Slajdowisko pt. "Na dachu świata" (12.12.2003)

   W piątek 12.12.2003 r. o godz. 16.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ka­miennej Górze odbyło się kolejne - IV spotkanie z cyklu "Podróże dookoła Ziemi" zatytułowane "Na Dachu Świata".
   Była to relacja i pokaz przeźroczy z wyprawy w Himalaje na jeden z ośmiotysięczników Ziemi (Cho-Oju) - alpinisty, grotołaza i fotografa Pana Mariana Bochynka .
   Impreza zorganizowana przez panią mgr D.Dzielędziak i panią mgr I.Kurzeję adresowana była do młodzieży, nauczycieli i mieszkańców miasta.
   Bogaty materiał fotograficzny i komentarz przewodnika tej podróży przeniósł uczestników w daleki świat Tybetu i majestatycznych, gigantycznych szczytów Korony Ziemi. Spotkanie to było dużą dawką głębokich doznań estetycznych i źródłem wieloaspektowej wiedzy o Azji Środkowej w tym: o jej walorach przyrodniczych, problemach społecznych i różnorodności dziedzictwa kulturowego.
   Relację poprzedziła szkolna wystawa fotograficzna "Himalaje - niebotyczne szczyty zrodzone na dnie oceanu" wykonana przez uczniów i organizatorów.
 
tekst: D.Dzielędziak, I.Kurzeja
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk [fotografie nr 2 i nr 5 są zdjęciami ekranu, na którym wyświtlane były slajdy - stąd też ich marna jakość ;-( ]Copyright © ZSO Kamienna Góra