Uroczystość zakończenia nauki w Szkole klas III Liceum
- 30 kwietnia 2010 r. -

   O godz. 13.06 w kamiennogórskim Centrum Kultury rozpoczęła się uroczystość zakończenia nauki w naszym Liceum przez uczniów klas trzecich.
   Nasze Liceum Ogólnokształcące ukończył rocznik 1991. 30 kwietnia 2010 r. 168 uczniów klas trzecich poszerzyło grono Asolwentów naszej Szkoły.
   Uroczyste zakończenie nauki w Liceum po raz kolejny przyjęło formę koncertu.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, a między nimi:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Leszek Jaśnikowski
- Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra pan Kazimierz Kawa
- Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon
- Wójt Gminy Marciszów pan Stefan Zawierucha
- Przewodnczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego pan Dariusz Kurowski
- Przewodnicząca Rady Miasta Kamienna Góra pani Małgorzata Krzyszkowska
- Wójt Gminy Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński
- przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze.
   W pierwszej części uroczystości wręczone zostały nagrody tegorocznym Absolwentom, którzy na zakończenie nauki w Szkole otrzymali świedectwa z wyrównieniem. Wśród nich znaleźli się uczniowie, którzy uzyskali na zakończenie nauki w Szkole najwyższe średnie ocen:
- Tomasz Lewowski - średnia ocen: 5,69
- Magda Polewska - średnia ocen: 5,60
oraz:
Aleksandra Grzybek (5,31), Monika Kondoł (5,31), Alicja Lipień (5,31), Aleksandra Ławrowska (5,31), Marta Styrna (5,31), Paulina Bednarz (5,25), Anna Regner (5,25), Monika Darul, Anna Matujza, Emilia Bukowicz, Żaneta Hiszpańska, Joanna Paździur, Joanna Wutke, Grzegorz Fuksiewicz, Marcelina Węgłowska, Joanna Kraszewska, Marcelina Szczecina, Dawid Wolski, Tomasz Ciećka, Magdalena Motak, Paula Schabińska, Magdalena Dytko, Paulina Grudzień, Paulina Herudzińska, Aldona Skowrońska, Wojciech Zięciak, Tomasz Nowak, Paulina Orszulak, Piotr Żukowski.
   W dalszej części uroczystości zostały wręczone nagrody:
- Starosty Powiatu dla Magdy Polewskiej
- Burmistrza Miasta Kamienna Góra dla Malwiny Madejewskiej
- Burmistrza Miasta i Gminy Lubawka dla Dawida Wolskiego
- Wójta Gminy Kamienna Góra dla Alicji Lipień
- Wójta Gminy Marciszów dla Tomasza Lewowskiego.
   Następnie nagrodzeni zostali Absolwenci, którzy angażowali się w pracę społeczną na rzecz społeczności szkolnej, w tym duża grupa członków zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej "Szkolne Szpilki" oraz członków zespołów teatralnych "My" i "Pod Jednym Dachem", a także uczniów, którzy brali udział w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz uzyskiwali wysokie wyniki sportowe reprezentując Szkołę w zawodach szczebla powiatowego, okręgowego lub wojewódzkiego.
W tej części uroczystości wręczone zostały także nagrody ufundowane przez Stowa­rzyszenie Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze, które wręczyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia pani Halina Jacyno.
   Pod koniec oficjalnej części uroczystości głos zabrała przedstawicielka tegorocznych Absolwentów - Żaneta Hiszpańska.
   W czasie uroczystości mogliśmy wysłuchać i zobaczyć szkolny zespół wokalno-instrumentalny.
   Życzymy wszystkim Absolwentom wielu sukcesów.

Poniżej galerie zdjęć:
Galeria zdjęć [1] - autor zdjęć Krzysztof Lisowski
Galeria zdjęć [2] - autor zdjęć Jarosław Tułaczyk
------------------------------------------------

Copyright &copy ZSO Kamienna Góra