V LO-wskie Spotkania (25.04.2003)

     25 kwietnia 2003 roku miały miejsce V LO-wskie Spotkania w Liceum Ogólno­kształcącym Kamiennej Górze.
     Jest to doroczna impreza tradycyjnie już przebiegająca w dwóch blokach.
     W pierwszym w salach lekcyjnych odbywa się seria wykładów organizowana przez Stowa­rzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze "Quintus" dla uczniów naszej szkoły.
     W drugim na sali gimnastycznej młodzież zmaga się w różnych konkurencjach Ligi Klas.
     W tym roku zaproszeni goście wygłosili wykłady z wielu dziedzin, między innymi z architektury, ekonomii, psychologii, informatyki, prawa. Wśród wykładowców, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, byli: pani Agnieszka Damasiewicz, pani Katarzyna Dańczak, pan Michał Hnatiuk, pani Barbara Kita, pan Wojciech Moczulski, pan Grzegorz Potoczak, pani Aldona Sobolewska, pan Krzysztof Truszczyński i pani Agnieszka Waryszak. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów. Szczególnie zaimponowała im rozległa wiedza Absolwentów często zaledwie o kilka lat od nich starszych.
     W Finale Ligi Klas ogłoszone zostały wyniki konkursów: plastycznego, filmowego i fotograficznego. Uczniowie rywalizowali w wielu zabawnych konkurencjach. Na początku wszystkie roczniki zachwalały swoje przymioty, skandując wezwanie do boju. Potem był pokaz mody (pod hasłem "Zostań moim przysmakiem"), a wreszcie każdy mógł dać wyraz swoim zdolnościom wokalnym w hymnie pochwalnym na cześć swojej szkoły i siebie samego jako jej ucznia. W niektórych konkurencjach brali czynny udział nauczyciele.
     W tym roku zmagania wygrali Czerwoni, czyli trzecie klasy, ale że zabawy było co niemiara, wszyscy wrócili do domów w dobrych humorach.

Tekst: Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk

   Poniżej kilkanaście fotografii z tej imprezy.
 Copyright © ZSO Kamienna Góra