Widowisko z okazji 87 rocznicy Odzyskania Niepodległości (10.11.2005)


   Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przygotowane zostało widowisko, które obejrzeli uczniowie naszej Szkoły. Największy wkład w jego przygotowanie wnieśli uczniowie klasy IIIb naszego Liceum.
Widowisko prezentowane było trzykrotnie dla kolejnych grup uczniów. Pieczę nad przygotowaniem widowiska sprawował mgr Władysław Krupa.
   W czasie przedstawienia widzowie mieli okazję obejrzeć:
- sceny symboliczne przypominające 123 lata rozbioru,
- zabawne inscenizacje sondażu, a następnie dyskusji polityków na temat niepodległości i patriotyzmu,
- recytacje wierszy,
a wszystko przeplatane multimedialnymi prezentacajami. Na zakończenie wysłuchaliśmy, tak rzadko słyszanej, pełnej wersji naszego Hymnu Narodowego.

Fotoreportaż.

zdjęcia: Jarosław Tułaczyk
Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 76kB do 102kB.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra