Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (13.10.2003)

   Uczniowie, pod opieką pani Bogumiły Zachary i pana Wiesława Kozłowskiego, przygotowali akademię z okazji dnia Edukacji Narodowej pod hasłem "Dla wszystkich starczy miejsca". Część artystyczna składała się z elementów poetyckich (tutaj uczniowie recytowali wiersze nauczyciela naszej Szkoły pana Władysława Krupy), muzycznych i kabaretowych. Oprawę plastyczną stanowiły między innymi karykatury nauczycieli opracowane w ramach sztuki.
Na zakończenie części artystycznej całe grono pedagogiczne wykonało utwór "Pieśń na wyjście".
   W dalszej części Dyrektor Szkoły mgr Jacek Bruździak odczytał życzenia, które przysłane zostały do Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz przedstawił społeczności szkolnej nauczycieli, którym w roku bieżącym przyznano nagrodę Starosty Powiatu oraz Dyrektora Szkoły.
Dyrektor poinformował również o nadaniu przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Medali Komisji Edukacji Narodowej wieloletnim nauczycielom naszej Szkoły: pani Barbarze Gajdosz, pani Wandzie Żegnałek i panu Bogusławowi Czyczkanowi.
Poniżej kilkanaście fotografii z tej uroczystości.
 
tekst: Jarosław Tułaczyk
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

     


Copyright © ZSO Kamienna Góra