Zakończenie roku szkolnego klas III Liceum Ogólnokształcącego (27.04.2007)

   Nasze kamiennogórskie Liceum Ogólnokształcące ukończył rocznik 1988. 27 kwietnia 2007 r. 217 uczniów klas trzecich poszerzyło kilkutysięczne grono absolwentów naszego Liceum.
   Trzeci raz Szkołę kończy klasa trzecia Liceum, która funkcjonuje w ramach nowego systemu oświaty.
   Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych Licem odbyło się po raz kolejny w sali Centrum Kultury w Kamiennej Górze. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, a między nimi:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Leszek Jaśnikowski
- Wójt Gminy Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński
- Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon
- w imieniu Burmistrza Miasta Kamienna Góra Sekretarz Miasta pan Arkadiusz Wileński
- w imieniu Wójta Gminy Marciszów Sekretarz Gminy pani Krystyna Kwiatkowska
- Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Bogdan Kujawiak
- przedstawiciele Stowarzyszenia "Quintus", zrzeszającego Absolwentów naszego LO
- przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze.
   Na początku uroczystości wręczone zostały nagrody:
- Starosty Powiatu dla Piotra Kiecia finalisty XIV Olimpiady Informatycznej
- Burmistrza Miasta Kamienna Góra dla Klaudii Blicharskiej
- Burmistrza Miasta i Gminy Lubawka dla Magdaleny Darul
- Wójta Gminy Kamienna Góra dla Beaty Siemieńskiej
- Wójta Gminy Marciszów dla Anny Kisieli
- Stowarzyszenia Regionalnego "Dialog" dla Katarzyny Dyby, którą wręczył Prezes Stowarzyszenia pan Stanisław Szmajdziński.
   Następnie nagrodzeni zostali absolwenci, którzy uzyskiwali wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz angażowali się w pracę społeczną na rzecz społeczności szkolnej, w tym duża grupa członków zespołu redakcyjnego gazetki "Szkolne Szpilki" oraz wieloletnich członków Zespołu Teatralnego "My", a także uczniowie, którzy reprezentowali Szkołę w Dolnośląskich Meczach Matematycznych.
W tej części uroczystości wręczone zostały także cztery nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze, które wręczyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia pani Jolanta Buczek następującym absolwentom: Annie Drożdżyńskiej, Kamilowi Pawlakowi, Magdalenie Tomali oraz Maciejowi Woźniakowi.
   W dalszej części uroczystości przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze "Quintus" wręczył Klaudii Blicharskiej nagrodę w postaci wycieczki zagranicznej.
Stowarzyszenie każdego roku przyznaje nagrodę uczniowi klasy trzeciej LO, który zdaniem Kapituły, oprócz tego, że osiąga wysokie wyniki w nauce, rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w konkursach lub olimpiadach i wykazuje się aktywnością społeczną.
   Pod koniec oficjalnej części uroczystości głos zabrali przedstawiciele tegorocznych absolwentów.
   W dalszej części wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną: - prezentację poezji śpiewanej
- występ szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego
- fragmenty widowiska teatralnego w wykonaniu Zespołu Teatralnego "My".
   Życzymy wszystkim absolwentom wielu sukcesów.

Absolwenci, którzy zostali nagrodzeni i otrzymali świadectwo ukończenia Szkoły z wy­różnieniem ("czerwonym paskiem"):
- klasa 3a: Magdalena Darul, Justyna Kusaj, Magdalena Kmak, Dawid Tarkowski
- klasa 3b: Katarzyna Dyba, Kamil Pawlak, Beata Siemieńska, Karolina Zając, Ewa Zielonka
- klasa 3c: Natalia Mazurek, Sylwia Stec, Magdalena Tomala
- klasa 3f: Łukasz Jała, Marcin Laszczkowski, Adrian Radomski, Agata Węcławk, Maciej Woźniak
- klasa 3g: Klaudia Blicharska, Anna Drożdżyńska, Anna Kisiela, Joanna Piechowicz, Mateusz Potkański.
Absolwenci, którzy otrzymali nagrody za szczególnie aktywne różnego typu działania w czasie nauki w Szkole: Raisa Chudek, Piotr Kieć, Agata Krajcarz, Anna Pansewicz, Małgorzata Prociak, Mateusz Tereszkiewicz.
Absolwenci, którzy szczególnie wyróżnili się aktywnością i osiągnięciami sportowymi: Marta Gruszka, Kamil Gryzło, Marcin Janecki, Kamila Kiełbasa, Mateusz Lompart, Grzegorz Majerski, Mateusz Potkański, Dominika Sadowska, Andrzej Samek, Mateusz Tereszkiewicz.

zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 800x600 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 47kB do 195kB.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20
Zdjęcie 21 Zdjęcie 22 Zdjęcie 23 Zdjęcie 24
Zdjęcie 25 Zdjęcie 26 Zdjęcie 27 Zdjęcie 28
Zdjęcie 29 Zdjęcie 30 Zdjęcie 31 Zdjęcie 32
Zdjęcie 33 Zdjęcie 34 Zdjęcie 35 Zdjęcie 36
Zdjęcie 37 Zdjęcie 38 Zdjęcie 39 Zdjęcie 40
Zdjęcie 31 Zdjęcie 42 Zdjęcie 43 Zdjęcie 44
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra