Przyjęcie w poczet społeczności szkolnej uczniów
klas pierwszych naszego Liceum Ogólnokształcącego

   8 października 2010 r. odbyły się w naszym Liceum tradycyjne "Otrzęsiny" uczniów klas pierwszych. Tegoroczne przyjęcie w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych Liceum przygotowali ubiegłoroczni zwycięzcy otrzęsinowego turnieju - obecnie ucznio­wie klasy IId, którzy wraz ze swoją wychowawczynią panią Sylwia Gawerdą opracowali scenariusz imprezy oraz prowadzili ją i czuwali nad jej sprawnym przebiegiem.
   Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami "wcielili" się tym razem w miesz­kańców różnych kontynentów naszej planety.
   Na sali cały czas panowała gorąca atmosfera, a emocje udzielały się uczniom klas pierwszych i ich wycho­wawcom, jak równiez komisji, która punktowała poszczególne konkurencje.
   Zwyciężyła klasa If wraz ze swoim wychowawcą paem Maciejem Latawcem i w przy­szłym roku oni przygotują kolejne "Otrzęsiny".
GRATULUJEMY!!!
Gratulacje składamy klasie IId za "suuuuperowe" przygotowanie imprezy.

Tutaj do pobrania pokaz slajdów [plik 76MB - ok. 589 zdjęć w pliku EXE].

Copyright &copy ZSO Kamienna Góra