Zakończenie działalności Szkoły Podstawowej nr 4 (24.06.2004)

   24 czerwca 2004 r. odbyła się uroczystość związana z zakończeniem działalności przez Szkołę Podstawową nr 4, połączona z zakończeniem roku szkolnego ostatnich absolwentów Szkoły Podstawowej nr 4 - tegorocznych uczniów klas szóstych.
   W uroczystości udział wzięli między innymi:
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra Artur Zieliński,
- Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego Leszek Jaśnikowski,
- Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra Maciej Słowiński,
- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Bednarek,
- grupa radnych Rady Miasta Kamienna Góra,
- grono nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 4.
   Na wstępie uroczystości głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jacek Bruździak (tekst wystąpienia poniżej galerii zdjęć), a następnie Burmistrz Miasta Kamienna Góra Artur Zieliński. Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz Miasta wręczył wieloletnim nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 4 dyplomy i drobne upominki.
   W części artystycznej wystąpili uczniowie naszego Gimnazjumm nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego, którzy przy współpracy z grupą nauczycieli przygotowali pełen humoru, ale i chwil zadumy, program artystyczny. Przedstawienie zawierało również wiele odwołań do historii Szkoły Podstawowej nr 4.
   Po zakończeniu części artystycznej w imieniu byłych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 głos zabrała pani Apolonia Lulek.
   Następnie Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jacek Bruździak wraz z Wicedyrektorem Teresą Bartoszewską oraz Wicestarostą Powiatu Kamiennogórskiego Leszkiem Jaśnikowskim wręczyli dyplomy i nagrody wyróżniającym się ostatnim abolwentom Szkoły Podstawowej nr 4.
   Na zkończenie uroczystości głos zabrali przedstwiciele uczniów oraz rodziców klas szóstych, a także Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego.
   Po uroczystości zaproszeni goście mogli zwiedzić przygotowaną w sali 317 "salę wspomnień", a później powspominać przy drobnym poczęstunku w sali 308.

Poniżej fotoreportaż.
 
tekst: Jarosław Tułaczyk
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk
Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 52kB do 92kB.

Rozmiar pliku - 61kB Rozmiar pliku - 65kB Rozmiar pliku - 63kB Rozmiar pliku - 65kB
Rozmiar pliku - 52kB Rozmiar pliku - 58kB Rozmiar pliku - 57kB Rozmiar pliku - 62kB
Rozmiar pliku - 58kB Rozmiar pliku - 70kB Rozmiar pliku - 65kB Rozmiar pliku - 77kB
Rozmiar pliku - 84kB Rozmiar pliku - 75kB Rozmiar pliku - 92kB Rozmiar pliku - 80kB
Rozmiar pliku - 54kB Rozmiar pliku - 76kB Rozmiar pliku - 68kB Rozmiar pliku - 70kB
Rozmiar pliku - 74kB Rozmiar pliku - 75kB Rozmiar pliku - 62kB Rozmiar pliku - 59kB
Rozmiar pliku - 66kB Rozmiar pliku - 67kB Rozmiar pliku - 66kB Rozmiar pliku - 61kB
Rozmiar pliku - 58kB Rozmiar pliku - 59kB Rozmiar pliku - 58kB Rozmiar pliku - 60kB

Tekst wystąpienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących:

Dzień dobry Państwu

   Przyznam się, że mojemu wystąpieniu towarzyszą uczucia ambiwalentne. Z jednej strony bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać w tak szacownym gronie władz, nauczycieli pracujących w Szkole Podstawoej nr 4 w różnym czasie oraz uczniów i ich rodziców, z drugiej strony mam świadomość, że ta uroczystość oznacza kres czegoś bardzo ważnego.
   Po 43 latach istnienia zakończy swoją działalność wielce zasłużona dla oświaty w naszym mieście Szkoła Podstawowa nr 4.
   Pozwólcie Państwo, że przy tej okazji przywołam kilka dat oraz liczb, które - wydaje mi się - choć w niewielkim stopniu podkreślą rolę tej placówki.
   Szkoła Podstawowa nr 4 istnieje w tym budynku od 1961 roku (wcześniej funkcjonowała tutaj tzw. szkoła ogólna stopnia podstawowego). Pierwszym kierownikiem szkoły - bo tak wtedy nazywała się ta funkcja - była pani Janina Silbert, a pierwsi absolwenci - w liczbie 85 - opuścili szkołę w 1964 roku. W ciągu 43 lat istnienia mury szkoły opuściło 3 288 uczniów. Dzisiaj żegnamy ostatnich 35-u.
   Trudno teraz wyliczyć wszystkie sukcesy, jakie odnieśli w ciągu tych lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 pod opieką swoich nauczycieli. Dość powiedzieć, że każdy rok przynosił osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach recytatorskich oraz plastycznych na szczeblu miejskim, gminnym, powiatowym, i wojewódzkim.
Do najbardziej spektakularnych należały sukcesy sportowe, szczególnie w grach zespołowych.
Dziewczęta Szkoły Podstawowej nr 4 w latach 1978-79 dwukrotnie zdobyły II miejsce w województwie jeleniogórskim w piłce ręcznej i dwukrotnie były wicemistrzyniami w piłce siatkowej.
Również chłopcy odnosili duże sukcesy w grach zespołowych. W latach 1968-1978 drużyna chłopców Szkoły Podstawowej nr 4 kilkakrotnie zdobywała drugie i trzecie miejsce w mistrzostwach Dolnego Śląska w piłce ręcznej.
W latach dziewięćdziesiątych drużyny chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 4 siedmiokrotnie zdobywały mistrzostwo województwa w piłce siatkowej oraz zwyciężały w mistrzostwach Dolnego Śląska.
Największym sukcesem chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 4 było zajęcie VI miejsca w Mistrzostwach Polski w piłce siatkowej w Ostrołęce w 1990 roku.
   Sukcesy uczniów nie byłyby możliwe bez kadry nauczycielskiej, która przez wszystkie te lata pracowała w Szkole Podstawowej nr 4.
Do Państwa w tej chwili się zwracam. Bez Państwa zaangażowania i poświęcenia trudne byłoby uzyskiwanie wyników, które zapewniły szkole bardzo dobrą opinię w regionie.
Już pobieżna analiza danych wskazuje, że przyszło Państwu pracować w trudnych warunkach. Bywało, że klasy liczyły po czterdzieści kilka osób. Jeśli do tego dodać kłopoty dnia codziennego tamtych lat i trudności gospodarcze, to jasno z nich wynika, że aby być nauczycielem motywującym młode pokolenie do zdobywania wiedzy, trzeba było oddać się tej pracy bez reszty. I za to oddanie, poświęcenie jako ostatni dyrektor tej placówki pragnę Państwu serdecznie podziękować.
   Na zakończenie niech mi będzie wolno przywołać nazwiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 4 od 1961 r.:
- pani Janina Silbert,
- pan Franciszek Ryszka,
- pan Zenon Zieja,
- pani Danuta Młynarczyk,
- pani Regina Głuchowska,
- pani Krystyna Bagińska,
- pani Teresa Bartoszewska,

* wicedyrektorzy:
- pan Bolesław Kłoczyński,
- pani Krystyna Szczepańska,
- pani Anna Grusiecka,
- pani Bogumiła Klonowska,

* dyrektorzy Zespołu Szkół Ogólnokształcących:
- pani Eliza Krawczyk,
- pan Kazimierz Galica,
- pan Jacek Bruździak.

                                                                  Dziękuję

Copyright &copy ZSO Kamienna Góra