X LO-wskie Spotkania
i zakończenie roku szkolnego klas III Liceum

   W ramach IX LO-wskich Spotkań:

 • o godz. 9.45 rozpoczęła się seria wykładów "abolwenci uczniom", które w tym roku wygłosili:
  - pan Przemysław Brodzikowski
  - pan Walery Czarnecki
  - pan Grzegorz Debita
  - pani Anna Hołubowicz
  - pan Adrian Klimek
  - pan Przemysław Kurowski
  - pan Wojciech Rypniewski
  - pan Paweł Stypuła
  - pan Jarosław Świątek
  - pani Halina Tykierko.
  W wykładach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum.
 • o godz. 11.00 w sali przy ul. Słonecznej odbyły się konkursy w ramach Ligi Klas - rywalizacji klas I i II.

   O godz. 13.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie nauki w naszym Liceum przez uczniów klas trzecich Liceum.
   Nasze Liceum Ogólnokształcące ukończył rocznik 1989. 25 kwietnia 2008 r. 190 uczniów klas trzecich poszerzyło grono absolwentów naszego Liceum.
   Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych Licem odbyło się po raz kolejny w sali Centrum Kultury w Kamiennej Górze. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, a między nimi:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Leszek Jaśnikowski
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek
- Wójt Gminy Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński
- Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon
- w imieniu Wójta Gminy Marciszów Sekretarz Gminy pani Krystyna Kwiatkowska
- przedstawiciele Stowarzyszenia "Quintus", zrzeszającego Absolwentów naszego LO
- przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze.
   Na początku uroczystości wręczone zostały nagrody:
- Starosty Powiatu dla Justyny Oleksy
- Burmistrza Miasta Kamienna Góra dla Katarzyny Kluczyk
- Burmistrza Miasta i Gminy Lubawka dla
- Wójta Gminy Kamienna Góra dla Jennifer Żukowskiej
- Wójta Gminy Marciszów dla Małgorzaty Kowalczyk.
   Następnie nagrodzeni zostali absolwenci, którzy uzyskiwali wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz angażowali się w pracę społeczną na rzecz społeczności szkolnej, w tym duża grupa członków zespołu redakcyjnego gazetki "Szkolne Szpilki" oraz wieloletnich członków Zespołu Teatralnego "My", a także uczniowie, którzy reprezentowali Szkołę w Dolnośląskich Meczach Matematycznych.
W tej części uroczystości wręczona została nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze, którą wręczyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia pani Jolanta Buczek Monice Gorzkiewicz.
   W dalszej części uroczystości przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze "Quintus" wręczył Justynie Oleksy nagrodę w postaci wycieczki zagranicznej.
Stowarzyszenie każdego roku przyznaje nagrodę uczniowi klasy trzeciej LO, który zdaniem Kapituły, oprócz tego, że osiąga wysokie wyniki w nauce, rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w konkursach lub olimpiadach i wykazuje się aktywnością społeczną.
   Pod koniec oficjalnej części uroczystości głos zabrała przedstawicielka tegorocznych absolwentów - Justyna Oleksy.
   W dalszej części wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną:
- występ szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego
- fragmenty widowiska teatralnego w wykonaniu Zespołu Teatralnego "My".
   Życzymy wszystkim absolwentom wielu sukcesów.

Absolwenci, którzy zostali nagrodzeni i otrzymali świadectwo ukończenia Szkoły z wy­różnieniem ("czerwonym paskiem"):
- klasa 3a: Justyna Janiec, Magdalena Książek, Kalina Majerska, Mateusz Matusik, Justyna Oleksy, Karolina Szajb, Iga Włodarczyk, Jennifer Żukowska
- klasa 3c: Beata Dębowiak, Monika Gorzkiewicz, Roksana Hatlaś, Natalia Kędziak, Małgorzata Kowalczyk, Krzysztof Maruszczak, Monika Rudowicz, Katarzyna Porębska, Ewa Wawroniak, Karolina Wilk, Karolina Ziemba
- klasa 3d: Mikołaj Kuś, Patrycja Leśniak, Adam Sobolewski, Zbigniew Suchecki, Paulina Urbanowicz
- klasa 3e: Paweł Gancarz, Sylwia Sokołowska
- klasa 3f: Marcelina Guzik, Krzysztof Jędrusik, Katarzyna Kluczyk, Justyna Kozłowska, Kamil Laskowski, Michał Ogórek, Bartosz Paździur, Bartosz Woźniak, Małgorzata Wutke

Poniżej fotoreportaż.
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 800x600 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 99kB do 179kB.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20
Zdjęcie 21 Zdjęcie 22 Zdjęcie 22 Zdjęcie 24
Zdjęcie 25 Zdjęcie 26 Zdjęcie 27 Zdjęcie 28
Zdjęcie 29 Zdjęcie 30 Zdjęcie 31 Zdjęcie 32
Zdjęcie 33 Zdjęcie 34 Zdjęcie 35 Zdjęcie7 36
Zdjęcie 37 Zdjęcie 38 Zdjęcie 39 Zdjęcie 40
Zdjęcie 41 Zdjęcie 42 Zdjęcie 43 Zdjęcie 44
Zdjęcie 45 Zdjęcie 46 Zdjęcie 47 Zdjęcie 48
Zdjęcie 49 Zdjęcie 50 Zdjęcie 51 Zdjęcie 52
Zdjęcie 53 Zdjęcie 54 Zdjęcie 55 Zdjęcie 56
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra