Zakończenie roku szkolnego klas III Gimnazjum nr 2 (24.06.2005)

   Nasze Gimnazjum ukończył rocznik 1989, rocznik równolatków trzeciej Rzeczypospolitej. Uroczyste podumowanie ich pracy w czasie trzyletniej nauki odbyło się w auli szkolnej.
   Na wstępie młodzież obejrzała prezentację multimedialną, przedstawiającą wyniki pracy warsztatowej 120 uczniów z czterech szkół z Czech, Niemiec i Polski (reprezentowanej przez naszą Szkołę) w ramach projektu "Lanterna Futuri" ("Latarnia Przyszłości"). Prezentacja ta była zapowiedzią festiwalu, będącego podsumowaniem dotychczas zrealizowanej części projektu, który odbędzie się w dniu dzisiejszym w kamiennogórskim Centrum Kultury.
   W dalszej części Dyrektor Szkoły mgr Jacek Bruździak przedstawił najważniejsze tegoroczne osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne uczniów naszego Gimnazjum, w tym uczniów klas trzecich. Następnie pani wicedyrektor mgr Bożena Skorupska wraz z wychowawcami wręczyła nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: Roksana Hatlaś, Michał Jaszczak, Katarzyna Klenowska, Katarzyna Kluczyk, Piotr Kociołek, Marcelina Kohut, Beata Kondoł, Marta Kowalska, Justyna Kozłowska, Roksana Kraszewska, Mikołaj Kuś, Kalina Majerska, Krzysztof Maruszczak, Jonatan Nowakowski, Michał Ogórek, Łukasz Pawłowicz, Bartosz Paździur, Monika Rudowicz, Agata Rusnarczyk, Adam Sobolewski, Sylwia Sokołowska, Joanna Soroko, Zbigniew Suchecki, Monika Szpargała, Joanna Tułaczyk, Bartosz Woźniak.
Wśród nich najwyższe wyniki uzyskali:
- Maruszczak Krzysztof (5,78)
- Woźniak Bartosz (5,78)
- Kluczyk Katarzyna (5,64)
- Ogórek Michał (5,64)
- Paździur Bartosz (5,64).

Poniżej fotoreportaż.
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 54kB do 122kB.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra