"Jasełka" (21.12.2004)

   Po raz kolejny grupa uczniów pod opieką mgr Marzeny Szewczyk przygotowała szkolne "Jasełka". Zaprezentowane widowisko - bardzo dobrze przygotowane i wykonane przez młodych artystów - składało się w zasadzie z dwóch części. Pierwsza z nich odnosiła się wprost do historii narodzin Jezusa i towarzyszyły jej znane kolędy, wykonywane przez powstały dla potrzeb tego spektaklu chórek. W tym fragmencie przedstawienia wykorzystano w interesujący sposób elementy teatru cieni. Część druga przedstawiała w tradycyjnym teatralnym ujęciu przygotowania współczesnej, "nowoczesnej" rodziny do Wigilii. Trochę w krzywym zwierciadle pokazany fragment naszej rzeczywistości, dał pretekst do zastanowienia się, jak czasem daleko odchodzi się aktualnie od tradycyjnego rodzinnego, przepojonego duchem chrześcijaństwa przeżywania święta "Bożego Narodzenia". W finale widowiska ponownie wystąpił chórek, do którego przyłączyli się pozostali wykonawcy.
W przygotowaniu spektaklu wsparcia pani Marzenie Szewczyk udzielili pani Lidia Drozdowska i pan Wiesław Kozłowski.

Przed widowiskiem dla klas III Gimnazjum przedstawicielki Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" - pani Władysława Druciak i pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr - wręczyły uczniowi kl. IIIc Gimnazjum Krzysztofowi Maruszczakowi nagrodę, będącą dowodem uznania za sześciokrotny awans do etapu powiatowego Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w bieżącym roku szkolnym (zdjęcie nr 2).

Poniżej fotoreportaż.

zdjęcia: Jarosław Tułaczyk
Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 50kB do 100kB.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra