Przyjęcie w poczet społeczności szkolnej uczniów
klas pierwszych naszego Liceum Ogólnokształcącego

   18 października 2008 r. odbyły się w naszym Liceum tradycyjne "Otrzęsiny" uczniów klas pierwszych. Przygotowaniem imprezy zajęli się ubiegłoroczni zwycięzcy - obecnie ucznio­wie klasy IIf, którzy wraz z wychowawcą panem Apolinarym Zielińskim wymyślili jej scenariusz, prowadzili ją i czuwali nad jej sprawnym przebiegiem.
   Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami przenieśli nas na chwilę w różne epoki:
- klasa Ia - starożytny Egipt
- klasa Ib - lata trzydzieste XX wieku
- klasa Ic - czasy PRL
- klasa Id - "przyszłość"
- klasa Ie - średniowiecze
- klasa If - czasy prehistoryczne.
   W czasie rywalizacji uczniowie klas pierwszych między innymi prezentowali swoją klasę, odpowiadali na pytania dotyczące "ich epoki", prezentowali modę, dubbingowali fragment filmu, śpiewali i tańczyli .
   Na sali od początku panowała gorąca atmosfera, a emocje udzielały się uczniom klas pierwszych i ich wycho­wawcom, jak równiez komisji, która punktowała poszczególne konkurencje.
   Na zakończenie, tuż przed ogłoszeniem wyników, wszyscy pierwszoklasiści wraz z wy­chowawcami złożyli uroczyste ślubo­wanie.
   Zwyciężyła klasa If wraz ze swoją wychowawczynią panią Dorotą Dzielędziak i w przy­szłym roku to oni przygotują kolejne "Otrzęsiny".
GRATULUJEMY!!!
Gratulacje składamy klasie IIf za przygotowanie imprezy.

zdjęcia: Jarosław Tułaczyk
Tutaj do pobrania pokaz slajdów [plik 10,4MB - 154 zdjęcia 720x540 w pliku EXE].
Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie zwykle w formacie 800x600 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20
Zdjęcie 21 Zdjęcie 22 Zdjęcie 22 Zdjęcie 24
Zdjęcie 25 Zdjęcie 26 Zdjęcie 27 Zdjęcie 28
Zdjęcie 29 Zdjęcie 30 Zdjęcie 31 Zdjęcie 32
Zdjęcie 33 Zdjęcie 34 Zdjęcie 35 Zdjęcie7 36
Zdjęcie 37 Zdjęcie 38 Zdjęcie 39 Zdjęcie 40
Zdjęcie 41 Zdjęcie 42 Zdjęcie 43 Zdjęcie 44
Zdjęcie 45 Zdjęcie 46 Zdjęcie 47 Zdjęcie 48
Zdjęcie 49 Zdjęcie 50 Zdjęcie 51 Zdjęcie 52
Zdjęcie 53 Zdjęcie 54 Zdjęcie 55 Zdjęcie 56
Zdjęcie 57 Zdjęcie 58 Zdjęcie 59 Zdjęcie 60
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra