Próbny egzamin maturalny (09.12.2004)

   Od 07-09 grudnia 2004 r. przeprowadzony został próbny egzamin maturalny, będący generalną próbą przed egzaminem maturalnym w sesji wiosennej 2005 r.
Zestawy egzaminacyjne przygotowane zostały i przesłane do Szkoły przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

Poniżej fotoreportaż z trzeciego dnia próbnego egzaminu.

zdjęcia: Jarosław Tułaczyk
Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 79kB do 99kB.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20

07.12.2004 - 201 uczniów z klas III naszego Liceum przystąpiło do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Od 12.00-14.50 uczniowie pracowali z I arkuszem egzaminacyjnym (poziom podstawowy), a po 20 minutowej przerwie 141 z nich zdecydowało się na kontynuowanie pracy na poziomie rozszerzonym (II arkusz egzaminacyjny).
08.12.2004 - 201 uczniów przystąpiło do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego, w tym:
- 120 zdawało język angielski,
- 76 zdawało język niemiecki,
- 5 zdawało język rosyjski.
Od 12.00-14.00 uczniowie pracowali z I arkuszem egzaminacyjnym (poziom podstawowy), a po 20 minutowej przerwie 85 z nich zdecydowało się na kontynuowanie pracy na poziomie rozszerzonym (II i III arkusz egzaminacyjny), w tym:
- 48 zdawało język angielski,
- 36 zdawało język niemiecki,
- 1 zdawał język rosyjski.
09.12.2004 - 202 uczniów przystąpiło do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu wybranego, w tym:
- 62 zdawało biologę,
- 5 zdawało chemię,
- 2 zdawało fizykę,
- 27 zdawało geografię,
- 56 zdawało historię,
- 1 zdawała historię sztuki,
- 31 zdawało matematykę,
- 18 zdawało wiedzę o społeczeństwie.
Od 12.00-14.00 uczniowie pracowali z I arkuszem egzaminacyjnym (poziom podstawowy), a po 20 minutowej przerwie 98 z nich zdecydowało się na kontynuowanie pracy na poziomie rozszerzonym (II arkusz egzaminacyjny), w tym:
- 21 zdawało biologę,
- 3 zdawało chemię,
- 21 zdawało geografię,
- 33 zdawało historię,
- 22 zdawało matematykę,
- 8 zdawało wiedzę o społeczeństwie.

Copyright &copy ZSO Kamienna Góra