronhard i Małgorzaty Krupy
Ze zbiorów pana Józefa Chamerskiego
Ze zbiorów pani Janiny Grzesiakowskiej
Ze zbiorów pana Aldolfa Hnisdiłów
Ze zbiorów pana Zbigniewa Klimeckiego
Ze zbiorów panów Edwarda i Stanisława Kozaczyków
Ze zbiorów pani Małgorzaty Krysiak [1]
Ze zbiorów pani Małgorzaty Krysiak [2]
Ze zbiorów pani Elżbiety Świątek [Studniówka 1973]
Ze zbiorów panów: Mieczysława Witha, Waleriana Komorka oraz Mieczysława Nowaka
Ze zbiorów pani Krystyny Zapletal
Ze zbiorów pani/pana ***
Ze zbiorów pani/pana *** [Lata siedemdziesiąte XX w.]
Copyright © ZSO Kamienna Góra