Zakończenie roku szkolnego klas IV Liceum Ogólnokształcącego...
za kilkanaście dni egzamin dojrzałości (25.04.2003)

   Naukę w Liceum Ogólnokształcącym zakończył kolejny rocznik uczniów... rocznik 1984.
Tym razem do końca klasy czwartej dotarło ;-) 175 uczniów.
W auli szkolnej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w czasie którego przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze "Quintus" wręczył Renacie Kosińskiej nagrodę w postaci wycieczki zagranicznej.
Stowarzyszenie każdego roku przyznaje nagrodę uczniowi klasy czwartej LO, który zdaniem Kapituły, oprócz tego, że osiąga wysokie wyniki w nauce, rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w konkursach lub olimpiadach i wykazuje się aktywnością społeczną.
   Tradycyjnie uczniów klas czwartych pożegnali Dyrektor Szkoły oraz uczniowie klas trzecich. Przyszłoroczni absolwenci pożegnali swoje koleżanki i kolegów częścią artystyczną, która będzie wracała we wspomnieniach. Dodatkowo, na zaproszenie Dyrektora Szkoły, uroczystość swoim występem uświetnił pan Edward Muszczyński.
   Teraz przed ROCZNIKIEM 1984 egzamin dojrzałości, a później... studenckie życie i dorosłych los.
   Życzymy dużo szczęścia.
 
tekst: Jarosław Tułaczyk
zdjęcia: Jarosław TułaczykCopyright © ZSO Kamienna Góra