Zakończenie roku szkolnego klas III Liceum Ogólnokształcącego (28.04.2006)

   Liceum Ogólnokształcącym ukończył kolejny rocznik uczniów... rocznik 1987. Klasę trzecią ukończyło 188 uczniów, którzy z dniem 28 kwietnia 2006 r. poszerzyszyli kilkutysięczne grono absolwentów naszego Liceum.
   Po raz drugi Szkołę kończy klasa trzecia Liceum, która funkcjonuje w ramach nowego systemu oświaty.
   Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III odbyło się po raz kolejny w sali Centrum Kultury w Kamiennej Górze. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, a między nimi: - Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Marian Kachniarz
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Artur Zieliński
- Wójt Gminy Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński
- Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon
- Wójt Gminy Marciszów pan Stefan Zawierucha
- Przewodniczący Rady Szkoły naszego ZSO pan Krzysztof Kowalski
- przedstawiciele Stowarzyszenia "Quintus", zrzeszającego Absolwentów naszego LO
- przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze.
   W czasie uroczystości nagrodzeni zostali absolwenci, którzy uzyskiwali wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz angażowali się w pracę społeczną na rzecz społeczności szkolnej, w tym duża grupa członków zespołu redakcyjnego gazetki "Szkolne Szpilki" oraz osób angażujących się w działania teatralne.
   W czasie uroczystości przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze "Quintus" wręczył Przemysławowi Kurowskiemu nagrodę w postaci wycieczki zagranicznej.
Stowarzyszenie każdego roku przyznaje nagrodę uczniowi klasy trzeciej LO, który zdaniem Kapituły, oprócz tego, że osiąga wysokie wyniki w nauce, rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w konkursach lub olimpiadach i wykazuje się aktywnością społeczną.
   Pod koniec oficjalnej części uroczystości w imieniu tegorocznych absolwentów głos zabrał Przemysław Kurowski.
   W dalszej części wszyscy zgromadzeni obejrzeli widowisko teatralne przygotowane przez Zespół Teatralny "My" pt. "Jak w piekle po uszy gorzeć".
Przed spektaklem Dyrektor Centrum Kultury, przy którym działa Zespół, wraz z Dyrektorem Szkoły - jednocześnie instruktorem kierującym pracą Zespołu - pożegnali tych członków grupy teatralnej, którzy są tegorocznymi absolwentami klas maturalnych.
   Życzymy wszystkim absolwentom wielu sukcesów.

zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 720x540 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 73kB do 158kB.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20
Zdjęcie 21 Zdjęcie 22 Zdjęcie 23 Zdjęcie 24
Zdjęcie 25 Zdjęcie 26 Zdjęcie 27 Brak
fotografii.
Zdjęcie 29 Zdjęcie 30 Zdjęcie 31 Zdjęcie 32
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra