Zakończenie roku szkolnego klas IV Liceum Ogólnokształcącego...
za kilkanaście dni egzamin dojrzałości (30.04.2004)

   Naukę w Liceum Ogólnokształcącym zakończył kolejny rocznik uczniów... rocznik 1985. Tym razem do końca klasy czwartej dotarło ;-) 220 uczniów, którzy z dniem 30 kwietnia 2004 r. stali się kolejnymi absolwentami naszego Liceum.
   Po raz ostatni Szkołę kończy klasa czwarta Liceum - w nowym systemie oświaty funkcjonuje już tylko trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego pierwsi absolwenci w przyszłym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
   Wracając jednak do tegorocznych absolwentów, którzy podążają z biegiem nie tylko naszej szkolnej historii, ale... Naukę rozpoczęli w roku 2000 - ostatnim roku poprzedniego stulecia i tysiąclecia, jako absolwenci ostatniej klasy ośmioletniej szkoły podstawowej. Szkołę kończą w przededniu oficjalnego przjęcia Polski, wraz z dziewięcioma innymi krajami, do Unii Europejskiej.


   Tegoroczne uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w sali Centrum Kultury w Kamiennej Górze, w czasie którego głos zabrali Dyrektor Szkoły pan Jacek Bruździak oraz Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Leszek Jaśnikowski.
Następnie przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze "Quintus" wręczył absolwentce Marcie Krajewskiej nagrodę w postaci wycieczki zagranicznej.
Stowarzyszenie każdego roku przyznaje nagrodę uczniowi klasy czwartej LO, który zdaniem Kapituły, oprócz tego, że osiąga wysokie wyniki w nauce, rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w konkursach lub olimpiadach i wykazuje się aktywnością społeczną.
W imieniu tegorocznych absolwentów głos zabrała świeżo nagrodzona Marta Krajewska.
W uroczystości uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra pan Maciej Słowiński, przewodniczący Rady Powiatu pan Zbigniew Bednarek oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego pani Marta Warzecha.
   W dalszej części uroczystości dyrektor Centrum Kultury pan Marek Dańczak wraz z opiekunem Zespołu Teatralnego "My", a jednocześnie Dyrektorem naszej Szkoły, panem Jackiem Bruździakiem wręczyli absolwentom, którzy pracowali w Zespole Tetralnym miłe upominki.
   W części artystycznej Zespół Teatralny "My", działający przy Centrum Kultury w Kamiennej Górze, zaprezentował spektakl "Na wszystko jest przysłowie".
   Przed ROCZNIKIEM 1985 jeszcze tylko ;-) egzamin dojrzałości, a później w zdecydowanej większości przypadków studia i... dorosłe życie.
   Życzymy dużo szczęścia.
 
tekst: Jarosław Tułaczyk
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 95kB do 98kB.

Rozmiar pliku - 56kB Rozmiar pliku - 59kB Rozmiar pliku - 73kB Rozmiar pliku - 80kB
Rozmiar pliku - 78kB Rozmiar pliku - 68kB Rozmiar pliku - 87kB Rozmiar pliku - 87kB
Rozmiar pliku - 82kB Rozmiar pliku - 94kB Rozmiar pliku - 98kB Rozmiar pliku - 91kB
Rozmiar pliku - 59kB Rozmiar pliku - 90kB Rozmiar pliku - 60kB Rozmiar pliku - 60kB
Rozmiar pliku - 63kB Rozmiar pliku - 69kB Rozmiar pliku - 70kB Rozmiar pliku - 71kB
Rozmiar pliku - 69kB Rozmiar pliku - 73kB Rozmiar pliku - 61kB Rozmiar pliku - 62kB
Rozmiar pliku - 67kB Rozmiar pliku - 65kB Rozmiar pliku - 69kB Rozmiar pliku - 67kB
Rozmiar pliku - 61kB Rozmiar pliku - 67kB Rozmiar pliku - 65kB Rozmiar pliku - 78kB
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra