Uroczystość zakończenia nauki w Szkole klas III Liceum
- 29 kwietnia 2011 r. -

   O godz. 13.03 w kamiennogórskim Centrum Kultury rozpoczęła się uroczystość zakończenia nauki w naszym Liceum przez uczniów klas trzecich.
   Nasze Liceum Ogólnokształcące ukończył rocznik 1992. 29 kwietnia 2011 r. 156 uczniów klas trzecich poszerzyło grono Asolwentów naszego Liceum.
   Uroczyste zakończenie nauki w Liceum po raz kolejny przyjęło formę koncertu.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, a między nimi:
- Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan AndrzejŚwiątek
- Przewodncząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego pani Bożena Ziemiańska
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek
- Wójt Gminy Kamienna Góra pan Stanisław Szmajdziński
- Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka pan Tomasz Kulon
- Wójt Gminy Marciszów pan Stefan Zawierucha
- przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze.
   W pierwszej części uroczystości zostały wręczone nagrody:
- Starosty Powiatu dla Marka Mysiora
- Burmistrza Miasta Kamienna Góra dla Jakuba Sowy
- Wójta Gminy Kamienna Góra dla Piotra Barszczewskiego
- Burmistrza Miasta i Gminy Lubawka dla Krzysztofa Kadłuckiego
- Wójta Gminy Marciszów dla Sylwii Radomskiej.
   W dalszej części uroczystości wręczone zostały nagrody tegorocznym Absolwentom, którzy na zakończenie nauki w Szkole otrzymali świedectwa z wyrównieniem. Wśród nich znaleźli się uczniowie, którzy uzyskali na zakończenie nauki w Szkole najwyższe średnie ocen:
- Joanna Jabłońska - średnia ocen: 5,31
- Jakub Sowa - średnia ocen: 5,31
oraz:
Żaklina Wiśniewska (5,20), Barbara Kociołek (5,19), Lidia Masiarz (5,19), Paweł Bogumiło (5,13), Sylwia Radomska (5,13), Ewelina Uroda (5,13), Justyna Czernecka (5,06), Joanna Kurczewska (5,06), Marek Mysior (5,06), Paulina Orłów (5,06), Emilia Pietrek (5,06), Magdalena Małgorzata Sowa (5,06), Kamila Wiatr (5,06), Dominik Koszkul (5,00), Patrycja Kolanek (5,00), Mateusz Hajduk, Alicja Mroczek, Marcelina Wileńska, Joanna Gancarz, Marcelina Piśnicka, Dominika Merta , Katarzyna Trzepak, Zuzanna Węcławik, Marcelina Leśniak, Elżbieta Mroczek, Piotr Barszczewski, Angelika Szpargała, Karolina Waszczak, Ewa Galica, Agnieszka Michałczak, Monika Gruca, Katarzyna Jaszczak, Kamila Nagaj , Krzysztof Kadłucki, Krzysztof Druciak, Anna Lebda, Marcelina Madej, Paweł Niemasik, Piotr Walas, Karolina Wiśniewska.
   Następnie nagrodzeni zostali Absolwenci, którzy angażowali się w pracę społeczną na rzecz społeczności szkolnej, w tym członkie zespołów teatralnych "My" i "Pod Jednym Dachem", a także uczniów, którzy brali udział w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz uzyskiwali wysokie wyniki sportowe reprezentując Szkołę w zawodach szczebla powiatowego, okręgowego lub wojewódzkiego.
W tej części uroczystości wręczone zostały także nagrody ufundowane przez Stowa­rzyszenie Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze, które wręczył członek Zarządu Stowarzyszenia pan Hieronim Mader oraz dyplomy przyznane przez posłankę na Sejm RP panią Marzenę Machałek.
   Pod koniec oficjalnej części uroczystości głos zabrali przedstawiciele tegorocznych Absolwentów oraz uczniów klas drugich Liceum.
   W czasie uroczystości mogliśmy wysłuchać i zobaczyć szkolne zespoły wokalno-instrumentalne.
   Życzymy wszystkim Absolwentom wielu sukcesów.

Poniżej galerie zdjęć:
Galeria zdjęć [1] - autor zdjęć Krzysztof Lisowski
Galeria zdjęć [2] - XIII LO-wskie Spotkania (wykłady Absolwentów) i uroczyste zakończenie nauki przez uczniów klas III Liceum - autor zdjęć Jarosław Tułaczyk
------------------------------------------------

Copyright &copy ZSO Kamienna Góra